Informační bulletin č. 2 / 2011

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou náš bulletin – v pořadí druhý v tomto roce, v němž Vás chceme informovat o připravovaných akcích do konce roku a samozřejmě pozvat Vás na ně. Věříme, že si z nich vyberete a také, že přispějete i vlastní iniciativou k obohacení činnosti našeho spolku. V této souvislosti bych hned na úvod ráda připomněla, že na podzim nás po dvou letech opět čeká pravidelná výroční konference, na níž bychom rádi uvítali v našem výboru nové mladší tváře. A než se dostaneme ke kalendáři programů, dovolte mi ještě, abych jménem celého výboru ČSB poděkovala každému, kdo:

 • se podílel na dosavadní činnosti;

 • na nás pamatoval a přispěl dvěma procenty ze svých daní na naši činnost;

 • a také všem, kdo se ve sčítacím archu hrdě přihlásil k české národnosti (první souhrnná čísla by údajně měla být známa koncem tohoto roku).


 • Krátké poohlédnutí
  V prvním pololetí roku 2011 se nám podařilo naplnit všechny plánované akce a u většiny z nich jsme zaznamenali opět rostoucí zájem o spolek a jeho aktivity. V lednu nás znovu navštívilo Česko-slovenské komorní duo, v únoru oblíbená cimbálová muzika Burčáci z Uherského Hradiště, v březnu jsme o odkazu T. G. Masaryka besedovali s ThDr. Janem Hradilem. V dubnu jsme realizovali až tři akce, a to v pořadí turistickou vycházku s historikem PhDr. Š. Holčíkem na téma „České stopy v Bratislavě“, o týden později návštěvu Muzea dopravy, určenou zejména pro rodiny s dětmi a tento pestrý měsíc jsme uzavřeli besedou se syny Ing. arch. A. Piffla. V květnu následovala přednáška Ing. Nevřely před turistickou exkurzí na Valašsko, jež se uskutečnila začátkem června, a první pololetí jsme uzavřeli mimořádně úspěšným koncertem barytonisty SND Martina Babjaka a jeho hostů.

  Program ve druhém pololetí 2011
  I v následujícím období počítáme s místem konání většiny našich programů druhé a poslední úterý v měsíci v tradičních prostorách ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. (půlhodina předtím je vyhrazena na společenská setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení), není-li uvedeno jinak. V této souvislosti Vás chceme požádat, abyste placení členského a jiné administrativní či osobní záležitosti řešili před začátkem nebo po skončení hlavního programu a nerušili tak ostatní, případně i vystupující hosty.

  úterý 13. září 2011 v 17 hod.: Kulturní večer: Stopy českých architektů na Slovensku – přednáška Ing. arch. Štefana Šlachty

  sobota 24. září 2011 ve 14 hod.: Návštěva petržalského bunkru BS8-Hřbitov – turistická vycházka k výročí mnichovského diktátu (podrobnosti dále)

  úterý 27. září 2011 v 17 hod.: Hudební večer: Operetní melodie – v podání členů Městského divadla v Brně.

  září / říjen: (datum bude upřesněno) - turistický zájezd k Mohyle míru u Slavkova a do Brna

  úterý 11. října 2011 v 17 hod.: Kulturní večer: Střípky z Ameriky (fyzikální i turistické) očima českého vědce – přednáška doc. RNDr. Emila Bětáka, DrSc.

  úterý 25. října 2011 v 17 hod.: Hudební večer: Vystoupení absolventek AMU Bratislava

  pátek 28. října 2011 v 17 hod.: Setkání k výročí vzniku ČSR u pomníku T. G. Masaryka (Památníku čs. vzájemnosti) na dunajském nábřeží

  úterý 8. listopadu 2011 v 17 hod.: Kulturní večer: beseda s cestovatelem Františkem Kele

  úterý 29. listopadu 2011 v 17 hod.: Výroční konference Českého spolku Bratislava s kulturním programem

  listopad / prosinec:: Vánoční koncert (podrobnosti o programu, datu a místě jsou ještě v jednání, upřesníme v následujícím bulletinu, který plánujeme zřejmě v říjnu)

  sobota 10. prosince 2011, v 15 hod.: Tvořivé dílny pro děti: tradiční sobotní odpoledne s výtvarnicí (program a kontakt bude upřesněn později na našich setkáních)

  úterý 13. prosince 2011, v 17 hod.: Kulturní večer: Setkání na rozloučenou s rokem

  Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.

  Turistická vycházka k výročí Mnichovského diktátu
  Velký zájem o jarní turistickou vycházku s dr. Holčíkem po českých stopách v Bratislavě nás přesvědčil, že podobné akce by mohly mít v našem programu trvalejší místo. Na sobotu 24. září jsme proto dohodli další turistickou vycházku, tentokrát k nedávno zpřístupněným vojenským opevněním v Petržalce, která byla součástí obranného systému první ČSR, ten však po mnichovském diktátu musela čsl. vojska bez boje vydat německé armádě. V největší z těchto petržalských pevnůstek (do r. 1989 většinou nepřístupných v hraničním pásmu), bylo nedávno zásluhou Občanského sdružení „Zachráňme petržalské bunkre“ vytvořeno vojenské muzeum.
  Setkáme se na zastávce MHD „Kopčianska“ v Petržalce – předposlední zastávka linky č. 80 z Kollárova náměstí (odjezdy 12.29, 12.53, 13.17, resp. 13.41), resp. Zochovy ul., případně z Einsteinovy ul. od Incheby (pozor – některé spoje, které neuvádíme, odbočují ke koupališti Matador a do Kopčan nezajíždějí!). K bunkru se dá přijet i na kole nebo autem po Kopčianské ul. až těsně k rakouské hranici, tam odbočit doprava podél hraniční čáry a dále znovu doprava k lesíku, skrz nějž prosvítá bílý kříž vojenského hřbitova z I. sv. války. Auto doporučujeme odstavit na silnici před hřbitovem, terén dále bývá zejména po dešti rozmáčen.

  Informační nástěnka – pozor!
  Z důvodu zrušení prodejny knih v budově Csemadoku je naše nástěnka v chodbě nedostupná, hledáme náhradní řešení a přivítáme vaše tipy a návrhy. O akcích a případných změnách se dozvíte na našich setkáních, resp. na stránce www.cesi.sk.

  Přispějte i Vy svými informacemi
  Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

  Pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2011 přeje a na setkání se těší

  Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
  a výbor ČSB

  Bratislava, 10. 8. 2011