Přednáška o umění

Na Kulturní večer, pravidelně organizovaný Českým spolkem Bratislava, v úterý 30. září 2014 přijal pozvání kunsthistorik PhDr. Bohumír Bachratý s přednáškou Čeští a slovenští umělci 19. a 20. století v evropském kontextu, věnovanou souvislostem vývoje výtvarného umění v našich zemích od konce 19. století po dnešek.

Na úvod předsedkyně ČSB Ing. Hana Husenicová přivítala p. Marka Pavlíka z Velvyslanectví ČR, jenž právě převzal krajanskou agendu po Mgr. Tomáši Jadlovském. V této souvislosti ocenila práci p. Jadlovského, s nímž se bratislavští krajané mohli setkat vícekrát na svých programech, a vyjádřila naději, že i u jeho následovníků se krajané budou setkávat s podobným zájmem a ochotou.

Fotografie z večera poskytl Ing. Milan Klubal.

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

PhDr. B. Bachratý M. Pavlík vlevo posluchači na přednášce posluchači na přednášce