Dvě procenta z daní

I letos budou moci výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat 2 % ze svých příjmů ve prospěch vybraných občanských sdružení. Proto si dovolujeme upozornit Vás a Vaše blízké na tuto možnost přímé podpory aktivit Českého spolku Bratislava.

Každý zaměstnanec nám může věnovat 2 % ze svých daní tak, že do 15. 2. 2010 požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování zaplacených „preddavkov na daň“ za rok 2009 a současně požádá o vystavení „Potvrzení o zaplacení daně“, z něhož si vypočítá 2 % ze zaplacené daně, minimálně 3,32 €. Tuto sumu uvede spolu s identifikačními údaji Českého spolku Bratislava do „Vyhlásenia“, jež spolu s „Potvrzením“ musí do 30. 4. 2010 doručit na Daňový úřad dle místa svého bydliště.

Fyzické osoby, jež samy podávají daňové přiznání, a též právnické osoby, poskytnutou sumu a příjemce uvádějí přímo ve svém daňovém přiznání, jež musí odevzdat Daňovému úřadu do 31. 3. 2010.

Do tiskopisu uvádějte tyto údaje:
Český spolok Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1
IČO: 30797756
(vypisuje se zleva)
Do kolonky rok napište: 2009
(číslo našeho bankového účtu nepotřebujete, ani ho nikde neuvádíte, neboť konkrétní sumu na účet převádí daňové úřady).
Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout zde:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane
nebo je najdete s potřebnými všeobecnými informacemi např. na internetové straně www.rozhodni.sk.
Všem podporovatelům děkujeme.