České menšiny v SR ubývá

Graf: ŠÚ SR, kliknutím zvětšíte Statistický úřad SR zveřejnil první vybrané definitivní výsledky Sčítání obyvatel, domů a bytů z května 2011. Zatímco v porovnání s výsledky z roku 2001 obyvatel SR mírně přibylo (5 397 036 obyv., co je o 17 581 víc), tento desetiletý přírůstek je nejnižší v historii.
Z pohledu národností ubylo obyvatel, hlásících se ke slovenské, maďarské, české nebo ukrajinské národnosti, naopak více se hlásí k romské, rusínské, chorvatské, srbské, židovské i moravské národnosti. České národnosti ubylo ze 44 620 (0,8%) v 2001 na současných 30 367 obyv. (0,6%), co znamená, že třetí příčku v řebříčku národnostních menšin odstoupila národnosti rusínské (33 842 obyv. = 0,6%). Moravská národnost figuruje na 7. místě s počtem 3 286 obyv. (v roce 2001 2 348), když o jedno místo „předběhla“ polskou národnost.
Češi jsou nejpočetněji zastoupenou komunitou občanů jiných států s trvalým pobytem na území SR, když z celkového počtu 26 752 cizinců (0,5% všeho obyvatelstva) se k českému občanství přihlásilo 6925 osob (25,9 % cizinců, následují občané Maďarska 16,7%. Polska, Ukrajiny, Rumunska). Můžeme tedy odhadovat, že na Slovensku žije dohromady přes 40 tisíc Čechů a Moravanů, kteří jsou občany SR nebo ČR.
Při komentování výsledků však třeba brát do úvahy, že výrazně přibylo nevyplněných nebo neúplných výkazů, takže i definitivní zveřejněné výsledky mohou být ovlivněny tím, že ve většině položek se zvýšil podíl údajů s přívlastkem neznámý nebo jiný. Pokud jsme před deseti lety upozornili na výrazný nesoulad mezi počty hlásicích se k určité národnosti a současně k mateřskému jazyku, tentokrát bude situace zřejmě ještě zamotanější, neboť sčítací archy se kromě těchto dvou otázek ptaly i na jazyk, kterým převážně hovoříme na veřejnosti a v domácnosti. I v tomto případě český jazyk jako mateřština (35 216 osob, tj. 0,7% populace) figuruje až na pátém místě za slovenštinou, maďarštinou, romštinou a rusínštinou (moravský jazyk statistika neuvádí). Stejné pořadí vykazuje i přehled nejpoužívanějších jazyků na veřejnosti – český deklarovalo 18 747, tj. 0,3%, a v domácnosti – 17 148, tj. 0,3%.
Další údaje jsou k dispozici nebo budou postupně doplňovány na stránce Statistického úřadu SR, vybrané údaje, týkající se české a moravské národnosti, budeme postupně zveřejňovat v rubrice Češi na Slovensku – statistika.
Z údajů Štatistického úradu SR zpracoval Jiří Výborný

Tabulky

 • Obyvatelstvo SR podle národnosti
 • Obyvatelstvo SR podle mateřského jazyka
 • Obyvatelstvo SR podle nejčastěji používaného jazyka na veřejnosti
 • Obyvatelstvo SR podle nejčastěji používaného jazyka v domácnosti
 • Obyvatelstvo s trvalým pobytem v SR podle národnosti:

  rok 2011 2001 1991


  v %
  v %
  v %
  celkem 5 397 036 100 5 379 455 100 5 274 335 100
  národnost

  slovenská 4 352 775 80,7 4 614 854 85,8 4 519 328 85,7
  maďarská 458 467 8,5 520 528 9,7 567 296 10,8
  romská 105 738 2,0 89 920 1,7 75 802 1,4
  rusínská 33 482 0,6 24 201 0,4 17 197 0,3
  česká 30 367 0,6 44 620 0,8 52 884 1,0
  ukrajinská 7 430 0,1 10 814 0,2 13 281 0,3
  německá 4 690 0,1 5 405 0,1 5 414 0,1
  moravská 3 286 0,1 2 348 0,0 6 037 0,1
  polská 3 084 0,1 2 602 0,0 2 659 0,1
  ruská 1 997 0,0 1 590 0,0 1 389 0,0
  bulharská 1 051 0,0 1 179 0,0 1 400 0,0
  chorvatská 1 022 0,0 890 0,0 x x
  srbská 698 0,0 434 0,0 x x
  židovská 631 0,0 218 0,0 134 0,0
  ostatní 9 825 0,2 5 350 0,1 2 732 0,1
  nezjištěné 382 493 7,0 54 502 1,0 8 782 0,2
  Pozn.: x = neuvedené
  Zdroj: Štatistický úrad SR

  Obyvatelstvo SR podle mateřského jazyka:

  rok 2011 2001


  v %
  v %
  celkem 5 397 036 100,0 5 379 455 100,0
  mateřský jazyk  slovenský 4 240 453 78,6 4 512 217 83,9
  maďarský 508 714 9,4 572 929 10,7
  romský 122 518 2,3 99 448 1,8
  rusínský 55 469 1,0 54 907 1,0
  český 35 216 0,7 48 201 0,9
  ukrajinský 5 689 0,1 7 879 0,2
  německý 5 186 0,1 6 343 0,1
  polský 3 119 0,1 2 731 0,1
  chorvatský 1 234 0,0 988 0,0
  jidiš 460 0,0 17 0,0
  bulharský 132 0,0 1 004 0,0
  ostatní 13 585 0,3 6 735 0,1
  nezjištěné 405 261 7,5 66 056 1,2

  Zdroj: Štatistický úrad SR

  Obyvatelstvo SR podle nejčastěji používaného jazyka na veřejnosti:

      %
  celkem 5 397 036 100,0
  slovenský 4 337 695 80,4
  maďarský 391 577 7,3
  romský 36 660 0,7
  rusínský 24 524 0,5
  český 18 747 0,3
  německý 11 474 0,2
  ukrajinský 1 100 0,0
  polský 723 0,0
  chorvatský 383 0,0
  jidiš 159 0,0
  bulharský 68 0,0
  ostatní 58 614 1,1
  nezjištěné 515 312 9,5

  Zdroj: Štatistický úrad SR

  Obyvatelstvo SR podle nejčastěji používaného jazyka v domácnosti:

      %
  celkem 5 397 036 100,0
  slovenský 3 954 149 73,3
  maďarský 472 212 8,7
  romský 128 242 2,4
  rusínský 49 860 0,9
  český 17 148 0,3
  německý 6 173 0,1
  ukrajinský 2 775 0,1
  polský 1 316 0,0
  chorvatský 932 0,0
  jidiš 203 0,0
  bulharský 124 0,0
  ostatní 34 992 0,7
  nezjištěné 728 910 13,5

  Zdroj: Štatistický úrad SR