Archív aktualit, pozvánek a zajímavostí 2013

Klasická termoláhev pomůže při bolestech hlavy, způsobených novináři    Silvestrovský fejeton aneb Opět po téměř dvaadvaceti letech
Co říkáte na návrh premiéra Fica obnovit značku Made in Czechoslovakia? – zeptal se mne e-mailem redaktor jednoho slovenského periodika. Vzhledem k tomu, že od památného výroku po návratu premiéra z Prahy uplynulo už několik dní či dokonce týdnů, ale jen pár hodin od jeho vyhlášení prezidentské kandidatury, pochopil jsem, že nejde ani tak o samotnou otázku jako o něco mnohem vážnějšího… >>> celý článek.


rubrika    Na co se nás ptáte, co nám píšete
Letos si portál cesi.sk připomenul desáté výročí své existence. Jak dokládá čilá korespondence v jeho e-mailové schránce, stal se za tu dobu i významným informačním zdrojem nejen o životě a činnosti české komunity na Slovensku, ale i komunikační platformou na vzájemnou výměnu názorů a poznatků, a samozřejmě příležitostí, jak a kde řešit nejrůznější problémy. Ukázku nejzajímavější došlé pošty přinášíme v následujícím krátkém výběru za posledních pět let ... >>> celý článek.

Erb Přemyslovců, zdroj: rodokmeny.cz    Britský následník trůnu může být i českým králem
K nejsledovanějším událostem uplynulého roka patří narození britského královského potomka. Podle českých genealogů princ George Alexander Louis z Cambridge je příbuzný nejstarších českých panovnických rodů jako 26. potomek v řadě krále Václava II. a 38. prvního doloženého knížete Přemyslovce Bořivoje. Linii lze dohledat u dcery Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského Jitky, která coby sestra císaře Karla IV. byla provdána za francouzského krále Jana II. Kapetovce a jejich pravnučka – francouzská princezna Kateřina Kapetovna si vzala Owena z anglického královského rodu Tudorovců. Podrobnější výklad >>> zde.

NBS    Končí možnost výměny slovenských mincí
Národní banka Slovenska upozorňuje, že dnem 2. ledna 2014 končí lhůta na výménu slovenských mincí (platných v období 1993 – 2004 s výjimkou mincí v hodnotě 10 a 20 haléřů, jejichž platnost skončila před přijetím eura). Pamětní mince a slovenské bankovky bude NBS nadále vyměňovat i po tomto termínu. Výměnu starých platidel lze realizovat osobně i poštou, podrobnější podmínky jsou na webstránce NBS.

Divadlo Nová scéna    Vzpomínka na významného režiséra
V závěru roka si připomínáme životní jubileum režiséra a pedagoga Jiřího (Juraj) Svobody (30. prosince 1933 Opava). Od r. 1956 působil v žilinském divadle, od r. 1961 do konce 80. let natočil v Čs. televizi Bratislava řadu televizních filmů a několik pořadů a seriálů, souběžně tvořil i v Divadle Nová scéna, byl profesorem VŠMU a děkanem Divadelní fakulty, pohostinsky režíroval i v Martině a Košicích.

Kniha Smutkem neobtěžuju    Nová velvyslankyně ČR na Slovensku se ujala své funkce
V pondělí 16. prosince 2013 prezidentu Ivanu Gašparovičovi odevzdala své pověřovací listiny nová velvyslankyně České republiky na Slovensku J.E. Ing. Lívia Klausová. „Doufám, že krajané na Slovensku nemají velké problémy, když to vezmeme ve srovnání s krajanskými komunitami ve vzdálenějších zemích, právě pro tu blízkost a výjimečné vztahy mezi našimi zeměmi,“ citoval novou velvyslankyni internetový denník iDnes.cz. V předvečer nástupu do své funkce se zúčastnila slavnostního vystoupení Svatováclavského sboru z Dolních Bojanovic v katedrále sv. Martina.

Tatra T2    Sváteční pozdrav ze stověžaté
Od Mikuláše do 23. prosince jezdí po Bratislavě vánočními světly vyzdobená tramvaj typu ČKD - Tatra T2. Podle vyjádření Dopravního podniku bude bezplatně vozit cestující po vyhlídkové trase od budovy SND okolo centra města každý den od 16. do 18. hodiny. Tento typ vyráběly pražské závody Tatra Smíchov a ČKD Stalingrad od poloviny 50. do začátku 60. let 20. století a v Bratislavě jezdilo v letech 1958 až 1988 67 těchto vozidel.

J. Bezúrová-Mošková    Jubileum moravské výtvarnice
Koncem roku blahopřejeme k životnímu výročí výtvarnici Jitce Bezúrové – Moškové (25. prosince 1958 Brno). V letech 1979 – 1985 vystudovala VŠVU v Bratislavě na oddělení knižní tvorby a ilustrace prof. Albína Brunovského, a od té doby se věnuje malování, grafice, kresbě a knižním ilustracím, její díla se nacházejí v galeriích nejen na Slovensku, ale téměř po celém světě. Vydala také sbírku poezie Svetlo. Její medailon vyšel v České besedě č. 3/2000 (pdf).

E. B. Linhartová    Blahopřejeme k životnímu jubileu Evě Bachraté - Linhartové
Významného životního jubilea se v závěru roka dožívá výtvarnice Eva Bachratá Linhartová (26.12.1943 Praha). Absolvovala Školu umeleckého priemyslu v Bratislavě u prof. T. Lugse a ve své tvorbě se inspiruje zejména přírodou, uměním hudby, divadla a literatury. Svá díla vystavovala na Slovensku i v zahraničí, kde také absolvovala několik tvůrčích pobytů a sympozií. S manželem dr. B. Bachratým zorganizovala (i ve spolupráci s krajanskými českými spolky) několik výtvarných sympozií a výstav po celém Slovensku, s pomocí Lesní správy v Banské Belé obnovili pamětní Masarykův pramen ve Štiavnických vrších. Její portrét publikovala Česká beseda č. 12/1998 (pdf).

záhlaví Bulletinu    Zpráva o činnosti ČSB na výroční konferenci
V listopadu 2013 se uskutečnila Výroční konference Českého spolku Bratislava, jež se v souladu se stanovami ČSB koná každé dva roky s cílem zhodnotit předcházející období, zvolit nové orgány spolku a ukázat směrování spolku do dalšího období. Letošní konference se nesla ve znamení dvacetiletého výročí vzniku Spolku Čechů na Slovensku, který se stal zárodkem všech současných českých a moravských krajanských sdružení v SR, a současně v duchu nevyhnutné potřeby generační výměny, bez níž je ohrožena další perspektiva spolku. Uvádí to i zpráva Výboru ČSB, již v plném znění publikujeme.
    > > > celý text

ČSÚZ    85 let ČSÚZ
Československý ústav zahraniční v Praze založili 20. prosince 1928 na podnět prezidenta T. G. Masaryka v rámci oslav 10. výročí Československé republiky. ČSÚZ usiluje o rozvoj styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími z bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí, a s jejich potomky bez ohledu na politickou či náboženskou orientaci, o udržování jejich národního povědomí a ekonomickou spolupráci. Od 1. září 1989 ČSÚZ působí jako nezávislé občanské sdružení, které se navrátilo k masarykovské tradici ve prospěch krajanů a institucí podporujících šíření českého a slovenského jazyka a kultury v zahraničí.

S. Capricornus    Většinu své hudební tvorby napsal v Bratislavě
Barokní kapelník a hudební skladatel Samuel Friedrich Capricornus (21. prosince 1628 Schertitz/Žerčice u Mladé Boleslavi – 10.11.1665 Stuttgart) byl potomkem pobělohorských exulantů, studoval gymnázium v Šoproni, teologii ve Slezsku a hudbu ve Vídni. V roce 1649 přišel do Bratislavy jako soukromý učitel do rodiny lékaře W. Raygera, a zde se také v roce 1651 oženil s dcerou košického evangelického faráře E. Knogleriuse. Ve stejném roce se stal učitelem hudby na evangelickém gymnásiu a „Director Musicae Dreifaltigkeitskirche“. Během pobytu v Bratislavě vytvořil na 112 skladeb různých žánrů, později publikovaných ve sbírkách Opus Musicum a Jubilus Bernhardi, posmrtně Opus aureum missarum. V roce 1657 přijal místo kapelníka na dvoře knížete Württemberga ve Stuttgartu.

pozvánka    Film o Magdě Lokvencové – Husákové
Kino Lumiere, Slovenský filmový ústav a společnost Hitchhiker Cinema ve spolupráci s RTVS zvou na premiéru dokumentárního filmu z cyklu „Prvá“, věnovaný herečce a první slovenské divadelní režisérce JUDr. Magdě Husákové Lokvencové (13. září 1916 Pacov – 17. ledna 1966 Bratislava), známé též coby první manželku pozdějšího čs. prezidenta G. Husáka. Film režisérky Zuzany Liové uvedou v kině Lumiere ve středu 18. prosince v 18. hod.

Mše 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v katedrále sv. Martina
Velvyslanectví ČR, České centrum a CzechTourism zvou opět na vystoupení Svatováclavského souboru z Dolních Bojanovic, který v Dómu sv. Martina v Bratislavě přednese tradiční Českou mši vánoční (Hej, mistře) z roku 1796 od Jakuba Jana Ryby (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem). Začátek koncertu v neděli 15. prosince 2013 je v 19 hodin. O týden později 22.12. soubor koncert zopakuje ve 20 hod. v piešťanském hotelu Thermia Palace.

pozvánka    Pozvánka na uvedení nové knihy
Cestovatel, horozelec, geolog a pedagog RNDr. František Kele s přáteli a vydavatelstvím Enigma Publishing zve v sobotu 14. prosince 2013 v 16 hod. na prezentaci nové knihy „Everest – hora smrti“ v knihkupectví Panta Rhei na Poštové ul. v Bratislavě. Knihu uvede Ján Psotka.

Některá hesla přežila do 21. století    Zapomenuté výročí
Před 75 lety 12. prosince 1938 představitelé československé a autonomní slovenské vlády podepsali dohodu o odvolání 9 000 z přibližně 23 000 českých státních zaměstnanců ze Slovenska (učitelé, profesoři, četníci, soudní úředníci...), čím reagovali na rostoucí protičeské provokace. Ani to však nezabránilo případům násilného vyhánění dalších českých rodin, takže v následujících měsících muselo ze Slovenska nedobrovolně odejít téměř 20 000 zaměstnanců, ale i řemeslníků, obchodníků a jiných povolání, co s rodinnými příslušníky představovalo přes 50 000 osob. Podrobněji o tom historik PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. v rozhovoru pro Českou besedu č. 1/2004.

žánrová ilustrace    Tradiční předvánoční posezení
Český spolek Bratislava zve své členy a příznivce na poslední letošní setkání v rámci cyklu Kulturní večery v úterý 10. prosince jako vždy v 17 hodin ve společenském sálu Csemadoku. Na tradičním předvánočním posezení budeme diskutovat o našich aktivitách v uplynulém a nastávajícím roce, chybět by neměl krátký kulturní program a malé občerstvení (vlastní cukroví vítáno). Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny.

fotokopie článku, klikem zvětšíte     Vznik českého spolku v Košicích
Před dvaceti lety 4. prosince 1993 se v zasedačce Státních lesů v Košicích za účasti asi 200 zájemců uskutečnila ustanovující schůze pobočky Spolku Čechů na Slovensku, žádající řešení aktuálních problémů české menšiny na Slovensku a zvláště na východě republiky, ale i vlastní právní subjektivitu. Schůzi vedla MUDr. Dagmar Takácsová, jež vede spolek nepretržitě už dvacet let (od 1994 pod názvem Regionální organizace Českého spolku na Slovensku a od 2005 Český spolek v Košicích). O vzniku košické pobočky SČS informoval týdeník Mosty v č. 50/93 ze dne 14.12.1993 (viz rubriku Z dějin spolku). Před deseti lety se spolek představil v České besedě č. 1/2004.

Carmina Bohemica    Vánoční koncert ČSB
Český spolek Bratislava srdečně zve své členy, příznivce a sympatizanty na tradiční Vánoční koncert ve čtvrtek 5. prosince 2010 v 18 hod. v Moyzesově síni na Vajanského nábr. 12. V programu vystoupí pražský pěvecký sbor Carmina Bohemica. Koncert organizujeme díky finanční podpoře MZV ČR a Úřadu zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny.

Z předcházejících setkání    Vánoční a mikulášské tradice
Jako každý rok i letos organizuje Český spolek Bratislava pravidelné tvůrčí dílny nejen pro děti a vnoučata našich členů, ale vítáni jsou i dospělí. Pod vedením výtvarnice Evy Bachraté – Linhartové si sami vyrobí drobné vánoční ozdoby. Letos se uskuteční v sobotu 7. prosince v 15 hod. ve Společenském sále Csemadoku. Účast dětí prosíme jako obvykle předem nahlásit na tel. č. 02/4333 9056 nebo 0908 814 880, abychom mohli připravit dostatečné množství surovin a občerstvení pro děti.

J. Meier    Zakladatel hudebního vysílání v bratislavské televizi
Hudební skladatel, varhaník a publicista Jaroslav Meier (7. prosince 1923 Hronov – 17. března 2001 Hronov) studium na Pražské hudební akademii dokončil až po válce na bratislavské konzervatoři. Je autorem několika televizních oper (Dřeváčky, Čin – čin), hudby k baletu (Děvčátko se zápalkami), ale i orchestrálních a vokálních děl, písňových cyklů, filmové a scénické hudby. Po dochodu do důchodu se vrátil do rodného města, kde nadále koncertoval jako varhaník, pro milovníky dobrého jídla a pití napsal knihu Recepty pana Rossiniho. Jeho fanfáry otevírají festival amatérského divadla Jiráskův Hronov.

Z. Mahler    Jubileum významné osobnosti
V prosinci oslavuje životní jubileum spisovatel, muzikolog, pedagog a scenárista PhDr. Zdeněk Mahler, dr. h. c. (7. prosince 1928 Batelov). Po studiu FF UK v Praze pracoval v Čs. rozhlase, v Laterně Magice a na Ministerstvu kultury, přednášel na AMU, od r. 1960 se naplno věnuje psaní. Jako autor scenáře nebo poradce se podílel na řadě filmů a televizních pořadů, k nejznámějším patří např. oscarový Amadeus, Božská Ema, nebo také Zabudnite na Mozarta (režie I. Luther, 1985). V posledních letech největší ohlas sklidil TV cyklus Ano, Masaryk nebo film Lidice.

J. Vydra    Legendární ŠUR založil Josef Vydra
Prvního prosince 1928 začala kurzy kreslení a reklamy činnost Škola uměleckých řemesel (ŠUR) v Bratislavě, první tohoto zaměření na Slovensku. Jejím zakladatelem a prvním ředitelem byl absolvent pražské AVU prof. Josef Vydra (8. února 1884 Polanczyk/Solina, dnes Polsko – 27. července 1959 Štola/Spišská Sobota), jenž se inspiroval myšlenkami Bauhausu o spojení techniky a funkčnosti v nových formách užitkového umění a průmyslového výtvarnictví s využitím prvků lidového i moderního umění (dnes pod označením design). Posledním ředitelem byl Ľudovít Fulla, v roce 1939 po nuceném odchodu prof. Vydry a dalších českých profesorů škola zanikla, na její tradici navázala po válce Škola umeleckého priemyslu (ŠUP).

z pozvánky    Výstava jubilující české výtvarnice
Galerie Slovenského rozhlasu a členka Českého spolku Bratislava výtvarnice Eva B. Linhartová zve na svoji jubilejní výstavu pod názvem „Čas farieb, farby času“. Výstavu v budově RTVS na Mýtné ul. 1 uvedou v pondělí 11. listopadu 2013 v 17 hod. B. Bachratý, L. Bátorová a M. Modrovičová. Vernisáž obohatí vystoupení zpěvačky Zuzky Homolové a recitátorky Zdenky Turánekové. Výstava bude otevřena do 29. listopadu 2013 v pracovní dny od pondélí do pátku od 12. do 17. hod.

plakát    Česká účast na Měsíci fotografie
V rámci 23. Měsíce fotografie Bratislava, jenž letos nabízí 31 výstav autorů z více než dvaceti zemí, se tradičně představí i čeští umělci. Například od 6. listopadu do 1. prosince lze v Domě umění na Náměstí SNP shlédnout tvorbu Karla Nováka na společné výstavě s J. Sturgesem z USA pod názvem „Přirozeně / Naturally“ nebo kolektivní přehlídku „Vnútorný okruh v súčasnej českej fotografii“. Od 8. do 30. listopadu Galerie Michalský dvor představí ferrotypie Vladimíra Židlického. Od 9. listopadu do 1. prosince v Open Gallery na Baštové ul. „Jiná řeč“ je k vidění tvorba Libuše Jarcovjákové.

ČS v Trnavském regionu    Před dvaceti lety vznikl český spolek v Trnavě
Před 20 lety 26. listopadu 1993 se v Trnavě sešla pětice zakládajících členů tamní pobočky Spolku Čechů na Slovensku. Ke vzniku místních poboček v dalších slovenských městech vyzvala první členská schůze Spolku Čechů na Slovensku, která se uskutečnila 22. září 1993 v Bratislavě, a tuto výzvu zveřejnil ve svém článku první předseda trnavské pobočky Jaroslav Kašlík v týdeníku Mosty č. 40 ze dne 5. října 1993. Od dubna 1994 se spolek pŕejmenoval na Regionální organizaci Českého spolku na Slovensku v Trnavě a po rozpadu této celoslovenské organizace na jaře 2005 na Český spolek v Trnavském regionu, jelikož od konce roku 2002 ho tvoří dva vzájemně spolupracující místní kluby v Trnavě a v Piešťanech. (Zdroj: Almanach ČS v Trnavském regionu).

Na návštěvě u J. Kukala    Muchovy plakáty přijedou i do Bratislavy
Pojem v tenisovém světě i mezi současnými obdivovateli moderního umění. Ing. Jan Kukal (13. září 1942 Praha) kdysi tvořil legendární dvojici s Janem Kodešem, jako trenér se podepsal pod úspěchy dalších světových hráčů i hráček, a například jako jediný „cizinec“ si zasloužil zápis do Síně slávy slovenského tenisu. Ještě za socializmu vybudoval kurty nedaleko Bratislavy, ke kterým neodmyslitelně patří malé arboretum s množstvím současných soch a plastik. Láska k modernímu umění se projevuje i na přípravě více než tří desítek výstav… >>> celý článek.

knihy    Legendární cyklus pokračuje
„Vážení přátelé, po čtyřech letech jsem se vrátil k dějinám Slovenska v příbězích a deseti svazcích v pořadí už šestou knihou,“ upozornil nás spisovatel Pavel Dvořák na pokračování historického cyklu, jehož šestý svazek je věnován dramatickému rozvoji Uher v rámci střední Evropy ve středověku. Knihu i celý komplet lze získat s třetinovou slevou v internetovém obchodu Vydavatelství Rak. Souběžně totiž vychází i reedice už vyprodaných starších dílů. Do tisku se rovněž připravuje v pořadí už dvanáctý svazek „Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov: Slováci pri budovaní základov Československej republiky“, věnovaný vzniku a prvnímu desetiletí první republiky.

J. Rusinková    Filmy o zdraví
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve ČSB v úterý 26. listopadu v 17 hod. na besedu s režisérkou Jarmilou Rusinkovou, spojenou s promítáním vybraných snímků z Festivalu filmů o zdraví. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

pozvánka    Pozvánka od Nadace M. R. Štefánika
Nadace Milana Rastislava Štefánika zve na přednášku Doc. Ing. Štefana Hlaváčka, PhD., na téma „Restaurování letecké bundy M. R. Štefánika a hodnocení historické obuvi” v pátek 22. listopadu 2013 v 16 hod. v místnosti Vědecké rady FCHPT STU (1. poschodí, č. dv. 154) na Radlinského ul. 9 v Bratislavě.

O. Černý    Zemřel Oldřich Černý, zakladatel Týdnů zahraničních Čechů v ČR
Portál Krajane.net přinesl smutnou zprávu o úmrtí dr. Oldřicha Černého (12. dubna 1926 Praha – 9. listopadu 2013 Praha). Po únoru 1948 byl vyloučen ze studia práv a odešel do exilu. Ve Washingtonu byl spoluzakladatelem Československé společnosti pro vědy a umění a ve všestranné podpoře kontaktů s bývalou vlastí pokračoval i po přesídlení do Ženevy, kde jako právník pracoval v OSN. Po Sametové revoluci se všestranně se zasazoval o zlepšení vztahů české společnosti a krajanů ve světě. V r. 1999 mu prezident Václav Havel propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 2007 navštívil v rámci prologu k Týdnu zahraničních Čechů v Praze i Bratislavu s delegací českých krajanů (foto z otevření výstavy českých výtvarníků v SR).

Č. Altaner    Onkolog Č. Altaner: Štěstí se napřed musí unavit pracovitostí
Koncem listopadu si připomínáme životní jubileum onkologa doc. Ing. Čestmíra Altanera, DrSc. (20. listopadu 1933 Luka nad Jihlavou), dlouholetého ředitele Ústavu experimentální onkologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Vědeckou dráhu započal studia mechanizmů přeměny normální buňky na nádorovou a první úspěchy dosáhl v oblasti účinné vakcíny proti leukemii hovězího dobytka. Rozhovor s ním přinesla Česká beseda v letním dvojčísle v roce 2002 pod názvem Štěstí se napřed musí unavit pracovitostí.

A. Smažil, foto: Česká beseda 6/2003    Výročí malíře z Vysočiny
Výtvarník a pedagog, zasloužilý umělec doc. PhDr. Antonín Smažil (22. listopadu 1923 Bobrová – 5. října 2011 Bratislava) přišel na Slovensko krátce po skončení studií a základní vojenské službě jako učitel deskriptivní geometrie na Vojenském gymnaziu Jana Žižky v Bratislavě. Jeho celoživotní láskou byla především krajinomalba, s níž začal v okolí rodných Žďárských vrchů, ale stejně emocionálně zachytil i jižní Čechy, Podunají s Bratislavou, Záhorie, Turiec nebo kraj pod Duklou. Procestoval též řadu exotických zemí od Egyptu a Kuby až po Japonsko, kde ho fascinovala zejména architektura.

J. Zahradníček, foto: ND    Vzpomínka na tenoristu Jiřího Zahradníčka
Tenorista Jiří Zahradníček (22. listopadu 1923 Nový Bydžov – 8. dubna 2001 Praha), začínal svoji kariéru v Liberci, po válce hrál v Opavě a Ostravě. V letech 1964-69 působil ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, odkud jeho cesta vedla na angažmán v Kráílovské norské opeře v Oslo a následně do Národního divadla v Praze. V roce 1981 získal Grammy Awards za nejlepší operní nahrávku, za celoživotní tvorbu získal i Cenu Thálie.

Ružomberok, foto: Mondi Group    Spoluzakládal průmysl v Ružomberku
Josef Houdek (23. listopadu 1848 Dobříkov u Ústí nad Orlicí nebo 28. 10. 1848 Dobřichov u Kolína – 28. května 1918 Ružomberok) se vyučil jako technik v textilce a ve svých 23 letech se vydal do světa do textilního obchodu Makovických v Ružomberku, známých už v té době svými obrozeneckými aktivitami. Později se do rodiny přiženil a nakonec firmu odkoupil, jako majiteli obchodu se mu však dařilo, a tak rozsah svého podnikání dále rozšiřoval. V roce 1882 byl spoluzakladatelem a prvním ředitelem tamní dřevařské továrny, spoluzakládal Ružomberský úvěrový spolek a pozdější Slovenskou banku.

Památník    Vystoupení na vzpomínkovém shromáždění k 95. výročí vzniku ČSR
Jako každý rok i letos se u Památníku československé vzájemnosti před Slovenským národním muzeem na dunajském nábřeží sešli příznivci společného státu, aby si uctili tento významný den v dějinách obou našich národů. Setkání tradičně organizuje O. Dostál z Občanské konzervativní strany s přáteli. Za Český spolek Bratislava vystoupil spoluzakladatel nejstaršího krajanského sdružení a dlouholetý člen jeho vedení Ing. Petr Stahl...
> > > celý text

volby na ambasádě    Volby do PSP ČR v Bratislavě
V Bratislavě v předčasných parlamentných volbách do PSP ČR ve dnech 25. a 26. 10. 2013 hlasovalo 491 voličů (po Londýnu, Bruselu a Paříži čtvrtý nejvyšší počet v zahraničí). Svůj názor před volbami krajané vyjádřili ve zprávách TASR a ČTK. Podle nich a statistiky vyplývá, že v Bratislavě hlasovalo 331 „přespolních" a jen 160 krajanů v SR. Celkově v zahraničí hlasovalo asi 10 500 voličů, u nichž by na rozdíl od celkových výsledků výrazně vyhrálo TOP 09 (36,55 %), před Stranou zelených (14,14) a ODS (10,45), do parlamentu by ze zahraničí poslali ještě KDU-ČSL (9,95), ANO 2011 (9,55) a celkově vítěznou ČSSD (jen 6,91 %). Také v Bratislavě vyhrála TOP 09 (32,99 %, ing. Kalousek dostal největší počet 48 „kroužků“) před ODS (15,88), ANO 2011 (12,83), KDU-ČSL (8,55) a ČSSD shodně se Stranou zelených (oslovily po 40 voličů, tedy 8,14%).

úvod    Zpráva o národnostních menšinách na Slovensku
Úřad zplnomocněnce Vlády SR pro národnostní menšiny poprvé zveřejnil na své internetové stránce Zprávu o postavení a právech příslušníků národnostních menšin za rok 2012, jak ji 16. října 2013 schválila vláda SR a předtím 27. září i Výbor pro národnostní menšiny. Ke stažení je k dispozici i anglický překlad této zprávy.

logo ČSB    Výroční konference ČSB
Český spolek Bratislava zve všechny své členy a příznivce na Výroční konferenci ČSB, která se uskuteční v úterý 12. listopadu v 17 hod. v sálu Csemadoku. Na programu je především zpráva výboru o činnosti v uplynulém dvouletém období a volba nového výboru na následující dva roky. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

J. Vejvoda, foto: j-vejvoda.cz    Vzpomínka na autora největšího hitu 20. století
Před čtvrtstoletím navždy odešel skladatel Jaromír Vejvoda (28. března 1902 – 13. listopadu 1988 Zbraslav). Titul král dechovky mu přinesla hned první z více než 80 jeho autorských skladeb. Na podzim 1927 složil pro kapelu, kterou převzal po svém otci, Modřanskou polku, kterou o něco poději přepracoval a v roce vyšla s textem V. Zemana pod názvem Škoda lásky. Od té doby nastoupila vítěznou cestu světem s různými překlady, na frontách druhé světové války ji Němci hráli jako Rosamunde a spojenci jako Beer Barrel Polka, Roll out the Barrel nebo Here Comes the Navy. Nejslavnější melodii 20. století připomíná stejnojmenná restaurace s expozicí o slavném skladateli na zbraslavském náměstí.

STV2    15 let národnostního TV vysílání v češtině
Před patnácti lety 14. listopadu 1998 košické televizní studio poprvé odvysílalo Národnostní magazín v českém jazyce. Později začal národnostní vysílání v češtině i Slovenský rozhlas. Vzhledem k tomu, že redakce národnostního vysílání obou médií sídlí v Košicích, jejich obsah se téměř výlučně týkal tohoto regionu a jen minimálně zachycoval krajanské aktivity např. v Bratislavě (kde několik magazínů jako výjimku natočil režisér Milan Homolka). Na tvorbě českého vysílání se dodnes rozhodující měrou podílí dlouholetá předsedkyně ČSnS a šéfredaktorka bývalého měsíčníka Česká beseda Mgr. Helena Miškufová.

J. Blažková, foto: litcentrum.sk    Spisovatelka dlouhá léta zakázaná
V polovině listopadu si připomínáme životní jubileum spisovatelky Jaroslavy Blažkové (15. listopadu 1933 Velké Meziříčí). Dětství prožila střídavě v protektorátu i na Slovensku a od roku 1948 žila v Bratislavě, kde v 50. letech byla politicky pronásledována a nesměla pracovat jako novinářka, až od začátku 60. let se začala věnovat literatuře hlavně pro děti a mládež. Vydala několik knih, zfilmována byla její povídka Nylonový měsíc, a její tvorbu ocenili Cenou Hanse Christana Andersena. V roce 1968 emigrovala s rodinou do Kanady.

Kremnica    Kutnohorská městská práva v Uhrách
Před 685 lety, 17. listopadu 1328 uherský král Karel Robert (1288-1342) udělil Kremnici výsady města převzané podle vzoru Kutné Hory (např. právo volby rychtáře a městské rady). Hornická města na území dnešního Slovenska rovněž převzala kutnohorské horní právo (Ius regale montanorum vydal král Václav II. v r. 1300), jemuž přecházelo jihlavské horní právo z r. 1249, jež do té doby nejpodrobněji vyjádřilo zásady důlní činnosti.

klikem zvětšíte    Zrod České besedy
Samostatnou tematickou stranu pod názvem „Česká beseda" týdeník Mosty poprvé zařadil před dvaceti lety 9. listopadu 1993 v čísle 45/93 (s.6). Spolek Čechů na Slovensku na ní informoval o svých snaženích a aktivitách. Strana se poté v týdeníku objevovala nepravidelně (záměr vždy poslední týden v měsíci se ne vždy podařilo naplnit) až ji v květnu 1995 nahradil nový stejnojmenný časopis, jehož zakladatelkou a následně i šéfredaktorkou až do jeho zániku v r. 2007 byla Mgr. Helena Miškufová z Košic. Následující týden strana nesla navíc označení „Zpravodaj SČS č.2" a věnována byla především souhrnné analýze Ing. Petra Stahla, jež vysvětluje aktuální problémy krajanů na Slovensku po rozdělení a návrhuje např. prodloužení lhůty na volbu státního občanství „vzhledem na neujasněnost menšinového a cizineckého režimu", řešení příjmu rozhlasových a TV stanic na území druhého státu, vznik kulturních středisek ČR v největších slovenských městech.

Kniha Smutkem neobtěžuju    Přejeme hodně zdraví
Začátkem listopadu si připomíná významné životní výročí ekonomka a designovaná velvyslankyně ČR na Slovensku Ing. Lívia Klausová (10. listopadu 1943 Bratislava). Přejeme hodně zdraví.

V. Balthasar    Mapoval přírodní hodnoty jižního Slovenska
Před 35 lety zemřel PhDr. RNDr. Vladimír Balthasar (21. června 1897 Praha – 10. listopadu 1978 Praha), muzikolog, zoolog a historik umění. V letech 1933-39 kustod Slovenského vlastivědného muzea, 1935-39 působil na Lékařské fakultě UKo v Bratislavě, autor studií o hmyzu a ptácích ve slovenském Podunají, konzervoval přírodní památky v lokalitách Šamorín, Dunajská Streda, Komárno, Stará Ďala (Hurbanovo) a Parkan (Štúrovo). Jeho sbírka hmyzu obohatila pražské Národní muzeum. V roce 1939 musel ze Slovenska odejít a ve Zlíně vybudoval přírodovědné muzeum.

ukázka    Propagátor slovenské hudby
Před 40 lety zemřel vydavatel a knihkupec Josef Závodský (4. srpna 1903 Brno – 9. listopadu 1973 Brno). V roce 1921 brněnská firma Stožický, u níž pracoval, otevřela svoji filiálku v Bratislavě. Od roku 1934 se osamostatnil, založil vlastní vydavatelství a prodejnu hudebnin, jejímž prostřednictvím začal propagovat slovenskou zejména taneční, ale i vážnou hudbu a do roku 1950 vydal na 133 původních skladeb slovenských autorů

D2, foto: malacky.sk    Výročí první slovenské dálnice
První úsek dálnice na Slovensku D2 z Bratislavy do Malacek dlouhý 29,3 km byl odevzdán veřejnosti do užívání před 35 lety 5. listopadu 1973. Celé spojení s Brnem a Prahou v délce 317 kilometrů bylo dokončeno 8. novembra 1980.

pozvánka    Přednáška „ČSR v italské politice mezi dvěma světovými válkami“
Katedra slovenských dějin Filozofické fakulty Univerzity Komenského srdečně zve zájemce na přednášku Prof. Francesca Caccamo z Universita degli Studi „G. D'Annunzio", Chieti pod názvem „Československo (a Slovensko) v italské politice mezi dvěma světovými válkami“. Přednáška v českém jazyce se uskuteční 5. listopadu 2013 v 10.50 hod. v místnosti G 127 v budově FiF UK na Gondově ul. č. 2.

záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 2-3 / 2013
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, a milí sympatizanti, do rukou dostáváte další vydání našeho pravidelného bulletinu, v němž Vás informujeme o aktuálním dění v našem spolku a především zveme na aktivity v nejbližších měsících...
    > > > celý text

Karel Kühnl, foto: vlada.cz    Nový zplnomocněnec MZV ČR pro krajany
Podle internetové stránky Monisterstva zahraničních věcí ČR novým zvláštním zplomocněncem pro krajanské záležitosti se stal JUDr. Karel Kühnl. Rodák z Prahy byl před dokončením práv vyloučen z Karlovy univerzity a studia dokončil až po návratu z emigrace v r. 1990. Od té doby působil jako diplomat například ve Velké Británii a naposledy v Chorvátsku, koncem 90. let byl ministrem průmyslu a obchodu, později ministrem obrany. Jeho předchůdce Stanislav Kázecký před ukončením své funkce v létě 2013 zavítal na Slovensko, kde jednal i s předsedkyní Českého spolku Bratislava Ing. Hanou Husenicovou.

Policejní ředitelství U dvoch levov    „Bratři“ si nemají co vyčítat
Občané České republiky figurují na nelichotivém prvním místě v žebříčku trestných činů spáchaných cizinci na Slovensku. Jak uvedl portál sme.sk vloni bylo trestně stíháno 326 Čechů, co je přibližně čtvrtina všech cizinců. Cizinci páchají na Slovensku především majetkovou trestnou činnost, zejména krádeže, podvody a zpronevěry, ale podílejí se i na vraždách a ublížení na zdraví. Po Češích mezi cizinci následují Maďaři (154), Ukrajinci (127), Poláci (116) a Rumuni (64). Obdobné je to však i v české policejní statistice, vloni české úřady předaly slovenským 471 trestních řízení, týkajících se Slováků.

pozvánka    Vzpomínka na oběti války
Petržalský okrášlovací spolek a historik dr. Ferdinand Vrábel zvou na Pietní vzpomínku obětem I. světové války na historickém vojenském hřbitově v Petržalce-Kopčanech v pátek 1. listopadu ve 14 hod. Obnoveného setkání se tradičně zúčastňují zástupci diplomatických misí, Kluby vojenské historie a další. Hřbitov vznikl v roce 1916 a do konce války na něm bylo pochováno 122 československých vojáků, dále Maďaři, Jihoslované, Rumuni, Rakušané, Rusové, Italové, Poláci, Němci a neznámí, kteří převážně zemřeli ve vojenských lazaretech v Bratislavě a okolí. O slavnostní atmosféru se postará „C. a k.. dechový komorní orchestr“ v dobových uniformách.

Pamětní tabule v Martině    95. výročí Martinské deklarace
Před 95 lety 30. října 1918 v Martině přijali Deklaraci slovenského národa, v níž se představitelé různých slovenských politických směrů a inteligence přihlásili k vytvoření společného československého státu: ,,Národná Rada česko-slovenského národa v Uhorsku obydleného osvedčuje: Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa. Na všetkých kultúrnych bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré ho urobily známym na celom svete, mala účast i slovenská vetev.“

A. Matějka, foto: geology.cz    Osudem se mu staly západní Karpaty
Geolog doc. RNDr. Alois Matějka, DrSc. (30. října 1898 Linz – 28. srpna 1978 Praha) se sice narodil na severozápadě Rakouska, ale většinu života (na Státním geologickém úřadu pracoval od 1921 do 1966) zasvětil výzkumu Západních Karpat. Jeho specializací byla Karpatská soustava (údajně geologicky zmapoval největší část republiky), regionální geologie, stratigrafie, strukturní geologie, a také geologie ropy a plynu, ve spolupráci s dalšími vytvořil komplexní model karpatského flyšového pásma.

Děkanát Lékařské fakulty v Medické zahradě    Vychoval první generaci slovenských chirurgů a ortopedů
Před 70 lety zemřel MUDr. Vítězslav Vincenc Chlumský (*17.8.1867 Lomnice nad Popelkou, část Nové Dvory – 1. listopadu 1943 Dolní Tošanovice, resp. Praha), mezinárodně uznávaný chirurg a ortopéd. V letech 1921-31 působil jako profesor a 1927-28 děkan Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde vychoval první generaci slovenských chirurgů a ortopedů. V r. 1922 založil v Bratislavě první ortopedickou kliniku v ČSR (1922-31 její přednosta), zakladatel Čs. ortopedické společnosti, přičinil se o vznik prvního slovenského ústavu pro tělesně postihnuté ve Slavnici, autor několika původních operačních a léčebných postupů a pomůcek, např. dezinfekčního Chlumského roztoku (fenolu a kafru v lihu), označovaného jako „pach nemocnice“.

 klikem zvětšíte    První aktivity českých krajanů v SR
V čísle 44/93 týdeník Mosty před dvaceti lety 2. listopadu 1993 uveřejnil protest Spolku Čechů na Slovensku podepsaný jeho zakladatelem ing. dr. Jiřím Kozákem proti zrušení 28. října jako slovenského státního svátku nebo pamětního dne. Ve stejném čísle dr. Pavel Khun, CSc. vyzýva občany ČR s trvalým bydlištěm na Slovensku, aby se připojili k otevřenému dopisu prezidentovi ČR V. Havlovi a dalším představitelům, v němž požadují odstranění křivd, způsobených zákonem č. 40 z 29.12.1992 o nabývání a pozbývání občanství ČR

Druhá republika    Vídeňská arbitráž
Před 75 lety 2. listopadu 1938 ve vídeňském Belvederu představitelé Německa a Itálie podepsali tzv. „Vídeňskou arbitráž", podle níž Československo muselo odstoupit Maďarsku velkou část jižního a východního Slovenska a jihozápadní část Podkarpatské Rusi. Důsledkem bylo vyhnání i stovek českých státních zaměstnanců, kolonistů a dalších obyvatel s rodinami z jižního Slovenska, kteří nebyli vítáni ani na zbytku slovenského území, proto byli nuceni vrátit se do Čech a na Moravu, kde jen rozšířili desetitisíce uprchlíků ze Sudet.

M. Dzurinda s českými krajankami    Poprvé společně
Před deseti lety 27. října 2003 tehdejší premiéři Vladimír Špidla a Mikuláš Dzurinda společně položili kytici k Památníku československé vzájemnosti na dunajském nábřeží v Bratislavě, kde se setkali i s českými krajany. Bylo to poprvé od rozdělení republiky, co si vysocí státní představitelé obou zemí společně v Bratislavě uctili vznik společného státu (M. Dzurinda k památníku ještě poté několikrát zavítal jako poslanec NR SR s delegací SDKÚ-DS). Památník česko-slovenské vzájemnosti před budovou SNM vznikl v r. 1988 s využitím sochy lva se štítem z bývalého pomníku M. R. Štefánika, ta však byla v r. 2009 přemístěna k obnovenímu památníku na náměstí Eurovea a v r. 2010 byla na sníženém pylonu nahrazena sochou T. G. Masaryka.

Slavnostní akt na Bratislavském hradu    Výročí federace
Před 45 lety 27. října 1968 Národní shromáždění v Praze schválilo ústavní zákon o československé federaci. Následně ho trojice nejvyšších státních představitelů – prezident L. Svoboda, předseda NS J. Smrkovský a předseda vlády O. Černík – slavnostně podepsali 30. října 1968 na Bratislavském hradu. Do platnosti vstoupil 1. ledna 1969. I když mu historici nepřikládají velký význam, neboť nedokázal vyřešit státní uspořádání ke spokojenosti obou národů, mnozí krajané jeho dopad nepříjemně pocítili až po rozpadu federace v roce 1993, když zjistili, jaké občanství jim bylo ze zákona přisouzeno.

Památník česko-slovenské vzájemnosti    Setkání k výročí vzniku ČSR
Český spolek Bratislava zve všechny své členy a příznivce na tradiční setkání u památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží v den výročí vzniku Československé republiky 28. října v 17 hod. Setkání pravidelně organizuje několik sdružení, jejichž členové si tímto způsobem uctívají nejen výročí významné události, jež výrazně otočila dějiny našich národů, ale i památku všech, kdo za ideály společného státu obětovali své životy.

F. Vrábel    75. výročí Mnichovské dohody a její dosah na osudy Čechů na Slovensku
Český spolek zve v rámci pravidelných Kulturních večerů na přednášku dr. Ferdinanda Vrábela z Československé obce legionářské na téma „75. výročí Mnichovské dohody a její dosah na osudy Čechů na Slovensku“. Přednáška se uskuteční v sálu Csemadoku na Nám. 1. mája v úterý 29. října v 17 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

Aero A-14, foto: ČSA    Výročí leteckého spojení Praha – Bratislava
V pondělí 29. října 1923 se uskutečnil první let Československých aerolinií (vznikly 6. října 1923) z letiště Praha - Kbely do Bratislavy. Dvouplošník Aero A-14 Brandenburg letěl průměrnou rychlostí 110 km/h a řídil ho pilot Karel Brabenec. První let sice uskutečnil naprázdno už den předtím, ale protože byla neděle, provedl pouze symbolický oblet nad letištěm. První cestující ČSA, který v pondělí přistál ve Vajnorech, byl redaktor Lidových novin Václav König. Tentýž den letěl stejný typ letadla (L-BARI) v opačném směru. Do ukončení provozu před zimní přestávkou 30. 11. 1923 linka s kapacitou jediného cestujícího přepravila 13 pasažérů. 5. května 1924 byla prodloužena do Košic.

Poslanecká sněmovna    Volby do Poslanecké sněmovny
V souvislosti s předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jež se uskuteční 25. a 26. října 2013, vyzývá Velvyslanectví ČR v Bratislavě všechny občany ČR, že ti, kdo v Bratislavě ještě nevolili musí nejpozději do 15. září 2013 požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (dá se i poštou, podrobné instrukce s formulářem najdete zde). Voliči, kteří už jsou zapsáni v Bratislavě, ale volit budou v ČR nebo na zastupitelském úřadu ČR v jiné zemi, musí požádat o vydání voličského průkazu nejpozději do 18. října poštou, osobně do 23. října. „Doporučuji, aby si všichni zájemci o hlasování včas ověřili, že jsou ve volebních seznamech. Kdo byl v seznamech dříve, je tam stále, noví zájemci se musí přijít zapsat,” vysvětluje tajemník velvyslanectví Mgr. Tomáš Jadlovský: „Není možné, jak se několikrát stalo při prezidentských volbách, hlasovat s osvědčením o českém občanství spolu se slovenským dokladem totožnosti, a už vůbec ne s propadlým dokladem.”

Středočeský kraj    Předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Los rozhodl, že v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jež se uskuteční v pátek 25. a v sobotu 26. října 2013, budou voliči v zahraničí vybírat tentokrát z kandidátních listin Středočeského kraje. Velvyslanectví ČR v Bratislavě v této souvislosti upozorňuje občany ČR dlouhodobě nebo trvale pobývající v SR, že mají možnost požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo o vydání voličského průkazu, budou-li chtít volit mimo zastupitelského úřadu v Bratislavě.

pozvánku klikem zvětšíte    Pozvánka na ukončení výstavy
Paní Zdenka Kukanová zve na slavnostní ukončení výstavy sov na hradě Beckov v sobotu 26. října 2013 od 11 hodin, na němž nebude chybět domácí zabijačka a bošácká slivovice. Výstava sov pod záštitou Nadace Sovička je na hradě přístupna po celé léto.

Jiří Brdlík, foto: uniba.sk    Pediatr, profesor a rektor Univerzity Komenského
Jedním z profesorů, kteří budovali Univerzitu Komenského v Bratislavě, byl Prof. MUDr. Jiří Brdlík (24. října 1883 Přerov – 6. července 1965 Praha). Po studiu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze pracoval na tamní klinice dětských nemocí a jako specialista na ně přišel v roce 1919 do Bratislavy jako přednosta Dětské kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského, kde jako první zřídil poradnu pro matky s kojenci a děti s TBC, prosazoval očkování dětí např. proti záškrtu, napsal řadu odborných i populárně osvětových publikací, spoluzakladatel a redaktor časopisu „Bratislavské lekárske listy“. V roce 1927/28 zastával funkci rektora a následující rok prorektora UK. Od roku 1930 se znovu vrátil na I., později na II. Dětskou kliniku do Prahy.

Magion, foto: AV ČR    První československá družice
Před 35 lety 24. října 1978 byla spolu s družicí Interkosmos 18 vynesena na oběžnou dráhu raketou Kosmos 3M, odpálenou z arktického kosmodromu Pleseck, první československá družice Magion, vážící 15 kg a určená na výzkum fyzikálních parametrů magnetosféry a ionosféry. Po třech týdnech společného letu se odpojila k samostatnému výzkumu a v září 1981 shořela v atmosféře. Po ní následovaly ještě štyři družice této řady, jejichž hmotnost a náročnost měřících přístrojů se postupně zvyšovala.

A. Georgievsky, foto: stuba.sk    Projektant mostů a pedagog
Narodil se v Paříži, gymnázium studoval v Petrohradě, techniku v Praze a zbytek života prožil na Slovensku. Prof. ing. dr. techn. Alexander Georgievsky (26. října 1898 Paříž – 6. června 1974 Bratislava) po ukončení studia ČVUT v r. 1926 působil v Praze a Brně jako stavební inženýr a projektant zejména mostů, železobetonových a ocelových konstrukcí. Industrializace Slovenska ho však koncem 30. let přivedla do Podbrezové a Banské Bystrice, kde projektoval mosty, ale i sklady, tovární budovy nebo nádražní objekty. Je autorem viaduktu v Hanušovicích nad Topľou, který byl v době svého zrodu největší stavbou tohoto druhu ve střední Evropě. Po válce se jako vedoucí Ústavu železných konstrukcí při SVŠT v Bratislavě zasloužil o obnovu mostů a dopravní sítě na Slovensku, mezi jinými například i rekonstrukci Červeného mostu v Bratislavě.

Z. Bílek, foto: hudobnecentrum.sk    Vzpomínka na velkého dirigenta
Koncem října si připomínáme Zdeňka Bílka (26. října 1923 Lipník nad Bečvou – 24. listopadu 2006 Bratislava). Studia na brněnské konzervatoři dokončil po válce na VŠMU v Bratislavě u Václava Talicha. Od r. 1954 nejříve jako asistent dirigenta a od 1957 až do r. 1968 už jako dirigent působil ve Slovenské filharmonii, která ho v r. 1999 jmenovala svým čestným dirigentem. V letech 1975-78 byl dirigentem opery Státního divadla v Košicích, mezitím vystřídal dirigentské pulty například ve Zlíně (tehdy Gottwaldov), v Leningradě (dnes Petrohrad), ale Káhiře, Bagdadu nebo Istanbulu. Od 1984 do 2006 přednášel na bratislavské Konzervatoři a VŠMU.

Z představení Zahradní slavnost, foto: SND    Pražské Národní divadlo v SND
„Dobrý deň, radi by sme upriamili pozornosť Českého kultúrneho centra na dve inscenácie, ktoré uvedieme v SND, aj pre občanov Českej republiky žijúcich na Slovensku," napsala nám Mgr. Monika Mikušiaková ze SND s pozvánkou na pohostinská vystoupení herců Národního divadla z Prahy. V sobotu 19. října 2013 v 19 hod. se v sálu činohry v Nové budově SND představí v komedii Václava Havla „Zahradní slavnost“. Následující den v neděli 20. října 2013 v 18 hod. to bude „Strýček Váňa“ Antona Pavloviče Čechova. Ceny vstupného jsou od 4 do 14 €.

Ještěd, foto: CzechTourism    Výstava architektonické legendy
České centrum zve na výstavu „SIAL“ představující tvorbu stejnojmenné avantgardní skupiny architektů a konstruktérů z Liberce. Skupina vznikla v roce 1968 okolo architekta Karla Hubáčka, známého zejména projektem hotelu a vysílače na Ještědu, oceněným v roce 1969 prestižní Perretovou cenou Mezinárodní unie architektů. V době normalizace skupinu SIAL začlenili pod Stavoprojekt, přesto se někteří její členové prosadili v mezinárodních soutěžích. Například K. Hubáček v 70. letech postavil vysílače v Súdánu a v Jemenu, navrhnul vodárenskou věž v Praze na Dívčích hradech, meteorologickou věž v Praze-Libuši, nebo koncertní síň v Teplicích. Přehlídka minulé i současné tvorby je ve výstavní síni Spolku architektů Slovenska na Panského ul. 15 v Bratislavě otevřena do 18. října 2013.

Československá národní rada    Výročí vzniku Československa
Před 95 lety 14. října 1918 byla poprvé, ještě před ukončením světové války, vyhlášena Československá republika jako první z nástupnických států bývalé rakousko-uherské monarchie. Stalo se tak v Písku během generální stávky proti hromadnému odvozu potravin z Čech do Rakouska. Téhož dne v Paříži vznikla prozatímní vláda na čele s prof. T. G. Masarykem, který 17. října adresoval prezidentovi USA W. Wilsonovi „Prohlášení nezávislosti československého národa” jako odpověď na nabídku příměří rakouského císaře Karla I. ze začátku října, které předpokládalo autonomii pro česká území (nikoli slovenská). Text byl 18. října vyhlášen jako tzv. Washingtonská deklarace. 20. října prezident Wilson v odpovědi rak. císaři podmínil příměří podmínkou nezávislosti pro Čechoslováky a Jihoslovany, co historici označují za mezinárodní konec Rakousko-Uherska.

YMCA    Z dějin českého spolku
Před dvaceti lety 14. října 1993 se v bratislavské budově YMCA uskutečnila druhá veřejná schůze Spolku Čechů na Slovensku, na jejímž programu byla bouřlivá a emocionální diskuse o aktuálních sociálních, finančních a zdravotních problémech českých občanů na Slovensku. Poprvé naznačila rozdílný přístup k problémům české menšiny, která přijala nebo ze zákona měla slovenské občanství, a těch, kdo se rozhodli žít v SR v postavení cizince. Nejhorlivější část obhájců českého občanství (odmítala označení „krajané“ a ty, kdo se přiznali ke slovenskému občanství, okřikovala označením „vlastizrádce“) důrazně žádala očištění spolku od zastánců smířlivého postoje ke slovenskému občanství (patřil mezi ně i zakladatel spolku ing. dr. Jiří Kozák). Přestože se jim vedení SČS snažilo vyjít vstříc vytvořením samostatné sekce pro řešení problémů českých občanů v SR, část z nich spolek opustila a v srpnu 1994 si zaregistrovala vlastní Klub občanů ČR v SR.

Zleva velvyslanec R. Slánský a předseda ČSnS P. Doležal    Pozdrav Václava Havla českým krajanům
Před deseti lety 17. října 2003 Regionální organizace Českého spolku na Slovensku v Bratislavě připravila seminář českých a slovenských historiků, věnovaný 65. výročí vzniku ČSR a 10. výročí vzniku ČSnS. Akci v prostorách Českého centra v budově velvyslanectví zastřešil velvyslanec ČR Rudolf Slánský a osobním poselstvím ji pozdravil poslední čs. prezident Václav Havel. Na semináři vystoupili prof. J. Rychlík a R. Holec, I. Kamenec, H. Zelinová, K. Zavacká a další.

Josef Grus    Výročí architekta
Před 120 lety se narodil malíř a architekt Josef Grus (19. října 1893 - 19. března 1972). Jeho tvorba byla zaměřena na bytovou architekturu a urbanismus, výstavnictví, užité umění a grafiku. mezi jeho nejznámější díla patří Národní památník padlých na Dukle (1949).

klikem zvětšíte    O problémech Čechů v SR po rozdělení
Před dvaceti lety 5. října 1993 týdeník Mosty č. 40/93 uveřejnil překlad z polského deníku Rzeczpospolita (ze dne 18.9.1993), ukazující na příkladu Dr. Ivana Broučka z Bratislavy konkrétní problémy Čechů, kteří po rozdělení zůstali na Slovensku, a museli se rozhodovat mezi slovenských nebo českým občanstvím. V čase, kdy domácí média věnovala hlavní pozornost politickým a národohospodářským důsledkům rozdělení, šlo o jedinou zmínku o těchto otázkách v médiích.

F. Šedivý    Vzpomínka na prvního českého velvyslance
Prvním českým velvyslancem ve Slovenské republice byl JUDr. Filip Šedivý (6. října 1953 Praha – 20. září 2008 Praha). Začínal jako právník na ONV v Mostě, kde po revoluci patřil k zakládajícím členům Občanského fóra, z něhož přešel k ODS. V letech 1990-92 byl poslancem Federálního zhromáždění, po jeho rozpuštění byl jmenován prvním velvyslancem ČR v SR. V duchu tehdejší doktríny ODS (a HZDS), že rozdělení federace se občanů nedotkne, odmítal pochopit problémy českých krajanů a představitele Českého spolku na Slovensku přijal až rok po jeho vzniku v srpnu 1994. Po ukončení diplomatické mise působil v komerční sféře ve vedení skupiny Unipetrol a jako spolumajitel Moravských skláren Květná.

Druhá ČSR    Výročí autonomie Slovenska
Před 75 lety 7. října 1938 československá vláda uznala autonomii Slovenska na základě Žilinské dohody politických stran z předcházejícího dne (dohodu odmítli představitelé sociální demokracie a komunistů), zrod tzv. Druhé republiky. Autonomní slovenská vláda, jejímž předsedou se stal dr. Jozef Tiso, dlouho nedokázala bránit své území a v tzv. Vídeňské arbitráži přišla o značné území jižního Slovenska, přičleněného k Maďarsku na základě podobných jazykových hranic jako předtím v Mnichově Sudety od českých zemí k Německé říši. Autonomie uvolnila protičeské nálady ve slovenské společnosti, jež na řadě míst vyústily zejména přičiněním Hlinkových gard do vyhánění českého obyvatelstva (v roce 1938 se k české národnosti hlásilo asi 3,4 % populace Slovenska).

R. Kvíz    Recitace z tvorby českých básníků
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava na recitační program s hudebním doprovodem v podání Rudolfa Kvíze a jeho přátel, a to v úterý 8. října v 17 hod. v sale Csemadoku na Nám. 1. máje. Výběr z tvorby českých básníků navazuje na úspěšný program s R. Kvízem a M. Hrachovinovou loňský podzim. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

Senát PČR    Konference o návratové politice v Senátu
Na přelomu září a října proběhne v sídle Senátu ČR dvoudenní konference o návratové politice, tedy opatřeních, jež by přispívala k reemigraci exulantů a zahraničních Čechů do původní vlasti. „I státy, které byly klasicky imigrační, jako je třeba Austrálie nebo Izrael, mají svou návratovou politiku. Mají ji zahrnutou do zákonů, mají organizace, které se jí zabývají. V Evropě jsou to jak všechny státy okolo nás, tak většina států Evropské unie. Jen my nemáme nic!“ – uvedl předseda senátní krajanské komise Tomáš Grulich z ODS, který konferenci organizuje, v rozhovoru, jehož celé znění najdete na portálu Krajané.cz. Na konferenci se očekává i účast krajanů ze zahraničí.

Hudební a divadelní škola v Mnichově    75. výročí mnichovského diktátu
Před 75 lety v noci na 30. září 1938 představitelé čtyř velmocí – Německa, Velké Británie, Francie a Itálie podepsali v „budově vůdce" (Führerbau, dnes Hochschule für Musik und Theatre) v Mnichově na Königsplatz dohodu o odstoupení sudetských území od Československa Německé říši. Přestože krátce předtím československá vláda vyhlásila mobilizaci (23. září) s cílem bránit své území, prezident E. Beneš dohodu označil za zradu ze strany spojenců a mezinárodnímu diktátu se podvolil, co znamenal začátek rozpadu první Československé republiky.

J. Trávníček, výřez z parte    Smutná zpráva z Martina
Český spolek v Martině utrpěl další velkou ztrátu. V neděli 22. září 2013 ve věku 76 let navždy odešel jeho předseda a zanícený turista ing. Josef Trávníček. Smuteční rozloučení se bude konat ve čtvrtek 26. září 2013 ve 13.30 hod. v Domě smutku na hřbitově Kolónia Hviezda. Čest jeho památce.

Mohyla míru    Zájezd do Slavkova u Brna
Druhý letos plánovaný vlastivědný zájezd Českého spolku Bratislava se uskuteční v sobotu 28. září a bude směřovat do okolí Brna s návštěvou Slavkova (zámek a Mohyla míru), Bučovic a obce Střílky. Vzhledem k tomu, že velká část zájemců si místo rezervovala už na posledním zájezdu, čas na poslední přihlášky včetně přesného data a dalších podrobností bude jen na prvním podzimním Kulturním večeru 10. září. Konečný počet účastníků je závislý na počtu míst v přiděleném autobusu.

V. Remek a A. Gubarev    K narozeninám prvního československého kosmonauta
Koncem září si připomínáme životní jubileum prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka (26. září 1948 České Budějovice). Vojenským pilotem se stal podle vzoru svého otce (genpor. Jozef Remek byl velitelem letectva a poslancem Federálního shromáždění) během čtyřletého studia Vyššího leteckého učiliště v Košicích. Týdenní pobyt ve vesmíru absolvoval kpt. V. Remek ve funkci kosmonaut-výzkumník od 2. do 10. března 1978 na palubě lodě Sojuz 28 a stanice Saljut 6 s Alexejem A. Gubarevem. V pořadí 87. kosmonaut světa reprezentoval Československo jako třetí zemi po SSSR a USA, která vyslala svého občana do vesníru, i proto byl Evropskou kosmickou agenturou označen za prvního Evropana ve vesmíru.

Ing. Pavel Stahl    Vzpomínka na Ing. Pavla Stahla
Koncem září před 30 lety navždy odešel ing. Pavel Stahl (* 26. září 1906 Praha – 28. září 1983 Bratislava), vysokoškolský profesor v oblasti ekonomiky stavebnictví. Jako stavební inženýr přišel na Slovensko v r. 1933 doplnit strukturu železničních tratí. Ovlivněn bídnými sociálními poměry především mezi dělnictvem, angažoval se v tehdejší sociální demokracii a zapojil se i do odboje, 1941 byl zatčen a 4 roky strávil ve věznicích a koncentračních táborech. Po osvobození řídil rekonstrukci železnic až v roce 1952 po odborném sporu se stranickým vedením o nereálných termínech výstavby Tratě družby byl odsunut na Slovenskou vysokou školu technickou jako docent, později profesor ekonomiky stavebnictví (dnes manažment). V r. 1968 se zapojil do tzv. obrodného procesu, ale za veřejná vystoupení proti okupaci ČSSR byl v r. 1969 penzionován a vyloučen i ze Svazu protifašistických bojovníků, jehož byl funkcionářem.

Hana Zelinová na přednášce v Bratislavě v říjnu 2003    Přednáška k 20. výročí české menšiny na Slovensku
Česká menšina na Slovensku si letos připomíná dvacet let své existence. Koncem května 1993 poprvé v historii vystoupil jejím jménem Ing. dr. Jiří Kozák v rámci kulatého stolu národnostních menšin u tehdejšího prezidenta SR Michala Kováče. Český spolek Bratislava si tuto významnou událost připomene přednáškou PhDr. Hany Zelinové, ředitelky Muzea české kultury SNM v Martině v rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 24. září 2013.

klikem zvětšíte    Před dvaceti lety se uskutečnila první spolková schůze
Před dvaceti lety 22. září 1993 se v Bratislavě uskutečnila první veřejná členská schůze Spolku Čechů na Slovensku, jež přijala návrh petice žádající novelizaci zákona č. 40/1993 Sb., aby občanům ČR s trvalým pobytem v SR bylo umožněno přijmout slovenské občanství bez ztráty občanství českého. Schválila také zakládání místních poboček v Bratislavě, Trenčíně a Košicích. Podrobněji o ní informoval v týdeníku Mosty č. 40/93 ze dne 5. října 1993 Jaroslav Kašlík z Trnavy, který v článku vyzval ke vzniku regionálních organizací v dalších slovenských městech (viz fotokopie).

Bradlo    „Veľkému synovi oslobodený národ československý“
Před 85 lety 23. září 1928 byla na Bradle slavnostně odhalena mohyla generála Milana Rastislava Štefánika a dvou italdských letců, kteří s ním zahynuli nedaleko Bratislavy. Základní kámen monumentální stavby podle projektu architekta Dušana Jurkoviče položil v den 5. výročí tragédie 4. května 1924 tehdejší ministr zahraničí ČSR Edvard Beneš. Na náhrobku (tumbě) jsou čtyři kamenné tabule podle světových stran, nápis na západní hlásá: „Veľkému synovi oslobodený národ československý“.

J. Zatloukal    Vzpomínka na Jaroslava Zatloukala
Před 55 lety zemřel učitel a básník Jaroslav Zatloukal (6. března 1905 Opava – 23. září 1958 Brno). Po univerzitních studiích v Brně a Bratislavě působil v letech 1931-39 jako učitel reálného gymnázia a měšťanské školy v Bratislavě, kde redigoval časopis Podkarpatská revue (1936-39) a vydal sborník Podkarpatská Rus. Jeho Podkarpatskoruský žalm později zhudebnil Eugen Suchoň do kantáty Žalm zeme podkarpatskej. Po odsunu ze Slovenska pracoval jako středoškolský profesor v Brně, za účast v odboji byl vězněn v koncentračním táboře.

Na Festivalu nár. menšin 2005 v Bratislavě českou menšinu zastupovala skupina Starý orchestrion.    Festival národnostních menšin v Košicích
Úřad zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny ve spolupráci s Divadelním sdružením Thalia zve na Festival národnostních menšin v Košicích ve dnech 16. až 21. září 2013. Jako součást festivalu se v pátek 20. září od 8. do 15. hod. uskuteční Konference národnostních menšin v konferenčním sálu Divadla Thália na Mojmírově ul. 1 v Košicích. Poté v 15.30 hod. pokračuje Festival národnostných menšín v budově Rodošto v košické Katově baště.

klikem zvětšíte    Vojenské velení první Slovenské národní rady
Před 165 lety 16. září 1848 ve Vídni vznikla Slovenská národní rada, jejímiž členy kromě Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a dalších byli čeští vojenští poradci Bedřich Bloudek, Bernard Janeček a František Xaver Zach, kteří se stali veliteli tzv. Sboru hurbanovských dobrovolníků, jenž spolu s národní radou zanikl na podzim 1849, jak připomíná pamětní tabule na budově Úřadu vlády SR v Bratislavě.

M. Švabinský: Autoportrét    Max Švabinský a Slovensko
V září si připomínáme 140. výročí narození malíře a grafika Maxe Švabinského (plným jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský, 17. září 1873 Kroměříž – 10. února 1962 Praha), který coby profesor pražské Akademie výtvarných umění ovlivnil i několik generací slovenských výtvarníků. Ve 30. letech pravidelně léto trávil ve slovenské obci Pohorelská Maša, kde si na léto pronajímal správcův domek v zámeckém parku a vétšinu dní trávil v okolní přírodě se skicákem a síťkou na motýly (obdivoval hlavně jasoně červenookého, jenž se v té době už v českých zemích nevyskytoval). Na Slovensku se inspiroval napŕíklad při tvorbě mozaikové výzdoby a vitráží do svatovítské katedrály a památník na Vítkově. Podrobněji v České besedě.

Grand Bio Universum Žilina    Výročí premiéry prvního slovenského zvukového filmu
Před 80 lety 20. září 1933 žilinské kino Grand Bio Universum (dnes Dom umenia Fatra a sídlo Státního komorního orchestru Žilina, v zahraničí uváděného pod názvem Slovak Sinfonietta) uvedlo premiéru prvního slovenského zvukového filmu Zem spieva Karla Plicky (14. října 1894 Vídeň – 6. května 1987 Praha, jeho rodiče pocházeli od Slaného, sám do příchodu na Slovensko v r. 1923 žil v České Třebové). Secesní budova (v letech 1919-21 ji postavil Jan Rufinus Stejskal, pocházející z Moravy, stavbu realizovala firma Ludvíka Kantůrka) byla slavnostně otevřena 3. ledna 1922 premiérou prvního slovenského hraného filmu Jánošík v režii J. Siakeľa.

Jedna z knih J. Hajdy    Výročí vědce
Před 105 lety se narodil RNDr. Jaromír Hajda, CSc. (21. září 1908 Nový Hrozenkov u Vsetína – 17. března 1973 Bratislava). Metrolog, fyzik a vynálezce byl uznávaným expertem v oblasti optiky, o níž publikoval řadu odborných publikací, jedním ze zakladatelů Ústavu teórie a merania SAV, v němž se zaměřoval právě na konstrukci optických přístojů, autor 19 patentů.

Minaret v Lednici    Turistický výlet do Lednicko-valtického areálu
Ing. Milan Ružička z Klubu slovenských turistů ze Stupavy nabízí poslední volná místa v pobytovém programu v Lednicko-valtickém areálu ve dnech 18. až 21. září. »Dobrý den, už více jako 15 roků organizuji pro turisty z Bratislavy a okolí akce „Poznej ČR“. Letos v září organizuji zájezd do Lednicko-valtického areálu. Jelikož mám ještě několik míst v autobuse volných, napadlo mne nabídnout místa členům Českého spolku«, napsal nám. Ubytování je v chatkách autokempu Apollo v Lednici. Další podrobnosti Ing. Ružička rád poskytne na e-mailové adrese ruzickam5@gmail.com.

Jiří Švub    Nedožité narozeniny třináctinásobného mistra Československa
Pětapadesátin se nedožil bývalý reprezentant v běhu na kyžích Jiří Švub (12. září 1958 Jeseník – 19. srpna 2013 Banská Bystrica). V dresu Dukly Liberec se třináctkrát stal mistrem Československa v běhu na lyžích, byl třínásobným mistrem Evropy ve štafetě, startoval na olympiádě 1980 v Lake Placid. Na vrcholu slávy odešel do Dukly Banská Bystrica, kde se začal věnovat i biatlonu. I když mu další kariér překazil dramatický pád na kole se zdravotními následky, sportovat nepřestal, v Bystrici vybudoval tři lezecké stěny. Poslední léta strávil na invalidním vozíku, k němuž ho připoutala tragická havárie na závodní koloběžce.

Česká sdružení v SR    Česká menšina v SR ze tří pohledů
Na podzim 2012 vyzval sekretariát Zplnomocněnce Vlády SR pro národnostní menšiny představitele menšin na vypracování tří tzv. Hodnotících zpráv podle předem určeného společného scénáře. Za českou menšinu dokumenty sestavil místopředseda Českého spolku Bratislava Mgr. Jiří Výborný s přihlédnutím k připomínkám obou představitelek české menšiny ve Vládním výboru pro národnostní menšiny – Ing. H. Husenicové a MUDr. D. Takácsové, jež jsou současně předsedkyněmi dvou nejpočetnějších českých spolků – v Bratislavě a Košicích. Tři zprávy o podpoře kultury, stavu školství a používání jazyka jsou zřejmě první v historii, jak je formuloval přímo zástupce menšiny, proto je s laskavým svolením zadavatele zařazujeme jako součást mozaiky o současném stavu české menšiny v SR dvacet let od svého vzniku.

Sčítání lidu 2011    Nejvyšší podíl ateistů má česká menšina
Přestože religiozita národnostních menšin je v průměru vyšší než v rámci celé SR, mezi občany hlásícími se k české národnosti je nejvyšší podíl těch, kteří se nehlásí k žádné víře. Informuje o tom Tlačová agentúra SR na svém portálu Teraz.sk s odvoláním na „Správu o postavení a právach příslušníkov národnostných menšín za rok 2012“, která je právě v mezirezortním připomínkovém konání. Celý článek si můžete přečíst zde.

K. Pádivý     Symbol slovenské dechovky
V září si připomínáme životní výročí kapelníka a skladatele Karla Pádivého (10. září 1908 Dolní Cerekev – 25. září 1965 Trenčín). Začínal ve vojenských kapelách v Jihlavě a rumunském Hermannstadtu (dnes Sibiu). Do Trenčína narukoval 1. října 1928 k hudbě 17. pěšího pluku, ale po třech letech u armády už ve městě zůstal jako skladník a začal hrát s místními kapelami. V r. 1941 založil velký dechový orchestr z učňů textilní továrny Thiberghien a syn (pozdější Merina). Po válce pracoval v Osvětě Martin a Osvětovém ústavu v Bratislavě, napsal několik výukových knih, od r. 1962 působil jako pedagog a organizátor hudebního života v Trenčíně. Zkomponoval na 1100 skladeb, z nichž mnohé čerpali z trenčianského regionu, dvě jsou dnes součástí státního protokolu SR (hrají se při slavnostních pŕehlídkách). V r. 2004 mu R. Schuster udělil „Kříž prezidenta SR 2. stupně" za významné zásluhy o rozvoj kultury a umění in memoriam, Slovenský hudební fond uděluje Cenu Karla Pádivého za rozvoj dechové hudby, dlouhou tradici mají festivaly dechovek Pádivého Trenčín.

Státní divadlo Košice    Boris Velat zasvětil život košické opeře
Před devadesáti lety se narodil dirigent Boris Velat (10. září 1923 Praha – 8. srpna 2008 Praha). Po studiu pražské konzervatoře začínal jako korepetitor opery Státního divadla v Ostravě, po krátkém účinkování v Liberci a na dalších scénách přijal v r. 1953 pozvání ředitele košického Státního divadla Janka Borodáče, kde zůstal až do roku 2000 a významnou měrou formoval úroveň košické scény, dirigoval téměř tři tisíce operních a baletních představení a koncertů. Pomáhal i pěveckým sborům na východním Slovensku (např. Tatran v Popradě) a stál při zrodu operní části festivalu Zámecké hry zvolenské. Komponoval též scénickou hudbu.

Marie Majtánová    Beseda se spisovatelkou PhDr. Marií Majtánovou
V rámci pravidelných Kulturních večerů výbor ČSB zve v úterý 10. září na besedu se spisovatelkou, jazykovědkyní, překladatelkou a nositelkou ocenění „Významná česká žena ve světě", doc. PhDr. Marií Majtánovou – Korandovou, CSc., na téma „O specifikách a zvláštnostech západních Čech“. Kromě odborných spisů napsala řadu knih zejména pro děti a mládež, čerpající z kraje svého dětství a je také autorkou eseje „Co bychom měli vědět o historii česko-slovenských vztahů“ v Almanachu Českého spolku na Slovensku (Bratislava 1999).

J. Augusta: Detvanka, foto: SNG    Nestor slovenských výtvarníků
Malíř Jaroslav Augusta (4. září 1878 Humpolec – 18. února 1970 Banská Štiavnica) je označován za průkopníka výtvarných akcí na Slovensku (1901 založil malířskou kolonii v Dětvě, 1903 Grupu slovensko-uherských malířů v Žilině, 1911 Važec, 1919 Martin). Malířské vzdělání na pražské akademii doplnil studiem u Jožy Úprky, u něhož se kromé krajinářské tvorby nadchl národopisem. Po první světové válce odjel do Važce a procestoval celý Liptov, který zachytil ve své tvorbě. Od r. 1920 se usadil jako profesor kreslení v Banské Štiavnici, po válce vydal knihu Spomienky.

Znak Kongregace    Jediná domácí ženská řehole
Před 85 lety 8. září 1928 olomoucký arcibiskup dr. Leopold Prečan potvrdil založení Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, jako jediného ženského apoštolského řádu, který vznikl na území tehdejšího Československa. Svými kořeny vycházel z unionistických kongresů, pořádaných od r. 1907 ve Velehradě olomouckým arcibiskupem ThDr. Antonínem Cyrilem Stojanem (1851–1923), který tam založil Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje. V jeho myšlenkách pokračovala zakladatelka řehole orientované zejména na charitativní a pastorační činnost Marie Růžena Nesvadbová (1878–1963). Od r. 1933 kongregace rozšířila působnost i na Slovensku (Považské Podhradie, Turzovka, Žilina). Činnost obnovila po roce 1989, v r. 1993 se rozdělila na Českou a Slovenskou provincii.

obálka knihy    Zajímavý pohled na Bratislavu
Jan Lukavec, jenž nás před nedávnem požádal o „soupis literatury shrnující pohledy Čechů na Bratislavu“, upozornil na svou recenzi zajímavé knihy Jozefa Tancera „Neviditeľné mesto. Prešporok / Bratislava v cestopisnej literatúre“ (Kalligram, Bratislava, 2013). Kniha zachycuje slovenskou metropoli pohledem zahraničních návštěvníků, např. tento postřeh: „Po roce 1918 už přívlastek »orientální« začíná ztrácet do té doby převládající pejorativní charakter. Příkladem jsou dunajské veletrhy, které se v Bratislavě konaly od roku 1921 a první dva ročníky nesly název Orientální trh.“

Pamětní tabule na rue Bonaparte v Paříži    Výročí vzniku Československa
Před 95 lety 9. srpna 1918 Velká Británie uznala Národní radu československou jako základ budoucí vlády jedné z nástupnických zemí rakousko-uherské monarchie. Conseil national tchécoslovaque vznikl 13. února 1916 v Paříži jako orgán zahraničního odboje Čechů a Slováků, usilujících o samostatný stát a v prosinci 1917 dosáhl u francouzské vlády legitimity čs. legií. Předsedou Rady, která měla pobočky i v Rusku a USA, byl T. G. Masaryk, místopředsedy M. R. Štefánik a J. Dürich, tajemníkem E. Beneš. Po V. Británii následovaly USA (3. září), Japonsko (9. září) a Itálie (3. října), co následně vedlo k uznání Prozatímní vlády Československé republiky, ustanovené 14. října 1918.

Nemocnice Košice-Šaca    Karel Prager zanechal své dílo i v Košicích
V srpnu si připomínáme jednu nejvýraznějších osobností české architektury druhé poloviny 20. storočí Karla Pragera (24. srpna 1923 Kroměříž – 31. května 2001 Praha). Jeho nejznámějšími stavbami jsou například budova bývalého Federálního shromáždění (dnes Národní muzeum) nebo Nová scéna Národního divadla v Praze. Méně známa je budova Ústavu makromolekulární chemie ČSAV na Petřinách, vyhlášená za národní kulturní památku. Na Slovensku byl spoluautorem (s Jiřím Albrechtem a Jiřím Kadeřábkem) komplexu polikliniky a nemocnice, vybudovaných v 60. letech souběžně s výstavbou Východoslovenských železáren v Košicích-Šaci.

J. A. Valšík, foto: muni.cz    Založil Antropologické oddělení SNM
Před 110 lety se narodil antropolog a genetik prof. MUDr. et RNDr. Jindřich Antonín Valšík, DrSc. (25. srpna 1903 Praha – 10. února 1977 Bratislava), spoluzakladatel Antropologické společnosti v Brně, zakladatel a v letech 1957-1970 vedoucí Katedry antropologie a genetiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, jejímž proděkanem byl v letech 1955-66 (1958-59 děkan). V roce 1963 inicioval založení Antropologického oddělení Slovenského národního muzea, od r. 1970 ředitelem Ústavu experimentální biologie, Československo zastupoval v řadě mezinárodních vědeckých společností a institucí, byl například členem Komise OSN pro rasové otázky.

Kaple sv. Pankráce na hradě Hainburg    Osudové Moravské pole
Před 735 lety 26. srpna 1278 v bitvě na Moravském poli nedaleko dnešních rakousko-slovenských hranic (u obce Durnkrut / Suché Kruty) zahynul český král Přemysl Otakar II. Území mezi Dunajem a Moravou jeho stopy připomíná dodnes. Například na hradě Hainburg (an der Donau) v sousedství Bratislavy se dochovala kaple sv. Pankráce (na snímku), v níž 11. února 1252 uzavřel ještě teprve moravský markkrabě sňatek s první manželkou Markétou (Margarétou) Babenberskou. V červenci 1260 svedl vítěznou bitvu s uherským králem Bélou IV. u Kressenbrunnu (v lokalitě dnešní obce Engelshartstetten), kde mu údajně uherští Kumáni překvapení jeho těžkooděnci dali přezdívku „železný král“. Na obranu před útoky z Uher založil na řece Moravě hrad Marchegg (1268). V říjnu 1270 sice dojednal v Bratislavě se Štefanem V. dvouletý mír, ten však uherský král záhy porušil, a tak v dubnu 1271 se svým vojskem obsadil Stupavu, Děvín, Svatý Jur, Pezinok a Nitru a donutil ho znovu k písemnému míru 2. června 1271 v Bratislavě. Nový král Ladislav IV. ho však znovu porušil, a tak v letech 1273-76 patřila českému králi Bratislava s celým jihozápadním Slovenskem.

SND    Vzpomínka na Václava Nouzovského
V srpnu si připomínáme životní výročí operního zpěváka Václava Nouzovského (29. srpna 1918 Velim – 21. července 1988 Zdislava). Už za studia na obchodní škole v Kolíně zpíval v chrámu sv. Bartoloměje, co ho přivedlo k ochotníkům a ve svých dvaceti letech složil zkoušky do pražského Národního divadla (sustentant). Za války byl za účast v odboji vězněn, krátce působil v opeře Českého lidového divadla v Brně, hostoval v Ostravě, Olomouci a Liberci. Po válce účinkoval Divadle 5. května a v Národním divadle, často vystupoval s Jindřichem Plachtou ve vojenských kazaretech. Od r. 1949 stál jako člen opery SND při zrodu slovenské opery, ztvárnil na osemdesát postav včetně slovenských oper (Krútňava, Svatopluk, Juro Jánošík), často vystupoval v rozhlasových a televizních koncertech.

B. Laušman    Výročí Bohumila Laušmana
Koncem srpna si připomínáme sociálně demokratického politika Bohumila Laušmana (30. srpna 1903 Žamberk – 9. května 1963 Praha-Ruzyně). Poslanec Národního shromáždění za sociální demokracii od 1935 krátce před válkou přestoupil do nové Národní strany práce. Válku prožil v Londýně jako člen Státní rady Československé, odkud byl delegován do Slovenského národního povstání jako člen Hlavního štábu partyzánského hnutí. Na jaře 1945 se zúčastnil moskevských jednání k programu Národní fronty. Po válce se stal ministrem průmyslu a předsedou sociální demokracie, po Únoru 1945 ukončil politickou činnost a stal se ředitelem Slovenských elektrární, v roce 1949 odešel přes Jugoslávii do Rakouska, odkud ho agenti StB unesli v roce 1953, odsouzen byl k 17 letům vězení a za nevyjasněných okolností zemřel v ruzyňské věznici.

Plzeň 2015    Výzva z Plzně
České centrum v Bratislavě na své internetové stránce přineslo výzvu, týkající se přípravy programů v rámci Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Slavnostní zahájení je naplánováno na 17. ledna 2015, ale už od září 2014 se v Plzni připravuje pestrý kulturní a společenský program. S myšlenkou Evropského města kultury (The European City of Culture, od 1999 European Capital of Culture) přišla řecká ministryně kultury Melina Mercouri v 80. letech s cílem sblížení a vzájemného poznávání evropských národů. Letošním titulem EHMK se pyšní Košice a francouzská Marseille, příští rok by to měla být lotyšská Riga a švédské Umea, v r. 2015 Plzeň a belgický Mons.

Exulis    Divadlo historie na Červeném Kameni
Divadlo historie v pohybu Exulis z Brna zve návštěvníky do prostor hradi Červený kameň, kde v srpnu předvede své úspěšné divadelní adaptace „Angelika – markíza andělů“ (v sobotu 10. srpna) a „Intriky pana kardinála“ (v sobotu 24. srpna). Kromě toho od úterý 13. do neděle 20. srpna převede program „Hradní šermírna“. Šermířská skupina Exulis působí v Brně od r. 1993 a její členy lze zahlédnout i ve filmech Bathory, Johanka z Arku, Z pekla štěstí a dalších. Své programy a historické divadelní adaptace předvádí zejména na českých hradech a zámcích a v rámci historických oslav na městských slavnostech. Na Slovensku je častým hostem kromě Červeného kamene na Děvíně a na Spišském hradě, ale vystupovala několikrát i ve Francii.

Pamětní tabule na budově PGU v Žilině    Neslavná atrakce nenápadného hotelu
Příjemný bratislavský hotel Sorea trochu skrytý nad dunajským nábřežím si připomíná neslavnou kapitolu, jež výrazne ovlivnila nedávné dějiny našich národů. Před 45 lety začátkem srpna 1968 se v této tehdy odborářské zotavovně uskutečnilo jednání státních a komunistických představitelů ČSSR s delegacemi Sovětského svazu, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska, na němž byla formulována tzv. Brežněvova doktrína o oprávnění vojenského zásahu v socialistických zemích v případě ohrožení tzv. proletářského internacionalizmu. Údajně právě na záchodě tohoto hotelu byl sovětské delegaci odevzdán tzv. zvací dopis, jímž sovětské vedení následně odůvodnilo okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968.

Ladislav Holoubek    Ladislav Holoubek spojil svůj život se slovenskou operou
Před 100 lety se narodil klavírista, dirigent a skladatel Ladislav Holoubek (13. srpna 1913 Praha – 4. září 1994 Bratislava). Dětství prožil v Trnavě a po ukončení Hudební a dramatické akademie v Bratislavě působil v letech 1932 – 1952 a 1958 – 1968 jako dirigent opery Slovenského národního divadla, v letech 1955–1958 a 1966–1976 jako umělecký ředitel a dirigent (až do r. 1981) opery Státního divadla v Košicích, a v letech 1952–1955 dirigent Vojenského uměleckého souboru v Bratislavě. Složil několik oper a sborových skladeb, skládal symfonickou a filmovou hudbu (např. k filmu Priehrada 1950).

Přemysl Otakar I. na bankovce    Z dějin česko-uherské vzájemnosti
Před 815 lety 15. srpna 1198 získal královský titul Přemysl Otakar I. (v r. 1212 mu ho císař Fridriech za odměnu potvrdil jako dědičný Zlatou bulou sicilskou). Rok poté se podruhé oženil, a to s dcerou uherského krále Bely II. Konstancií Uherskou, s níž měl devět dětí, mezi nimi i příštího krále Václava I. a pozdější svatou Anežku Českou. Po jeho smrti si vdova Konstancie dala postavit v Malých Karpatech na obchodní tzv. České stezce hrad Červený kámen (Rothenstein/Vöröskő), zvaný též Bobří hrad (Bibersburg).

Oskar Nedbal    Prešpurk se mu stal osudovým
Před 90 lety 15. srpna 1923 začal ve Slovenském národním divadle v Bratislavě působit jako ředitel opery dirigent a hudební skladatel Oskar Nedbal (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb, dnes Chorvatsko), známý také jako spoluzakladatel Českého kvarteta, úspěšný dirigent České filharmonie, později ve Vídni. V té době se v Bratislavě podruhé oženil (20. června 1910 s M. Hoffmannovou), v létě 1918 se v Prešpurku zastřelil ve vojenské službě jeho syn Oskar. Když po vzniku ČSR nenašel v Čechách uplatnění, přijal místo v SND, kde 26. 8. 1923 dirigoval Prodanou nevěstu v režii J. Kvapila). Rovněž přednášel na univerzitě, řídil hudební vysílání Radiojournalu. Výrazně ovlivnil úroveň SND, ale jako ředitel nezvládl dluhy a nepřejícnost okolí, přišel o úspory, až skončil sebevraždou.

Zdeněk Macháček    Spoluzakladatel slávy slovenské operety
V srpnu si připomínáme životní výročí hudebního skladatele a dirigenta, zasloužilého umělce Zdeňka Macháčka (15. srpna 1928 Brno). Už během studia konzervatoře byl členem Státní filharmonie v Brně. Vojenská služba ho přivedla do Vojenského uměleckého souboru kpt. Jana Nálepky v Bratislavě, kde zůstal i po vojně jako dirigent. Od roku 1957 byl šéfdirigentem zpěvohry divadla Nová scéna, kde se považuje za spoluzakladatele největší slávy slovenské operety. Úzce spolupracoval se Symfonickým orchestrem Čs. rozhlasu v Bratislavě (dnes Slov. rozhlasu) a dalšími tělesy i scénami na Slovensku i v zahraničí, přednášel na VŠMU.

Zdeněk Nováček    Muzikolog a dlouholetý ředitel bratislavské konzervatoře
Řadu prací o dějinách hudby na Slovensku za sebou zanechal PhDr. Zdeněk Nováček (16. srpna 1923 Plzeň – 14. srpna 1987 Bratislava). Po studiu na Karlově univerzitě a krátkém působení dirigenta v Plzni a v Praze, přišel v r. 1949 do Bratislavy, kde v letech 1951-56 byl ředitelem Ústavu hudební vědy SAV, později redaktorem v rozhlase. Od 1962 do své smrti byl ředitelem bratislavské Konzervatoře, přednášel také dějiny hudby a hudební estetiku na Univerzitě Komenského. Byl činný ve Svazu československých skladatelů (od 1982 jeho předseda) a od r. 1976 byl poslancem Federálního shromáždění za obvod Piešťany.

Josef Dobrovský, foto: mkcr.cz    Zakladatel české filologie nepsal česky a narodil se v horních Uhrách
Před 260 lety se na dnešní slovensko-maďarské hranici (asi 20 km od Velkého Krtíše, otec Doubravský byl rakouský voják) narodil jezuita, historik, filolog a zakladatel české slavistiky Josef Dobrovský (17. srpna 1753 Balassagyarmat – 6. ledna 1829 Brno). Česky se naučil až na gymnáziu v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě, všechny spisy včetně sbírky českých a slovenských přísloví psal v mateřské němčině. V r. 1793 navrhl zřídit v horních Uhrách společnost pro vzdělávání řeči a literatury slovenské.

Vladimír Komárek    Vzpomínka na Vladimíra Komárka
V srpnu si připomínáme nedožité 85. narozeniny malíře, grafika a ilustrátora Vladimíra Komárka (10. srpna 1928 Hořensko u Semil – 24. srpna 2002 Jilemnice). Ve svých vzpomínkách uvedl: »Mám za sebou 130 samostatných výstav. Jsem zastoupen ve sklepech většiny galerií v Čechách. Vystavoval jsem ve všech státech Evropy vyjma Albánie a Slovenska.« Dětství prožil v dnešní obci Studienka u Malacek: »Šest neděl po narození mě naši odvezli na Slovensko do vesnice Hasprunka. Kde prožijeme dětství, tam jsme taky doma. Teď je můj domov v cizině, kam se nebudu vracet... V roce 1939 jsem se dozvěděl, že jsem Čech, to jest nepřítel slovenského lidu. Po Češích šli židi. Viděl jsem, co dovede udělat člověk člověku a začal se mi hnusit rasismus. Na dům nám napsali „čechú von hanba im“. Ztratil jsem kamarády a v Čechách jsem nové nehledal. Byl jsem sám a samota mne netížila. Byl jsem emigrantem v rodné zemi.«

ukázka    Propagátor slovenské hudby
Před 110 lety se narodil vydavatel a knihkupec Josef Závodský (4. srpna 1903 Brno – 9. listopadu 1973 Brno). V roce 1921 brněnská firma Stožický, u níž pracoval, otevřela svoji filiálku v Bratislavě. Od roku 1934 se osamostatnil, založil vlastní vydavatelství a prodejnu hudebnin, jejímž prostřednictvím začal propagovat slovenskou zejména taneční, ale i vážnou hudbu a do roku 1950 vydal na 133 původních skladeb slovenských autorů

Kaple Žofie České     Zikmund Lucemburský v našich dějinách
Před 610 lety 9. srpna 1403 uherský král Zikmund Lucemburský (14. února 1368 Norimberk – 9. prosince 1437 Znojmo) v Bratislavě vydal zákaz přijímat od římského papeže Bonifáce IX. jakékoliv příkazy a platit poplatky papežské kurii. Syn Karla IV. jako jediný uherský král z rodu Lucemburků se sice snažil omezit vliv církve, na druhé straně se aktivně snažil o její nápravu a posílení hlavně dořešením rozkolu mezi papeži. V mládí s Joštem Moravským bojoval proti svému staršímu bratru a českému králi Václavu IV., později se smířili a po jeho smrti poskytl ochranu vdově Žofii Bavorské v Bratislavě, kde přispěla na výstavbu kaple v katedrále svatého Martina, dnes nesoucí jméno (na snímku). Zikmund byl sice korunován českým králem 1420, ve skutečnosti v Čechách vládl jen 1436-37.

záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 1 / 2013
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, a milí sympatizanti, vítám Vás u našeho prvního bulletinu v tomto roce. V předcházejícím jsme Vám oznámili plán připravovaných akcí v prvním čtvrtletí, který dnes doplňujeme a přidáváme další čtvrtletí, v němž si připomeneme dvacáté výročí vzniku nejstaršího českého krajanského sdružení na Slovensku...
 • > > > celý text


 • Arnošt Ditrich    Ředitel observatoře v Hurbanově jako první přednášel o teorii relativity
  Před 135 lety se narodil astronom PhDr. Arnošt Ditrich (23. července 1878 Dubá nedaleko Doksů – 15. prosince 1959 Lomnice nad Lužnicí). Po studiích matematiky a fyziky v Praze a Vídni pracoval v letech 1920 až 1936 v astrofyzikální observatoři (od r. 1927 její ředitel) v obci Stará Ďala (dnes Hurbanovo), kterou od r. 1919 převzala pražská hvězdárna (Ministerstvo školství a národní osvěty). Kromě astrofyzikálního výzkumu (zemský magnetizmus a gravitace) jako první v ČSR přednášel o Einsteinově teorii relativity. Známým se stal například výkladem let ve staré literatuře, podle něhož se biblický Metuzalém ve skutečnosti dožil 81 roku (969 lunárních měsíců nikoli let) a Adam (930 lunací) 77 let.

  Ján Kollár    Propagátor společného jazyka
  Koncem července si připmínáme 220. výročí narození básníka, jazykovědce a spisovatele Jána Kollára (29. července Mošovce – 24. ledna 1852 Vídeň, pohřben v Praze). Po studiích v Bratislavě a německé Jeně působil třicet let jako evangelický farář v Pešti (v biblické češtině konfirmoval např. S. Petöfiho a L. Kossútha). Odmítl slovenštinu a propagoval český jazyk, který měl akceptovat další slovanská nářečí včetně slovenštiny, co se odrazilo v názvu jeho děl: O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými, Písně světské lidu slovenského v Uhřích,Čítanka anebo Kniha k čítání pro mládež ve školách slovanských v městech a v dědinách, Jmenoslov čili slovník osobných jmen rozličných kmenů a nářečí národu slovenského, Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky. V Mošovcích u Turčianských Teplic je v místě bývalého rodného domu jeho Muzeum.

  Pamětní tabule na budově PGU v Žilině    Grupu uhorsko-slovenských maliarov podporovali moravští mecenáši
  Před 110 lety 1. srpna 1903 se v Žilině (souběžně s Hornouherskou průmyslovou výstavou) uskutečnila první společná výstava slovenských malířů. Sice byla označena za „panslávnu“ a předčasně ukončena, ale vznikla na ní Grupa uhorsko-slovenských maliarov, jejímiž hlavními iniciátory byli tři ze šesti vystavujících výtvarníků: Emil Pacovský (25.5.1879 Uhlířské Janovice – 16.5.1948 Praha), Jaroslav Augusta (4. 9. 1878 Humpolec – 28. 2. 1970 Banská Štiavnica), kteří se seznámili na malířském plenéru v r. 1901 v Detve, a Gustáv Mallý. Díky mecenášům Grupa do svého zániku v roce 1907 uskutečnila jedenáct výstav, avšak pouze v moravských městech.

  Zdeněk Liška    Vzpomínka na Zdeňka Lišku
  Před třiceti lety zemřel hudební skladatel Zdeněk Liška (16. března 1922 Smečno nedaleko Slaného – 13. července 1983 Praha). Absolvent pražské konzervatoře začal po válce působit ve studiu krátkého filmu ve Zlíně, kde ho poprvé proslavila hudba k filmu K. Zemana Vynález zkázy. Po něm následovaly desítky dalších snímků, v nichž uměl univerzálně využít motivy od lidové a exotické hudby nebo klasiky až po zcela nové experimenty i s nekonvenčními nástroji. Jeho hudba měla velký podíl i na úspěchu mnohých českých a slovenských filmů jako Obchod na korze, Vtáčikovia, siroty a blázni, Medená veža, Orlie pierko, Hriech Kataríny Padychovej, Kto odchádza v daždi, Smrť šitá na mieru, Signum laudis, atd.

  Josef Jungmann    Josef Jungmann: V jazyku je naše národnost
  Před 240 lety se narodil jazykovědec, předkladatel, spisovatel a básník Josef Jungmann (16. července 1773 Hodlice nedaleko Berouna – 14. listopadu 1847 Praha). Jeho dílo ovlivnilo řadu slovenských obrozenců, Bernolákovu slovenštinu považoval za odrůdu češtiny, Jan Kollár se po Jungmannově výtce, že vnáší zmatek do českého jazyka, rozhodl pro uplatnění češtiny jako společného jazyka západních Slovanů.

  Česká sdružení v SR    Spolky dnes nejsou v módě
  Při příležitosti 20. výročí prvního veřejného vystoupení české menšiny v SR 20. května 2013 vydala Tisková agentura SR (TASR) zprávu o problému asimilace a úbytku české menšiny v SR pod názvem „Česi v SR možno zaniknú s generáciou dnešných 70-tnikov" (k přečtení na portálu TASR). Ve zprávě byly použity části z rozhovoru redaktora TASR Erika Mádra s místopředsedou ČSB J. Výborným, který publikujeme v plném znění jako další příspěvek do diskuse o současnosti a budoucnosti české menšiny v SR.

  Sochy TGM v Hodoníně a MRŠ na Košariskách    Cyklojízda od Masaryka k Štefánikovi
  Československá obec legionářská, Nadace M. R. Štefánika a Společnost M. R. Štefánika v Brezové pod Bradlom zvou na druhý ročník Cyklojízdy z rodiště T. G. Masaryka v Hodoníně do rodiště M. R. Štefánika v Košariskách. Start bude v sobotu 13. července v 9 hod. a trasa první etapydlouhé asi 44 km povede přes Skalici a Sobotiště na hrad Branč. Druhá nedělní etapa přes Myjavu do Košarisk je dlouhá asi 42 km. Všechny náklady si hradí každý účastník sám a přihlásit se může na adrese: cykloprejazd@seznam.cz.

  klikem zvětšíte    Před 20 lety vznikl nejstarší krajanský spolek
  Před 20 lety 22. června 1993 přinesl týdeník Mosty oznámení o „Ustanovení Spolku Čechov na Slovensku" se sídlem v Bratislavě, v němž kromě stručného náčrtu jeho činnosti a úloh Mgr. M. Hrušovská a Ing. J. Kozák oslovili další zájemce o spolupráci (Mosty 25/93, s.8). Za posláním spolku mimo jiné označili: „formulovat potřeby menšiny, podávat kvalifikovaná stanoviska, vykonávat poradenskou činnost v sociálních a právních otázkách, přispívat k přátelským vztahům mezi našimi národy.“

  František Belfín, foto: Supraphon.cz    Výročí Františka Belfína
  Před 90 lety se narodil dirigent a hudební skladatel František Belfín (11. července 1923 Praha – 25. února 1997 Praha). Začínal v Brně, kde krátce po válce absolvoval konzervatoř, poté působil jako dirigent opery v Liberci a Plzni, než se od r. 1955 jeho jméno nesmazatelně spojilo s Filmovým symfonickým orchestrem (FISYO). Složil hudbu i do řady slovenských filmů (např. Posledná bosorka, Námestie svätej Alžbety, Panna zázračnica, Ľalie polné, aj.) a televizních inscenací či seriálů (např. Povstalecká história).

  Ludmila Dvořáková, foto: Supraphon.cz    Životní jubileum sopranistky Ludmily Dvořákové
  V červenci si připomínáme životní jubileum sopranistky Ludmily Dvořákové (11. července 1923 Kolín), jež patř k nejvýznamnějším osobnostem evropské operní scény 20. století. V 50. letech začínala na scéně Národního divadla v Praze, v letech 1958-60 byla stálým hostem Slovenského národního divadla, odkud odešla do angažmá do Státní opery v Berlíně, kde odstartovala její světová kariéra v dílech zejména Richarda Wagnera a Richarda Strausse. Jej držitelkou řady ocenění, např. v r. 2002 získala za celoživotní dílo Cenu Thálie, vloni Cenu Antonína Dvořáka za popularizaci české hudby v zahraničí. Vydavatelství Supraphon vydává k životnímu jubileu umělkyně CD recitál původních nahrávek R. Wagnera a B. Smetany.

  Olga Havlová, foto: VDV    Vzpomínka na první dámu
  Před 80 lety se narodila první manželka posledního československého a prvního českého prezidenta Olga Havlová (roz. Šplíchalová, 11. července 1933 Praha – 27. ledna 1996 Praha). S manželem Václavem Havlem se seznámili v Divadle Na zábradlí, kde pracovala jako uvaděčka, svadbu měli v roce 1964. Začátkem 1990 založila Výbor dobré vůle, od r. 1992 s přívlastkem Nadace Olgy Havlové.

  Zdeněk Sekal, foto: Kultura21.cz    Výtvarník Zdeněk Sekal prožil část života v Bratislavě
  Před 90 lety se narodil všestranný výtvarník a překladatel Zdeněk Sekal (12. července 1923 Praha – 24. února 1998 Vídeň). Původně vyučený knihkupec byl za války jako účastník odboje vězněn v Terezíně a Mauthausenu, po válce pokračoval ve studiích na UMPRUM. V r. 1953 přesídlil do Bratislavy (jeho manželkou byla kostýmová výtvarnice SND L. Purkyňová), kde se věnoval i překladatelství. Kromě malířské tvorby výrazně poznačené surrealizmem se postupně přeorientoval na abstraktní plastiku, montované reliéry a stal se představitelem české strukturální abstrakce. Po roce 1969 se usídlil ve Vídni, v 70. letech přednášel na Akademii výtvarných umění ve Stuttgartu.

  H. Jurasovová (vlevo) s J. Smyčkovou na besedě v Českém spolku v roce 2005    Životní jubileum Heleny Jurasovové
  V červenci si připomínáme životní jubileum tanečnice a choreografky Heleny Jurasovové (2. července 1933 Bratislava). Dcera prvních profesionálních zpěváků na Slovensku Heleny Bartošové-Schützové (11. ledna 1905 Budapešť – 8. února 1981 Rychnov nad Kněžnou) a dr. Janka Blaha, jemuž pomáhala sbírat a vydat záhorácké písně z okolí Skalice, působila dlouhá léta ve Slovenském národním divadle, ale věnovala se i folkóru (Skaličan, Ekonóm, krajanské soubory v Maďarsku a Kanadě), založila dětský folklorní soubor Vienok.

  Památník F. Kafky v T. Matliarech    Výročí Franze Kafky
  Před 130 lety se narodil spisovatel Franz Kafka (3. července 1883 Praha – 3. června 1924 Kierling u Klosterneuburgu v Rakousku). Vášní pojišťovacího úředníka byla literatura, první díla začal publikovat v r. 1908, ale jeho život předčasně ukončila tuberkulóza, kterou onemocněl v roce 1917 a od té doby strávil většinu času v řadě sanatorií. Némecky psané dílo do češtiny překládala Milena Jesenská. Po neúspěšném pobytu v italském horském středisku Merano přicestoval do Tatranské Lomnice a následujích osm měsíců strávil v Tatranských Matliarech (18.12.1920- 27.8.1921).

  ukázka hlaholice    Začátek slovanského písemnictví
  V červenci uplyne 1150 let od příchodu soluňských bratří Konstantina (827 Soluň – 14. února 869 Řím už jako mnich Cyril) a Metoděje (pův. jméno Michal, 813 Soluň – 6. dubna 885 Morava) na Velkou Moravu. Na Moravu na žádost knížete Rostislava, jenž požádal byzantského císaře Michaila II. o vyslání duchovních na šíření křesťanství ve slovanské řeči, dorazili začátkem jara (údajně 9. března, pravoslavná církev si jejich příchod připomíná 24. května), ale v roce 1863 papež Pius IX. oslavy tisíciletí odsunul až na 5. července (údajně aby zastínil vzpomínku na Mistra Jana Husa 6.7.). Bratři na Moravě dopracovali své první slovanské písmo, tzv. hlaholiku, přeložili Svaté písmo, vychovali první křesťanské duchovní, zavedli první zákony, obhájili liturgii ve slovanském jazyce i před římským papežem, který Metoděje jmenoval arcibiskupem pro oblast Moravy, Ponitří a Panonii. V této funkci pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho manželku Ludmilu.

  Ota Ornest, foto: MDP    Ota Ornest působil i v Košicích
  Před sto lety se narodil herec a režisér Ota Ornest (pův. jm. Otto Ohrenstein, 6. července 1913 Kutná Hora – 4. srpna 2002 Praha). Ve 30. letech po studiu na pražské Státní konzervatoři vypomáhal v epizodních úlohách v Národním divadle, ale uplatnil sej ako herec a režisér i ve Stŕedočeském divadle, Městkém divadle v Plzni a od roku 1937 jako herec a režisér české i slovenské činohry v Košicích, než kvůli židovskému původu emigroval do Británie, kde se podílel na českém vysílání BBC. Po válce téměr čtvrt století vedl Městská divadla pražská, kam se vrátil až po rehabilitaci v r. 1990 (v 70. let byl vězněn).

  pozvánka    Sovy paní Zdenky Kukanové na Beckově
  Až do konce října stálé expozice historického hradu Beckov obohatí unikátní sbírka paní Zdenky Kukanové, sestavená ze sov a soviček všeho druhu. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 17. května v 17 hodin. Kurátorem výstavy je výtvarník Daniel Brogyányi. Výstavu zahájí Ján Greššo a jako hudební host skupina The Backwards.

  Hviezdoslavovo nám.    Začátek anabáze českého kulturního střediska v Bratislavě
  Před deseti lety 17. června 1993 se České kulturní středisko, vytvořené v r. 1990 s podporou slovenského Ministerstva kultury jako paralela už dávnějšího Slovenského institutu v Praze, z privatizovaných prostor na Vazovově ul. přestěhovalo na Hviezdoslavovo nám. 5, kde nové prostory otevřela výstava grafických listů Ivany Kubové. Ani tam však nepůsobilo dlouho, následující rok vzniklo České centrum v bývalém V-klubu na náměstí SNP, jež se od té doby také už několikrát stěhovalo a dnes sídlí znovu na Hviezdoslavově nám. tentokrát v budově velvyslanectví.

  Bývalý Uherský sněm    Vzpomínka na architekta
  Před 110 lety se narodil architekt Alois Daříček starší (20. června 1903 Brníčko na Šumpersku – 3. listopadu 1968 Bratislava), od 1936 po ukončení pražské Umprum působil v Bratislavě (koupaliště Tehelné pole, starobinec na Krásné Hôrce, bytové domy). Za války byl za účast v odboji vězněn. Z poválečného období je nejznámější z jeho prací rekonstrukce komplexu budov Uherského sněmu a Klarisea pro potřeby Univerzitní knihovny v Bratislavě nebo obnova zámku Halič u Lučence.

  Libor Pešek, foto: cnso.cz    Blahopřání Liboru Peškovi
  V červnu si připomínáme životní jubileum významného dirigenta Libora Peška (22. června 1933 Praha), jenž začátkem 80. let stál na čele i Slovenské filharmonie. Už jako gymnazista založil vlastní jazzovou skupinu, v níž hrál na trombón, ale hrál i na klavíri a na violoncelu. Později založil podobných a komorních orchestrů, s nimiž si zíkal renomé i v zahraničí. Od r. 1981 je stálým hostem České filharmonie a od r. 1987 deset let byl uměleckým ředitelem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra).

  F. Palacký     Slovenská výchova otce národa
  Před 215 lety se narodil František Palacký (14. června 1798 Hodslavice u Nového Jičína – 26. května 1876 Praha), od svých 11 let (1809-12) studoval na latinském gymnáziu v Trenčíně (stála v místě dnešního Domu armády, na němž je osazena pamětní deska z r. 1928), jeho učitelem byl např. otec Ľ. Štúra, u něhož také bydlel. Podle historických svědectví právě béhem tohto pobytu se začal hlouběji zajímat o český jazyk, jen náhoda ho zachránila před tragickými povodněmi na Váhu v r. 1813. Ve studiích pokračoval na evangelickém lyceu v Prešporku (do 1818), kde se s přáteli (P. J. Šafárik, J. Kollár, J. Benedikti) začal věnovat studiu českých a slovanských dějin. Až do jara 1823 ještě působil jako vychovatel v šlechtických rodinách v okolí Bratislavy a ve Vídni.

  H. Basler    Blahopřejme letošním laureátům Gratias agit
  Podle informace portálu Krajané.net v minulých dnech ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg předal ceny Gratias agit čtrnácti letošním laureátům. Nejblíže k Bratislavě z nich mají a v kruhu Českého spolku Bratislava jsme už měli možnost přivítat dvě z oceněných – pani Helenu Basler (na snímku), předsedkyni vídeňského Kulturního svazu Čechů a Slováků v Rakousku, a MUDr. Dagmar Takácsovou, předsedkyni Českého spolku v Košicích, která ji převzala už podruhé, v červnu 2002 tehdejší ministr Jan Kavan toto ocenění udělil košické Regionální organizaci Českého spolku na Slovensku (dnes Český spolek v Košicích). Oběma dámám blahopřejeme.

  ČSnS    Před dvaceti lety vznikl první spolek Čechů na Slovensku
  Výnosem Ministerstva vnitra SR pod č. VVS/1-900/90-8314 byl 17. června 1993 na základě návrhu stanov zaregistrován Přípravný výbor Spolku Čechov na Slovensku (SČS) v Bratislavě. Na jeho základě začali vznikat místní pobočky spolku v dalších slovenských městech (nejdříve v Trenčíně a Košicích). Na první Valné hromadě v dubnu 1994 delegáti spolku ze sedmi měst rozhodli o změně názvu na Český spolek na Slovensku, který byl nejstarší a nejpočetnější krajanskou organizací až do roku 2005, kdy se rozplynul na současné samostatné regionální české spolky.

  klikem zvětšíte    Deset let nejstarší krajanské stránky
  Před deseti lety 12. června 2003 podpředseda bratislavské Regionální organizace Českého spolku na Slovensku (ČSnS) Mgr. Jiří Výborný spustil první internetovou stránku českých krajanů na Slovensku ceskyspolek.sk. Přestože šlo o splnění jednoho z dlouhodobých programových cílů ČSnS, jeho vedení v Košicích iniciativu zakázalo, protože v té době připravovalo vlastní projekt csns.sk (ve spolupráci s Českým centrem uvedený v dubnu 2004, na jaře 2006 zanikl). Proto autor od srpna 2004 (do té doby zaznamenala přes 1300 návštěv) obsah stránky převedl na současnou doménu cesi.sk, která dodnes podává nejkomplexnější informace o českých krajanech na Slovensku.

  obálka knihy    Beseda s českým diplomatem o Grónsku
  „Milí přátelé na Slovensku, pokud máte zájem o polární končiny, srdečně Vás a Vaše známé zvu na svoji přednášku o přechodu grónského ledovce v úterý 25/6 od 18.30 hod. v bratislavském Polusu. Kapacita promítacího sálu je dostatečná, ale kdybyste si přesto chtěli rezervovat místo, můžete tak učinit prostřednictvím webové stránky Polus Cinema City, těším se na hojnou účast.“ Tento pozdrav nám poslal bývalý velvyslanec ČR v Dánsku a ředitel Odboru kulturních a krajanských styků MZV ČR Zdeněk Lyčka, který o čtyřčlenné dánsko-české Big Ice Expedition 2011 napsal knihu.

  Daniel Luther, foto: sav.sk    Přednáška k 20. výročí české menšiny na Slovensku
  Česká menšina na Slovensku si letos připomíná dvacet let své existence a vzniku prvního krajanského sdružení na Slovensku. Český spolek Bratislava si tuto významnou událost připomene přednáškou a besedou s PhDr. Danielem Lutherem, CSc., z Etnografického ústavu SAV, v rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 25. června 2013. Srdečně jsou zváni i účastníci diskusního fóra „20 let menšinou“ na portálu cesi.sk.

  Josef Maleček    Vzpomínka na Josefa Malečka
  Před 110 lety se narodil všestranný sportovec Josef Maleček (18. června 1903 Praha – 26. září 1982 Bay Port, USA), vynikal v tenisu (daviscupový reprezentant ČSR), golfu, cyklistice a šachu, hrál kopanou a závodil v atletice, ale nejvíce ho proslavil hokej, hrál za LTC a Spartu Praha, čtyřikrát nejlepší střelec ME, 1931 odmítl nabídku New York Rangers, až 1943 odešel z protektorátu do ŠK Bratislava jako v obraně hrající kouč, a pomohl jí vybojovat mistra Slovenska a povznést klub na evrospkou úroveň, od 1948 žil ve Švýcarsku a v USA, v roce 2003 byl uveden do síně slávy IIHF.

  SND    Výročí Jana Sýkory
  Letos si připomínáme životní výročí herce Jana Sýkory (26. února 1888 Netín u Žďáru nad Sázavou – 19. června 1948 Bratislava), mládí prožil u kočovných divadelních společností, po válce působil v Ostravě a Olomouci, od 1924 v Košicích a od 1929 až do své smrti na deskách Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde se věnoval i režii. Hrál jen ve dvou filmech (spolu s manželkou Marií Sýkorovou, roz. Pochmannovou: 22. dubna 1888 Světlá nad Sázavou – 31. srpna 1967 Brno), Matčina zpověď (1937) a předtím otce hlavního hrdiny v životopisném Milan Rastislav Štefánik (1935).

  Ardo v Košicích    Jedna socha J.V.Myslbeka je i na Slovensku
  Jedno z děl sochaře Josefa Václava Myslbeka (20. června 1848 Praha – 2. června 1922 Praha) se nachází i na Slovensku. Zmenšená kopie koně z jeho nejslavnější jezdecké sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze byla odlita v Blansku v roce 1979 ve dvou exemplářích při příležitosti 200. výročí veterinární výuky na území Čech a Moravy (na univerzitách v Praze a Olomouci od 1784) pro tehdejší vysoké školy veterinární v Brně a Košicích. Předlohou koně byl v roce 1889 hřebec Ardo oldenburského plemene z Vojenského hřebčína v Praze.

  Medaile F. Ondroucha    Průkopník výzkumu nejstarších dějin Bratislavy
  Před 50 lety zemřel historik, archeolog a numismatik prof. PhDr. et ThDr. Vojtěch Ondrouch (6. dubna 1891 Smržice u Prostějova – 16. června 1963 Bratislava), studia začal na teologii v Olomouci, odkud přestoupil na UK do Prahy a po promoci odešel na Slovensko, kde učil v Handlové, Skalici a Bratislavě. Po habilitaci od 30. let působil na Filozofické fakultě Univerzity Komenského, v 50. letech pracoval ve Slovenském národním muzeu a Historickém ústavu SAV, kde se venoval výzkumu nejstarších dějin Bratislavy, jako archeolog zkoumal římská naleziště Gerulata v Bratislavě-Rusovcích, dále ve Stupavě a na Pajštúně.

  foto: Konzervatoř J. L. Belly v B. Bystrici    Výročí sopranistky
  V červnu si připomínáme životní výročí sopranistky Dagmar Rohové-Boksové (14. června 1933 Hradec Králové), která svůj život spojila s Divadlem Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici (1959-1992), působila i na tamní Konzervatoři Jána Levoslava Belly.

  Kostýmy L. Purkyňové, foto: Pražské quadrienále 1979    Zakladatelka slovenské kostýmografické školy
  Před 60 lety spojila svůj život s první slovenskou scénou kostýmová výtvarnice Ludmila Purkyňová (17. června 1928 Hradec Králové – 26. července 1990 Bratislava), zakladatelka slovenské kostýmografické školy, od 1953 působila v bratislavském Slovenském národním divadle, později přednášela na VŠMU.

  KČT    Svátek turistů
  Před 125 lety 11. června 1888 byl ustaven Klub českých turistů jako počátek organizované turistiky v Čechách (nejstarší místní spolek Pohorská jednota Radhošť vznikl už v roce 1884). Po vzniku ČSR 13. listopadu 1918 byl přejmenován na Klub československých turistů, čím se stal nejstarším slovenským turistickým spolkem (do té doby na území dnešního Slovenska působily jen německé a maďarské spolky) a v krátké době i za účasti turistů z Čech a Moravy byly vyznačeny první desítky kilometrů turistických tras. Na jeho tradici později navázaly Klub slovenských turistov a lyžiarov (1939-49) a současný Klub slovenských turistov.

  Panenská 33    První velvyslanectví
  Před dvaceti lety 28. května 1993 byla v Praze a Bratislavě oficiálně otevřena velvyslanectví SR a ČR, prvními velvyslanci byli Ivan Mjartan a Filip Šedivý. Česká ambasáda v Bratislavě nejprve sídlila v provizorních prostorách (zaniklého ředitelství RaJ) na Panenské ul. 33 (dnes v opravené budově sídlí Goethe Institut), později se přestěhovalo do pronajaté budovy na ul. 29. augusta 5 a od jara 2001 (22.3. slavnostní otevření) sídlí (střídavě i s Českým centrem) v rekonstruované budově bývalé pošty na Hvězdoslavově nám 8. (podrobněji zde).

  z pozvánky    Výstava Andrzeje Cieslara
  Agentura Artem a Komorná galerie BCPB zvou na prohlídku výstavy slezského výtvarníka Andrzeje Cieslara z Hlučína (nar. 7. dubna 1981 Český Těšín) pod názvem „Obrazy s prívlastkom mimoriadne“. Prodejní výstava potrvá do 16. června 2013 a galerie na Vysoké ul. 17 je otevřena kromě sobot a nedělí od 10 do 17 hod.

  Účastníci jednání    Výročí Pittsburgské dohody
  Před 95 lety 30. května 1918 v americkém Pittsburghu podepsali představitelé českých a slovenských krajanských organizací (České národní sdružení, Svaz českých katolíků, Slovenská liga v Americe) za přítomnosti prof. T. G. Masaryka Pittsburskou dohodu, vyjadřující souhlas všech zúčastněných stran s vytvořením společné republiky, v níž bude mít Slovensko vlastní administrativu, sněm a soudnictví, a slovenštinu jako úřední jazyk.

  klikem zvětšíte    Zrod Spolku Čechů na Slovensku
  Před dvaceti lety 1. června 1993 týdeník Mosty (Mosty č. 22/93, s.3) uveřejnil informaci ing. J. Kozáka o potřebě vzniku spolku, jenž by zastupoval zájmy české menšiny na Slovensku a načrtl okruhy jejích aktuálních problémů, vyžadujících řešení. Ve stejný den se v bratislavských Klariskách uskutečnilo první jednání Přípravného výboru Spolku Čechů na Slovensku (Alena Burianová, RNDr. Ivan Brouček, Mgr. Marta Hrušovská, Ing. dr. Jiří Kozák, Ing. arch. Pavel Miškovič, Ing. Petr Stahl, Vlastimila Šikýřová), jež dopracovalo návrh stanov, předložený J. Kozákem.

  Baťa v Bratislavě    Baťův právník
  Téměř do zapomenutí se dostalo jméno právníka JUDr. Evžena Šallera (4. června 1898 Jilemnice – 2. března 1976 Sao Paulo, Brazílie), který po studiích nastoupil na soudní praxi v Bratislavě, ale krátce na to si ho Tomáš Baťa vybral a pověřil vedením právního oddělení své firmy. Firmě zůstal věrný i po válce, kdy Jana Antonína Baťu zastupoval ve sporu s československým státem, a proto se rozhodl od roku 1948 žít v Brazílii.

  R. Maxwell, foto: creativebrief.com    Legenda jménem Robert Maxwell
  Devadesátých narozenin se nedožil Ján Ludvík Hoch, známější pod jménem Ian Robert Maxwell (10. června 1923 Slatinské Doly, dnes Solotvino na ukrajinsko-rumunských hranicích – 5.11.1991 nalezen utopen u své jachty v blízkosti Kanárských ostrovů). Život chudého chlapce z Podkarpatské Rusi, který se stal milionářem a mediálním magnátem, je dodnes opředen tajemstvím a dohady. Před válkou studoval školu pro rabíny v Bratislavě, po rozpadu republiky působil v čs. jednotkách ve Francii a Británii, po válce se jako britský dozor v berlínských novinách Telegraf seznámil s vydavatelstvím a knižním obchodem. Jeho smrt je spojována nejen s finančním krachem jeho impéria, ale i politicko-obchodními aktivitami během studené války.

  foto z článku    Zápisky ze Světa knihy 2013
  Jan Lukavec, jenž nás před nedávnem požádal o „soupis literatury shrnující pohledy Čechů na Bratislavu“, nám poslal odkaz na svůj článek na stránkách Literárních novin se zajímavými postřehy o česko-slovenských literárních vztazích, zachycených na nedávném veletrhu Svět knihy 2013 v Praze.

  WebArchiv - archiv českého webu    Cesi.sk už pět let „součástí národního kulturního dědictví"
  Před pěti lety 30. dubna 2008 oslovila Národní knihovna ČR v Praze správce webstránky cesi.sk návrhem na účast v projektu Webarchív „jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví" (dopis ze 30. dubna 2008). V praxi to znamená, že její obsah „bude několikrát ročně archivován a zůstane uchován i pokud bude v budoucnu činnost stránek ukončena." V té době měla stránka cesi.sk jako první český krajanský web v SR za sebou pětiletý vývoj (včetně předcházejícího projektu ceskyspolek.sk 2003-04) a byla tehdy jediným všeobecně dostupným zdrojem informací o české menšině v SR. Po splnění všech podmínek byla stránka cesi.sk zařazena do projektu koncem května 2008.

  KPČK    Klub přátel české kultury zve na své programy
  Klub přátel české kultury zve na své programy ve druhém čtvrtletí 2013 v kinu Lumiere na Špitálské ul. 4:
 • úterý 2. dubna 2013: Ljuba Hermanová a Lubomír Lipský – střihové filmy k jejich výročí (15.30 h)
 • středa 10. dubna 2013: 24. Igric 2013 + 21. Ceny slovenské filmové kritiky – vyhlášení výsledků a setkání s vítěznými tvůrci (15 h)
 • čtvrtek 11. dubna 2013: 24. Igric 2013 + 21. Ceny slovenské filmové kritiky – přehlídka vítězných filmů (13 – 17 h)
 • úterý 7. května 2013: 7 dní hříchů – promítání koprodukčního filmu (ČR-SR, 2012, 105 min.) podle skutečných událostí z konce války na Šumpersku za účasti slov. herců a tvůrců (15.30 h)
 • úterý 4. června 2013: Představujeme mladé filmaře z vysokých škol z Bratislavy, Banské Bystrice, Prahy a Zlína (15.30 h)

 • (převzato z Bohemia 2-2013)

  V.Talich    Výročí Václava Talicha
  Před 130 lety se narodil dirigent Václav Talich (28. května 1883 Kroměříž – 16. března 1961 Beroun). Už po absolutoriu na pražské konzervatoři působil ve filharmonii v Berlíně, Oděse, Tbilisi a v Ljublani, v roce 1917 poprvé dirigoval Českou filharmonii, kterou léty povznesl na přední světové těleso, od 30. let souběžně učil na konzervatoři a byl správcem opery Národního divadla. Po válce byl nespravedlivě obviněn a perzekuován, v letech 1949-52 přijal pozvání do Bratislavy, kde řídil Komorní orchestr a později Slovenskou filharmonii, souběžně učil na VŠMU.

  obalky    Nabídka knih o českých krajanech
  „Vážení přátelé a známí, dovoluji si Vám poslat informaci o mých posledních třech knížkách. Vydala jsem si je sama a také je musím sama nabídnout a prodat, což není vůbec snadné. Ale je to spolehlivější, než se obracet na oficiální distributory, s nimiž nemám dobré zkušenosti,“ obrátila se na nás šéfredaktorka Českého dialogu Eva Střížovská. Podrobnější informace o titulech, věnovaných osobním setkáním s krajany v USA a Austrálii, najdete na stránce Českého dialogu.

  Z plakátu k výstavě    Proč hrad nezůstal ruinou
  Koncem května uplyne 60 let od zasedání komise, jež rozhodla o obnově zničeného Bratislavského hradu. Rozhodující zásluhu na tomto projektu měl architekt, archeolog, výtvarník a historik prof. Alfréd Piffl (13. června 1907 Kerhartice nad Orlicí – 26. června 1972 Bratislava), jehož dílu je věnována výstava „Bratislavský hrad nezostal ruinou“ ve Výstavním sálu Univerzitní knihovny na Michalské ul. 1. Otevřena je do 27. května 2013 v odpoledních hodinách od 15. do 19. h.

  pomník na Dukle    Hrdina bojů u Tobruku a Dukly
  Před 120 lety se narodil generál Karel Klapálek, legionář i bojovník na západní i východní frontě 2. světové války (26. května 1893 Nové Město nad Metují – 18. listopadu 1984 Praha). V r. 1915 padl do ruského zajetí a vstoupil do České družiny, zúčastnil se bojů u Zborova. V armádě zůstal do propuštění r. 1939, později jako člen Obrany národa musel do exilu a zúčastnil se bojů na Blízkém východě a v severní Africe. Následně zástupce velitele Čs. obrněné brigády ve V. Británii a jako velitel 3. čs. brigády v SSSR se zúčastnil bojů na Dukle a osvobozování Slovenska. Po válce penzionován a vězněn, v r. 1956 rehabilitován, autor vzpomínkových knih.

  Jiří Kozák    20 let české menšiny na Slovensku
  V květnu si připomínáme první oficiální vystoupení české menšiny na Slovensku. Přestože historické prameny dokládají její přítomnost na území dnešní SR od nepaměti (např. viz nejstarší uherskou kroniku Vincent Múcska: Kronika anonymného notára kráľa Bela – Gesta Hungarorum, Vydavateľstvo Rak, Budmerice 2000, s. 82-83), nikdy v minulosti necítila potřebu vyčleňovat se z majoritní společnosti a oficiálně jako menšina byla uznána až po vzniku současné Slovenské republiky. Stalo se tak 20. května 1993, kdy zakladatel a představitel Přípravného výboru Spolku Čechů na Slovensku Ing. dr. techn. Jiří Kozák, CSc. (27.3.1922 Benešov u Prahy – 24.7.2003 Bratislava) se na pozvání kanceláře prezidenta Michala Kováče zúčastnil kulatého stolu národnostních menšin v hotelu Bôrik (viz „Z historie spolku”).

  foto z pozvánky    Pocta Oldřichu Kulhánkovi
  Galerie Michalský dvor ve spolupráci s agenturou Artem zve na výstavu pod názvem »MABE „Judášovo ucho" (Pocta O. Kulhánkovi)«. Oldřich Kulhánek (26. února 1940 Praha – 28. ledna 2013 Praha) byl mezinárodně uznávaný malíř, grafik, scénograf a pedagog, který byl v čase tzv. normalizace vězněn a pronásledován, z posledního období znám zejména jako autor současných českých bankovek. Výstava na Michalské ul. 3 bude otevřena do 2. června 2013.

  NK    Žádost z Národní knihovny v Praze
  „Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli nemáte nějaký soupis literatury shrnující pohledy Čechů na Bratislavu (něco málo je v knize Neviditeľné mesto. Prešporok / Bratislava v cestopisnej literatúre nebo v antologii Rozdíly sbližují).” Tuto žádost nám adresoval Jan Lukavec z Národní knihovny v Praze a prosíme, kdo by mu mohl poskytnout nějaké informace, ať se mu ozve na adresu Jan.Lukavec@nkp.cz.

  foto z pozvánky    Výstava k 94. výročí obsazení Petržalky čs. legionáři
  Občanské sdružení Petržalský okrašlovací spolok ve spolupráci s Jednotkou oduševněných Petržalčanů a Střední odbornou školou podnikání (SOŠP) a s podporou Vojenského historického ústavu, Československé obce legionářské a dalších partnerů připravili výstavu fotografií a dobových plakátů k 94. výročí připojení Petržalky k Bratislavě vojenskou cestou v srpnu 1919. Výstava v prostorách SOŠP na Strečnianské ul. (nedaleko petržalského Tesca, bus 93) potrvá do konce května 2013 a návštěvu lze dohodnout na tel. č. 6383 0484 nebo adrese skola@sosznieba.edu.sk.

  Velvyslanectví ČR v Bratislavě    Nabídka práce: řidič/údržbář na velvyslanectví
  Velvyslanectví ČR v Bratislavě oslovilo krajanské spolky, zda nevědí o někom, kdo by měl „zájem o práci na velvyslanectví jako řidič-údržbář. Podmínkou je samozřejmě řidičský průkaz a ochota k občasným přesčasům. Nástup by byl od 1. července 2013.“ Kontaktní osobou je p. Evžen Krameš, tel.: 02/59 203 306.

  Zleva: ThDr. J. Hradil a Ing. P. Stahl    Přednáška „Vývoj etiky od 19. století do dneška"
  V rámci pravidelných kulturních programů zve Český spolek Bratislava v úterý 28. května 2013 v 17 hod. na přednášku historika ThDr. Jana Hradila, ThD. na téma „Vývoj etiky od 19. století do dneška".

  Hana Zelinová na přednášce v Bratislavě v říjnu 2003    Přednáška k 20. výročí české menšiny na Slovensku
  Česká menšina na Slovensku si letos připomíná dvacet let své existence. Koncem května 1993 poprvé v historii vystoupil jejím jménem její představitel Ing. dr. Jiří Kozák v rámci kulatého stolu národnostních menšin u tehdejšího prezidenta SR Michala Kováče. Český spolek Bratislava si tuto významnou událost připomene přednáškou PhDr. Hany Zelinové, ředitelky Muzea české kultury SNM v Martině v rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 25. června 2013. Srdečně jsou zváni i účastníci diskusního fóra „20 let menšinou“ na portálu cesi.sk.

  foto z pozvánky    Konference o M. R. Štefánikovi a čs. legiích
  Nadace M. R. Štefánika, Historický ústav SAV, Vojenský historický ústav a Slovenská historická společnost zvou na odbornou konferenci „M. R. Štefánik a česko-slovenské zahraniční vojsko (legie)”, která se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2013 od 10 hod. v Kongresovém sálu Doprastav Services Bratislava na Košické ul. 52.

  foto: spilberk.cz    Jubileum zakladatele moderního nábytku
  Před 110 lety se narodil architekt, dizajnér a konstruktér nábytku prof. akad. arch. Jindřich Halabala (24. května 1903 Koryčany – 17. listopadu 1978 Brno), jeho zásluhou Spojené UP závody v Brně patřily ve své době k největším a nejvýznamnějším výrobcům typového nábytku a vlastní tvorbou výrazně ovlivnil nábytkářský průmysl v Československu v meziválečném i poválečném období (dřevěný i z ohýbaných trubek, kompletní interiéry a bytové doplňky). V letech 1954-71 byl zakladatelem a později profesorem Katedry architektury a výroby nábytku na Vysoké škole lesnické a dřevařské ve Zvolenu.

  foto: Univerzita Palackého Olomouc    Výročí primabaleríny
  Před 110 lety se narodila baletka Olga Janatová – Doušová (20. května 1903 Praha – 25. března 1987 Praha), jež po začátcích na scéně Národního divadla v Praze byla v letech 1923-32 primabalerínou Slovenského národního divadla v Bratislavě a patřila do skupiny předních českých umělců, kteří pomáhali vytvářet základ slovenského divadla a jmenovitě baletu. Později působila v Olomouci a Plzni, často hostovala v zahraničí.

  Mgr. Helena Miškufová
     Blahopřejeme
  V sobotu 18. května se kulatého výročí dožívá Mgr. Helena Miškufová z Košic, dlouholetá předsedkyně Českého spolku na Slovensku, zakladatelka a šéfredaktorka měsíčníku Česká beseda (1995-2007), dnes předsedkyně Slovensko-českého klubu v Košicích. Její činnost ocenil před pěti lety ministr zahraničí K. Schwarzenberg cenou Gratias agit.

  Telč, foto: CzechTourism    Zájezd do Telče, Dačic a Slavonic
  V sobotu 25. května 2013 Český spolek Bratislava organizuje vlastivědný zájezd za historickými památkami po trase Telč, Dačice a Slavonice. Poslední volná místa lze zaplatit a bližší informace získat na dubnovém Kulturním večeru v úterý 30. dubna.

  Česká sdružení v SR    Zapojte se do diskusního fóra „Dvacet let menšinou"
  Český spolek Bratislava a internetový portál www.cesi.sk organizují diskusní fórum při příležitosti 20. výročí vzniku prvního sdružení českých a moravských krajanů na Slovensku. Na portálu cesi.sk přivítáme nejen vzpomínky pamětníků a příspěvky představitelů všech krajanských sdružení, ale i postřehy a zkušenosti z jiných krajanských sdružení ve světě, a také politiků, diplomatů a odborníků z oblasti historie, etnografie, menšin, nevládních organizací, zkrátka každého, kdo má – a chce – co říci k problematice české a moravské menšiny v SR nejen z hlediska uplynulých dvaceti let.
 • > > > úvodní článek


 • foto z pozvánky    Přednáška o T. G. Masarykovi
  Oddělení kultury Městské části Bratislava – Staré Město zve na přednášku profesora Alaina Soubigou z pařížské Sorbonny pod názvem „Byl T. G. Masaryk kosmopolita nebo nacionalista?”. Přednáška se uskuteční v českém jazyce v pondělí 13. května v 17 hod. v salónku Zichyho palace na Venturské ulici 9 v Bratislavě. Vstup volný.

  Š. Vraštiak s cenou Igric, foto: © Fotoarchív SFÚ/Miro Nôta    Cena ministra kultury SR Š. Vraštiakovi a M. Dobešovi
  Dlouholetý předseda Klubu přátel české kultury v Bratislavě, publicista, historik, bývalý ředitel Slovenského filmového ústavu a předseda Slovenského filmového svazu Štefan Vraštiak převzal 16. dubna 2013 z ruk ministra Milana Maďariče Cenu ministra kultury 2012 „za celoživotní přínos slovenské kinematografii a audiovizii v oblasti historie a filmografie, za mapování bílých míst v dějinách slovenské kinematografie“ (jeho zásluhou byl po 70 letech znovu objeven původní film Jánošík z roku 1921 režiséra Jaroslava Siakeľa. Stejné ocenění „za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění a prezentaci díla na světové výtvarné scéně“ převzal i výtvarník Milan Dobeš (* 29. července 1929 v Přerově).

  Bílá paní    Otevřte 13. komnatu na českých hradech a zámcích
  Obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí ohlásila spuštění druhého ročníku projektu „Otevřte 13. komnatu”, který i letos nabízí prohlídku deseti vybraných historických památek s účastí v interaktivních hrách a v doprovodu tajemné postavy (Bílá paní, svatá Barbora, Hrabě šprýmař, dobrý duch Rudla, skřet Radouš, loupeživý rytíř či žokejka). Účastníci spolu se vstupenkou dostanou do cestovatelského pasu klíč v podobě samolepky, přičemž sedm klíčů jim otevře třináctou komnatu ve vybrané památce, kam sa běžný návštěvník nedostane. Letos jsou na výběr Zámky Děčín, Kozel, Karlova Koruna, Slatiňany, Loučeň, Kačina, hrady Grabštejn, Kost, Slezsko-ostravský hrad a klášter Broumov.

  foto z pozvánky    Věnce k památníku spoluzakladatele ČSR
  Nadace Milana Rastislava Štefánika a Ministerstvo obrany SR zvou na pietní akt Položení věnců k Památníku M. R. Štefánika v Bratislavě při příležitosti 94. výročí jeho tragické smrti. Pietní akt se uskuteční v sobotu 4. května 2013 v 17.30 hod. za účasti zástupců vlády SR, místní samosprávy a diplomatického sboru u Památníku v areálu Eurovea na nábřeží Dunaje.

  SongMiKim: Stromovka, foto: http://songmikim.tistory.com    Korejská krása ze skla
  Galéria Nova a České centrum zvou na výstavu z díla korejské výtvarnice Song Mi Kim, která po studiích v Soulu, Praze a Valašském Meziříčí už osm let žije a tvoří v ČR. Ve své tvorbě využívá různé techniky zpracování skla a jeho kombinace s kovy, perletí nebo polodrahokamy. Výstava na Baštové ul. 2 potrvá do 4. května 2013, galerie je otevřena od úterý do neděle od 13 do 18 hod.

  graf TNS    Bude společná liga v kopané?
  Agentura TNS Slovakia zveřejnila výsledky průzkumu názorů na obnovení společné česko-slovenské ligy v kopané. Za její vznik se vyslovilo 60 % z 500 oslovených českých fanoušků a 87 % z 310 oslovených slovenských. Myšlenka má větší podporu u starších a vice odpůrců u nejmladší generace. Obavy vzbuzují například větší vzdálenosti a nižší počet domácích klubů, menší šance na postup do evropských soutěží, ale očekává se i možný růst agresivity na stadionech.

  Roman Vehovský    Cestou osudu a náhody přes Asii do Austrálie
  Cestovatel Roman Vehovský ze Štěpánkovic u Opavy bude hostem dubnového Kulturního večeru 30. 4. v 17 hod. v sálu Csemadoku. Videoprojekci bude komentovat vyprávěním o své sedmileté cestě stopem přes Asii do Austrálie, o níž po návratu napsal dvoudílnou knihu Cestou osudu a náhody. Jak tvrdí, „k cestování je potřebný hlavně čas, peníze na cesty se dají pořídit i za pochodu“.

  Fotografie roku 2012: Milan Jaroš/Respekt – Rozloučení s Václavem Havlem, prosinec 2011    Czech Press Photo 2012
  Do konce dubna je v Domě umění na Náměstí SNP v Bratislavě k vidění kolekce oceněných fotografií prestižní soutěže Czech Press Photo 2012.

  MZV ČR     Dopis zplnomocněnce krajanům
  Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti Mgr. Stanislav Kázecký adresoval krajanským sdružením dopis, v němž připomíná kromě dlouhodobých projektů (viz stránka www.mzv.cz/krajane) další aktivity, jako je 7. ročník Mezinárodního krajanského festivalu (27.-29.9.2013 v Praze), a na něj navazující konferenci „Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika“ (30.9.-1.10.2013), dále 2. ročník letního tábora pro děti a mládež s výukou českého jazyka v Říčanech, a také soutěže pro děti Český Honza a Povídková soutěž 2013, o nichž informujeme samostatně.

  Čeština na Islandu    Dětská soutěž: Země, kde žiji
  Krajanský spolek „Čeština na Islandu” organizuje první ročník mezinárodní, přesto ryze české povídkové soutěže na téma „Země, kde žiji”. Hlavním cílem soutěže je udržení, podpora a rozvoj českého jazyka u dětí Čechů a Češek žijících v zahraničí. Soutěže se mohou zúčastnit všechnyděti, žijící v zahraničí, jež mají mateřštinu nebu druhý jazyk češtinu. Veškeré podrobnosti naleznete na stránkách http://tungumalatorg.is/tekkneska/ nebo lze o ně požádat na adrese renatapeskova@yahoo.com.

  Český Honza    Dětská soutěž: Český Honza
  Mezinárodní soutěž Český Honza, s jejíž iniciativou přišla zakladatelka spolku Czech school of California, paní Iva Crookston, je určena česky mluvícím dětem z celého světa ve věku 6-18 let. Soutěž probíhá pouze na internetu a děti si mohou vybrat ze tří kategórií – písemný nebo výtvarný projev, případně osobnost českého Honzy, v níž si změří s dětmi z celého světa v českém jazyce své dovednosti, nápaditost, schopnost psát a tvořit. Registrace a vice informací je na stránce ceskyhonza.com.

  J. Třanovský, foto: Muzeum Těšínska    Vzpomínka na moravského kazatele a básníka
  Před 115 lety, 27. dubna 1898 v Liptovském Svatém Mikuláši vznikl vydavatelský a knihkupecký účastinný spolek Tranoscius, jenž svůj název převzal od latinského jména moravského pobělohorského exulanta Jiřího Třanovského (27. března 1592 Těšín – 29. května 1637 Liptovský Mikuláš), který žil na pozvání rodiny Suneghů z Jesenice na budatínském a oravském hradě a nakonec působil v Liptovském Mikuláši, kde dokončil své nejslavnější dílo vydané 1636 v Levoči Cithara sanctorum (aneb Pjsně duchownj staré i nowé, kterýchž církew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách, jakož i we wšelikých potřebách swých obecných o obzwlásstních s mnohým prospěchem užívá k obecnému církwe Boží wzdělání, někdy shromaždené a wydané od kněze služebníka Páně při církwi Swato-Mikulášské w Liptowě) obsahovalo v prvním vydání přes 400 písní, ale postupně bylo doplňováno a používano až do 20. století.

  Socha Švejka v Humenném    Hrdina slavnější než jeho autor
  Před 130 lety se narodil spisovatel publicista, novinář a spisovatel Jaroslav Hašek (30. dubna 1883 Praha – 3. 1. 1923 Lipnice nad Sázavou). Po studiích na obchodní akademii nastoupil jako úředník v bance, ale záhy se vydává cestou bohémského tuláka na Slovensko a do Haliče, kam se později vrací ve svém nejslavnějším díle Osudy dobrého vojáka Švejka. Jeho hrdina – na rozdíl od svého autora – má od roku 2000 sochu z umělého kamene od místního sochaře Jaroslava Drotára na nádraží v Humenném, kde se odehrála jedna z kapitol románu. Socha s podobou, jakou Švejkovi vtiskl Josef Lada, byla první na světě, ale záhy se stala inspirací pro podobné v polském Sanoku a jinde.

  Z. Kabátová ve filmu Modré z neba    Nedožité jubileum Zity Kabátové
  Před sto lety se narodila herečka Zita Kabátová (vl. jm. Zavřelová, 27. dubna 1913 Praha – 27. května 2012 Praha). Její otec architekt psal loutkové hry pro děti a jejím strýcem byl první český filmový herec Josef Šváb Malostranský. Film jí získal za první republiky renomé, no za účinkování v době protektorátu měla po válce přes 20 let zakázanou činnost. Hrála až do vysokého věku i ve slovenských filmech (např. Modré z neba, r. E. Borušovičová 1997).

  Ljuba Hermanová, foto: Supraphon    Zakladatelka českého šansónu
  Před sto lety se narodila herečka a zpěvačka Ljuba Hermanová (vlastním jménem Luběnka, 23. dubna 1913 Neratovice – 21. května 1996 Praha), která svoji kariéru začínala jako operetní subreta v Bratislavě, kam odešla po té, co nedokončila studia na pražské konzervatoři a jako sedmnáctiletá začala vystupovat ve smíchovské Aréně a ve Švandově divadle. Ve filmu se poprvé objevila v r. 1932 ve filmu V+W Peníze nebo život, kde zpívala (s H. Vítovou) Život je jen náhoda. Až do posledních let života vystupovala s obdivuhodnou vitalitou, a je považována za zakladatelku moderního českého šansonu, s nímž slavila úspěchy i v zahraničí.

  Pamětní tabule    Výročí Jaroslava Kaisera
  V dubnu si připomínáme životní výročí Jaroslava Kaisera (5. dubna 1895 Komárov u Berouna – 20. dubna 1978 Bratislava), známého pod pseudonymem Jarko Elen. Spisovatel, překladatel, textař a učitel, který nedokončil vysokoškolské technické studium v Praze, z něhož odešel pracovat do železáren a v r. 1919 (zřejmě i pod vlivem tvorby oblíbeného básníka A. Heyduka) na Slovensko, kde pracoval jako učitel např. ve Spišské Nové Vsi, Topoľčanech, Seredi, Komárně, Ľubietové, Martině, v letech 1928-38 byl ředitelem měšťanky v Senci, později v Bratislavě. Od začátku pobytu na Slovensku psal do literárních časopisů básně, povídky i dramatické žánry, později se začal věnovat jako překladatel i autor zejména libretám k operám, operetám a zpěvohrám, napsal a přeložil i několik set textů k tanečním písním.

  Jan Hammer    Kdo napsal hudbu k šíleně smutné princezně
  Před 65 lety se narodil klavírista a skladatel Jan Hammer (17. dubna 1948 Praha), autor hudby např. k filmu Šíleně smutná princezna, od r. 1969 žije v USA, kde po roce 1968 získal stipendium na prestižní hudební škole v Bostonu. Ještě před odjezdem jako dvacetiletý stihl napsat hudbu k filmové pohádce Šíleně smutná princezna (natočené zčásti na zámku v Bojnicích), v USA se stal známým zejména hudbou k seriálu Miami Vice a vyhrál několik cen Grammy.

  Ludvík Kuba: Na mlýně    Etnograf a malíř Ludvík Kuba
  Před 150 lety se narodil malíř, hudebník, spisovatel a národopisec Ludvík Kuba (16. dubna 1863 Poděbrady – 30. listopadu 1956 Praha). Pocházel z chudé řemeslnické rodiny, no jeho učitelé si všimli jeho výtvarného a hudebního talentu, díky tomu získal vzdělání jako varhaník a učitel. Ve své tvorbě často zachycoval lidové zvyky, tradice, kroje i slovanských národů, jeho první cesta vedla v roce 1885 na Slovensko, které navštívil ještě několikrát, no zvlášť cenné jsou jeho sbírky z Lužice, Haliče a Balkánu. Nejznámější je jeho rozsáhlé etnografické dílo v 16 svazcích Slovanstvo ve svých zpěvech.

  M. Zeman před památníkem MRŠ, kliknutím zvětšíte    Setkání s prezidentem
  Ve dnech 4. a 5. dubna 2013 navštívil Bratislavu český prezident Miloš Zeman. Druhý den pobytu si uctil položením věnce k Památníku Milana Rastislava Štefánika na dunajském nábřeží památku spoluzakladatele Československé republiky. Po oficiálním aktu se také krátce přivítal s přítomnými krajany.

  Eduard Štorch, foto: Muzeum E. Štorcha v Lobči    Tvůrce Lovců mamutů učil i na Slovensku
  Před 135 lety se narodil Eduard Štorch (10. dubna 1878 Ostroměř u Hořic – 25. června 1956 Praha). Jako učitel bojoval se zastaralými školskými předpisy, propagoval mimoškolní aktivity dětí a jako první vytvořil v Praze školu v přírodě, znechucen poměry a postupem úřadů proti jeho aktivitám se v roce 1919 rozhodl odejít na Slovensko, kde záhy získal místo zástupce školního inspektora pro okresy Bratislava a Malacky. I tam se však znelíbil kritikou poměrů ve školství a snahou o sjednocení školství v rámci Československa, a tak se po dvou letech vrátil do Prahy. V tom období také redigoval časopis Slovenská vlastiveda (s Antonem Štefánkem a Jozefem Sulíkem). Kromě učitelství se začal více věnovat svým zálibám v etnografii, biologii a zejména archeologii, z nichž čerpal i ve svých odborných publikacích, ale zejména povídkách a románech, z nichž k nejznámějším patří Lovci mamutů. V obci Lobeč nedaleko Mělníka bylo v roce 2010 otevřeno jeho muzeum.

  Harry Macourek    Výročí Harry Macourka
  Před 90 lety se narodil Karel Macourek (11. dubna 1923 Banská Hodruša - 13. ledna 1992 Praha), známější pod uměleckým pseudonymem Harry Macourek. Absolvent pražské AMU v oboru dirigent byl všestranným muzikantem, od začátku umělecké kariéry se věnoval i komponování a dokázal se prosadit od populární hudby přes džez až po scénickou a vážnou hudbu. Spoluzakladatel Divadla satiry působil i jako sbormistr v Národním divadle, jako dirigent a sbormistr Čs. státního souboru psíní a tanců pro něj upravoval folklorní náměty, stál u zrodu Pražského smyčcového orchestru i Tanečního (Jazzového) orchestru Čs. rozhlasu, byl spoluorganizátorem festivalů jako Bratislavská lýra nebo Pražský jazzový festival. Kromě množství nahrávek byl autorem hudby například k televizním dílům Spadla z oblaků, Nekonečná nevystupovat, Dobří holubi se vracejí, atd.

  F. K. Veselý    Legenda slovenské písně
  Před 110 lety se narodil zpěvák a herec František Krištof Veselý (12. dubna 1903 Skalica – 13. března 1977 Bratislava), mládí prožil v Skalici, hudební studia později v Budapešti, od 1931 člen zpěvohry a režisér SND, spoluzakladatel slovenské operety a divadla Nová scéna v Bratislavě. Koncem 30. let působil v Praze, kde hrál (bez ohledu na svůj maďarský přízvuk) v několika divadlech (Nová opereta, Varieté, Švandovo divadlo) a také v jedenácti filmech (např. Ducháček to zařídí). Po válce byl perzekvován, až v 60. letech se ješté objevil v několika televizních inscenacích.

  Blanka Votavová    Výtvarnice Blanka Votavová jubiluje
  Český spolek Bratislava se připojuje ke gratulantům výtvarnici Blance Votavové, která si začátkem dubna připomíná životní jubileum (5. 4. 1933 Praha). Malířka, grafička, ilustrátorka a textilní výtvarnice, členka sdružení Hollar, žije v Bratislavě, v roce 2006 se stala držitelkou Ceny Ľudovíta Fully 2006 za dlouholetou tvorbu v oblasti ilustrované dětské knihy. Blahopřejeme!

  ČT Ostrava    Televize zve seniory ve stylu Bonda
  Česká televize Ostrava hledá komunikativní a aktivní seniory ve véku nejméně 62 let do nového programu „Žiješ jenom 2x“, který má ukázat, že odchodem do důchodu život nekončí, právě naopak je čas zažít velké věci a leccos nového se naučit nebo oprášit dovednosti, na něž kvůli práci a péči o rodinu neměli čas. Svá přání a přihlášky s fotografií, stručným životopisem a telefonickým kontaktem posílejte na zijesjenom2x@ceska televize.cz. Informaci jsme převzali ze seniorského portálu Moravské tiskové agentury. Zdá-li se vám název programu povědomý, vzpomeňte si na „bondovku“ z r. 1967 (You Only Live Twice), v níž měl původně hlavního zlosyna hrát Jan Werich (po pěti dnech natáčení se vrátil do vlasti).

  Petržalka ze střechy NBS    Před 40 lety začala výstavba Petržalky
  Před 40 lety, 2. dubna 1973, oficiálně začala výstavba panelového sídliště v Bratislavě-Petržalce, jež podle původních plánů mělo být nejmodernějším v Československu, avšak z finančních důvodů se nakonec realizovala jen jednotvárná zástavba. Petržalka tradičně v statistikách figuruje jako obec, resp. městská část, s největším počtem osob hlásících se k českému občanství – 1 200 v roce 2011, co však představuje jen 1,13 % obyvatel a je to o 588 méně než v r. 2001. Další údaje podle výsledků Sčítání obyvatel, domů a bytů z května 2011 najdete v rubrice Češi v SR – statistika.

  Vítězslav Nezval    Vzpomínka na Vítězslava Nezvala
  Začátkem dubna si připomínáme 60 let odchodu básníka, dramatika, prozaika a překladatele Vítězslava Nezvala (26. května 1900 Biskoupky – 6. dubna 1958 Praha). Hudební úpravy dvou z jeho nejznámějších básní Na břehu řeky Svratky a Sbohem a šáteček na hudbu Vladislava Klesnila zařadila bratislavská skupina Starý orchestrion na své album pod názvem Čeští básníci o Moravě, vydané v r. 2005 s podporou Českého spolku Bratislava.

  Karlova univerzita    Jubileum Karlovy univerzity
  Před 665 vznikla Karlova univerzita. Přestože povolení k jejímu vzniku vydal už papež Kliment VI. v roce 1347 za oficiální datum vzniku se považuje listina římského císaře a českého krále Karla IV. datovaná 7. dubna 1348. Dnes na ní každoročně studuje okolo 50 tisíc studentů (přibližně každý osmý vysokoškolák v ČR), z toho přibližně 4 tisícky jsou v posledních letech ze Slovenska (polovina slovenských studentů v ČR směřuje právě na Karlovu univerzitu).

  Obecní dům, foto: Obecnidum.cz    Unikátní výstava děl A. Muchy v Obecním domě
  V Obecním domě v Praze bude od 10. dubna do konce července 2013 otevřena unikátní výstava tvorby Alfonse Muchy. Nabídne pohled na všechna tři období umělcovy tvorby pro tisk – pařížské, americké a české - v rozmezí let 1894 až 1935, přičemž poprvé bude představena unikátní soukromá sbírka Muchových plakátů tenisty Ivana Lendla (116 ze 119). Kromě nich bude k vidění například obraz s portréty osobností české hudby a další díla. O výstavu ještě před jejím otevřením projevila zájem řada galerií a měst až po Japonsko a Čínu, předpokládá se, že bude asi pět let putovat po světě, zatím je známo, že po Praze bude následovat Ostrava.

  Jan Rychlík    Prof. Jan Rychlík ve své knize o Češích na Slovensku
  Známý historik a odborník na soudobé české a slovenské dějiny prof. Jan Rychlík z Karlovy univerzity v Praze poskytl při příležitosti představení nového vydání své knihy „Rozdělení Československa 1989 – 1992“ její závěrečnou kapitolu jako svůj příspěvek do diskusního fóra „20 let menšinou“. „Také ustavující sjezd Českého spolku na Slovensku, který se uskutečnil v Bratislavě 22. září 1993, zmocnil vedení spolku k podání petice požadující od českého parlamentu možnost souběžného českého a slovenského občanství, ale tato petice byla českou stranou zcela ignorována,“ píše v kapitole „Na místo závěru: po rozdělení Československa", z níž s laskavým svolením autora publikujeme část, věnovanou problematice státního občanství.
 • > > celý článek


 • fotokopie článku, klikem zvětšíte    První zmínka o české menšině před 20 lety
  První zmínka o existenci české menšiny na Slovensku se po rozdělení ČSFR objevila v tisku až začátkem února 1993. Upozornil na ni Jaroslav Kašlík z Trnavy, který v týdeníku Mosty (Mosty č. 6/93 z 9. 2. 1993, s. 3) navrhl vznik zvláštní instituce, jež by se zabývala problematikou nově vzniklých menšin Slováků v ČR a Čechů v SR.

  Památník M. R. Štefánika    Setkání s prezidentem
  Velvyslanectví ČR v Bratislavě informuje krajany, že krátké setkání s prezidentem Milošem Zemanem se uskuteční v pátek 5. dubna 2013 po kladení věnců u Štefánikova pomníku ve 12:30. Rovněž Nadace Milana Rastislava Štefánika nám poslala oznámení o tom, že nový prezident České republiky se rozhodl při své první návštěvě Slovenska uctít památku spoluzakladatele společného státu Čechů a Slováků a zve všechny sympatizanty k účasti na této události.

  Oskar Nedbal    Premiéra první národní opery v SND
  Před 85 lety, 1. dubna 1928, Slovenské národní divadlo s dirigentem Oskarem Nedbalem (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb) uvedlo premiéru první národní opery Detvan od Viliama Figuše-Bystrého. Libreto napsal Emil Boleslav Lukáč na motivy poémy Andreje Sládkoviče). Oskar Nedbal působil v SND v letech 1923 – 1930 a díky němu operní soubor dosáhl krátce po svém vzniku velmi dobrou kvalitu, pravidelně vystupoval i v Košicích a českých městech, kromě toho O. Nedbal souběžně pomáhal i ve Slovenské filharmonii a od r. 1926 byl hudebním ředitelem Slovenského rozhlasu.

  Jozef Teslík, foto: Záhorské muzeum    Tiskař a vydavatel Josef Teslík
  Letos si připomínáme životní výročí významného slovenského tiskaře a vydavatele Josefa Teslíka (24. února 1868 Brno – 2. dubna 1923 Skalica), po roku 1897 převzal uznávanou Škarniclovu tiskárnu ve Skalici (i její zakladatel v r. 1769 Josef Antonín Škarnicl přišel z Moravy), do 1918 vydal na 140 knih s náboženskou a osvětovou tematikou i beletrie, tiskl řadu slovenských novin, časopisů, letáků.

  Pravdomil Svoboda, foto: NLC Zvolen    První správce Zbojnické chaty, zakladatel arboreta
  Před 105 lety se narodil prof. Ing. Dr. Pravdomil Svoboda, DrSc. (1. dubna 1908 Prostějov – 16. března 1978 Družec u Kladna), lesní inženýr, 1964-72 profesor VŠLD ve Zvolenu, zakladatel a ředitel arboreta Borová hora u Zvolenu a v Kostelci nad Černými lesy, 1972-77 vědecký pracovník Arboreta SAV v Tesárských Mlyňanech. Již jako student byl v létě 1927 prvním známým chatařem na Zbojnické chatě, ve 30. letech po ukončení vysokoškolského studia působil v liptovské části Tater, slovenské přírodě se věnoval i ve svých publikacích.

  Galéria Lazaretská    Václav Cígler: Opět zde
  Až do konce března je v Galerii 19 na Lazaretské ul. v Bratislavě otevřena výstava děl sklářského výtvarníka Václava Cíglera (21.4.1929 Vsetín). Název „Opět zde“ připomíná, že absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze založil v Bratislavě v roce 1965 na Vysoké škole výtvarných umění ateliér Sklo v umění, který následně vedl až do roku 1979. Tvorba V. Ciglera obsahuje zejména plastické objekty (většinou z broušeného optického skla), návrhy šperků a svítidel, prostorové kompozice i návrhy pro architekturu.

  Univerzita Palackého Olomouc    Letní škola českého jazyka v Olomouci
  I letos dostáváme pozvánky na letní kurzy českého jazyka. Tajemnice Letní školy slovanských studií na Palackého univerzitě v Olomouci Gabriela Benešová nás požádala o zprostředkování informace o letošním ročníku letního kurzu českého jazyka od 20. července do 17. srpna 2013, který je obohacen o kulturní program a výlety. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.lsss.upol.cz.

  Prokop Velký    Husité v Bratislavě
  Před 585 lety v roce 1428 husitská vojska pod vedením Prokopa Holého a Prokůpka se přes Skalici, Senici a Modru dostala až k Bratislavě, kde zpustošili podhradí a několik osad. Jednání se zástupci krále Zikmunda v r. 1429 skončili bez výsledku, následně obsadili velkou část západního a severního Slovenska s posádkami v Trnavě, Skalici, Topolčanech, Lednici a Likavě, odkud se přes Polsko probili na Spiš, 1433 dobyli Kežmarok, a území Uher opustili až po bitvě u Lipan 1434. Podle legendy byl husitský vojevůdce ubytován v domě u hradeb, jemuž se v důsledku zachovaných kamenných kalichů (dnes nad vchodem ve foyer hotelu Arcadia) následně říkalo „husitský dom”, podle odborníků však tyto kalichy s hostií nemají s husity nic společného.

  Jan Jiskra z Brandýsa    Vzpomínka na Jana Jiskru z Brandýsa
  Před 560 lety v roce 1453 uherský sněm zabavil Janu Jiskrovi z Brandýsa majetek a vykázal ho ze země. Po bitvě u Lipan ve službách Zikmunda Lucemburského bojoval proti Turkům, ale po smrti jeho nástupce Albrechta na žádost vdovy hájil v horních Uhrách zájmy a majetek Ladislava Pohrobka (v Kremnici začal razit dukáty s portrétem mladého krále), na jeho žádost později potlačil bratříky. Ovládl velkou část Slovenska a jeho sídly zřejmě byly Zvolen a Košice. V bitvách u Košic a Lučence porazil vojska Jána Huňadyho. Na území Slovenska strávil 22 let, pot é se uchýlil na hradní panství Solymos a Lippa v Sedmihradsku, z pověření Matyáše Korvína vedl jednání s tureckým sultánem. V roce 1921 mu na trenčínské hradní skále vytesal reliéf sochař František Ducháč – Vyskočil ve spolupráci s Kamenářskou školou v Hořicích.

  Alexandr Paciga, foto: STU    Odborník na hydraulické stroje
  Před 85 lety se narodil strojní inženýr Prof. Ing. Alexandr Paciga, DrSc. (22. března 1928 Břeclav), profesor Slovenské vysoké školy technické, specialista na energetické stroje a čerpací techniku, autor tří vynálezů, v letech 1975-1989 vedoucí Katedry hydraulických strojů.

  Zdeněk Košler    Dirigent Zdeněk Košler
  Před 85 lety se narodil dirigent Zdeněk Košler (25. března 1928 Praha - 2. července 1995 Praha), v letech 1971-76 šéfdirigent opery SND a stálý host Slovenské filharmonie, jimž svým tehdy už mezinárodně známým a uznávaným jménem pomáhal otevírat brány na záhraniční pódia. Se Slovenskou filharmonií rovněž natočil vynikající a dodnes vydávané nahrávky děl B. Smetany, A. Dvořáka, W. A. Mozarta, a také novinky řady slovenských skladatelů.

  Vystoupení cimbálovky Burčáci    Masopustní podvečer s cimbálovkou
  V rámci pravidelných setkání krajanů pod názvem Kulturní večer Český spolek Bratislava zve na pravidelné masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 26. března ve společenském sále Csemadoku v 17 hod.

  výřez z pozvánky    Výstava Bereniky Saudkové
  Společnost Artem a SaudekArt zvou na výstavu děl pražské výtvarnice Bereniky Saudkové v Galerii Slovenského rozhlasu. Pro veřejnost je výstava otevřena od 8. do 16. března. Její obrazy často neskrývají příbuznost k tvorbě jejího otce – tvůrce komiksových kreseb Káji Saudka nebo strýce – fotografa Jana Saudka, proto není divu, že mladá autorka má na svém kontě už přes padesát výstav. Kurátorem výstavy je PhDr. Ľuboslav Moza.

  J. A. Baťa, foto: zlin.cz    Zakladatel impéria
  Před 115 lety se narodil podnikatel a ekonom Jan Antonín Baťa (pův. jm. Jan Karel Baťa, 7. března 1898 Uherské Hradiště - 23. srpna 1965 Brazílie), v r. 1932 po smrti nevlastního bratra převzal rodinnou obuvnickou firmu a vytvořil z ní nadnárodní koncern, založil řadu závodů a měst po celém světě, na Slovensku např. Svit (původně zkratka Slovenské viskózové továrny v katastru obcí Veľká a Batizovce) nebo Partizánske (pův. Baťovany), pomohl rozvoji Bošan. Po válce neprávem obviněn a zbaven velké části majetku žil v Brazílii.

  Bohumil Němec    Průkopník moderní botaniky
  Před 140 lety se narodil botanik Prof. PhDr. RNDr. h. c. Bohumil Němec (12. března 1873 Prasek u Nového Bydžova - 7. dubna 1966 Havlíčkův Brod), profesor, děkan a později i rektor Karlovy univerzity, v roce 1935 protikandidát E. Beneše ve volbách prezidenta ČSR. Od počátku 20. století byl uznávanou vědeckou autoritou a zakladatelem české a slovenské fyziologie rostlin, rostlinné anatomie a cytologie, vedl přípravu Ottova naučného slovníku i poválečného Příručního slovníku, akademik ČSAV a člen prestižních mezinárodních vědeckých společností.

  toleranční modlitebna v Jimramově, foto: Kraj Vysočina    Výročí kazatele
  Před 260 lety se narodil kazatel, překladatel a spisovatel Michal Blažek (1753 Senica – 10. listopadu 1827 Jimramov). Pocházel z rodiny protestantských pobělohorských exulantů, studoval na několika evropských univerzitách, ovládal řadu jazyků a nejdříve působil jako vychovatel v rodinách uherských šlechticů. Po vyhlášení tzv. tolerančního patentu císařem Josefem II. se stal kazatelem v moravské Nosislavi a od r. 1784 v Jimramově, kde se stal prvním superintendentem moravské reformované církve. Jako překladatel a spisovatel se věnoval i vydávání duchovních a filozofických spisů, zaznamenal tzv. helvétskou rebélii ve východních Čechách a na Moravě 1796-7.

  Chalúpka, foto: LazneLuhacovice.cz    Luhačovice oslavují 145. výročí narození Dušana Jurkoviče
  K největším lákadlům moravského lázeňského městečka Luhačovice patří pečlivě restaurovaný soubor staveb, pohádkově kombinující vrchol secese s prvky karpatské lidové architektury, od slovenského architekta Dušana Jurkoviče z let 1901-1903. Do Piešťan ho přivedli známí, zakládající tradici lázeňského „českoslovanského salónu“ jako protipólu tehdy převážně německých Karlových Varů. Jurkovičův dům, vily Chalúpka a Jestřabí, Vodoléčebné lázně, Říční a sluneční lázně nebo Hudební pavilon slouží veřejnosti už více než století. V Jurkovičově domě se například zachovala část původních interiérů včetně nábytku a dalšího mobiliáře, renovací prošly i původní „zlaté“ mosazné vany.

  KPČK    Klub přátel české kultury zve na své programy
  Klub přátel české kultury zve na své programy v prvním čtvrtletí 2013 (Csemadok, 16 hod., není-li uvedeno jinak):
 • úterý 8. ledna 2013: 60. výročí založení Filmového studia Koliba – vzpomínky filmařů
 • úterý 5. února 2013: České ženy a politika (1890-1912) – Božena Viková – Kunětická, prvá poslankyně Českého zemského sněmu (přednáška dr. Vojtěcha Čelka z Prahy
 • úterý 19. února 2013: Fašiangy 2013 – písničky naší mladosti
 • úterý 5. března 2013: Dominik Tatarka 100 – beseda s autorkou dokumentu Démon súhlasu Kamilou Kytkovou (kino Lumiére, Špitálska 4, 16.30 h)


 • záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 4 / 2012
  Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, a milí sympatizanti, v předvečer nového roku mi dovolte popřát Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví a úspěchů v novém roce. V letošním posledním bulletinu Vám přinášíme několik aktualit a program připravený na první čtvrtrok 2013, v němž si připomínáme 20 let existence našeho spolku...
 • > > > celý text


 • Socha T. G. Masaryka    Setkání u památníku
  Ve čtvrtek 7. března si v 17 hodin položením kytice k pomníku Tomáše G. Masaryka u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží připomeneme výročí narození prvního československého prezidenta.

  pamětní ruská pohlednice    První československý kosmonaut
  Před 35 lety 2. března 1978 z Bajkonuru odstartovala kosmická loď Sojuz 28 s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem a Alexejem Gubarevem na orbitální stanici Saljut 6, kde strávili 7 dní, a 10. 3. úspěšně přistáli v kazašské stepi. Vladimír Remek (26. září 1948 České Budějovice) pochází z česko-slovenského manželství (jeho otec genpor. Jozef Remek byl velitelem letectva ČSLA), absolvoval Vyšší letecké učiliště v Košicích, v současnosti je poslancem Evropského parlamentu. Zásluhou v pořadí 87. kosmonauta na světě bylo Československo navždy zapsáno jako třetí země světa, jež vyslala svého občana do vesmíru.

  Památník J. Blahoslava na náměstí v Přerově, foto: prerov.eu    Spoluautor Bible kralické
  Před 490 lety se narodil kazatel, humanista a národní buditel Jan Blahoslav (20. února 1523 Přerov – 24. listopadu 1571 Moravský Krumlov), biskup Jednoty bratrské, autor překladu Nového zákona v Kralické bibli, kterou až do novověku používali i slovenští protestanté.

  Čs. obec legionářská    Československé legie v Rusku
  Únorový program v rámci pravidelných Kulturních večerů vyplní přednáška s videoprojekcí historika a člena Československé obce legionářské dr. Ferdinanda Vrábela, který se vloni zúčastnil odhalení několia pamětních desek legionářům v ruských městech. Přednáška se uskuteční na tradičním místě v sále Csemadoku v úterý 26. února od 17 hodin.

  Roman Vehovský    Cestou osudu a náhody přes Asii do Austrálie
  Cestovatel Roman Vehovský ze Štěpánkovic u Opavy zve zájemce na besedu s promítáním o své sedmileté cestě stopem přes Asii do Austrálie, o níž po návratu napsal dvoudílnou knihu Cestou osudu a náhody. Jak tvrdí, „k cestování je potřebný hlavně čas, peníze na cesty se dají pořídit i za pochodu“. Promítání se uskuteční 26. února 2013 od 19. hod. v Horárni v Horském parku, vstupné 1 €. Následující den besedu zopakuje v Piešťanech.

  Prof. B. Kafka, foto: VŠUP    Autor sochy Jana Žižky na Vítkově a M. R. Štefánika v Bratislavě
  Před 135 lety se narodil sochař Bohumil Kafka (14. února 1878 Nová Paka – 24. listopadu 1942 Praha), absolvoval Odbornou uměleckosochařskou školu v Hořicích a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde později působil stejně jako na Akademii výtvarných umění jako profesor. Z jeho díla jsou nejznámější impozantní jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově – údajné největší jezdecká socha na světě – a památník Milana Rastislava Štefánika se lvem v Bratislavě.

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského    Rumunština byla jejím osudem
  Před 115 lety se narodila PhDr. Jindra Hušková (roz. Flajšhansová, 12. února 1898 Praha – 7. září 1980 Bratislava). Byla dcerou známého jazykovědce a propagátora českých dějin Václava Flajšhanse, ovládala několik jazyků a v letech 1919/20 studovala v Bukurešti rumunštinu, které se následně věnovala po celý život. Manželka slovenského novináře a poslance Národního shromáždění za Demokratickou stranu Karla Huška působila na Filologické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, překládala z několika jazyků, nejvíce však z rumunštiny, v její bibliografii je i několik filmových a televizních scénářů z děl zahraničních autorů.

  Rodinný hrob na Židovském hřbitově v Brně    Život si zachránila tancem
  Před 85 lety se narodila baletka a choreografka MgA. Alice Pastorová – Flachová (roz. Koberová, 11. února 1928 Český Těšín – 8. března 2006 Bratislava), která na více než půl století spojila svůj život se Slovenským národním divadlem, kde v letech 1950-74 působila jako sólistka, od 1974 jako dramaturgyně baletu. Předtím však jako židovka prožila válečná léta v Terezíně a prošla i vyhlazovacími tábory v Osvětimi a Bergen-Belsenu, kde jí její umění a láska k baletu zachránily život.

  obal knihy    Nová kniha prof. Rychlíka: Rozdělení Československa
  Historik Jan Rychlík zve na prezentaci nového vydání své knihy „Rozdělení Československa 1989 – 1992“ ve čtvrtek 14. února 2013 v 19 hod. v knihkupectví Artforum na Kozí ul. 20. S profesorem českých, slovenských a československých dějin na Univerzitě Karlově a vědeckým pracovníkem Masarykova ústavu a archívu Akademie věd ČR můžete diskutovat o dramatických politických jednáních i o důsledcích pro občany obou nových států.

  ilustrační foto    Trvalý pobyt na Slovensku
  V posledních týdnech jsme na portálu obdrželi několik otázek, týkajících se přestěhování z ČR na Slovensko. „Dovoluji si Vás oslovit asi netradičním dotazem. Plánuju se přestěhovat do Bratislavy za svým partnerem a hledám informace o tom, jakým způsobem můžu legálně žít v SR, co všechno pro to musím udělat – byrokratické kolečko, pojištění, atd.,“ napsala Lenka Bortlíková. Daniel Urban se ptá: „Moja snúbenica – Češka – prichádza žiť do Bratislavy. Viete mi poradiť, čo všetko treba vybavovať?“ Pokusili jsme se proto sestavit přehled základních informací z konkrétních (dvacetiletých) zkušeností…
 • > > celý článek


 • fotokopie článku, klikem zvětšíte    Neznalost nebo neúcta?
  V posledních měsících na adresu portálu cesi.sk přicházejí otázky i výtky, obviňující nás, že uvádíme nesprávné datum vzniku českého spolku na Slovensku. Žel, tento chybný výklad, pramenící z neznalosti vlastních dějin (nebo neúcty k nim?) už několik let stále opakují i někteří čelní funkcionáři českých spolků. Proto je teď – na prahu jubilejního roku – na místě připomenout několik základních dat, aby si každý mohl udělat lepší obrázek při vlastním hledání pravdy. V této souvislosti patří poděkování předsedkyni bratislavského sdružení Mosty Ing. Zoře Cestrové, která ochotně umožnila nahlédnout do archivních čísel Mostů a doplnit naši rubriku „Z dějin spolku“.
 • > > > celý text


 • Miloš Zeman, foto: zemannahrad.cz    Novým českým prezidentem bude Miloš Zeman
  Ve druhém kole přímých prezidentských voleb přišel k volebním urnám na zastupitelském úřadě ČR v SR dvounásobný počet voličů v porovnání s kolem prvním (502 platných hlasů oproti 250)! Ještě výraznější většina z nich opět podpořila Karla Schwarzenberga (398 = 79,28 % oproti 121 = 48,4 % v prvním kole). Skutečný vítěz voleb a nastávající hlava státu Miloš Zeman v Bratislavě dostal pouze 104 hlasů (20,71 %, v prvním kole 43 = 17,2 %). Vycházíme-li z údaje, že zvláštní volební seznam se z původních 417 rozrostl na 755 a vydaných bylo 505 obálek, vyplývá z toho, že v Bratislavě hlasovalo 338 osob s voličským průkazem a 167 krajanů s dlouhodobým pobytem v SR (o pět více než přede dvěma týdny = 40 % zapsaných ve voličském seznamu). Někteří krajané se před volbou vyjádřili v anketě TASR.

  Antonín Mrkos    Lovec asteroidů
  Před 95 lety se narodil geofyzik, astronom a cestovatel doc. RNDr. Antonín Mrkos, CSc. (27. ledna 1918 Střemchoví u Tišnova – 29. května 1996 Praha). Od roku 1946 pracoval na observatořích na Skalnatém plese a Lomnickém štítu, v letech 1957 až 1963 se dvakrát zúčastnil sovětských antarktických výprav na stanici Mirnyj, později ředitel observatoře na Kleti, objevil a spoluobjevil 273 planetek a 13 komet, na jeho počest byl pojmenován asteroid (1832) Mrkos. Řada dalších nese jeho zásluhou názvy spojené se Slovenskem, např. Bratislava, Stodola, Hviezdoslav, Jessenius, Milan Štefánik, Lomnický štít, Pajdušáková, Konček, Petzval, Warhol, atd.

  Jaroslav Krombholz, foto: ND    Propagátor moderní slovenské opery
  Před 95 lety se narodil dirigent Jaroslav Krombholz (30. ledna 1918 Praha – 16. července 1983 Praha). Od roku 1945 do 1970 pracoval jako dirigent, hlavní dirigent a šéf opery Národního divadla v Praze, kde se mj. zasloužil o uvedení děl moderní slovenské opery (Eugen Suchoň, Ján Cikker), později byl šéfdirigentem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze.

  Viktor Teissler, foto: muni.cz    Průkopník lékařské fyziky
  Před 130 lety se narodil prof. PhDr. Viktor Teissler (31. ledna 1883 Chrudim – 3. prosince 1962 Praha), fyzik, zakladatel a v letech 1923-38 první přednosta Ústavu lékařské fyziky při Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy začínal jako středoškolský profesor, později se začal zabývat využitím optiky, fotografie a mikroskopie v medicíně, vyráběl modely kloubů a jako první u nás se začal zabývat pokusy s plastickými kontaktními čočkami. Po nuceném odchodu ze Slovenska působil na Masarykově univerzitě v Brně.

  Bohuš Vilím, foto: SND    Stál při zrodu SND
  Před šedesáti lety zemřel operní režisér Bohuš Vilím (7. dubna 1884 Seč u Chrudimi – 7. února 1953 Bratislava). Od r. 1916 působil ve východočeské Jeřábkově divadelní společnosti, jež v r. 1919 přijela do Bratislavy a stala se prvním souborem Slovenského národního divadla. Prvního března 1920 režíroval první operní představení SND, kterou byla Smetanova Hubička. Režisérem opery SND byl od 1.3.1920 do konce června 1921 a následně od 16.8.1928 až do své smrti. V letech 1928-52 působil také jako pedagog na Hudební a dramatické akademii – Státní konzervatoři v Bratislavě.

  Jan Hromádka     Zakladatel moderní slovenské geografie
  Koncem ledna si připomínáme výročí geografa prof. PhDr. Jana Hromádky (18. 12. 1886 Volenice – 25. ledna 1968 České Budějovice), zakladatele moderní geografie na Slovensku (Všeobecný zemepis Slovenska), kde působil v letech 1919-46, autora horopisného členění Slovenska (odůvodnil v publikaci Orografické třídení Československé republiky), dále Československého vojenského atlasu, Slovníku československé společnosti zeměpisné, Zemepisu Oravy a dalších publikací a časopisu Lidé a země, 1945-46 děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského.

  SRo: pyramida    České variace a inspirace v Galerii Slovenského rozhlasu
  Český spolek Bratislava zve na výstavu pod názvem „České variace a inspirace“ v Galerii Slovenského rozhlasu na Mýtné ul. Vernisáž se uskuteční v úterý 15. ledna 2013 v 17 hod., výstava potrvá 1. února. Vystavena budou díla výtvarníků: Kateřina Bekéniová – Kvietiková, Jitka Bezúrová, Juraj Hovorka, Květoslava Fulierová, Běla Kolčáková, Vladimír Kudlík, Eva B. Linhartová, Blanka Votavová a jako host Petr Pavliňák, ředitel Výtvarného centra Chagall v Ostravě.

  Krtek    Kresby Zdeňka Millera
  České centrum a Městská knihovna v Bratislavě zvou na putovní výstavu kreseb nedávno zesnulého Zdeňka Milera a jeho dcery Kateřiny Milerové pod názvem „Krteček“. Výstava v úseku literatury pro děti a mládež na Kapucínské ulici 3 je otevřena až do konce ledna 2013 od pondělí do pátku od 8. do 18. hodiny s výjimkou úterý, kdy je otevřeno pouze odpoledne od 14 do 18 hod.

  foto z pozvánky    Výstava k 93. výročí obsazení Petržalky čs. legionáři
  Občanské sdružení Petržalský okrašlovací spolok ve spolupráci s Jednotkou oduševněných Petržalčanů a Obchodní akademií Imricha Karvaše a s podporou Vojenského historického ústavu, Československé obce legionářské a dalších partnerů připravili výstavu fotografií a dobových plakátů k 93. výročí připojení Petržalky k Bratislavě vojenskou cestou v srpnu 1919. Výstava v prostorách Obchodní akademie na Hrobákově ul. 11 bude otevřena v pondělí 10. prosince a do konce ledna 2013 bude možné dohodnout návštěvu na telefonickém č. 6241 1353.

  Velvyslanectví ČR v Bratislavě    Druhé kolo volby prezidenta ČR
  V pátek 25. a v sobotu 26. ledna se uskuteční druhé kolo přímé volby prezidenta ČR i na zastupitelském úřadě ČR v Bratislavě. V prvním kole, jehož výsledky jsme už publikovali (viz níže), hlasovalo jen 162 z celkového počtu 417 voličů zapsaných ve zvláštním voličském seznamu (v květnu 2010 při volbách do Poslanecké sněmovny PČR to bylo 180 ze 418 registrovaných voličů). Tajemník velvyslanectví Tomáš Jadlovský k tomu říká: „U krajanů se setkávala komise s problémem, kdy někteří trvale zde žijící krajané dodnes nejsou v seznamu voličů, ač jde o nenáročnou proceduru, kterou každý zvládne za pár minut na velvyslanectví. Dalším problémem jsou české doklady totožnosti, pokud český občan žijící na Slovensku nemá český občanský průkaz nebo pas, nemůže hlasovat se slovenským dokladem.“

  Volby ČR    V Bratislavě vyhrál Karel Schwarzenberg
  Podle údajů na portálu Českého statistického úřadu volby.cz v prvním kole prezidentských voleb v Bratislavě hlasovalo 250 voličů, kteří nejčastěji podpořili Karla Schwarzenberga (46,4 %), Jana Fischera (17,6 %) a Miloše Zemana (17,2 %). Více než deset hlasů ještě dostali Jiří Dienstbier a Zuzana Roithová. Ve voličském seznamu bylo zapsáno 505 jmen, podle zprávy TASR v něm před volbami bylo 417 voličů, přihlášených na Slovensku. Z těchto údajů vyplývá, že 88 osob v Bratislavě hlasovalo na voličské lístky a k urnám přišlo jen 162 krajanů. Volit sice chtěli i další, avšak mnozí odešli s prázdnou z důvodu už neplatných dokladů. Druhé kolo, v němž se rozhodne mezi M. Zemanem a K. Schwarzenbergem, bude v pátek 25. a v sobotu 26. ledna.

  Milena Secká    Čeští krajané ve světě
  Při příležitosti 20. výročí ustanovení české menšiny na Slovensku otevírá Český spolek Bratislava letošní cyklus kulturně společenských programů pod názvem Kulturní večery v úterý 29. ledna přednáškou dr. Mileny Secké, CSc. z knihovny Náprstkova muzea v Praze na téma Čeští krajané ve světě. I letos se Kulturní programy pořádají ve společenském sále Csemadoku na Nám. 1. máje (naproti Hotelu Tatra, za bývalou prodejnou maďarských knih). Začátek v 17 hodin, půlhodina předtím je v rámci přípravy sálu příležitostí na přátelské posezení se známými.

  Magni.cz    Duchovní turistika v ČR
  Česká republika poskytuje bohatou nabídku turistických cílů a tras, spojených s duchovními památkami. Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism v Bratislavě představila projekt Magni – Cesty s příběhem, který ve spolupráci s církvemi a náboženskými společnostmi zastřešuje turistickou propagaci sakrálního bohatství jednotlivých regionů a prostřednictvím různých forem oslovuje návštěvníky ČR v několika jazycích. Nejnovější publikaci a krátké filmy představil Marek Toušek z pražské agentury HelpTour, který zájemce pozval na prezentaci na brněnském výstavišti 17. ledna 2013 a následující letošní program, jehož hlavní událostí budou oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstců Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy.

  Josef Poštulka    Vzpomínka na ing. Josefa Poštulku
  Před 90 lety se narodil stavitel, statik a vynálezce ing. Josef Poštulka (6. ledna 1923 Česká Třebová – 5. března 2009 Bratislava). Většinu života prožil na Slovensku, no řada z 1500 projektů, na nichž se podílel zejména jako specialista na nosníky, stropy a střechy z oceli, betonu i dřeva, dodnes stojí na několika kontinentech, byl také autorem sedmi patentů ve stavebnictví. Mezi jeho nejznámější stavby patří zastřešení Sportovní haly v Bratislavě na Pasienkoch a olympijského stadionu v Mnichově. Realizoval výrobní haly ve Snině, velkogaráže v Bratislavě, Žilině, Ostravě a Plzni, věžové domy v Bratislavě Krasňanech a Partizánském, několik rekonstrukcí i ve svém rodném městě. Jeho projekt tunelu Sitina byl napřed zamítnut, no později realizován podle jiného projektu. Ing. Poštulka byl dlouholetým členem Českého spolku.

  Jan Vladislav    Výročí Jana Vladislava
  Připomínáme si nedožité 90. výročí narození básníka, spisovatele, překladatele a pedagoga PhDr. Jana Vladislava (vlastním jménem Ladislav Bambásek, 15. ledna 1923 Hlohovec – 3. března 2009 Praha). Narodil se v rodině českého poštovního úředníka, bývalého legionáře, která musela v roce 1939 opustit Slovensko, proto mladý Jan dokončil gymnázium v Poličce, studia na Karlově univerzitě mohl z politických důvodů dokončit až v roce 1969. Ovládal několik jazyků a už jako 17letý překládal Petrarcovy sonety. Po „normalizačním“ zákazu publikování založil samizdatovou edici Kvart, patřil k prvním signatářům Charty 77 a v roce 1981 musel odejít do Francie, kde přednášel na Vysoké škole sociálních věd, od roku 2003 se vrátil do Prahy.

  fotokopie oznámení, klikem zvětšíte    Volby prezidenta ČR
  Velvyslanec ČR na Slovensku Jakub Karfík adresoval představitelům krajanských spolků dopis, v němž je informuje „o nadcházející, historicky první přímé volbě českého prezidenta. Stejně jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny se jí mohou zúčastnit i čeští občané žijící a pobývající v zahraničí.“ K dopisu je přiloženo podrobné oznámení o době a místě konání voleb a také jak postupovat v případě zájmu o zápis do seznamu voličů a o hlasování.
 • > > > fotokopie oznámení


 • Bedřich Homola    Památce generála Homoly
  Před 70 lety byl popraven generál Bedřich Homola (2. června 1887 Běleč u Berouna – 5. ledna 1943 Berlín Plötzensee). Absolvent vyšší průmyslové školy stavební v Praze bojoval jako legionář v Rusku a v armádě už zůstal. V létě 1935 byl už jako divizní generál přeložen do Turčianského Svätého Martina, účastnil se výstavby obranného systému pevnůstek proti horthyovskému Maďarsku, a koncem 1938 do Banské Bystrice, kde se podílel na projektu budovy velitelství VII. armádního sboru na nábřeží. Ve dnech 9.-11. března splnil rozkaz o vyhlášení výjimečného stavu na Slovensku, odzbrojil Hlinkovu gardu, jejíž představitele nechal odvézt na Špilberk, a internoval slovenskou vládu včetně předsedy J. Tisa. Tzv. „Homolův puč“ však nezabránil vyhlášení samostatného Slovenska a generál byl 14. března odvelen do Prahy, kde se zapojil do vedení odbojové skupiny Obrana národa, 1941 zatknut gestapem.

  Peter Zvon    Výročí spisovatele Petra Zvona
  Před 100 lety se narodil JUDr. Vladimír Sýkora (9. ledna 1913 Chrudim – 19. října 1942 Bratislava), povoláním bankový úředník, no známější jako slovenský dramatik, divadelní kritik a režisér Peter Zvon (používal i pseudonym Juraj Valach). Dětství prožil v Bratislavě a Zlatých Moravcích, studium práva v Praze po uzavření českých vysokých škol dokončil v Bratislavě. Za svůj krátký život napsal dvě komedie (první hra, kterou údajně napsal pro E. F. Buriana, se nedochovala) – „Tanec nad plačem“ kriticky konfrontuje současnost s minulostí, až po jeho smrti byla publikována „Vzdálená země“, jejíž děj se odehrává v době světové války na opuštěném ostrově.

  Historická budova SND    Vzpomínka na Jindřicha Volejníčka
  Před 80 lety se narodil tanečník, choreograf a pedagog Jindřich (Henrich) Volejníček (8. ledna 1933 Brno – 19. srpna 1984 Vídeň), 1955-66 sólista baletu SND, od 1967 působil v Theater an der Wien.

  Technická univerzita Zvolen    Vzpomínka na Ing. Karla Eisnera
  Před 105 lety se narodil ing. Karel Eisner (11. ledna 1908 Bystřice pod Hostýnem – 15. ledna 1981 Bratislava), chemik v oblasti zpracování dřeva, profesor Vysoké školy lesnické a dřevařské (dnes Technická univerzita) ve Zvolenu, v letech 1968-71 prorektor.

  výřez z plakátu    Premiéra nového filmu Jana Hřebejka
  České centrum zve v úterý 15. ledna 2013 na slovenskou premiéru filmu Jana Hřebejka „Odpad, město, smrt“ ve 20 hod. v kině Lumiere. Snímek vychází z divadelní představení Pražského komorního divadla v režii Dušana Pařízka podle stejnojmenné předlohy Reinera Wernera Fassbindera. Příběh se odehrává v prostředí rozpadajícího se města se zkorumpovanými politiky, podnikately i policií, čemu odpovídají pokřivené vztahy mezi ústředními postavami dramatu zasazeného do současného prostředí.

  Vodní díla na Váhu    Stavěl Vážskou kaskádu
  Před sto lety se v Rokycanech narodil prof. ing. Dr. Techn. Jiří (Juraj) Stork, DrSc. (3. ledna 1913 Rokycany – 29. února 1972 Brno), stavební inženýr, odborník na vodní stavby a betonářské technologie, v letech 1946-50 se podílel na výstavbě vodních děl na Váhu, později ředitel Výzkumného ústavu stavebních hmot a konstrukcí v Bratislavě, náměstek ředitele Ústavu stavebnictví a architektury SAV a od roku 1969 profesor VUT v Brně.

  Prezidentská standarta    Volby prezidenta ČR
  Občané ČR i v zahraničí budou tento týden poprvé volit svého prezidenta. Na našem portálu jsme přinesli vyjádření kandidátů na téma krajané, a to Jiřího Dienstbiera a Jana Fischera (nejpohotověji ze všech na naši výzvu sice zareagoval Tomio Okamura, žel, jeho kandidatura byla zrušena). Připojujeme ještě archivní rozhovor s Přemyslem Sobotkou v České besedě č. 3/2005 a odkazy na stránky všech kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka a Miloš Zeman.

  Jan Fischer, foto: jan-fischer.cz    Jan Fischer: Krajané mají pro Českou republiku velký přínos
  Krátce po oznámení oficiálního seznamu kandidátů do prezidentských voleb v lednu 2013 jsme všechny oslovili s výzvou, zda se nechtějí vyjádřit na portálu www.cesi.sk na téma: „Čeští krajané ve světě a jmenovitě na Slovensku: Vaše zkušenosti, názory, možná předsevzetí ve funkci hlavy státu". Odpověď nám poslala i mluvčí Kanceláře Jana Fischera Jana Víšková. Jeho celou odpověď najdete na stránce diskusního fóra „20 let menšinou“.

  Jindřich Štreit    Brána naděje Jindřicha Štreita
  České centrum a CzechTourism zvou na výstavu fotografií Jindřicha Štreita. Výstavní soubor Brána naděje vznikal 40 let a Jindřich Štreit na něm zachycuje v toku času měnící se lidi, humorné i smutné okamžiky, nezapomíná připomenout, jak se komunistický režim choval k duchovním a také k církevním a historickým památkám. Černobílá kolekce zachycující každodenní starosti obyčejných lidí je otevřena v Galérii Michalský dvor na Michalské ul. 3 v Bratislavě od 9. do konce ledna od úterý do neděle od 13 do 18 hod. Na vernisáži 8. ledna v 17 hod. vystoupí s úvodním slovem prof. Ľ. Stacho a jako hudební host Pressburger Klezmer Band.

  UK FSV    Nabídka anglického studia na FSV UK v Praze
  Anna Pečmanová z International Office Charles University in Prague Faculty of Social Sciences prostřednictvím našeho portálu nabízí krajanům studium v angličtině na bakalářském, magisterském a PhD programu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2013-14 je 15. dubna 2013, podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách fsveng.fsv.cuni.cz a www.fsv.cuni.cz, případně si je můžete objednat v papírové podobě na adrese pecmanova@fsv.cuni.cz.

         
 • > > > archív zpráv z roku 2012