Informační bulletin č. 2 / 2008

Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
v krátké době dostáváte do rukou druhý letošní bulletin, v němž Vás chceme požádat o podporu a informovat podrobněji o připravovaných programech v první polovině 2008.
.

Krátké poohlédnutí
Od začátku letošního roku jsme navázali na dlouholetý cyklus kulturně společenských programů vždy poslední úterý v měsíci. V lednu to bylo poutavé setkání s naším členem Ing. Jiřím Kubáčkem, vedoucím Múzejno-dokumentačného centra pri ŽSR a vedoucím Múzea dopravy pri Slovenskom technickom múzeu Košice. V únoru byli našimi hosty členové folklorního sdružení Slovácký krúžok a Skaličané, kteří nám připravili příjemný večer. Mrzí nás, že při velké návštěvnosti nedokážeme zabezpečit potřebný počet míst k sezení. Budeme se proto snažit, aby se akce s velkým počtem návštěvníků mohly konat ve větším sále.

Členské příspěvky
Výška členských příspěvků zůstává v roce 2008 v nezměněné výšce 100 Sk za člena. Nejjednodušší způsob platby je v hotovosti na některém z našich setkání (odpadají poštovní poplatky). V případě, že se rozhodnete poukázat příspěvky poštovní poukázkou typu H, upozorňujeme na správnou adresu:
Český spolek Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1
Při platbě bankovým převodem bohužel nedokážeme identifikovat odesílatele, proto prosíme o pochopení, proč se tomuto způsobu raději vyhýbáme.
Česká beseda už nevychází, proto předplatné neplaťte, ani neposílejte do Košic. Uvědomujeme si, že Česká beseda jako jediné celoslovenské periodikum české menšiny na Slovensku nám všem velmi chybí. Hledáme proto cestu (a hlavně schopného redaktora) jak zabezpečit, aby Česká beseda vycházela alespoň 4x za rok. Kdo by mohl pomoci, tak nás prosím kontaktujte.

Dvě procenta z daní
I letos budou moci výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat 2 % ze svých příjmů ve prospěch vybraných občanských sdružení. Proto si dovolujeme upozornit Vás a Vaše blízké na tuto možnost přímé podpory aktivit Českého spolku Bratislava.

Každý zaměstnanec nám může věnovat 2 % ze svých daní tak, že do 15. 2. 2008 požádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování zaplacených „preddavkov na daň“ za rok 2007 a současně požádá o vystavení „Potvrzení o zaplacení daně“, z něhož si vypočítá 2 % ze zaplacené daně. Tuto sumu uvede spolu s identifikačními údaji Českého spolku Bratislava do „Vyhlásenia“, jež spolu s „Potvrzením“ musí do 30. 4. 2008 doručit na Daňový úřad dle místa svého bydliště.

Fyzické osoby, jež samy podávají daňové přiznání, a též právnické osoby, poskytnutou sumu a příjemce uvádějí přímo ve svém daňovém přiznání, jež musí odevzdat Daňovému úřadu do 31. 3. 2008.

Do tiskopisu uvádějte tyto údaje:
Český spolok Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1
IČO: 30797756
(vypisuje se zleva)
Do kolonky rok napište: 2007
(číslo našeho bankového účtu nepotřebujete, ani ho nikde neuvádíte, neboť konkrétní sumu na účet převádí daňové úřady).
Všechny potřebné informace a tiskopisy najdete např. na internetové straně www.rozhodni.sk.

(pozn. webeditora: Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout i z této strany: „Vyhlásenie“ „Potvrdenie o zaplatení dane“)

Program v prvním pololetí roku 2008
Ještě jednou připomínáme další programy, které jsme pro Vás připravili v prvním pololetí 2008 vždy poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17. hod. – předcházející půlhodinku tvoří společenské setkání vyhrazené volné besedě při kávě, případně důležitým oznámením:
Sobota: 15. března, 15. hod.: Velikonoční tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší, které vede Eva B. Linhartová (účast dětí prosíme jako obvykle předem nahlásit telefonicky na č. 55571403).
Úterý 25. března, 17. hod.: Kulturní večer – beseda se spisovatelkou PhDr. M. Majtánovou o její nové knize, ve které nám přiblíží osobnost spisovatele přelomu 19. a 20. století Karla Klostermanna, zvaného Apoštol smíření.
Úterý 29. dubna, 17. hod.: Kulturní večer – beseda o staré Bratislavě s historikem a spisovatelem PhDr. Pavlem Dvořákem, jenž 1. ledna převzal od prezidenta SR I. Gašparoviče státní vyznamenání Pribinův kříž II. třídy za významné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky.
Úterý 27. května, 17. hod.: Kulturní večer – Operetní melodie v podání členů Městského divadla v Brně.
Úterý 24. června, 17. hod.: Kulturní večer – připravujeme přednášku na téma Poutní místa v ČR, na kterou by pravděpodobně v září navazoval vlastivědný zájezd.
(změna vyhrazena)

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem (Csemadoku) jsme umístili nástěnku ČSB s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Vzhledem k tomu, že každým rokem roste počet našich členů, kteří mají možnost sledovat internet, informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.
Z programu Českého centra si dovolujeme upozornit na výstavu Milada Horáková - komiks. Je to americký dobový komiks o Miladě Horákové, který ve spolupráci s Národním archivem ČR připravil grafik Pavel Kodeta. Kurátorkou výstavy je PhDr. Alena Šimánková. Tento komiks má premiéru v rámci bývalého Československa právě teď v Českém centru. Dne 12. 3. 2008 bude v kině Mladost v 17.00 hod. promítán záznam ze soudního procesu s Miladou Horákovou.

Bratislava, 1.3. 2008
Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB