Odkaz Karla IV.

660 let UK Slovensko-český klub v SR připravuje pro absolventy Univerzity Karlovy slavnostní setkání u příležitosti 660. výročí založení jejich Alma mater s názvem Odkaz Karla IV. Taková akce je ojedinělá, ještě nikdy se nekonala ani v jiných slovenských městech. Je určená pro Čechy i Slováky, pro starší absolventy i ty, kteří jen nedávno ukončili na UK své studium. Poselstvím akce je připomenout neustálý zájem o studium na UK v Praze i v současnosti. Konat se bude v košickém Domě umění dne 30. 5. 2008 od 17. hod. a finančně ji podporuje Ministerstvo kultury SR.
Program:
- Příchod Karla IV. s doprovodem
- Hudební vstup
- Přivítání (Mgr. H. Miškufová)
- Karel IV. přečte zakládající listinu univerzity
- Hudební vstup
- Slavnostní projev o historii a současnosti UK rektora UK v Praze prof. RNDr. V. Hampla, DrSc.
- Hudební vstup
- Pozdravný projev rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košicích prof. MUDr. L. Mirossaye, DrSc.
- Pozdravný projev rektora Prešovské univerzity prof. RNDr. René Matloviče, PhD.
- Pozdravný projev zástupce velvyslanectví (velvyslanec ČR v SR Vladimír Galuška převzal nad akcí záštitu)
- Hudební vstup (host z Prahy)
- Slovo absolventa
- Poděkování za SČKlub
- Raut
Hudební část připravujeme ve spolupráci s Katedrou hudby FHaPV Prešovské univerzity - doc. Mgr. art Irenou Medňanskou v duchu spolupráce s jejich partnery z UK v projektu Mosty k spolupráci. Snažíme se o to, aby se akce nesla v slavnostním duchu od historie k současnosti, připomněla nám, kde jsme získali vzdělání a kde na 17 fakultách i nadále studují nejen Češi, ale i Slováci. A také, aby se nesla v duchu dobrých česko-slovenských vztahů a v duchu zásad Univerzity Karlovy.
Vstup bude pouze na pozvánky. Zájemci mohou svoji adresu oznámit na tel.: 0903 279 455 do konce dubna.

Výkonný výbor SČK