Nabídka kurzů českého jazyka pro krajany

knihy o češtině (informaci poskytlo Velvyslanectví České republiky v Bratislavě)

knihy o češtině V rámci realizace tzv. krajanského vzdělávacího programu dle usnesení vlády č. 1622/2005 ve znění usnesení č. 1256/2008 jsme obdrželi na velvyslanectví ČR formuláře přihlášek na kurz ČJ v Dobrušce, kurz metodiky výuky ČJ a semestrální studijní pobyt v ČR pro krajany žijící v zahraničí. Formuláře jsou také dostupné na stránkách www.dzs.cz v sekci Krajané (zde jsou k dispozici výše zmíněné přihlášky).

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce se v letošním roce bude konat v době od 31. 7. do 28. 8. 2009. Vyplněnou přihlášku s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat prostřednictvím velvyslanectví na OKKP (pro zmocněnce pro krajanské záležitosti/ZKZ) do 15. 3. 2009.

Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit se v letošním roce bude konat v době od 24. 8. do 4. 9. 2009. K přihlášce je nutné přiložit vyjádření krajanského spolku, který zdůvodní účast svého člena ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Velvyslanectví připojí k žádosti také svůj stručný komentář a do 15. 3. 2009 zašle na OKKP pro ZKZ.

knihy o češtině O přijetí uchazečů do kurzu ČJ v Dobrušce a kurzu metodiky rozhodne komise složená ze zástupců OKKP, ZKZ, DZS a OMV MŠMT do 15. 4. 2009, vybraným kandidátům bude do 15. 5. 2009 zasláno potvrzení o přijetí prostřednictvím OKKP-ZKZ a velvyslanectví. Aktuální informace, pokyny a doporučení budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.dzs.cz.

Semestrální studijní pobyty v ČR pro krajany - vyplněnou přihlášku s potvrzením a doporučením krajanského spolku a stanoviskem velvyslanectví je třeba zaslat prostřednictvím velvyslanectví na OKKP pro ZKZ:

  • pro studium v zimním semestru 2009/2010 (od 1. 10. 2009) do 31. 3. 2009; rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců OKKP, ZKZ, DZS a OMV MŠMT do 15. 5. 2009; rozhodnutí o přiznání stipendia obdrží vybraní stipendisté od DZS prostřednictvím OKKP-ZKZ a velvyslanectví

  • pro studium v letním semestru 2009/2010 (od 15. 2. 2010) do 31. 8. 2009; rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců OKKP, ZKZ, DZS a OMV do 15. 10. 2009; rozhodnutí o přiznání stipendia obdrží vybraní stipendisté od DZS prostřednictvím OKKP-ZKZ a velvyslanectví.