9. ročník Běhu vzájemnosti v Trenčíně

(Informaci jsme převzali z letáku Českého spolku v Trenčíně

Český spolek na Slovensku v Trenčíně s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky pořádá 9. ročník Běhu vzájemnosti Trenčín – Ostrov – Zamarovce.
logo závodu orientační schéma 17. října 2009
Kancelář závodu a místo startu: Hotel Ostrov
Záštitu nad 9. ročníkem převzal Ján Plško, starosta obce Zamarovce

Vážení sportovní přátelé,
máme úspěšně za sebou nultý a osm ročníků Běhu vzájemnosti. Nezavíráme se ve své organizaci, a proto se chceme naší aktivitou podílet na sportovní a společenské činnosti v rámci samosprávného Trenčianského kraje a regiónu Bílé Karpaty. Na 9. ročník zveme běžce a běžkyně z celé Slovenské a České republiky.
Těšíme se na Vaši účast.


Organizační výbor:
předseda – Margita Pokrievková
podpředseda – Jiří Jež
tajemník – Jaroslav Somr st.
členové – Jiří Huk, Aleš Kočandrle, Zdeněk Kopřiva, Ludmila Malá, Anna Nižňanská, František Horňák

Vedení závodu:
Ředitel: Jiří Huk
Vedoucí rozhodčí: Jaroslav Somr st.
Technický ředitel: Aleš Kočandrle
Hlasatel: Jozef Tichý

Přihlášky a informace na adrese:
Jaroslav Somr, Pred poľom 12, 911 01 Trenčín, tel.: 0904 194 660

sbs Prezentace – zápis:
17.10.2009 v kanceláři závodu – žáci od 10.00 do 12.30 hod., dorost a dospělí do 14.00 hod.

Předpis: závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozicí.

Startovné: 2 eura v kategorii mužů a žen.

Start:
Podle časového rozpisu. Startovní číslo si závodníci a závodnice převezmou při prezentaci.
Za nevrácené startovní číslo budeme požadovat úhradu 2 eura.

Vyhodnocení:
Žákovské kategorie budou vyhodnoceny 20 minut po jejich skončení.
Kategorie dorostu mužů a žen 20 minut po skončení poslední kategorie.

Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo změny v případě potřeby.
Závodí se v terénu. Účastníci z ČR si musí zabezpečit Evropské průkazy zdravotního pojištění.

Kategorie – časový rozpis – délka tratě

Kategorie ročníky trať (m) čas startu
mladší žačky 1996 a mladší 1000 13:15
mladší žáci 1996 a mladší 1000 13:25
starší žačky 1995 a 1994 1500 13:35
starší žáci 1995 a 1994 1500 13:50
dorostenky a juniorky 1993 až 1991 1500 13:50
dorostenci a junioři 1993 až 1991 3000 14:15
ženy A 1990 až 1973 3000 14:15
ženy B 1974 a starší 3000 14:15
muži A 1990 až 1970 6000 14:45
muži B 1969 až 1960 6000 14:15
muži C 1959 až 1950 6000 14:15
muži D 1949 až 1940 6000 14:15
muži E 1939 a starší 6000 14:15

Závodník / závodnice může startovat pouze v jedné kategorii.
Výjimkou je ročník 1991, který se může po zaplacení startovného přihlásit do kategorie mužů, resp. juniorky do kategorie žen.
První tři soutěžící v kategorii mužů a žen dostanou finanční ceny, v žákovských a dorosteneckých kategoriích věcné odměny.

Poznámky:
V případe, že v kategorii žen bude méně než 6 závodnic, bude vypsána jediná kategorie žen.
Poznámka k orientačnímu náčrtku: za mostem přes Vážský kanál bude směrovka k místu prezentace a startu.