Česká a moravská krajanská sdružení v SR

Jiří Výborný

Mgr. Jiří Výborný

novinář,
zakladatel a editor cesi.sk,
místopředseda Českého spolku Bratislava

 

 

 

 

 

Další příspěvky

Abecední přehled
účastníků diskuse


Jak přidat další příspěvek

Více informací o Češích v SR

 


Diskusní fórum 20 let menšinou

Neznalost nebo neúcta?

V posledních měsících na adresu našeho portálu přišlo několik otázek i výtek, obviňujících nás, že uvádíme nesprávné datum vzniku českého spolku na Slovensku, který údajně vznikl až v dubnu 1994. Žel, tento chybný výklad, pramenící z neznalosti vlastních dějin (nebo neúcty k nim?) už několik let stále opakují a veřejně šíří někteří čelní funkcionáři českých spolků, a tak není divu, jak hluboce tento blud už zakořenil v mnohých hlavách našich členů, dokonce i samotných pamětníků a přímých účastníků oněch – dnes už historických – událostí. I když jsem se snažil každému vysvětlit naše argumenty, nakonec jsem se rozhodl zopakovat je ještě jednou veřejně, jednak abych se k této nechutnosti (vysvětlím na konci) už nemusel vracet a také proto, abych šiřitele tohoto výmyslu vyzval, aby veřejně obhájili své argumenty.

Jsem přesvědčen, že práve teď – na prahu jubilejního roku – je na místě připomenout alespoň několik základních dat a faktů, aby si každý mohl udělat lepší obraz při vlastním hledání pravdy. V této souvislosti bych rád i touto cestou poděkoval předsedkyni bratislavského sdružení Mosty Ing. Zoře Cestrové, která mi ochotně umožnila nahlédnout do zažloutlých stránek archivních čísel týdeníku (na začátku roku 1993 ještě čtrnáctideníku) Mosty a doplnit naši rubriku „Z dějin spolku“.

První a nejstarší sdružení, oficiálně zastupující českou a moravskou menšinu na území Slovenska, bylo zaevidováno na Ministerstvu vnitra SR 17. června 1993 pod názvem Spolok Čechov na Slovensku (pod registračním číslem VVS/1-900/90-8314).

Přibližně po týdnu 22. června 1993 týdeník Mosty č. 25/93 publikoval oznámení o „Ustanovení Spolku Čechov na Slovensku" se sídlem v Bratislavě, v němž kromě stručného náčrtu jeho úloh a předpokládané činnosti Mgr. M. Hrušovská a Ing. J. Kozák oslovují další zájemce o spolupráci.

První veřejná schůze SČS (do té doby fungoval jen Přípravný výbor) se uskutečnila 22. září 1993 v Bratislavě a mimo jiné schválila koncept zakládání místních poboček v dalších slovenských městech (s výzvou na jejich zakládání o tom Jaroslav Kašlík z Trnavy informoval v týdeníku Mosty č. 40/93 začátkem října 1993).

Konkrétně například v Košicích se „ustavující“ schůze tamní pobočky Spolku Čechů na Slovensku konala 4. prosince 1993 (informovaly o tom Mosty č. 50/93).

Do dubna 1994 vzniklo sedm poboček Spolku Čechů na Slovensku a jejich delegáti (podle záznamu byli delegováni zástupci poboček SČS z Bratislavy, Košic, Žiliny, Banské Bystrice, Trenčína, Trnavy a Nitry) se sešli 23. dubna 1994 v Bratislavě na „ustanovující“ celoslovenské Valné hromadě Spolku Čechů na Slovensku, na níž mimo jiné rozhodli o změně stanov a názvu (později i sídla). Nový název Český spolek na Slovensku byl následně zaevidován 28. června 1994 Ministerstvem vnitra SR pod stejným (!) registračním číslem VVS/1-900/90-8314, tedy nikoli jako nový právní subjekt, jak se nám už několik let někdo (a nevím proč) snaží namluvit.

Kdo tomu nevěří, ať se laskavě podívá do registru občanských sdružení na stránce MV SR: klikem zvětšit

Taková jsou fakta a na čí straně je pravda, nechť si každý odpoví sám. Zjednodušeně řečeno: Budeme za datum narození považovat zápis na matrice nebo přijetí druhého (!) jména?

Mimochodem, ještě k té nechutnosti, co mi na tom všem zvlášť vadí: Právě Valná hromada v dubnu 1994 ocenila Ing. dr. Jiřího Kozáka v souvislosti s jeho odchodem z vedoucí funkce ve spolku čestným členstvím v ČSnS „za zásluhy o založení a rozvoj spolku“. Takže současná tvrzení představitelů spolků, jež se považují za následníky ČSnS, že vše vlastně začalo až po jeho odchodu z funkce, nelze označit jinak než pokrytecká a vůči památce zakladatele nemorální.

Přeji všem pohodový advent, příjemné svátky a úspěšný start do „jubilejního“ roku 2013.

Úvod k diskusi a seznam příspěvků   Úvodní strana cesi.sk   © jv 2012