Archív aktualit, pozvánek a zajímavostí 2014

O. Štáfl    Inicioval symbolický hřbitov u Popradského plesa
Malíř Otakar Štáfl (30. prosince 1884 Havlíčkův Brod – 14. února 1945 Praha) opustil gymnaziální studia, aby mohl rozvíjet výtvarný talent a záhy se v Praze prosadil jako grafik. V rodném městě 1924 inicioval výstavbu pomníku Karlu Havlíčkovi Borovskému, ale značnou část života věnoval Vysokým Tatrám, jež propagoval i v knižní tvorbě a v zahraničí. Inicioval a od roku 1936 obětavě s rodinou pomáhal vybudovat Symbolický hřbitov na památku návštěvníků, horolezců a záchranářů pod Ostrvou. Sám zhotovil kapličku a dal zhotovit první detvanské kříže. Krátce po jeho dokončení však musel Slovensko opustit a s manželkou tragicky zahynul při bombardování Prahy. Česká beseda o nich psala v č. 3-4/1995 a v č. 9/2002.


J. Nehera s chotí, foto: iprostejov.cz    Zakladatel bývalé slávy města módy
Krejčí a podnikatel Jan Nehera (31. prosince 1899 Kostelec na Hané – duben 1958 Casablanca, Maroko) pocházel z rodiny venkovského krejčího, po vyučení v továrně na zemědělské stroje založil 1923 továrnu na konfekci v Prostějově (pozdější OP), k níž postupně přidával vlastní prodejny a zahraniční pobočky. V roce 1939 zahájil oděvní výrobu v Trenčíně, 24. srpna 1940 nechal vysvětit továrnu, jež později vytvořila základ pro označení město módy. Krátce na to mu však závody zabavili nacisté, po válce byly všechny jeho závody znárodněny.

ZÚ ČR    Upozornění na končící lhůtu nabytí občanství ČR prohlášením dle zákona č. 40/1993 Sb.
Velvyslanectví ČR upozorňuje, že dne 1. ledna 2015 zanikne možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 33, § 72 a § 73 zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství ČR, podle nichž mohou někteří občané SR nabýt státní občanství ČR na základě prohlášení podle § 18a, 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR ve znění účinném ke dni 31.12.2013. Podrobnější informace jsou uvedeny na webové stránce zastupitelského úřadu ČR v Bratislavě.

foto: CzechTourism    Vlaky zvou turisty
Zatímco v Tatrách doufají, že cenový souboj na železnicích po vstupu českého soukromého dopravce přiláká do Tater i více českých turistů, naopak Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism spustila reklamní kampaň na vagónech slovenských železnic, propagující portál Kudyznudy.cz, jímž chce přilákat zejména studenty a důchodce, kteří mohou využít nulové cestovné na slovenských tratích k návštévě ČR. Do poloviny února bude takto vyzdobená souprava jezdit mezi Bratislavou a Košicemi, kromě toho ve vybraných spojích zejména na východním Slovensku bude distribuovaná brožura „Česko země příbéhů – sedm kulturních cest“.

ČB č. 12/2004    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V prosincovém čísle ročníku 2004 si můžete přečíst např. úvodník velvyslance ČR v SR Vladimíra Galušky; medailon architekta a malíře Mgr. arch. Jiřího Mezřického a výtvarníka Františka Šestáka; rozhovor s velvyslancem ČR V. Galuškou; reportáž o následcích vichřice v Tatrách a z memoriálu F. Kafky; rozhovor s JUDr. Miroslavem Antlem (dnes senátorem); setkání s cestovatelem Miroslavem Zikmundem a medailon (dnes už neexistující) RO Poprad v cyklu k 10. výročí ČSnS.

foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert ČSB
V pátek 5. prosince 2014 Český spolek Bratislava uspořádal tradiční Vánoční koncert v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského. S vánočním pásmem písní a koled se představil Bratislavský chlapecký sbor pod vedením Mgr. art. Magdalény Rovňákové, ArtD. Krajané ve svém stŕedu přivítali i velvyslankyni ČR v SR paní Lívii Klausovou. Atmosféru slavnostního vyvrcholení celoročních aktivit bratislavských krajanů zachytil Ing. Ladislav Bábíček, jenž poskytl několik snímků na zveřejnění.

foto: Ing. L. Bábíček    Mikulášské tvořivé dílny 2014
V sobotu 6. prosince 2014 ČSB organizoval tradiční předsváteční Tvořivé dílny, určené nejen dětem, jež si pod odborným vedením výtvarnice Evy L. Bachraté, mohli vlastnoručně vyrobit drobné ozdoby na zkrášlení předvánoční atmosféry. Z akce pořídil videozáznam Ing. Ladislav Bábíček, jenž poskytl i několik snímků do naší fotogalerie.

kaple    Příchod Žofie České do Prešpurku
Na Vánoce (25. prosince) 1419 se vdova po králi Václavu IV. (a neteř jeho první ženy Johanny Bavorské) česká a římská královna Žofie Bavorská (1376 Mnichov – 26. září 1425 Bratislava) vydala na pozvání svého švagra Zikmunda Lucemburského do Prešpurku, kde ji podle manžela titulovali Žofie Česká a kde strávila zbytek života. Pohřbena byla v boční kapli katedrály sv. Martina, jejíž výstavbu iniciovala a jež nese její jméno.

Bocatius    České stopy v osudu košického rychtáře
Historik, knihovník a básník Jan Bocatius (vl. jm. Bock, 25. prosince 1569 Wetschau, Lužické Srbsko – 31. října 1621 Uherský Brod) se narodil v protestantské rodině, ale po studiích v Drážďanech a Wittenbergu navštívil řadu měst v horních Uhrách, jako pedagog působil v Banské Bystrici, Kremnici, na Spiši, v Prešově a v Košicích se stal rychtářem, jenž významně ovlivnil život regionu. Císař Rudolf II. mu udělil titul „poeta laureates caesareus” a v roce 1598 ho povýšil do šlechtického stavu, avšak později ho za účast v protihabsburském povstání dal věznit v Praze. Zemřel na Moravě na jedné z diplomatických cest ve službách Gabriela Bethlena.

J. Celba, foto: mestonachod.cz    Skládal hudbu i do slovenských filmů
Jazzový hudebník a skladatel Jaroslav Celba (26. prosince 1924 Kramolna u Náchoda - 27. února 2013 Praha) studoval na ČVUT a UK v Praze, ale v 50. letech byl obviněn jako nepřátelský agent a odsouzen na trest smrti. V 60. letech složil první skladbu do animovaného filmu pro děti, co ho přivedlo ke komponování hudby, z níž zejména filmová mu přinesla největší uznání. S jeho jménem je spojena řada úspěšných animovaných seriálů do televizních večerníčků (např. Pohádky z mechu a kapradí) včetně slovenských (Pásli ovce valasi, Slimák Maťo a škriatok Klinček), ale i do televizních filmů (ze slovenských Nikto nie je doma a Jedno malé sídlisko).

TANAP    Vzpomínka v Tatrách
Uznávaný botanik a ekolog doc. RNDr. Jan Šmarda (27. prosince 1904 Třebíč – 7. prosince 1968 Brno) přednášel na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, byl ředitelem Moravského muzea v Brně, kde také založil pobočku Geobotanické laboratoře ČSAV. Jeho jméno je uvedeno mezi šesti botaniky, jimž letos v květnu odhalili v Tatranské Lomnici společnou pamětní tabuli za zásluhy o výzkum a ochranu tatranské flóry.

Tatra T2    Sváteční pozdrav ze stověžaté
Od Mikuláše do 23. prosince jezdí za zvuku koled po Bratislavě tramvaj typu ČKD - Tatra T2, vyzdobená vánočními světly. Podle vyjádření Dopravního podniku bude bezplatně vozit cestující po vyhlídkové trase od budovy SND okolo centra města na Vazovovu ul. každý den od 16. do 18. hodiny. Tento typ vyráběly pražské závody Tatra Smíchov a ČKD Stalingrad od poloviny 50. do začátku 60. let 20. století a v Bratislavě jezdilo v letech 1958 až 1988 67 těchto vozidel.

Modra    Vychovával vinařskou generaci
Vinař Bohuslav Jermář (16. prosince 1889 Praha – 25. července 1957 Praha) zasvétil život vinohradnictví a výrobé vína. V r. 1932 pŕicestoval do Modry, kde založil vlastní podnik a začal spolupracovat s místní vinohradnickou školou na výchově mladé generace vinařů. Napsal několik publikací, věnovaných zejména obohacování domácích zkušeností a tradic o poznatky z pěstování a zpracování vinné révy v zahraničí.

foto: osobnosti-kultury.cz    Uznávaný scénograf začínal v Bratislavě
Výtvarník a scénograf František Tröster (20. prosince 1904 Vrbičany u Roudnice nad Labem – 14. prosince 1968 Praha), po studiu architektury na ČVUT a VŠUP v Praze a krátké praxi v zahraničí působil jako pedagog aranžérství v letech 1934–38 na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě, kde už záhy po příchodě začal spolupracovat s režisérem Viktorem Šulcem jako scénograf v SND. V této činnosti pokračoval i po nuceném odchodu ze Slovenska v Praze, kde dosáhl významných ocenění, založil první katedru scénického výtvarnictví na světě, úspéšně se věnoval i výstavnictví a spolupracoval jako architekt i na několika filmech.

J. Kollár    Čeština jako úřední jazyk v horních Uhrách
Na návrh Jana Kollára vyhlásil rakouský ministr vnitra Alexandr Bach 21. prosince 1849 za úřední jazyk v horních Uhrách staroslověnštinu (slovakizovanou češtinu). Evangelický farář Jan Kollár (29. července 1793 Mošovce – 24. ledna 1852 Vídeň) v revolučních letech 1848 jako důvěrník císařského dvora pro otázky horních Uher, jenž se už předtím rozešel se Štúrem a jeho skupinou, jehož kritizoval za zavádění nové slovenštiny, tehdy podal návrh na samosprávu Slovenska a zavedení češtiny do škol. Platnost nařízení však záhy skončila a Jan Kollár byl v r. 1949 jmenován mimořádným profesorem slovanské archeologie na vídeňské univerzitě.

J. Smyčková    Životní jubileum vzácné dámy
Operní zpěvačka Jarmila Smyčková (14. prosince 1929 Poštorná) vyrůstala v Brně a prvních jedenáct divadelních let začínala v Opavě, nakonec však spojila svůj život jako koloraturní soprán se Slovenským národním divadlem, v nemž byla sólistkou v letech 1966 až 1988. Český spolek Bratislava, jehož je dlouholetou členkou a pro nějž dodnes obětavě organizuje hudební programy, jí přeje hodně zdraví a životních sil. Její medailon přinesla Česká beseda v č. 12/1999.

Mše 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v katedrále sv. Martina
Velvyslanectví ČR, České centrum a Městská část Bratislava Staré Město zvou opět na vystoupení Svatováclavského souboru z Dolních Bojanovic, který v Dómu sv. Martina v Bratislavě přednese tradiční Českou mši vánoční (Hej, mistře) z roku 1796 od Jakuba Jana Ryby (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem). Začátek koncertu v neděli 14. prosince 2014 je v 19 hodin. V sobotu 20.12. skladbu zopakují ve 20 hod. v piešťanském hotelu Thermia Palace.

J. Abrhám    Představitel nejznámějšího číšníka má se Slovenskem hodně společného
Herce Josefa Abrháma (14. prosince 1939 Zlín) pojí se Slovenskem zajímavé okolnosti. Vnuk evangelického faráře a spisovatele Jozefa Hollého z kádrových důvodů začínal dráhu jako dělník v cihelně, znárodněné ve Zlíně jeho rodičům, odkud přešel do Pozemních staveb Bratislava, kde už nebyl synem majitele cihelny, ale dělníkem. V Bratislavě také začal studovat herectví na VŠMU, odkud přestoupil na DAMU do Prahy. Jeho dramatické životní osudy připomněla ČB v č. 1/2004.

Památník koncem r. 2009    Výročí zásadního rozhodnutí o soše TGM
V úterý 8. prosince 2009 Místní zastupitelství Bratislava - Staré Město přijalo rozhodnutí o úpravě Památníku čs. vzájemnosti před budovou SNM. Památník byl odhalen v roce 1988 k 70. výročí vzniku ČSR, přičemž na pylonu byl umístěn lev s historickým znakem republiky od prof. B. Kafky jako pozůstatek z bývalého památníku M.R. Štefánika. V souvislosti s obnovením sochy M.R. Štefánika v nové čtvrti Eurovea byla socha lva sejmuta s podmínkou, že bude vyřešena nová podoba památníku před muzeem. Skupina odborníků navrhla na  snížený pylon umístit kopii sochy prvního čs. prezidenta T.G. Masaryka od Ladislava Šalouna z depozitu Městského muzea (původně byla ve foyer jedné z bratislavských prvorepublikových bank).

obálka knihy    Významná osobnost českého a slovenského národopisu
Etnografka PhDr. Drahomíra Stránská (8. prosince 1889 Praha – 24. srpna 1964 Praha) původné vystudovala slovanské jazyky a literaturu, no po promoci ji osud zavedl k muzejním sbírkám, jež další její život nasměrovaly k národopisu. Řadu z více než 200 publikací věnovala i Slovensku, např.: Ze studia slovenských krojů (1927), Lid pod Tatrami, Lidové stavby na Spišské Maguře, podílela se i na převozu dřevěného kostelíka sv. Michala z Podkarpatské Rusi do Prahy, iniciovala expozici tatranské lidové kultury v ND v Praze, v roce 1936 vydala metodickou „Příručku lidopisného pracovníka“, jež se stala návodem mladým etnografům, jak přispět k záchraně lidového umění a tradic.

žánrová ilustrace    Tradiční předvánoční posezení
Český spolek Bratislava zve své členy a příznivce na poslední letošní setkání v rámci celoročního cyklu Kulturní večery v úterý 9. prosince v 17 hodin ve společenském sálu Csemadoku. Na tradičním předvánočním posezení nebude chybět kulturní program a malé občerstvení (vlastní cukroví vítáno). Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny.

SND    Barytonista světového jména začínal v SND
Operní barytonista a hudební pedagog Otokar Kraus (10. prosince 1909 – 28. července 1980 Londýn) v Praze a Miláně debutoval v brněnské opeře, ale krátce na to se stal hlavním barytonistou Slovenského národního divadla (1936-39). Skutečného věhlasu však dosáhl až po nuceném odchodu po roce 1939 do Velké Británie, kde s úspěchem vystupoval až do roku 1973.

L. Snopek    Slovácký sochař spojil život se Slovenskem
Sochař, medailér a pedagog, národní umělec Ladislav Snopek (10. prosince 1919 Mařatice – 4. října 2010 Bratislava) vystudoval legendární sochařsko-kamenářskou školu v Hořicích a AVU, kde krátce působil jako asistent. Od roku 1950 přišel na katedru monumentálního sochařství VŠVU do Bratislavy, od roku 1958 vedl odbor modelování na SVŠT. Mezi jeho nejznámější díla patří Památník francouzským partyzánům na vrchu Zvonica u Strečna, pomník Dušana Jurkoviče na nábřeží v Bratislavě, socha Martina Benky, pomník SNP v Martině a další.

ČC     Fotoglosa: Reklama musí šokovat!
V případě hudby se to nevztahuje pouze na moderní trendy, ale i na klasiku, jak dokazuje fotografie z webstránky slovenské verze Českého centra v Bratislavě, zvětšit foto můžete zde. Podle autora snímku tam oznam „straší” už od léta (snímek je datován 16. 7. 2014). Pro nezasvěcené: spisovný slovenský překlad Mše vánoční je Vianočná omša, přesnější údaje o koncertu přinášíme na jiném místě na této stránce.
Máte úsměvné nebo jinak zajímavé foto na česko-slovenské téma? Podělte se s ním na naší stránce.

socha ve Svitu    Výročí vzniku Svitu
V prosinci 1934 začala firma Baťa provozovat Pokusnou stanici na výrobu umělého hedvábu „Baťove závody Batizovce“ na pozemcích, jež na jaře 1934 Tomáš Baťa odkoupil od obce Veľká. Provozovna se stala základem nejen velkého závodu na výrobu umělých vláken, ale i současného města Svit (původní název osady Baťovce se neujal, název Svit se objevil poprvé v r. 1936, statut města získalo v roce 1962). Název bývá odvozován od zkratky „Slovenská viskózová továrna“, jazykovědci se spíše přiklánějí k výkladu, podle něhož slovo „svit“ kdysi označovalo nářečové pojmenování stočeného ovčího rouna (a to měly výrobky z umělého vlákna nahradit).

ČSnS    Závěr oslav 10. výročí ČSnS v roce 2004
Slavnostním vánočním koncertem v Moyzesově síni Slovenské filharmonie v Bratislavě vyvrcholily 11. prosince 2004 celoslovenské oslavy 10. výročí vzniku ČSnS. Na úvod koncertu promluvil nový velvyslanec ČR v SR dr. Vladimír Galuška, poté okolo 40 zástupců RO a MK ČSnS převzalo čestná uznání ČSnS, ve druhé části vystoupilo Ženské trio a Ženský sbor ČSnS z Košic. Nikdo tehdy netušil, že za necelého půl roku se ČSnS rozpustí (transformuje) na samostatné lokální spolky. Česká beseda o slavnosti podrobně informovala v č. 1/2005.

foto: M. Klubal    Konference a slavnostní večer v Košicích
V sobotu 8. listopadu 2014 se v Košicích uskutečnil seminář „Identita české národnostní menšiny”, o němž jsme už informovali prostřednictvím fotografií, jež nám laskavě poskytl Pavol Kraus. K nim připojil několik snímků Ing. Milan Klubal, jenž se zúčastnil coby delegát ČSB odpolední konference a večerního programu, jehož se zúčastnila i velvyslankyně ČR v SR paní Lívia Klausová a na němž vystoupil Smíšený pěvecký sbor Foerster z Jičína. Druhou část fotografií si můžete prohlédnout zde.

Patria    Výročí českého národnostního vysílání ve Slovenském rozhlasu
Slovenský rozhlas poprvé odvysílal národnostní program v češtině na programu Radio Patria 1. prosince 1999, od ledna 2001 přibyla další dvacetiminutový kulturní pořad. Většinu českých programů v redakci národnostního vysílání v Košicích připravuje dlouholetá šéfredaktorka měsíčníku Česká beseda (1995-2007) Mgr. Helena Miškufová.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na nejbližší program
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 2. prosince na veselé posezení s českou písničkou s Alickou Černohorskou. Začátek programu v sálu Csemadoku na Náměstí 1. máje 10-12 je v 16 hod.

A. Horák    Etnograf našel domov v Martině
Etnograf akademik Jiří Horák (4. prosince 1884 Benešov – 14. srpna 1975 Martin) vystudoval slavistiku a germanistiku na Karlově univerzitě, no stále více se orientoval i na národopis. Začínal jako středoškolský profesor, později přednášel na pražské a brněnské univerzitě. V roce 1920 se poprvé setkal se svou budoucí manželkou a dcerou martinského knihkupce Annou Gašparíkovou, knihovnicí a archivářkou prezidenta T. G. Masaryka, když v Matici slovenské v Martině studoval rukopisy lidových písní. Po válce se tam usadil natrvalo v domě, který s manželkou věnovali po smrti Etnografickému muzeu SNM a dnes se v něm nachází Muzeum kultury Čechů na Slovensku.

BChZ    Vánoční koncert ČSB
Český spolek Bratislava zve své členy a příznivce na tradiční Vánoční koncert v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Letos se uskuteční v pátek 5. prosince 2014 v 18 hod. a s vánočním programem se představí Bratislavský chlapecký sbor pod vedením Mgr. art. Magdalény Rovňákové, ArtD. Koncert organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

Pittsburská dohoda    Pomáhal stavět základy společného státu
Už 5. prosince 1914 skupina amerických Slováků vydala tzv. Apel, v némž vyzvala všechny slovenské krajany a jejich instituce na politické sjednocení Slováků a Čechů. Iniciátorem byl novinář Milan Alexandr Getting (1878 Bytča – 1951 USA), který emigroval do Pittsburgu v roce 1902 a později tam začal vydávat noviny Slovenský Sokol. I jejich prostřednictvím organizoval meziu americkými Slováky kampaň, jež připravila půdu pro návštěvu T.G.Masaryka a podepsání Pittsburské dohody 31. května 1918, , vyjadřující souhlas všech zúčastněných stran s vytvořením společného státu. Po vzniku ČSR se sice vrátil do vlasti, ale záhy přijal práci v diplomatických službách v USA.

Z předcházejících setkání    Tvůrčí dílny s předvánočními tradicemi
Jako každý rok organizuje Český spolek Bratislava pravidelné tvůrčí dílny – předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou. Letos se uskuteční v sobotu 6. prosince 2014 v 15 hod. ve Společenském sále Csemadoku (účast dětí prosíme nahlásit předem Ing. Večerné na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení dostatku výtvarného materiálu a občerstvení pro nejmenší). Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

foto: fdb.cz    Spoludržitel bronzové Bratislavské lyry 1970
Klavírista a hudební skladatel Milan Dvořák (6. prosince 1934 Prostějov) napsal řadu orchestrálních a jiných skladeb i písní, přednášel kompozici na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka. Od 60. let vedl doprovodnou skupinu Hany Hegerové. Spolu s Harrym Macourkem složili píseň „S létem zpívám“ (text Jiří Růžička), s níž Jitka Zelenková získala v roce 1970 bronzovou Bratislavskou lyru.

foto: Slovakia.travel    Čeština v chrámech
Shromáždění evangelíků 6. prosince 1559 v Kremnici přijalo společné vyznání víry tzv. Confessio heptapolitana v sedmi hornických městech středního Slovenska (Banská Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Banská Bystrica, Pukanec, Banská Belá, Nová Baňa), podle něhož byla oficiálně povolena některá reformační protestantská opatření, mimo jiné i bohoslužby v německém a českém jazyce, přijímání podobojí, sňatky kněžích, skromnější bohoslužby i výzdoba kostelů.

ČB č. 11/2004    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V listopadovém čísle ročníku 2004 si můžete přečíst např. reportáž z 3. malířského sympozia Imprese Jeseň/Podzim; k 60. výročí bojů pod Duklou; z odhalení busty TGM a MRŠ v Košicích; medailón muzikanta Juraje Kosťuka; rozhovor s Borisem Rösnerem; o pobytu astronauta E. Cernana; pohádku Lenky Procházkové O velikém cestovateli; připomínku bojů Vysokomýtského 30. pěšího pluku; informaci o připravovaném filmu o Janu Masarykovi nebo profil RO ČSnS Liptovský Hrádek v cyklu k 10. výročí ČSnS.

S. Motl    Kam zmizel zlatý poklad republiky
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava 25.listopadu 2014 na přednášku novináře a publicisty Stanislava Motla s videoprojekcí a besedou na téma „Kam zmizel zlatý poklad republiky“. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

F. Písecký    Pobočník Milana Rastislava Štefánika
Učitel Ferdinand Písecký (25. listopadu 1879 Praha – 25. října 1934 Bratislava, pochován v Modře) se jako kapitán československých legií v roku 1918 stal pobočníkem generála Milana Rastislava Štefánika. Do vlasti se však vrátil ještě před ním a v březnu 1919 nastoupil jako ředitel Učitelského ústavu v Modře, kde se zasloužil o jeho poslovenštění (od vzniku 1870 se v něm vyučovalo německy a maďarsky), o založení obecních knihoven i v okolí, Sokola a v rámci ústavu ochotnického divadelního souboru.

MČK Martin    Výročí Muzea české kultury v Martině
Dokumentační centrum české kultury na Slovensku při Etnografickém muzeu Slovenského národního muzea v Martině sice oficiálně vzniklo 1. června 1999, ale slavnostně otevřeno bylo až 25. listopadu 1999. Dne 21. dubna 2004 bylo přejmenováno na Muzeum kultury Čechů na Slovensku. Stálá expozice na Moyzesově ul. je věnována manželům Horákovým a životnímu stylu intelektuální rodiny za první republiky. Ředitelka muzea o tom informovala v České besedě č. 12/1999.

prof. J. Rychlík    Hodně zdraví, pane profesore!
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (26. listopadu 1954 Praha) vystudoval dějepis a a národopis na Filozofickéuniverzitě Univerzity Komenského v Praze a studoval též v Sofii, mimo jiné pracoval i Záhorském muzeu ve Skalici a v Masarykově ústavu AV ČR, patří k předním specialistům na moderní české a slovenské dějiny. Na našem portálu laskavě souhlasil s publikováním části závěrečné kapitoly knihy „Rozdělení Československa 1989 – 1992“, v níž se zmínil i o vzniku Českého spolku na Slovensku. Jeho článek k vzniku ČSR publikovala Česká beseda č. 7-8/2004.

palác    Kapelník hraběte Grassalkoviče
Hudební skladatel František Vincenc Krommer (vl. jm. Franz Kramarz/Kramář, 27. listopadu 1759 Kamenice u Jihlavy – 8. ledna 1831 Vídeň) získal základy hudby u svého strýce v Tuřanech u Brna, hudební dráha ho zavedla do Vídně a odtud do dalších měst v monarchii, v uherském Pécsi se stal ředitelem kostelního kůru, poté se stal kapelníkem plukovní hudby hraběte Antona II. Grassalkoviče (jenž vlastnil velký majetek na území dnešního Slovenska a v Bratislavě dal postavit dnešní Prezidentský palác), později se věnoval především skladbě, stal se členem dvorní kapely, v níž dosáhl jmenování dvorním skladatelem a kapelníkem.

ČSnS    Výročí 4. valné hromady ČSnS
Ve dnech 27. a 28. listopadu 1999 se v Martině uskutečnilo 4. valné shromáždění Českého spolku na Slovensku, na němž byla předsedkyní znovu zvolena šéfredaktorka České besedy Mgr. Helena Miškufová z Košic. Měsíčník přinesl podrobnější informace i hlavní referát předcházející předsedkyně a spoluzakladatelky Spolku Čechů na Slovensku (v r. 2004 přejmenovaného na ČSnS) Mgr. Marty Hrušovské z Bratislavy v čísle 12/1999.

SND    V hudebních stopách své matky
Klavíristka Emanuela Kajetánová (29. listopadu 1874 Vídeň – 4. května 1944 Bratislava), pocházející z české rodiny, se po působení ve Vídni, Krakově a Mariboru usadila v Bratislavě, kde od roku 1928 učila na Hudební a dramatické akademii – stejně jako později její dcera profesorka Ilza Vilímová-Kajetánová (nar. 22. září 1909 Maribor).

autoportrét    Průkopník dětské ilustrace na Slovensku
Malíř, grafik a spisovatel Jaroslav Vodrážka (29. listopadu 1894 Praha – 9. května 1984 Praha) po studiu uměleckoprůmyslové školy a AVU působil jako středoškolský učitel v Benešově a Táboře. V roce 1923 přišel na gymnázium do Martina, kde začal spolupracovat s Maticí slovenskou na vydávání knih pro děti a časopisů Včielka a Slniečko, organizoval typografické kurzy, později začal sám psát i slovensky. V r. 1939 musel s rodinou Slovensko opustit, po válce vydal řadu knih i slovensky.

Barunka    Vzpomínka na spisovatelku a herečku
Novinářka, spisovatelka a herečka Nataša Tanská (30.listopadu 1929 Praha – 17. července 2014 Praha) se za protektorátu s rodiči přestěhovala do Trenčína, ale ještě předtím stihla hrát ve dvou filmech, známá je zejména jako Barunka v Babičce z r. 1940. Po válce vystudovala VŠMU v Bratislavě, kde působila ja ko redaktorka Kulturního života, Roháče a dramaturgyně na Kolibě, v českých filmech si ještě zahrála v letech 1947-52. Od r. 1969 žila v Praze, kde pracovala ve vydavatelství Albatros, přesto vydávala knihy i ve slovenštině. Napsala též několik divadelních a rozhlasových her.

foto z vizitky    Nabídka advokátní kanceláře z Brna
Advokát Mgr. Hugo Hubený z Brna nabídl Českému spolku Bratislava spolupráci s cílem „přiblížit tak krajanům žijícím v zahraničí zcela novou soukromoprávní úpravu účinnou v naší vlasti od 1. 1. 2014“. Jeho články s komentářem, radami a upozorněními najdete na stránce AK Hubený.

J. Jiskra na kresbě M. Alše    Legendární vojevůdce a diplomat
V listopadu 1454 Ladislav Pohrobek znovu povolal do Uher Jana Jiskru z Brandýsa (asi 1400 Brandýs nad Orlicí – asi 1469) na potlačení bratříků a vrácení spišských, šarišských a středoslovenských banských měst pod královskou správu. Už předtím ho v roku 1440 pozvala matka Ladislava Pohrobka královna Alžběta, aby jako nejvyšší královský hejtman chránil zájmy jejího nezletilého syna. Tehdy ovládl území od Váhu do Tater a sídlil v Košicích. Dohromady s přestávkami působil na území Slovenska 22 let. Na trenčínské hradní skále je mu věnován reliéf, jímž sochař František Ducháč-Vyskočil v r. 1921 nahradil původní reliéf Vítězné Hungarie z r. 1915.

foto: Ing. L. Bábíček    Přednáška PhDr. Štefana Holčíka
Na pravidelný Kulturní večer Českého spolku Bratislava v úterý 11. listopadu pozvala předsedkyně Ing. Hana Husenicová historika PhDr. Štefana Holčíka s přednáškou o historii bratislavského hradu. K programu se vracíme několika fotografiemi, jež pořídil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: P. Kraus    Slavnostní večer v Košicích
V sobotu 8. listopadu 2014 Český spolek na Slovensku (ČSnS) v Košicích připravil seminář „Identita české národnostní menšiny”. V jeho první části se v hotelu Centrum uskutečnila výroční konference ČSnS, na niž navázal slavnostní večer k 20. výročí ČSnS, na nějž přijala pozvání i velvyslankyně ČR v SR paní Lívia Klausová. O kulturní program večera se postaral Smíšený pěvecký sbor Foerster z Jičína a Ženský sbor Českého spolku v Košicích. Atmosféru večera přibližují fotografie, jež nám laskavě poskytl Pavol Kraus.

foto: krajane.net/M.Turek    Vystoupení předsedkyně ČSB Ing. Hany Husenicové v Praze
Jak jsme už informovali, na pražské konferenci „Krajané a čeština“ (10. až 12. září 2014) byla mezi oceněnými zástupci z řad krajanů za dlouholetou činnost pro krajanské komunity i předsedkyně Českého spolku Bratislava Ing. Hana Husenicová. Její příspěvek na konferenci pod názvem „Jak udržet češtinu“ byl publikován na stránce konference (v pdf).

Stopy 7    Pavel Dvořák představuje ...
Spisovatel Pavel Dvořák vydal už sedmé pokračování edice Stopy dávné minulosti, tentokrát s podtitulem „Slovensko na konci středověku“ vracející se poutavým vyprávěním do doby po smrti krále Zikmunda Lucemburského. Knihu představil 8. listopadu 2014 v Muzeu města Bratislavy, další autorské besedy spojené s autogramiádou se uskuteční 27. listopadu v Turčianské knižnici v Martině a 17. prosince ve Veřejné knihovně V. Rešetku v Trenčíně. V jeho vydavatelství se také rozšířila edice „Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov“ o nový titul „Slováci vo víre tridsiatich rokov“, věnovaný historickým dokumentům a vnímání slovenské otázky v období od hospodářské krize 1929 do konce druhé republiky v březnu 1939.

ČB č. 7-8/2005    Přírodní katastrofa a její následky
Jedna z největších přírodních katastrof zasáhla Vysoké Tatry 19. listopadu 2004, kdy silná vichřice dosahující sílu orkánu zničila rozsáhlá zalesněná území v oblsti Tater, ale i na Oravě a Pohroní. Na odstraňování kalamity a do sbírek na záchranu se zapojili významnou měrou i obyvatelé a občanská sdružení z ČR, jež následně znepokojilo vyostření sporů okolo odstraňování kalamity a těžby dřeva v chráněných územích, proto na lepší seznámení se situací na místě musel přijet i český ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Česká beseda o jeho pobytu informovala v letním dvojčísle 2005, v němž zmínila i dobrovolný příspěvek pracovníků českého velvyslanectví v Bratislavě.

Uherská komora    Jeho stavby obdivujeme dodnes
Vrcholná tvorba stavitele Karla Františka Römische (vl. jm. Karl Franz, 1716 Buškovice u Žatce nebo Podbořany – 21. listopadu 1779 Pressburg) je spojena s Bratislavou, kde se podílel na výstavbě paláce Uherské komory (dnes Univerzitní knihovna), de Pauliho a Lisztova pavilonu, tereziánské přestavbě Bratislavského hradu i rekonstrukci Dómu svatého Martina podle návrhu architekta F. A. Hillebrandta (např. i zvýšení věže o 24 metrů na instalaci hodinového stroje a osazení pozlacené koruny na vrcholu). Vedl také stavbu zámečku rodiny Brunschwikových v Dolní Krupé.

tabule na ÚV    Vzpomínka na velitele slovenských dobrovolníků z let „meruôsmych“
V roce 2009 na budově vlády SR slavnostně odhalili pamětní tabuli připomínají slavnostní rozpuštění ozbrojených hurbanovských dobrovolnických sborů, jež se uskutečnilo 21. listopadu 1849 na tehdejší Fürstenallee (dnešní náměstí Slobody) před tím, než na bratislavském hradě odevzdali své zbraně. Mezi jejich veliteli byli i tři Češi: Bedřich Bloudek, František Zach a Bernard Janeček. Přiložené foto lze zvětšit.

foto: valsik.eu    Budoval čs. vojenské loďstvo na Dunaji
Plukovník Ing. Antonín Valšík (23. listopadu 1874 Trutnov – 6. ledna 1948 Praha) po studiích strojařiny na ČVUT nastoupil vojenskou službu na námořních lodích rakousko-uherské monarchie, na jednom z křižníků se zúčastnil potlačení boxerského povstání v Číně. Od r. 1911 pracoval na stavbě vojenských lodí v Terstu. Po vzniku ČSR působil na ministerstvu obrany v Praze, podílel se na vzniku čs. státní vlajky, na přezbrojení vojenských lodí na Labi a na Dunaji, řídil práce na vytvoření lodního zákona.

Kladení kytice    28. říjen v Bratislavě
V den vzniku Československé republiky 28. října se i letos konalo v Bratislavě vzpomínkové setkání u Památníku česko-slovenské vzájemnosti před budovou SNM. I když našich členů každý rok ubývá, potěšující je, že na setkání začínají přicházet i mladí lidé, které zajímá skutečnost, proč přelomová událost v dějinách obou našich národů je v každém státě přijímána jinak. Fotografiemi letošní setkání zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

Sv. Anežka Česká    Výročí svatořečení Anežky České
12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Českou (asi 1211 – 2. března 1282). Dcera krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské (pochované v klášteře Porta Coeli v Předklášteří, který založila) vynikala v duchovním, kulturním i společenském životě, prokázala diplomatické schopnosti, ale zejména svoji charitativní činností, v níž ji mimo jiné inspirovala i její sestřenice sv. Alžběta Uherská/Durýnská (7. července 1207 údajně Bratislava – 17. listopadu 1231 Marburg, je jí zasvěcen chrám v Košicích).

foto: H. Miškufová/ČB    Výročí prvního sympozia českých výtvarníků v SR
Ve dnech od 6. do 12. listopadu 1999 uspořádal Český spolek na Slovensku ve spolupráci s manželi Bachratými a dalšími partnery první malířské sympozium v prostorech Domu Slovenského fondu výtvarných umění v Banské Štiavnici, určený především výtvarníkům českého původu, žijícím na Slovensku. Plenéru pod názvem „Imprese Podzim/Jeseň 99“ se zúčastnili Blanka Votavová, Eva B. Linhartová, Věruna Mělčáková – Juneková, Jitka Bezúrová, Miloš Šimurda, PhDr. Bohumír Bachratý a jako host z ČR Zdeněk Hošek. Vytvořená díla byla následně vystavena v kavárně banskoštiavnického hotelu Bristol a později je české spolky vystavovaly v dalších městech. Manželé Bachratí ve spolupráci s českými spolky uspořádali ještě šest sympozií v různých lokalitách Slovenska. Reportáž z prvního přinesla Česká beseda v č. 12/1999.

Wypsání    První popsal český původ obcí na jihu středního Slovenska
Ladislav Bohuslav Bartholomeides (16. listopadu 1754 Klenovec - 18. dubna 1835 Ochtiná) byl evangelický kněz, učitel, národní buditel a všestranný učenec, autor prvních učebnic zeměpisu a přírodních věd na Slovensku. Knihy psal i ve slovakizované bibličtině (jazyk Kralické bible používali slovenští evangelíci až do 20. století), např. Hystorya o Ameryce vkazující, kterak byla skrze Krysstoffa Kolombusa a jeho Nasledowníky wynalezená, jakowé její přirozené Položení a Staw, jakowí Obywatelé a jak ji Ewropčané sobě podmanili. Do češtiny překládal antické spisy a v knize De bohemis Kishontensibus antiquis popsal česko-husitský původ obcí v oblasti Malohont na jihu středního Slovenska.

pozvánka    Výstava české výtvarnice
Galéria Nova a Vladimíra Klumpar zvou na výstavu sklářských děl pod názvem „Fauna a flóra“ v galerii na Baštové ul. 2 v Bratislavě. Výstava s podporou Českého centra potrvá od 6. října do 16. listopadu 2014.

Š. Holčík    PhDr. Štefan Holčík o historii Bratislavského hradu
V cyklu pravidelných Kulturních večerů zve ČSB v úterý 11. listopadu v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku na přednášku historika PhDr. Štefana Holčíka o historii Bratislavského hradu. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin, vstup volný.

Janáčkův zdroj    Vlastivědný zájezd na Moravu – fotogalerie
Dne 13. září 2014 zorganizoval Český spolek Bratislava vlastivědný poznávací zájezd na Moravu na hrad Helfštýn a do Teplic nad Bečvou s prohlídkou lázní a Zbrašovské aragonitové jeskyně. Článek ing. Ladislava Bábíčka s fotografiemi Soni Hrotkové si přečtěte zde.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2014
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti, věřím, že po období letních dovolených, kdy tradičně vynecháváme dva měsíce naší činnosti, jste už zvědavi na program, který pro Vás výbor ČSB (bez ohledu na období letních dovolených) připravil. Hned na úvod však využívám tuto příležitost k výzvě, že i tentokrát čekáme na Vaše nápady a iniciativy, jak obohatit naši činnost v následujícím období… (celý obsah).

SND    Výročí vzniku SND
Družstvo SND jako soukromá „účastinárska spoločnosť“ vznikla 8. listopadu 1919 s cílem spravovat historickou budovu Městského divadla z r. 1886, v němž doposud účinkovali pohostinsky především maďarské a rakouské soubory, a v jejích prostorách vybudovat profesionální divadelní soubor. Jeho základem se stala Východočeská divadelní společnost Bedřicha Jeřábka, jež v té době úspěšně hostovala ve slovenských městech a první sezónu Slovenského národního divadla zahájila 1. března 1920 operou Bedřicha Smetany Hubička a o den později činoherní soubor uvedl Maryšu bratří Mrštíků.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na nejbližší program
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 4. listopadu v 16 hod. do kina Mladosť na „Stretnutie s Paľom Barabášom - film Polárnik (2014, 57 min.), portrét Petra Valušiaka a putovanie Antarktídou cez Južný pól".

B. Bachratý    Přednáška o umění
Na Kulturní večer pravidelně organizovaný Českým spolkem Bratislava v úterý 30. září 2014 přijal pozvání kunsthistorik PhDr. Bohumír Bachratý s přednáškou Čeští a slovenští umělci 19. a 20. století v evropském kontextu, věnovanou souvislostem vývoje výtvarného umění v našich zemích od konce 19. století po dnešek. Fotografie z večera poskytl Ing. Milan Klubal.

V. Hudeček    Václav Hudeček v Bratislavě
Při příležitosti státního svátku České republiky uspořádalo Velvyslanectví ČR na Slovensku slavnostní koncert houslisty Václava Hudečka za klavírního doprovodu prof. Petra Adamce, na němž velvyslankyně ČR v SR paní Lívia Klausová přivítala i prezidenta SR Andreje Kisku. Pozváni byli i představitelé českých krajanských sdružení z několika slovenských měst.

Památník česko-slovenské vzájemnosti    Sejdeme se opět v úterý na nábřeží
Hlavní organizátor programu tradičního setkání k výročí vzniku společného státu u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na nábřeží v Bratislavě poslanec NR SR Ondrej Dostál potvrdil termín letošního mítingu a zve všechny příznivce v úterý 28. října i prostřednictvím webstránky a na nejznámější sociální síti.

z pozvánky    Pozvánka na koncert
Smíšený pěvecký sbor Cantus z Bratislavy zve na společný slavnostní koncert s Pěveckým sborem Lumír z Brna (letos oslavuje 150. výročí) k výročí vzniku Československé republiky, který se uskuteční 27. října 2014 v 19 hodin ve velkém sálu Domu kultury Ružinov. Součástí koncertu bude přednes výběru z poezie českých a slovenských básníků.

vlajka EU    Po dvanácti letech znovu společná ústava
Dvanáct let od rozpadu společného státu trvalo, než se čeští a slovenští politici znovu dohodli na společné ústavě. Z pověření prezidentů obou států premiéři Stanislav Gross a Mikuláš Dzurinda a ministři zahraničí Cyril Svoboda a Eduard Kukan podepsali v Římě 29. října 2004 spolu s představiteli dalších zemí EU návrh evropské ústavy. Několik zemí ji však nakonec neratifikovalo, a tak ji nahradila Lisabonská smlouva, jež vstoupila do platnosti 1. prosince 2009.

J. Suchý    Výročí Divadla Semafor
30. října 1959 bylo premiérou hry Člověk z půdy otevřeno v pražské ulici Ve smečkách Divadlo Semafor. Rozhovor s jeho spoluzakladatelem a dlouholetým předdstavitelem Jiřím Suchým přinesla Česká beseda v č. 6/1999, reportáž z jeho vystoupení na Slovensku také ještě v č.7-8/2002.

K. Hašler    Český písničkář a Slovensko
Kabaretiér a písničkár Karel Hašler (31. října 1879 Zlíchov – 22. prosince 1941 koncentrační tábor Mauthausen, Rakousko) se původně vyučil rukavičkářem, ale záhy utekl ke kočovnému divadlu, odkud vedla cesta přes velké scény v Brně a Lublani až na prkna pražského Národního divadla (1903-1915). Přesto stále vystupoval jako písničkář, a když byl z důvodu zmeškaného představení propuštěn z ND, stal se ředitelem kabaretu Rokoko, s nímž navštívil i některá slovenská města. Vystoupení Karla Hašlera v Bratislavě je doloženo až 5. července 1919. Medailon umělce přinesla ČB v č. 10/1999.

z pozvánky    Výstava sov paní Zdenky Kukanové
„Prvú sovu mi priniesol manžel v r. 1991 z Pittsburghu…, odvtedy som dostávala ako darček sovy. Mám sovy skoro z celého sveta, rada som ich preto ukázala na mnohých výstavach... Majú aj svoju knihu a hľadajú miesto, kde by mohli bývať natrvalo...”, píše mj. na své pozvánce paní Zdenka Kukanová, jíž zve v pátek 3. října 2014 na vernisáž výstavy v Chorvátském muzeu v Devínské Nové Vsi na Istrijské ul. 68. Výstava potrvá do konce října 2014.

Žiškova    Fotoglosa: V Trocnově by ho asi nepoznali
Piš jak slyšíš, přesvědčují nás reformátoři moderního jazyka a v Bratislavě s tím už zřejmě začali. Upozornil mne na to povzdech paní v autobusu: „Jéžiškova je zase rozkopaná!”. O žádné ulici nesoucí jméno Spasitele jsem ještě neslyšel, a tak jsem se otočil jejím směrem… Kdoví, možná se už brzy bude ulice psát Šišková (zvětšit obrázek). Mimochodem, letos si připomínáme 590. výročí smrti Jana Žižky (?1360 – 11. října 1424 u Přibyslavi).
Máte také zajímavé foto na česko-slovenské téma? Podělte se s ním na naší stránce.

Památník česko-slovenské vzájemnosti    Setkání k výročí vzniku ČSR
Český spolek Bratislava zve všechny své členy a příznivce na tradiční setkání u památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží v den vzniku Československé republiky 28. října v 17 hod. Setkání se pravidelně zúčastňují sdružení, jejichž členové si tímto způsobem uctívají jednu z rozhodujících událostí dějin našich národů a památku všech, kdo za ideály společného státu obětovali své životy.

ČB č. 9-10/2004    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V podzimním dvojčísle ročníku 2004 si tak můžete přečíst např. portrét malíře a grafika Michala Hajnala; rozhovor s tehdejším předsedou ČSnS ing. Pavlem Doležalem o financovaní krajanských aktivit; medailon architektky Světly Karfíkové; rozhovor s ing. Romanem Jurášem, členem představenstva Generali, a.s.,, s Františkem Nedvědem na festivalu Country loděnice v Piešťanech, s ředitelem Muzea hradu Červený kameň, PhDr. ing, Jaroslavem Hájičkem nebo s autorem knihy Pozitívne správanie Otakarem Krásenským; dále projev doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc., na 1. večeru česko-slovenské vzájemnosti v Praze 24. 10. 2001; reportáž z letního dětského tábora ve Spišském Podhradí; v cyklu k 10. výročí vzniku ČSnS prezentaci regionálních spolků v Žilině a v regionu Zvolen – Banská Bystrica.

foto: ČB    Projektoval nejen školy a internáty
Architekt Jiří Švaniga (21. října 1924 Boskovice – 28. srpna 1988 Bratislava) přišel budovat poválečné Slovensko spolu s dalšími absolventy Vysoké školy technické v Brně v roce 1950. Zůčastnil se na více než 100 projektech, v řadě měst a obcí dodnes slouží typové budovy škol a internátů. Z množstvi administrativních budov uveďme alespoň jeho první projekt „Karpatia“ v Novém Městě nad Váhem, za nímž následovali např. v Bratislavě učňovská škola v Račianské ulici, internát SPŠCh v Bratislavě, stanice první pomoci, vysokoškolské koleje v Horském parku a v Mlynské dolině, dělnický hotel v Dúbravce, dále teplárna v Seredi, sportovní hala Stará Turá, SUŠ v Partizánském, Pedagogická fakulta s kolejí v Trnavě, atd. Po letech v Stavoprojektu přešel do Státního projektového ústavu spojů Spojprojekt v Bratislavě. O jeho životě a díle psala Česká beseda v č. 2/2007.

V. Kudlík    Malíř a pedagog
Malíř Vladimír Kudlík (23. října 1939 Bzenec) vystudoval Pedagickou fakultu v Bratislavě a Brně, no usadil se v Dubnici nad Váhem. Kromě práce pedagoga se v malbě a kresbách věnuje zejména figurálním kompozicím, no jeho tvorba obsahuje i karikatury, ilustrace a plastiky. Jeho medailon přinesla Česká beseda v č. 10/2003.

Sál Csemadoku    Kulturní večery: změna programu
Výbor ČSB upozorňuje na změnu programu Kulturního večera v úterý 14. října, jehož náplň se přesouvá na žádost vystupujícího PhDr. Š. Holčíka z důvodu jeho zahraniční cesty na 11. listopadu 2014. Jediný říjnový Kulturní večer 14. 10. tedy bude věnován společenskému posezení s diskuzí o minulém a připravovaném programu, spojenou s promítáním snímků z nedávných zájezdů.

E. Hejtmánek, foto: ČB    Žilinský architekt ze středních Čech
Architekt Evžen Hejtmánek (13. října 1929 Dolní Mokropsy/Černošice – 13. ledna 1994 Žilina) po prvních zkušenostech v Čechách nastoupil do Stavoprojektu v Žilině a tomuto méstu zůstal věrný až do konce života. Kromě řady rodinných domů, jež odrážely novou linii v architektuře, se podílel na množství úspěšných návrhů, například odborářské zotavovny v Jasné, zdravotnické školy v Žilině, Domu knižní kultury v Bratislavě, domu služeb v Dolním Kubíně, Společenského domu ve Starém Smokovci, domů Horské služby a CHKO ve Vrátné, obytného souboru v Považské Bystrici, hotelu Park v Dolním Kubíně či obchodního domu Jednota v Púchově. Zúčastnil se také prací na urbanistických plánech v Martině a Púchově. Jeho profil přinesla ČB v č. 7-8/2007.

K. Plicka    Mistr devíti řemesel
Hudebník, etnograf, fotograf, filmař Karel Plicka (14. října 1894 Vídeň – 6. května 1987 Praha) začínal jako učitel, a Slovensko navštívil poprvé v roce 1914. Od roku 1923 se začal věnovat dokumentaci lidové kultury na Slovensku, souběžně studoval národopis a hudební vědy na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Koncem 20. let představil první poeticko-dokumentární filmy věnované folkloru, jež vyvrcholily v r. 1933 úspěšným filmem Zem spieva. Koncem 30. let působil na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě. Poté se vrátil do Prahy, kde v r. 1946 byl spoluzakladatelem FAMU, ale na Slovensko se stále vracel i ve své tvorbě (viz ČB č. 7/1995 nebo 5/2007). Jeho životu a dílu je věnováno muzeum v Blatnici.

J. Rozsíval, foto: ČB    Slovensku zůstal věrný
Herec a zpěvák Jaroslav Rozsíval (14. října 1924 Olomouc – 13. ledna 1996 Bratislava) pocházel z Moravy, ale mládí prožil na Oravě, kde byl jeho otec učitelem obchodní školy v Dolním Kubíně, i proto ovládal češtinu stejně jako slovenštinu. Od r. 1950 spojil svůj život s Divadlem Nová scéna v Bratislavě. Byl členem Společnosti bratří Čapků, od roku 1992 předsedou Kruhu přátel české kultury a od vzniku aktivně spolupracoval i se Spolkem Čechů na Slovensku (od dubna 1994 Český spolek na Slovensku). Nekrolog mu věnovala Česká beseda v č. 2/1996.

foto: krajane.net/M.Turek    Ocenění předsedkyni ČSB Ing. Haně Husenicové
Ve zpravodajství o pražské konferenci „Krajané a čeština“ (10. až 12. září 2014) na portálu krajane.net jsme se dočetli, že na ní „byli zástupci z řad krajanů oceněni za dlouholetou činnost pro krajanské komunity“, mezi nimi i předsedkyně Českého spolku Bratislava Ing. Hana Husenicová (na snímku třetí zprava), „která pořádá pestrou škálu kulturních aktivit, mimo jiné cyklus kulturních večerů.“ Na čele ČSB stojí od roku 2006, několik let předtím působila ve výboru spolku jako hospodářka, v posledních letech je hlavní hybnou silou aktivit bratislavských krajanů a řadu let českou menšinu zastupovala v Radě vlády pro národnostní menšiny, takže ocenění si určitě zaslouží, a touto cestou jí blahopřejeme. Celý článek zde.

S. Remar, foto: SND    Spoluautor prvního slovenského baletu
Vývoj slovenského baletu je úzce spojen s osobností tanečníka a choreografa Stanislava Remara (pův. příjmení Švadlena, 7. října 1914 Písek – 19. července 2006 Košice). Po prvních úspěších na českých a německých scénách odešel v roce 1946 na Slovensko, kde do roku 1955 byl sólistou, choreografem i šéfem baletu SND, souběžně vyučoval klasický tanec na bratislavské konzervatoři a choreografii na VŠMU. Byl spoluautorem prvního slovenského baletu Orfeus a Euridyka, k němž vytvořil i libreto. Dalších dvacet let spojil s baletem SD v Košicích, kde rovněž působil jako pedagog. Popel umělcova těla byl na jeho přání rozptýlen ve Vltavě.

foto: Sl. pošta    Nejkrásnější slovenská známka je mezinárodním dílem
Cenu za nejkrásnější poštovní známku světa s křesťanskou tématikou Il Premio Internazionale d’arte filatelica San Gabriele a také Ocenění nejkrásnější poštovní známky Slovenska za rok 2013 získala známka, připomínající 1150. výročí přichodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Vydána byla společně s Bulharskem, ČR a Vatikánem z iniciativy Slovenské pošty, jež předložila návrh akad. malíře Dušana Kállaye s motivem fresky sv. Cyrila v bazilice San Clemente v Římu. Autorem rytiny je Miloš Ondráček (spolutvůrce řady českých bankovek i známky s portrétem prezidenta M. Zemana) a známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na nejbližší program
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 7. října na přednášku Dr. Vojtecha Čelka k 100. výročí První svétové války. Začátek programu v sálu Csemadoku na Náměstí 1. máje 10-12 je v 16 hod.

J. Emler    95 let Univerzitní knihovny v Bratislavě
Univerzitní knihovnu – nejstarší, největší a nejnavštěvovanější instituci tohoto druhu v SR – otevřeli 10. října 1919. O vznik tehdy jediné vědecké knihovny na Slovensku se zasloužil první ředitel Jan Emler (1. 8. 1877 Praha – 28. 5. 1951 Praha) s využitím fondů původní knihovny Alžbětinské univerzity, ale zejména soukromých sbírek. V r. 1919 prosadil vládní nařízení o povinných výtiscích, jež bratislavská knihovna do r. 1935 poskytovala i do Brna a Prahy. Když se v r. 1931 vrátil do Prahy, měla Univerzitní knihovna i jeho zásluhou téměř čtvrtmilionový fond včetně zvláštního oddělení slovenské literatury.

J. Kozák    Kdy zakladatelé odevzdali žezlo následovníkům i na místní úrovni
Před dvaceti lety 11. října 1994 regionální konference bratislavské organizace Českého spolku na Slovensku (ČSnS) zhodnotila první rok existence, kdy se z původních sedmi zakladatelů v červnu 1993 rozrostla za necelý rok na celoslovenskou instituci, a poprvé zvolila 14členný výbor, jenž si ze svého středu zvolil 25. října předsedu dr. Ivana Broučka (krátce na to se funkce vzdal v souvislosti s návratem do ČR). Do té doby spolek vedl výbor složený ze zakladatelů Spolku Čechů na Slovensku pod vedením dr. ing. Jiřího Kozáka, jenž se na první celoslovenské Valné hromadě SČS 23. dubna 1994 stal čestným předsedou přejmenovaného celorepublikového Českého spolku na Slovensku a bratislavský spolek se stal jednou z regionálních organizací ČSnS.

Senát PČR    Podzimní volby do Senátu PČR
Velvyslanectví ČR v Bratislavě na své internetové stránce podrobně informuje o podmínkách účasti na podzimních volbách do Senátu Parlamentu ČR, jež se uskuteční (doplňovací) v pátek 19. a sobotu 20. září 2014 ve volebním obvodě č. 22 (Praha 10) a následně ve třetině všech volebních obvodů v pátek 10. a sobotu 11. října 2014. Hlasování bude probíhat pouze na území ČR. Při splnění zákonných podmínek mohou občané ČR ze Slovenska volit nejblíže ve volebních obvodech 69 (Frýdek-Místek), 78 (Zlín) nebo 81 (Uherské Hradiště). Podrobnější informace na stránce zastupitelského úřadu.

KOČR    Zájezd pro voliče do Senátu
Klub občanů ČR v Bratislavě zve v sobotu 11. října 2014 na kulturně-poznávací zájezd do Přerova s cílem umožnit svým členům účast na volbách do Senátu Parlamentu ČR. Odjezd autobusu bude v 7 hod. od Istropolisu. Po odvolení je na programu návštěva Muzea J. A. Komenského v místním zámku, prohlídka náměstí a individuální volno na oběd. Odpoledne exkurze do zvonařské dílny rodiny Dytrichových v Brodku u Přerova a zvonkohra. Přihlášky u p. Bratinkové na tel. č. 5249 3290 (nejlépe mezi 15.-18. hod.) nebo na adrese bratinkovaj@centrum.sk. Voliči mají přednost. Cena zájezdu: záloha 10 €, doplatek 100 Kč + 3 € v autobuse.

R. Týnský    Vzpomínka na dirigenta bratislavského SOČR
Dirigent a hudební režisér Richard Týnský (vl. jm. Thierjung, 20. nebo 29. září 1909 Lvov – 30. října 1974 Brno) pocházel z rodiny carského důstojníka a ve svých patnácti letech narukoval do vojenské hudební školy v Praze, kde studoval křídlovku a housle. Ve 30. letech přišel do Brna, kde výuku na konzervatoři rozšířil o dirigování a skladbu, později začal sám vyučovat na JAMU. V letech 1949 až 1954 působil v Bratislavě, napřed pohostinsky, od 1951 jako šéf Symfonického orchestru Čs. rozhlasu, s nímž nastudoval a uvedl řadu skladeb slovenských autorů. Později jako šéf symfonického orchestru v Gottwaldově (Zlíně) často přizýval houslistu Aladára Móžiho a další bratislavské sólisty.

B. Bachratý    Přednáška B. Bachratého o výtvarném umění
V rámci Kulturního večera v úterý 30. září odzní přednáška kunsthistorika PhDr. Bohumíra Bachratého „Čeští umělci 19. a 20. století v evropském kontextu“. Cyklus „Kulturní večery" organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

Š. Moyzes    Čeština na banskobystrickém gymnáziu
V září 1854 se katolické církevní gymnázium v Banské Bystrici změnilo ze čtyť na osmileté. Zasloužil se o to její mecenáš, místní biskup a pozdější první předseda Matice slovenské Štefan Moyzes, který pod vlivem Jána Kollára zpočátku prosazoval ideu československé národní a jazykové vzájemnosti a vyučovací jazyk českoslovenštinu, proto mezi pedagogy bylo i několik Čechů, kteří museli začátkem 60. let v důsledku sílící maďarizace školu opustit. V roce 1864 Š. Moyzes inicioval u Svaté stolice přesun svátku sv. Cyrila a Metoděje na 5. července i v Uhrách (v českých zemích to bylo v rámci oslav 1000. výročí v r. 1863 z popudu olomouckého arcibiskupa Fridricha von Fürstenberga, do té doby byl jejich příchod připomínán 9. března).

Sladka dilema    Fotoglosa: Magická tvorba lijáků
I když deštivé léto asi málo koho potěšilo, prudké lijáky někde zanechaly zajímavé koláže na bilbordech, jako například na Karloveské ulici v Bratislavě (zvětšit). Mimochodem 19. září vydává Karel Gott další album „S pomocí přátel“, po deseti letech znovu s novými písněmi různých stylů.
Máte také zajímavé foto na česko-slovenské téma? Podělte se s ním na naší stránce.

SND    V hudebních stopách své matky
Profesorka bratislavské konzervatoře Ilza Vilímová-Kajetánová (22. září 1909 Maribor) vystudovala Hudební a dramatickou akademii v Bratislavě, kde učila i její matka klavíristka Emanuela Kajetánová (29. listopadu 1874 Vídeň – 4. května 1944 Bratislava), pocházející z české vídeňské rodiny, která se po působení ve Vídni, Krakově a Mariboru usadila v Bratislavě.

foto: moderni-dejiny.cz    Za co průkopník českého komiksu nemůže
Grafik, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, loutkař, ale i entomolog Ondřej Sekora (25. září 1899 Brno-Královo Pole – 4. července 1967 Praha) byl také propagátorem, trenér a rozhodčí rugby. Pocházel z učitelské rodiny a studia práva nedokončil a začal se naplno věnovat výtvarné činnosti a vzdělání si postupně doplnil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a na studijním pobytu v Paříži. Založil časopis Sport, ale přispíval i do dalších, mimo jiné i kreslenými příběhy (průkopník českého komixu), jež později vydával i knižně. Tak se zrodily i jeho zřejmě nejznámější postavičky Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka, jež záhy po svém knižním zrodu dostaly i slovenská jména Ferdo Mravec a Chrobák Truhlík. Vzpomeňte na ně, až zase uslyšíte nářky „roduverných“ nad českým dabingem slovenských pohádek, možná právě ony stály na začátku této „bratrské“ tradice „vzájemně srozumitelných“ jazyků.

SF    Sólista Slovenské filharmonie také aranžoval populární hudbu
Klavírista Miloš Váňa (25. září 1919 Nové Strašecí – 8. prosince 1964 Bratislava) absolvoval pražskou konzervatoř a začínal jako hudební pedagog v Rakovníku, od studií příležitostně vystupovali v rozhlasu. Po válce přijal místo sólového klavíristy v orchestru Čs. rozhlasu v Košicích, odud v r. 1954 přešel do bratislavského rozhlasu, kde také působil i jako hudební pedagog, korepetitor i jako sólista Slovenské filharmonie, v premiéře uvedl řadu skladeb slovenských autorů, kromě toho také aranžoval i populární hudbu.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na nejbližší program
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK na své program v září:
– v úterý 2. září v 16 hod. setkání s nositelem Ceny Karla Čapka 2014 Milanem Lasicou (kino Mladosť Hviezdoslavovo nám.);
– v úterý 9. září v 16 hod. z tvorby nositele Ceny Karla Čapka 2014 Ondřeje Kepky: Neobyčejný život Emílie Vašáryové, Karel Čapek a jeho obyčejný svět (kino Mladosť Hviezdoslavovo nám.);
– ve čtvrtek 25. září v 18 hod. 25. ročník Igric 2014 a Ceny FIPRESCI (Divadlo Malá scéna Dostojevského 7);
– v pátek 26. září v 18 hod. vítézné snímky 25. Igric 2014 a Ceny FIPRESCI (Divadlo Malá scéna Dostojevského 7).

socha A. Hlinky v Ružomberku    Uhry byly Otci slovenského národa milejší
Kněz a politik Andrej Hlinka (27. září 1864 Černová – 16. srpna 1938 Ružomberok) sice podepsal Martinskou deklaraci o vzniku ČSR a známý je jeho výrok: „Povedzme otvorene, sme za orientáciu československú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo.“ Avšak už po půl roce společný stát odmítal: „Za tento krátky čas nám násilnícki Česi spôsobili viac trápenia, ako Maďari za tisíc rokov. Teraz vieme, že Extra Hungariam non est vita (mimo Uhorska niet pre nás života).“ Nejvíce mu vadil odklon pražské politiky od katolické církve a podpora slovenských evangelíků, přestože sám jako mladý kněz také kritizoval církevní vrchnost. Článek o tomto období v souvislosti s jeho cestou po jihozápadních Čechách přinesla Česká beseda v č. 10/2005.

Miloš Zeman, foto: zemannahrad.cz    Životní jubileum hlavy státu
Prezident ČR Ing. Miloš Zeman (28. září 1944 Kolín) se dožívá životního jubilea. V letech 1990-92 byl poslancem Federálního shromáždění, 1996-98 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1998-2002 předsedou vlády ČR. K přání hodně zdraví a životních sil se připojují i krajané ze Slovenska, přestože v historicky prvních přímých prezidentských volbách mu většina z nich na zastupitelském úřadě ČR v SR svůj hlas nedala, ale někteří z nich nezapomněli.

foto: uniba.sk    Zasloužil se o sídlo Univerzity Komenského
Prof. PhDr. Antonín Kolář (28. září 1884 Praha – 7. července 1963 Benátky u Litomyšle) po studiu na Karlo-Ferdinandově univerzitě působil jako profesor klasické filologie na gymnáziu v Praze a Novém Bydžově, po vzniku ČSR na Karlově univerzitě. Od roku 1922 přednášel latinu a řečtinu na Univerzitě Komenského, kde vybudoval seminární knihovnu, koncem 20. let byl děkanem Filozofické fakulty a později i rektorem. Napsal řadu odborných studií, překládal antické spisy. Rozhodující mírou se zasloužil o přidělení univerzitě rozestavěné budovy na Šafárikově náměstí, dnešní Auly Právnické fakulty. Začátkem 40. let musel univerzitu opustit a zbytek života prožil ve východních Čechách.

J. Mezřický, foto: ČB    Umělec s parametry Středoevropana
Architekt a malíř Mgr. arch. Jiří Mezřický (20. září 1939 Kolín) po studiu architektury na SVŠT v Bratislavě pokračoval na VŠMU a od 1965 žije v Rakousku. Dlouholeté zkušebnosti ze staveb a rekonstrukcí obytných i komerčních budov a jejich interiérů uplatnil po r. 1993 i na Slovensku při rekonstrukcích zejména bankovních domů na Slovensku (Banská Bystrica, Košice, Michalovce, Prešov), v roce 2004 měl v Bratislavě první výstavu obrazů a grafik na Slovensku. Jeho medailon přinesla Česká beseda č. 12/2004.

foto: ČB    Vzpomínka na významného ekologa
Ekolog a publicista doc. ing. Josef Vavroušek, CSc. (15. září 1944 – 18. března 1995 tragicky zahynul s dcerou Petrou v sedle Parichvost v Roháčích) původně vystudoval Strojní fakultu ČVUT a známým se stal účastí v Expedici Lambaréne, co ho přivedlo k aktivnímu zájmu o životní prostředí. Aktivity v této oblasti ho po r. 1990 přivedly do nejvyšší politiky. Jeho tragická smrt iniciovala vznik symbolického hřbitova obětem v Západních Tatrách v Žiarské dolině. Vzpomínku na něj zveřejnila Česká beseda už ve svém prvním čísle a také v říjnovém čísle ročníku 1996.

foto: uniba.sk    Iniciátor a první rektor Univerzity Komenského
Prof. MUDr. Kristán Hynek (15. září 1879 München – 11. ledna 1960 Praha) vystudoval medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, kde i později působil jako pedagog. Po válce v r. 1919 přijel do Bratislavy spustit na původně plánované maďarské univerzitě lékařské studium, čím vznikla Univerzita Komenského. Jako profesor patologie a interny byl současně přednostou Interní kliniky LF a prvním rektorem. Podílel se i na vzniku protituberkulózních sanatorií ve Vyšných Hágách a ve Smokovci.

foto: ČB    Výročí setkání krajanů s prezidentem V. Havlem
Na závěr dvoudenní návštěvy SR 18. září 1999 prezident ČR Václav Havel s chotí besedovali v Košicích na Bankově se zástupci Českého spolku na Slovensku, bratislavskou regionální organizaci na setkání zastupovala tehdejší předsedkyně MUDr. Jana Nohelová. O setkání podrobně informoval měsíčník Česká beseda.

V. Suk, foto: muni.cz    Osobnost československé i světové antropologie
Lékař, antropolog, cestovatel a spisovatel prof. MUDr. et PhDr. Vojtěch Suk, DrSc., (18. září 1879 Praha – 8. března 1967 Brno) patřil k významným bojovníkům proti rasové nerovnosti. Po studiích v Praze, Curychu a Bologni jeho poznávací cesty po Evropě pokračovaly před a za první světové války v jižní Africe, později i v severní Americe a na dalších kontinentech. Už před první světovou válkou prováděl na Podkarpatské Rusi, a do východních regionů první republiky se vracel i ve 30. letech. Založil Antropologický ústav v Brně, byl členem řady mezinárodních vědeckých společností. Své zbírky a knihovnu věnoval Náprstkovu muzeu v Praze.

Pozde    Hovoříme česko-slovensky
Český spolek Bratislava otevírá podzimní část dlouhodobého cyklu kulturně společenských programů v úterý 9. září programem „Hovoříme česko-slovensky anebo Pozdě bychsema honiti“. Krátký kurzem spisovné češtiny pro krajany provází místopředseda ČSB Jiří Výborný, jenž výzvu na podobnou přednášku přijal jako vzdálený příspěvek před konferencí „Krajané a čeština“ následující den v Praze.

J. Načeradský, foto: Danubiana    Výročí Jiřího Načeradského
Celé letošní léto byla Galerii moderního umění Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunově zpřístupněna výstava více než stovky děl k nedožitému výročí prof. Jiřího Načeradského (9. září 1939 Sedlec - 16. dubna 2014 Praha). Umělec se po studiu pražské AVU věnoval zejména figurální a monumentální tvorbě, v letech normalizace se musel živit restaurováním historických fasád, v 90. se vrátil na AVU a přednášel I na brněnském VUT. Ke Slovensku měl silný vztah už z doby ZVS v Liptovském Mikuláši, často v SR vystavoval.

logo    Konference zahraničních Čechů a Krajanský festival 2014
Podle informace portálu Krajane.net se letos opět uskuteční krajanská konference v Praze ve dnech 10.-12. září 2014 v nové budově Národního muzea v Praze na téma „Krajané a čeština“. Program bude zveřejněn na zahranicnicesi.com. Souběžně 11.-13. září 2014 bude v Praze 8.ročník Mezinárodního krajanského festivalu, který pořádá Občanské sdružení Sedm paprsků ve spolupráci s MZV ČR a Stálou komisí Senátu Parlamentu České republiky.

C. Valšík    Osobnost slovenské rozhlasové a televizní tvorby
Spisovatel a scénárista Mgr. et MgA. Cyril Valšík (10. září 1939 Stará Boleslav) už od dětství přispíval do časopisů krátkými zprávami, ale i pohádkami a poezií. Po studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského absolvoval ještě pražskou FAMU. Vypracoval se na šéfredaktora časopisu Slovenské kúpele, ale proslavil se hlavně prací ve Slov. rozhlase, kde se od dramatizací a režie dostal i k vysoce hodnocené publicistické práci. Od r. 1970 rozšířil své půbiště i na Slov. televizi, kde byla oceněna řada jeho her, pořadů i filmů, po r. 1990 se přeorientoval na reklamní tvorbu.

M. Nerad, foto: staratura.sk    Zasloužil se nejen o slávu Chirany
Ing. Miroslav Nerád (12. září 1914 Ostrava – 28. března 2009 Stará Turá) po studiích strojařiny v Brně za první republiky nastoupil do „škodovky“ v Dubnici nad Váhem, po válce na Povereníctvo priemyslu v Bratislavě, kde údajně navrhl současnou lokalitu Slovnaftu pro výstavbu náhradní rafinérie místo zničené Apolky. Koncem roku 1945 byl jmenován národním správcem firmy Michera ve Staré Turé, jež se pod jeho vedením stala základem n.p. Chirana jako předního výrobce přesné mechaniky a zejména špičkové zdravotní techniky. Pod jeho vedením se závody významnou měrou zasloužily o rozvoj měst Stará Turá (městem se stala v r. 1964) a Piešťany i v oblasti školství, kultury, sportu a dalších, inicioval výstavbu vysílače na Velké Javorině.

Hrad Helfštýn, foto: helfstyn.cz    Vlastivědný zájezd na Moravu
V sobotu 13. září organizuje ČSB tradiční vlastivědný zájezd, tentokrát na hrad Helfštýn a do Teplic nad Bečvou. Podrobnější informace budou podány na prvním Kulturním večeru v úterý 9. září, kde se v případě volných míst (zápis rezervací probíhal už na jarním zájezdu) bude dát ještě přihlásit.

K. Fialová    Květa Fialová sa narodila na Slovensku a hrála i v Martině
Herečka Květa Fialová (1. září 1929 Velké Dravce u Lučence) se narodila v rodině příslušníka Finanční stráže a výtvarnice, který musel v r. 1938 opustit Slovensko. Po válce se rozhodla pro hereckou dráhu a po studiu JAMU v Brně hrála v 50. letech v Opavě, Českých Budějovicích, Kolíně a jednu sezónu i v Martině. Sehrála okolo dvě stě rolí ve filmech a televizních seriálech. Přejeme hodně zdraví a sil.

zakony    Výročí zlomového zákona pro krajany
Před patnácti lety 2. září 1999 vstoupil do platnosti v ČR zákon č. 194/1999 Sb., jímž se novelizoval zákon o státním občanství č. 40/1993 Sb. a který měl velký význam i pro řadu krajanů na Slovensku. Přestože neodstranil všechny křivdy předcházející právní úpravy, znamenal výrazný posun ve vztahu České republiky vůči svým občanům, kteří po rozdělení federace zůstali žít na území SR. Tím se alespoň částečně splnil jeden ze základních cílů, který si vytýčil při svém vzniku v roce 1993 Spolek Čechů na Slovensku (od 1994 Český spolek na Slovensku a dnes transformovaný na jednotlivé regionální české spolky a další krajanská sdružení v SR), a jelikož mezitím došlo k stabilizaci i dalších problémových oblastí (zejména sociální, zdravotní a finanční povahy), těžiště krajanských aktivit se stále více přesouvá na kulturně společenské programy a turisticko-vlastivědné aktivity.

V. Jiráček    Mezinárodní Jánošík
Před pěti lety 4. září 2009 měl v Bratislavě slavnostní premiéru velkofilm polské režisérky Agnieszky Holland a její dcery Kasie Adamik „Jánošík - Pravdivá história“, v němž hlavní úlohu stvárnil mladý český herec Václav Jiráček.

J. V. Frič    Básník bojoval za „štúrovce“ a seděl v Komárně
Josef Václav Frič (5. září 1829 Praha – 14. října 1890 Praha) chtěl prospět vlasti především jako romantický básník, avšak už jako student filozofie a mluvčí studentského spolku Slávie se zúčastnil bojů na pražských barikádách. Po potlačení povstání odešel do Chrovátska, odkud se se slovenskými vlastenci vrátil do horních Uher, aby pokračoval v boji za národní práva na straně štúrovských dobrovolníků, v oblasti Myjavy však byl zraněn a vrátil se do Prahy, kde pokračoval v politické činnosti a v r. 1851 byl za velezradu odsouzen na 18 let do vězení v pevnosti v Komárně, odkud byl po třech letech propuštěn na amnestii. Další roky prožil v cizině, než mu bylo povoleno dožít v rodišti. Svá díla podepisoval i pseudonymy M. Brodský nebo A. Hron (např. Slovenskou elegii v almanachu Máj 1859).

B. Tablic    Překládal do češtiny
Evangelický kněz, spisovatel, historik a překladatel Bohuslav Tablic (5. září 1769 České Brezovo nedaleko Poltáru – 23. ledna 1832 Hontianske Moravce) studoval v Jeně, kde s Jurajem Palkovičem založil Societas Slavica. Jeho tvorba (např. Zpěv skalickým Zuzanám k svátku jejich jména, Světlo literního umění, Poezye. Paměti česko-slovenských básnířův ane veršovců, kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli, Slabikář pro školy velebného Baňského okolí, Anglické múzy v česko-slovenském oděvu) se řadí k období osvícenského klasicizmu. Byl pravděpodobně prvním, kdo do češtiny přeložil monolog Hamleta Být či nebýt W. Shakespeara.

foto: ČB    Od společné ekonomiky k celoevropské integraci
Posledním generálním ředitelem Stálého sekretariátu Rady celní unie se sídlem v Bratislavě, jež zanikla vstupem ČR a SR do Evropské unie v květnu 2004, byl ekonom prof. ing. Jaromír Císař, CSc., (5. září 1929 Olomouc) pozdější ministr české vlády (1998-2000). Rozhovor s ním na téma česko-slovenských hospodářských vztahů přinesla Česká beseda č. 6/2004.

VŠP Nitra    Spoluzakladatel drůbežářské velkovýroby
Mezinárodně uznávaný zootechnik a genetik prof. ing. Anton Grom (7. září 1929 Nový Přerov – 24. února 1980 Nitra) spojil svůj život s VŠP v Nitře (dnes Poľnohospodárska univerzita), kde působil jako pedagog od 50. let, později i ve funkci ředitele Výzkumného ústavu chovu a šľachiteľstva hydiny v Ivance pri Dunaji.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na nejbližší program
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK na první poprázdninový program:
– v úterý 2. září v 16 hod. setkání s nositelem Ceny Karla Čapka 2014 Milanem Lasicou v sale Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12).

Přísaha v Bayonne    Rota Nazdar byla předchůdkyní čs. legií
Před sto lety od 21. srpna 1914 probíhal u pařížské Invalidovny zápis dobrovolníků do cizinecké legie, z nichž ke 31. 8. 1914 vznikla také rota (asi 250 mužů) pod vedením francouzského kapitána Sallé s neoficiálním názvem „Compagnie Nazdar“ (podle pozdravu Sokolů v ní), jež se stala předchůdkyní čs. legií. Mezi prvními dobrovolníky byla i řada výtvarníků (F. Kupka, O. Gutfreund). Přísahu složili v Bayonne 13. 10. 1914 a bojů se poprvé zúčastnili koncem roku 1914. O první návštěvě pozdějšího velitele čs. legií gen. Vilém Stanovský ve svých vzpomínkách napsal: „Když se počátkem září 1915 objevil v lyonských kasárnách letecký poručík mluvící česky, M. R. Štefánik, vyvolal mezi našimi hochy velký zájem. Ten ještě vzrostl, když řekl, že hledá dobrovolníky pro letectvo, pro čs. eskadrilu, k jejímuž vytvoření dalo francouzské velení souhlas.“

foto: livekiev.com    Sté výročí vzniku České družiny v Kyjevě
Už 8. srpna 1914 přijalo carské vojenské velení rozhodnutí využít ve válce české dobrovolníky. Devátého srpna na manifestaci krajanů v Kyjevě, organizované Společností J. A. Komenského (předsedou byl majitel obchodu s hudebními nástroji Jindřich Jindříšek 25. července 1857 Poniklá u Jilemnice – 28. srpna 1924 Praha) odzní výzva na boj za samostatnost českého národa. Jako první dobrovolník byl 14. srpna 1914 zapsán účetní továrny na zemědělské stroje Karel Cejp (1886 Miřetice u Chrudimi – 17. října 1938 Ostrava) a 20. srpna 1914 rozkazem velitele Kyjevského vojenského okruhu vznikla Česká družina, jejíž počet se rychle přiblížil k tisícovce příslušníků a stala se tak zárodkem příštích čs. legií. Po přísaze a posvěcení praporu se svatováclavskou korunou (dar moskevských krajanů) 28. září (11. října našeho kalendáře) byly její části využívany zejména k průzkumu v nepřátelském týlu na haličské frontě, na jaře 1915 na území dnešní SR v oblasti Medzilaborců a Bardějova (Zborova).

J. Rusinková a J. Murín s Ing. Husenicovou    Beseda o srdečních nemocech
Program ČSB v prvním pololetí 2014 uzavřel červnový Kulturní večer, zasvěcený projekci dokumentárního filmu Jarmily Rusinkové „Srdcové zlyhávanie”, po níž následovala beseda s prof. MUDr. Jánem Murínem, CSc., z I. Interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského Bratislava. Atmosféru setkání zachytil fotografiemi Ing. Milan Klubal.

Buchlovice    Fotoreportáž ze zájezdu na Moravu
Dne 31. května 2014 zorganizoval Ing. Jiří Nevřela z Českého spolku v Bratislavě pro členy spolku poznávací zájezd do České republiky na Moravské Slovácko na trase Buchlovice - Střílky - Čejkovice. Fotoreportáž z cesty a navštívených památek zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

I. Melicherčík a J. Načeradský, foto: Danubiana    Výstava obrazů Jiřího Načeradského
Až do konce srpna je v Galerii moderního umění Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunově zpřístupněna výstava více než stovky děl profesora Jiřího Načeradského (9. září 1939 Sedlec - 16. dubna 2014 Praha) ze sbírky bratislavského novináře Ivana Melicherčíka. Obrazy, kresby a grafiky spolu tvoří unikátní kolekci autorova díla z let 1961 – 2013. Galerie je otevřena každý den kromě pondělí od 11 do 19 hod.

ČB č. 7-8/2004    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V letním dvojčísle ročníku 2004 si tak můžete přečíst např. medailon grafika I. Piačky, karikaturistky B. Plocháňové a architekta J. Šrámka; rozhovor se zpěvačkou J. Zelenkovou a spoluzakladatelem Bílých albatrosů ppplk. M. Santovjákem; o Festivalu A. Fleischmanna; vzpomínku na legendárního pilota J. Švábenského, agronoma O. Lužného a manželku velitele povstalecké armády J. Golianovou; informaci o trnavském spolku k 10. výročí ČSnS; povídku L. Procházkové „Jak jsme pohřbívali Mistra Dominika”; příspěvek prof. PhDr. J. Rychlíka, CSc., o historickém významu 28. října 1918; úryvek z knihy M. Kučery „Středověké Slovensko” o bratřících; a také Střípky z českých a slovenských dějin aneb co se v učebnicích dějepisu a vlastivědy nedočtete.

klikem zvětšíte    Cesi.sk v pozornosti TASR
Desátým narozeninám našeho portálu věnovala Tlačová agentura SR krátkou zprávu, před níž redaktor TASR Erik Mader požádal editora o „pár viet, v ktorých by ste zhodnotili 10 rokov webu cesi.sk ako hlavného webu českej menšiny na Slovensku“. Pro přesnost uvádíme celý rozhovor, z něhož část ve zprávě použil, v původním znění.

Stredoveká Bratislava, foto: GMB    Výročí prešpurského spiknutí proti českému králi
Karel Robert z Anjou, jenž si s pomocí papeže činil nárok na uherský trůn (obsadil ho až 1307-1342) spolu s rakouským a štýrským vévodou Rudolfem III. a dalšími šlechtici uzavřeli v Bratislavě 24. srpna 1304 spojenectví proti českému králi Václavu II. a jeho 14letému synovi Václavu III. Ten byl sice 27. 8. 1301 v Székesfehérváru korunován za uherského krále Ladislava V., ale vládu v Uhrách si nedokázal udržet a nakonec s uherskou korunou utekl do Čech. Společná vojska v září a říjnu 1304 pronikla hluboko do nitra zemí Koruny české, ale Václav III. uherskou korunu raději přenechal bavorskému vévodovi Otovi III., a nakonec si neudržel ani českou a polskou korunu (posledního přemyslovského krále zavraždili v Olomouci 4. 8. 1306).

Evangelické lyceum    Výročí Společnosti česko-slovanské
V srpnu 1829 vznikl na Evangelickém lyceu v Bratislavě studentský vzdělávací spolek Společnost česko-slovanská s cílem zdokonalování se v jazyce mateřském ((tzv. biblická nebo kralická čeština sloužila slovenským evangelíkům jako bohoslužebný jazyk až do 20. století, proto ji ze začátku používal například i Ľ. Štúr). Zakladateli byli Karol Štúr, Samo Chalupka, Daniel Lichard a Samuel Godra. Po roce 1834 se stal centrem národního obrození (v duchu romantizmu), kdy se do popŕedí kromě jazyka a kultury dostali otázky národní a politické. V letech 1835-37 byl předsedou Ľudovít Štúr, po 12. dubnu 1837 jeho činnost přešla pod Katedru reči a literatúry česko-slovanskej.

obal knihy    Básníci 19. století o Slovensku
„Začátkem měsíce srpna roku 1879. navštívil jsem po boku pěvce tatranského Adolfa Heyduka poprvé Slovensko, do něhož jsem již dávno před tím zalétal duchem,“ začíná kniha básníka a publicisty Rudolfa Pokorného „Z potulek po Slovensku“, která spolu s básněmi A. Heyduka (Cymbál a husle, Od Tater a Dunaje) výrazně zvýšila zájem české veřejnosti o Slovensko a národnostní útlak slovenského národa. „Účelem tohto spisu je zábavným způsobem seznámiti naše obecenstvo se Slovenskem i se Slovačí, a proto dávám mu formu jen cestopisu, vkládaje různé zajímavé episody.“

Hrad Helfštýn, foto: helfstyn.cz    Přejeme příjemné prázdniny
O akcích na druhé pololetí 2014 bude Výbor ČSB informovat ve svém pravidelném Informačním bulletinu, jenž bude členům rozeslán koncem srpna. Po letních prázdninách se setkáme na prvním Kulturním večeru v úterý 9. září (program bude upřesněn později), kdy budou podány informace i o dalším vlastivědném zájezdu na hrad Helfštýn a do Teplic nad Bečvou v sobotu 13. září.

H. Landsfeld, foto: Dejiny Modry    Zakladatel slávy modranské majoliky
Heřman Landsfeld (12. srpna 1899 Malenovice u Zlína – 18. října 1984 Strážnice) sice pocházel z pekařské rodiny, ale zalíbení našel v keramice. Jako čtrnáctiletý se přišel učit vyrábět džbánky do hrnčířské dílny v Modře. Po válce se do Modry vrátil a rychle se vypracoval na vedoucí osobnost Slovenské majoliky, jím sestavný vzorkovník se používá dodnes. Věnoval se také vykopávkám a studiu původní lidové a habánské keramiky na západním Slovensku a na Moravě. V roce 1938 se spolupracovníky nastudoval v rámci masopustního plesu scénky o zvycích tradičních výrobců keramiky, co inspirovalo skladatele Gejzu Dusíka ke složení operety „Hrnčiarsky bál" (libreto P. Braxatoris). Po r. 1939 se s manželkou uchýlil do Strážnice, kde také zemřel, pochován je v Modře.

foto: Pediatrická prax    Budovatelka slovenské pediatrie
Prof. MUDr. Jaroslava Michaličková, DrSc., (12. srpna 1914 Praha – 29. října 1993 Bratislava) od ukončení Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě pracovala na dětské klinice, kde se věnovala zejména problematice dýchacích nemocí u dětí. Po válce se nejprve jako odborná asistentka věnovala výchově mladých pediatrů, jichž byl na Slovensku nedostatek, následně přispěla ke vzniku specializovaného pediatrického studia na LF od 1952, kdy se stala také přednostkou II. dětské kliniky, na jejímž čele stála až do r. 1984.

P. Dvořák    Výzva Pavla Dvořáka fotografům
„Po více než desetileté zkušenosti jsme zjistili, že nejhezčí fotografie historických lokalit a okolité přírody dělají místní lidé, kteří mají možnosti pozorovat krajinu v různých světelných náladách, ročních obdobích a pozoruhodných situacích,“ míní historik a spisovatel Pavel Dvořák, jenž vyzývá ke spolupráci na nové knize „Stopy dávné minulosti 7“ (Slovensko na konci středověku) fotografy, mající ve svých archivech zajímavé a technicky zvládnuté snímky vybraných měst a hradů. Nabídky fotografií hradů Fiľakovo, Divín, Likava, Jasenov, Trenčín (Barborin palác), Jasov, Šariš, dřevěného kostelíka v Hervartově, maďarského Vyšehradu, Budínského hradu, historického Ostřihomu a Stoličného Bělehradu (Székesfehérvár), rumunské Hunedoary (hrad Huňad), moravského Znojma nebo bulharské Varny (památník bitvy), posílejte na adresu sutaz@vydavatelstvorak.sk. Autory vybraných fotografií čeká odměna a smlouva na publikování v nové knize.

MK SR    Malé zamyšlení nad krajanským tiskem
Svět chce být klamán, budiž klamán, pravil kterýsi klasik, a dnes se o tom přesvědčujeme doslova na každém kroku, zvláště je-li řeč o médiích. Při listování nedávno zveřejněnou vládní zprávou o postavení a právech národnostních menšin na Slovensku mne překvapila informace, že v souvislosti s českou národnostní menšinou jsou evidovány čtyři tituly periodického tisku... Celý článek najdete zde.

foto: evapilarova.cz     Eva Pilarová jubiluje
Životní výročí si připomíná zpěvačka Eva Pilarová (9. srpna 1939 Brno) známá množstvím úspěšných písní ze Semaforu, televizních vystoupení i filmů. V roce 1967 si odnesla Zlatou bratislavskou lyru s písní Requiem (Bohuslav Ondráček / Jan Schneider). Z Bratislavy si také dvakrát odnesla Cenu za nejlepší interpretaci (1967 a 1978).

O. Gutfreund    Průkopník kubizmu v sochařství
Sochař Otto Gutfreund (3. srpna 1889 Dvůr Králové nad Labem – 2. června 1927 Praha) studoval v Bechyni, Praze i Paříži, kde se chtěl v létě 1914 usadit, ale už v srpnu se hlásil mezi prvními dobrovolníky do Cizinecké legie ve slavné Rotě Nazdar. Po válce se k tématu čs. legií vrátil například na průčelí pražské Legiobanky a také vytvoŕil znak Čs. obce legionářské. Začátkem 20. let vystavoval v rámci výtvarníků pražského Mánesa v Bratislavě a se skupinou „Tvrdošíjní“ v Košicích. V Nitře se zachovala jeho socha TGM z roku 1927, jež byla zásluhou českého spolku v Nitře reinstalována 10. března 2001 v zámku v Topoľčiankách.

logo SaO    Socha a objekt XIX
Bratislava – Staré Město ve spolupráci s agenturou Artlines a sdružením 4Arts zve ve čtvrtek 26. června na vernisáže mezinárodní výstavy Socha a Objekt XIX, jež bude součástí Staroměstského letního festivalu i Kulturního léta a hradních slavností 2014 až do srpna. Tvorbu českých autorů najdete v Kamenném sálu Galerie Umelka na Dostojevského radu, ve Výstavním sále Univerzitní knihovny, v Pisztoryho paláci na Štefánikově ul. a v Grassalkovičově zahradě, další umělci vystavují v Pálfyho paláci na Zámecké ul., v Galerii Rakouského kulturního fóra, Polském institutu, Galerii Z na Venturské a Galerii Nedbalka na Nedbalově ul.

klikem zvětšíte    Cesi.sk oslavuje desáté narozeniny
Nejstarší krajanská webová stránka byla spuštěna v Bratislavě 12. června 2003. Od 1. srpna 2004 byl její obsah přesunut na doménu cesi.sk, která až do konce roku 2008 byla jediným volně dostupným zdrojem informací o Češích na Slovensku v minulosti a současnosti. Až dodnes představuje nejkomplexnější soubor těchto údajů, čemu podřídila i výběr nejzajímavějších nadčasových článků z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). Kromě aktuálních informací o aktivitách krajanů a české kultuře v Bratislavě v posledních letech sestavuje unikátní kalendář jubileí významných událostí a osobností českého původu, jež na Slovensku zanechaly svoji stopu.

Milan Dobeš, foto z ČB    Muzeum přerovského rodáka v Bratislavě
K nejmladším galeriím ve slovenském hlavním městě patří Muzeum Milana Dobeše na Zámočnícké ulici ve Starém Městě. Otevřena byla v listopadu 2001 Nadací Evropská kulturní společnost a nese jméno výtvarníka Milana Dobeše (29. července 1929 Přerov). Absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě se proslavil zejména světelnými kinetickými objekty, jež prezentoval v mnohých zemích světa, mimo jiné i na Světové výstavě Expo '70 v japonské Osace. Medailon umělce publikovala ČB v č. 4/1998.

foto: idnes.cz    Končí výměna českých dvacetikorun a padesátihaléřů
Česká národní banka upozorňuje, že neplatné bankovky v hodnotě 20 Kč a 50haléřové mince lze vyměnit už jen do 31. srpna 2014 na pobočkách ČNB v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. V případě, že se bance nevrátí chybějících přes 5 milionů bankovek a na 300 mil. mincí, připíše si výnos až 300 mil. Kč, další příjem by měl vynést prodej kovu z mincí. Z oběhu jsou stahovány i neplatné padesátikorunové bankovky, ty však lze vyměnit až do března 2017. Zatím bez omezení lze v pobočkách ČNB vyměnit také neplatné bankovky vyšších hodnot nejstaršího vzoru 1993 (tento letopočet mají uveden na lícní straně).

A. Polách s chotí na setkání s krajany v Bratislavě 2006     Lékař a spisovatel
Spoluzakladatel a první předseda Regionální organizace ČSnS na Spiši MUDr. Antonín Polách (21. července 1959 Nový Jičín) po studiu lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci nastoupil na Vysokou leteckou školu v Košicích, poté na internu NsP v Popradě, odkud ho osud zavedl až do štýrského Stolzalpe v Rakousku. Kromě medicíny mu učarovaly historické romány. Do literatury vstoupil v roce 1990 románem „Stín Persepole“ z období perské říše, po němž následovaly „Bratři ze Soluně“ (1995), „Herodes – Židovský král“ (1998, 2. vydání Já, Herodes, 2005), „A stanu se králem“ (2001) o mladém Zikmundovi Lucemburském, „Richenza“ zo života českých královen, „Mezi císařem a papežem” o průběhu koncilu v Konstanzi, „Odvrácená tvář moci – zločiny českých králů" a „Cti otce svého, ale miluj ženu svou" z doby nástupu renesance v Čechách. Přejeme hodně zdraví a tvůrčích sil.

foto z ČB    Všestranný umělec spojil svůj život se Slovenskem
Malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, výtvarný pedagog, divadelní a filmový režisér František Kudláč (22. července 1909 Heršpice – 1. prosince 1992 Bratislava) maloval už od dětství, po studiích přednášel kreslení na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, přesto odešel vyučovat kreslení na gymnázia v Dolním Kubíně, Kremnici a Martině. Když musel Slovensko opustit, žil v Kyjově, Kunovicích a Praze, ale po válce se znovu vrátil do Martina a později do Bratislavy, kde okruh svých mnohostranných aktivit rozšířil o tvorbu dokumentárních i hraných filmů.

J. Karfík    Živijó, pane velvyslanče
V pořadí čtvrtý velvyslanec ČR na Slovensku PhDr. Jakub Karfík (23. července 1959) je vzděláním arabista a do diplomatických služeb nastoupil po předcházejícím působení v Náprstkově muzeu a jako kurátor sbírky orientálního umění Národní galerie. Do Bratislavy přijel se zkušenostmi velvyslance v Pakistánu, Egyptě a Súdánu, po slovenské misi nastoupil na velvyslanecký post ve Varšavě. Za čtyři roky práce na Slovensku (2009-2013) nikdy nepřijal pozvání mezi krajany na některý z programů bratislavského Českého spolku, ale 28. října 2010 se zúčastnil slavnostního odhalení sochy T. G. Masaryka a od té doby se jako první český velvyslanec osobně zúčastňoval vzpomínkového setkání k výročí vzniku ČSR, jež se u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží konají od začátku 90. let.

K. Gott, foto M. Kubica/Supraphon    Křišťálový lev jubilujícímu Karlu Gottovi
Novou cenu Křišťálový lev Supraphonu poprvé odevzdali jubilujícímu Karlu Gottovi (14. července 1939 Plzeň) při příležitosti uvedení nového DVD „Karel Gott Noční král“ s podtitulem Hity prvního desetiletí 21. století. Nahrávka obsahuje 26 televizních písní, pět videoklipů a dva speciální bonusy. Jubilant i letos své podzimní „Turné 2014“ zahájí na Slovensku koncerty v Žilině (27. 10.), Bratislavě (29. 10.) a Brezně (31. 10.). V dějinách čs. populární hudby zůstane navždy zapsán jako držitel historicky první Zlaté Bratislavské lyry v r. 1966 za píseň „Mám rozprávkový dom“ (Vieroslav Matušík / Eliška Jelínková). K ní ještě přidal v r. 1969 bronzovou s písní „Hej, páni konšelé“ (Jaromír Klempíř / Jiří Štaidl).

F. Tugendlieb    Uznávaný hlasový pedagog prožil půl století na Slovensku
Hudebník, zpěvák, známý hlasový pedagog a léčitel František Tugendlieb (20. července 1929 Hranice na Moravě – 12. dubna 2011 Hranice) začal hrát na klarinet a saxofon během studií ve Velké Británii, po válce zpíval v opavské, později banskobystrické opeře. Když mu na Moravě zakázali hrát džez, odejel na Slovensko, kde působil v bratislavském kabaretu Tatra Revue. Mnohem více než zpěváka a hudebníka ho však proslavily nové přístupy v hlasové pedagogice, jež zachránily hlas mnoha zpěvákům i populární hudby. Od 70. let se věnoval i léčitelství, po smrti manželky a rozpadu republiky se vrátil na Moravu.

Divadlo Martin    Stál při zrodu martinského divadla
Rudolf Slezák (20. července 1879 Jasenná u Zlína – 19. února 1965 Martin) byl ochotnický divadelník, režisér a malíř kulis, od roku 1910 žil v Martině.

J. Merganc, foto: zamberk.cz    Zanechal budovy po celém Slovensku
Architekt Jindřich Merganc (7. července 1889 Žamberk - 28. února 1974 Bratislava) pocházel z rodiny obuvníka, přesto vystudoval malbu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze odkud přešl na studia architektury. Po I. světové válce nastoupil na Ministerstvo veřejných prací v Bratislavě a do roku 1922 založil s Otmarem Klimešem vlastní architektonický ateliér. K jeho dílům patří například úprava dunajského nábřeží, řada rodinných vil i obytných domů, úřední budovy v Galantě, Piešťanech, Novém Městě nad Váhom, Lučenci a Nitře, hydroelektrárny v Jelenci, Starých Horách a Ladcích, kostel v Lieskovém, školy v Nitře, Bysřičce, Sabinově, Dlhé Lúce, Strážkách, Dolních Hamrech, Penzijní ústav (dnes sídlo SAV) v Bratislavě, Památník padlým v Žilině a za vrchol jeho tvorby je považováno Kochovo sanatorium v Bratislavě. Portrét architekta přinesla ČB v č. 5/1996.

Pražský dělostřelecký pluk před odjezdem na Slovensko    Češi a Slovenská republika rad
Československé vojenské jednotky tvořené legionáři vytlačili 7. července 1919 definitivně maďarská revoluční vojska z území Slovenska, čím skončila Slovenská republika rad (SRR). Na jejím čele stál novinář Antonín Janoušek (22. srpna 1877 Nymburk – 30. března 1941 Moskva), který se jako dopisovatel v Budapešti zapojil do komunistického převratu a po vpádu maďarských rudých gard na území ČSR 20. června 1919 jako předseda Revoluční vládní rady v Prešově vyhlásil SRR.

Liptovský Ján    Spolutvůrce Istropolisu, obytných věžáků i zotavoven
Architekt ing. arch. Ferdinand Konček (9. července 1929 Praha) studoval v Bratislavě a u prof. J. Fragnera na AVU v Praze, kde se seznámil s kolegy I. Skočkem a Ľ. Titlem a spolu vytvořili tím, jenž po celém Slovensku zanechal řadu mimořádných staveb, např. odborářské zotavovny Liptovský Ján, Baník na Štrbském plese nebo Dům rekreace (dnes hotel Sorea v Královském údolí), komplex Domu odborů (dnes Istropolis) a Domu techniky ZSVTS, Studentský domov Jura Hronce, budovu Chemapol v Ružinově, obytné soubory Dúbravka, Štrkovec a Pošeň a rekonstrukci piaristického kláštera v Trenčíně na Galerii M. A. Bazovského.

I. Krejčí, foto: czechmusic.org    Uznávaný skladatel začínal jako korepetitor v SND
Dirigent, skladatel a publicista Iša Krejčí (vl. jm. František, 10. července 1904 Praha – 6. března 1968 Praha) vystudoval hudební vědu a historii na Karlově univerzitě a souběžně i pražskou konzervatoř. Na začátku kariéry působil jako hudební kritik, později začal psát scénickou hudbu pro divadla včetně Osvobozeného a Národního. V letech 1929 až 1932 byl korepetitorem v SND, odkud se vrátil do pražského ND, s nímž je spjata velká část jeho života. Kromě jevištní hudby skládal concertina, orchestrální a komorní skladby.

foto z ČB    Zakladatelka slovenského archivnictví
PhDr. Marie Jeršová – Opočenská (11. července 1899 Praha – 14. února 1978 Praha) souběžně se studiem filozofie a historie na Kralově univerzitě absolvovala i novou Státní archívni školu, neboť práce v archívech jí umožňovala přívýdělek na studium. Po ukončení studií v r. 1924 odjela na studijní stáž do Vatikánských archivů, kde se zabývala i slovenskými dějinami, v čem pokračovala i ve Vídni. V r. 1929 ji přijala Správa Muzeální slovenské společnosti jako první profesionální archivářku na zpracování fondů v Martině, čemu se věnovala po tři desetiletí a výsledky své činnosti publikovala i knižně. Přestože poslední roky života strávila v Praze, pochována je po boku svého manžela v Bystřičce. O jejím dramatickém životě psala ČB v č. 2/2000.

Pamětní mince    Stopy Petra Parléře vedou i na Slovensko
Po smrti Matyáše z Arrasu pověřil Karel IV. pokračovat ve výstavbě katedrály sv. Víta na Pražském hradě kameníka a stavitele Petra Parléře (? 1332-33 Gmünd nebo Kolín nad Rýnem – 13. července 1399 Praha). K jeho dílům patŕí i Staroměstská mostecká věž u Karlova mostu, zahájil též výstavbu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Jeho žáci pokračovali v jeho stylu i v řadě slovenských měst – Spišská Nová Ves, Bratislava, Kremnica, Košice.

nada-urbankova.cz    Životní jubileum Nadi Urbánkové
Stříbrnou Bratislavskou lyru si v roce 1969 si vyzpívala zpěvačka a herečka Naďa Urbánková (vl. jm. Naděžda Balabánová, 30. června 1939 Nová Paka) s písní Mosaznej džbán (Jindřich Brabec / Jiří Aplt). Ve své době prolomila společenské bariéry a stala se módní ikonou velkých brýlí. Česká beseda s ní přinesla dvakrát rozhovor z piešťanského festivalu Country Loděnice v letech 2006 a 2007.

A. Daříček, ml.    Stavěl věžáky, školy, kino
Ing. arch. Alois Daříček mladší (1. července 1929 Liboš u Olomouce – 11. 7. 1972 Bratislava) studium na ČVUT dokončil v r. 1952 na SVŠT v Bratislavě. V 50. letech se podílel na směrném plánu rozvoje Bratislavy, úpravy okolí Hradu a Podhradí, bytových domech na Krížné a škole na Vazovově ul., v Trenčíně navrhoval školu a sídliště Dlhé Hony, terasovou zástavbu v Humenném, svobodárnu v Partizánském, kino v Nové Dubnici. Čtrnáctipodlažní věžáky v Karlově Vsi odstartovali výstavbu podobných bytových domů i v dalších slovenských městech. Se sochařem J. Kulichem spolupracoval na památnících J. Krále ve Zlatých Moravcích nebo SNP ve Zvolenské Slatině. Medailon o jeho životě a díle přinesla ČB č. 9/02.

L. Janáček    Leoš Janáček a Slovensko
Hudební skladatel Leoš Janáček (3. července 1854 Hukvaldy – 12. srpna 1928 Ostrava) vycházel ve své tvorbě z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska. Napsal devět oper a množství skladeb symfonické, komorní a písňové tvorby. Na fonografické válečky zaznamenal kolem sto padesáti původních písní slovenských zemědělských dělníků, pracujících na jihu Moravy a poté z oblasti Těrchové. ČB v č. 10/2006 přinesla informace o jeho návštěvě Demänovských jeskyní.

K. Hašler    Karel Hašler v Bratislavě
Kabaretiér a písničkár Karel Hašler (31. října 1879 Zlíchov – 22. prosince 1941 koncentrační tábor Mauthausen, Rakousko) se původně vyučil rukavičkářem, ale záhy utekl ke kočovnému divadlu, odkud vedla cesta přes velké scény v Brně a Lublani až na prkna pražského Národního divadla (1903-1915). Přesto stále vystupoval jako písničkář, a když byl z důvodu zmeškaného představení propuštěn z ND, stal se ředitelem kabaretu Rokoko, s nímž navštívil i některá slovenská města. Vystoupení Karla Hašlera v Bratislavě je však doloženo až 5. července 1919. Medailon umělce přinesla ČB v č. 10/1999.

Husův dům v Konstanzi    Mistr Jan Hus a Slovensko
Podle legendy Mistra Jana Husa (? 1371 Husinec u Prachatic – 6. července 1415 Konstanz) upálili v den jeho 46. narozenin, historici však datum jeho narození 6.7.1369 popírají. Zlomovou událostí v životě kněze a rektora pražské univerzity se staly od roku 1402 bohoslužby v kapli Neviňátek zvané Betlém v jazyce prostému lidu srozumitelném, tedy češtině. Až v roce 1999 ho papež Jan Pavel II. uznal za reformátora. Proč Mistra Jana připomínáme, když zřejmě nikdy nezavítal do horních Uher? I slovenská církevní vrchnost nedávno vyhnala kněze, jehož národ zbožňuje. Naštěstí ve 21. století se už křesťané neupalují, křižácké výpravy proti „zpupným“ národům se nevedou „pro svatou věc“, ale ve jménu „míru a demokracie“, a ani chorál by už dnes asi nepřehlušil zbraně... O pobytu Mistra Jana v Konstanzi napsal román „Mezi císařem a papežem“ spoluzakladatel Českého spolku v Popradě MUDr. Antonín Polách (21. července 1959 Nový Jičín) a úryvek z něho publikovala ČB č. 7-8/2006.

Ivan Ožvát    Kulturní večer s mistrem Ivanem Ožvátem a jeho hosty
Květnový Kulturní večer, na nějž Jarmila Smyčková a předsedkyně ČSB Ing. Hana Husenicová připravily program k Roku české hudby se sólistou Opery SND tenoristou Ivanem Ožvátem. Se svými hosty sopranistkou Márií Rychlou a klavíristou Igorem Bázlikem provedl přítomné výběrem nejslavnějších árií a písní z operet a muzikálů české i klasické světové tvorby. Setkání zachytil ve své fotoreportáži Ing. Milan Klubal.

ČB č. 6/2004    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda. V červnovém čísle ročníku 2004 si tak můžete přečíst např. portrét pražské malířky, sochařky a grafičky Adrieny Šimotové; rozhovor s tehdejší ředitelkou Českého centra v Bratislavě S. Bartošovou-Wanatowiczovou; medailon hydrogeologa prof. Hynieho, jenž má velkou zásluhu na rozvoji lázní Piešťany a Dudince; rozhovor se šéfredaktorkou ČB Mgr. H. Miškufovou po převzetí Ceny primátora města Košic; reportáž z první výstavy v Muzeu kultury Čechů na Slovensku, jež vzniklo přejmenováním Dokumentačního centra české kultury v Martině, věnované životu a dílu malíře J. Augusty; rozhovory se zpěvačkou Lenkou Filipovou po vystoupení v Piešťanech a s posledním gen. ředitelem Stálého sekretariátu Rady celní unie prof. ing. Jaromírem Císařem, CSc.; vzpomínku na bitvu čs. legií u Zvolena v roce 1919; představení RO ČSnS Trenčín k 10. výročí vzniku spolku.

J. Rusinková    „Srdcové selhávání“
Český spolek Bratislava zve v úterý 24. června 2014 v 17 hod. v rámci pravidelných Kulturních večerů na přednášku s videoprojekcí filmu se zdravotní tématikou režisérky Jarmily Rusinkové na téma „Srdcové selhávání“.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své červnové programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK na programy v červnu 2014:
– v úterý 3. června v 16 hod. na Valné shromáždění KPČK v sale Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12);
– v úterý 24. června v 16 hod. do kina Mladosť na vzpomínkové pásmo filmů ( P. Juráň, I. Mistrík, Z. Kolinská) pod názvem „Hor sa na prázdniny!”.
Podrobnější informace najdete v Bohemia č. 2/2014.

UKo    Výročí Univerzity Komenského
Univerzita Komenského v Bratislavě byla založena 27. června 1919. Na jejím počátku stál profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Kristián Hynek. Původní Alžbětinská univerzita sice vznikla v roce 1912, první přednášky však začaly až koncem roku 1918, záhy však skončily, protože po připojení Bratislavy k Československé republice většina maďarských profesorů a personálu z města odešla. Budovu Rektorátu na Šafárikově náměstí projektoval arch. František Krupka ze Skutče původně (1925) jako státní obchodní dům až těsně před dokončením (1934) bylo rozhodnuto o sídle univerzity.

ČSnS    Výročí první transformace českých spolků v SR
Pod názvem Český spolek na Slovensku Ministerstvo vnitra SR 28. června 1994 zaregistrovalo změnu stanov původního Spolku Čechů na Slovensku (pod stejným ev. číslem registrovaného 17. června 1993). V průběhu necelého roku totiž vznikly další pobočky SČS v Trnavě, Košicích, Trenčíně, Žilině, Nitře a Zvolenu, a jejich zástupci na Valné hromadě SČS v dubnu 1994 rozhodli o změně názvu a vzniku regionálních organizací (RO) ČSnS. Jednotný celoslovenský spolek fungoval až do jara 2005, kdy jeho vedení iniciovalo přeměnu RO na samostatné lokální spolky. ČSnS přesto nezanikl a jeho úzké vedení v koordinaci s Českým spolkem v Košicích nadále zastřešuje méně početné spolky.

R. Kubelík    Vzpomínka na geniálního dirigenta
Před sto lety se narodil houslista, skladatel a zejména dirigent Rafael Jeroným Kubelík (29. června 1914 Býchory u Kolína – 11. srpna 1996 Kastanienbaum, Švýcarsko). Syn houslového virtuóza Jana Kubelíka už rok po dokončení studií na pražské konzervatoři dirigoval Českou filharmonii, jejímž uměleckým ředitelem se stal už ve 28 letech (v roce 1942). S ní také zahajoval a ukončil První ročník Pražského jara v r. 1946. Po r. 1948 působil jako šéfdirigent špičkových světových orchestrů v Chicagu, Londýně, Vídni, Mnichově atd. S Českou filharmonií vystoupil v bratislavské Redutě 28. a 29. května 1938.

foto z pozvánky    Výstava z tvorby brněnské fotografky
Komorní galerie BCPB a agentura Artem zvou na prodejní výstavu fotografií Ireny Armutidisové z Veverských Knínic u Brna pod názvem „Intímne krajiny”. Autorka je první absolventkou Institutu tvořivé fotografie Slezské univerzity v Opavě, v současnosti přednáší na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde je i prorektorkou, a také na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Výstava potrvá do 30. června 2014, Komorní galerie BCPB je otevřena denně kromě sobot a nedělí od 10. do 17. hod.

Zpráva    Druhá zpráva o postavení a právech národnostních menšin v SR
Úřad vlády SR na své stránce publikoval Zprávu zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny o postavení a právech příslušníků národnostních menšin za rok 2013. V pořadí druhá zpráva je stručnější než předcházející za rok 2012 a v pěti částech podává spíše souhrnější pohled na celkovou problematiku než konkrétní informace o jednotlivých menšinách.

titulek relace    Krajané v TV
Kdo nestihl vysílání posledního českého Národnostního magazínu v RTVS s reportáží z Tvořivých dílen s výtvarnicí Evou L. Bachratou má ještě možnost shlédnout tento program v internetovém archivu RTVS. Pořad mimo jiné přinesl rozhovor s J. E. velvyslankyní Lívií Klausovou při příležitosti jejího setkání s představiteli košických krajanských sdružení, dále s manažérem bratislavské výstavy o díle Alfonse Muchy „Cesta ke slávě” Ing. Janem Kukalem a další příspěvky.

ČF    Česká filharmonie v Bratislavě
Slovenská filharmonie zahájila předprodej vstupenek na letošní jubilejní 50. ročník Bratislavských hudebních slavností (21. 9. – 12. 10. 2014). Na Den české státnosti 28. září v Bratislavě vystoupí Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, jež uvede díla L. Fišera, S. Prokofjeva a A. Dvořáka. Poprvé ČF v Bratislavě (tehdy ještě v Prešpurku) koncertovala 24. ledna 1902 pod vedením dirigenta Ludvíka Čelanského v dnešní historické budově SND.

Spithfire TE 184    Pamětní tabule československým letcům v Británii
Na počest čs. letcům, bojujícím v rámci Královských leteckých sil Velké Británie (RAF) bude ve středu 18. června v 16.30 hod. odhalena pamětní tabule u vchodu do Eurovey. Stejně jako den předtím při odhalení památníku okřídleného lva v Praze i do Bratislavy zavítají čestní hosté na čele s velitelem RAF a vojenskou kapelou Royal Air Force Central Band, nad hlavami přeletí britský Spitfire TE 184 přemalovaný s kódovým označením DU-N, které patřilo jednomu z nejúspěšnějších čs. letců Otto Smikovi (20. ledna 1922 Boržomi, Gruzie - 28. listopadu 1944 sestřelen u města Zwolle, Nizozemí). Za druhé světové války v řadách RAF působilo přes 2500 čs. pilotů, z toho 88 se bezprostředně zúčastnilo Bitvy o Británii v r. 1940, 493 z nich v bojích zahynulo.

erb olomoucké diecéze    Z písaře uznávaným uherským a evropským diplomatem
Jan Filipec (1431 Prostějov – 17. nebo 28. června 1509 Uherské Hradiště) pocházel z rodiny řemeslníka, ale už jako písař moravského zemského správce projevil nevšední nadání a znalosti, díky nimž ho uherský král Matyáš Korvín jmenoval varadínským biskupem (Oradea), a jeho služeb využívali Korvínův syn Jan nebo Vladislav Jagellonský, v jejichž službách procestoval řadu evropských zemí, aby řešil královské zásnuby i mírová jednání. Jako správce olomouckého biskupství podporoval kostely (např. farský sv. Michala ve Skalici), kláštery i tiskárny. I jeho zásluhou se čeština ve středověku používala v korespondenci několika panovnických dvorů.

V. Fischer, foto L. Pákozdy    Životní jubileum Václava Fischera
„Dvojí občanství by mělo být úplnou samozřejmostí mezi Českou republikou a Slovenskem,“ uvedl podnikatel v oblasti zejména cestovního ruchu a letecké dopravy, pozdější senátor, ing. Václav Fischer (22. června 1954 Praha) v rozhovoru pro Českou besedu č. 5/1999. Na Slovensku rovněž podporoval kulturní aktivity a charitativní projekty ve prospěch dětí z dětských domovů.

J. Vajdl    Výročí vzniku českého spolku v Martině
Ustavující schůze martinské regionální organizace Českého spolku na Slovensku (dnes Český spolek v Martině) za přítomnosti 48 členů se konala v zasedací místnosti Městského úřadu v Martině 13. června 1994. Několik z nch se už předtím zapojilo do aktivit žilinské pobočky Spolku Čechů na Slovensku (na Valné hromadě v dubnu 1994 přejmenovaného na Český spolek na Slovensku). Zakladatelem a dlouhá léta hybnou silou martinského spolku byl Josef Vajdl (13. března 1925 Brozánky u Mělníka - 15. května 2007 Martin), který také vydával Info-zpravodaj. Bližší informace o martinském spolku při přiležitosti 10. výročí jeho vzniku publikovala Česká beseda v č. 3/04).

památník bitvy se nazachoval    Výročí bitvy čs. legií u Zvolena
V prostoru mezi Banskou Bystricí a Zvolenem se ve dnech 10. až 13. června 1919 odehrála významná bitva, v níž legionáři definitivně odrazili útok maďarských rudých gard a vyhnali je z nově vzniklé republiky. Na místě, kde se srazily vojáci z útvarů z Písku, z Plzně, z Jindřichova Hradce, z Benešova a z Brna, stál od r. 1935 pomník, který napřed poškodili v období Slovenského státu, za komunistů ho odstranili úplně, takže se tam zachovala část oplocení a dva velké smrky. Článek Igora Chromka o bitvě a památníku byl publikován v ČB č. 6/2004.

K. Zich, foto: Supraphon    Vzpomínka na Karla Zicha
Zpěvák, skladatel, textař a kytarista Karel Zich (10. června 1949 Praha – 13. července 2004 Korsika, Francie) vystudoval FF UK v oboru estetika a sociologie, a přestože byl i všestranný sportovec (gymnastika, kanoistika, házená) zlákala ho hra na kytaru. Začínal s rokenrolem, od r. 1969 byl členem slavného Spiritual Kvintetu, od r. 1974 se vydal na samostatnou dráhu zpěváka se širokým záběrem od C&W přes folk a rock až k populární hudbě. Vydal patnáct alb, prodal před milión gramodesek, složil hudbu i k několika filmům a také pro fontánu v Mariánských Lázních. Ve své sbírce ocenění měl i dvě stříbrné Bratislavské lyry za píseň Máš chuť majoránky (Jiří Vondráček / Zdeněk Borovec) v r. 1977 a za vlastní skladbu Jeden den (text Michal Bukovič) v r. 1983.

foto z pozvánky    Beseda s biskupem Mons. Františkem V. Lobkowiczem
Bratislavské zastoupení České centrály cestovního ruchu CzechTourism a časopis .týždeň zvou na třetí pokračování cyklu besed na téma „Příběhy českých šlechtických rodů” v Kafe Scherz na Partizánské ul. 2 (Palisády). Hostem Štefana Hríba bude 10. června v 17 hod. biskup ostravsko-opavské diecézy Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. Z důvodu limitované kapacity je potřebné se předem registrovat na adrese rezervacie@scherz.sk.

MČK Martin    Výročí Muzea české kultury v Martině
Dokumentační centrum české kultury na Slovensku při Etnografickém muzeu Slovenského národního muzea v Martině vzniklo 1. června 1999, ale slavnostně otevřeno bylo až v listopadu 1999. Dne 21. dubna 2004 bylo přejmenováno na Muzeum kultury Čechů na Slovensku (první výstava byla věnována životu a dílu malíře Jar. Augusty). Stálá expozice Muzea na Moyzesově ul. je věnována manželům Horákovým a životnímu stylu intelektuální rodiny za první republiky. Historička PhDr. Anna Horáková - Gašparíková byla v letech 1928-36 správkyní archivu prezidenta T.G.Masaryka, její manžel akademik Jiří Horák významný folklorista.

gen. Červíček    Zakladatel Loveckého ochranného spolku
Oční lékař generál MUDr. Jan Červíček (1. června 1864 Hronov - 7. dubna 1924 Bratislava) se po studiu Karlo-Ferdinandovy univerzity rozhodl po dráhu v armádním zdravotnictví. Sloužil v řadě posádek zejména na Balkánu (Sarajevo, Doboj, Tuzla, Zagreb) než se dostal do Vídně, ale první světová válka ho vyhnala na východní frontu a po válce se stal přednostou zdravotní služby pro vojska na území Slovenska, resp. Zemského vojenského velitelství. Stal se iniciátorem vzniku a prvním předsedou Loveckého ochranného spolku (založen 27. srpna 1920 v Bratislavě) s cílem ochrany zvěře, podpory a vzdělávání v oblasti myslivosti, potlačení pytláctví.

M. Beran ve filmu Do videnia v pekle, priatelia    Herec Míla Beran spojil svůj život se SND
Herec Míla Beran (1. června 1904 Praha – 25. října 1976 Bratislava) spojil svůj život se Slovenským národním divadlem (1931 – 1967). Po válce hrál v nejznámějších snímcích režisérů Paľa Bielika (Vlčie diery, Priehrada, Lazy sa pohli, Štyridsaťštyri) a Juraje Jakubiska (Do videnia v pekle, priatelia; Vtáčikovia, siroty a blázni). Zahrál si i v italském westernu „Oremus, Alleluia e Cosi Sia“ (They still call me Amen, 1973).

J. Klempíř, foto: ČT    Hej, páni konšelé a Bratislavská lyra 1969
Hudební skladatel Jaromír Klempíř (5. června 1944 Velká Chuchle u Prahy) po studiu na konzervatoři vstoupil do populární hudby v 60. letech jako člen bigbítových kapel včetně Olympicu a především prvními úspěšnými skladbami, jež sklízeli uznání i v zahraničí. K nejznámějším patří například C’est la vie K. Gotta nebo Hej, páni konšelé (text Jiří Štaidl), která získala bronzovou Bratislavskou lyru 1969. Později se věnoval i hudbě k filmům, televizním pořadům, seriálům a pohádkám.

M. Šimurda    Ryzí malíř lidských osudů a krásy krajiny
Malíř Miloš Šimurda (5. června 1924 Frenštát pod Radhoštěm) začal malovat akvarely rodného kraje už během studií na gymnáziu, za války byl totálně nasazen do ostravských dolů, poté se znovu vrátil ke kreslení v rámci propagačního ateliéru rožnovské textilky. V 50. letech vystudoval VŠVU v Bratislavě u prof. Jána Mudrocha a později se zdokonaloval v malbě a umění mozaiky v italské Ravenně. Vyučoval na bratislavské Střední umělecko-průmyslové škole a na Stavební fakultě SVŠT. Medailon umělce zveřejnila ČB v č. 10/1998.

foto z pozvánky    22. ročník Ceny Karla Čapka v Trenčianských Teplicích
Kruh přátel české kultury, OOCR Trenčianske Teplice, Společnost bratří Čapků v Praze a Město Trenčianske Teplice zvou na 22. ročník udílení Ceny Karla Čapka v pondělí 26. května 2014 ve 14.30 hod. v Kinu Prameň. Nositeli ceny se stane dvojice Milan Lasica a Július Satinský a za českou stranu herec a režisér Ondřej Kepka. Slavnosti bude tradičně předcházet ve 14 hod. pietní vzpomínka s položením kytice k památní desce rodiny Čapkových na průčelí lázeňského hotelu Pax.

M. Kůra, foto: ND Praha    Mistr tance „sloužil vojnu“ v SND
Tanečník, choreograf a baletní mistr Miroslav Kůra (26. května 1924 Brno) patří k největším osobnostem českého baletu. Za války působil na scénách v Brně, Katovicích a Norimberku, po válce byl v rámci vojenské služby převelen jako sólista a choreograf do SND v Bratislavě (1946-48). Po krátkém působení v pražském Národním divadle byl v letech 1951-53 přeložen do Košic, poté se ještě na rok vrátil do Bratislavy. Na slovenských scénách pohostinsky působil i v dalších letech, podílel se i na úspěchu Laterny Magiky na Expo 1958 v Bruselu, získal řadu mezinárodních ocenění, za celoživotní dílo Cenu Thálie v roce 1994.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své květnové programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK na programy v květnu 2014:
– v úterý 6. května v 16 hod. do kina Mladosť na pásmo filmů „Radosť zo života” k 30 výročí KPČK;
– v úterý 13. května v 15 hod. do kina Mladosť na oceněné filmy za audiovizuální tvorbu 2013;
– v pondělí 26. května v 15 hod. do Trenčianských Teplic na udílení Ceny Karla Čapka.
Podrobnější informace najdete v Bohemia č. 2/2014.

KOČR    20 let druhého nejstaršího (ne)krajanského sdružení
Na druhé členské schůzi Spolku Čechů na Slovensku 14. října 1993 kritizovalo několik členů přístup vedení spolku k řešení problémů osob s českým občanstvím, jež se ocitly v režimu cizince (viz Z historie spolku). Odmítali označení „krajané“ a žádali vyloučení „vlastizrádců“ (osob se slovenským občanstvím). Přestože vedení SČS se snažilo řešit kritiku vytvořením Sekce občanů ČR, nespokojencům to nestačilo, a když svoje neprosadili ani na Valné hromadě SČS v dubnu 1994, svolali 26. května 1994 ustanovující sněm Klubu občanů ČR v SR (KOČR), oficiálně registrovaného 1. srpna 1994. Podle vyjádření představitelů KOČR působí v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích, v SR se však veřejně neprezentuje, aktivity orientuje zejména na zájezdy do ČR a spoluorganizování seminářů v Praze.

Rok české hudby 2014    Rok české hudby 2014
Český spolek Bratislava zve v úterý 27. května 2014 v 17 hod. v rámci pravidelných Kulturních večerů na koncertní program operetních melodií v podání sólistů SND k Roku české hudby 2014. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

ČB    Košický výtvarník pochází z Prahy
Malíř a ilustrátor Tomáš Čepek (27. května 1964 Praha) se už na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze věnoval i televizní a filmové grafice, odkud vedla jeho životní cesta k výrobě i několika animovaných filmů a televizních večerníčků, za něž sklidil i řadu ocenění. Vétšinu života prožil v Košicích, kde se věnuje převážně ilustrátorské a malířské tvorbě i pedagogické práci. Článek o něm přinesla Česká beseda v č. 5/2004.

Socha E. beneše v Praze    Spolutvůrce ČSR se stal druhým prezidentem
JUDr. PhDr. Edvard Beneš (28. května 1884 Kožlany u Rakovníka - 3. září 1948 Sezimovo Ústí) po studiích Filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a následně pařížské Sorbonny, v Berlínu a Dijonu začal učit na obchodní akademii v Praze. Od začátku 1. světové války udržoval kontakt domácí politiky s prof. Masarykem v exilu, za kterým v září 1915 odešel a spolu s M.R. Štefánikem založili Československou národní radu. Své jazykové znalosti a kontakty využil při prosazování společného státu u západních velmocí, zasloužil se o současnou podobu hranic SR. Po vzniku ČSR byl jmenován ministrem zahraničí, v letech 1935-38 a do r. 1948 byl prezidentem ČSR. Po celý život zůstal věrný myšlence společného národa (tzv. čechoslovakizmus), díky níž se podařilo prosadit ČSR.

Střílky    Vlastivědný zájezd na Moravu
Tradiční jarní vlastivědný zájezd na Moravu připravuje ČSB na sobotu 31. května 2014. Předpokládaná trasa je zámek Buchlovice, barokní hřbitov ve Střílkách, vinné sklepy a tvrz v Čejkovicích, archeologické naleziště v Pohansku. Přihlásit se třeba osobně na našich setkáních, účastnický poplatek třeba zaplatit nejpozději 29. dubna 2014.

záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 1 / 2014
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava a milí sympatizanti, v aktuálním vydání našeho pravidelného bulletinu Vás chceme informovat o připravovaných akcích v nejbližším období a současně Vás na ně pozvat. Samozřejmě, přivítáme i Vaše nápady a iniciativy, jak obohatit naši činnost...
    > > > celý text

ČB č. 5/2004    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda. V květnovém čísle ročníku 2004 si tak můžete přečíst např. portrét malíře, ilustrátora a pedagoga Tomáše Čepka, rozhovor s vnukem malíře Mgr. Josefem Ladou, o stopách architekta Radka Auera po Slovensku, vyprávění herečky Květy Stražanové o dětství prožitém střídavě v Praze a na středním Slovensku, stať historika dr. J. Opata o přátelství T. G. Masaryka a E. Beneše, medailon brněnského strojaře a pedagoga prof. Ing. Jaroslava Nohela, CSc., vzpomínky pamětníka o českých letcích na spišském nebi, dopis předsedy martinského českého spolku J. Vajdla o používání češtiny v úředním styku v SR a v cyklu k 10. výročí ČSnS vzpomínky šéfredaktorky Mgr. Heleny Miškufové na začátky měsíčníku Česká beseda.

V. Topinka: Na pastvě    Malíř duše i slovenské krajiny
Malíř Vilém Topinka (22. května 1909 Prostějov - 7. července 1977 Prostějov) se původně učil na malíře pokojů, dekorací a písma, ale záliba v malování a osobní setkání s jinými malíři přeostla do zájmu o krajinářské motivy a etnografické náměty (kroje), jež ho z jižní a východní Moravy přivedly i na Slovensko, zejména do Považí v oblasti Trenčína a Považské Bystrice. Od 40. let se usadil a na svých obrazech se už věnoval jen rodné Hané a blízkému okolí. Jako samouk si odborné vzdělání doplňoval až ve zralém věku, přátelé ho nazvali „malířem duše krajiny“.

Volby do EP 2014    Informace pro občany ČR k volbám do Evropského parlamentu
Velvyslanectví ČR v Bratislavě informuje občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které v ČR proběhnou v pátek 23. (od 14 do 22 hod.) a 24. (od 8 do 14 hod.) května 2014. Podrobnosti lze vyhledat na internetové stránce velvyslanectví.

J. Věšín na kresbě J. Vilímka    Malíře venkova obdivoval TGM i bulharský car
Malíř Jaroslav Věšín (23. května 1859 Vraný u Slaného - 9. května 1915 Sofie) po studiích na akademii v Praze a Mnichově se na Slovensku věnoval malování výjevů ze života na venkově. V roce 1887 výstavu jeho děl (a výstavu výšivek ženského spolku Živena) v Martině navštívil při své první návštěvě T. G. Masaryk s rodinou. V roce 1897 přijal místo profesora v bulharské Sofii, kde se stal zakladatelem výtvarného školství, jeho venkovské, ale zejména lovecké a válečné výjevy si oblíbil bulharský car.

zleva G. Mallý, J. Augusta a E. Pacovský    Předseda Grupy uhersko-slovenských malířů
Malíř, grafik a vydavatel Emil Pacovský (25. května 1879 Uhlířské Janovice - 16. května 1948 Praha) studoval na akademii v Praze a v Mnichově, kde se seznámil s Jaroslavem Augustou, na jehož podnět působil v letech 1901-07 na Slovensku, zejména na Oravě a Dětvě, kde byl spoluzakladatelem a předsedou umělecké kolonie Grupa uhersko-slovenských malířů. Po vzniku ČSR byl spoluzakladatelem Syndikátu výtvarných umělců a v Praze se věnoval zejména vydavatelské činnosti a publicistice.

pamětní tabule na rohu Ursínyho a Račianské ul.    Vzpomínka na legionáře
Před pěti lety začátkem léta v Bratislavě na rohu Račianské a Ursínyho ul. znovu odhalili pamětní tabuli s infomací, že tuto budovu postavilo Družstvo čs. legionářů státních a veřejných zaměstnanců v Bratislavě v roce 1925. Deska dále obsahuje dvanáct jmen členů správní rady a dozorčího výboru představenstva družstva. Původní tabuli doplňuje informace, že tabule byla obnovena v roce 2009 na podnět V. Koyše a Ľ. Svobody z prostředků Městské části Bratislava - Nové Město.

Poškozený pomník    Taková pohotovost si zaslouží uznání
Za sběratele autogramů asi nelze považovat toho, kdo z pomníku T. G. Masaryka odstranil část kamenného obkladu pylonu se zvětšeným podpisem státníka. Ve středu 14. května 2014 nás na to upozornila bývalá předsedkyně občanského sdružení Česko-Slovenské Mosty Ing. Zora Cestrová, a tak jsme to ohlásili příslušným úřadům. V pátek ráno už u pomníku stála montážní autoplošina a odpoledne bylo vše včetně jmenovky na svém místě, jen světlejší odstín kamene naznačil, že se zřejmě nejedná o původní obklad. Taková pohotovost si zaslouží hlubokou poklonu.

M. Píka    Dvojnásobný brigádní generál ve dvou armádách
Při příležitosti Dne vítězství byl Ing. Milan Píka (28. července 1922 Hranice na Moravě) povýšen na brigádního generála 6. května slovenské a o den později i české armády. Ing. Píka sloužil za 2. sv. války v Britském královském letectvu (pro oční vadu byl vyloučen z leteckého výcviku do obslužných činností) a válku ukončil v hodnosti podporučíka. Po popravě generála Heliodora Píky byl z kapitána degradován na vojína. Panu generálovi (na snímku na besedě s krajany v Bratislavě v lednu 2009) blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

ŠĽŠ    České školy na Slovensku
Mezi nejčasteji opakované dotazy návštěvníků našeho portálu patří žádost o informace týkající se škol, na nichž by se učilo česky. Český spolek Bratislava – jako dobrovolné občanské sdružení, zaměřené na kulturně společenské aktivity – v současnosti nemá jakoukoliv informaci o existenci české školy na území SR. O působení českých pedagogů na území dnešního Slovenska v minulosti a další zajímavosti na toto téma najdete v naší nové rubrice „České školy v SR“.

foto: H. Miškufová    Petice z Košic
Předsedkyně Slovensko-českého klubu v SR v Košicích Mgr. Helena Miškufová informuje o internetové petici za odstranění české vlajky z košické výstavy „Privat Nacionalism“, o čem informovala i na portálu Krajane.net. Iniciativu samozřejmě podporujeme, domníváme se však, že stížnost v ČR nestačí, protože trestný skutek hanobení státního symbolu, resp. historické památky (čsl. vlajka je snad součástí i slovenských dějin!), spáchaný na území SR by měl především podléhat slovenskému Trestnímu zákonu č. 300/2005 Z.z. (§ 364 a § 423).

P. Hapka, foto: osobnosti.cz    Životní výročí tvůrce známých melodií
Klavírista, hudební skladatel i zpěvák Petr Hapka (13. května 1944 Praha) po nedokončeném studiu konzervatoře pracoval jako pomocný dělník než se uchytil jako divadelní pianista, a koncem 60. let v Divadle Za branou už jako dirigent začal psát i scénickou hudbu. V té době už sklízely úspěch i jeho první skladby v oblasti populární hudby, věhlas mu získaly i nezaměnitelné melodie řady filmů a televizních seriálů. Složil řadu písní i pro slovenské zpěváky (Hana Hegerová, Richard Müller, Jana Kirschner), v oblasti filmové tvorby je nejznámější spolupráce s režisérem Jurajem Jakubiskem ve filmech Perinbaba a Tisícročná včela.

A. Mucha: Zamyslené děvče s turbanem 1912    Alfons Mucha – Cesta ke slávě
Do 15. května je v Galerii města Bratislavy v Mirbachově paláci na Františkánském nám. otevřena výstava „Alfons Mucha – Cesta ke slávě“. Představuje unikátní kolekci 73 maleb, kreseb, vitráží, reliéfů a litografií průkopníka secesního umění (24. července 1860 Ivančice – 14. července 1939 Praha) sestavenou z 12 galerií a dvacítky soukromých sbírek. K nejvzácnějším patří například originál návrhu k prvnímu plakátu Gismonda, jenž pro něj znamenal zlom v uznání jeho díla. Rozhovor s kurátorem a manažérem výstavy Ing. Janem Kukalem si můžete přečíst zde.

obálka knihy    Položil základy čs. tanečního školství
Tanečník, pedagog a publicista Jan Reimoser (16. května 1904 Slezská Ostrava – 30. května 1979 Praha) začal původně studovat přírodovědnou fakultu Karlovy Univerzity, ale pod vlivem známosti s herečkou a tanečnicí (vnučkou J. Vrchlického) přestoupil na studia estetiky na FF UK. Recenze a články z oblasti historie a teorie tance začal publikovat jako úředník Poštovní spořitelny (pod pseudonymy Jan Rey, Reynok), po válce se začal věnovat estetice a modernímu tanci naplno jako pedagog na konzervatoři, AMU a dalších vysokých školách, kde inicioval taneční odbory. V letech 1955-59 a 1967-71 byl profesorem VŠMU v Bratislavě, kde jeho žáky byli např. Štefan Nosáľ (Lúčnica), Juraj Kubánka (SĽUK), Emil T. Bartko (balet SND).

J. Korn, klikem zvětšíte    Životní jubileum známého umělce
Jiří Korn (17. května 1949 Praha) po studiu střední školy začínal jako kytarista, ale rychle svůj okruh působnosti rozšířil i o zpěv, tanec a herectví, s nimiž sklízel úspěch i v zahraničí a v posledních letech se prosazuje i v muzikálech. Jeho bohatá filmografie zahrnuje i slovenský film Nebe, peklo, zem. Česká beseda s ním přinesla „miléniový“ rozhovor „Aby lidé byli na sebe v novém roce hodnější“ v č. 1/2000.

Vinařství Sonberk    Víno a architektura ve střední Evropě
České centrum a bratislavská Galerie Design Factory zvou na výstavu „Architektura a víno ve střední Evropě”. Projekt pražské Galerie Jaroslava Fragnera představuje nejzajímavější architekturu současných 38 vinařství v sedmi středoevropských zemích, po nichž výstava putuje. V Bratislavě na Bottově ul. bude přístupna do 18. května.

ČVOVýročí našeho olympijského hnutí
Počátky olympijského hnutí u nás jsou spojeny se jménem gymnaziálního profesora Jiřího Gutha – Jarkovského, který byl na zakladatelském kongresu v Paříži v červnu 1894 jmenován jedním z dvanácti členů Mezinárodního olympijského výboru (Uhry zastupoval Ferenc Kemény). Z podnětu České amatérské atletické unie svolal 18. května 1899 schůzi, na níž vznikl Český výbor pro hry olympijské v Paříži 1900. Po vzniku ČSR obnovil 13. června 1919 svoji činnost už jako Československý OV, který svoji činnost ukončil 27. března 1993 v souvislosti se zánikem federace a vznikem SOV a obnovou ČOV.

klikem M. Janková a F. Kinský    Turistické atrakce regionu Orlické hory a Podorlicko
Bratislavské zastoupení České centrály cestovního ruchu CzechTourism uvedlo v rámci cyklu „Pohádkové zámky a dnešní šlechta” turistická lákadla regionu Orlické hory a Podorlicko, díky silničnímu spojení stále bližšího i ze Slovenska. Nový zámek v Kostelci nad Orlicí a speciality jeho knížecí kuchyně i atrakce dalších šlechtických sídel v okolí (Potštejn, Častolovice, Opočno a další) představil František Kinský. K návštěvě zvou také Dobruška (F.L.Věk), Nové Město nad Metují (D. Jurkovič), Rychnov nad Kněžnou (prohlídky města s M.D.Rettigovou nebo hrdiny knihy K. Poláčka „Bylo nás pět”), Vamberecká krajka, nové cyklostezky, vodácká mapa a další.

M.262    Vzpomínka na profesora Vysoké školy dopravní
Ing. Ladislav Freibauer (12. května 1914 Jihlava – 15. června 1993) jako ředitel Výzkumného střediska kolejových vozidel v Praze 1958 – 74, který se autorsky podepsal pod řadu vynálezů a patentů působil souběžně od roku 1965 coby profesor Vysoké školy dopravní v Žilině, kde vychoval řadu slovesnkých inženýrů v oblasti kolejové dopravy. K jeho nejznámějším dílům patřilo například pokrokové řešení podvozku motorových vozů řady M.262.

pozvánka    Výstava Zdeny Strobachové
České centrum a Galerie 19 zvou na výstavu výtvarnice Zdeny Strobachové pod názvem „Já malovat musím!“. Galerie na Lazaretské ul. 19 je otevřena kromě pondělí každý den od 14 do 19 hodin. Výstava potrvá do 11. května 2014.

J. Vysloužil, foto: MU Brno    Moravský muzikolog se narodil v Košicích
Muzikologa prof. PhDr. Jiřího Vysloužila, DrSc., (11. května 1924 Košice) k hudbě přivedla maminka pocházející z podkarpatského Užhorodu (otec z Konic u Prostějova) a zpívající v kostelním sboru. Na gymnáziu v Brně založil smyčcové kvarteto a tam se po válce, kdy byl nasazen v Německu, vrátil na studia muzikologie na Masarykově univerzitě. Kromě dějin české a světové moderní hudby, folkloristiky a dalších oborů, jež přednášel na JAMU a jiných vysokých školách včetně zahraničních, věnoval se hudební publicistice a kritice, ale i organizátorské práci na hudebních festivalech a muzikologických kolokviích. Zvláště se věnoval dílu Leoše Janáčka, Aloise Háby i moravskému folkoru. Napsal řadu odborných článků a knih, sestavil několik muzikologických slovníků.

J. Vičar    Pedagogickou kariéru začínal na Slovensku
Muzikolog, skladatel a pedagog prof. PhDr. Jan Vičar, CSc., (5. května 1949 Olomouc) původně vystudoval hudební výchovu a češtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v rodném městě a jeho prvním pedagogickým působištěm jako učitele češtiny bylo začátkem 70. let Dělostřelecké učiliště v Martině (v rámci ZVS). Později pokračoval ve studiu hudby na JAMU a HAMU a začal se věnovat hduební vědě, kterou přednášel nejen v Olomouci, ale i na předních světových univerzitách. Jako skladatel se věnuje širokému rozsahu vokální, sborové, komorní i orchestrální tvorbě, blízko má i k džezu a moravskému folkloru.

Fberg    Iniciátor Banícké fakulty v Košicích i lyžařského klubu
Důlní odborník JUDr. Ing. Josef Šimčisko (5. května 1904 Příbor – 16. listopadu 1984 Bratislava) pŕišel na Slovensko jako báňský odborník ve 30. letech, v letech 1934-40 vykonával funkci vedoucího Revírního banského úřadu a inspektorátu v Banské Bystrici, kde se také podílel na založení a aktivitách tamního Klubu slovenských turistů a lyžařů. Po válce se podílel na projektu znárodnění dolů a hutí. Přičinil se o vznik Banícké fakulty VŠT v Košicích (dnes Fakulta BERG TUKE), kde přednášel jako profesor a předseda Slovenské báňské společnosti (1963 - 74). Kromě vysokoškolských skript překládal odbornou literaturu, spoluautorsky se podílel na vydání Baníckého terminologického slovníku a Baníckého almanachu.

titulek relace    Tvořivé dílny v televizi
Předsedkyně ČSB Ing. Hana Husenicová upozorňuje zvláště účastníky Tvořivých dílen s výtvarnicí Evou L. Bachratou v sobotu 12. dubna, že reportáž redakce národnostního vysílání RTVS z Košic bude odvysílána v nejbližším Národnostním magazínu na „:2” (= druhém programu RTVS, bývalá „Dvojka”) v pondělí 5. května v 15.55 hod. s opakováním na stejném programu hned následující úterý 6. května dopoledne v 10.25 hod.

detail sochy    Památce M. R. Štefánika
Nadace Milana Rastislava Štefánika a ministerstvo obrany SR zvou na pietní akt kladení věnců k Památníku Milana Rastislava Štefánika pŕi příležitosti 95. výročí jeho tragické smrti. Pietní akt se za účasti zástupců Vlády SR, místní samosprávy a diplomatického sboru uskuteční v neděli 4. května v 19 hod.

Památník MRŠ    Obnovený památník M. R. Štefánika odhalili před pěti lety
Koncem dubna před pěti lety byly na dunajském nábřeží instalovány obě části (socha i lev) rekonstruovaného památníku M. R. Štefánika. Ke slavnostnímu odhalení došlo 4. května 2009, avšak ještě rok byl veřejnosti nepřístupný do úplného ukončení výstavby obchodního centra a nábřeží. Autor pomníku sochař Bohumil Kafka se osobně spřátelil se Štefánikem v Paříži před první světovou válkou a své dílo pojal i jako vyjádření úcty spoluzakladateli československých legií.

Bradlo    Před 90 lety položili základní kámen k mohyle na Bradle
K pátému výročí tragické smrti vědce, pilota, diplomata a spoluzakladatele ČSR Milana Rastislava Štefánika (21. července 1880 Košariská – 4. května 1919 Vajnory) tehdejší ministr zahraničí ČSR Edvard Beneš položil základní kámen k jeho mohyle na vrchu nad Brezovou pod Bradlem. Mohyla byla postavena v letech 1927-27 podle návrhu architekta Dušana S. Jurkoviče a slavnostně odevzdána 23. září 1928. V letech 1988-96 prošla mohyla rekonstrukcí, při níž byly některé původní traventínové prvky nahrazeny mramorovými kopiemi.

Socha M.R. Štefánika na Petříně    Výročí pražské Lidové Štefánikovy hvězdárny
Prvního května 1929 byla v Praze zpřístupněna veřejnosti Lidová Štefánikova hvězdárna. O její vznik usilovala Česká astronomická společnost od r. 1917, slavnostně byla otevřena už 24. června 1928 na místě bývalé strážnice u Hladové zdi. Od r. 1979 je součástí Hvězdárny a planetaria hl. města Prahy. M. R. Štefánik dostudoval astronomii na Karlově univerzitě v r. 1904, tam se také poprvé seznámil s prof. T. G. Masarykem, s nímž poté v zahraničí organizoval hnutí za vznik samostatného Československa. Doporučující dopis z pražské univerzity mu pomohl k začátku vědecké kariéry ve Francii, a v Praze také našel milou, jež ho podporovala nejen v Paříži, ale i na jeho vědeckých cestách po světě.

A. Masaryková    Zakladatelka Čs. červeného kříže
Nejstarší dcera manželů Masarykových Alice (3. května 1879 Vídeň – 5. listopadu 1966 Chicago, USA) začala studovat medicínu v Praze, později přestoupila na filozofii, historii a sociologii, které studovala i v Berlíně a Chicagu. V letech 1906-10 učila na lyceu v Českých Budějovicích, později v Praze. Za první sv. války byla vězněna za ukrývání otcových rukopisů, po válce se ujala péče o domácnost T. G. Masaryka, včetně jeho pobytů v Bystričce u Martina (kde finančně přispěla na výstavbu školy a silnice, v r. 1931 iniciovala stavbu dnešní tzv. Masarykovy vily) a v Topoľčiankách. V letech 1918-20 byla poslankyní Národního shromáždění, kde zastupovala Klub slovenských poslanců. Jako spoluzakladatelka a první předsedkyně Čs. červeného kříže se zasloužila o vznik jeho slovenské divize, byla rovněž předsedkyní Spolku slovenských žen Živena. S podporou amerických sponzorů zřizovala ve slovenských městech poradny pro matky s dětmi, dětské jesle a útulky pro opuštěné děti.

F. Nábělek, foto: uniba.sk    Vychoval první generaci slovenských botaniků
Profesor systematické botaniky Prof. PhDr. František Nábělek (3. května 1884 Kroměříž– 10. června 1965 Uherské Hradiště) po studiích ve Vídni procestoval před světovou válkou řadu zemí Blízkého východu až po Arménii. Po válce vědecky navštívil i Balkán. Za první ČSR byl profesorem gymnázia v Lipníku nad Bečvou a Brně, později přešel na Masarykovu univerzitu. V letech 1939-1950 působil jako profesor systematické botaniky Slovenské univerzity, zasloužil se o vznik Botanického ústavu a Botanické zahrady, v roce 1947/48 zastával funkci rektora SU. Po penzionovaní v r. 1950 pracoval v bratislavském Výzkumném ústavu potravinářského průmyslu, od 1953 v Arboretu Mlyňany. Pochován je v Bratislavě.

F. Vrábel    Výročí První světové války a vzniku čs. legií
Český spolek Bratislava zve v úterý 29. dubna 2014 v 17 hod. v rámci pravidelných Kulturních večerů na besedu s videoprojekcí s historikem a členem Čs. obce legionářské dr. F. Vrábelem na téma „Výročí I. světové války a vzniku čs. legií“. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

logo soutěže    Soutěž pro české děti ve světě
České školy bez hranic pod záštitou MZV ČR vyhlásily druhý ročník soutěže nazvané Český Honza. Určena je talentovaným dětem od šesti do osmnácti let, trvale žijícím v zahraničí. Tématem jsou nejhezčí prázdniny v ČR a děti mohou napsat, namalovat nebo jinak zachytit, jak by si je představovaly. Příspěvky musí být odevzdány do 30. dubna 2014. Slavnostní vyhlášení proběhne v létě v rámci konference Českých škol bez hranic a výherci obdrží české knihy. Podrobnější informace najdete www.ceskyhonza.com.

ČB č. 4/2004    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda. V dubnovém čísle ročníku 2004 si tak můžete přečíst např. portrét učitele, malíře a filmového režiséra F. Kudláče z Horních Heršpic u Brna, jenž většinu života prožil na Slovensku; rozhovor s historikem dr. Jaroslavem Opatem na téma Česká otázka včera a dnes; portrét stavitele Bohuslava Mandyse, jemuž v roce 2002 in memoriam udělili Cenu města Zvolen; o původu zeměpisných názvů Moravce a Moravany; rozhovor J. Haakovou z Tatranské galerie v Popradě Tatry očima českých výtvarníků; medailon košického filatelisty Miloše Barneta a představení RO ČSnS Nitra.

J. Čeřovská, foto: Supraphon    Legenda šansónu
V roce 1976 udělila porota mimořádnou Zlatou Bratislavskou lyru za celoživotní přínos populární hudbě zpěvačce Juditě Čeřovské (roz. Štěrbová, 21. dubna 1929 Most – 9. října 2001 Praha. Pocházela ze smíšené česko-německé rodiny, co ovlivnilo její dětství za války. Přestože zpívala už během středoškolských studií, její kariéra začala po roku 1957, kdy už jako matka dvou dětí skončila na 2. místě v soutěži „Hledáme mladé talenty“. I když v Československu nazpívala řadu hitů, mnohem známější byla v NSR, kde často hostovala.

Košice    Vzpomínka na Františka Petruse
Klarinetista a dirigent František Petrus (21. dubna 1924 Chotěboř – 10. září 1982 Opatija, dnes Chorvátsko) po válce odešel na Slovensko. V roce 1954 v Košicích založil Dechový orchestr košického rozhlasu, vyučoval také na tamní konzervatoři.

Z. Cigler    Skleněnou krásu šíří i po Slovensku
Sochař Václav Cigler (21. dubna 1929 Vsetín) vystudoval sklářskou školu v Novém Boru a poté Vysokou školu uměleckou-průmyslovou v Praze a sklu se věnuje nejen v drobných plastikách a úžitkovém umění, ale i jako součásti architektury. V letech 1965 až 1979 vedl ateliér VŠVU v Bratislavě, kam se stále vrací jako docent i s výstavami svého díla. Jeho sklářské kompozice lze najít po celém světě, v SR například v SND, v Rytířské síni bratislavského Hradu a v budově vlády SR, v Památníku SNP i v Kulturním domě v Banské Bystrici, ve foyer Matice Slovenské v Martině, v lázních Dudince atd.

Rožňovské pivní lázně    Fotosoutěž CzechTourismu
Bratislavská pobočka České centrály cestovního ruchu CzechTourism vyzývá fotografy na účast v soutěži o nejhezčí fotografii z ČR. Do soutěže se mohou zapojit Slováci se záběry z dovolené nebo z výletu v ČR, a to do 22. dubna 2014 prostřednictvím stránky „Discover Czech republic“ (na Facebooku). Autor snímku s největším počtem „lajků“ vyhraje třídenní pobyt pro dvě osoby v Rožnovských pivních lázních (na obr.) s půlpenzí a wellness procedurami.

csns.sk    Neúspěšný pokus o druhou krajanskou webovou stránku
Před deseti lety 22. dubna 2004 České centrum na tiskové besedě v Košicích slavnostně odevzdalo vedení Českého spolku na Slovensku (ČSnS) novou internetovou stránku www.csns.sk, „jejíž systém lze upravit i pro potřeby jiných krajanských komunit ve světě“. Na rozdíl od své amatérské předchůdkyně ceskyspolok.sk, spuštěné rok předtím (od srpna 2004 přesunuté na cesi.sk), však tento pokus vydržel jen krátce. Po rozpadu ČSnS na jaře 2005 na samostatné české spolky v jednotlivých slovenských městech stránka csns.sk přestala být aktuální až zmizela úplně.

M. Maloch    Zakladatel trávního semenářství
Specialista v oboru zelených krmovin akademik ing. dr. techn. Miloslav Maloch (22. dubna 1922 Plzeň – 10. dubna 1956 Bratislava) sa zabýval hodnocením luk a pastvin, od 50. let působil jako profesor Vysoké školy zemědělské v Nitře (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita). Člen Slovenské akademie věd se stal uznávaným zakladatelem trávního semenářství na Slovensku.

ČSnS    Výročí první Valné hromady Spolku Čechů na Slovensku
Necelý rok po založení Spolku Čechů na Slovensku (17. června 1993) se 23. dubna 1994 ve Společenském domě v bratislavské Trnávce sešlo 47 zvolených delegátů místních poboček SČS z Bratislavy, Trnavy, Košic, Žiliny, Trenčína, Banské Bystrice a Nitry na první Valné hromadě Spolku Čechů na Slovensku, který se usnesli přejmenovat na Český spolek na Slovensku. Za jeho předsedkyni zvolili Mgr. Helenu Miškufovou z Košic, dosavadnímu předsedovi a zakladateli spolku ing. dr. Jiřímu Kozákovi udělili čestné členství.

A. Sigmund, foto: Supraphon    Broznová lyra pro sestry Elefteriadu
Kytarista a skladatel Aleš Sigmund (23. dubna 1944 Hrotovice, okr. Třebíč) se původně učil hře na violu, ale nakonec ho zlákala kytara. V Brně spolupracoval se sourozenci Ulrychovými a skupinou Vulkán, následně hlavně se sestrami Martou a Tenou Elefteriadu, pro něž v letech 1966 až 1975 složil řadu úspěšných písní. Jedna z nich „Táto, pojď si hrát“ (text Pavel Žák) získala v roce 1975 bronzovou Bratislavskou lyru. Složil a vydal také instrumentální skladby.

pozvánka    Výstava o brněnské vile Tugendhat
České centrum a Muzeum města Bratislavy zvou na výstavu „Villa Tugendhat – Ikona moderní architektury v Brně“ ve Výstavní síni Staré radnice. Unikátní dílo architekta Ludwiga Miese van den Rohe z roku 1930 sloužilo svým majitelům pouze deset let, po nich se v ní střídaly armády a politici až v roce 2001 se dočkalo zápisu do Seznamu světového kulturního dědičství UNESCO a po rozsáhlé rekonstrukci je od roku 2012 přístupna veřejnosti. Výstava potrvá do 27. dubna 2014 a je přístupna kromě pondělí od 10 do 17 hod, o víkendech od 11 do 18 hod.

Kostelec nad Orlicí    Beseda s Františkem Kinským nejen o novém zámku v Kostelci nad Orlicí
Bratislavské zastoupení České centrály cestovního ruchu CzechTourism a časopis .týždeň zvou na druhé pokračování cyklu besed na téma „Pohádkové zámky a dnešní šlechta” v Kafe Scherz na Partizánské ul. 2 (Palisády). Hostem moderátora Jaroslava Dianišky bude 24. dubna 2014 v 17.30 hod. František Kinský z Kostelce nad Orlicí. Z důvodu limitované capacity je potřebné se předem registrovat na e-mailové adrese rezervacie@scherz.sk.

KPČK    Kruh přátel české kultury upozorňuje na změnu nejbližšího programu
Mgr. Štefan Vraštiak upozorňuje příznivce KPČK na změnu začátku ohlášeného programu: ve čtvrtek 24. dubna už v 15.30 v kině Lumiere – pásmo filmů k 70. výročí režiséra Juraje Lihosita. Podrobnější informace v bulletinu Bohemia č. 2/2014.

A. Soubigou    Přednáška „Napoleon Bonaparte a střední Evropa“
Historik dr. F. Vrábel zve zájemce o dějiny na přednášku profesora Alaina Soubigou z pařížské Université de la Sorbonne na téma „Napoleon Bonaparte a střední Evropa“. Přednáška v českém jazyce se uskuteční 30. dubna 2014 v 17 hodin v Zichyho paláci na Ventúrské ul. č. 9, vstup voľný. Prof. A. Soubigou napsal knihu o T. G. Masarykovi a v rámci studia archívů se naučil česky.

Velikonoce    Požehnané a radostné svátky jara
Český spolek Bratislava přeje všem svým členům a sympatizantům radostné prožití velikonočních svátků a co nejvíce jarních sil. Těšíme se na další společná setkání.

J. Vilikovský, Písemnictví českého středověku    Specialista na středověkou literaturu
Literární historik PhDr. Jan Vilikovský (15. dubna 1904 Semechnice u Opočna – 15. prosince 1946 Brno) po studiu francouzské, české a latinské literatury na Univerzitě Karlově v Praze začal přednášet češtinu a dějiny literatury na Univerzitě Komenského v Bratislavě (od 1933 docent, 1936 mimořádný profesor), po nuceném odchodu v r. 1939 do své smrti působil na Masarykově univerzitě v Brně.

Skalica    Tajemník prvního slovenského družstva
Učitel Leopold Boček (17. dubna 1829 Bystřice nad Pernštejnem – 16. ledna 1909 Skalica) působil jako pedagog a redaktor ve Skalici, kde se stal prvním tajemníkem družstva „Pomocná pokladnica v Uherskej Skalici“, založeného v roce 1870 pod vedením předsedy Daniela Licharda. Napsal několik publikací, v roce 1851 ve známé Škarniclově tiskárně „z nedostatku školních knih na žádost více učitelů podle nejlepších pramenů sestavil“ učebnici „Krátká mluvnice slovanská a uvedení k písemnostem“, jejíž první část „obsahuje pravidla dobropisu, druhá příklady potřebných pro život obecný písemností: listy, dlužní listy, kvitanci atd.“.

Z. Chalabala, foto: Národní divadlo Brno    Vytvořil první nahrávky Suchoňových oper
Dirigent a hudební skladatel Zdeněk Chalabala (18. dubna 1899 Uherské Hradiště – 4. března 1962 Praha) patřil k nejtalentovanějším dirigentským osobnostem 20. české hudby. Studium práva po první světové válce nedokončil a jeho další život ovlivnil odchod na brněnskou konzervatoř, na níž zůstal i jako pedagog. V r. 1924 založil Slováckou filharmonii, následně dirigoval v brněnském i pražském Národním divadle, hostoval s Českou filharmonií, po druhé světové válce hostoval téměř po celé Evropě. V sezóně 1952-53 vedl operu Slovenského národního divadla, s níž nastudoval premiéru opery Eugena Suchoně Krútňava, později nastudoval i Svätopluka.

J. Klusák, foto: Supraphon    Tvůrce známých melodií
Nezaměnitelná znělka patří k legendárnímu televiznímu seriálu Jaroslava Dietla „Nemocnice na kraji města“ stejně jako MUDr. Sova v podání Ladislava Chudíka a další postavy. Autorem skladby je hudební skladatel, herec a publicista Jan Klusák (vl. jm. Filip Porges, 18. dubna 1934 Praha). Po dramatickém dětství (jeho otec zahynul v Osvětimi) vystudoval Hudební fakultu AMU a začal se věnovat tvorbě tzv. klasické i scénické a filmové hudby, jež provázela řadu úspěšných představení např. Divadla Na zábradlí, Národního divadla a filmů 60. let, jež byly v letech tzv. normalizace zakázány a on sám se stal „personou non grata“. Tehdy začal spolupracovat např. s Divadlem Járy Cimrmana, ale jeho díla se postupně prosazovala i v koncertních sálech, přestože řada z nich se dočkala uvedení až po r. 1990. V roce 1970 upravil Tři slovenské lidové písně pro Hanu Hegerovou.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své dubnové programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK na programy v dubnu 2014:
– v úterý 1. dubna v 16 hod. do kina Mladosť na pásmo „Slovenskí režiséri nakrútili české filmy” (Y. Vavrová, M. Vizár);
– ve čtvrtek 24. dubna v 16.30 do kina Lumiere na pásmo filmů k 70. výročí režiséra Juraje Lihosita.
Podrobnější informace najdete v bulletinu Bohemia č. 2/2014.

Bohuš Vilím, foto: SND    Stál při zrodu SND
Pro operního režiséra Bohuše Vilíma (7. dubna 1884 Seč u Chrudimi – 7. února 1953 Bratislava) se druhým domovem stala Bratislava, do níž poprvé přijel v roce 1919 s východočeskou divadelní společností. Právě Bohuš Vilím režíroval premiéru opery Bedřicha Smetany Hubička, kterou 1. března 1920 zahájilo svou činnost Slovenské národní divadlo. V letech 1922-1928 byl režisérem opery v Olomouci, ale v roce 1928 se do Bratislavy vrátil jako šéfrežisér opery SND, kde během svého působení režíroval na 60 oper zahraničních, českých a slovenských skladatelů. Složil 7 operet. Překládal libreta světových oper do češtiny a slovenštiny, publikoval články a přednášky o dramaturgii a dějinách divadla, působil jako pedagog na bratislavské Hudební a dramatické akademii.

Český ples v Bratislavě    Tradice českých plesů na Slovensku
Před dvaceti lety 8. dubna 1994 Spolek Čechů na Slovensku uspořádal v Košicích první český ples. I zásluhou výrazné podpory generálního konzulátu, města a kraje se rychle stal prestižní společenskou událostí, jejíž tradice trvá dodnes (podle pozvánky na cske.sk se letošní 21. Český ples v Košicích uskuteční 18. ledna 2014 v Domě umění). O rok později 25. února 1995 zorganizovali český ples i krajané v Bratislavě, avšak zdejším organizátorům se nikdy nepodařilo prolomit nezájem ze strany zastupitelského úřadu, místní politické a podnikatelské sféry či manažerů (jediným opakovaným partnerem plesu v Bratislavě bývala místní kancelář ČSA), a tak po deseti ročnících v konkurenci množství jiných plesových akcí v hlavním městě z důvodu klesajícího zájmu a finanční ztráty Český ples v Bratislavě zanikl. Od r. 1998 se Český ples konal také ve Zvolenu.

Z. Rytíř, foto: Supraphon    Vzpomínka na hudební legendu
Textař, skladatel a hudebník Zdeněk Rytíř (11. dubna 1944 Tábor – 1. října 2013 Praha) patřil k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby. Mimo jiné otextoval hit Karla Gotta a Darinky Rollincové „Zvonky štěstí“ (hudba J. Zmožek). Tři z jeho písní získaly Bratislavské lyry: zlatou v roce 1981 „Tvým dlouhým vlasům“ (V. Neckář, hudba J. Neckář), stříbrnou 1984 „Věnování“ (zpěv a hudba L. Filipová) i bronzovou 1968 „Hou, hou“ (W. Matuška, hudba B. Ondráček).

Z předcházejících setkání    Tvořivé dílny pro děti i dospělé
Český spolek Bratislava zve v sobotu 12. dubna 2014 v 15 hod. na tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou. Účast prosíme nahlásit předem z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro nejmenší. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

K. Kryl, foto: Supraphon    Výročí Karla Kryla
„Od Čadce k Dunaju počuť čudnú nôtu: / hranicu stavajú z ostnatého drôtu, / kamarát-separát, nová paralýza, / z Moravy do Blavy vyžaduje víza...“ Těmito slovy vyjádřil své zklamání z polistopadového vývoje písničkář Karel Kryl (12. dubna 1944 Kroměříž – 3. března 1994 Mnichov, Německo). Původním vzděláním keramický výtvarník se do hudby dostal svými baladami a protestsongy, jež vždy prozrazovaly mimořádnou sečtělost, rozhled a vzdělání. Slávu i exil mu přinesla nejznámější skladba ze srpna 1968 „Bratříčku, zavírej vrátka". Přestože od 90. let znovu s úspěchem vystupoval po celém Československu, trvale se do své vlasti odmítl vrátit: „Tohleto není moje vlast, tou bylo Československo. Ale to už neexistuje.“

TGM v Topoľčiankách    Před dvaceti lety vznikl český spolek v Nitře
Dne 13. dubna 1994 byla v Nitře ustanovena pobočka Spolku Čechů na Slovensku (od 23. dubna 1994 Regionální organizace Českého spolku na Slovensku – ČSnS). Po rozpuštění ČSnS na jaře 2005 se transformovala (7. 7. 2005) na samostatný Český spolek v Nitře, který však po třech letech ukončil svoji činnost (18. 9. 2008). Jeho členové se zasloužili např. o nalezení a reinstalaci sochy T.G.Masaryka v zámku v Topoľčiankách (na snímku). Více o nitranském spolku se dočtete v článku v České besedě č. 4/2004.

Karel Kühnl, foto: vlada.cz    Poselství zmocněnce MZV ČR krajanům o připravovaných projektech v roce 2014
Dopis JUDr. Karla Kühnla, zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR, v němž informuje o připravovaných projektech určených krajanské komunitě v roce 2014, poskytl představitelům všech krajanských sdružení v SR Mgr. Tomáš Jadlovský, tajemník Velvyslanectví ČR v Bratislavě. Dopis je také publikován na stránce MZV ČR.

Ulrychovi, foto: Suprahon    Její první velkou cenou byla Zlatá lyra z Bratislavy
Prvním velkým oceněním zpěvačky Hany Ulrychové (31. března 1949 Liberec) byla Zlatá Bratislavská lýra v roce 1971 s písní „Spoutej mě“ (hudba B. Ondráček, text Z. Borovec). Se svýnm bratrem Petrem začínala v brněnských klubech a divadlech, nejdříve zpívala se skupinami Vulkán, Atlantis, Bluesmeni, poté přešla k tanečním orchestrům Čs. rozhlasu a G. Broma, od 70. let se tvorba sourozenecké dvojice se skupinou Javory úspěšně inspirovala moravským folklórem, hrála též v několika divadelních muzikálech. Úspěch, tentokrát bronzový, si na Bratislavské lyře ještě zopakovala v r. 1975 s písní „Nestůj, běž dál“ (Z. Marat / Z. Borovec). Přečíst si můžete rozhovor v ČB č. 12/99.

V. Brandl, foto: Muzeum města Brna    Z legendy o bájném Velehradě udělal skutečnost
Historik a moravský zemský archivář Vincenc Brandl (5. dubna 1834 Staré Brno – 26. prosince 1901 Brno) se zabýval především dějinami, místopisem a národopisem Moravy, jež se v mnohém dotýkají i území současného Slovenska. Ve svých vlasteneckých dílech Poloha Starého Velehradu a zejména Kniha pro každého Moravana, vydaném k 1000. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na území Moravy (1863), podpořil národní a historické povědomí. Napsal také několik životopisů osobností, mezi nimi i Pavla Josefa Šafárika (Šafaříka).

manželé Nohelovi v r. 2004    Vzpomínka na prof. Jaroslava Nohela
Strojní inženýr a specialista na tepelná a jaderná zařízení prof. ing. Jaroslav Nohel, CSc. (6. dubna 1934 Brno – 20. června 2011 Bratislava) přijel na Slovensko v 50. letech a po dokončení studií na SVŠT tam zůstal pracovat nejdříve jako asistent na Katedře parních generátorů a motorů, následně jako docent a profesor. V letech 1991-94 byl děkanem Strojnické fakulty SVŠT (dnes STU). Byl mezinárodně uznávaným odborníkem například v oblasti plynových turbín. Od vzniku Spolku Čechů na Slovensku na jaře 1993 se zúčastňoval krajanských aktivit, zejména potom v období od ledna 1995 do ledna 2001, kdy jeho manželka MUDr. Jana Nohelová vykonávala funkci předsedkyně Regionální organizace Českého spolku na Slovensku v Bratislavě.

ČB č. 3/2004    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda. V březnovém čísle ročníku 2004 si tak můžete přečíst např. o historické spolupráci české Umělecké besedy (1863) a Umelecké besedy Slovenska (1921) pohledem dr. Bohumíra Bachratého, úvodní slovo ing. Jana Kukala k výstavě Josefa Lady v Bratislavě, o působení pražského rodáka ing. arch. dr. techn. Karla Hannauera (1906-66) na Slovensku, kde kromě pedagogické činnosti po sobě zanechal řadu svých projektů, dále vzpomínku na scénografa Ladislava Vychodila, rozhovor s herečkou Aňou Geislerovou, zajímavost ze života slavného bratislavského rodáka výtvarníka dr. Arthura Fleischmanna, vzpomínku pamětníka na účast českých letců v tzv. Malé válce na Spiši nebo představení krajanského spolku v Martině.

foto: kele.sk    František Kele: Jedenáct let na cestách
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava na setkání s geologem, horolezcem, cestovatelem a pedagogem RNDr. Františkem Kelem pod názvem „Jedenáct let na cestách“. Přednáška s besedou se uskuteční v úterý 25. března 2014 v 17 hod. v sále Csemadoku. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

VÚRV Piešťany    Výročí biologa a šlechtitele
Biolog RNDr. Luděk Říman (25. března 1929 Ostrava – 29. července 1980 Piešťany) pracoval od roku 1959 jako šlechtitel a vedoucí pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výživy v Piešťanech.

Oskar Nedbal    Prešpurk se mu stal osudovým
Dirigent a hudební skladatel Oskar Nedbal (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb, Chorvatsko) byl spoluzakladatelem Českého kvarteta, úspěšným dirigentem České filharmonie i později ve Vídni. Když po vzniku ČSR nenašel v Čechách uplatnění, přijal místo ředitele a šéfa opery SND (1923-30), kde 26. 8. 1923 dirigoval Prodanou nevěstu v režii J. Kvapila, později pod jeho vedením měly premiéru první slovenské opery Kováč Wieland a Detvan. Rovněž přednášel na univerzitě, řídil hudební vysílání slovenského Radiojournalu. Výrazně ovlivnil úroveň SND, ale jako ředitel nezvládl dluhy a nepřejícnost okolí, přišel o úspory, až skončil sebevraždou. S Bratislavou je rovněž spojena jeho druhá svadba (20. června 1910 s M. Hoffmannovou) i tragická smrt jeho syna Oskara (v létě 1918 se v Prešpurku zastřelil ve vojenské službě).

pamětní deska, Štefánikova ul.    Před 95 lety se na mapách poprvé objevila Bratislava
Současný název města Bratislava byl úředně zaveden 27. března 1919, tedy až pět měsíců po vzniku ČSR. Stalo se tak poté, co prvního ledna 1919 do tehdejšího Prešpurku vstoupily legionářské a sokolské oddíly z jižní Moravy, které definitivně přiřadily město k Československu a převzaly jeho řízení od předcházející maďarské správy (na obrázku pamětní deska na začátku Štefánikovy ul. vedle prezidentského paláce). Díky tomu až 4. února 1919 se mohl do Bratislavy ze Žiliny přestěhovat Úrad ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, jímž byl dr. Vavro Šrobár.

B. Maňkovská    Před dvaceti lety vznikl český spolek ve Zvolenu a Banské Bystrici
Pod vznik nejstaršího krajanského spolku na středním Slovensku se 26. března 1994 podepsal „přípravný výbor ve složení PhDr. Jindřich Cupák, Ing. Oldřich Vejvoda, Ing. Křivánek, Ing. Helena Řídká, Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., Ing. Karel Sedlář, Ing. Zdeněk Šír, Jaromír Obšil, Marie Psotková a Ing. Jan Zahradníček“. Od této regionální konference Spolku Čechů na Slovensku (od dubna 1994 přejmenovaného na Český spolek na Slovensku) byla jeho hlavní hybnou silou ekoložka Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., (9. ledna 1942 Jaroměř), která stojí v jeho čele dodnes. Vydala též na dvacítku publikací, věnovaných významným odborníkům a osobnostem českého původu, působících na středním Slovensku, a měla také velký podíl na slavnostním znovuotevření Masarykova pramene ve Štiavnických vrších na jaře 2006.

J. Schneider    Tvůrce tří Bratislavských lyr
Básník, dramatik, scenárista, novinář a překladatel Jan Schneider (30. března 1934 Písek) se jako úspěšný textař podepsal pod řadu známých a úspěšných hitů, z nichž tři (všechny na hudbu Bohuslava Ondráčka) obstály i na Bratislavské lyře. Zlatou lyru 1967 získala jeho píseň „Reqiem“ v podání Evy Pilarové, stříbrnou v roce 1966 „Oh, baby,baby“ (Helena Vondráčková a Marta Kubišová) a 1967 „Don Diri Don“ (Waldemar Matuška). Tehdy v Čs. rozhlase vedl oblíbený program Mikrofórum, napsal řadu knih a rozhlasových seriálů, je autorem (s B. Ondráčkem) prvního českého divadelního muzikálu „Gentlemani“ (1966). Od 1969 žil v Německu, kde pracoval ve Svobodné Evropě, po 1990 se vrátil do Čech.

Topolná, foto: České radiokomunikace    Pokrytí českého Radiožurnálu na dlouhých vlnách na Slovensku
Podle dohody mezi Českými radiokomunikacemi a Českým rozhlasem vysílač Topolná, který šíří signál stanice Radiožurnál na dlouhých vlnách, neukončil svoje vysílání, jak bylo ohlášeno, ke konci února 2014. Vysílat by měl ještě další tři roky a v nejbližších letech dokonce bude modernizován. Ing. Svatopluk Pach, předseda Českého spolku Žilina, nám poskytl kopii dopisu od tiskové mluvčí Českého rozhlasu Terezy Krásenské.

jízda vpravo    Už 75 let jezdíme vpravo
Kontinentální Evropa se dohodla na jízdě vpravo v tzv. Pařížské dohodě z roku 1926. Československo však její realizaci oddalovalo až v listopadu 1938 bylo určeno datum zmény 1. května 1939. Rozpad republiky však změnu urchylilo a v Protektorátu velení německých vojsk nařídilo jízdu vpravo už od 17. bŕezna 1939, v Praze od neděle 26. března 1939. Slovensko k jízdě vpravo pŕistoupilo v Bratislavě 18. března 1939 s postupným zaváděním na zbytku území. V současnosti dvě třetiny světa jezdí vpravo, vlevo se v Evropě jezdí pouze na ostrovech ve Velké Británii, Irsku, na Maltě a Kypru.

Skalica    Zakladatel knihtiskařské dynastie ve Skalici
Josef Antonín Škarnicel (Skarnitzel, 17. března 1729 Pravonín u Vlašimi – 27. července 1813 Olomouc) pocházel z významné olomoucké tiskařské rodiny a v roce 1760 odešel do bývalé jezuitské tiskárny Václava Šulce ve Skalici, kterou sám později převzal a vybudoval z ní významný podnik, jenž patřil rodině Škarniclů po čtyři generace 140 let. Od roku 1780 ji převzal jeho syn František Xaver a vnuk Josef dokonce získal v roce 1842 císařské povolení na tisk bankovek, druhý vnuk František Xaver mladší založil tiskárnu v Trenčíně.

J. Oborný    Blahopřání k životnímu jubileu
Významného životního výročí se v březnu dožívá prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. (18. března 1949, Májůvka nedaleko Bruntálu). Velkou část svého života spojil s vojenským školstvím, nejdříve jako posluchač Vojenské akademie v Bratislavě, později jako pedagog na Střední vojenské škole v Novém Městě nad Váhem a Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě. Kromě bratislavské univerzity přednáší i na Univerzitě Palackého v Olomouci. V 90. letech aktivně pracoval ve vedení bratislavské regionální organizace Českého spolku na Slovensku (od léta 2005 Český spolek Bratislava). Přejeme hodně zdraví a úspěchů.

Sv. Jan Nepomucký na Karlově mostě    Před 285 lety byl Jan Nepomucký vyhlášen za svatého
„Janova ruka přitahuje k sobě horka“, „Svatý Jan z Nepomuku drží létu pevně ruku“ – jsou jen dvě z množství pranostik vážících se k jednomu ze svatých patronů zemí Koruny české a k dnes už historiky zpochybněnému datu jeho smrti 16. květnu (do roku 1925 svátek). Za svatého ho papež Benedikt XIII. vyhlásil 19. března 1729, tedy štyři roky po nálezu jeho ostatků s údajně červeným jazykem. Od té doby patřil sv. Jan Nepomucký k nejoblíbenějším světcům po celém katolickékm světě, včetně území dnešního Slovenska, co dosvědčují mnohé sochy, kaple a další památky, jež přežily i 20. století, kdy byla řada z nich zničena.

Policejní ředitelství U dvoch levov    Tvůrce „dvoch levov“
Akademický sochař, medailér a malíř Josef Augustin Paukert, známý pod jménem Stino (19. března 1879 Choceň – 31. prosince 1960 Praha ) pocházel z rodiny pekaře a krupaře. Po studiu uměleckého kovářství na odborné škole v Hradci Králové, pracoval jako zámečník, ale ve volném čase se věnoval kresbě a studiu uměleckých technik. V roce 1901 složil v Praze zkoušku na Uměleckoprůmyslovou školu k prof. Suchardovi, ale jeho tvorbu výrazně ovlivnilo studium Scuola libera při Akademia di Belle Arti v Římě, kde byl v roce 1907 jmenován členem papežské akademie věd a umění Arkadia. Po 1. světové válce se usadil v Praze, kde vznikla řada plastik, hrobek, ale zejména reliéfů významných budov v Praze, Mostě, rodné Chocni a také lvi na budově Policejního ředitelství na Špitálské ul. v Bratislavě.

SF    Džezový trombonista úspěšným skladatelem
Dirigent, hudebník, skladatel a textař Bohumil Trnečka (21. března 1924 Brno – 30. dubna 2009 Bratislava) začínal po válce jako trombonista v orchestru Gustava Broma, odkud přešel do vznikající Slovenské filharmonie, mezitím absolvoval brněnskou konzevatoř a VŠMU, a začal učit na bratislavské konzervatoři. V letech 1955-56 byl ředitelem Slovenské filharmonie, později se věnoval hlavně pedagogické práci a tvorbě džezové, vážné i filmové hudby. V r. 1970 sestry Martha a Tena Elefteriadu s jeho písní „To všetko bolo včera“ (text J. Štrasser) získali stříbrnou Bratislavskou lyru.

Častá    Zakladatel uherského muzejnictví
Jan Dernschwam z Hradešína (23. března 1494 Brück/Brix, dnes Most – 1567 Častá) po studiích ve Vídni, v Lipsku a v Římě se s delegací ostřihomského arcibiskupa dostal do Pressburgu, kde nastoupil jako sekretář bratislavského probošta (1515-22, sídlil na Kapitulské ul. 2). Na základě diplomatických zkušeností i znalosti přírodních věd později odešel do služeb thurzovsko-fuggerovské důlní společnosti, jež ovládala těžbu stŕíbra a barevných kovů v horních Uhrách. Po celý život hodné cestoval a sbíral artefakty nejrůznějšího druhu (knihy, rukopisy, římské nápisy, archeologie, etnografie...) a dnes je považován za zakladatele muzejnictví v Uhrách. V letech 1525-45 žil v Banské Bystrici, v roce 1538 koupil statek v Časté, kde se později oženil a odkud se staral o thurzovsko-fuggerovský majetek a vzácnou knihovnu na hradě Červený kameň (Rotenstein).

A. Mucha: Sv. Cyril a Metoděj 1886    Alfons Mucha – Cesta ke slávě
Do 15. května je v Galerii města Bratislavy v Mirbachově paláci na Františkánském nám. otevřena výstava „Alfons Mucha – Cesta ke slávě“. Představuje unikátní kolekci 73 maleb, kreseb, vitráží, reliéfů a litografií průkopníka secesního umění (24. července 1860 Ivančice – 14. července 1939 Praha) sestavenou z 12 galerií a dvacítky soukromých sbírek. K nejvzácnějším patří například originál návrhu k prvnímu plakátu Gismonda, jenž pro něj znamenal zlom v uznání jeho díla. Rozhovor s kurátorem a manažérem výstavy Ing. Janem Kukalem si můžete přečíst zde.

Bedřich Homola    Vojenský zásah už nic nevyřešil
Před 75 lety v noci z 9. na 10. března 1939 československá vláda gen. Syrového vyhlásila na území Země Slovenské vyjímečný stav (stanné právo) s cílem potlačit narůstající separastické tlaky a nečinnost vlády J. Tisu. Velitel VII. armády v Banské Bystrici divizní generál Bedřich Homola (2. června 1887 Běleč u Berouna – 5. ledna 1943 Berlín Plötzensee) dal odzbrojit Hlinkovu gardu a zadržet na 250 osob (odtud tzv. „Homolův puč“). Novým premiérem byl jmenován Jozef Sivák, který však byl právě ve Vatikánu na inauguraci papeže Pia XII. Zásah si vyžádal jedinou oběť, avšak ještě zhoršil česko-slovenské vztahy, čeho využilo Německo, s jehož přispěním byla 14.3. 1939 vyhlášena samostatnost Slovenska a dokonán rozpad ČSR.

České kvarteto    České kvarteto v Bratislavě
Před 120 lety 10. března 1894 se v Prešpurku poprvé představilo České kvarteto ve složení Karel Hoffmann (1. housle), Josef Suk st. (2. housle), Oskar Nedbal (viola) a Hanuš Wihan (violončelo). Vystoupení se uskutečnilo v Síni reprezentantů města (přízemní přístřešek na nádvoří Staré radnice zbourali ještě na začátku 20. století). Vystoupení ve stejném složení zopakovali v témže roce ještě 15. prosince 1894 a v následujících letech.

L.V. Rizner, foto: ecav.sk    Panslavista obohatil Ottův naučný slovník hesly o Slovensku
Učitel, etnograf a historik Ľudovít Vladimír Rízner (10. března 1849 Zemianske Podhradie – 7. října 1913 Zemianske Podhradie) patřil k významným slovenským osvícencům, jeho velkým vzorem byl J. A. Komenský. Aktivně přispíval i do českých kalnedářů a hesly o Slovensku obohatil Ottův naučný slovník.

foto: CzechTourism    Výstava fotografií Česko očima Slováků
Slovenské zastoupení České centrály cestovního ruchu CzechTourism v Bratislavě zve na výstavu fotografií „Česko očima Slováků“ v Pro.laika Gallery Restaurant na Palackého ul. 14. Výběr fotografií pod dohledem odborné poroty probíhal od prosince 2013 do poloviny ledna 2014 na portálu prolaika.sk. Kolekce nejlepších snímků je přístupna do 10. března v pracovní dny od 8 do 23 hod., v pátek a v sobotu (až od 12. hod) do 01 hod., v neděli od 17 do 21 hod.

obálka    Žák Leoše Janáčka skládal i operety
Josef Eduard Vašica (11. března 1909 Bystřice nad Pernštejnem – 9. července 1975 Bratislava) se ve škole učil na housle, co ho přivedlo do vojenské hudby v Brně a na tamní konzervatoři byl jedním z jeho učitelů Leoš Janáček. V roce 1929 založil salónní orchestr, s nímž cestoval zejména po lázeňských městech. Od roku 1933 se usadil v Bratislavě, kde vedl Jazzový orchestr hotelu Tatra. V té době začal komponovat taneční písně, k nimž často psal české a později i slovenské texty. SND uvedlo 2. 6. 1938 jeho první operetu „Americké tempo“, další dvě uvedly už brněnské scény, protože v letech 1939-45 se musel s rodinou uchýlit do rodné obce. Po válce otevřel v Bratislavě vlastní prodejnu a vydavatelství hudebnin, od 50. let se věnoval zejména pedagogické činnosti a výuce hře na akordeon.

V.Nedomanský    Legendární čtrnáctka z Hodonína
Odchovanec hokejového oddílu SHK Hodonín Václav Nedomanský (14. března 1944 Hodonín) přestoupil v patnácti do bratislavského Slovanu, kde se třikrát propracoval k titulu Král střelců (1967, 1972, 1974), odehrál také 220 zápasů v čs. reprezentaci (např. stříbrný na ZOH 1968 Grenoble, mistr světa 1972). Nabídky ze zámoří mu čs. úřady neschválily, proto 1974 emigroval a letech 1974-83 hrál WHA a NHL, později trénoval v Rakousku. V roce 1997 byl uveden do Síně slávy IIHF a 2002 slovenského hokeje.

E.A.Cernan, foto: nasa.gov    Československé kořeny amerického astronauta
Americký astronaut Eugene Andrew Cernan (14. března 1934 Chicago) se zúčastnil tří letů do vesmíru – Gemini 9 (třetí člověk ve volném kosmickém prostoru), Apollo 10 a Apollo 17 (72 hodin na Měsíci), později byl ředitelem americké části programu Sojuz-Apollo, v roce 1976 odešel do civilu a několikrát navštívil rodiště svých rodičů. Jeho otec pocházel z Vysokého nad Kysucou, matka z okolí Bechyně.

Topolná, foto: České radiokomunikace    Topolná pokračuje vysílat na dlouhých vlnách
Český rozhlas Radiožurnál bude nadále vysílat z vysílače Topolná na dlouhých vlnách na kmitočtu 270 kHz. Podle informace Českého rozhlasu došlo k dohodě s Českými radiokomunikacemi o prodloužení provozu a modernozaci vysílače, a to na další tři roky.

Jasov    Maloval pražský chrám sv. Mikuláše i klášter v Jasově
Barokní malíř Jan Lukáš Kracker (Johan Lukas, 3. března 1719 Vídeň – 30. listopadu 1779 Eger) po studiích ve Vídni pracoval napřed v Brně (oltářní obrazy ve Strážnici nebo Litomyšli), později se usadil ve Znojmě. V 60. letech dostával velké zakázky v Praze včetně Chrámu sv. Mikuláše, později obohatil výzdobou klášter v Nové Říši, a ke konci života odešel do služeb biskupa v Egeru a svými freskami vyzdobil například kostel sv. Jana Křtitele v Jasově.

KPČK    Klub přátel české kultury zve na své programy
Předseda KPČK Mgr. Štefan Vraštiak zve v pondělí 13. ledna 2014 do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) v 16 hod. na setkání s režisérem Pavlom Barabášem, který představí nejnovější snímek z cyklu Příběhy tatranských štítů „Stopy na hrebeni“ (2013) a pásmo „Radosť zo života“ (2008), věnované herci M. Dočolomanskému. KPČK dále připravuje:
úterý 4. února 2014: Parlamentarizmus v Čechách a na Slovensku - přednáší dr. Vojtěch Čelko, sál Csemadoku v 16 hod.
úterý 4. března 2014: Naši jubilanti - pásmo věnované režisérům V. Horňákovi a J. Herzovi, a také J. Šlitrovi, kino Mladosť 16 hod.

Socha T. G. Masaryka    Výročí TGM
V pátek 7. března si připomínáme výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Český spolek Bratislava v tomto roce neorganizuje společné kladení kytic a ani nemá vědomost, že by se mělo podobné tradiční setkání u pomníku v 17 hod. konat, ponechává to na rozhodnutí každého individuálně.

UKo    Spisovatel učil v Ružomberku a Bratislavě
Profesor, spisovatel a publicista Bohumil Haluzický (8. března 1879 Bzová – 11. ledna 1957 Bratislava) po studiích na univerzitách v Praze, Lipsku a Heidelbergu působil jako středoškolský profesor v Praze a Uherském Hradišti, kde patřil mezi aktivní účastníky luhačovických setkání české a slovenské inteligence. Po vzniku ČSR učil na gymnáziu v Ružomberku, kde pomohl vzniku týdeníku pro lidovou výchovu Slovenské hlasy, později v Bratislavě, kde rovněž přednášel slovenštinu na Univerzitě Komenského. Jako publicista aktivně dopisoval do Lidových novin i celé řady slovenských a českých periodik. Z literárních děl jsou nejznámější monografie o M. Kukučínovi a po válce B. Němcová a Slovensko. Po roce 1938 působil jako předseda Muzejní společnosti v Uherském Brodě až po válce se znovu vrátil jako důchodce do Bratislavy, kde pokračoval v publicistice a kulturních aktivitách.

J. Mňačková, foto: ND Brno    Od baletu ke sportovní gymnastice
Baletka a cherografka Jitka Mňačková (8. března 1924 Brno – 23. srpna 1984 Bratislava) po svých začátcích v Brně a v Košicích nastoupila po válce do baletu SND, jehož byla sólistkou od 1948 do 1975. Poté se na první slovenské scéně věnovala baletní i operní choreografii. Po ukončení baletní činnosti také pomáhala v oblasti sportovní gymnastiky. Účinkovala v jediném čs. barevném baletním filmu z 50. let Červený mak.

logo    Jak šmakuje Moravskoslezský kraj
Partnerem tradičního veletrhu ITF Slovakiatour v bratislavské Inchebě byl letos Moravskoslezský kraj, jehož zástupci představili kromě dalších turistických novinek a atrakcí kraje i unikátní gastronomický projekt „Jak šmakuje“, zaměřený na oživení původních regionálních jídel. V rámci projektu vydali už tři sborníky nejúspěšnějších receptů od pamětníků starých kuchyní, které se prostřednictvím partnerských restaurací a pravidelných gastrofestivalů znovu dostávají na jídelní lístky. Další ročník bude vyhlášen na jaře a v závěru roka by mělo vyjít další pokračování žádané kuchařské brožury.

záhlaví Bulletinu    Informační bulletin č. 4 / 2013
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava a milí sympatizanti, ještě před závěrem roka Vám posíláme další vydání našeho pravidelného bulletinu, v němž Vás chceme informovat o aktuálním dění v našem spolku a pozvat na naše nejbližší aktivity...
    > > > celý text

původní památník před budovou SNM    Lev v rukách restaurátorů
Koncem února před pěti lety byla sňata socha lva z památníku česko-slovenské vzájemnosti na Vajanského nábřeží. Po restaurování byla v květnu 2009 instalována na obnoveném památníku Milana Rastislava Štefánika na nábřeží před novou budovou Slovenského národního divadla v téměř původní podobě, jak ho navrhl prof. Bohumil Kafka ve 30. letech 20. století na nábřeží za budovou Reduty v roce 1938. Lev se štítem symbolizoval československé legie, jež M. R. Štefánik organizoval.


pozvánka    Výstava fotografií z olympijského Soči
Bratislava – Staré Město a Ruské centrum vědy a kultury v Bratislavě zvou na výstavu fotografií „Zimní olympijské hry Soči 2014“. Výstava bude otevřena do konce února v Zichyho paláci na Ventúrské ul. 9, na 2. poschodí.

klikem zvětšíte    Rádiožurnál na dlouhých vlnách definitivně končí
O půlnoci z 28. února na 1. března 2014 skončí vysílání českého Radiožurnálu z vysílače Topolná na frekvenci 270 kHz, čím končí vysílání Českého rozhlasu na dlouhých vlnách. O ukončení činnosti vysílače, postaveného v roce 1951 a modernizovaného v 70. letech, kdy se jeho signál dal zachytit ve velké části Evropy, se hovoří už dvacet let. Dokládá to například otevřený dopis prezidentovi ČR V. Havlovi, publikovaný v týdeníku Mosty (č. 52/93) 28. prosince 1993, v němž Spolek Čechů na Slovensku žádal zachovat vysílání Českého rozhlasu na kmitočtech, dostupných na území SR. Dopis podepsali Ing. P. Stahl za SČS v Bratislavě a Ing. P. Opatrný za SČS v Košicích.

ČB č. 2/2004    O čem psala Česká beseda před 10 lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda. V únorovém čísle ročníku 2004 si tak můžete přečíst např. úvodník předsedy ČSnS Pavla Doležala; o pobytu tehdejšího prezidenta ČR V. Klause na východním Slovensku a jeho setkání s krajany; pod názvem Tajemství chátrající mohylky medailon pedagoga, botanika a prvního kustoda Slovenského národního muzea v Martině Václava Vraného, rodáka z Chvaletic u Pardubic; dale o životě a díle malíře Jana Hály; rozhovor Výstavy místo Austrálie s bývalým tenisovým trenérem a manažérem dvou velkých výstav o díle Teodora Lugse a Josefa Lady v Bratislavě; nebo portrét mistra republiky, Evropy i světa v plavání seniorů ing. Jaroslava Holého z Košic pod názvem Na vlnách neustálého optimismu.

H. Domanský, foto: Hudobné centrum    Jubileum hudebního skladatele
Po brněnské konzervatoři pokračoval budoucí hudební skladatel a všestranný organizátor hudebního života Mgr. Hanuš Domanský (1. března 1944 Nový Hrozenkov) ve studiích v Bratislavě, kde zůstal pracovat ve Slovkoncertu a přitom skládal zejména komorní, symfonická i vokální a sborová díla. V rozhlasu inicioval řadu významných nahrávek, působil v rámci Svazu čs. skladatelů, Slovenské hudební unie, dlouhá léta pracoval v porotách mezinárodních soutěží např. Prix musical de Radio Brno (1978 – 1989), v porotě hodnotící filmovou hudbu na MFF v Karlových Varech (1985 – 1988) nebo festivalů sborového zpěvu (Nitra, Banská Bystrica, Košice, Jihlava, Olomouc).

Zámek Jemniště    Besedy o hradech a zámcích a jejich majitelech
Bratislavské zastoupení České centrály cestovního ruchu CzechTourism a časopis .týždeň zvou na cyklus besed s potomky slavných šlechtických rodů žijících v ČR, jež se uskuteční v kavárně Scherz na Partizánské ul. 2 (Palisády). Z důvodu omezené kapacity je nevyhnutné předem se registrovat na e-mailové adrese: rezervacie@scherz.sk. Registrace na první besedu 27. února v 17. 30 hod., jejímiž hosty budou Jiří a Petra Sternbergovi, probíhá do 26. února 2014.

Žilina    České spolky v Žilině, na Liptově a v Turci mají dvacet let
Před dvaceti lety 24. února 1994 se sešli představitelé české menšiny z okolí Žiliny, Považí, Turce a Liptova na ustanovující schůzi pobočky Spolku Čechů na Slovensku (od dubna 1994 přejmenovaného na Český spolek na Slovensku). Po deseti letech pamětníci v měsíčníku Česká beseda vznik regionální organizace opsali slovy: Na ustanovující „matějské“ schůzi v únoru 1994 se v historickém Makovického domě sešli zástupci Čechů z okolí Považské Bystrice, Púchova, Čadce, Kysuckého Nového Mesta, Martina a Liptovského Hrádku. Iniciátory vzniku RO Žilina byli Ing. arch. Antonín Stuchl a Ing. Evžen Protivínský, CSc., kteří organizačně první i další setkání zabezpečovali… Po vytvoření vhodných místních podmínek a dostatečném zájmu se odčlenily dvě regionální organizace Martin a Liptovský Hrádok…, pro organizační nezájem zanikly asi po 5 letech místní kluby v Považské Bystrici a Púchově.

Vystoupení cimbálovky Burčáci    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů pod názvem Kulturní večer Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 25. února 2014 ve společenském sále Csemadoku v 16 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

obal DVD    Režisérem prvního slovenského barevného filmu byl Josef Mach
Josef Mach (25. února 1909 Prostějov – 7. července 1987 Praha) začal po studiích na gymnáziu pracovat jako novinář, ale divadelní herectví ho rychle přivedlo k filmu, kde se po prvních hereckých rolích začal věnovat i scénáristice a postupně i práci asistenta režie. Po válce se už naplno věnoval režii nejrůznějších žánrů od úspěšných komedií až po detektivky a televizní seriály. V roce 1953 natočil úspěšný první slovenský barevný hudebně taneční film Rodná zem. Spolupracoval také na první slovenské filmové pohádce Pán a hvezdár (režie: Dušan Kodaj).

Bývalý Uherský sněm    Prosazoval společný jazyk Čechů, Moravanů a Slováků
„Toto nám ještě scházelo, v tomto osudném čase, takové rozdvojení nás Slováků a od Čechů odtržení, toto rozkolnictví, tento zmatek v řeči a zpátky upadaní ze vzdělané do té staré nevzdělané...“ napsal básník, překladatel, profesor evangelického lycea Juraj Palkovič (27. února 1769 Rimavská Baňa – 13. června 1850 Bratislava), když se dozvěděl, že jeho žák Ľudevít Štúr s přáteli začali vydávat noviny ve středoslovenském nářečí. Sám pocházel ze zemanského rodu, co mu umožnilo získat vzdělání v Jeně, kde se sblížil s českými studenty, českou literaturou a dějinami. V roce 1803 inicioval založení Katedry reči a literatury česko-slovanské na evangelickém lyceu v Bratislavě. Ve slovakizované češtině vydal množství spisů a překladů, v nichž usiloval o povzbuzení národního povědomí, v otázkách češtiny kritizoval dílo J. Jungmanna.

L. Ogoun, foto: tanecniaktuality.cz    Průkopník moderní choreografie
V únoru si připomínáme výročí tanečníka, choreografa a režiséra Luboše Ogouna (vl. jm. Bohumil, 18. února 1924 Praha – 14. února 2009 Brno). Absolvent pražské AMU působil zejména v Brně, kde se vypracoval mezi přední protagonisty moderní choreografie tance a baletu. V 60. letech byl ředitelem experimentálního Studia Balet Praha, který později převzal Pavel Šmok, a L. Ogoun se znovu vrátil do Brna. V letech 1986-90 přednášel choreografii na VŠMU v Bratislavě. Jeho jméno je spojeno s řadou filmů, na nichž se podílel jako choreograf, v několika i hrál, i s řadou televizních programů, filmů a seriálů.

Košice, Stará radnice    Košickou radnici a divadlo zdobil pražský malíř
Malíř a restaurátor Erasmus Schrott (1755 Kbely u Prahy – 20. února 1804 Košice) po studiích ve Vídni působil jako malíř zejména oltářních obrazů i jako učitel ve službách uherské šlechty a velkou část života prožil v Košicích, kde po sobě zanechal například stropní malby v budově staré radnice, podílel se i na výzdobě košického divadla včetně opony, kulis a dekorací. Sakrální malby zanechal i v tamním Chrámu Nejsvětější Trojice a jasovském klášteru. Cenné jsou i jeho krajinomalby, zachycující tehdejší východní Slovensko včetně Vysokých Tater.

Nová scéna    Vzpomínka na baletního mistra
Baletní umělec a choreograf Rudolf Macharovský (21. února 1909 Praha – 22. března 1978 Karl-Marx-Stadt, dnes Chemnitz v Německu) byl všestranným mistrem, který výtečně ovládal nejen klasický balet, ale byl i mistrem varieté, stepování i taneční akrobacie. Ve 20. letech sbíral zkušenosti u předních tanečních uměrlců v Praze i Paříži a na divadelních pódiích i revuálních scénách, později měl vlastní taneční školu. Po válce se naplno věnoval baletnímu umění v Liberci, v bratislavském SND byl 1946-48 šéfem baletu SND, následně 1948-55 v Košicích, poté v Olomouci a v letech 1961-64 šéf souboru bratislavské Nové scény, přitom se souběžně věnoval i pedagogické činnosti a také stále vystupoval i jako sólista.

Soutok Váhu a Dunaje v Komárně    Věnoval se systematickému výzkumu Váhu a Dunaje
Hydrolog doc. RNDr. ing. Alois Bratránek, DrSc. (celým jménem Alois Ladislav Mořic, 22. února 1899 Ždírec u Chotěboře – 22. listopadu 1966 Praha), v 30. letech 20. století zpracoval řadu studií, týkající se zejména povodní, jež významně ovlivnily hydrologii a regulační práce na Labi, Váhu, Dunaji i východoslovenských řekách, věnoval se systematickému výzkumu Váhu a Dunaje a jako první zpracoval splavnost slovenského úseku Dunaje.

STU    Výročí vědce
V únoru si připomínáme výročí narození vědce a vysokoškolského profesora ing. Jiřího Hostomského (17. února 1904 Tábor – 5. srpna 1978 Bratislava). Uznávaný chemik byl autorem dvou vynálezů a řady vědeckých prací v oblasti chemie dřeva.

Oskar Nedbal    Výročí první moderní slovenské symfonie
Před 85 lety 11. února 1929 Oskar Nedbal (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb, dnes Chorvatsko) v Bratislavě dirigoval premiéru první moderní slovenské symfonie, jíž se stala První symfonie D dur Alexandra Moyzese.

R. Chmel, foto: nasi-politici.cz    Blahopřání k životnímu jubileu
V únoru se dožívá životního jubiela literární vědec, diplomat a politik doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. (11. února 1939 Plzeň). Po studiu na Filozifické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě působil jako literární vědec ve Slovenské akademii věd, v letech 1975-82 byl tajemníkem Svazu československých spisovatelů, poté tajemníkem vládní komise pro studium národností, koncem 80. let šéfredaktorem časopisu Slovenské pohľady. Od r. 1990 byl velvyslancem ČSFR v Maďarsku, po návratu byl zvolen poslancem NR SR, dvakrát byl ministrem kultury, později místopředsedou vlády SR pro lidská práva a národnostní menšiny, přednáší na Karlově univerzitě v Praze. Přejeme hodně zdraví.

bratři Neckářové, foto: denik.cz    Držitel dvou Bratislavských lyr
V únoru si připomíná životní jubileum hudebník a skladatel Jan Neckář (11. února 1949 Ústí nad Labem). Po studiu hry na violoncello a klarinet na Vojenské hudební škole Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem se nechal zlákat úspěchem svého bratra Václava, pro něhož složil řadu úspěšných skladeb a založil skupinu Bacily. Václav Neckář s jeho písní Tvým dlouhým vlasům (text Zdeněk Rytíř) získal v roce 1981 Zlatou bratislavskou lyru. Jan Neckář si na lyře také zazpíval, a to s Evou Hurychovou v r. 1984, kdy získali bronzovou lyru s písní To chce mít svůj systém.

Česká beseda    Z nejstarších dějin českých spolků v SR
Před dvaceti lety 12. února 1994 se v bratislavské zasedačce týdeníku Mosty uskutečnilo první setkání zástupců Spolku Čechov na Slovensku z jednotlivých slovenských měst s cílem připravit první celoslovenskou Valnou hromadu SČS (uskutečnila se 23.4.1994). Zápis z jednání je zajímavý i tím, že se v něm poprvé objevila zmínka o záměru vydávat časopis Česká beseda (od čísla 45/1993 vycházela stejnojmenná spolková strana v týdeníku Mosty), který se podařilo realizovat až předsedkyni přejmenovaného Českého spolku na Slovensku Mgr. Heleně Miškufové z Košic v květnu 1995 (časopis zanikl koncem roku 2007, po rozpuštění ČSnS na jaře 2005 ho vydávala ještě pod hlavičkou Slovensko-českého klubu v Košicích).

L. Filipová, foto: lenkafilipova.cz    Jubileum šansoniérky
V únoru oslavuje životní jubileum kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová (14. února 1954 Praha). Pochází z hudebnické rodiny a od mládí se během studií věnovala hře na kytaru i zpěvu profesionálně, například s tělesy jako BROLN, Spirituál kvintet, Orchestr Karla Vágnera nebo v divadle Semafor. Hudební kurzy v Paříži jí otevřely brány do světa, například v r. 1988 měla reprezentovat Švýcarsko v soutěži Eurovize, co jí čs. orgány nedovolily, a tak si vítězství s písničkou „Ne partez pas sans moi“ odnesla tehdy ještě začínající Céline Dion. Vydala množství nahrávek s populární i klasickou hudbou, s vlastní písní Věnování (text Zdeněk Rytíř) získala v roce 1984 stříbrnou Bratislavskou lyru. Rozhovor s ní přinesla Česká beseda v č. 6/2004.

J. Malík    Vychoval řadu slovenských „bábkohercov“
Významný loutkoherec, režisér a pedagog PhDr. Jan Malík (15. února 1904 Příbram – 24. července 1980 Praha) původně studoval klasickou filologii na Karlově univerzitě a krátce působil jako profesor na gymnáziu, než se naplno začal věnovat loutkám. Patřil k zakladatelům Ústředního loutkového divadla v Praze, loutkařské katedry DAMU i Muzea loutkařských kultur v Chrudimi, dlouhá desetiletí stál na čele Mezinárodní loutkařské asociace UNIMA. Stál při zrodu profesionálních i amatérských loutkových souborů po celém Československu, u nichž na rozdíl od tradičních marionet propagoval zdola vedené tzv. javajky, vychoval řadu i slovenských loutkoherců.

foto: Supraphon    Vzpomínka na velkou pěvkyni
V únoru si připomínáme velkou pěvkyni a herečku Jarmilu Novotnou (provdaná Daubková, 23. září 1907 Praha – 9. února 1994 New York). Krátce po začátcích v pražském Národním divadle byla žačka Emy Destinnové pozvána do Milána, kde začala její hvězdná kariéra po světových scénách. Od r. 1939 žila v USA a záhy se stala sólistkou Metropolitní opery v New Yorku. Od 20. let hrála také asi ve dvaceti filmech. V bratislavském SND hostovala ve Verdiho Traviate 7. ledna 1932 a 19. února 1935. Při této příležitosti vydal Supraphon výběr unikátních nahrávek z let 1930 až 1956 „Jarmila Novotná – Operní recitál“.

foto klikem zvětšíte    Předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček se setkal s krajany
Ve čtvrtek 23. ledna 2014 se nový předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček (ČSSD) na závěr své dvoudenní první zahraniční návštěvy v Bratislavě setkal za účasti J.E. velvyslankyně Lívie Klausové a dalších členů své delegace se zástupci českých krajanských sdružení. Představitelé českých spolků v Bratislavě a Trnavském regionu, KOČR a portálu cesi.sk ho informovali o aktivitách i problémech českých krajanů na Slovensku.

Brno v Bratislavě    Bohatá turistická a kulturní nabídka Brna v roce 2014
Moravská metropole žije v roce 2014 ve znamení hudby Leoše Janáčka – připomněli představitelé města na tradiční turistické prezentaci pro slovenskou veřejnost v Bratislavě. Z množství pamětihodností upozornili na znovu otevřenou opravenou radnici, umělecké aktivity v Biskupském Dvoru s novou expozicí Mendelianum, věnované zakladateli genetiky G. J. Mendelovi a dalším vědám. Novinky připravila i známá vila Tugendhat (památka UNESCO), Kostnice sv. Jakuba, nedávno otevřené moderní planetárium a nové kolekce kuliček bude mít i hodinový stroj na Náměstí svobody. Bližší informace o turistické a kulturní nabídce Brna a jeho okolí v letošním roce najdete na stránkách města Brna, jeho turistického centra nebo speciálních stránek k Roku Leoše Janáčka a dalších.

foto z pozvánky    Třebíč a jeho památky UNESCO ve fotografii
Slovenská kancelář České centrály cestovního ruchu – CzechTourism ve spolupráci s městem Třebíč a Městským kulturním střediskem v Třebíči zve na výstavu fotografií Pavla Heřmana pod názvem „Třebíč – město památek UNESCO“ v Café Scherz na Partizánské ul. v Bratislavě. Výstava bude otevřena do 10. února 2014 od pondělí do pátku od 7.30 do 1 hod., v sobotu a v neděli od 15 do 1 hod.

SF    Výročí hudebníka
Houslista, dirigent a pedagog Vojtěch Gabriel (6. února 1914 Koloveč u Domažlic – 25. března 1981 Bratislava) po vojenské hudební škole v Praze pokračoval ve studiu na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě. Koncem 30. let krátce hrál v divadelním orchestru v Košicích, odkud se vrátil do rozhlasového orchestru v Bratislavě. Po válce koncertoval po celém Československu se Slovenským kvartetem, od 1949 se stal koncertním mistrem Slovenské filharmonie, kde se uplatnil i jako dirigent a v této funkci spolupracoval i se SOČR a Státní filharmonií v Košicích. Podle informace Jany Peclové, místostarostky městyse Koloveč, je pohřben v německém Ratingenu, kde žije jeho dcera, a ve Slovenské filharmonii s ním údajně hrál i jeho bratr Ferdinand.

J. Vydra    Založil první slovenskou školu dizajnu
Prvního prosince 1928 začala kurzy kreslení a reklamy činnost Škola uměleckých řemesel (ŠUR) v Bratislavě, první tohoto zaměření na Slovensku (dnes budova STU na Vazovově ul.). Jejím zakladatelem a prvním ředitelem byl absolvent pražské AVU prof. Josef Vydra (8. února 1884 Polanczyk/Solina, dnes Polsko – 27. července 1959 Štola/Spišská Sobota), jenž na Slovensko přišel v r. 1919, aby vedl záchranu lidových památek, a přitom se inspiroval myšlenkami Bauhausu o spojení techniky a funkčnosti v nových formách užitkového umění a průmyslového výtvarnictví i s využitím prvků lidových tradic. Po nuceneém odchodu českých profesorů v r. 1938 vedl za války ŠUŘ v Brně, po válce přednášel na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na AVU v Praze i VŠVU v Bratislavě. Knihy o lidové keramice, krojích a stavitelství doplňoval vlastními fotografiemi.

M. Cesnaková – Michalcová, foto: udfv.sav.sk    Průkopnice slovenské teatrologie
Teatroložka PhDr. Milena Cesnaková-Michalcová (27. ledna 1924 Praha) se po studiu na Karlově univerzitě původně věnovala knihovnictví a od roku 1951 pracovala v Univerzitní knihovně v Bratislavě. Po dvou letech přestoupila do Slovenské akademie věd, kde se po celý další život věnovala zejména dějinám slovenského i českého divadelnictví od období renesance, zpřístupnila všechny historické dramatické texty, jež se na Slovensku zachovaly zejména od doby pobělohorské, včetně děl J. A. Komenského. Ve slovenštině i češtině vydala publikaci Slavné osobnosti divadla, výraznou měrou se podílela na časopisu Slovenské divadlo a na Encyklopedii dramatických umění Slovenska I-II.

R. Kvíz    Výběr z díla Jaroslava Seiferta
Cyklus pravidelných Kulturních večerů v roce 2014 Český spolek Bratislava zahájí tradičně poslední úterý v měsíci 28. ledna 2014 v 16 hod. v sale Csemadoku recitačním programem Rudolfa Kvíze pod názvem „Výběr z tvorby Jaroslava Seiferta”. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

L. Mňačko, foto: valassko.cz    Slovenský Kisch se narodil na Valašsku
Publicista a spisovatel Ladislav Mňačko (29. ledna 1919 Valašské Klobouky – 25. února 1994 Bratislava), jenž si vysloužil přívlastek „slovenský zuřivý reportér“ prožil mládí v Martině, ale od války jeho další osud vedl přes koncentrák, nucené práce i boje na straně SNP až k činnosti komunistického novináře, jenž v 50. a 60. letech procestoval kus světa. Od reportáží a protiválečné prózy („Smrť sa volá Engelchen“ byla zfilmována) ho tvorba přivedla ke kritice režimu („Opožděné reportáže“ a „Jak chutná moc“), po 1968 k emigraci do Izraela, odkud se vrátil napřed do rakouského Eisenstadtu, kde psal německy, a po něžné revoluci do Československa.

Na návštěvě u J. Kukala    Do Bratislavy se vrací tvorba Alfonse Muchy
České centrum na své stránce avizuje od konce ledna výstavu z díla Alfonze Muchy, jak ji v rozhovoru koncem léta přislíbil manažér výstavy Ing. Jan Kukal (13. září 1942 Praha). Výstava Muchových maleb by měla předcházet unikátní kolekci Muchových plakátů ze sbírky Ivana Lendla, kterou v pražském Obecním domě navštívilo přes 185 tisíc návštěvníků. V současnosti je nejkompletnější sbírka Muchových plakátů (116 ze 119 doložených) v rukách restaurátorů, co byla podmínka majitele pro její zapůčení na pětiletou pouť po světových výstavních síních... >>> celý článek.

obal knihy    Neznámá uherská i česká královna
Vydavatelství Rak nabízí nový titul Daniely Dvořákové „Barbora Celjská”, věnovaný manželce Zikmunda Lucemburského, spojované s mnohými mýty a legendami, zvané též „Černá královna” (1392 - 1451). Kniha je volným pokračováním titulu „Rytier a jeho kráľ” o vztazích Ctibora ze Ctibořic a krále Zikmunda. Členové Račího klubu si ke knize mohou objednat bezplatně i některý z prémiových titulů, v češtině např. „Nicholas Winton a zachráněná generace“ (V. Gissingová, M. Emanuelová), „Setkání s hudbou“ (J. Pilka) nebo „Bruno – román psa“ (J. Matis).

J. Jurkovič: Dvojportrét, foto: SNG    Syn slavného otce byl skvělý fotograf
Nejznámějším dílem fotografa Juraje Jurkoviče (31. ledna 1904 Brno – 25. května 1963 Bratislava) je zřejmě „Dvojportrét“ v majetku Slovenské národní galerie. Fotografii propadl už v mládí poté, co se s rodiči (jeho otcem byl architekt Dušan Jurkovič) přestěhoval začátkem 20. let do Bratislavy, kde také vystudoval obchodní akademii a začal pracovat jako bankovní úředník. Své fotografie vystavoval zejména ve 30. a 40. letech i v zahraničí. Tehdy vyzkoušel i barevnou fotografii, ale až do konce života přesto zůstal věrný černobílé.

pozvánka    Pozvánka na výstavu
Soda gallery v Bratislavě zve na skupinovou výstavu svých autorů „Home sweet home“ ve svých nových prostorech na Školské ul. 8 od 12. prosince do konce ledna 2014. Mezi vystavujícími umělci z několika zemí nechybí představitel mladé české malby, absolvent pražské Akademie výtvarných umění a držitel několika ocenění Adam Štech (1980), spojující ve svých dílech různé časové dimenze a odlišná prostředí. Hostem výstavy je avantgardní Jiří Georg Dokoupil (1954), žijící v Německu, se svými díly vytvořenými mýdlovými bublinami.

pamětní deska    Pamětní deska
Před pěti lety Klub generálů Slovenské republiky slavnostně odhalil pamětní tabuli připomínající výročí příchodu československého vojska do Bratislavy 1. ledna 1919, čím se město stalo definitivně součástí Československé republiky. Pamětní deska se nachází na adrese Štefánikova č. 3 (vedle Prezidentského paláce na protější straně ulice mezi okny prodejny knih).

J. Křepela první zprava s bratislavskými spoluhráči na ME v Ženevě 1946, foto: olympic.sk    Vzpomínka na Josefa Křepelu
Z jihu Čech přišel na Slovensko mladý basketbalista Josef Křepela (21. ledna 1921 České Budějovice – 1.dubna 1974 Bratislava), čs. reprezentant v košíkové (1945-52), člen vítězného družstva na ME 1946 v Ženevě (jediný čs. titul mistrů Evropy), účastník OH 1948 v Londýně, po skončení sportovní kariéry pracoval v Bratislavě jako sportovní redaktor.

M. Mozolová    Životní jubileum paní Milady Mozolové
V lednu si připomeneme životní jubileum paní Milada Mozolová (roz. Odstrčilová, 24. ledna 1934 Čekyně u Přerova). Na Slovensko přišla v roce 1954 za svým manželem – vojákem z povolání a celý život pracovala v administrativě v komunálních službách. S odchodem do důchodu se hned od jara 1993, od roku 1994 jako členka výboru, zapojila do aktivit českého spolku v Bratislavě, kde obětavě pomáhala v administrativě a při organizačním zabezpečení akcí, než ji v roce 2011 vážná nemoc vytrhla z další práce. Díky jejímu pečlivě vedenému archivu mohl portál cesi.sk po r. 2003 zrekonstruovat doposud chronologicky nezpracované nejstarší dějiny českého spolku v Bratislavě a na Slovensku. Český spolek Bratislava přeje p. Mozolové pevné zdraví, hodně sil a radosti v péči dcer, vnoučat a pravnoučat.

ČB č. 1/2004    O čem psala Česká beseda před 10 lety
Před deseti lety začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda. První číslo ročníku 2004 bylo sice vyjímečně zveřejněno celé ve třech pdf, samostatně si lze nalistovat např. medailon výtvarníka Alexeje Vojtáška, stavitele silnic a železnic Ing. Vojtěcha Večeři nebo herce Josefa Abrháma, dále rozhovor s herečkou Janou Hlaváčovou nebo s ředitelem Historického ústavu SAV PhDr. Valerianem Bystrickým, DrSc. o odsunu českých zaměstnanců ze Slovenska v roce 1938. Dočíst se můžete i o pozadí vzniku sochy M. R. Štefánika v Bratislavě nebo vzpomínky pekaře Josefa Tajmra, jehož otec se začátkem 20. let usadil v košické kolonii Malá Praha.

pozvanka    Setkání se Zuzanou Michnovou
České centrum zve na dva večery věnované hudebnici a textařce Zuzaně Michnové (31. března 1949 Jihlava) v Atelieru Babylon (býv. divadlo West na Kollárové ul./nám. SNP). Ve čtvrtek 16. ledna ve 20 hod. to bude koncert ke 40. výročí legendární skupiny Marsyas, založené Z. Michnovou s Oskarem Petrem a Petrem Kalandrou. V pátek se na stejném místě uskuteční slovenská premiéra filmu Zuzana Michnová – Jsem slavná tak akorát (režie J. Němcová), věnovaného životní a umělecké dráze Z. Michnové (pouze na pozvánky).

Budova SVU dnes    Národní kulturní památka od českých architektů
Při příležitosti zahájení XXIII. salonu SVVU (Společnosti volných výtvarných umělců) v Galerii Umelka v budově Slovenské výtvarné únie na začátku Dostojevského radu 9. ledna 2014 na budově slavnostně odhalili pamětní tabuli Národní kulturní památky. Budovu bývalé Umělecké besedy Slovenska postavili v letech 1924-26 podle návrhu architektů Aloise Balána (2. února 1981 Valašské Meziříčí – 11.kvétna 1960 Gottwaldov/Zlín) a Jiřího Grossmanna (4. dubna 1892 Praha – 9. dubna 1957 Praha) a v dějinách slovenské architektury je považována za mezník vývoje směrem k funkcionalizmu.

Avion, klikem článek    Tvůrce bratislavského Avionu a řady budov po celém Slovensku
Architekt Josef Marek (17. ledna 1889 Petrovice u Mor. Krumlova – 17. ledna 1965 Brno) přišel na Slovensko krátce po návratu z 1. světové války na podnět svého učitele arch. D. Jurkoviče a od té doby výrazně ovlivnil meziválečný vývoj architektury a urbanismu na Slovensku. Začínal v Trnavě, kde se po stavbě evangelického kostela osamostatnil. První zakázky byly obytné domy pro státní zaměstnance (Bratislava, Košice, Malacky), pro železnice například bytové domy v Novém Městě nad Váhom a zvláště obytný a obchodní blok Avion v Bratislavě. Za zmínku stojí i citlivá úprava historické zástavby v okolí Michalské věže v Bratislavě, budova pošty v Nitře a Dolním Kubíně, soud ve Skalici a další. Za protektorátu pracoval ve Vídni a v Linzi, až ke konci války našel práci v Bratislavě a po odchodu do důchodu se vrátil do Brna.

pas ČR    Nový zákon o státním občanství ČR
Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě na své internetové stránce podrobně informuje o změnách, které od 1. ledna 2014 přinese nový zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky. „Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany. V nové právní úpravě tak je jednoznačně akcentován trend, který se v oblasti státního občanství stále více uplatňuje i v jiných evropských státech.“

D. Menclová, foto: pamiatky.sk    Průkopnice památkové péče na Slovensku
Ing. arch. Dobroslava Menclová (2. ledna 1904 Přerov - 19. listopad 1978 Plzeň) po studiu architektury v Praze (předtím nedostudovala malířství na AVU) přišla spolu s manželem Doc. PhDr. Ing. arch. Václavem Menclem, DrSc. (16. ledna 1905 Plzeň - 29. července 1978 Sušice) pracovat do Státního referátu na ochranu památek v Bratislavě, kde se v letech 1930-39 věnovala úpravě Pribinova kostela v Nitře, přestavbě kostela v Časté, záchraně zámeckého parku v Pezinku, spolu prováděli archeologický průzkum slovenských klášterů, hradů a dalších památek zejména v oblasti Turce a Oravy. Po odchodu ze Slovenska v roce 1939 se sice věnovala historickým památkám a zvláště hradům v Čechách a na Moravě, ale v 50. letech ještě vydala řadu monografií o hradech Zvolen, Krásna Hôrka, Trenčín, Spišský hrad a Oravský zámok.

KPČK    Klub přátel české kultury zve na své programy ve druhém pololetí 2013
 • úterý 1. října 2013: Kvetiny v živote človeka - Ing. Oľga Axamítová – Csemadok 16 hod.
 • úterý 5. listopadu 2013: Podiel českých historikov na barnabitskej komisii – k 50. výročiu rehabilitácie slovenských buržoáznych nacionalistov prednáša dr. Vojtech Čelko z Prahy, Csemadok 16 hod.
 • úterý 19. listopadu 2013: Miroslav Horníček - dve jubileá – kino Mladosť 16 hod.
 • úterý 3. prosince 2013: Emil Fornay (18.12.1943) a jeho 333 filmov - kino Mladosť 16 hod.
 • úterý 17. prosince 2013: Vianoce s koledami - Alica Černohorská, každý dostane darček a ak niečo prinesiete pod zub, ochutnáme to spoločne, Csemadok 16 hod.
 • úterý 7. ledna 2014: Nový rok beží - pásmo filmov, kino Mladosť 16 hod.
 • (převzato z Bohemia 3/2013)

  snd.sk    Richard Strauss v Bratislavě
  Před 85 lety na osobní pozvání tehdejšího ředitele Slovenského národního divadla Oskara Nedbala (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb, dnes Chorvatsko) Bratislavu navštívil hudební skladatel Richard Strauss, který osobně dirigoval v historické budově SND své opery Elektra (9. ledna 1929) a Kavalír s růží (11. ledna 1929).

  Senát PČR    Doplňovací volby do Senátu
  Velvyslanectví ČR v Bratislavě informuje o doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky, jež se uskuteční pouze ve ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně, a to v pátek 10. a v sobotu 11. ledna 2014, s pŕípadným druhým kolem v pátek a sobotu 17. a 18. ledna 2014. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně, nikoli na zastupitelských úřadech v zahraničí. Bližší informace najdete na internetové stránce velvyslanectví.

  F. Kalda, foto: FF UK    Zakladatel slovenské nederlandistiky
  Prof. dr. František Kalda (11. ledna 1884 Velim – 7. května 1969) začínal jako středoškolský učitel němčiny, latiny a řečtiny na gymnázicích v Třebíči, Čáslavi, litomyšli a Praze. Po válce se stal docentem filologie a germanistiky na Karlově univerzitě se specializací na holandštinu a afrikánštinu, jimž se venoval i jako soudní tlumočník. V roce 1927 přijel přednášet německou, holandskou a staroanglickou lingvistiku na Univerzitu Komenského do Bratislavy, kde už jako profesor působil až do odchodu do důchodu v roce 1959. V ročnících 1933-35 vykonával funkci děkana a proděkana.

  Pressburg okolo roku 1900    Životní cesta pražského cestovatele skončila v Prešpurku
  Agronom a spisovatel Josef Václav Krafta (12. ledna 1854 Praha – 4. února 1914 Bratislava) působil řadu let jako carský úředník v Rusku, odkud napsal několik cestopisů z Kavkazu, východní Sibiře a Sachalinu. Od roku 1895 žil v Uhrách, kde se věnoval osvětové práci a podporoval také národní úsilí Slováků.

  Česká beseda    Česká beseda na internetu
  Před deseti lety se díky porozumění šéfredaktorky Mgr. Heleny Miškufové a ochotě společnosti CompuGraph, s.r.o., Košice poprvé objevily na internetu vybrané články z měsíčníku Česká beseda, který vycházel od jara 1995 do konce roku 2007. Úvodní lednové číslo z roku 2004 je jako ukázka na stránce cesi.sk k dispozici kompletní ve třech náhledech (pdf).

         
 • > > > archív zpráv, pozvánek a zajímavostí z roku 2013