Z prospektu Afrického muzea MUDr. E. Holuba v Holicích, klikem zvětšíte

Pocta dvěma velikánům

   Americký klub dam pod vedením vedoucí knihovny Náprstkova muzea dr. Mileny Secké zorganizoval ve spolupráci s vídeňským Kulturním klubem Čechů a Slováků v Rakousku vzpomínkové setkání, věnované památce cestovatele MUDr. Emila Holuba a jeho mecenáše Vojty Náprstka. Program v rakouské metropoli v sobotu 19. května 2012 zahájili pražští návštěvníci obhlídkou dvorku v domě na ul. Wollziele 12 (kdysi průchozí i z budovy na Schulerstrasse 7) za Svatoštěpánským dómem, kde Vojta Náprstek žil během studií práv. Právě v blízkosti svého bydliště se účastnil bojů na barikádách v roce 1848. Samozřejmě, dnešní podoba dvorku se podstatně liší od kresby z 19. století, a dnes už můžeme jen odhadovat, ve kterých oknech na 4. podlaží tehdy Náprstek bydlel. Dr. Secká přesto sní o instalaci pamětní tabule, která by tam připomínala jeho pobyt.

Wien, Wollzeile 12, klikem zvětšíte Rok 1848 ve Vídni, repro: Náprstkovo muzeum, klikem zvětšíte Repro: Náprstkovo muzeum, klikem zvětšíte Dvorek na Wollzeile 12, klikem zvětšíte    Po krátké individuální prohlídce centra druhé zastavení vedlo do společenského sálu Sokolovny v X. obvodě v ul. Angeligasse 21 (číslování vídeňských ulic ne vždy odpovídá způsobu, na jaký jsme zvyklí, a protože na starších mapách toto číslo není uvedeno, takže ho nemusíte najít ani s pomocí GPS, připomenu, že je to u křižovatky s Ettenreichgasse), který do posledního místa zaplnili dva autobusy z Prahy, menší skupina krajanů z Bratislavy (KOČR a ČSB), dále tříčlenná delegace z Holic – rodiště MUDr. E. Holuba a samozřejmě domácí vídeňští krajané, kteří pro téměř stovku hostů obětavě připravili malé pohoštění.

Sokolovna v Angeligasse, klikem zvětšíte Zleva: M. Šámal, M. Secká, H. Basler a L. Effenberk, klikem zvětšíte    Na úvod Ing. Helena Basler, předsedkyně Kulturního svazu Čechů a Slováků v Rakousku v krátkosti přítomné seznámila s historií spolku, aktivitami vídeňských krajanů a novou sokolovnou. Starosta Holic Ing. Ladislav Effenberk představil nedávno otevřené Africké muzeum dr. Emila Holuba a současný život v jeho rodišti. Dr. Milena Secká a Dr. Martin Šámal připomenuli několik zajímavostí z osobního života obou osobností.

Náhrobek dr. Holuba, klikem zvětšíte Náhrobek dr. Holuba, klikem zvětšíte Před hrobem dr. Holuba, klikem zvětšíte    Poté se účastníci přesunuli na Ústřední vídeňský hřbitov (Zentral Friedhof), kde v sekci 14A nedaleko hlavního vchodu je pochován MUDr. Emil Holub s chotí Rosou, rozenou Hofovou, která ho provázela na jeho druhé africké výpravě. K monumentálnímu náhrobku položila delegace města Holice květinový věnec a další delegace po kytici květin. Odznělo několik krátkých vystoupení, z nichž asi nejemociálněji se vyjádřila dr. Secká, která poděkovala dr. Holubovi za to, že Vojtu Náprstkovi daroval početnou sbírku afrických předmětů, čímž nepochybně zvrátil jeho původní záměr vybudovat v Praze průmyslové muzeum, které by asi neobstálo ve zkouškách času, ale umožnil tak vznik jedinečných etnografických sbírek dnešního Náprstkova muzea. Vzpomínkové setkání u náhrobku ukončila československá hymna a píseň Hej, Slované. Náhrobek Viktora Tilgnera, klikem zvětšíte Náhrobek Josefa M. Petzvala, klikem zvětšíte

   Mimochodem, v blízkém sousedství náhrobku dr. E. Holuba jsou pochováni například i zakladatel moderní optiky a rodák ze Spišské Belé Josef Maxmilián Petzval nebo bratislavský rodák sochař Viktor Tilgner (autor např. Ganymedovy fontány před SND nebo slavné Mozartovy sochy ve vídeňské Burggarten).


Text a foto: Jiří Výborný, repro z materálů Náprstkova muzea a Afrického muzea Dr. E. Holuba v Holicích