Informační bulletin č. 3 / 2011

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, drazí přátelé,
dostáváte v pořadí třetí letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat o některých změnách, týkajících se už ohlášených akcí do konce roku, a samozřejmě pozvat Vás na ně. Věříme, že si z nich vyberete a také, že přispějete vlastní iniciativou k obohacení činnosti našeho spolku.


Krátké poohlédnutí
Bohatý program našich aktivit ve druhém pololetí jsme odstartovali zajímavou přednáškou bývalého hlavního architekta Bratislavy prof. arch. Štefana Šlachty na téma „Stopy českých architektů na Slovensku“ a turistickou vycházkou k prvorepublikovým bunkrům v Petržalce. Zářijový program uzavřel hudební podvečer v podání brněnských umělců. Původně plánovaný vlastivědný zájezd do Slavkova a Brna jsme, žel, museli na poslední chvíli zrušit pro nízký počet přihlášených zájemců. Říjnové akce zahájilo setkání s geografem a cestovatelem dr. Františkem Kele, po něm následovali podvečer s českými písněmi a áriemi v podání žáků prof. Blahušiakové z bratislavské Vysoké školy múzických umění a tradiční setkání k výročí vzniku Československé republiky u Památníku československé vzájemnosti.

Upravený program do konce roku 2011
I v následujícím období počítáme s místem konání většiny našich programů druhé nebo poslední úterý v měsíci v tradičních prostorách ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. (půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení), není-li uvedeno jinak. V této souvislosti Vás chceme požádat, abyste placení členského a jiné administrativní či osobní záležitosti řešili před začátkem nebo po skončení hlavního programu a nerušili tak ostatní, případně i vystupující hosty. V některých už ohlášených termínech však došlo k nepředvídaným změnám, prosím, věnujte jim pozornost. Současně děkujeme všem, kdo včas uhradili členské příspěvky za tento rok a připomínáme, že je lze uhradit na našich pravidelných setkáních, neplatící členové jsou automaticky vyškrtnuti ze seznamu adresátů tohoto našeho Bulletinu.

úterý 8. listopadu 2011: Kulturní večer: nebude !!!
(vedení Csemadoku oznámilo, že z důvodu mezinárodní akce v tento den nebude sál k dispozici)

úterý 29. listopadu 2011 v 17 hod.: Výroční konference Českého spolku Bratislava s hudebním programem

pátek 2. prosince 2011 v 18 hod.: Vánoční koncert v Koncertním studiu Slovenského rozhlasu na Mýtné ul. – Vinklát Ensemble (český soubor pod vedením člena orchestru Vídeňské filharmonie a Vídeňské státní opery Tomáše Vinkláta, j.h. vystoupí Maria Kobielska z ND v Praze, podrobnější program bude k dispozici na pozvánkách na našich akcích)

sobota 10. prosince 2011 v 15 hod.: Tvořivé dílny pro děti – tradiční sobotní odpoledne s výtvarnicí Evou Bachratou Linhartovou (podrobnosti upřesníme na našich setkáních)

úterý 13. prosince 2011 v 17 hod.: Kulturní večer – Setkání na rozloučenou s rokem 2011

Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.

Náhradní program
Slíbenou přednášku doc. RNDr. E. Bětáka, DrSc., na téma Střípky z Ameriky očima českého vědce (fyzikální i turistické), jsme museli přesunout a plánujeme ji v nejbližším vhodném termínu po novém roce.

Další pozvánky
Klub přátel české kultury zve na své následující akce:

středa 9. 11. 2011 v 16 hod. sál Csemadoku: 10. valné shromáždění KPČK,
po skončení VZ od 17. hod. beseda s jubilujícím hercem Františkem Kovárem;

úterý 6.12.2011 v 17 hod. sál Csemadoku: České výtvarnice žijící v Bratislavě – moderuje PhDr. B. Bachratý.

České centrum zve na Středoevropské fórum ve dnech 16. až 18. listopadu 2011 v divadle Astorka na náměstí SNP v Bratislavě. Mezi asi dvacítkou diskutujících na téma „Konec budoucnosti“ a jak žít v nepředvídatelném světě jsou např. V. Bělohradský a I. Radičová.

V rámci Měsíce fotografie zve na výstavu historických fotografií Jindřicha Marca (SEDF, Prepoštská 4, 2.-30.11.), ostravských Viktora Koláře (GMB Panská 19, 2.-15.11.) nebo „Praha objektivem tajné policie“ (MMB Radniční 1, 3.-20.11., od 22.11. v Zrkadlovém háji v Petržalce).

Ve foyer Studiu L+S bude v rámci Festivalu českých divadel (20.-27.11.) výstava děl Jiřího Votruby (18.-30.11.).

Výstava Jana Kaplického
Upozorňujeme na možnost navštívit unikátní výstavu, věnovanou životu a dílu českého architekta a designéra Jana Kaplického v Meulensteen Art Museum Danubiana v Bratislavě – Čunově, která je otevřena do 4. prosince. Ke galerii se dostanete autem okolo Vodního areálu v Čunově, případně do Čunova autobusem MHD č. 91 zpod Nového mostu a dál asi 4 km pěšky. K výstavě patří i promítání dok. filmu Oko nad Prahou v kině Mladost 14. 11. ve 20 hod.

Výroční konference
Jak jsme už avizovali, koncem listopadu se uskuteční pravidelná Výroční konference Českého spolku Bratislava (v souladu s našimi Stanovami se koná každé dva roky). Výbor ČSB do začátku října doposud nezaznamenal žádné ohlášené diskusní příspěvky nebo dokonce návrhy na kandidaturu nových členů výboru. Proto znovu vyzýváme všechny členy, jimž to zdravotní, rodinné a pracovní podmínky umožňují, aby nezůstávali dále jen pasivními uživateli obětavé práce jiných, ale také sami přispěli k budoucnosti spolku, který si za dva roky připomene dvacet let své existence.

Informační nástěnka – pozor!
Z důvodu zrušení prodejny knih v budově Csemadoku je nástěnka v chodbě nedostupná, hledáme jiné řešení a přivítáme každý návrh na řešení problémů s prostory na organizování našich akcí. O nich se dozvíte na našich pravidelných setkáních, resp. na stránce www.cesi.sk.

Přispějte i Vy svými informacemi
Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

Pevné zdraví a úspěšný závěr roka přeje a na setkání se těší

Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 30. 10. 2011