Informační bulletin č. 4 / 2012

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, a milí sympatizanti,
v předvečer nového roku mi dovolte popřát Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví a úspěchů v novém roce. V letošním posledním bulletinu Vám přinášíme několik aktualit a program připravený na první čtvrtrok 2013, v němž si připomínáme 20 let existence našeho spolku.


Krátké poohlédnutí
Začínáme jako obvykle krátkou rekapitulací uplynulého období, jež nám slouží na to, abychom si uvědomili, jaké aktivity se setkávají s největším zájmem, a proto se k nim chceme vracet i do budoucnosti. Ve druhém pololetí se nám podařilo realizovat všech třináct (!) plánovaných akcí. V září jsme odstartovali videoprojekcí o krásách České republiky, položením kytice k soše TGM jsme si připomněli výročí smrti prvního československého prezidenta, tradiční zájezd letos směřoval do Chropyně a Kroměříže a měsíc uzavřelo vystoupení sólisty Jakuba Pustiny. Říjen patřil přednáškám o staviteli Ing. R. Fričovi a etnografovi A. Václavíkovi, a tradičnímu uctění 28. října. Začátkem listopadu se uskutečnila odkládaná vycházka s dr. Holčíkem o „českých stopách v Bratislavě“, beseda se spisovatelkou a čerstvou držitelkou oceněni Významná česká žena ve světě PhDr. M. Majtánovou a po delší době opět večer věnovaný poezii v podání M. Hrachovinové a R. Kvíze. Poslední měsíc v roku to byl tradiční Vánoční koncert v Moyzesově síni, Tvořivé dílny pro děti pod vedením výtvarnice E. Bachraté-Linhartové a závěrečný předvánoční Kulturní večer s hudebním programem.

Program akcí na první čtvrtletí 2013
I v nastávajícím roce plánujeme většinu našich programů poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12. Začátek programu v 17 hod., není-li uvedeno jinak. Půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení a dotazy.

Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

pondělí 14. ledna v 15 hod.: Čs. legionáři v Petržalce – návštěva výstavy (podrobnosti dále)

úterý 15. ledna v 17 hod.: „České variace a inspirace“ – vernisáž výstavy v Galerii Slovenského rozhlasu na Mýtné ul. 1 (potrvá do 1. února 2013)

úterý 29. ledna v 17 hod.: Kulturní večer: Čeští krajané ve světě – beseda s PhDr. Milenou Seckou, CSc. z Náprstkova muzea v Praze

úterý 26. února v 17 hod.: Kulturní večer: Čs. legionáři v Rusku – přednáška dr. F. Vrábela z Čs. obce legionářské s videoprojekcí

úterý 26. března v 17 hod.: Kulturní večer: Masopust s cimbálovou muzikou „Burčáci“ z Uherského Hradiště

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Přijďte podpořit příštího českého prezidenta!
Historicky první přímé volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013 a nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, druhé kolo připadne na 25. a 26. ledna. „Stejně jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny se jí mohou zúčastnit i čeští občané žijící a pobývající v zahraničí,“ informoval v této souvislosti velvyslanec ČR na Slovensku Jakub Karfík představitele krajanských spolků v dopise, s nímž jsme Vás seznámili na našem setkání. Podmínkou účasti na volbách je zápis v seznamu voličů na zastupitelském úřadě (kdo tady už v minulosti volil, je tam už zapsán) nebo voličský lístek z místa trvalého bydliště v ČR. Další podrobnosti najdete na webové stránce cesi.sk nebo přímo na velvyslanectví ČR v Bratislavě.

Vycházka na výstavu
Historik dr. Ferdinand Vrábel z Československé obce legionářské, který nám přislíbil přednášku s videoprojekcí z nedávného odhalování pamětních tabulí legionářům v Rusku, nás zve na výstavu historických dokumentů, plakátů a fotografií, věnovanou 93. výročí obsazení Petržalky čs. legionáři v srpnu 1919, čím se stala součástí Bratislavy. Společnou návštěvu s odborným výkladem jsme zařadili do našeho volného cyklu České stopy v Bratislavě. Uskuteční se v pondělí 14. ledna 2013 v 15 hodin v Obchodní akademii Imricha Karvaše na Hrobákově ul. v Petržalce. Sraz ve 14.30 hod. na zastávce MHD Hrobákova, kam se dostanete autobusy č. 95 (ze Šafárikova nám.), 96 (letiště, Ružinov), 83 (Dúbravka, Patrónka, Zochova), 68 (Trnavské mýto, Tržiště-Košická) nebo 92 (Lamač, Patrónka).

Další programy
Z důvodu nedostupnosti naší nástěnky v Csemadoku, informujeme o akcích Českého centra (www.czc.sk) a jiných programech jen na našich setkáních, resp. na www.cesi.sk.

 • Kruh přátel české kultury zve v úterý 8. ledna 2013 (sál Csemadoku v 17 h) na besedu 60 let filmového studia Koliba – nostalgická vzpomínka slovenských filmařů na léta, která se už nikdy nevrátí.


 • Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourismČeské centrum zvou na výstavu fotografií Jindřich Štreit „Brána naděje“, mapující život člověka od narození v Galerii Michalský dvor na Michalské ul. 3 (potrvá od 9. do 30. ledna 2013).


 • Zapojte se do diskuse o české menšině
  Brzy si připomeneme 20. výročí vzniku první a nejstarší krajanské organizace na Slovensku. V této souvislosti znovu vyzýváme všechny, kdo se chtějí podělit vzpomínkou nebo úvahou o budoucnosti českých krajanů na Slovensku, aby se zapojili do diskusního fóra „20 let menšinou“ na naší webové stránce cesi.sk (příspěvky můžete posílat na jirka@chello.sk). Kdo a kdy zanechá příští generaci záznam o tom, o co jsme se v našem spolku snažili, když ne Vy?

  Ještě jednou přeji hodně zdraví a úspěchů v novém roce. Těším se na setkání s Vámi a ráda přivítám Vaše tipy a nabídky na obohacení našeho programu.

  Ing. Hana Husenicová, předsedkyně

  a výbor ČSB

  Bratislava, 20. 12. 2012