Česká a moravská krajanská sdružení v SR

Jiří Výborný

Mgr. Jiří Výborný

novinář,
zakladatel cesi.sk,
místopředseda Českého
spolku Bratislava

 

 

 

 

 

Další příspěvky

Abecední přehled
účastníků diskuse


Jak přidat další příspěvek

Více informací o Češích v SR

 


Diskusní fórum 20 let menšinou

Spolky dnes nejsou v módě

Při příležitosti 20. výročí prvního veřejného vystoupení české menšiny v SR 20. května 2013 vydala Tisková agentura SR (TASR) zprávu o problému asimilace a úbytku české menšiny v SR pod názvem „Česi v SR možno zaniknú s generáciou dnešných 70-tnikov" (k přečtení na portálu TASR). Ve zprávě byly použity myšlenky z rozhovoru redaktora TASR Erika Mádra s místopředsedou ČSB J. Výborným, který publikujeme v plném znění jako další příspěvek do diskuse o současnosti a budoucnosti české menšiny v SR.

Ako vidíte budúcnosť českej menšiny na Slovensku a o čo by sa jej predstavitelia mali snažiť, aby si zachovala svoju identitu tak ako si ju hodlajú zachovať Rusíni, Maďari, či Chorváti...?

Česká menšina bola na území súčasného Slovenska od nepamäti, ako potvrdzuje najstaršia uhorská kronika, a z histórie sú známe viaceré vlny prílivu českých obyvateľov, najmä počas vojnových období. Napriek tomu po dlhé stáročia česká menšina nikdy na území Slovenska nevytvorila celistvé autonómne územie ako iné menšiny, ale vždy sa veľmi rýchlo sžila s majoritným obyvateľstvom. Na jednej strane teda jej existencia bola vždy podmienená príchodom novej populácie nielen priamo z Čiech (vieme, že po vzniku ČSR prišla aj početná komunita tzv. viedenských Čechov, a pod.), na strane druhej sa česká menšina najneskôr v druhom alebo treťom pokolení sama už považovala za Slovákov, lebo v dôsledku veľmi podobného jazyka a blízkej kultúry s tým nemali žiadne problémy. Tento proces asimilácie prebieha intenzívne aj v súčasnosti, ako vidieť na generácii, ktorá prišla na Slovensko počas spoločného štátu či už z pracovných alebo rodinných dôvodov, kedy ich deti či vnúčatá sú už Slováci, lebo vyrastali a žijú v slovenskom prostredí, vzdelanie získali v slovenských školách, pre mnohých je slovenčina aj materčinou, takže tento proces je úplne prirodzený, a zrejme sa veľmi ovplyvniť nedá.

Nebojíte sa postupnej asimilácie, faktu, že s odchodom starších členov českej menšiny sa neustále bude počet ľudí, hlásiacich sa k českej národnosti zmenšovať?

Táto asimilácia nepochybne bude ďalej pokračovať, a keďže momentálne viac obyvateľov prúdi zo Slovenska na západ ako naopak, logicky počet českej menšiny sa rýchlo znižuje. Pokiaľ ide o ich, ako to nazývate, identitu, nemôžem hovoriť za každého konkrétne, ani nepoznám odbornú sociologickú štúdiu na túto tému, ale niečo naznačuje skutočnosť, že do českých krajanských združení v SR sa aktívne zapája odhadom okolo troch tisíc ľudí vo väčších mestách, mimochodom prevažne ľudia v dôchodkovom veku, čo je sotva desatina zo všetkých vyše 30-tisíc osôb, ktoré sa počas ostatného sčítani ľudu v roku 2011 na Slovensku prihlásili k českej či moravskej národnosti. Jedna vec je, že dnešná doba je silne individualistická, takže nejaké spolky už nie sú v móde, osobne si však myslím, že väčšina ľudí na Slovensku má podstatne vážnejšie starosti, a česká menšina nie je výnimka, ale súčasť majoritnej populácie so všetkými jej radosťami a starosťami, lebo tak sme boli v spoločnom štáte vychovaní.

Úvod k diskusi a seznam příspěvků   Úvodní strana cesi.sk   © jv 2012