Češi na Slovensku podle krajů

Češi v SR podle krajů, graf z údajů ŠÚ SR kliknutím zvětšíte Statistický úřad SR zveřejnil další část výsledků Sčítání obyvatelstva, bytů a domů z roku 2011 na úrovni krajů. Vyplývá z nich například, že nejvíce obyvatel s českým státním občanstvím žije v Bratislavském a Žilinském kraji, přičemž v Žilinském představují více než 40 % cizinců. Občané ČR mají nejpočetnější zastoupení v rámci celého Slovenska i ve většině krajů s výjimkou Trnavského, Nitranského a Banskobystrického, kde žije více občanů Maďarska. Ve všech krajích však ubylo občanů hlásících se k české národnosti i těch, kteří přiznali češtinu jako mateřský jazyk. Nejvíce z hlediska celkového počtu i podílu k ostatním obyvatelům jich zůstává v Bratislavském kraji, nejméně v Prešovském. V Bratislavském kraji rovněž nejvíce dotázaných uvedlo češtinu jako nejčastěji používaný jazyk na veřejnosti i v domácnostech, naopak nejméně se česky hovoří v kraji Banskobystrickém.
Z údajů Štatistického úradu SR zpracoval Jiří Výborný

Tabulky

 • Obyvatelé krajů SR podle státní příslušnosti
 • Obyvatelé SR hlásící se k české a moravské národnosti podle krajů
 • Obyvatelé krajů SR s mateřským jazykem českým
 • Obyvatelé krajů SR s češtinou jako nejpoužívanějším jazykem
 • Obyvatelé krajů SR podle státní příslušnosti:

  občané SR z toho více občanství jiné státní občanství bez státního občanství nezjištěno
  z toho ČR
  Kraj celkem % % % % % %
  Bratislavský 602 436 573 196 95,1 1 887 0,3 5 088 0,8 1 266 24,9 176 0,0 23 976 4,0
  Trnavský 554 741 527 247 95,0 843 0,2 3 863 0,7 779 20,2 576 0,1 23 055 4,2
  Trenčínský 594 328 549 241 92,4 1 260 0,2 1 931 0,3 749 38,8 85 0,0 43 071 7,2
  Nitranský 689 867 640 742 92,9 566 0,1 4 081 0,6 721 17,7 104 0,0 44 940 6,5
  Žilinský 688 851 641 259 93,1 1 082 0,2 2 786 0,4 1 148 41,2 183 0,0 44 623 6,5
  Banskobystrický 660 563 590 909 89,5 735 0,1 2 766 0,4 645 23,3 148 0,0 66 740 10,1
  Prešovský 814 527 742 825 91,2 1 054 0,1 2 738 0,3 786 28,7 102 0,0 68 862 8,5
  Košický 791 723 710 242 89,7 776 0,1 3 499 0,4 831 23,7 149 0,0 77 833 9,8

  Zdroj: Štatistický úrad SR

  Obyvatelé SR hlásící se k české a moravské národnosti podle krajů

  2011 2001 rozdíl
  Kraj celkem č % m % č % m % č m
  Bratislavský 602 436 6 820 1,1 966 0,2 9 591 1,6 745 0,1 -2 771 221
  Trnavský 554 741 3 259 0,6 387 0,1 4 778 0,9 167 0,0 -1 519 220
  Trenčínský 594 328 4 106 0,7 540 0,1 6 319 0,3 370 0,1 -2 213 170
  Nitranský 689 867 3 262 0,5 248 0,0 4 526 0,6 186 0,0 -1 264 62
  Žilinský 688 851 4 195 0,6 377 0,1 6 123 0,9 297 0,0 -1 928 80
  Banskobystrický 660 563 2 941 0,4 292 0,0 4 560 0,7 201 0,0 -1 619 91
  Prešovský 814 527 2 610 0,3 217 0,0 3 774 0,5 171 0,0 -1 164 46
  Košický 791 723 3 174 0,4 259 0,0 4 949 0,6 211 0,0 -1 775 48
  SR 5 397 036 30 367 0,6 3 286 0,1 44 620 0,8 2 348 0,0 -14 253 938

  Zdroj: Štatistický úrad SR

  Obyvatelé krajů SR s mateřským jazykem českým

  2011 2001 rozdíl
  Kraj obyv. % %
  Bratislavský 602 436 8 169 1,4 10 960 1,8 -2 791
  Trnavský 554 741 3 738 0,7 4 993 0,9 -1 255
  Trenčínský 594 328 4 958 0,8 6 914 1,1 -1 956
  Nitranský 689 867 3 578 0,5 4 759 0,7 -1 181
  Žilinský 688 851 4 877 0,7 6 527 0,9 -1 650
  Banskobystrický 660 563 3 442 0,5 4 887 0,7 -1 445
  Prešovský 814 527 2 924 0,4 3 991 0,5 -1 067
  Košický 791 723 3 530 0,4 5 170 0,7 -1 640
  SR 5 397 036 35 216 0,7 48 201 0,9 -12 985

  Zdroj: Štatistický úrad SR

  Obyvatelé krajů SR s češtinou jako nejpoužívanějším jazykem

  na veřejnosti v domácnosti
  Kraj celkem % %
  Bratislavský 602 436 2 706 0,4 3 438 0,6
  Trnavský 554 741 2 205 0,4 2 146 0,4
  Trenčínský 594 328 2 409 0,4 2 327 0,4
  Nitranský 689 867 2 007 0,3 1 696 0,2
  Žilinský 688 851 2 526 0,4 2 346 0,3
  Banskobystrický 660 563 1 909 0,3 1 477 0,2
  Prešovský 814 527 2 384 0,3 1 766 0,2
  Košický 791 723 2 601 0,3 1 952 0,2
  SR 5 397 036 18 747 0,3 17 148 0,3

  Zdroj: Štatistický úrad SR