Informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky

Senát ČR ve dnech 15. a 16.října 2010

(Informaci jsme převzali z podkladů Velvyslanectví ČR v Bratislavě.)

Prezident České republiky vyhlásil dne 18. června 2010 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2010 Sb. volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79 a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010. Případné II. kolo voleb do třetiny Senátu se bude konat v pátek a sobotu 22. a 23. října 2010. Hlasování bude probíhat pouze na území České republiky (nikoliv na zastupitelských úřadech v zahraničí, tedy ani na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě).

Voliči, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, avšak mají bydliště na území Slovenské republiky, se mohou zúčastnit tohoto hlasování pouze za předpokladu, že budou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím České republiky v Bratislavě a tento zastupitelský úřad jim vydá na jejich žádost voličský průkaz. Ti, kteří nejsou dosud zapsáni, mohou o zápis do zvláštního seznamu voličů písemně požádat. K žádosti je nutno přiložit doklad totožnosti, doklad o státním občanství České republiky a doklad o pobytu na území Slovenské republiky.Písemná žádost o zápis musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději dne 5. září 2010 do 16.00 hod. Žádost o voličský průkaz může občan zapsaný ve zvláštním seznamu voličů podat již nyní, a to písemně (s ověřeným podpisem) nejpozději dne 8. října 2010 nebo osobně nejpozději dne 13. října 2010. Zastupitelský úřad voličský průkaz voliči předá nebo mu jej zašle nejdříve 30. září 2010.

Voliči, kteří sice mají trvalý pobyt na území České republiky, avšak jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, se mohou hlasování zúčastnit rovněž pouze na základě předložení voličského průkazu vydaného zastupitelským úřadem České republiky.

volební urna Státní občané České republiky zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí mohou na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli volebním okrsku volebních obvodů, v nichž jsou volby vyhlášeny.

Voliči s trvalým pobytem na území České republiky, kteří jsou sice zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, avšak požádají o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu, mají možnost se zúčastnit hlasování v místě svého trvalého bydliště, je-li jím obec ve výše uvedených volebních obvodech. Předpokladem ovšem je, že potvrzení dotyčného zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů předloží volič v den voleb okrskové volební komisi, která ho dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů (podle § 4 zákona o volbách může být každý volič zapsán jen v jednom seznamu voličů).

Zájemcům o účast na hlasování při nadcházejících senátních volbách se doporučuje, aby se na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě telefonicky (02-592 033 03) ujistili o svém zápisu ve zvláštním seznamu voličů, příp. se informovali o náležitostech žádosti o zápis do seznamu či žádosti o vydání voličského průkazu.

Před vlastním hlasováním se volič musí ve volební místnosti prokázat platným dokladem České republiky, kterým může být cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR (příp. diplomatický pas ČR, služební pas ČR nebo cestovní průkaz ČR). Zájemci o účast v nadcházejících volbách, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, kterým skončí platnost českého dokladu před uskutečněním voleb, by měli urychleně kontaktovat zastupitelský úřad ČR v Bratislavě v zájmu vyřízení nového cestovního pasu České republiky.

Další informace k volbám jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz.

Volební obvody, v nichž proběhnou volby do Senátu v roce 2010

Číslo volebního obvodu     Sídelní město     Senátor před volbami


1     Karlovy Vary     Jan Horník (BEZPP; Klub TOP 09 a Starostové)
4     Most     Vlastimil Balín (KSČM; nezařazený senátor)
7     Plzeň-město     Jiří Šneberger (ODS; Klub ODS)
10     Český Krumlov     Tomáš Jirsa (ODS; Klub ODS)
13     Tábor     Pavel Eybert (ODS; Klub ODS)
16     Beroun     Jiří Oberfalzer (ODS; Klub ODS)
19     Praha 11     Jan Nádvorník (ODS; Klub ODS)
22     Praha 10     Jaromír Štětina (BEZPP; Klub TOP 09 a Starostové)
25     Praha 6     Karel Schwanzenberg (TOP 09; Klub TOP 09 a Starostové) (29.5.2010 zvolen poslancem)
28     Mělník     Jiří Nedoma (ODS; Klub ODS)
31     Ústí n. Labem     Pavel Sušický (ODS; Klub ODS)
34     Liberec     Přemysl Sobotka (ODS; Klub ODS)
37     Jičín     Jiří Liška (ODS; Klub ODS)
40     Kutná Hora     Bedřich Moldan (ODS; Klub ODS)
43     Pardubice     Jiří Stříteský (ODS; Klub ODS)
46     Ústí n. Orlicí     Ludmila Müllerová (TOP 09; Klub TOP 09 a Starostové)
49     Blansko     Vlastimil Sehnal (ODS; Klub ODS)
52     Jihlava     Václav Jehlička (BEZPP; Klub TOP 09 a Starostové)
55     Brno-město     Tomáš Julínek (ODS; Klub ODS)
58     Brno-město     Rostislav Slavotínek (KDU-ČSL; nezařazený senátor)
61     Olomouc     Jan Hálek (ODS; Klub ODS)
64     Bruntál     Jiří Žák (ODS; Klub ODS)
67     Nový Jičín     Milan Bureš (ODS; Klub ODS)
70     Ostrava-město     Liana Janáčková (BEZPP; Klub ODS)
73     Frýdek-Místek     Igor Petrov (SNK; Klub TOP 09 a Starostové)
76     Kroměříž     Zdeněk Janalík (ODS; Klub ODS)
79     Hodonín     Alena Venhodová (ODS; Klub ODS)

Zkratky politických stran a hnutí:

KDU-ČSL     Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
KSČM     Komunistická strana Čech a Moravy
ODS     Občanská demokratická strana
SNK     Sdružení nezávislých kandidátů
TOP 09     TOP 09 a Starostové
BEZPP     bez politické příslušnosti