České predsednictví EU v SR

www.eu2009.cz Začátkem ledna se mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Slovenské republice JUDr. Vladimír Galuška sešel se slovenskými novináři, aby je informoval o hlavních prioritách českého předsednictví Evropské unie v průběhu prvního pololetí 2009. Spolu s ředitelkou Českého centra v Bratislavě PhDr. Janou Burianovou rovněž informoval o kulturních akcích, připravených velvyslanectvím ČR během tohoto období na Slovensku, jež se ponesou ve znamení této mimořádné události. www.eu2009.cz

Hlavní priority českého předsednictví jsou podrobněji rozvedeny na oficální stránce EU2009.CZ. K nim hned od počátku českého předsednictví přibyly i dva aktuální problémy "gaz and Gaza", jež musí česká diplomacie jménem EU naléhavě řešit. Mottem českého předsednictví je "Evropa bez bariér" a hlavní priority shrnují 3 "E": Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Během tohoto pololetí se navíc uskuteční volby do Evropského parlamentu (v SR 6.6.) a připomeneme si 5. výročí doposud největšího rozšíření EU o 10 nových členských zemí. Na tento rok rovněž připadá i výročí pádu železné opony, 30 let od prvních přímých voleb do Evropského parlamentu a 60. výročí vzniku NATO.
V prvním pololetí se v ČR uskuteční na 150 zasedání různých evropských institucí, z toho osm "summitů", jichž se zúčastní okolo 30 000 účastníků.

Program kulturních akcí během českého předsednictví EU na Slovensku odstartoval v pátek 9. ledna Galakoncert Státní filharmonie Brno s houslistou Václavem Hudečkem v bratislavské Redutě.
V Domě umění v Piešťanech se v únoru (4.-28.2.) uskuteční výstava kreseb Vladimíra Jiránka věnovaných odkazu moravského rodáka Sigmunda Freuda pod názvem "Humor a psychoanalýza".
Od února do března (17.2.-30.3.) bude v budově Ministestva kultury SR v Bratislavě zpřístupněna výstava "68 - 89" z díla předních českých fotografů.
Po celý duben (30.3.-30.4.) proběhne V osmi slovenských městech včetně metropole filmová přehlídka pod názvem "Zná je celý svět" jako samostatná součást 16. ročníku Febiofestu.
V bratislavském Zichyho paláci budou v dubnu k vidění nejlepší reportážní snímky ze zatím posledního ročníku soutěžní přehlídky "Czech Press Photo 2007".
Tematická přehlídka filmů "Významné události v novodobých dějinách ČR" je připravena na květen v bratislavském kině Mladosť.
Slovenské národní muzeum v Bratislavě nabídne v květnu výstavu dokumentů "Charta 77".
V květnu (25.5.) bude už tradičně v Trenčianských Teplicích odevzdána Cena Karla Čapka, jejíž udělování zastřešuje Kruh přátel české kultury.
Červen je vyhrazen výstavě "Významné osobnosti české hudby", na níž 17.6. navazuje odborná konference "Význam Bohuslava Martinů pro českou a světovou hudební tvorbu". 50. výročí úmrtí skladatela bude zasvěceno i slavnostní představení jeho opery "Julietta", jež v červnu uzavře cyklus kulturních akcí, věnovaných českému předsednictví EU. www.eu2009.cz

Tento program podpoří svými aktivitami i Česká centra v Bratislavě a Košicích (poodrobněji na www.czc.sk). Z propramu bratislavského ČC připomeňme prezentaci jednotlivých krajů ČR, jež koncem ledna zahájí Dny Prahy v Bratislavě (20.-25.1). V dalších měsích se postupně představí kraje: Liberecký, Pardubický, Moravskoslezský, Středočeský a pololetí uzavřou společně kraje Jihomoravský a Zlínský.
Z dalších programů stojí za zmínku velká souborná výstava výtvarného díla Josefa Čapka, chystaná ve spolupráci s Galerií města Bratislavy, ojedinělá přehlídka tradičních českých obchodních značek pod názvem "České hvězdy" nebo Noc literatury, organizovaná na několika místech Evropy, během níž známí herci a jiné osobnosti veřejně čtou z dél české literatury.
Podrobnější informace o připravovaných programech najdete na stránkách velvyslanectví ČRČeského centra.
(jv)