Informační bulletin č. 4 / 2009

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
uzavíráme další poměrně úspěšný (vzhledem na naše podmínky) rok, proto dovolte, abychom Vám připomenuli programy, jež jsme pro Vás připravili do závěru letošního roku a také v prvním čtvrtletí roku následujícího a dále několik informací, jež by Vás mohly zajímat.


Krátké poohlédnutí
Jak již odznělo na naší nedávné výroční konferenci, v tomto roce máme za sebou řadu vydařených akcí, proto na úvod tradiční krátká rekapitulace událostí posledního pololetí: v září jsme besedovali s biskupem ThDr. J. Hradilem na téma Svatováclavská tradice v našich dějinách, dále byla naším hostem PhDr. M. Secká, CSc., z Náprstkova muzea v Praze, také jsme si připomenuli velkým koncertem 15. výročí ustanovení Českého spolku na Slovensku a rovněž na dunajském nábřeží výročí vzniku Československé republiky. V listopadu to byla beseda se spisovatelkou L. Procházkovou a už zmíněná výroční konference. Po jejím skončení se sešel zvolený staronový výbor našeho spolku, který bude pokračovat ve své činnosti v zatím nezměněném složení.

Program do konce roku
I když do konce roku už mnoho dní nezůstalo, rádi bychom Vás pozvali na naše závěrečná setkání, a to:

sobota 5. prosince 2009, 15. hod.: Vánoční a mikulášské tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší

středa 9. prosince 2009, 18. hod.: Vánoční koncert – vystoupení Janáčkova kvarteta z Brna v Moyzesově síni na Vajanského nábřeží, vstup volný

úterý 15. prosince 2009, 17. hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení s vystoupením dětského pěveckého sboru

Připravované akce v prvním čtvrtletí 2010
I v příštím roce předpokládáme pravidelné kulturní večery vždy poslední úterý v měsíci na tradičním místě ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení. Připraveny jsou tyto programy, podrobnosti a případné změny upřesníme na našich pravidelných setkáních, resp. na www.cesi.sk:

úterý 26. ledna 2010, 17. hod.: Kulturní večer – vystoupení Čs. komorního dua: Zuzana Berešová – klavír a Pavel Burdych - housle

úterý 23. února 2010, 17. hod.: Kulturní večer – beseda s lékařem, evangelickým farářem, spisovatelem a cestovatelem MUDr. Zdeňkem Susou

úterý 16. března 2010, 17. hod.: Kulturní večer – vystoupení moravské lidové hudby

úterý 30. března 2010, 17. hod.: Kulturní večer – program ještě bude upřesněn

V této souvislosti bychom Vás rádi požádali, abyste placení členského příspěvku, případně jiné záležitosti, či už s členkami výboru nebo mezi sebou, řešili před začátkem programu nebo po jeho skončení, a nevyrušovali tak ostatní během programu.

Program Kruhu přátel české kultury
Vedení KPČK nám ohlásilo tyto připravované akce v prvním čtvrtletí 2010 (v Českém centru) – vstup volný:
5. ledna 2010: Jubileum Jany Brejchové (od 1953 hrála v 80 filmech), úvod Václav Mlčoušek, film Vlčia jama (1957)
2. února 2010: Mladé naděje slovenského a českého animovaného, hraného a dokumentárního filmu - pásmo filmů, úvod Štefan Vraštiak a Ondrej Slivka
2. března 2010: Jánošík (1935, r. Martin Frič) s Paľom Bielikom má 75 rokov - úvod Václav Mlčoušek

Český kalendář 2010
Již po patnácté vydává pražská redakce časopisu pro krajany České dialogy Český kalendář 2010, který připomíná význačné osobnosti naší historie a kultury, dále přináší povídky, básničky, písničky, křížovky a recepty. Jeho cena je 129 Kč, v Evropě i s poštovným 10 €. Není běžně k dostání v knihkupectvích, lze si jej objednat na adrese: Český kalendář, Sokolovská 179, 190 00 Praha 9, e-mailem: strizovska@seznam.cz, nebo zakoupit osobně v redakci v Klementinu.

Informace konzulárního úřadu
Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje občany ČR, žijící na Slovensku, že dne 1. června 2009 nabyl účinnosti zákon č. 108/2009 Sb. o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek a zvláštní příspěvek k důchodu. Vztahuje se na osoby, které se účastnily národního boje za vznik a osvobození Československa a na některé pozůstalé po nich, a je určen ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. Žádost o jednorázovou peněžní částku lze zaslat přímo na adresu Česká správa sociálního zabezpečení, odbor důchodového pojištění, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bratislavě. V případě, že se rozhodnete podat žádost osobně v Bratislavě, je nutno přinést originály dokladů, které budou bezplatně úředně ověřeny na místě. Podání žádosti není zpoplatněno. Podrobnější informace s textem zákona si můžete přečíst (stáhnout) na internetové stránce www.cesi.sk, případně se obrátit přímo na konzulární oddělení velvyslanectví.
Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Bratislavě dále upozorňuje občany České republiky, žijící na Slovensku, že dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením SSSR. Nárok na vypořádání uplatní oprávněná osoba formou písemné žádosti, jež musí být podána nejpozději do 31.12. 2012, jinak nárok zaniká. Podrobnější informace s textem zákona si můžete přečíst na internetové stránce www.cesi.sk, případně se obrátit přímo na konzulární oddělení velvyslanectví.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem Csemadoku jsme umístili nástěnku s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Přispějte i Vy svými informacemi
Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

Pohodový advent a příjemně strávený závěr letošního roku, klidné vánoční a novoroční svátky a především hodné zdraví a úspěchů v novém roce 2010 Vám všem přeje

Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 30. 11. 2009