Informační bulletin č. 2 / 2010

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou náš druhý letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat o připravovaných akcích na druhé pololetí 2010 a pozvat Vás na ně. Věříme, že si z nich vyberete dle svého gusta a zájmů a také, že přispějete vlastními nápady a iniciativou k obohacení činnosti spolku.


Krátké poohlédnutí
V prvním pololetí letošního roku se nám podařilo naplnit všechny plánované akce, na úvod tedy jejich krátké shrnutí: koncert Česko-slovenského komorního dua, přednáška MUDr. Susy, slovácká cimbálovka Burčáci, tvořivé velikonoční dílny pro nejmenší, přednáška k výročí TGM (i když původní lektor z důvodu náhlého onemocnění nemohl přijet, děkujeme PhDr. Opatovi za obětavý záskok), vlastivědná přednáška a zájezd na jižní Moravu a letní podvečer operety v podání sólistů SND. Podle zájmu o tyto akce jsme koncipovali i program na druhé pololetí.

Program ve druhém pololetí 2010
Jak se už v posledních letech stalo tradicí, po vyhodnocení nákladů a úspor v prvním pololetí se snažíme ve druhém pololetí obsazovat každý měsíc dvěma programy, většinou druhé a poslední úterý v měsíci na tradičním místě ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení. Případné změny upřesníme na našich pravidelných setkáních, resp. na www.cesi.sk. V této souvislosti Vás chceme požádat, abyste placení členského, případně jiné záležitosti, řešili před začátkem programu nebo po jeho skončení a nevyrušovali tak ostatní během programu.

úterý 14. září 2010, 17. hod.: Hudební večer – vystoupení barytonisty Jakuba Pustiny, hostujícího ve Státním divadle v Košicích

úterý 28. září 2010, 17. hod.: Kulturní večer – beseda s historikem PhDr. Štefanem Holčíkem (připravujeme i víkendové pěší procházky)

úterý 12. října 2010, 17. hod.: Kulturní večer – „O těle a duši ve zdraví a nemoci" beseda s lékařem a evangelickým kazatelem MUDr. Zdeňkem Susou

úterý 26. října 2010, 17. hod.: Kulturní večer – beseda se spisovatelem a historikem PhDr. Pavlem Dvořákem

úterý 9. listopadu 2010, 17. hod.: Hudební večer – Osobnosti české hudby, přednáška Rudolfa Macudzińského s videoprojekcí

úterý 30. listopadu 2010, 17. hod.: Kulturní večer – Návrat tanečnice – videoprojekce televizního dokumentu s účastí autorky H. Miškufové

sobota 4. prosince 2010, 15. hod.: Tvořivé dílny – předvánoční program pro nejmenší pod vedením výtvarnice B. Linhartové (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. č. 5557 1403, abychom mohli připravit dostatek výtvarných potřeb i občerstvení)

středa 8. prosince 2010, 18. hod.: Vánoční koncert – klavírista Jiří Kollert a smíšený sbor Carmina Bohemica v Moyzesově síni (Vajanského nábřeží 12)

úterý 14. prosince 2010, 17. hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení s hudebním programem

Programy partnerů
O chystaných programech KPČK (příp. KOČR), zatím nemáme informace.

Výlet na Baťův kanál
Na základě zájmu zvažujeme koncem září zorganizovat výletní plavbu po Baťově kanálu. Zda bude dostatečný počet zájemců budeme zjišťovat na prvním poprázdninovém setkání 14. 9. 2010, kde se dozvíte i bližší podrobnosti.

Sbírka na sochu TGM
Sbírka na pomník T. G. Masaryka před budovou SNM pokračuje, a to až do termínu znovuodhalení Památníku československé vzájemnosti 28. 10. 2010. Odlitek sochy T. G. Masaryka, vysoký asi 2,2 m, zhotoví Jaroslav Matějíček z Brna, jenž ve veřejné soutěži nabídl nejnižší cenu. Výbor ČSB další společnou sbírku nepředpokládá, ale každý jednotlivě může svůj příspěvek poslat na účet Bratislava-Staré Mesto č. 1526012/0200 s variabilním symbolem 3793700. Dárce může (nemusí) uzavřít s městskou částí Bratislava-Staré Město Darovací smlouvu (ve 2 exemplářích, k dispozici je na www.staremesto.sk nebo na Vajanského nábreží č. 3, 814 21 Bratislava).

Krajanská konference v Praze
Od 6. do 8. září v nové budově Národního muzea (býv. Federální shromáždění) v Praze proběhne konference Krajané a kultura, navazující na Týdny zahraničních Čechů. Pořádá ji Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů s podporou Ministerstva zahraničí ČR. Program konference bude upřesňován na www.zahranicnicesi.com. Zájemci by měli potvrdit účast e-mailem na adrese info@zahranicnicesi.com.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem Csemadoku jsme umístili nástěnku s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Přispějte i Vy svými informacemi
Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

Pevné zdraví a hodně úspěchů ve druhém pololetí přeje a na setkání se těší

Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 8. 8. 2010