Informační bulletin č. 4 / 2008

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou poslední letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat podrobněji o připravovaných programech do konce roku a v prvním čtvrtletí 2009.
.

Krátké poohlédnutí
Ve druhém pololetí se nám podařila celá řada více či méně vydařených akcí. K nejúspěšnějším určitě patřil zářijový recitál operních a operetních melodií v podání barytonisty Jakuba Pustiny, v současnosti hostujícího sólisty Státní opery v Košicích, a také zájezd po poutních místech na jižní Moravě. Svůj okruh posluchačů měly i besedy se zajímavými osobnostmi – o problematice přechodu na euro s Ing. Zdeňkem Dufkem z Tatra banky, nebo s historičkou Dr. Katarínou Zavackou o „osmičkových“ výročích v našich dějinách, případně o problematice energetických zdrojů ve 21. století s doc. RNDr. Emilem Bětákem, DrSc. ze Slovenské akademie věd. Zklamáni jsme byli nízkým zájmem o koncert skvělého pražského kytaristy Jana Matěje Raka, pod který se zřejmě nepříznivě podepsala změna termínu. Naopak překvapením byla vysoká účast na vzpomínkovém shromáždění k 28. řijnu „pod Lvem“, které tentokrát přišla podpořit mimo představitelů zastupitelského úřadu ČR i řada známých tváří nejvyšší slovenské politiky a s nimi také hudebník a politik Michal Kocáb z Prahy. Mimořádně aktivní byl náš spolek rovněž v prezentaci děl českých výtvarníků, žijících na Slovensku. Na závěr už tradičního týdenního sympozia byla zpřístupněna výstava Imprese: Jeseň/Podzim 2008 v penzionu Castel v obci Mierovo u Šamorína, díla z předcházejících sympozií byla vystavena v budově Umělecké besedy Slovenska a následně (až do 8. února 2009) v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Program v předvánočním období
Rádi bychom Vám ještě jednou připomněli termíny a program několika připravovaných akcí do konce letošního roku:

Sobota: 6. prosince, 15. hod.: Vánoční tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší vede Eva B. Linhartová (účast dětí prosíme jako obvykle předem nahlásit telefonicky na č. 555 71 403, abychom mohli připravit dostatečné množství materiálu a občerstvení).
Pátek: 12. prosince, 18. hod.: Vánoční koncert – v Moyzesově síni Slovenské filharmonie (budova Filozofické fakulty UK) organizovaný ve spolupráci s uměleckou agenturou InterArtists – soubor Ensemble L'incontro, složený z mladých českých umělců zabývajících se interpretací staré hudby, uvede skladby Franze Xavera Richtera, Jiřího Sychy, Adama Václava Michny, Jana Křtitele Vaňhala, Carla Stamitze, Václava Vodičky a Adalberta Jírovce. Koncert se koná díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultury SR.
Úterý: 16. prosince, 17. hod.: Kulturní večer – tradiční vánoční posezení spojené s besedou o další činnosti ČSB v roce 2009 a dalších otázkách, jež Vás zajímají. Přivítáme Vaše náměty a nápady, v rámci občerstvení se můžete před ostatními členy pochlubit svými vánočními specialitami.

Připravovaný program v I. čtvrtletí 2009
I v příštím roce chceme organizovat pravidelná setkání jednou měsíčně – vždy poslední úterý v měsíci na tradičním místě ve společenském sále Csemadoku. K dnešnímu dni máme přislíben (bez záruky) následující program:

Úterý: 27. ledna 2009, 17. hod.: Kulturní večer – beseda s Ing. Milanem Píkou, synem legendárního generála Heliodora Píky, popraveného po nástupu komunistického režimu
Úterý: 24. února 2009, 17. hod.: Kulturní večer – beseda s MUDr. Havránkovou z kožního oddělení Národního onkologického ústavu
Úterý: 31. března 2009, 17. hod.: Kulturní večer – vystoupení souboru lidové hudby z Břeclavi
Pokud není uvedeno jinak, všechny akce budou na tradičním místě: ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17. hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání a volnou besedu při kávě, případně na důležitá oznámení.

Dvě procenta z daní
Děkujeme všem, kdo letos přispěli na naše aktivity poukázáním dvou procent ze svých daní. Získané prostředky jsme využili například na dotaci ceny autobusu během zářijového zájezdu a další kulturní programy (pronájem tohoto sálu a honoráře umělcům). Předsedkyně ČSB v současnosti vybavuje registraci na možný příjem dvou procent z daní i v roce 2009 a předem děkujeme všem, kdo nám i tímto způsobem pomáháte udržet naši činnost.

foto z letáku, kliknutím detail zvětšíte Lev se bude znovu stěhovat
Pylon se lvem, který zůstal z původního památníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě, údajně brzy opustí současné místo před budovou Slovenského národního muzea. Jak oznámili zástupci Nadace M. R. Štefánika na pravidelném shromáždění k výročí vzniku ČSR v rozdávaných letácích, lev spolu s novou sochou M. R. Štefánika bude instalován na projektovaném náměstí před novou budovou Slovenského národního divadla. Sousoší by mělo být údajně slavnostně odhaleno v květnu 2009. "Tuto informaci Vám podáváme proto, abychom předešli různým dezinformacím, které produkují nepřátelé znovupostaveného památníku," uvádí se v letáku. O osudu pamětní desky, zdůrazňující význam česko-slovenské vzájemnosti, jež nebyla součástí původního sousoší, se v letáku nehovoří.

Členské příspěvky
Členské příspěvky na rok 2009 je možné uhradit na letošních akcích ještě v Sk; v příštím roce budou potom v prakticky stejné výši 3,50 € (105,44 Sk). Nejjednodušší způsob platby je v hotovosti na některém z našich setkání (odpadají poštovní poplatky), jinak poštovní poukázkou typu H na adresu:
Český spolek Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1.
Naše programy najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk a budou uváděny i v programech Českého centra v Bratislavě.

Bratislava, 27. 11. 2008
Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB