Česká a moravská krajanská sdružení v SR

Jiří Výborný

Mgr. Jiří Výborný

novinář,
zakladatel a editor cesi.sk,
místopředseda Českého spolku Bratislava

 

 

 

 

 

Další příspěvky

Abecední přehled
účastníků diskuse


Jak přidat další příspěvek

Více informací o Češích v SR

 


Diskusní fórum 20 let menšinou

Slovo na úvod

Před dvaceti lety prakticky nikdo nevěděl, že přítomnost Čechů na území dnešního Slovenska dokládá už nejstarší uherská kronika (viz Vincent Múcska: Kronika anonymného notára kráľa Bela, Budmerice 2000, s. 82–83). Většinou se o nich hovořilo až od vzniku ČSR v roce 1918 (více v rubrice Češi v SR – dějiny). První národnostní sdružení české menšiny však vzniklo až po vzniku Slovenské republiky v r. 1993, a to – na rozdíl od jiných jazykových menšin – nikoli bezprostředně z jazykových či kulturních příčin, ale na prvním místě tehdy stály zejména nedořešené sociálně ekonomické otázky, vyvolané náhlým rozdělením bývalé federace.
Poprvé se česká menšina na Slovensku oficiálně prezentovala zastoupením ing. dr. Jiřího Kozáka, CSc. v rámci setkání národnostních menšin u kulatého stolu, organizovaném prezidentem SR Ing. Michalem Kováčem 20. května 1993 (více v rubrice Z historie spolku). Přípravný výbor prvního sdružení české menšiny v SR pod názvem Spolok Čechov na Slovensku byl registrován v červnu stejného roku. Následně vznikly další dvě desítky občanských sdružení hlásících se k české či moravské národnosti v jiných slovenských městech se zaměřením zejména na aktivity v oblasti kulturní, společenské a turistické.
Krajanská sdružení na Slovensku začínala doslova z ničeho, na rozdíl od jiných menšin, které si už dlouhá desetiletí budovaly své institucionální a materiální zázemí. V novém trhovém prostředí to nebylo nic jednoduchého. Některým se dařilo více, jiným méně, několik z nich už svoji činnost ukončilo. I to je důvod k zamyšlení, proč zájem o činnost krajanských sdružení měla a má především střední a starší generace, proč krajanská sdružení mají problém dlouhodobě oslovit mladší generaci svých pokračovatelů. Témat do diskuse je v této souvislosti více než dost.
Záměrem diskusního semináře „Dvacet let menšinou“ je jednak důstojně si připomenout toto výročí a zhodnotit dvě desetiletí existence a aktivit české a moravské menšiny v SR, a také nastínit její další vývoj ve světle nepříznivých demografických prognóz (viz např. výsledky Sčítání lidu v roce 2011 nebo v rubrice Češi v SR - statistika). Svým způsobem bychom rádi nadvázali na téma konference „Krajané a problém generací“ v rámci oslav Dní české státnosti na podzim 2012 v Praze, avšak se zaměřením na specifické postavení krajanů na Slovensku.

Jaký smysl mají krajanské aktivity ve 21. století?

K této diskusi bychom chtěli oslovit všechny, kdo mají co říci na toto téma. Ať už jde o historiky, etnografy, odborníky na problematiku menšin, politiky, diplomaty a všechny, kdo přicházejí do styku s krajany. Oslovit tedy chceme nejen České spolky jako nejstarší a nejpočetnější krajanské organizace české a moravské menšiny v SR, ale jsme připraveni dát prostor i menším krajanským sdružením.
Žijeme v dynamické době, kdy je těžké dostat všechny, kdo na dané téma mají co říci, ve stejný čas pod jednu střechu. Proto jsme jako první část diskusního fóra zvolili moderní formu jakéhosi „blogu", který by se měl stát jakousi sbírkou názorů a postŕehů na toto téma, která by měla doplnit a rozšířit doposud publikované údaje o české menšině na tomto portálu. Seminář „Dvacet let menšinou“ by měl vyvrcholit na jaře 2013 „živou“ diskusí zúčastněných v Bratislavě.

Jak se zapojit?

Svoje příspěvky (v optimálním rozsahu do tří rkp stran) v českém nebo slovenském jazyce můžete posílat na adresu vybjirka@seznam.cz. Uvítáme také foto autora, jeho funkci, případně link na jeho webstránku (FB). Poradíme si i s případným grafem, tabulkou, obrázkem či prezentací (v přiměřeném objemu). Příspěvky, věnované činnosti konkrétních krajanských sdružení české a moravské menšiny v SR, prosím, doplňte základními údaji (datum vzniku, počet členů, sídlo a weblink nebo kontakt, případně logo).
Publikované příspěvky nejsou honorovány. Organizátor semináře si vyhrazuje právo zkrátit nebo nezařadit příspěvky, jež neodpovídají tématu diskuse nebo obsahují prvky neslučitelné s charakterem portálu (komerční reklama, xenofobie, vulgarismy, apod.).

Děkujeme za váš zájem o problematiku české a moravské menšiny na Slovensku a za vaši účast v diskusi.
Těšíme se na shledanou na jaře 2013 v Bratislavě, případně na jiných akcích Českého spolku Bratislava!

Úvod k diskusi a seznam příspěvků   Úvodní strana cesi.sk   © jv 2012