Kalendář programů v Bratislavě

Program akcí na této straně průběžně sestavujeme z ohlášených akcí Českého spolku Bratislava, Českého centra na Slovensku (celý program ČC si můžete upřesnit zde), Kruhu priateľov českej kultúry (KPČK - informace o své činnosti přináší na webové straně www.kfn.websnadno.cz/index.php?menu=3, resp. www.igric.sk/kpck.htm), Klubu občanů České republiky v SR (KOČR), případně dalších institucí (bez záruky - změna programu vyhrazena).

Program ČSB ve druhém čtvrtletí 2017
Naše programy připravujeme většinou jednou měsíčně, a to (není-li uvedeno jinak) poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin.

Úterý 28. března v 17 hod. – Hudební večer: Masopustní vystoupení cimbálové hudby Burčáci z Uherského Hradiště.

Sobota 8. dubna v 15 hod.Tvořivé dílny: tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti).

Úterý 25. dubna v 17 hod. – Kulturní večer: Ing. Jiří Nevřela, Ing. Ladislav Bábíček – Kde jsme byli a kam se chystáme – přednáška o připravovaných poznávacích zájezdech a videoprojekce některých našich zájezdů realizovaných v minulosti.

Úterý 30. května v 17 hod. – Hudební večer: Milada Synková, Martin Malachovský, Michaela Šebestová – České a světové hudební árie.

Sobota 17. června 2017 – poznávací zájezd Jaroměřice nad Rokytnou (zámek a zahrady) a Kralice – (Muzeum Bible Kralické), odjezd v 6.30 hod. z parkoviště na Šancové ul., příspěvek účastníka (8 € členové ČSB a 10 € nečlenové) budeme vybírat na Kulturním večeru 25. dubna 2017, v případě volných míst v autobuse se lze ještě přihlásit a zaplatit na Hudebním večeru 30. května.

Úterý 27. června v 17 hod. – Kulturní večer: Dr. J. Blaho – Podíl českých umělců na budování opery SND.

Sobota 9. září ve 14 hod.Tvořivé dílny: Chraňme přírodu: program pro děti v klubovně Klepáč, VIII mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5). Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti.

Sobota 16. září 2017 – poznávací zájezd Hrad Veveří a Brno, odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul., příspěvek účastníka (6 € členové ČSB a 8 € nečlenové) budeme vybírat na Kulturním večeru 27. června 2017.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

(z Bulletinu ČSB č. 1/2017)