Informační bulletin č. 1 / 2011

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou náš první letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat o připravovaných akcích na nejbližší období a pozvat Vás na ně. Věříme, že si z nich vyberete a že přispějete i vlastní iniciativou k obohacení činnosti našeho spolku. V této souvislosti bych hned na úvod ráda připomněla, že na podzim nás čeká pravidelná výroční konference, na níž bychom rádi uvítali v našem výboru nové mladší tváře. Od našeho posledního bulletinu uplynulo více času, než jsme předpokládali, mj. i proto, že rychle se měnící podmínky způsobily, že ani v tuto chvíli ještě neumíme přesněji odhadnout (přechod problematiky národnostních menšin z MK SR pod Úřad vlády SR a změny pravidel odsunuly termíny poskytování grantů na letošní rok), s jakými finančními prostředky budeme letos hospodařit.


Krátké poohlédnutí
V druhém pololetí roku 2010 se nám podařilo naplnit všechny plánované akce: v listopadu to byly besedy s videoprojekcí na téma Osobnosti české hudby s prof. S. Macudzinským a o televizním dokumentu Návrat tanečnice s autorkou Mgr. H. Miškufovou z Košic. V prosinci to byl nečekaný zájem o tradiční předvánoční tvořivé dílny pro děti s výtvarnicí E. Bachratou—Linhartovou a potěšila nás vysoká účast na Vánočním koncertu v Moyzesově síni (klavírista Jiří Kollert a sbor Carmina Bohemica). S uplynulým rokem jsme se rozloučili posezením s hudebním programem. V novém roce jsme už absolvovali dva hudební programy. V lednu nás znovu navštívilo Česko-slovenské komorní duo a v únoru oblíbená cimbálová muzika Burčáci z Uherského Hradiště.

Program v prvním pololetí 2011
Kromě tradičních programů ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. (půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení) rozšiřujeme naše aktivity o nové typy programů, proto pozorně sledujte den a hodinu u každého programu. Případné změny upřesníme na našich pravidelných setkáních, resp. na www.cesi.sk. V této souvislosti Vás chceme požádat, abyste placení členského a jiné záležitosti řešili před začátkem nebo po skončení programu.

úterý 29. března, 17. hod.: Kulturní večer – T. G. Masaryk – humanista a filozof – přednáška a beseda s ThDr. J. Hradilem.

neděle 10. dubna, 10.30 hod.: České stopy v Bratislavě – pěší vycházka s PhDr. Štefanem Holčíkem, sraz u Hodžovy (býv. P. Jilemnického) školy na rohu Palisád a Škarniclovy ul.

sobota 16. dubna, 15 hod.: Sobotní odpoledne pro děti – návštěva Dopravního muzea s výkladem - vhodné pro děti od 3 let (účast prosíme nahlásit předem na tel. č. 5557 1403 u p. Mozolové), sraz účastníků ve 14.45 hod. před vchodem do muzea na Šancové ulici.

úterý 26. dubna, 17 hod.: Kulturní večer – Jan a Lukáš Pifflovi v přednášce a besedě vzpomenou svého otce Ing. arch. Alfreda Piffla a jeho „Zápas o Bratislavský hrad“.

úterý 31. května, 17 hod.: Kulturní večer – „Poznáváme svojí vlast“ – přednáška Ing. Jiřího Nevřely před plánovaným zájezdem na Valašsko.

červen: (datum bude upřesněno) jednodenní vlastivědný zájezd na Valašsko.

úterý 28. června, 17 hod.: Hudební večer – „Setkání s operetou“.

Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.

Informační nástěnka – pozor!
Z důvodu zrušení prodejny knih v budově Csemadoku je naše nástěnka v chodbě nedostupná, hledáme náhradní řešení a přivítáme vaše tipy a návrhy. O akcích a případných změnách se dozvíte na našich setkáních, resp. na stránce www.cesi.sk.

Vznikne nová tradice?
V den 161. výročí narození T. G. Masaryka se u jeho nedávno odhalené sochy před budovou SNM na dunajském nábřeží sešla asi třicítka členů Českého spolku Bratislava a představitelé dalších sdružení, kteří se na tomto místě tradičně scházejí 28. října, aby si uctili památku prvního československého prezidenta kyticemi květů. Na poněkud improvizovaném setkání promluvil poslanec NR SR Ondrej Dostál (OKS), který poděkoval přítomným za účast a vyjádřil přesvědčení, že se může zrodit nová tradice setkání u tohoto památníku.

Dvě procenta z daní
I letos mohou výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat 2 % z daně svých příjmů v roce 2010 na podporu aktivit ČSB. Do daňového přiznání nebo tiskopisu „Vyhlášení“ uvádějte tyto údaje: Český spolok Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1, IČO: 30797756 (vypisuje se zleva), do kolonky rok napište: 2010. Podrobnější informace a potřebné tiskopisy najdete na www.cesi.sk.

Sčítání lidu – nestyďte se za českou národnost
V souladu s dalšími evropskými zeměmi se v květnu uskuteční v SR další sčítání obyvatel, domů a bytů. V této souvislosti výbor ČSB vyzývá všechny členy a příznivce, aby se hrdě přihlásili ke svým českým kořenům. Nedejte se oklamat pseudovýzvami na uvedení národnosti československé, valašské či jiné, nejenže tím nic nevyřešíte (i při posledním sčítání v roce 2001 tato označení „propadla“ do skupiny „jiné“), ale oslabíte tím pozici české národnostní menšiny jako doposud třetí nejpočetnější v SR (0,8 %, i k moravské národnosti se v r. 2001 přihlásilo pouhých 0,04 %). Děkujeme.

Přispějte i Vy svými informacemi
Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

Pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2011 přeje a na setkání se těší

Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 21. 3. 2011