Informační bulletin č. 2 / 2009

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
na prahu druhého pololetí dostáváte do rukou druhý letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat podrobněji o našich připravovaných programech, ale i dalších aktivitách a zajímavostech. Rádi bychom tak naplnili předsevzetí, aby tento bulletin aspoň částečně nahradil všem členům informace, poskytované donedávna Českou besedou
.

Krátké poohlédnutí
V prvním pololetí 2009 se nám – bez ohledu na hospodářskou krizi okolo nás – podařilo navázat na pravidelná setkání krajanů s různorodým programem. Velmi zajímavé i divácky úspěšné byly besedy s Ing. Píkou, onkoložkou MUDr. Havránkovou nebo s představiteli Nadace M. R. Štefánka před instalací obnovené sochy zakladatele čs. legií na dunajském nábřeží. Očekávanou velkou návštěvu potvrdilo vystoupení slovácké cimbálové hudby Burčáci a s velkým zájmem se setkala i vlastivědná přednáška o Hané, jež předcházela velmi příznivě hodnocenému zájezdu. V prvním pololetí jsme rovněž zorganizovali tradiční tvořivé dílny pro děti s výtvarnicí E. Linhartovou-Bachratou a taktéž výstavu děl z výtvarných sympozií v prostorech Slov. rozhlasu. Za úspěch těchto akcí chceme poděkovat všem, kdo přiložil ruce, nejvíce však na tom mají zásluhu členky výboru, jež mají na starosti hospodaření, a s tím spojenou náročnou administrativní a účetní práci.

Program v následujícím období
V nejbližších měsících jsme připravili tyto programy, jež se (pokud není uvedeno jinak) uskuteční vždy poslední úterý v měsíci na tradičním místě ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17. hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení.
V této souvislosti bychom Vás rádi požádali, abyste placení členského příspěvku, případně jiné záležitosti, či už s členkami výboru nebo mezi sebou, řešili buď před začátkem programu nebo po jeho skončení, a nevyrušovali tak ostatní během programu.

úterý 30. června 2009, 17. hod.: Kulturní večer – koncert operetních melodií v podání sourozenců Babjakových

úterý 29. září 2009, 17. hod.: Kulturní večer – Svatováclavská tradice v našich dějinách - beseda

pátek 2. října 2009, 15. hod.: Slavnostní program k 15. výročí vzniku Českého spolku na Slovensku – Moyzesova síň SF na Vajanského nábřeží
          Program: – vystoupení představitelů Českých spolků na Slovensku a čestných hostí
                         – kulturní program, v němž vystoupí Ženský pěvecký sbor ČS v Košicích a další


úterý 27. října 2009, 17. hod.: Kulturní večer – přednáška a beseda na téma 28. říjen

středa 28. října 2009: tradiční vzpomínkové shromáždění u památníku čs. státnosti

úterý 24. listopadu 2009, 17. hod.: Výroční konference ČSB s kulturním programem – vyhodnocení uplynulé dvouleté činnosti, volba nového výboru a schválení cílů pro další období

sobota 5. prosince 2009, 15. hod.: Vánoční a mikulášské tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší

středa 9. prosince 2009, 18. hod.: Vánoční koncert – vystoupení Janáčkova kvarteta z Brna v Moyzesově síni SF na Vajanského nábřeží

úterý 15. prosince 2009, 17. hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení

Další akce
Informace o aktivitách a programech Českého centra nebo Klubu přátel české kultury najdete na naší nástěnce u vchodu do sálu Csemadoku, případné přímo v Českém centru, a samozřejmě na naší internetové stránce www.cesi.sk.
Přestože na červenec a srpen neplánujeme žádné aktivity, dovolujeme si Vás touto cestou upozornit na některé zajímavé kulturní akce v Bratislavě:

repro z pozvánky, klikem stránka SNM Oděv a jeho doplněk – až do 7. září je ve Slovenském národním muzeu ve Výstavním pavilonu Podhradie na Žižkově ul. 16 zpřístupněna výstava organizovaná ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Českým centrem Bratislava a spojená s tvořivým ateliérem „Tajemství skleněné perly".

M. R. Štefánik, kliknutím stránka SNM Ve stejných prostorách bude až do konce srpna instalována výstava „Štefánik – člověk a legenda“, věnovaná 90. výročí tragické smrti spoluzakladatele Československé republiky a organizátora československých legií. Výstava doplňuje stálou expozici Muzea M. R. Štefánika na Košariskách a věnuje se především různým interpretacím této osobnosti jako astronoma, vědce, vojáka, politika, ale i mýtu a legendy našich dějin.

Pro ty, kteří nebyli na naší dubnové besedě, připomínáme, že nová socha M. R. Štefánika na dunajském nábřeží od prof. B. Kafky je zatím viditelná pouze zdálky – z terasy před novou budovou SND nebo z protějšího břehu Dunaje od Starého mostu; zblízka si ji budeme moci prohlédnout až po dokončení výstavby Eurovea na jaře 2010.

www.freybrno.cz Do 12. července 2009 bude ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě instalována unikátní výstava Šangrí-la z dílny brněnské agentury Frey. Větší část expozice je výsledkem 17letého působení fotografa a horolezce Rudolfa Švaříčka v oblasti Himalájí (Indie, Nepál, Tibet, Bhútán). Efektní instalaci včetně dovezených předmětů a ukázek živé flóry a fauny s autentickou filmovou a zvukovou kulisou obohacují velkoformátové fotografie od National Geographic, další část je věnována cestovatelům Hanzelkovi a Zikmundovi, a také česko-slovenským horolezeckým expedicím. Názvem Šangrí-la označil v roce 1933 James Hilton vysněné území opojné blaženosti a věčného blahobytu pod himalájskými vrcholy, kdo je najde, nikdy nezestárne ...

repro z pozvánky, klikem stránka SNM Souběžně s tradiční letní přehlídkou Socha a objekt 2009 organizuje České centrum v Bratislavě do 30. srpna výstavu objektů a reliéfů sochaře Antonína Kašpara.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem Csemadoku jsme umístili nástěnku s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Přispějte i Vy svými informacemi
Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

Příjemné léto Vám všem přejí
Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 22. 6. 2009