Volby do Senátu 2008

www.senat.cz Ve dnech 17. a 18. října se v České republice uskuteční volby do krajských zastupitelstev, spojené ve 27 volebních obvodech s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Senátních voleb se mohou zúčastnit i krajané, žijící v zahraničí, ale pouze ve volebních místnostech na území ČR...

Velvyslanectví ČR v Bratislavě v této souvislosti uveřejnilo na své stránce následující informaci:

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím č. 262/2008 Sb. ze dne 16. července 2008 volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 a 81 a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 17. a 18. října 2008. Případné II. kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek a sobotu 24. a 25. října 2008. Hlasování bude probíhat pouze na území České republiky (nikoliv na zastupitelských úřadech v zahraničí, tedy ani na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě).
Voliči, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, avšak mají bydliště na území Slovenské republiky, se mohou zúčastnit tohoto hlasování pouze za předpokladu, že budou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím České republiky v Bratislavě a tento zastupitelský úřad jim vydá na jejich žádost voličský průkaz. Žádost o voličský průkaz lze podat již nyní. Zastupitelský úřad voličský průkaz voliči předá nebo mu jej zašle nejdříve 15 dnů před volbami.
Voliči, kteří sice mají trvalý pobyt na území České republiky, avšak jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, se mohou hlasování zúčastnit rovněž pouze na základě předložení voličského průkazu vydaného zastupitelským úřadem ČR.
Státní občané České republiky zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí mohou na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli volebním okrsku volebních obvodů, v nichž jsou volby vyhlášeny.
Voliči s trvalým pobytem na území České republiky, kteří jsou sice zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, avšak požádají o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu, mají možnost se zúčastnit hlasování v místě svého trvalého bydliště, je-li jím obec ve výše uvedených volebních obvodech. Předpokladem ovšem je, že potvrzení dotyčného zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů předloží volič v den voleb okrskové volební komisi, která ho dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů (podle § 4 zákona o volbách může být každý volič zapsán jen v jednom seznamu voličů).
Zájemcům o účast na hlasování při nadcházejících senátních volbách se doporučuje, aby se na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě telefonicky (02-592 033 01) ujistili o svém zápisu ve zvláštním seznamu voličů, příp. se informovali o náležitostech žádosti o zápis do seznamu či žádosti o vydání voličského průkazu.
Před vlastním hlasováním se volič musí ve volební místnosti prokázat platným dokladem České republiky, kterým může být cestovní pas ČR, diplomatický pas ČR, služební pas ČR, občanský průkaz ČR nebo cestovní průkaz ČR.
Další informace k volbám jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz.

K oznamu Velvyslanectví ČR v Bratislavě ještě doplňujeme, že informace o volebních obvodech, jejich současných senátorech a přihlášených kandidátech jsou k dispozici na www.senat.cz.

Seznam volebních obvodů, v nichž proběhnou volby do Senátu v roce 2008:

Volební obvod č. 3 - Cheb
Volební obvod č. 6 - Louny
Volební obvod č. 9 - Plzeň-město
Volební obvod č. 12 - Strakonice
Volební obvod č. 15 - Pelhřimov
Volební obvod č. 18 - Příbram
Volební obvod č. 21 - Praha 5
Volební obvod č. 24 - Praha 9
Volební obvod č. 27 - Praha 1
Volební obvod č. 30 – Kladno
Volební obvod č. 33 - Děčín
Volební obvod č. 36 – Česká Lípa
Volební obvod č. 39 - Trutnov
Volební obvod č. 42 - Kolín
Volební obvod č. 45 - Hradec Králové
Volební obvod č. 48 - Rychnov nad Kněžnou
Volební obvod č. 51 - Žďár nad Sázavou
Volební obvod č. 54 – Znojmo
Volební obvod č. 57 - Vyškov
Volební obvod č. 60 - Brno-město
Volební obvod č. 63 - Přerov
Volební obvod č. 66 - Olomouc
Volební obvod č. 69 - Frýdek-Místek
Volební obvod č. 72 - Ostrava-město
Volební obvod č. 75 - Karviná
Volební obvod č. 78 - Zlín
Volební obvod č. 81 - Uherské Hradiště