Archív aktualit 2008

BataStory.net    Stránky o Tomáši Baťovi
Milý předvánoční pozdrav nám poslal tvůrce stránek, věnovaných zlínské legendě: „Dobrý den, s potěšením jsem našel na vašich stránkách pěkný článek o Baťovi na Slovensku... Budu vám vděčen, pokud umožníte i dalším Čechům na Slovensku seznámit se blíže s baťovskou historií. S uznáním za záslužnou, i když sotva lehkou práci, již pro krajany vykonáváte, a s přáním pěkných Vánoc - Pavel Hajný, www.BataStory.net."

 • > > > předpokládáme, že se jedná o článek "Botičky s tradicí" z České besedy č. 6 / 2006


 • repro z pozvánky    Vánoční koncert
  Český spolek Bratislava ve spolupráci s uměleckou agenturou InterArtists zve své členy a příznivce na Vánoční koncert 12. prosince 2008 v 18.00 hod. v Moyzesově síni na Vajanského nábřeží 12 v Bratislavě. Soubor Ensemble L'incontro, složený z mladých českých umělců zabývajících se interpretací staré hudby, uvede skladby Franze Xavera Richtera, Jiřího Sychy, Adama Václava Michny, Jana Křtitele Vaňhala, Carla Stamitze, Václava Vodičky a Adalberta Jírovce. Koncert se koná díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultury SR.

  repro z pozvánky
     Výstava českých výtvarníků ze Slovenska v Uherském Brodě
  Ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě otevřeli výstavu „České inspirace - Podzim" z tvorby českých umělců žijících na Slovensku. Výstava se koná v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti na počest 90. výročí vzniku samostatného československého státu a jsou na ní zastoupena díla 15 výtvarníků. Výstava potrvá až do 8. února 2009.

     Další cena Gratias Agit do Košic
  Mgr. Helena Miškufová V pátek 3. října udělil český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v Černínském paláci v Praze již podvanácté ceny Gratias Agit 2008. Ceny jsou udělovány krajanům a významným osobnostem i organizacím doma i ve světě za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Patnáct oceněných převzalo z rukou ministra zahraničí diplomy a ceny, které mají podobu křišťálové koule, symbolizující zeměkouli. Mezi oceněnými je letos Mgr. Helena Miškufová, bývalá dlouholetá předsedkyně Českého spolku na Slovensku, zakladatelka a dlouholetá šéfredaktorka České besedy. Blahopřejeme.
 • > > > informaci jsme převzali z www.krajane.net

 • značka KVH    Knihovna Václava Havla v Bratislavě
  Při příležitosti premiéry nové hry Václava Havla "Odcházení" (22. 11. 2008) bude ve foyer činohry v nové budově Slovenského národního divadla v Bratislavě (na 1. poschodí) instalována výstava o životě a díla autora, jež je putovní podobou expozice Knihovny Václava Havla v Praze.

     Lev se bude znovu stěhovat
  foto z letáku, kliknutím detail zvětšíte Pylon se lvem, který zůstal z původního památníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě, údajně brzy opustí současné místo před budovou Slovenského národního muzea. Jak oznámili zástupci Nadace M. R. Štefánika na pravidelném shromáždění k výročí vzniku ČSR v rozdávaných letácích, lev spolu s novou sochou M. R. Štefánika bude instalován na projektovaném náměstí před novou budovou Slovenského národního divadla. Sousoší by mělo být údajně slavnostně odhaleno v květnu 2009. „Tuto informaci Vám podáváme proto, abychom předešli různým dezinformacím, které produkují nepřátelé znovupostaveného památníku," uvádí se v letáku. O osudu pamětní desky, zdůrazňující význam česko-slovenské vzájemnosti, jež nebyla součástí původního sousoší, se v letáku nehovoří.
 • > > > článek o památníku v České besedě č. 7-8/2007


 • záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 4 / 2008
  Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
  dostáváte do rukou poslední letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat podrobněji o připravovaných programech do konce roku a v prvním čtvrtletí 2009...
 • > > > celý text


 • V. Jehlička v bratislavském Českém centru    Ministr kultury se setkal s představitelkami krajanů
  Ministr kultury Václav Jehlička se v závěru třídenní návštěvy Slovenské republiky setkal na půdě Českého centra v Bratislavě s představitelkami krajanských sdružení a zajímal se o kulturní aktivity krajanů na Slovensku a jejich plány do budoucna. Na snímku zleva: M. Siveková – ředitelka Czech Tourism v Bratislavě, J. Buriánová – ředitelka Českého centra v Bratislavě, J. Bratinková – KOČR, V. Jehlička, H. Husenicová – ČSB a Z. Keltošová – KOČR. Foto: J. Výborný – ČSB.

     Český magazín ve Slovenském rozhlase
  cely text Český magazín ve Slovenském rozhlase – Rádio Patria má vysílací čas každou třetí středu od 8. do 9. hod. Nejbližší vysílání bude 15. října. Od 14.1.2008 si můžete Rádio Patria naladit na středních vlnách na následujících vysílačích: Nitra - 1098 kHz, Rimavská Sobota - 1017 kHz a Prešov - 702 kHz. Nejbližší český národnostní magazín v STV (Dvojka) by měl být vysílán 25. listopadu. (hm)
 • > > > celý text


 • záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 3 / 2008
  Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
  dostáváte do rukou v pořadí třetí letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat podrobněji o připravovaných programech ve druhé polovině 2008...
 • > > > celý text


 • www.cske.sk    Nová krajanská webstránka
  Český spolek v Košicích spustil novou internetovou adresu: www.cske.sk. Podle sdělení Doc. Ing. Ondřeje Václava Sedlatého, PhD., asistenta pro koordinaci spolkové práce Českého spolku v Košicích, jde o prozatímní stránku a v současnosti ještě řeší její registraci a uspořádání. Stránka zatím přináší informace o připravovaných programech, kontakty a úřední hodiny Českého spolku v Košicích, a také linky na jiné internetové stránky.

  foto z představení    Národní divadlo z Brna v SND
  Činoherní soubor Národního divadla v Brně uvede v neděli 9. listopadu 2008 v nové budově Slovenského národního divadla v Bratislavě hru Reginalda Roseho: Dvanáct rozhněvaných mužů v režii Jakuba Korčáka. Hra o zodpovědnosti za vlastní výroky se odehrává v soudní síni, kde 12 porotců má rozhodnout o mladém muži, obviněném z vraždy otce. Vstupenky v ceně od 100 do 350 Sk lze rezervovat na tel. č. 02 / 57782534-8 nebo rezervacie@snd.sk.

  Vilma Jamnická na titulní obálce vzpomínkové knihy Elixír môjho života z nakladatelství Ikar    Zemřela Vilma Jamnická
  V ranních hodinách 12. srpna 2008 ve věku 101 let v Bratislavě zemřela herečka a spisovatelka Vilma Jamnická (roz. Březinová). Narodila se 13. listopadu 1906 ve vesničce Barchov na Pardubicku. S rodiči krátce žila v rakouském Linci, ale po vzniku ČSR se dostala do Bratislavy, kde jako 19letá začala studovat na Lékařské fakultě. Tam se seznámila se svým budoucím manželem hercem a režisérem Jánem Jamnickým a odešla k divadlu. Hudební a dramatickou akademii absolvovala v roce 1929 a ve Slovenském národním divadle působila až do důchodu v roce 1968. Nadále však pokračovala ve filmové práci a její filmografie čítá 27 postav.

     Češi na obrazovce STV
  Národnostní magazín STV vysílá na Dvojce Slovensko-český klub v SR, České centrum Košice a Slovenská televize, redakce národnostního vysílání v Košicích zvou na workshop u příležitosti 10. výročí vysílání českého magazínu v STV "ČEŠI na obrazovce" dne 14. 11. 2008 ve 14.00 hod.: prohlídka studií STV, Rastislavova 13, Košice; v 15.00 hod. workshop v Českém centru, Rázusova 13, Košice. Účast potvrďte do 11.11. 2008 na tel. č. 0903 636 131. Sraz účastníků ve 13.45 hod. u vrátnice STV, Košice, Rastislavova 13. (hm)
 • > > > stránka Slovensko-českého klubu v Košicích


 • repro z pozvánky
     České umění 1900 - 1939
  Galerie města Bratislavy zve příznivce výtvarného umění na výstavu České umění 1900 - 1939 ze sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Výstava pod záštitou velvyslance České republiky v SR Vladimíra Galušky bude otevřena v Mirbachově paláci od 19. září do 2. listopadu 2008 denně kromě pondělí od 11. do 18. hod.

  Dakovny list KPCK
     Děkovný list KPČK
  Předseda Kruhu přátel české kultury v Bratislavě Mgr. Štefan Vraštiak odovzdal předsedkyni ČSB Ing. Haně Husenicové Děkovný list při příležitosti 25. výročí vzniku KPČK Bratislava "za prehlbovanie a praktické uplatňovanie slovensko-českej vzájomnosti".

  Castel penzion    Imprese Podzim/jeseň 2008
  V sobotu 11. října za účasti velvyslance ČR na Slovensku Vladimíra Galušky s chotí zpřístupnili v penzionu Castel v obci Mierovo na jižním Slovensku díla, vytvořená během výtvarného sympozia pod názvem Imprese: Podzim/jeseň 2008. Další tvořivý pobyt českých výtvarníků žijících na Slovensku zorganizoval Český spolek Bratislava s finanční podporou Ministerstva kultury SR - program kultura národnostních menšin a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

  cely text    80 let ČSÚZ
  Jednou z institucí, která si ve svém názvu ponechala "československý", je nezávislé občanské sdružení Československý ústav zahraniční sídlící v Praze. Letos oslavuje 80. výročí založení. Jeho zrod byl vyvrcholením dlouhotrvajících snah, úsilí a volání po vytvoření spolku, který by komplexně organizoval, zabezpečoval, evidoval, ale i studoval procesy a problémy emigrace a reemigrace, a který by současně koordinoval péči a spolupráci v zájmu krajanských komunit za hranicemi státu zejména na evropském a americkém kontinentu....
 • > > > celý text


 • Československé komorní duo - www.komorniduo.com
     Koncert Československého komorního dua
  Československé komorní duo ve složení Zuzana Berešová - klavír a Pavel Burdych - housle zve příznivce vážné hudby na koncert k poctě Eugena Suchoně a Mikuláše Schneidera-Trnavského v neděli 19. října 2008 v 17 hod. v sále Slovenského národního muzea na Vajanského nábřeží v Bratislavě. Vstup volný.

  zřícenina hradu Kamenica    Putování za bratříky
  Slovensko-český klub v SR se sídlem v Košicích zve rodiny s dětmi na turistickou akci 18. - 19. 10. 2008 pod názvem Alois Jirásek a bratříci. V programu jsou výstupy na zříceniny Kamenického hradu nedaleko Lipan a Nového hradu nad obcí Hanigovce, inspirované románem Aloise Jiráska Bratrstvo.
 • > > > celý text pozvánky


 • www.senat.cz    Volby do Senátu 2008
  Ve dnech 17. a 18. října se v České republice uskuteční volby do krajských zastupitelstev, spojené ve 27 volebních obvodech s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Senátních voleb se mohou zúčastnit i krajané, žijící v zahraničí, ale pouze ve volebních místnostech na území ČR...
 • > > > celý text


 • repro z pozvánky na vernisáž - kliknutím pozvánku zvětšíte
     Výstava českých výtvarníků na Slovensku
  V Klubu umělců na Dostojevského radu v Bratislavě bude od 26. září do 12. října 2008 otevřena výstava "České inšpirácie: podzim/jeseň" z tvorby českých umělců žijících na Slovensku. Na výstavě jsou zastoupena díla 15 výtvarníků. Výstavu pořádá Český spolek Bratislava s finanční podporou Ministerstva kultury SR (program "Kultúra národnostných menšín") a Ministerstva zahraničních věci ČR.

  Oficiální stránka Českého centra v Bratislavě
     Šumná a bezbranná 2003 - 2007
  České centrum v Bratislavě zve na výstavu fotografií Radovana Lipuse a Davida Vávry - autorů úspěšného televizního dokumentárního seriálu o architektuře "Šumná města", jež bude v prostorech ČC Na vŕšku 1 od 5.9. do 3.10. 2008.

  www.bibiana.sk
     Čeští ilustrátoři pro děti
  Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím ČR v Bratislavě připravil Mezinárodní dům umění pro děti Bibiana výstavu "Čarovný svet českých ilustrátorov pre deti". Putovní výstava českých výtvarníků 20. století bude v bratislavské Bibianě otevřena od 5. do 28.9. 2008.

  WebArchiv - archiv českého webu    Cesi.sk součástí národního kulturního dědictví
  Koncem května 2008 Národní knihovna ČR v Praze vybrala tuto stránku cesi.sk do projektu Webarchív "jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví." V praxi to znamená, že její obsah "bude několikrát ročně archivován a zůstane uchován i pokud bude v budoucnu činnost stránek ukončena."

     Cesi.sk po novém
  V červnu 2008 uplyne 5 let od spuštění první internetové stránky věnované české a moravské komunitě na Slovensku www.ceskyspolek.sk. Její název i podoba se od té doby změnily, ale stále stoupající křivka návštěvnosti potvrzuje, že její smysl přetrvává i nadále, tím spíše, že této problematice se systematicky žádné jiné periodikum nevěnuje. I proto se od ukončení vydávání měsíčníku Česká beseda koncem roku 2007 objevily tlaky, aby se transformovala na internetový časopis, který by jediné české periodikum v SR nahradil. Rozhodnutí nebylo jednoduché, hlavně z důvodu, že tak jak stránka před pěti lety improvizovaně vznikla z iniciativy absolutních amatérů doslova „na koleně“, stejně tak funguje i dnes. A volného času na úpravu obsahu je dnes méně než poskrovnu. Naše síly a schopnosti zatím nestačí na „profesionální“ internetový časopis, budeme se však snažit, aby i v této nové podobě našly - aspoň skromné - místo všechny aktuální informace, týkající se české komunity a kultury v Bratislavě i na Slovensku.
  Mgr. Jiří Výborný, webeditor cesi.sk a místopředseda ČSB
     Informace pro občany ČR - nový formát cestovního pasu
 • > > > celý text

 • Mgr. Helena Miškufová
     Blahopřejeme
  V neděli 18. května se kulatého výročí dožívá Mgr. Helena Miškufová z Košic, dlouholetá předsedkyně Českého spolku na Slovensku, zakladatelka a prakticky po celou dobu vydávání (1995-2007) šéfredaktorka měsíčníku Česká beseda. Přejeme jí pevné zdraví a hodně sil do dalších let.

     Rozpačité vzpomínky
  titulní strana knihy Problematice české menšiny na Slovensku je v literatuře věnováno minimum pozornosti, a pokud se snad v nějakém sborníku objeví odborný příspěvek, většině veřejnosti včetně krajanské zůstává většinou neznámý. O to s větším zájmem je sledována každá knižní novinka, jež se této komunity dotýká. Podobně byla očekávána i publikace z pera Pavla Khuna s mnohoslibně rozsáhlým názvem „Československo a Masarykov duchovný odkaz. Česi na Slovensku v dobe jeho zániku“, jež nedávno vyšla v bratislavském nakladatelství CCW s finanční podporou Ministerstva kultury SR.
 • > > > celý text


 • zahranicnicesi.com    Pozvánka na konferenci "Krajané a exil: 1948 a 1968"
  Vzhledem k tomu, že osmičková výročí letošního roku mají úzkou souvislost s československým a českým exilem, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá 16.-17. září 2008 v Praze konferenci "Krajané a exil: 1948 a 1968". Konference naváže na Týdny zahraničních Čechů, konané v Praze v letech 1998, 2000, 2003 a 2006. Konference se uskuteční za podpory Odboru pro krajany, kulturu a prezentaci Ministerstva zahraničí ČR a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze.
 • > > > celý text


 •    První místo pro národnostní magazín
  Košická a prešovská organizace Slovenského syndikátu novinářů vyhlásila výsledky již 13. ročníku autorské soutěže novinářů východoslovenského regionu za rok 2007. V kategorii D1, tj. televize s celostátní působností, získal 1. místo kolektiv tvůrců národnostních magazínů v STV Košice, kde je vedoucí redakce Ľuba Koľová. Za český magazín v tomto tvořivém týmu je Helena Miškufová a porota ocenila přesvědčivě a zajímavě zpracované fakty i ze života Čechů. K loňskému druhému místu H. Miškufové a Ľ. Koľové tedy letos přibylo první. (hm)

  cely text    Obrazy Huga Šilberského
  Se žádostí o spolupráci při pátrání po díle otce a při vydání souhrnné publikace o malíři, který značnou část své tvorby věnoval Slovensku a zejména Vysokým Tatrám, se na Český spolek v Bratislavě obrátil Aleš Šilberský, syn malíře Huga Šilberského (1920-74) z moravských Loštic. H. Šilberskému minulý režim neumožnil dokončit vysokoškolská studia, proto jeho obrazy jsou roztroušeny většinou jen v soukromých sbírkách a jeho dílo doposud nebylo komplexně zpracováno. S jeho tvorbou se mohou zájemci seznámit do 18. srpna 2008 na společné výstavě s tatranskými fotografiemi přítele Jaroslava Koupila, rodáka z nedalekých Mohelnic, v Galerii Tunklův dvorec v Záhřebu.
 • > > > celý text


 •    Informační bulletin č. 2 / 2008
 • > > > celý text

 • cely text    Dětský tábor na Moravě
  Několik dětí z českých rodin žijících na Slovensku už bylo v dětských táborech na Moravě a v Čechách, ale dosud žádná krajanská organizace svůj vlastní tábor v České republice neorganizovala. Letos poprvé Slovensko-český klub v SR připravuje od 10. do 17. srpna dětský letní tábor na jižní Moravě a nazval ho Po stopách předků. Děti budou ubytované v Tyršově osadě v Jedovnici a odtud budou vyrážet za krásami a historií okolí.... (hm)
 • > > > celý text •    Turistický výlet
  Československý turistický klub Mostaři/Mostári i letos organizuje týdenní poznávací pobyt. Tentokrát cílem jsou Žďárské vrchy. Termín: 16. - 23. 8. 2008. Ubytování: Penzion Vysočina Škrdlovice (250 Kč/noc)...
 • > > > celý text


 • Huszita ház - Husitský dům v maďarském Gönci    Po stopách husitů
  Působení husitů jihovýchodně od Košic v 15. storočí a seznámení se s reáliemi historických artefaktů v husitském muzeu v Gönci je záměrem literárně-společenské akce s názvem Po stopách husitů. Připravil ji Slovensko-český klub v Košicích na úterý 24. června. Putování za husity, kteří do tohoto kraje přinesli svou kulturu, doplní ukázky z děl A. Jiráska vážícími se k tomuto období. Kromě doby husitské si připomenou i světově významného učitele národů a navštíví Muzeum J. A. Komenského v Blatném Potoku, kde několik let v době pobělohorské Komenský působil. Podrobnější informace poskytne a přihlášky přijímá Mgr. Miškufová, tel.: 055/6434 155, mob: 0905 821 812
 • > > > podrobněji k tomuto tématu v článku "Husitské domy pod Zemplínskými vrchy" v České besedě č. 11/2007


 •    Letní tábor pro mládež
  Medvedie, okr. Svidník Český spolek v Košicích i letos organizuje Letní tábor pro mládež ve věku 15 ÷ 19 let v obci Medvedie na východním Slovensku v čase 16.-25. srpna 2008. Podrobnosti naleznete v připojeném souboru. Přihlásit své děti můžete nejpozději do 10. června 2008 poštou: Český spolek v Košicích, Hlavní 70, 040 01 Košice; tel. 055/6255217 (úřední hodiny pondělí; po pátém zvonění záznamník; možnost na toto číslo poslat 160znakovou SMS správu) nebo csvk@mail.t-com.sk.
  Doc. Ing. Ondřej Václav Sedlatý, PhD., asistent pro koordinaci spolkové práce ČSvK
 • > > > celý text s přihláškou (pdf)


 •    Jan Zrzavý v Bratislavě
  Od 12. března do 6. června je v Mirbachově paláci otevŕena exkluzivní výstava z tvorby ikony moderního českého výtvarného umění Jana Zrzavého (1890-1977). Výstavu organizuje Galéria mesta Bratislavy, Národní galerie v Praze a České centrum. Po 30 letech je i díky manažérovi a spoluautorovi projektu Ing. Janu Kukalovi v Bratislavě znovu k vidění reprezentativní sbírka přes sto pláten, akvarelů, kreseb a fotografií z umělcova ateliéru a soukromí. Vétšina exponátů (57) pochází z Národní galerie v Praze, jež ještě za umělcova života získala darem přes 1400 jeho děl, ale zastoupena jsou i díla z dalších českých galérií a soukromých sbírek.

     Pěvecký sbor Lumír v Bratislavě
  Smíšený pěvecký sbor Lumír Pěvecký sbor Lumír z Brna zve příznivce sborového zpěvu a zvlášť české krajany na Slovensku na své koncerty v Bratislavě 31. května 2008 v rámci soutěže sborů "Festa choralis Bratislava". v kostele Františkánů (kategorie duchovní hudba) zazní výběr ze skladeb U. Sisaska - Sanctus, Williama Boyce - Alleluja, P. Martiniho di Bologna - In Monte Oliveti, Charlese Saint-Saense - Ave Verum, Zd. Lukáše - Pater Noster, Gloria (z Missa brevis). V kategorii komorní sbor se Lumír představí ve Velkém sále Slovenské filharmonie s výběrem ze skladeb P. Philippiho - Redemptor orbis natus est, C. Monteverdiho - Lasciate mi morire, G. Battisty Cossetiho - Ave Maria, slovácká lidová Okolo Hradišča, slovenská lidová Prší, prší, J. Ježek - Svítá, Šaty dělaj člověka a další. Amatérský smíšený pěvecký sbor Lumír navazuje na více než 140-letou tradici, v jeho řadách působí lidé různých profesí, kterým je vlastní zaujetí hudbou i společné nadšení pro sborový zpěv. Dirigentem sboru je v současné době Lukáš Kozubík.

  660 let UK    Odkaz Karla IV.
  Slovensko-český klub v SR připravuje pro absolventy Univerzity Karlovy slavnostní setkání u příležitosti 660. výročí založení jejich Alma mater s názvem Odkaz Karla IV. Taková akce je ojedinělá, ještě nikdy se nekonala ani v jiných slovenských městech. Je určená pro Čechy i Slováky, pro starší absolventy i ty, kteří jen nedávno ukončili na UK své studium. Poselstvím akce je připomenout neustálý zájem o studium na UK v Praze i v současnosti. Konat se bude v košickém Domě umění dne 30. 5. 2008 od 17. hod. a finančně ji podporuje Ministerstvo kultury SR.
 • > > > celý text


 •    Dvě procenta z daní
  I letos budou moci výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat 2 % ze svých příjmů ve prospěch vybraných občanských sdružení...
 • > > > celý text

 • Pavel Dvořák
     Blahopřejeme
  Historik a spisovatel PhDr. Pavel Dvořák, rodák z Prahy a člen Českého spolku Bratislava, převzal při příležitosti státního svátku Dne vzniku SR z ruk prezidenta SR I. Gašparoviče státní vyznamenání "Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky".

  Ing. arch. Antonín Stuchl    Blahopřejeme
  Cenu Emila Belluša za celoživotní dílo
  získal v roce 2007 uznávaný urbanista Ing. arch. Antonín Stuchl, spoluzakladatel Českého spolku v Žilině. Prestižní Cenu Emila Belluša každoročně uděluje Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení za významné celoživotní dílo a přínos pro slovenskou architekturu v oblasti architektonické tvorby, pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.