Konference a slavnostní večer v Košicích

V sobotu 8. listopadu 2014 se v Košicích uskutečnil seminář „Identita české národnostní menšiny”, o němž jsme už informovali prostřednictvím fotografií, jež nám laskavě poskytl Pavol Kraus.

K nim připojil několik snímků Ing. Milan Klubal, jenž se zúčastnil coby delegát ČSB odpolední konference a večerního programu, jehož se zúčastnila i velvyslankyně ČR v SR paní Lívia Klausová a na němž vystoupil Smíšený pěvecký sbor Foerster z Jičína.

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: M. Klubal foto: M. Klubal foto: M. Klubal foto: M. Klubal foto: M. Klubal foto: M. Klubal foto: M. Klubal foto: M. Klubal foto: M. Klubal