Archív aktualit 2010

záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 3 / 2010
Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé, dostáváte do rukou náš třetí letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat o připravovaných akcích na nejbližší období a pozvat Vás na ně. Věříme, že si z nich vyberete dle svého gusta a zájmů, a také, že přispějete vlastními nápady a iniciativou k obohacení činnosti našeho spolku.

 • > > > celý text


 • ČSSZ    Změny v českém důchodovém pojištění
  Od 1. ledna 2010 došlo v českém systému v oblasti důchodového pojištění k významným změnám v rámci první fáze důchodové reformy. Jedná se především o úpravu důchodového věku, potřebné doby pojištění či koncepce invalidity. Zákon č. 306/2008 Sb., který nahradil stávající zákon č. 155/1995 Sb., mění základní podmínky nároku na dávky i parametry na výpočet jejich výše. Dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zůstanou kromě výjimek zachovány, dílčí omezení se dotknou až důchodových nároků vzniklých v budoucnu.
 • > > > více informací na stránkách České správy sociálního zabezpečení


 • Kaligramy Miroslava Koupila    Kaligramy Miroslava Koupila
  Místní knihovna v Bratislavě-Petržalce zve na výstavu kaligramů experimentálního básnika a výtvarníka Miroslava Koupila (* 1956 Třebíč). Kaligramy jsou básně graficky upravené do obrazů. Nonsensové (protismyslové) texty obsahují většinou humorný obsah s cílem odevzdat autorovo poselství na co nejmenší ploše. Výstava ve Veřejné školní knihovny na Prokofjevově ul. 5 bude otevřena do 18. prosince 2010.

  Carmina Bohemica    Vánoční koncert ČSB
  Český spolek Bratislava srdečně zve své členy, příznivce a sympatizanty na tradiční Vánoční koncert, organizovaný ve spolupráci s uměleckou agenturou InterArtists ve středu 8. prosince 2010 v 18 hod. v Moyzesově síni na Vajanského nábr. 12. V programu vystoupí klavírista Jiří Kollert a Komorní smíšený sbor Carmina Bohemica. Koncert se koná díky podpoře MZV ČR a MK SR.

  Kytice k obnovenému památníku položily i členky výboru ČSB s předsedkyní Ing. H. Husenicovou    Setkání „pod Masarykem"
  Ve čtvrtek 28. října 2010 před budovou Slovenského národného muzea ing. arch. Andrej Petrek, starosta městské části Bratislava - Staré Mesto, slavnostně odhalil sochu T. G. Masaryka. Na slavnost byl přizván jako spoluorganizátor i Český spolek Bratislava, jehož členové přispěli na její odlití. Socha je součástí obnoveného Památníku česko-slovenské státnosti, kde nahradila původního lva, a je kopií sochy od českého sochaře Ladislava Šalouna, jež byla koncem 30. let nakrátko instalována v budově Zemské banky na dnešní Gorkého ul. a dnes se nachází v depozitu Městského muzea v Bratislavě. Kopie je vysoká asi 2,2 m a odlil ji Jaroslav Matějíček z Veverských Knínic u Brna, jenž ve veřejné soutěži nabídl nejnižší cenu.

  repro z pozvánky    Vysoké Tatry štětcem a objektivem
  Do 5. prosince je v Podtatranském muzeu v Popradě otevřena výstava dvou severomoravských umělců z Hané – obrazy a kresby všestranného Huga Šilberského z Loštic a fotografie jeho přítele, literáta a fotografa Jaroslava Koupila ze sousední Mohelnice. Během cest do Vysokých Tater od 50. do 70. let 20. století zachytili jejich scenérie v letní i podzimní náladě.

  Soška tanečnice se stala ústředním symbolem příběhu    Návrat tanečnice
  Český spolek Bratislava zve v úterý 30. listopadu na besedu s Mgr. Helenou Miškufovou z Košic, autorkou televizního dokumentu „Návrat tanečnice“, věnovaného životu a dílu JUDr. Josefa Polláka, zakladatele Východoslovenského muzea v Košicích.

  repro z pozvánky    Výstava fotografií Jiřího Kratochvíla
  Pod názvem „Cesta za poznáním začíná každý den“ představuje agentura Artem dílo fotografa Jiřího Kratochvíla (1942). Rodák z Kolína žije v Bratislavě od r. 1975 a od roku 1980 jako lektor zasvěcuje do tajů fotografie vo fotoklubech Roland, později byl předsedou Fotoklubu v Kulturním domě Ružinov. Prodejní výstava v Komorní galerii BCPB na Vysoké ul. je otevřena v pracovní dnech od 10. do 17. hod. do 1. prosince 2010.

  Iva Pekárková uprostřed    Přestřihnout kšandy je zatím poslední
  Na posledním autorském čtení Slovensko-českého klubu v Košicích se návštěvníci seznámili s tvorbou a nevšedním životem spisovatelky Ivy Pekárkové. Do Košic, Staré Ľubovně a dalších měst východního Slovenska přicestovala z Londýna, kde v současnosti žije a pracuje jako překladatelka. Často v případech, kdy se čeští a slovenští občané žijící ve Velké Británii dostanou do problémů. Setkání v Košicích je nahrané do programu českého vysílání Rádia Patria na 2. prosince od 20. hod. (miš)
 • > > > celý text


 • repro z pozvánky    Pozvánka do divadla
  Dům kultury Zrkadlový háj v Petržalce zve v sobotu 20. listopadu 2010 v 17.30 hod. na společné představení divadelních souborů Svatopluk z Hodonína a Zahoráckého divadla ze Senice pod názvem „Tomášku, domů". Vstup na divadelní koláž známých i méně známých faktů ze života T.G. Masaryka je volný.

  záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 2 / 2010
  Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé, dostáváte do rukou druhý letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat o připravovaných akcích na druhé pololetí 2010 a pozvat Vás na ně. Věříme, že si z nich vyberete dle svého gusta a zájmů a také, že přispějete vlastními nápady a iniciativou k obohacení činnosti spolku.
 • > > > celý text


 • Socha T. G. Masaryka    Socha TGM už stojí
  Ve středu 20. října 2010 dovezli do Bratislavy a instalovali na nábřeží před Slovenským národním muzeem sochu Tomáše Gariguea Masaryka. Slavnostně bude odhalena v rámci znovuodhalení Památníku česko-slovenské státnosti ve čtvrtek 28. října v 17 hod. Památník, zařazený do seznamu národních kulturních památek SR, na tomto místě stojí od roku 1988 a jeho součástí byl lev se státním znakem z bývalého pomníku M. R. Štefánika. V minulém roce lva vrátili k obnovenému pomníku M. R. Štefánika na náměstí Eurovea a Památkový úřad SR podmínil jeho přesun tím, že samospráva Starého Města zabezpečí novou podobu Památníku čs. státnosti. Nová socha TGM je výsledkem veřejné sbírky, již dle údajů představitelů Starého Města podpořilo 115 dárců sumou 47 640 eur. Kopii sochy TGM z depozitu Městského muzea v Bratislavě zhotovil v rámci výsledků veřejné soutěže Jaroslav Matějíček z Veverské Knínice. Na slavnostní odhalení jsou pozváni nejvyšší státní představitelé obou zemí.

  Senát ČR    Informace k podzimním volbám do Senátu Parlamentu ČR
  Prezident ČR vyhlásil 18. června 2010 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2010 Sb. volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79 a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010. Případné II. kolo voleb se bude konat v pátek a sobotu 22. a 23. října 2010. Hlasování bude probíhat pouze na území ČR (nikoliv na zastupitelských úřadech v zahraničí, ani na Velvyslanectví ČR v Bratislavě).
 • > > > celý text


 • Fotokópia z pozvánky    Pozvánka na výstavu o legiích
  Československá obec legionářská Praha, Vojenský historický ústav Bratislava a Univerzitní knihovna Bratislava srdečně zvou na výstavu „Československé legie 1914 - 1920" v Univerzitní knihovně na Venturské ul. 11. Vernisáž výstavy 18. října 2010 v 16 hod. bude spojená s vystoupením ředitele Vojenského historického ústavu pplk. Mgr. Miloslava Čaploviče, PhD. Výstava bude otevřena do 30. října 2010.
 • > > > pozvánka


 • celý článek    Na území bývalého Československa se narodilo sedm držitelů Nobelovy ceny
  Portál www.krajane.net přinesl rozhovor s bývalým prezidentem Československé společnosti pro vědy a umění Miloslavem Rechcíglem, který se nedávno zúčastnil 25. Světového kongresu této společnosti v Táboře. Řadu let se věnuje studiu genealogie a hledání českých nebo slovenských kořenů u významných osobností světové politiky, vědy a kultury. Ve své přednášce v Táboře se zaměřil na nositele Nobelovy ceny, kteří mají vazbu na české země nebo bývalé Československo a jak uvedl, nebyli to jen Heyrovský a Seifert, ale podobný původ našel u 22 držitelů této prestižní ceny. Sedm z nich se narodilo na půdě bývalého Československa, zbytek v cizině. Původ devatenácti vychází z českých zemí a tří ze Slovenska...
 • > > > celý článek na krajane.net


 • kliknutím zvětšíte, visual: Architech, s.r.o.    Sbírka na pomník TGM pokračuje
  Sbírka na pomník T. G. Masaryka před budovou SNM pokračuje, a to až do termínu znovuodhalení Památníku československé vzájemnosti 28. 10. 2010, na které každý z dárců dostane osobní pozvánku. K 31. 5. 2010 bylo na účtu sbírky 43 385,33 €, jež darovalo asi 80 jednotlivců z Bratislavy, ale i z Curychu, Prahy, Košíc, Žiliny, Hamuliakova, Trenčína, Štúrova, Trebišova, Rimavské Soboty, Kátova, Popradu a Prievidze, a dále desítka občanských sdružení a nadací. Odlitek sochy T. G. Masaryka, vysoký asi 2,2 m, zhotoví Jaroslav Matějíček z Brna, jenž ve veŕejné soutěži nabídl nejnižší cenu: 17 160 € (včetně DPH), výměna podstavce bude stát okolo 100 000 €. Příspěvek lze posílat na účet Bratislava-Staré Mesto č. 1526012/0200 s variabilním symbolem 3793700. Dárce může (nemusí) uzavřít s městskou částí Bratislava-Staré Město Darovací smlouvu (ve 2 exemplářích, k dispozici je na www.staremesto.sk nebo na pracovišti prvního kontaktu Front Office na Vajanského nábreží č. 3, 814 21 Bratislava).
 • > > > informace k památníku TGM na stránce městské části Bratislava - Staré Mesto


 • Zdeněk Susa    O těle a duši ve zdraví a nemoci
  Český spolek Bratislava zve v rámci pravidelných Kulturních večerů na besedu s lékařem a evangelickým kazatelem MUDr. Zdeňkem Susou na téma „O těle a duši ve zdraví a nemoci" v úterý 12. října v sále Csemadoku.

  Kobeliarovo - pamätný dom P.J. Šafárika    Pavel Jozef Šafárik / Šafařík – slovenský a český národní buditel
  Slovensko-český klub v Košicích organizuje dvoudenní akci pro děti s rodiči pod názvem „Pavel Jozef Šafárik / Šafařík – slovenský a český národní buditel". Setkání začne v sobotu 16. října 2010 v 10 hod. dopoledne v obci Kobeliarovo u pamětního domu P.J. Šafaříka. Bližší informace najdete na stránce Slovensko-českého klubu v Košicích.

  Zleva M. Togner, J. Pastorek, Foto: SAV    Mezinárodní cena SAV prof. Milanu Tognerovi
  Předseda Slovenské akademie věd Jaromír Pastorek slavnostně odevzdal Mezinárodní cenu SAV prof. PhDr. Milanu Tognerovi, emeritnímu profesorovi Palackého univerzity v Olomouci. SAV tak ocenila jeho přínos v oblasti historie umění na území Slovenska a jeho spolupráci s Ústavem dějin umění SAV a dalšími institucemi v SR v oblasti výzkumu a ochrany barokního umění, zejména nástěnných maleb v kostelech a jiných památkách. Prof. Togner musel opustit pedagogickou a védeckou práci v čase tzv. normalizace a pracoval jako topič, než mu Slovenské národní muzeum nabídlo práci v muzeálních sbírkách na hradě Červený kameň, později pracoval jako expert pro Státní restaurátorské ateliéry v Bratislavě. Jeho zásluhou vzniklo několik odborných monografií, věnovaných historickému nábytku, násténným malbám nebo dějinám výtvarného umění.

  Mýtická loď na dunajském nábřeží    Mýtická loď zdobí dunajské nábřeží
  Sochu s názvem Mýtická loď odhalili v sousedství nového nábřežního komplexu River Park v Bratislavě. Jejím autorem je český výtvarník se slovenskými kořeny Jaroslav Róna. Podle autora by plastika měla vyvolávat u diváka myšlenky na smysl cesty lidstva časem a prostorem. Nový komplex už oživilo další výtvarné dílo z keramických barevných motýlů od italského tvůrce Marcella Lo Guidice a prodlužuje tak výtvarný charakter nábřežní promenády, kterou od Nového mostu zkrášluje už několik soch.

  zahranicnicesi.com    Konference Krajané a kultura v Praze
  V budově bývalého Federálního shromáždění v Praze - dnes nová budova Národního muzea - se ve dnech 6.-8. září 2010 uskutečnila Konference zahraničních Čechů „Krajané a kultura", jež nadvázala na předcházející Týdny zahraničních Čechů. Zúčastnila se ho i delegace Českého spolku Bratislava - předsedkyně Ing. H. Husenicová a místopředseda Mgr. J. Výborný, kteří účastníkům přiblížili postavení a aktivity českých krajanů na Slovensku.
 • > > > bližší informace o konferenci najdete na stránce www.krajane.net


 • Š. Holčík provázel Primaciálním palácem v září 2006 delegaci účastníků Týdne zahraničních Čechů, zleva prezident MKVZČ O. Černý ze Švýcarska a M. Pokrievková z ČS Trenčín.    České stopy v Bratislavě
  Český spolek Bratislava zve zájemce o historii na přednášku PhDr. Štefana Holčíka na téma „České stopy v Bratislavě" v úterý 28. září v sále Csemadoku. Předpokládáme, že přednáška bude úvodem k tématické pěší prohlídce po městě v nejblížších týdnech.

  Baťův kanál ve Strážnici    Zájezd na Baťův kanál
  Český spolek Bratislava organizuje v sobotu 25. září vlastivědný zájezd na Baťův kanál a do Hodonína. Počet míst na vyhlídkové lodi, a tedy i v autobuse je limitován. Odjezd je naplánován v sobotu 25. září v 8 hod. ráno na parkovišti na Šancové ul. (mezi ul. Jelenia a Karpatská).

  Symbolický hřbitov v Žiarské dolině    Tradiční setkání v Žiarské dolině
  Český spolek na Slovensku zve v sobotu 18. září na kulturní setkání na symbolickém hřbitově v Žiarské dolině. Dopravu na místo srazu v Žiarské dolině zabezpečí autobus s odchody před žel. nádražím 8:15 v Lipt. Hrádku a 8:45 z Lipt. Mikuláše (příjezd vlaků od Žiliny a Bratislavy), bus z Košic odjíždí 6:15 z aut. nádraží. Sraz účastníků je v 10 hod. na parkovišti na začátku Žiarské doliny, pietní akt na symbolickém hřbitově se předpokládá ve 12:30, po něm následuje volný program a společné posezení, odjezd autobusů ze Žiarské doliny je naplánován na 16:30.

  Jakub Pustina    Jakub Pustina a jeho hosté
  Po čase do Bratislavy opět zavítá barytonista Jakub Pustina, jenž s úspěchem hostoval ve Státním divadle v Košicích. Se svým hostem otevře podzimní program pravidelných kulturních večerů ČSB, plánovaných na druhé a poslední úterý v měsíci. Koncert Jakuba Pustiny se uskuteční v úterý 14. září v 17 hod. v sále Csemadoku.

  zahranicnicesi.com    Krajanská konference v Praze
  Od 6. do 8. září v nové budově Národního muzea (býv. Federální shromáždění) v Praze proběhne konference Krajané a kultura, navazující na Týdny zahraničních Čechů. Pořádá ji Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů s podporou Ministerstva zahraničí ČR. Program konference bude upřesňován na www.zahranicnicesi.com. Zájemci by měli potvrdit účast e-mailem na adrese info@zahranicnicesi.com.

  volby.cz    Krajané volili v Bratislavě
  Ve dnech 28. a 29. května 2010 měli krajané už potřetí v historii možnost hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Bratislavě bylo podle údajů ČSÚ zapsáno ve volebním seznamu 668 voličů, z nichž se k volbám dostavilo 430 osob. Z nich však bylo 250 „přespolních“, hlasovali na základě volebního průkazu. Účast voličů 64% sice byla o něco lepší jako celostátní průměr (62,6%), avšak podstatně horší jako průměr všech 108 zvláštních volebních okrsků v zahraničí (77%). Nejvíce hlasů v Bratislavě získala Top09 téměř 35,6%, za ní následují ODS 26,5%, ČSSD a KSČM obě po 9,8% a Věci veřejné 5,8%. Na všech zastupitelských úřadech by zvítězila Top09 s 39,6%, za ní zůstaly ODS 27,4%, Strana zelených 10,5%, ČSSD 6,1% a Věci veřejné 5,3%. Více voličů než v Bratislavě přišlo k urnám například v Paříži, Londýně, Bruselu nebo v USA (tam se však volilo na 4 místech).
 • > > > podrobné výsledky voleb najdete na www.volby.cz


 • kliknutím zvětšíte    V Bratislavě volila Iveta Bartošová
  V průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se mezi voliči na českém velvyslanectví v Bratislavě objevilo i několik známých tváří, které by tu málokdo čekal. Patřila k nim i zpěvačka Iveta Bartošová s manželem Jiřím Pomejem a synem Arturem, kteří na památku zapózovali členům volební komise. Foto: Jana Bratinková.

  JUDr. Josef Polák    Návrat tanečnice
  Ve středu 19. května večer uvede Slovenská televize na Dvojce nový dokumentární film pod názvem „Návrat tanečnice“. Dokument podle scénáře bývalé šéfredaktorky České besedy Mgr. Heleny Miškufové vznikl ve spolupráci Slovenské televize a Slovensko-českého klubu v Košicích a pojednává o pohnutých osudech JUDr. Josefa Poláka (1886-1945) z Prahy, prvního ředitele Východoslovenského muzea v Košicích.
 • > > > více informací na www.krajane.net


 • záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 1 / 2010
  Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé, ještě jednou Vám jménem výboru ČSB přeji pevné zdraví a úspěšný vstup do roku 2010. Na úvod roku Vám chceme připomenout některé důležité informace, týkající se naší činnosti.
 • > > > celý text


 • opereta    Náruč krásných růží
  Pravidelná setkání krajanů v rámci Kulturních večerů Český spolek Bratislava v prvním pololetí uzavře programem operetních melodií v podání sólistů Slovenského národního divadla, jež si letos připomíná 90 let své existence. Program pod názvem „Náruč krásných růží“ se uskuteční v úterý 29. června 2010 v 17. hod. v sále Csemadoku.

  Vranov nad Dyjí    Před zájezdem na jižní Moravu
  Na programu květnového pravidelného setkání krajanů, organizovaném Českým spolkem Bratislava v úterý 25. května, je vlastivědná přednáška o jižní Moravě. Povídání o zajímavostech a historických památkách tohoto regionu předchází červnovému zájezdu po trase Moravský Krumlov – Znojmo – Vranov nad Dyjí.

  Volby do PSP ČR    Seznamte se s kandidáty
  Dne 5. února 2010 vyhlásil prezident republiky rozhodnutím č. 37/2010 Sb. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. května od 14.00 do 22.00 hod. a 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hod. Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu Státní volební komise 12. února 2010 určila losem Jihočeský kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Seznamy kandidátů jednotlivých politických stran a hnutí, ucházejících se o hlasy voličů v Jihočeském kraji najdete na stránce Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.
 • > > > seznamy kandidátů v Jihočeském kraji


 • čeština    Letní školy slovanských studií
  Velvyslanectví ČR v Bratislavě informuje o nabídce kurzů českého jazyka v rámci Letních škol slovanských studií v Praze, Poděbradech, Brně, Plzni, Českých Budějovicích a Olomouci. Kurzy v délce 2 až 4 týdny se konají v průběhu letních měsíců (červenec až září) a jsou určeny zahraničním studentům, pedagogům, překladatelům, tlumočníkům, akademickým pracovníkům z oblasti bohemistiky a slavistiky, a všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. LŠSS lze absolvovat jako samoplátce nebo stipendista MŠMT ČR.
 • > > > celý text


 • Jihočeský kraj    V zahraničí budou volit kandidáty z Jihočeského kraje
  Dne 5. února 2010 vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 37/2010 Sb. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 28. května, kdy hlasování začíná ve 14.00 a končí ve 22.00 hod., a sobotu 29. května 2010, kdy hlasování začíná v 8.00 a končí ve 14.00 hod. Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu Státní volební komise dne 12. února 2010 určila losem Jihočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí, takže voliči v zahraničí na zastupitelských úřadech budou volit kandidáty z Jihočeského volebního kraje. Podrobnější informace o volbách v zahraničí najdete na stránce MZV ČR.

  Havlíčkův Brod - náměstí    Letní novinářská škola pro krajany
  Centrum Vysočina, o. p. s., nabízí českým krajanům účast na šestém ročníku Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského (dále LŽŠ). Týdenní kemp pro mladé lidi z různých zemí Evropy se uskuteční od 15. do 22. srpna 2010, uzávěrka přihlášek je 31. května 2010. Akce je určena zájemcům o média (není podmínkou, aby studovali žurnalistiku či o studiu uvažovali) s cílem zlepšit orientaci ve světě médií, prohloubit znalost českého jazyka, ale i poznání lidí různých zemí a kultur. V roce 2009 se kempu účastnilo více než čtyřicet mladých lidí z devíti zemí Evropy. Organizátoři akce hradí účastníkům náklady na ubytování, snídaně a obědy, účastníci si hradí školné ve výši 1000 Kč (asi 40 eur), večeře a dopravu do Havl. Brodu a zpět. Více informací na www.centrumvysocina.cz.

  www.psp.cz    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  Ve dnech 28. a 29. května 2010 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se mohou, podobně jako v roce 2006, zúčastnit i čeští občané žijící v zahraničí. Volební místnost na Velvyslanectví ČR v Bratislavě bude volebním místem ve zvláštním volebním okrsku č. 31. Základní podmínkou účasti ve volbách je registrace voliče ve zvláštním seznamu voličů. Občané s bydlištěm na území SR, kteří se chtějí zúčastnit voleb, musí být zaregistrováni na Velvyslanectví ČR v Bratislavě.
 • > > > celý text


 • T. G. Masaryk    T. G. Masaryk a jeho návštěva Nitry v roce 1923
  Dne 7. března 2010 si připomeneme 160. výročí, jež uplyne od narození Tomáše Garrigua Masaryka, tohoto významného vědce, filozofa, pedagoga, politika, žurnalisty a prvního prezidenta Československé republiky. Masarykovo působení, jeho morální autorita a vliv na politické poměry v meziválečném Československu výrazně přispěly k tomu, že se zde udržela demokracie, a to i v době, kdy v okolních státech vítězily autoritativní diktátorské režimy...
 • > > > celý text


 • Mariša v SND    90 let SND
  Slovenské národní divadlo si na jaře 2010 připomene 90 let existence a přípravy oslav zahájila nová premiéra hry bratří Aloise a Viléma Mrštíků Maryša, jíž v březnu 1920 Slovenské národní divadlo zahájilo svoji činnost. Nové nastudování připravil režisér Jan Antonín Pitinský s Táňou Pauhofovou v hlavní roli. Prvním uměleckým tělesem SND, jež v březnu 1920 uvedlo Maryšu, byla divadelní společnost z Pardubic. V květnu 1920 český soubor uvedl jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského jako první představení ve slovenštině. První slovenští herci do souboru přistoupili v roce 1921 a prvním slovenským režisérem se stal Ján Borodáč v roce 1924. V roce 1932 se činohra rozdělila na dva soubory – slovenský v čele s J. Borodáčem a původní český pod vedením Viktora Šulce, ten však zanikl po mnichovském diktátu, kdy většina Čechů musela Slovensko opustit. Opera SND měla premiéru v březnu 1920, a to uvedením Hubičky Bedřicha Smetany (první slovenskou operou byl až po 6 letech Kováč Wieland od J.L. Belly v nastudování Oskara Nedbala. Prvním šéfem baletu SND byl rovněž Čech Václav Kalina, v jehož choreografii SND uvedla jako první baletní premiéru Coppélii od L. Delibesa 19. května 1920.

  A. Born: Mach a Šebestová    Výstava Adolfa Borna
  Do 10. května je v Galerii Michalský dvor výstava z tvorby malíře, grafika a ilustrátora Adolfa Borna. Autor například známých postaviček Macha a Šebestové poprvé na Slovensku představuje 25 leptů a litografií. Výstava pod názvem Bornografia se koná při příležitosti uvedení výtvarníkovy monografie z vydavatelství Slovart.

  Zleva: ThDr. Hradil a Ing. Stahl    T. G. Masaryk – humanista a filozof
  V rámci pravidelných kulturních programů zve Český spolek Bratislava v úterý 27. dubna na přednášku historika ThDr. Jana Hradila, ThD. na téma „T. G. Masaryk – humanista a filozof" k 160. výročí narození prvního československého prezidenta.

  Zleva M. Lehký, J. Karfík a M. Píka    Cena Václava Bendy Ing. Milanu Píkovi
  Na slavnostním setkání v sále velvyslanectví ČR v Bratislavě za přítomnosti J.E. PhDr. Jakuba Karfíka, velvyslance ČR v SR, odevzdal náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Lehký Cenu Václava Bendy plukovníkovi v.v. ing. Milanu Píkovi. Cenu udělili poprvé devatenácti osobnostem 16. listopadu 2009 v Praze, v předvečer 20. výročí sametové revoluce. Ocenění je určeno osobnostem, jež sehrály význačnou roli v boji za obnovu svobody a demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938–1945) a komunistické totalitní moci (1948–1989).

  Socha TGM v Městském muzeu v Bratislavě    Přispěli jsme také
  Do sbírky na bronzový odlitek sochy Tomáše Garrigua Masaryka, který bude součástí Pomníku československé státnosti na Vajanského nábřeží před budovou Slovenského národního muzea v Bratislavě, přispěl jako první z krajanských organizací Slovensko-český klub ve Slovenské republice. Kromě tohoto spolkového příspěvku zaslalo několik členů také individuální dary, a to na účet městské části Bratislava-Staré Město číslo 1526-012/0200, variabilní symbol 3793700. Pokud chcete také přispět, další informace jsou na stránce www.staremesto.sk...
  Helena Miškufová
 • > > > celý text


 • emblém pořadu    Ta naše povaha česká
  Česká televize odvysílala ve středu 27. ledna další pořad z cyklu „Ta naše povaha česká" pod názvem „Rozvod po česko-slovensku" s podtitulkem „Vnímáme naše bývalé federální partnery stále jako mladší a hloupější bratry?". Kromě lidí z ulice, ale i známých osobností jako Magda Vašáryová, Karol Polák, Fedor Gál, Milan Kňažko či Milan Lasica, dostala v pořadu slovo i předsedkyně ČSB Ing. Hana Husenicová. Pořad lze zhlédnout v internetovém videoarchívu ČT zde.

  DVD Hľadanie stratených svetov I. - Česká cesta    Račí klub Pavla Dvořáka
  Vydavatelství Rak vydalo koncem roku 2009 na DVD nosičích prvních sedm dílů cyklu historika Pavla Dvořáka „Hľadanie stratených svetov". Například hned 1. část dokumentuje slovenský úsek historické České cesty, jež po několik staletí propojovala české a uherské království, v širším chápání potom německá města s Konstantínopolem. Šestý díl pod názvem „Stratený hrob kráľovnej Žofie" pojednává o málo známém osudu tzv. Husitské královny - vdovy po Václavu IV., jež prožila poslední roky svého života v Prešpurku - dnešní Bratislavě. Další díly se týkají například Košického zlatého pokladu, přestavby Bojnického zámku hrabětem Pálfy do dnešní romantické podoby, ale i lovců mamutů na území dnešního Slovenska, tajemství hradu Červený kameň či levočského podzemí. Ve spolupráci se Slovenskou televizí připravuje Vydavatelství Rak na DVD další oblíbené pořady známého historika.

  obálka knihy    Vzpomínky na jižní Čechy
  I když to název „Hačava" nenaznačuje, vzpomínkový román známého slovenského humoristy Rasťa Piška, který vydalo Nakladatelství Ikar, ve skutečnosti pojednává o jižních Čechách, přesněji okolí Kaplice. Právě tam autor prožil dva roky života základní vojenské služby coby příslušníka Pohraniční stráže a jeho první román tvoří pestrá mozaika životních příběhů, prožitých v těsné blízkosti tzv. železné opony, přesněji na přísně hlídané pohraniční čáře mezi ČSSR a Rakouskem. Obyčejné, i když často spíše tragikomické osudy lidí, vyprávěné s lidsky laskavým humorem ukazují život lidí v tehdejším pohraničí, přibližují prožitky mladých vojáků, vytrhnutých z kruhu svých rodin a přátel, i často pitoreskní postavy jejich velitelů.

  celý článek    Dvě procenta z daní
  I letos budou moci výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat dvě procenta z odvedené daně ze svých příjmů v roce 2009 ve prospěch vybraných občanských sdružení. Proto si dovolujeme upozornit Vás a Vaše blízké na tuto možnost přímé podpory aktivit Českého spolku Bratislava.
 • > > > celý text


 • Senát Parlamentu ČR    Seminář „Česko-slovenské vztahy a krajané"
  Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu Parlamentu ČR organizuje seminář „Česko-slovenské vztahy a krajané“ v pondělí 19. dubna 2010 v Jednacím sále Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze. Seminář zahájí Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR. Účast na semináři je potřebné potvrdit do 9. 4. 2010 na e-mailové adrese: hegrovab@senat.cz.

  Czech Press Photo 2009    Svátek fotografie
  Unikátní výstavy fotografií lze v těchto dnech shlédnout v Bratislavě. V Domě umění na Náméstí SNP to je v první řadě přehlídka nejúspěšnějších snímků ohodnocených nezávislou mezinárodní potorou v soutěži Czech Press Photo 2009. Výstava je otevřena do 28. března 2010 od úterý do neděle od 11 do 18 hod. Ve stejných prostorách je k vidění i zajímavá Výstava Asociace profesionálních fotografů SR. Přes 30 portrétů zajímavých osobností poprvé představuje ve Středoevropském domě fotografie na Prepoštské ul. Jiří Víšek, rodák z Prostéjova (1960), tato výstava potrvá až do 11. dubna 2010.

  erb Oslavan    Mezinárodní výstava minerálů, drahých kamenů a šperků
  Město Oslavany prostřednictvím našeho webu zve všechny zájemce na Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků, kterou pořádá od soboty do neděle 17. a 18. dubna 2010 v Dělnickém domě Oslavany, Široká 1, 664 12 Oslavany. Podrobnejší informace na www.oslavany-mesto.cz.

  Repro z výstavního letáku    České historické rukopisy
  Při příležitosti Týdne slovenských knihoven je v Univerzitní knihovně v Bratislavě do 26. března otevřena výstava Rukopisné památky českých knihoven, prezentující kopie a faksimile vzácných středověkých rukopisů z archívů 12 knihoven (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Jihlava) s odborným výkladem a ukázkou záchrany cenného dědictví formou bezkontaktní digitalizace, vyvinuté českými odborníky, již převzaly i další evropské země. Činnost Národní knihovny ČR v této oblasti ocenilo UNESCO v roku 2005 udělením ceny Jikji. Evropský projekt ENRICH dal podnět na vznik internetového archívu vzácných rukopisných děl evropské kultury www.manuscriptorium.eu.

  M. a H. Píkové    Můj otec generál
  České centrum Bratislava zve na uvedení dokumentu České televize Ostrava o Heliodorovi Píkovi, významném představiteli protinacistického odboje, jehož komunistický režim odsoudil k trestu smrti. Asi hodinový dokument, který měl teprve před několika dny premiéru v ČT, osobně uvede syn generála Ing. Milan Píka. Vstup do kina Mladosť v úterý 16. března v 18 hod. volný.

  Záběr z loňského vystoupení    Kulturní večer s cimbálovkou
  V rámci pravidelných setkání krajanů Český spolek Bratislava zve na další Kulturní večer, tentokrát už 16. března 2010, na němž opět po roce vystoupí slovácká cimbálová hudba z Uherského Hradiště. Vystoupení se uskuteční ve společenském sále Csemadoku v 17. hod.

  logo výstavy    České umění v Danubianě
  České centrum a Galerie Danubiana v Čunově zvou na výstavu z tvorby dvaceti současných českých výtvarníků - malířů, sochařů a grafiků - za období posledních dvaceti let. Výstava uspořádaná pod záštitou J. E. Jakuba Karfíka, velvyslance ČR na Slovensku, je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hod.

  Památník dnes    Sbírka na sochu TGM
  V úterý 8. prosince Místní zastupitelství Bratislava - Staré Město přijalo rozhodnutí o úpravě Památníku čs. vzájemnosti před budovou SNM. Na snížený pylon bude umísténa kopie sochy T. G. Masaryka od Ladislava Šalouna z depozitu Městského muzea v Bratislavě. Odhaduje se, že vyhotovení kopie bude stát asi 15 000 €. Na výrobu kopie lze přispět finančním darem na číslo účtu 1526-012/0200, variabilní symbol 3793700, před tím je však potřebné vyplnit Darovací smlouvu na stránce www.staremesto.sk, kde jsou k dispozici další informace.

  Z. Susa v programu ČT Všechnopárty    Beseda s MUDr. Zdeňkem Susou
  Český spolek Bratislava zve v úterý 23. února v rámci pravidelných Kulturních večerů na besedu s MUDr. Zdeňkem Susou - lékařem, vysokoškolským pedagogem, evangelickým kazatelem, cestovatelem, spisovatelem a knižním nakladatelem o jeho zážitcích ze svatojakubské pouti z Čech do španělského Santiaga de Compostela a na mys Finister, označovaný ve středověku jako „konec světa". Cestu, popsanou ve dvoudílném cestopisu Ultreia I. a II., absolvoval v letech 1991-96 v šesti etapách, z nich jednu na kole a ostatní pěšky.

  Čs. komorní duo    Československé komorní duo
  Na prvním z cyklu Kulturních večerů, organizovaných i v roce 2010 Českým spolkem Bratislava, vystoupí Československé komorní duo. V roce 2003 ho založili český houslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Jeho repertoár sahá od velkých sonát po drobné virtuosní kusy s akcentem na tvorbu českých a slovenských skladatelů. Pravidelně vystupuje na zahraničních pódiích (Itálie, Francie, Německo, Rumunsko). Pro rok 2010 zařadilo díla Bohuslava Martinů a Roberta Schumanna a připravuje sérii vzpomínkových koncertů „Bohumil Smejkal 75".

  Jana Brejchová    K životnímu jubileu Jany Brejchové
  Kruh přátel české kultury v Bratislavě ve spolupráci s Českým centrem uvede psychologický film Vlčí jáma z roku 1957, natočený podle předlohy Jarmily Glazarové. Projekci věnovanou životnímu jubileu herečky Jany Brejchové uvede Vladimír Mlčoušek z Vysoké školy múzických umění v úterý 5. ledna v 17 hodin v Českém centru Bratislava.

         
 • > > > archív zpráv z roku 2009