Česká a moravská krajanská sdružení v SR

Alexandr Meheš

Alexandr Meheš

interný auditor, 51 let
Bratislava

 

Další příspěvky

Abecední přehled
účastníků diskuse


Jak přidat další příspěvek

Více informací o Češích v SR


Diskusní fórum 20 let menšinouNepodaří-li se přitáhnout mladé lidi, bude úbytek české menšiny pokračovat

Patřím k těm, kteří se ze dne na den a bez vlastního přičinění změnili z příslušníků státotvorného národa na příslušníky národnostní menšiny. Česká národnostní menšina na Slovensku ztratila v uplynulém desetiletí zhruba třetinu svých příslušníků. Kde hledat příčiny?

Třeba si připomenout, že v samostatné SR se čeština stala „pouze" jazykem národnostní menšiny. Příslušníci české menšiny na rozdíl od Maďarů nebo Rusínů jsou z historických důvodů roztroušeni po celém území Slovenské republiky, a tím pádem nemají krom spolkové činnosti mnoho příležitostí češtinu aktivně používat. Jediný časopis české menšiny přestal vycházet a dětem českých rodičů v časech evropské integrace schází motivace hlásit se k českým kořenům.

Nepoznám přesnou věkovou strukturu těch třiceti tisíc obyvatelů Slovenska, kteří se k české národnosti hlásí. Možná že Štatistický úrad SR časem zveřejní i tento údaj. Podle mého názoru jsou jen dvě možnosti dalšího vývoje. Buď se podaří přitáhnout mladé lidi (myslím tím osoby do 40 let) do spolkové činnosti tím, co je skutečně baví a zajímá (např. sport, cestování, moderní hudba, filmy, setkání s „celebritami" a pod.) anebo se musíme smířit s tím, že úbytek české menšiny na Slovensku bude dosavadním tempem pokračovat.

Úvod k diskusi a seznam příspěvků   Úvodní strana cesi.sk   © jv 2012