Archív aktualit, pozvánek a zajímavostí 2015

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3 / 2015
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti, před závěrem roku se Vám opět přimlouváme s naším pravidelným Informačním bulletinem, v němž Vám chceme poděkovat za celoroční podporu a účast na našich aktivitách a současně Vám popřát pokojné vánoční svátky…“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 3/ 2015, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.


ČB 4/2006     Česká beseda: oprava po téměř deseti letech
Krajkářka Ivana Domanjová z Roztok u Prahy se v prosinci 2015 ohradila proti použití obrázků svých děl u článku „Umění krajky - Vamberk a Košice“, konkrétně „jedná se o 2 obrázky panenek a 4 obrázky s ptáčky", jež podle jejího názoru ani neodpovídají obsahu článku. Vysvětlili jsme jí, že se jedná o článek z dubna 2006 převzatý z měsíčníku Česká beseda, jenž přestal vycházet koncem roku 2007, takže jako autorku uvedených děl ji upřesňujeme alespoň dodatečně v internetové verzi článku s odkazem na její stránku domanjova.eu.

A. Ledvina    Profesor varhanní hudby na hudební akademii
Varhaník a dirigent Antonín Ledvina (27. prosince 1880 Praha – 24. listopadu 1947 Praha) působil dvě desetiletí v Kutné Hoře, když přijal výzvu učit varhanní hudbu na bratislavské Hudební a dramatické akademii. Jejím profesorem byl od 1926 do 1939, souběžně byl dirigentem orchestru konzervatoře a kůru ve františkánském kostele. Během bratislavského pobytu uvedl řadu hudebních děl, například se Slovenskou filharmonií Stabat mater A. Dvořáka nebo poprvé v ČSR některá díla J. Brahmse. Od roku 1940 našel uplatnění v pražském rozhlasu a v Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.

foto: csfd.cz    Umělecký šéf Slovenského lidového divadla v Nitře
Všestranný herec a režisér Karel Rint (27. prosince 1885 nebo 24. ledna 1886 – 18. srpna 1955 Plzeň) po roku studia na uměleckoprůmyslové škole zběhl od roku 1905 ke kočovným divadelním společnostem. Po válce získal stálé angažmá v Praze, ale v roce 1924 odešel do Slovenského národního divadla, kde působil až do roku 1940. Skvěle se naučil slovenštině, a to mu umožnilo zůstat na Slovensku, i po roce 1940 kdy do konce války jako ředitel a umělecký šéf Slovenského lidového divadla v Nitře uváděl zejména operety a zpěvohry.

V. Klesnil a R. Brat    Čeští básníci o Moravě - 10. výročí
Dne 17. prosince 2005 Český spolek Bratislava slavnostně uvedl v Domě kultury Cultus v Ružinově svoji první vydavatelskou aktivitu - CD ROM s hudebně slovním pásmem „Čeští básníci o Moravě" v podání skupiny Starý orchestrion. Nahrávka tak zachová pro budoucí generace deset původních skladeb vedoucího skupiny dr. Vladislava Klesnila se zhudebněnými verši čtyř básníků – Vítězslava Nezvala, Františka Halase, Miroslava Floriana a Josefa Kainara, kteří v nich vyjádřili svůj vztah k jeho rodnému kraji – Moravě. Při příležitosti 10. výročí zařazujeme na portál několik fotografií z archívu dr. V. Klesnila a tehdejšího předsedy ČSB Jiřího Výborného, a také jednotlivé písně. Podrobnější informace o slavnostním uvedení nahrávky přinesla Česká beseda v č. 1/2006:

foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny 2015
V sobotu 5. prosince 2015 ČSB zorganizoval pro děti svých členů a přátel již tradiční předvánoční tvořivé dílny. Děti i dospělí si opět pod odborným vedením výtvarnice Evy Linhartové – Bachraté a její rodiny vyráběli různé sváteční ozdoby. Fotografie z akce poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

ČB 2/1995    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). První vydání vycházela nepravidelně, prosincové číslo vyšlo s označením 2. V archivu si můžete přečíst vybrané články, například O hvězdě Betlémské napsal astronom doc. RNDr. Z. Bochníček, CSc.; Bohuslav Fuchs patří k největším architektům meziválečného období nebo připomínku Osvobozeného divadla a jeho hlavních osobností.

ČB č. 12/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V prosincovém čísle 2005 si můžete přečíst například Mladí Češi možná díky VyvVoleným porozumí češtině; procházka českým a slovenským výtvarným uměním; S Jiřím Karasem o krajanských komunitách po návštěvě Zakarpatské Ukrajiny a Košic; Každému čtvrtému Čechovi je přes 60 let; J. Náhlovský: „Když se hraje hokejové finále Česko - Slovensko, vždycky vyhrávám.”; Masarykovy školy v Bratislavě; vzpomínky zahradního architekta ing. J. Gregorka z Košic; Mikoláš Aleš a pivo; Klub vojenské historie Tatranci.

Tatra T2    Sváteční pozdrav ze stověžaté
Do 23. prosince jezdí za zvuku koled po Bratislavě tramvaj typu ČKD - Tatra T2, vyzdobená vánočním osvětlením. Podle informace Dopravního podniku bezplatně vozí cestující po vyhlídkové trase z Hlavního nádraží přes Obchodní ulici a tunel do centra a zpět na Hlavní stanici každý den v hodinovém intervalu od 16. do 18. hodiny, v sobotu a neděli už od 10. ráno. Tento typ vyráběly pražské závody Tatra Smíchov a ČKD Stalingrad od poloviny 50. do začátku 60. let 20. století a v Bratislavě jezdilo v letech 1958 až 1988 67 těchto vozidel.

foto: uniba.sk    Vychoval nejstarší generaci slovenských muzikologů
Kněz, pedagog a hudební vědec prof. PhDr. Dobroslav Orel (15. prosince 1870 Ronou nad Doubravou – 18. února 1942 Praha) vystudoval ve Vídni a Praze a věnoval se zejména církevní písním a duchovní hudbě. V letech 1921 až 1938 byl profesorem církevní hudební vědy Katolické bohoslovecké a Filozofické fakulty v Bratislavě, mezi prvními zpracoval slovenské hudební prameny, věnoval se i sběru a výzkumu slovenských lidových písní. Krátce vykonával i funkce děkana fakulty a rektora Univerzity Komenského, na níž založil Akademický pěvecký sbor.

F. Klimeš    Vydavatel slovenské literatury
Knihkupec, vydavatel a knihtiskař František Klimeš (16. prosince 1875 Tovačov – 7. května 1961 Liptovský Mikuláš) od 1896 působil na Liptově, vydával slovenskou prózu a poezii, časopisy Dennica, Hlas, Cirkevné listy, Evanjelický kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier, edici Slovenská knižnica.V r. 1911 vydal prvního Průvodce po Vysokých Tatrách od M. Janošky.

archív    Výročí CD „Čeští básníci o Moravě“
První hudební CD zastřešil Český spolek Bratislava 17. prosince 2005, kdy v Domě kultury Cultus v Ružinově uvedl hudebně slovní pásmo „Čeští básníci o Moravě“ v podání skupiny Starý orchestrion s cílem zachovat původní skladby vedoucího skupiny dr. Vladislava Klesnila na verše básníků V. Nezvala, F. Halase, M. Floriana a J. Kainara. Hudební pásmo předtím soubor představil i v dalších slovenských městech. O nahrávce psala Česká beseda v č. 1 / 2006, o skupině též v č. 2/2000.

V. K. Zenger    Štefánikův pražský profesor učil v Banské Bystrici
Fyzik a meterolog Václav Karel Bedřich Zenger (17. prosince 1830 Chomutov – 22. ledna 1908 Praha) původně začal studovat práva, ale knihy a přednášky J.E.Purkyně vyvolaly zájem o astronomii, meteorologii a fyziku. V letech 1853-61 na základě uherského stipendia byl profesorem na katolickém gymnáziu v Banské Bystrici. Poté působil ve Vídni než se stal profesorem technické fyziky v Praze, kde byl jedním z jeho posluchačů i M. R. Štefánik.

klikem zvětšit    Upozornění: Změna termínu Konference Českého spolku Bratislava
Výbor ČSB se až v předvečer původně oznámeného termínu dozvěděl, že z důvodu nečekané stavební rekonstrukce sálu, se Konference ČSB nemůže uskutečnit v původně plánovaném termínu a rozhodl se přesunout Konferenci na úterý 8. prosince. Výbor prosí oznámit tuto skutečnost všem členům, i těm, kteří nesledují internet. Spolek vznikl v r. 1993 pod názvem Spolek Čechů na Slovensku jako první krajanské sdružení a rychle získal členy po celém Slovensku, proto v dubnu 1994 na celoslovenské Valné hromadě došlo k jeho přejmenování na Český spolek na Slovensku a transformaci místních poboček na regionální organizace. Na jaře 2005 se však ČSnS rozpadl a bratislavská RO se transformovala tentokrát na samostatný spolek, zaregistrovaný 10. června 2005 a 20. září se uskutečnila ustanovující konference (na snímku).

Sál Csemadoku    Předvánoční posezení
V rámci volného cyklu Kulturní večery připravil ČSB v úterý 8. prosince 2015 v 17 hod. tradiční předvánoční posezení na závěr roka s volnou besedou o aktivitách spolku a vzpomínkách na společné programy v uplynulém roce. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

Polička    Výročí skladatele B. Martinů
Hudební skladatel Bohuslav Martinů (8. prosince 1890 Polička – 28. srpna 1959 Liestal ve Švýcarsku) patřil k nejvýraznějším tvůrcům 20. století. Po studiích v Praze a Paříži působil v zahraničí, zejména v USA, odkud se po válce v 50. letech vrátil do Evropy a žil převážně v ve Francii, Itálii a Švýcarsku. O jeho žácích a zahraničních kontaktech psala Česká beseda v č. 11/2006.

Jiří Trávníček    Pocta moravskému houslistovi
Houslista a pedagog Jiří Trávníček (10. prosince 1925 Vlaštovičky u Opavy – 16. června 1973 Brno), byl spoluzakladatelem a prvním houslistou slavného Janáčkova kvarteta. Na jeho počest v roce 1973 jeho žáci na čele s violistou prof. Janem Juříkem založili i ve světě známé a uznávané Trávníčkovo kvarteto, jež od roku 1977 působilo v Banské Bystrici.

STV    Výročí televizního areálu v Mlynské dolině
První etapu Televizního střediska Čs. televize v bratislavské Mlynské dolině slavnostně spustili do provozu 26. října 1970. Druhá etapa včetně 107,3 metrů vysoké budovy s řadou technologických novinek té doby, jako byly rychlovýtahy, vysokotlaká klimatizace, protipožární bezpečnost a další, byla odevzdána 11. prosince 1975. Projektantem její podoby i interiérů byl architekt Josef Struhař (29. 12. 1935 Štítná nad Vláří), který vyhrál architektonickou soutěž v roce 1965 (spolu s Václavem Čurillou, ten později práci na projektu ukončil) a výstavbě areálu STV věnoval celých 15 let.

Musica Bohemica    Vánoční koncert ČSB
Letošní Vánoční koncert ČSB se uskuteční v pátek 11. prosince 2015 v 18 hod. v Moyzesově síni FF UKo na Vajanského nábřeží 12. Vystoupí komorní soubor Musica Bohemica Praha. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

Vánoční koncert 2003    Foto z vystoupení souboru Musica Bohemica v prosinci 2003
Hudební soubor Musica Bohemica už před bratislavskými krajany vystupoval, tvrdí pan Jiří z Bratislavy a dokládá to několika amatérskými fotografiemi, které poslal na náš portál. Podle jeho slov snímky pocházejí z koncertu, organizovaném Velvyslanectvím ČR v prosinci 2003 v Hudební síni Bratislavského hradu, jak potvrzuje přítomnost tehdejšího velvyslance Ing. Rudolfa Slánského. Fotografie údajně vznikly během přestávky a po skončení koncertu, kdy vedoucí souboru ochotně odpovídal na otázky přítomných, vysvětloval odlišnosti dnes už nezvyklých hudebních nástrojů.

foto: Supraphon    Platinová deska pro Musica Bohemica
Zakladatel a vedoucí souboru Musica Bohemica, který vystoupí letos na Vánočním koncertu ČSB v Bratislavě, Jaroslav Krček převzal koncem října v Praze Platinovou desku za čtyřicetiletou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon. Současně vydavatelství uvedlo nové CD pod názvem Balady a legendy, sestavené ze dvou nejstarších alb souboru, vydané v tomto vydavatelství „Dřevo se hudbou odívá“ a „České a moravské lidové balady“.

Mše 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v katedrále sv. Martina
Vesnický učitel Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) pocházel z učitelské rodiny, po studiích na piaristickém gymnaziu chtěl studovat filozofii, ovládal několik jazyků, ale nakonec strávil většinu života jako pomocný učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Sbíral lidové písně, ale jeho nejznámějším dílem je Česká mše vánoční (Hej, mistře) z roku 1796. Letos opět zazní v Dómu sv. Martina na adventním koncertu, organizovaném Velvyslanectvím ČR a městskou částí Bratislava - Staré Město v neděli 13. prosince v 19 hod. v podání devadesátičlenného tělesa Hodonínského symfonického orchestru a smíšeného pěveckého sboru.

B. Augustinová    Trienále textilu – pocta moravské výtvarnici
Trienále textilu představuje od roku 2006 aktuální profesionální textilní tvorbu. Na jeho štvrtý ročník pod názvem Textile art of today přihlásilo svá díla 230 výtvarníků ze 41 zemí světa,z nichž odborná porota vybrala 76 autorů, z nichž vybere laureáta hlavní ceny nesoucí jméno moravské výtvarnice Grand prix Boženy Augustínové (17. ledna 1939 Topolná – 29. ledna 2005 Bratislava). Výstava nejlepších děl bude v prostorech Historického mzea SNM na Bratislavském hradě od 14. září do 13. prosince 2015, poté bude v příštím roce reinstalována v Popradě, polské Bielsko-Biale, maďarském Györu a v Uherském Hradišti.

foto: L. Bábíček    Setkání 28. října u Památníku česko-slovenské vzájemnosti
Už tradičně se podvečer 28. října sešli u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží sympatizanti společného Československa, aby si uctili památku výročí vzniku společného státu. Potěšitelné je, že i když letos přišlo opět o něco méně lidí než vloni, mezi vystupujícími stále přibývají představitelé mladší generace. O skutečné oživení letošních oslav v Bratislavě se postarali členové Historického klubu 2. jezdeckého sibiřského legionářského pluku na koních. Fotografie z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na svůj říjnový program
Mgr. Štefan Vraštiak zve členy a příznivce KPČK ve středu 2. prosince do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) v 16 hod. na vzpomínkové setkání ke 105. výročí narození herce a režiséra Paľa Bielika s účastí jeho spolupracovnice Sylvie Lackové a promítáním filmu Jánošík (1935) režiséra Martina Friče. Podrobněji o akcích KPČK informuje aktuální číslo Bohemia 3/2015.

foto: Muzeum dopravy    Legiovlak v bratislavském Muzeu dopravy
Legiovlak jako specifické muzeum na kolejích představuje repliku jednoho z legendárních vyzbrojených „ešalonů“ z let 1918-1920, jimiž se českoslovenští legionáři přesouvali po Transsibiřské magistrále přes celou Sibiř do Vladivostoku, odkud se loděmi vraceli do vlasti – už samostatného Československa. Repliky historických vagonů jsou součástí projektu legie 100 Čs. obce legionářské, podpořeného ministerstvy obrany ČR a SR, jehož cílem je připomenout strastiplnou cestu 70 000 vojáků. V bratislavském Muzeu dopravy bude vlak k vidění každý den od 26. listopadu do 4. prosince 2015 v době od 10 do 17 hod.

fotokoláž Ing. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
V sobotu 5. prosince 2015 v 15 hod. se uskuteční tradiční Tvořivé dílny pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro nejmenší). Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

foto: muzeum.skutec.cz    Skladatel si oblíbil horolezectví v Tatrách
Hudební skladatel, pedagog a klavírista Vítězslav Novák (5. prosince 1870 Kamenice nad Lipou – 18. července 1949 Skuteč) nedokončil studium práv a plně se věnoval hudbě. V letech 1909-41 jako profesor skladby na Pražské konzervatoři ovlivnil i mladou generaci slovenských hudebních skladatelů, Filozofická fakulta Univerzity Komenského mu 18. listopadu 1928 udělila čestný doktorát filozofie za zásluhy o posílení československých vztahů. Méně známá je záliba skladatele v horolezectví, když většinu dovolených v meziválečném období strávil ve Vysokých Tatrách, kde zlezl řadu vrcholů. Pobyty na Slovensku ho také inspirovaly například v symfonické básni „V Tatrách“ nebo klavírním cyklu „Pan“.

Mesiac fotografie    České osobnosti v rámci Měsíce fotografie
Listopad patří tradičně v Bratislavě fotografii. Do množství výstav a dalších akcí letošního jubilejního 25. ročníku patří i několik přehlídek s účastí českých a moravských autorů. To nejlepší z Czech Press Photo je ve Výstavním pavilonu SNM Podhradie na Žižkově ul. k vidění do 25. listopadu. Institut tvořivé fotografie Slezské univerzity v Ostravě představuje 25 let své činnosti v Galerii Medium na Hviezdoslavově nám. 18 (VŠVU). Do 29. listopadu je také otevřena prezentace Markéty Luskačové v Galerii 19 na Lazaretské ul. Mistrům české avantgardní fotografie: Drtikol, Funke, Rössler, Wiškovský je věnována výstava v Galerii města Bratislavy na Panské ul. 19, jež má být otevřena až do 6. prosince.

foto: ČB    Spoluzakladatel bratislavského divadla Stoka
„Ani v dnešním světě úzké specializace, striktní profilace a profesní vyhraněnosti nechybějí ani v oblasti umění univerzální osobnosti, polymúzické postavy i multimediální formáty kreativních lidí. Mají různorodé schopnosti, širokou škálu projevu, velké inspirační zázemí a zejména schopnost, vůli i odvahu tvořit. Patří k nim i Ing. architekt Miloš Karásek... V roce 1984 se usadil v Bratislavě. Rok pracoval jako architekt v projekci nového Slovenského národního divadla. V letech 1985-90 byl scénografem v Ukrajinském národním divadle v Prešově (dnes Divadlo A. Duchnoviče). V letech 1990- 91 byl vládním zmocněncem pro slovenskou část Všeobecné československé výstavy v Praze,“ těmito slovy uvedl PhDr. B. Bachratý článek k životnímu jubileu spoluzakladatele bratislavského divadla Stoka v České besedě č. 6/2005.

foto: ČB    Vzpomínka na generála a prezidenta ČSSR
„Jméno velitele armádního sboru a pozdějšího prezidenta ČSSR má v tomto kraji Karpat stále svoji vážnost, i proto mu bylo uděleno čestné občanství města Svidník a v centru města stojí jeho pomník. U něj se během turistického poznávání tohoto severovýchodního koutu Slovenska zastavují zahraniční návštěvníci, kterým Svobodův podpis před sochou v nadživotní velikosti nic neříká. Proto během vzpomínkového setkání k 60.výročí Karpatsko-dukelské operace Svobodova dcera Zoja Klusáková odhalila na pomníku bronzové tabule, které anglicky, rusky a slovensky informují o osobnosti, jíž je pomník věnován,“ napsala šéfredaktorka Mgr. Helena Miškufová v České besedě č. 11/2004. Na osobnost generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody (25. listopadu 1895 Hroznatín – 20. září 1979 Praha) vzpomíná pamětník v ČB 7-8/2007.

logo    Výročí Bílých albatrosů
„Za zrod se považuje 27. listopad 1990, kdy několik nadšenců přišlo s myšlenkou založit akrobatickou skupinu. Nejdříve se lítalo se třemi letadly, o rok později se skupina představila nad letištěm u Lučence. Koncem téhož roku už začala používat název Bílé albatrosy. Se šesti letadly lítala poprvé v roce 1992 na leteckém dnu v Přerově. Po rozdělení ČSFR pokračovala skupina v létání na letadlech L-39C, která zůstala v Košicích,“ vzpomíná jeden ze zakladatelů akrobatické letky plk. Milan Santovják v ČB č. 7-8/2004.

foto: Supraphon    Vystoupení Ondřeje Brzobohatého Symphonicum Tour v Bratislavě přesunuto na březen
Hudebník a herec Ondřej Brzobohatý si na cestě v Asii poranil prst, a proto přesouvá podzimní cyklus koncertů pod názvem Symphonicum Tour na jaro 2016. Konkrétně vystoupení v Bratislavě plánované na 27. listopadu se odehraje až 20. března 2016, přitom lístky zůstávají v platnosti, oznámil prostřednictvím vydavatelství Supraphon. „Asi bych mohl koncerty fyzicky odehrát jednou rukou (do konce roku zbývá ještě několik desítek jiných vystoupení, která podobně odehraji), ale v rámci Symphonicum Tour to v žádném případě nejde. Koncerty ale v žádném případě nerušíme - přesunujeme je a budeme doufat, že nové terminy pro Vás budou přijatelné. V opačném případě Vám samozřejmě pořadatelé vrátí vstupné.“

ČB 7/1995    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). První vydání vycházela nepravidelně, listopadové číslo vyšlo pod číslem 7. V archivu si můžete přečíst vybrané články, například o Karlu Plickovi, o vztahu Boženy Němcové ke Slovensku, rozhovor se spisovatelem historických románů MUDr. A. Poláchem z Popradu; esej spisovatelky dr. M. Korandové – Majtánové o chodském svátku a verše PhDr. V. Tichého z Košic, rozhovor s farmaceutem prof. RNDr. PhMr. Milanem Chalabalou, DrSc., Dr.h.c. nebo informaci o zařazení Masarykovy vily mezi kulturní památky.

ČB č. 10-11/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V podzimním dvojčísle 2005 si můžete přečíst například úvodník šéfredaktorky Mgr. H. Miškufové; medailon výtvarníka J. Vyleťala; reportáž z turné skupiny Čechomor, korunovačních slavností v Bratislavě, Václavské pouti v Galerii Danubiana, ze sympózia českých výtvarníků v Košicích nebo krajanského semináře v pražském Senátu; rozhovor s P. Žalmanem Lohonkou; vzpomínku na rodinu MUDr. I. Hálka, na manželku prvního prezidenta ČSR a na pobyt A. Hlinky na Chodsku; úsměvné vyprávění MUDr. Z. Susy o vztahu B. Smetany k pivu; zamyšlení nad dvojjazyčností dětí nebo životní příběh českého hudebníka z Košic.

Náhrobek na Dukle    Generál zahynul na Dukle
Divizní generál Jaroslav Vedral (17. listopadu 1895 Mělník, dnes Úžice u Kutné Hory – 6. října 1944 Dukelský průsmyk nedaleko Vyšného Komárníku) zahynul, když jeho vůz najel na minu pár desítek metrů od slovenské hranice. Bývalý legionář v Rusku prodělal celou sibiřskou anabázi a po válce už v armádě zůstal. V protektorátu působil v Obraně národa, až před prozrazení odjel do Francie a psoléze do Velké Británie, kde sa zapojil do odboje pod krycím jménem Sázavský. V roce 1944 byl vyslán na východní frontu, kde byl od září 1944 jako brigádní generál velitelem Prvního samostatného čs. armádního sboru v SSSR.

J. Hejtmanek    Zakladatel včelařského výzkumu na Slovensku
Prof. dr. doc. ing. Jan Hejtmánek (17. listopadu 1905 Plzeň – 23. prosince 1978 Liptovský Peter) po studiu zemědělského inženýrství na ČVUT pracoval ve včelařském ústavu v Dole (dnes Libčice nad Vltavou) a v Židlochovicích, odkud v r. 1938 odejel do Výzkumné včelařské stanice v Liptovském Hrádku, kterou přebudoval na Výzkumný ústav včelařský. Jádrem jeho vědecké práce bylo plemenářství včel, napsal přes 250 studií, přednášel na SVŠT a Vysoké škole poľnohospodárské v Nitře.

Z tvorby manželů Landsfeldových    Manželé Landsfeldovi výrazně ovlivnili modranskou majoliku
Lidová malířka Alžběta Landsfeldová (roz. Gajdová, 17. listopadu 1895 Strážnice – 10. listopadu 1985 Strážnice) se v r. 1919 seznámila v Modře na kurzu modelování a malování keramiky, který vedla česká výtvarnice Marie Vořechová – Vejvodová, s budoucím manželem Heřmanem (12. srpna 1899 Malenovice nad Dřevnicí – 14. října 1984 Strážnice), s nímž výrazně ovlivnili meziválečný vývoj modranskou Dílnu na dopracování keramického zboží, od r. 1923 přejmenovanou na družstvo Slovenská keramika. V roce 1939 museli odejít a usídlili se ve Strážnici, po válce nadále pomáhali rozvoji družstva Slovenská lidová majolika.

foto: luzec.cz    Jedna z osobností Grupy uhersko-slovenských malířů
K nejvýznamnějším osobnostem z okruhu Grupy uhersko-slovenských malířů (1903-07) patřil malíř Miloš Jiránek (používal i pseudonym Václav Zedník, 19. listopadu 1875 Lužec nad Vltavou — 2. listopadu 1911 Praha). Byl absolventem pražské AVU. Studoval také v Paříži a v Mnichově. Byl to kultivovaný malíř v post-impresionistickém duchu a stylu, věnoval se i kresbě a grafice (cyklus Zbojníci a grafické listy z Detvy). Pracoval též jako redaktor významné umělecké revue Volné směry i jako publicista a spisovatel. Sugestivní, dobové vzpomínky na Slovensko najdeme v jeho Literárním díle (text převzat z článku dr. B. Bachratého v ČB č. 4/2005).

Charlotte Garrigue    Manželka prvního československého prezidenta
Charlotte Garrigue Masaryková (20. listopadu 1850 New York – 13. května 1923 Lány) pocházela z jedenácti dětí úspěšného obchodníka a původně studovala hru na klavír v Lipsku. I když po úrazu ruky přešla na studium matematiky v USA, do Lipska se několikrát vrátila a v r. 1876 se tam seznámila s doktorandem vídeňské univerzity Tomášem Masarykem. Civilní sňatek uzavřeli 15. března 1878 v New Yorku, do Prahy se z Vídně přestěhovali v r. 1881. Pomohla rozvoji ženského školství a přispěla ke zrovnoprávnění postavení ženy v ČSR. ČB o ní psala v č. 10/2005 a 3/2005.

logo    Výročí Chirany
Základy strojařské výroby ve Staré Turé položil český průmyslník František Michera, který 20. listopadu 1935 založil továrnu na výrobu součástek do vodoměrů a plynoměrů, které vyráběl od r. 1919 v bratislavské společnosti Bratři Micherové 1. čerskoslovenská továrna na vodoměry a plynoměry. Po válce byla do závodu delimitovaná výroba injekční techniky z českých Kraslic, co postupně s dalším rozšiřováním výrobního programu o další zdravotnické přístroje položilo základy úspěšné značky Chirana.

J. Rotnágl    Předsedal luhačovickým poradám Československé jednoty
Josef Rotnágl (20. listopadu 1875 Těšany u Brna – 2. prosince 1958 Praha) vystudoval techniku a už během studia, kdy předsedal Klubu akademiků brněnských, se projevil jako slovakofil a zastánce jednotného československého národa. Jako vrchní zemský inženýr se aktivně podílel na Luhačovických poradách ve Slovácké budě – setkáních české a slovenské inteligence, které v letech 1908 až 1914 organizovala Československá jednota, a kterým předsedal. V Revolučním národním shromáždění po vzniku ČSR zasedal v klubu slovenských poslanců, později se věnoval komunální politice v Praze.

foto: uniba.sk    Vychoval první generaci slovenských jazykovědců
Jazykovědec, překladatel a publicista prof. Miloš Weingart (21. listopadu 1890 Praha – 12. ledna 1939 Praha) po studiu na pražské univerzitě byl středoškolským profesorom a také vedoucím Kanceláře Slovníku jazyka českého. Po vzniku Univerzity Komenského se na ní stal profesorem slovanské filologie. Krátce ve 20. letech byl i rektorem a prorektorem Univerzity, koncem 20. let se vrátil do Prahy jako profesor porovnávacího slovanského jazykozpytu a staroslověnštiny. Byl uznávaným odborníkem na dějiny slovanských a byzantských jazyků.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2015
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti, na konci letní sezony dovolených se Vám opět hlásíme s naším pravidelným Informačním bulletinem a přehledem plánovaných aktivit ve druhém pololetí 2015, jak je sestavil výbor ČSB.“ Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 2/ 2015, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

M. D. Rettigova    Magdalena Dobromila Rettigová v Bratislavě
V rámci volného cyklu Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava na komediální představení „Magdalena Dobromila Rettigová“ v podání Divadla jednoho herce z Prahy, inspirované životem a dílem známé kuchařky. Vystoupení (asi 65 min.) se uskuteční v úterý 10. listopadu 2015 v 17 hod. ve Společenském sále Csemadoku na Nám. 1. mája 12-14. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na svůj další program
Mgr. Štefan Vraštiak se omlouvá příznivcům KPČK, kteří přišli v úterý 6. října na avizovaný program. V úterý 3. listopadu v 15 hod. zve do kina Mladosť na český film Svět nic neví (1987) s jubilujícím hercem Emilem Horváthem v hlavní úloze, jenž by měl být osobně přítomen. Podrobněji o akcích KPČK informuje aktuální číslo Bohemia 3/2015.

A. Lutonský    Spoluzakladatel slovenského jeskyňářství
Publicista a speleolog Alois Lutonský (4. listopadu 1905 Bystřice pod Hostýnem – 14. července 1997 Liptovský Mikuláš) poprvé zavítal do Demänovské doliny jako středoškolák a po ukončení školy se natrvalo přestěhoval do Liptovského Mikuláše, kde pomáhal (1924-27) moravskému speleologovi Aloisi Královi a později dalším při průzkumu jeskyní, pomáhal při jejich zpřístupnění a provázel návštěvníky. Později rozšířil zájem o další jeskyně na Slovensku zejména ve Slovenském krasu, byl spoluredaktorem časopisu Krásy Slovenska, vedl Tatranskou komisi Klubu čs. turistů, byl spoluzakladatelem a později ředitelem Muzea Slovenského krasu, dnes Slovenského muzea ochrany přírody a jeskynářství v Liptovském Mikuláši.

Pat a Mat    Federální původ Pat(lal)a a Mat(lal)a
Nejznámějším dílem výtvarníka, scénáristy a režiséra Lubomíra Beneše (7. listopadu 1935 Praha – 12. září 1995 Praha) je animovaný seriál Pat a Mat (později A je to!), vytvořený ve spolupráci s Vladimírem Jiránkem. Původní název (1976) byl Kuťáci, současná jména údajně vznikla z označení Patlal a Matlal. Dalších 28 dílů Krátký film Praha vyrobil pro Čs. televizi Bratislava ve slovenštině, až od roku 1989 pokračoval cyklus znovu v české verzi. Po smrti L. Beneše (od roku 2002 a č. 51) další díly vyrábí syn autora Marek Beneš a další tvůrci ve zlínských ateliérech.

dálnice    Výročí dálnice
Dálnice spojující tři největší československá města Praha – Brno – Bratislava v délce 317 km byla uvedena do provozu 8. listopadu 1980. Slovo dálnice bylo oficiálně zavedeno koncem roku 1938, kdy byl schválen projekt propojení republiky od Prahy až na Podkarpatskou Rus, výstavbu přerušila válka a zastavena byla v r. 1950. V 60. letech byl koncept přehodnocen na 712 dlouhou trasu Praha-Brno-Košice, jež se začala stavět v r. 1967 a první úsek Praha-Mirošovice (21 km) byl uveden do provozu v červenci 1971. Souběžně začala výstavba D2 v úseku Bratislava-Malacky.

Mše 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v katedrále sv. Martina
Vesnický učitel Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) pocházel z učitelské rodiny, po studiích na piaristickém gymnaziu chtěl studovat filozofii, ovládal několik jazyků, ale nakonec strávil většinu života jako pomocný učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Sbíral lidové písně, ale jeho nejznámějším dílem je Česká mše vánoční (Hej, mistře) z roku 1796. V Bratislavě ji v posledních letech opakovaně v Dómu sv. Martina před Vánočními svátky hraje Svatováclavský soubor z Dolních Bojanovic.

STV    Výročí televizního areálu v Mlynské dolině
První etapu Televizního střediska Čs. televize v bratislavské Mlynské dolině slavnostně spustili do provozu 26. října 1970. Projektantem její podoby i interiérů byl architekt Josef Struhař (29. 12. 1935 Štítná nad Vláří), který vyhrál architektonickou soutěž v roce 1965 (spolu s Václavem Čurillou, ten později práci na projektu ukončil) a výstavbě areálu STV věnoval celých 15 let. Druhá etapa včetně 107,3 metrů vysoké budovy s řadou technologických novinek té doby, jako byly rychlovýtahy, vysokotlaká klimatizace, protipožární bezpečnost a další, byla odevzdána 11. prosince 1975.

Památník česko-slovenské vzájemnosti    Setkání k výročí vzniku ČSR
Český spolek Bratislava zve všechny své členy a příznivce na tradiční setkání u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží v den vzniku Československé republiky 28. října v 17 hod. Setkání se pravidelně zúčastňují sdružení, jejichž členové si tímto způsobem uctívají jednu z rozhodujících událostí dějin našich národů a památku všech, kdo za ideály společného státu obětovali své životy.

Socha T. G. Masaryka    Socha TGM stojí už pět let
Ve středu 20. října 2010 dovezli do Bratislavy a instalovali na nábřeží před Slovenským národním muzeem sochu Tomáše Gariguea Masaryka jako součást Památník česko-slovenské vzájemnosti, který na tomto místě stál od roku 1988. Jeho součástí byl původně lev se státním znakem, jehož přesun k obnovenému pomníku M. R. Štefánika na náměstí Eurovea Památkový úřad SR podmínil tím, že samospráva Starého Města zabezpečí novou podobu Památníku. Veřejnou sbírkou na ni přispělo 115 dárců částkou 47 670 eur. Kopii sochy TGM od L. Šalouna z roku 1924 z depozitu Městského muzea vysokou 2,2 m zhotovil Jaroslav Matějíček z Veverských Knínic. Na slavnostní odhalení 28. října 2010 nepřišel žádný z nejvyšších ústavních činitelů SR.

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání české poetičnosti se slovenskou baladičností
Do 1. listopadu je ve Výstavním pavilonu SNM Podhradie otevřena výstava děl 22 výtvarníků českého a moravského původu pod názvem „Střetnutí a vzpomínky / Spomienky a stretnutia”. Přehlídka širokého okruhu tvorby v oblasti malířství, grafiky, sochařství, plastiky, keramiky, artexu či fotografie se koná pod záštitou velvyslankyně ČR Lívie Klausové. Výstavní pavilion Podhradie na Žižkově ul. 16 v Bratislavě je přístupný každý den od úterý do neděle od 10 do 17 hod. Atmosféru vernisáže zachytil Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

ČB č. 6/1995    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). První vydání vycházela nepravidelně, říjnové číslo vyšlo jako číslo 6. V archivu si můžete přečíst vybrané články, například medailon malířky Lídy Hynkové, která své nadání zasvětila horám, příspěvek historika prof. Ondreje Halagy z Košic Historia Magistrae vitae nebo po stopách Ivana Hálka.

Kosmas    Kosmas a Uhry
První známý český kronikář a děkan pražské kapituly Kosmas (asi 1045 – 21. října 1125) se pohyboval i na území horních Uher, jak o tom svědčí informace o jeho vysvěcení za kněze 11. října 1099 v Ostřihomu. Ve svém díle Chronica Boemorum zmiňuje pohoří Tatry (Trytri), podobně jako je toto označení misijních krajů pod horami (Tritri) uvedeno v zakládající listině pražského biskupství (973).

hist. zápis    Výročí Clevelandské dohody
22. října 1915 na konferenci krajanských organizací v České síni v americkém Clevelandu představitelé Českého národního sdružení a Slovenské ligy podepsali první dokument o společném postupu obou národností v boji za národní nezávislost. Cílem tzv. Clevelandské dohody bylo projevit společné úsilí o národní sebeurčení českých zemí a Slovenska, jak ho předtím v létě poprvé zformuloval T. G. Masaryk, dále vytvoření finančního fondu na tento účel, a další. Spojení národů předpokládalo formu demokratické federace podle anglického vzoru, avšak s „úplnou“ autonomií Slovenska, které mělo mít vlastní sněm, státní správu, státní jazyk a kulturní svobodu.

ZÚ    Třetí zastavení Českého centra na Slovensku bylo v Košicích
České centrum v Bratislavě zahájilo svoji činnost divadelním představením D. Fišerové „Náhlé neštěstí” 18. dubna 1995 v bývalém V-klubu na Nám. SNP v Bratislavě. V březnu 2001 se spolu s velvyslanectvím přestěhovalo do nové budovy zastupitelského úřadu na Hviezdoslavově nám., kde mělo vyhrazeno sál s kancelářemi na 1. poschodí a knihovnu na přízemí. Po čtyřech letech však bylo přesunuto do budovy zrušeného generálního konzulátu v Košicích, kde bylo slavnostně otevřeno 23. října 2005. Už bez knihovny se po dvou letech znovu stěhovalo do Bratislavy (v historické budově Na vŕšku zahájilo činnost 27. septembra 2007). Od 1. 3. 2010 kancelář ČC sídlí v budově velvyslanectví.

hlavička    První slovenský jazykový zákon
SNR přijala 25. října 1990 zákon č. 428, jímž prohlásila slovenštinu za úřední jazyk na území SR. Do té doby platná ústava společného státu definovala češtinu a slovenštinu jako rovnocenné státní jazyky na celém území Československa, takže v předvečer výročí vzniku společného státu slovenská reprezentace poprvé naznačila ambice vedoucí až k rozpadu federace v r. 1992. Zákon, podepsaný předsedou SNR F. Mikloškem a předsedou slovenské vlády V. Mečiarem, stanovil v § 6 (1): „V úradnom styku občania môžu používať aj český jazyk.“ Kvůli údajné diskriminaci jiných národností byla tato věta po vzniku SR zrušena.

foto: brno.cz    Z Bratislavy do světa
Sopranistka Hana Janků (roz. Svobodová, 25. října 1940 Brno – 28. dubna 1995 Vídeň) po studiu JAMU účinkovala v brněnské Janáčkově opeře a v 60. letech také hostovala ve Slovenském národním divadle. Její život změnilo angažmá v milánské La Scale v letech 1967-69, poté už zůstala v zahraničí, kde sklízela úspěchy na předních světových scénách.

foto: jasenne.cz     Letec sestřelený během SNP u Banské Bystrice
Major Jiří Řezníček (25. října 1915 Jasenné u Zlína – 1. června 1957 Gottwaldov/Zlín) začínal jako pomocný dělník u Bati, až na vojně u leteckého pluku v Olomouci po čase absolvoval pilotní výcvik. V r. 1939 jeho cesta vedla do polského Krakova a následně do francouzské cizinecké legie, v níž bojoval v Africe a ve Francii. V Anglii se stal stíhačem 313. letecké perutě RAF a v r. 1944 byl převelen do SSSR, odkud byla jeho jednotka pod vedením F. Fajtla nasazena v září 1944 do Slovenského národního povstání. 18. října 1944 byl nedaleko Banské Bystrice sestřelen, ale s těžkým poraněním páteře zachráněn. Po r. 1948 byl z armády propuštěn a pracoval jako dělník.

Loď President Masaryk    Jedinou čs. válečnou loď postavili v Komárně
První (a poslední) československou válečnou loď President Masaryk slavnostně spustili na Dunaj v loděnicích v Komárně 19. října 1930. Projekt říčního vojenského hlídkového člunu vypracovaly Šklodovy závody v Plzni, které také dodaly strojní zařízení, pláty pocházely z kladenské ocelárny Poldi. Od roku 1939 sloužila německému vojsku pod názvem Bechelaren zejména na jugoslávském, maďarském i rakouském úseku Dunaje. Po válce z ní odstranili zbraně a zařízení, trup sloužil jako skladovací ponton, který v roce 1978 skončil ve šrotu.

Mikulov, foto: Ing. L. Bábíček    Poznávací zájezd na trase Valtice a Mikulov
Český spolek Bratislava zorganizoval dne 26. září 2015 pro 41 členů a příznivců české kultury poznávací zájezd na jižní Moravu s návštěvou měst Valtice a Mikulov. Obě města se nacházejí v okrese Břeclav a svým návštěvníkům mají po kulturně-historické stránce mnoho co ukázat. Fotodokumentaci ze zájezdu pořídil Ing. Ladislav Bábíček.
Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

manželé Náprstkovi    Spoluzakladatelka etnografických sbírek Národního muzea
ČSB připravil v rámci volného cyklu Kulturních večerů přednášku PhDr. Mileny Secké, CSc., z Náprstkova muzea v Praze pod názvem „Josefa Náprstková – Byl to můj osud“. Přednáška s besedou se uskuteční v úterý 13. října 2015 v 17 hod. ve Společenském sále Csemadoku na Nám. 1. máje 12-14. Manželka Vojty Náprstka sbírala mimo jiné i slovenskou lidovou tvorbu, jež se následně dostala do sbírek Etnografického oddělení Národního muzea v Praze. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

organizátoři výstav manželé Bachratí    Výstava českých výtvarníků žijících na Slovensku
V návaznosti na předcházející roky uspořádá Český spolek Bratislava další kolektivní výstavu výtvarníků českého původu žijících na Slovensku. Jsou to umělci starší a střední generace a výstava bude realizovaná při příležitosti výročí Čs. republiky pod záštitou velvyslankyně ČR na Slovensku, p. Lívie Klausové. Výstavní prostory poskytlo Slovenské národní muzeum v Bratislavě v budově na Žižkově ulici, kde bude vernisáž 15. října 2015. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

F. O. Matzenauer    Všestranný učitel, hudebník, skladatel a spisovatel
Spisovatel, překladatel, hudební skladatel a dirigent František Otto Matzenauer (16. října 1845 Beňov u Přerova – 22. prosince 1901 Trnava) přišel do horních Uher se svým otcem učitelem. Po studiích ve Vídni a složení preparandia v Trnavě působil jako učitel v Breznu, Staré Turé až se stal profesorem hudby na arcibiskupském gymnáziu v Trnavě, kde byl i dirigentem a redaktorem časopisů, organizoval vydávání učebnic, knih pro mládež, kalendáře a dalších publikací. Jako sbormistr a dirigent složil řadu převážně církevních a sborových skladeb.

J. Frejka    Premiéra Osvobozeného divadla v Bratislavě
V roce 1923 založil student filozofie na pražské univerzitě Jiří Frejka s přáteli z konzervatoře a mladými herci skupinu, jež vystupovala jako divadelní sekce umělecké skupiny Devětsil se zaměřením na levicově kritické nové pojetí evropského divadla. I když oficiálně začali hrát až od února 1926, už na vystoupení 17. října 1925 v Bratislavě skupina poprvé použila název Osvobozené divadlo (podle německého vydání knihy A. Tairova Das entfessetle Theater, doslova odpoutané nebo nespoutané). Název se stal legendou až po příchodu trojice Voskovec-Werich-Ježek začátkem roku 1927, kdy se Osvobozené divadlo přestěhovalo do Umělecké besedy na Malé Straně.

Ing. Petr Stahl    Blahopřejeme k životnímu výročí
Český spolek Bratislava blahopřeje k životnímu jubileu jednomu ze zakládajících členů Spolku Čechů na Slovensku (nejstarší krajanské sdružení v SR vzniklo v červnu 1993). Ing. Petr Stahl (10. října 1930 Praha) přijel na Slovensko s rodiči (jeho otec stavební inženýr ing. Pavel Stahl působil jako vysokoškolský profesor v Bratislavě). Byl jedním ze zakladatelů televizního vysílání na Slovensku. Když byl po r. 1969 z vedoucí funkce v ČST Bratislava vyhozen, uplatnil se jako elektrotechnik a programátor; další funkce vykonával v rámci svých zálib – jachting, běžky a rádioamatérství. Dvacet let pracoval ve vedoucích funkcích Českého spolku na Slovensku (ČSnS), v letech 2001-2004 byl předsedou regionální organizace ČSnS v Bratislavě (od 2005 Český spolek Bratislava). Oslavenci přejeme hodně zdraví a životních sil.

B. Hrozný, foto: AV ČR    100. výročí rozluštění chetitského jazyka
České centrum a Slovenské národní muzeum zvou na výstavu „Bedřich Hrozný: 100 let od rozluštění chetitského jazyka“, připravenou ve spolupráci s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Její součástí bude zvuková instalace Pavla Sterce a promítání filmové smyčky sestřihané z dobových dokumentů. Výstava bude instalována v budově SNM na Vajanského nábřeží od 15. července až do konce října 2015.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na svůj říjnový program
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 6. října na přednášku Dr. Vojtěcha Čelka z Prahy na téma „Fauna a flora Prahy v ročních obdobích”, která se uskuteční v 16 hod. ve společenském sale Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12). Podrobněji o akcích KPČK informuje aktuální číslo Bohemia 3/2015.

Svatováclavská koruna    Svatováclavská tradice se na Slovensku neujala
Den české státnosti 28. září je spojen se dvěma krvavými událostmi z počátků českého státu – bratrovražda knížete Václava a vyvraždění Slavníkovců (995). Svatý Václav (asi 907 – 28. září 929 nebo 935 Stará Boleslav) se stal slavným až po své tragické smrti zejména v důsledku pozdější legendy. Jeho tradice na území Uher nikdy nezakořenila, dokonce od vzniku ČSR byla spojována s politikou čechoslovakizmu. Jediný kostel zasvěcený sv. Václavovi na území SR se nachází v obci Jesenské nedaleko Levic (původně určený sv. Janu Boskovi začali stavět koncem 30. let 20. století, kdy místní obyvatelé získali darem vitrážová okna s motivem sv. Václava od brněnského výtvarníka Jana Říhy, dokončený už se jménem sv. Václava byl až koncem 40. let).

ČSKD    Česko-slovenské komorní duo
V rámci volného cyklu Kulturní večery zve ČSB na vystoupení Česko-slovenského komorního dua Pavel Burdych a Zuzana Berešová v úterý 29. září 2015 v 17 hod. ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám.1. máje č. 10-12. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

Zvolen    Stavitel spojil svůj život se Zvolenem
Stavitel Břetislav Otakar Sýkora (29. září 1905 Nymburk – 17. března 1980 Zvolen) se od 30. let věnoval výstavbě rodinných domů ve Zvolenu, později svoje působení rozšiřoval o další pozemní stavby, podílel se na výstavbě hotelů Centrál a Poľana, opravy evangelického kostela, areálu Vysoké školy lesnické a dřevařské, kde zůstal pracovat po válce a po znárodnění průmyslu. V roce 2002 mu město Zvolen udělilo Cenu města in memoriam.

Nové Zámky    Moravské a české stavy pomáhali budovat Nové Zámky
Pevnost Nové Zámky postavili podle projektu italských bratří O. a G. Baldigarů v letech 1573-1580. Měla dvě brány a šest bašt, z nichž polovina nesla jména podle moravských a českých stavů, kteří obranu proti Turkům pomáhali budovat. Prvnímu veliteli Šimonu Forgáčovi novou pevnost (Castellum Novum nebo Neuheusel) odevzdal 2. října 1580 Bedřich (Fridrich) ze Žerotína, po němž byly pojmenovány západní Fridrichova a jižní Žerotínova bašta, severovýchodní dostala název Česká. V letech 1663-85 pevnost patřila Turkům, následně 1724-5 pevnost zanikla a po zbouraných baštách dnes zůstaly jen názvy ulic.

Nábřeží Príboj    Spoluzakladatel houslové školy
Houslista a hudební pedagog Gustav Náhlovský (2. října 1885 Rovensko pod Troskami – 8. ledna 1946 Turnov) po studiu pražské konzervatoře působil v letech 1907– 1914 jako učitel hudby v Rusku (Rostov, Jekatěrinoslav/dnes Dněpropetrovsk, Perm). Po válce učil na „Hudobnej a dramatickej škole pre Slovensko“ v Bratislavě (ul. Príboj, dnes Rázusovo nábřeží, vedle SNG), byl spoluzakladatelem první školy slovenskch houslistů a Bratislavského tria. Od 1939 byl ředitelem Hudební školy a filharmonie v Čáslavi.

foto: bystricka.sk    Dům prvního prezidenta v Bystřičce je chráněnou památkou
Od roku 1887 trávil profesor T. G.Masaryk léto v Bystřičce nedaleko Martina, kde si po válce nechal postavit letní vilu. Dne 3. října 1995 byla budova, dnes v soukromém majetku, zařazena Ministerstvem kultury SR na podnět Společnosti TGM a M. R. Štefánika v Martině do Seznamu kulturních památek SR. Současný majitel upravil místnost v přízemí jako malé pamětní muzeum, jež lze navštívit po předcházející dohodě.

Michalská brána    České kořeny známé osobnosti Prešpurku 19. století
Syn varhaníka, učitele hudby a skladatele Jana Nepomuka Batky (16. července 1795 Jánský Vrch u Jeseníka – 13. srpna 1874 Bratislava) Jan Nepomuk Batka mladší (4. října 1845 Bratislava – 2. prosince 1917 Bratislava) byl městským archivářem, redaktorem Pressburger Zeitung, jako tajemník Spolku pro církevní hudbu a člen divadelního výboru významnou měrou ovlivňoval hudební a kulturní život Prešpurku ve druhé polovině 19. století, zasloužil se o výstavbu Městského divadla (SND). Vystudoval právo, ale jeho největší celoživotní zálibou byla hudba, díky jemu Prešpurk tehdy navštívili například F. Liszt, J. Strauss nebo A. Rubinstein. Narodil se v domě, který obepíná Michalskou věž mezi Baštovou a Michalskou ul. (horní část bývá označována jako nejužší dům).

mapka    Podzimní vlastivědný zájezd na jižní Moravu
ČSB organizuje v sobotu 26. září 2015 vlastivědný poznávací zájezd na trase Valtice zámek, vinné sklepy, Mikulov zámek, Svatý Kopeček, jeskyně na Turoldu. V případě volných míst v autobuse se lze ještě přihlásit na Kulturním večeru 8. září 2015, odjezd bude v 7 hod. tradičně z parkoviště na Šancové ul.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své záříjové programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 8. září v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) na pásmo filmů „Začínáme s Moravankou” s dokumenty o Ivete Radičové a filmovém režisérovi Štefanu Uhrovi. V Divadle Malá scéna (Dostojevského rad 7) se ve čtvrtek 24. září v 18 hod. budou odevzdávat ceny slovenským filmům, tvůrcům a hercům a následující den pátek 25. 9. ve 14 hod. začne projekce oceněnmých děl. Podrobněji se o akcích dočtete v aktuálním čísle Bohemia 3/2015.

ČB č. 9/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V záříjovém čísle 2005 si můžete přečíst například článek dr. Bohumíra Bachratého o výtvarných vazbách Banské Štiavnice s českým prostředím; nekrolog na rozloučenou s Pavlem Dostálem od spisovatelky Lenky Procházkové; vzpomínku na zakladatele prvního národního lékařského spolku na Slovensku, košického psychiatra prof. MUDr. Jaroslava Stuchlíka; stať Boženy Němcové o vinobraní na Slovensku.; připomínku JUDr. J. Poláka, prvního ředitele Východoslovenského muzea v Košicích nebo rozhovor se starostou obce Bystrička Kamilem Beláněm o domě Masarykových.

ČB 5/1995    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). První vydání vycházela nepravidelně, záříjové číslo vyšlo jako číslo 5. V archivu si můžete přečíst vybrané články, například o košickém malíři Františku Foltýnovi; výročí sv. Vojtěcha z pera prorektora trnavské univerzity prof. Dr. B. Novotného, DrSc.; nebo 200. výročí narození P. J. Šafárika.

foto: SND    Zpívající stavitel učil až v Japonsku
Operní sólista Josef Špaček (14. září 1935 Žďárné u Boskovic – 16. srpna 2015 Bratislava) byl původním povoláním stavitel a projektant, avšak láska k hudbě ho přivedla ke studiu na VŠMU v Bratislavě, kde už od roku 1966 zůstal tři desetiletí v SND. Na VŠMU se vrátil jako pedagog, často hostoval v zahraničí, pět let byl hostujícím pedagogem v Japonsku.

klikem zvětšit    Výročí druhé proměny bratislavského českého spolku
Krajanský spolek v Bratislavě vznikl v červnu 1993 pod názvem Spolek Čechů na Slovensku a v krátké době se k němu hlásili členové z celého Slovenska. Na první Valné hromadě v dubnu 1994 delegáti změnili název na Český spolek na Slovensku (ČSnS) a jeho strukturu na regionální organizace (RO). Když na jaře 2005 ústředí ČSnS v Košicích iniciovalo transformaci RO na samostatné spolky, jako jeden z posledních byl v červnu 2005 zaregistrován Český spolek Bratislava. Jeho ustanovující konference (na snímku) se uskutečnila 20. září 2005 v sále Českého centra na Hvězdoslavově náměstí. Od konce ledna 2006 je jeho předsedkyní Ing. Hana Husenicová.

F. Vrábel    Masaryk a Vajanský – pozvánka na přednášku
V rámci volného cyklu Kulturní večery zve ČSB na přednášku historika dr. Ferdinanda Vrábela z Čs. obce legionářské na téma „Masaryk a Vajanský – od přátelství přes konflikt k usmíření“ v úterý 8. září 2015 v 17 hod. ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám.1. máje č. 10-12. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

foto: ČB    Projekty od Čierné nad Tisou až po Plzeň
Projektant Ing. arch. Miloslav Tengler (8. září 1920 Tišnov – 9. března 1985 Bratislava) si přerušené vzdělání, kdy za protektorátu pracoval jako stavební technik ve Vídni, dokončil až po válce a od roku 1949 nastoupil v bratislavském Stavoprojektu, jemuž zůstal věrný až do důchodu. Jeho aktivity měly široký záběr od průmyslové výstavby přes bytovou výstavbu od sídlišť po řadové domy, návrhy divadelních budov i územní plány témér po celém Československu. Jeho medailon přinesla ČB v č. 4/2005.

S. Čechová 2003    Soňa Čechová a její Mosty
Novinářka a překladatelka Soňa Čechová (9. září 1930 Bratislava – 4. března 2007 Bratislava) vystudovala na jazyky a literaturu Karlově univerzitě, následně ruštinu na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Překladatelskou kariéru ukončil Doktor Živago Borise Pasternaka, po r. 1989 se stala redaktorkou Kulturního života, od r. 1991 vydávala (dvou)týdeník Mosty, jenž jako první informoval o problémech české menšiny v SR, vzniku Spolku Čechů na Slovensku a poprvé přinesl zárodek budoucího měsíčníku Česká beseda (1995-2007).

foto: ČB    Uznávaný portrétista vytvořil galerii slovenských osobností
Malíř František Šesták (10. září 1935 Sazovice u Zlína – 14. července 2004 Bratislava) přišel do Bratislavy studovat na VŠVU u prof. Jána Mudrocha. Od konce 50. let se věnoval volné tvorbě i knižním ilustracím, kromě přírodních motivů byl skvělým portétistou a vytvořil soubor portrétů slovenských osobností. O jeho tvorbě psala ČB v č. 12/2004.

foto z pozvánky    Výstava SVU Mánes o dvou významných architektech 20. století
Spolek výtvarných umělců Mánes a Slovenská výtvarná únia zvou na výstavu „Josef Gočár – Otakar Novotný“, věnovanou 135. výročí narození dvou významných architektů a předsedů S.V.U. Mánes. Expozice v Galerii Umelka na ulici Dostojevského rad 2 je otevřena do 13. září 2015 od úterý do neděle od 12. do 18. hodiny.

Boule    Legenda československé pantomimy
Herec, mim a choreograf Eduard Žlábek (1. září 1930 Strakonice – 18. listopadu 1988 Kolín nad Rýnem) hrál například ve filmech Byl jednou jeden král a Z mého života. V roce 1959 založil s Milanem Sládkem v pražském D34 (od 1960 Divadlo E.F. Buriana) pantomimický soubor (premiéra prvního představení Boule byla 1. března 1960, následovalo první uvedení Hadráře podle slavného Jeana Gasparda Debureau), jenž se v letech 1961-68 stal součástí Malé scény Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislavě. V letech 1963-68 byl docentem pantomimy na VŠMU v Bratislavě, od 1968 žil v Německu.

klikem zvětšit    Autor opony v Národním domě v Martině
„Bratřím Slovákům – Umělecká beseda“ je napsáno na původní oponě z roku 1891 v Národním domě v Turčianském Sv. Martině, od 50. let umístěné v budově Etnografického mueza SNM v Martině. Jejím autorem je malíř a profesor pražské UMPRUM Karel Vítězslav Mašek (1. září 1865 Komořany nedaleko Mostu – 24. července 1927 Praha). Studium malířství v Praze, Mnichově a Paříži si později rozšířil o architekturu. Jeho obraz Libuše je součástí sbírek Musée de Louvre. Vytvořil oponu do Kolína, podílel se na oponách do divadel v Plzni a v Náchodě, zřejmě proto ho Umělecká beseda oslovila se žádostí na vytvoření opony jako dar do nejstarší slovenské scény. Zachytil na ní i portréty Jonáše Záborského a Jána Palárika.

Z. Lonska a Z. Kratochvil    Stál u počátků populární hudby
Hudebník a zpěvák Zdeněk Kratochvíl (1. září 1925 – 1984 Švédsko) od 50. let hrál v bratislavském kabaretu Tatra revue, kde se stal členem Orchestru Gustáva Offermanna Combo, v roce 1966 sestavil vlastní soubor The New Bratislava Combo, s nímž převážně cestoval po Evropě. V roce 1968 s manželkou zpěvačkou Zuzkou Lonskou odešli do Švédska.

Kablovka    Zakladatel tradice bratislavské Kablovky
Průmyslník Egon Bondy (5. září 1875 Praha – 25. března 1935 Bratislava) začal podnikat v tehdejším Prešpurku už v roce 1894, kdy mezi ulicemi Mlynské Nivy a Továrenská (dnes výstavba Twin City) založil výrobu strun do hodin, kterou postupně rozšiřoval o izolace a kabely, vyvážené do řady zemí světa. Jako prezident účastinné společnosti Továreň na káble v Bratislavě se zasloužil o rozvoj tradice výroby kabelů a s tím spojeného výzkumu (poválečné VÚKI), vykonával též funkci předsedy Ústředního sdružení slovenského průmyslu (nezaměňovat s básníkem Zbyňkem Fišerem, jenž psal pod pseudonymem E.B.).

Varúj, foto: fdb.cz    Osobnost zakladatelské generace slovenského filmu
Kameraman Karel Krška (6. září 1920 Koryčany – 3. června 1989 Bratislava) natáčel na Slovensku filmové dokumenty už od 40. let, záběry z povstaleckých bojů SNP zařadil režisér Paľo Bielik do dokumentu Za slobodu (1945). První hraný film natočil v roce 1946 s Martinem Fričem Varúj! Do 70. let 20. století se podílel na řadě nejznámějších filmových děl slovenské kinematografie (Vlčie diery, Priehrada, Rodná zem, Kapitán Dabač, Medená veža, Orlie pierko a další).

foto: Ing. L. Bábíček    Vlastivědná akademie na severní Moravě
V sobotu 13. června Ing. Jiří Nevřela s výborem ČSB zorganizovali další vlastivědnou poznávací akademii pro 48 členů spolku a přátel české kultury na trase Hukvaldy, kde právě probíhala ukázka středověkých řemesel „Jak se žilo a jak bylo”, dále Štramberk a Nový Jičín. Fotografie z akce poskytli Ing. Viera Bábíčková a Ing. Ladislav Bábíček.
Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

foto    Oslavy 1918 na výstavě
„Tak predsa nakoniec budeme spoločne oslavovať vznik republiky,“ oslovil mne na ulici známý, s nímž se jinak setkávám jednou do roka koncem října u Památníku česko-slovenské vzájemnosti. Asi jsem vypadal dost nechápavě, a tak mne poučil, že prý se premiéři na květnovém setkání české a slovenské vlády ve Valticích dohodli na společných oslavách v roce 2018. Musel jsem přiznat, že zprávy nesleduji až tak podrobně, v duchu jsem však o tom vážně pochyboval... (celý článek).

RTVS    NEV RTVS Patria v Košicích hledá spolupracovníky z řad české menšiny
Předsedkyni Českého spolku Bratislava oslovila PhDr. Kristína Magdolenová z redakce Národnostně-etnického vysílání RTVS v Košicích s následující výzvou: „V snahe zlepšiť vysielanie pre českú menšinu, snažíme sa hľadať spolupracovníkov a ľudí v teréne, ktorí by boli ochotní nám poskytnúť informácie o tom, čo pripravujú i o tom, čo ich zaujíma. Teda by sme boli radi, keby … sa našiel niekto, kto by bol ochotný nám priebežne posielať informácie o pripravovaných akciách … Samozrejme, pripravujeme aj predstavovanie zaujímavých Čechov, ktorí žijú na Slovensku. Budeme veľmi radi, ak našu ponuku prijmete a ozvete sa nám.“

ČB 3-4/1995    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). Ďalší vydání byla závislá na dostatku financí, proto jako druhé vyšlo letní dvojčíslo označené 3-4/1995 (číslo 2 vyšlo až v závěru roka). V archivu si můžete přečíst vybrané články, věnované např. manželům Štáflovým, J. Husovi, nebo dokumentující atmosféru té doby.

ČB č. 7-8/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V červencovém čísle 2005 si můžete přečíst například medailon výtvarnice Jarmily Čihánkové; rozhovor s Evou Novákovou, členkou podvýboru pro krajany Poslanecké sněmovny; vzpomínku na karikaturistu Karla Šmída; pozvánku na výstavu výtvarníka Václava Kautmana; rozhovor s ředitelkou Muzea kultury Čechů na Slovensku PhDr. Hanou Zelinovou; reportáž z natáčení českého národnostního magazínu STV v Bystřičce u Martina; esej T. G. Masaryka „Česká otázka; portrét herce Ivana Palúcha; Diplomatickou pohádku Lenky Procházkové; reportáž z cesty po stopách I. Olbrachta v Karpatech; úryvek z románu MUDr. Antonína Polácha Richenza o Alžbětě Rejčce; medailon výtvarnice PhDr. Marie Petro-Vencelové; povídku J. Žáka „Bludný oř" o záludnostech českého jazyka.

logo    Moravská legenda se slovenským jménem
Ignác Schustala z Kopřivnice se dvěma tovaryši začal 19. srpna 1850 s výrobou bryček a kočárů, která za dva roky rozrostla do samostatné továrny, která postupně rozšiřila výrobu i na železniční vagóny a v roce 1897 se už v akciové společnosti zrodil první motorový vůz u nás Präsident. Po první světové válce nové modely aut zkoušeli v náročném terénu mezi Štrbou a Lomnicí, a tak se v roce 1920 objevila značka Tatra. ČB ji připomněla v č. 7-8/2005.

faksimile    Výročí prvních československých novin
Krátce po historickém projevu T.G.Masaryka v Ženevě na oslavách M. J. Husa, kdy poprvé veřejně vyhlásil úsilí o vytvoření samostatného společného státu Čechů a Slováků, vydal Český komitét zahraniční 22. srpna 1915 dvoutýdeník Československá samostatnost, první noviny usilující o vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků.

foto: SND    Primabalerína založila baletní školu
Tanečnice a choreografka Ella Fuchsová – Lehotská (24. srpna 1905 Ostrava – 9. května 1967 Piešťany) působila s přestávkami od r. 1923 ve Slovenském národním divadle a ve Státním divadle v Košicích, ve 30. letech byla primabalerínou a šéfkou baletu SND, v Bratislavě také založila baletní školu.

celý článek    Na území bývalého Československa se narodilo sedm držitelů Nobelovy ceny
Před pěti lety jsme na naší stránce upozornili na rozhovor s bývalým prezidentem Československé společnosti pro vědy a umění Miloslavem Rechcíglem na portálu krajane.net, který se zúčastnil 25. Světového kongresu SVU v Táboře (od 27.června do 3. července 2010) a ve své přednášce se zaměřil na nositele Nobelovy ceny, kteří mají vazbu na české země nebo bývalé Československo. Jak uvedl, nebyli to jen Heyrovský a Seifert, ale podobný původ našel u 22 držitelů prestižní ceny, sedm z nich se narodilo na půdě Československa, původ devatenácti vychází z českých zemí a tří ze Slovenska... Celý rozhovor naleznete zde.

foto: L. Sitenský    Výstava unikátních fotografií z prostředí čs. letců v Británii
České centrum zve na výstavu fotografií Ladislava Sitenského (1919 – 2009) v Muzeu města Bratislavy pod názverm „Perutě“. L. Sitenský před začátkem války odešel jako student architektury do Paříže a později se přidal k čs. vojskům ve Velké Británii. V r. 1941 poprvé vystavoval fotografie z prostŕedí čs. letců v Británii v známém Lodnýnském domě Harrods, kterou navštívil i prezident E. Beneš. Výběr z jeho válečných fotografií bude ve výstavní síni Staré radnice otevřen do 16. srpna 2015.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 8. září v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) na pásmo filmů „Začínáme s Moravankou” a dokumenty o Ivete Radičové a filmovém režisérovi Štefanu Uhrovi. Bližší program v aktuálním čísle Bohemia 2/2015.

E. Vlk    Odešel pplk. Emanuel Vlk
Smutnou zvěst nám oznámila paní Adela Matej Kučerová: 3. srpna 2015 nás ve věku 92 let navždy opustil pplk. Emanuel Vlk. Poslední rozloučení se zesnulým bude v bratislavském Krematoriu 10. srpna 2015 v 10.15 hod. Pan Vlk byl dlouholetým členem našeho českého spolku už od jeho vzniku a vždy si ho budeme pamatovat jako dobrosrdečného přítele, jemuž nechyběla dobrá nálada a kytara, s níž nejednou osvěžil naše setkání. Čest jeho památce.

O. Štáfl    Výročí symbolického hřbitova u Popradského plesa
Pod Ostrvou nedaleko Popradského plesa byl 11. srpna 1940 slavnostní mší otevřen symbolický hřbitov obětem Vysokých Tater. Jeho iniciátorem byl malíř Otakar Štáfl (30. prosince 1884 Havlíčkův Brod – 14. února 1945 Praha) spolu s manželkou Vlastou (roz. Košková, 1. dubna 1907 Petrovice u Rakovníka – 14. února 1945 Praha), který také s pomocí rodiny a přátel zhotovil kapličku a první detvanské kříže. Krátce po dokončení však musel Slovensko opustit a s manželkou tragicky zahynuli při bombardování Prahy. Česká beseda na toto téma psala v č. 3-4/1995, č. 9/2002, č. 1/2005 a zmínku o hřbitově přinesla i v č. 5/2004.

dobová pohlednice    Výročí Sjezdu přátel Slovače
V rámci Slovenské výstavy hospodářské, průmyslové a národnopisné v Hodoníně (od 30. července do 3. září 1905) uspořádala Českoslovanská jednota 13. srpna 1905 první Sjezd přátel Slovače jako akt podpory uherského Slovenska (Hodonín byl tehdy označován jako středisko moravského Slovenska), za který na sjezdu vystoupili poslanec říšského sněmu Milan Hodža a dr. Pavel Blaho z Uherské Skalice. Jednání mělo velký ohlas a stalo se základem pro ještě větší podporu slovenských studentů zejména v Praze, vydání Slovenské čítanky a časopisu Naše Slovensko (1907-1910) a pravidelná setkání Československé jednoty v Luhačovicích v letech 1908 až 1913.

J. Roubal    Uznávaný entomolog věnoval své sbírky SNM
Entomolog Jan Roubal (16. srpna 1880 Chuděnice u Klatov – 23. října 1971 Praha) po skončení Karlovy Univerzity působil jako středoškolský profesor v Praze, Příbrami a Roudnici nad Labem. V letech 1919-38 byl ředitelem státního dívčího gymnazia v Banské Bystrici, ale od mládí se věnoval i výzkumu brouků a motýlů a zasloužil se o počátky systematického vědeckého výzkumu na Slovensku a mezi první konzervátory přírodních památek. Na jeho počest nese desítka druhů v mezinárodním latinském pojmenování rodový přívlastek „roubali“. I když Slovensko musel po r. 1938 opustit, po válce už jako důchodce daroval svou unikátní sbírku čítající téměř 200 000 brouků a ploštic SNM v Bratislavě.

foto: ČB    Nejvíce přilnul k Senici
Ing. arch. Radko Auer (6. srpna 1925 Třebíč – 12. července 1998 Bratislava) s dalšími spolužáky přišel po studiu architektury a stavebnictví na brněnské technice do bratislavského Stavoprojektu, jemuž zůstal věrný až do odchodu do důchodu. Na Slovensku sa sebou zanechal množství objektů bytové a občanské výstavby (domy kultury, obchodní střediska, sportovní areály) zejména na západním Slovensku. Věnoval se však i územnímu plánování od jednotlivých sídlišť nebo rekreačního zón až po urbanistická řešení měst a regionální plány po celém Slovensku. Podrobněji o něm psala ČB č. 5/2004.

obálka knihy     Učil létat i slovenské letce
Generál Josef Duda ((9. srpna 1905 Praha - 7. prosince 1977 Prostějov) po vzoru svého otce vstoupil v r. 1923 do armády a po vojenské akademii v Hranicích na Moravě sloužil jako dělostřelec v Košicích, odkud požádal o zařazení do leteckého učiliště v Chebu, odkud se znovu vrátil do Košic už jako letec. Později sloužil jako velitel pilotní školy v Bratislavě – Vajnorech, Piešťanech a Spiššské Nové Vsi. V létě 1939 odešel do Francie a později do Velké Británie, kde patřil k nejlepším čsl. letcům v RAF, získal řadu vyznamenání, po r. 1948 byl degradován a politicky pronásledován.

L. Filimonova: Jan Hus    Výstava k odkazu Mistra Jana Husa
Pod názvem „Jan Hus - Posolstvá stále živé“ zorganizovala Galerie Artem putovní výstavu z díla šestnácti českých a slovenských výtvarných umělců a také dětí ze Základní školy Mistra Jana Husi v Husinci k výročí profesora pražské univerzity, kněze a církevního reformátora, jehož odkaz si připomínáme ještě 600 let po jeho tragické smrti. Vernisáž putovního projektu se usktečnila v evangelickém kostelu v Pezinku, kde budou díla vystavena do 5. srpna 2015.

foto z pozvánky    České a slovenské sochařky
České centrum zve na přednášku PhDr. Polany Pregantové o tvorbě české sochařky Evy Kmentové (1928-1980) v rámci výstavy „Sochárky. Výber osobností česko-slovenského sochárstva“ ve Slovenské národní galerii v Bratislavě ve středu 24. června v 18 hod. Přednášející je dcerou E. Kmentové a sochaře Olbrama Zoubka a pracuje v Ústavu dějin umění AV ČR. Výstava v SNG potvrá do 9. srpna 2015.

klikem zvětšíte    Díla Ladislava Šalouna v Bratislavě
Sochař, výtvarník a pedagog Ladislav Jan Šaloun (1. srpna 1870 Praha – 18. října 1946 Praha) patří k největším osobnostem českého sochařství 20. století a jeho nejznámějším dílem je socha Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí a další. V Bratislavě lze vidět jeho kamenné alegorie Čechia a Slovakia (dle starších pramenů Moravia) na průčelí bývalé Zemské banky z r. 1926 na Gorkého ulici, jež symbolizují průmysl a zemědělství jako zdroje finanční prosperity (původně je ještě doplňoval velký bronzový znak ČSR). V hale banky byla instalována socha T. G. Masaryka, jejíž kopie je od r. 2010 instalována jako součást Památníku česko-slovenské vzájemnosti před budovou SND. Z počátku 30. let pochází i busta Františka Palackého před školou na Palackého ul.

L. Mazáč    Propagátor slovenské literatury a umění
Knihkupec a nakladatel Leopold Mazáč (1. srpna 1900 Uhřiněves u Prahy – 6. března 1948 Praha) byl za první republiky do konce 30. let největším vydavatelem slovenské literatury v ČSR. Od roku 1925 ve spolupráci s Jánem Smrekem a Svazem slovenského studenstva v Praze vydával díla slovenské literatury Slovenská knižnica, dále EMSA – Edici mladých slovenských autorů, od 1930 měsíčník pro literaturu a umění Elán, a další edice (Osvetová knižnica, Slovenská tvorba, Svetové preklady). V Bratislavě otevřel Kníhkupectvo Slovenskej ligy, v rámci Slovenského knihkupectví v Praze zřídil galerii, v níž prezentoval díla slovenských výtvarníků.

přijímač    Výročí dnes už neznámého rozhlasu
Od 1. srpna 1955 začal i na Slovensku vysílat Rozhlas po drátě. V rámci Československa vysílání odstartovalo 1. května 1953 v části Prahy a Unhošti u Kladna, postupně byly jeho rozvody šířeny dál, takže v průběhu 60. let byl „dvoudrát“ zaveden do všech obcí a téměř do všech domácností, škol a úřadů. Na obsahu jeho vysílání se mohla podílet i krajská, okresní a místní studia. Původní záměr vycházel z válečných zkušeností SSSR s cílem zabezpečit šíření informací i v případě vyřazení klasického vysílače v dosahu. I přes úvahy o rozšíření provozu na více kanálů RPD nemohl konkurovat zvyšujícímu se počtu rozhlasových stanic a zejména kvalitě na VKV (FM), proto jeho provoz byl ukončen 19. července 2000.

foto: ČB    Výtvarník středoevropského rozsahu
Malíř a grafik Michal Hajnal (2. srpna 1935 Anarcsi, Maďarsko) v mládí procestoval velkou část střední Evropy, žil ve Vídni, v Miláně, studoval v Košicích, kde prožil velkou část svého života, a také v Budapešti, až se nakonec od r. 2000 usadil v Praze. Jeho dílo ovlivnily osobní zážitky z holocaustu i uranových dolů v Jáchymově, časté krajinné a přírodní motivy provází mytologické a historické inspirace. Medailon umělce přinesla ČB v č. 10/2004.

foto: fdb.cz    Hudbu čerpal i ze slovenských inspirací
Hudebník, dirigent a skladatel Miloš Smatek (2. srpna 1895 Rovná nedaleko Sokolova – 3. září 1974 Praha) vystudoval vídeňskou konzervatoř, ale po vzniku ČSR se vrátil do Prahy, kde se prosadil jako kapelník na několika divadelních, zejména operetních scénách a v kabaretech. Později sestavil vlastní orchestr, s nímž vystupoval i v zahraničí, a věnoval se skladatelské činnosti od vážné až po filmovou hudbu, často se inspiroval slovenskými motivy (Slovenské tance, Detvanské obrázky, Oravská rapsodie). Jeho jediná opera Čachtická paní měla premiéru 1931 v SND. Složil též hudbu k filmu M. Friče Jánošík.

klikem zvětšíte    Výstava Evy B. Linhartové
Výtvarnice a členka ČSB Eva B. Linhartová zve na svou výstavu obrazů „Farebné spomienky“, organizovanou Městským kulturním střediskem v Galantě v severním křídle tamního neogotického zámečku v Městském parku. Vernisáž s úvodním slovem kurátora PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. se uskuteční 4. června 2015 v 17.30 hod. Výstava bude přístupna až do konce července 2015 od úterý do pátku od 10 do 17 hod. a v sobotu od 14 do 17 hod.

foto z pozvánky    Výstava z díla Zdeňka Hoška
Knihkupectví u Bandiho v Bratislavě zve na prezentaci děl českého výtvarníka pod názvem „Zdeněk Hošek – akvarely miest a prírody zo sbierok rodiny Hirgelovej“. Výstava na Medené ul. 17 je přístupna od 11 do 19 hodin a potrvá do 30. července 2015.

z pozvánky    Výročí Milana Rastislava Štefánika
Vědec, astronom, letec a spolutvůrce ČSR Milan Rastislav Štefánik (21. července 1880 Košariská – 4. července 1919 Ivanka pri Dunaji) po studiích na pražské univerzitě od r. 1904 žil ve Francii. Od konce roku 1915 spolupracoval s prof. T.G. Masarykem a dr. E Benešem v Čs. národní radě v Paříži na prosazení myšlenky samostatného Československa, spoluorganizoval čs. legie. Nadace M. R. Štefánika a Obec Košariská ve spolupráci s dalšími partnery zvou na oslavy 135. výročí narození gen. dr. M. R. Štefánika, jež začnou v sobotu 25. července 2015 slavnostním položením věnců a kytic před rodným domem. V rámci programu na louce před muzeem bude ukázka věnovaná Čs. legiím.

Moyzesova síň, kdysi studio Čs. rozhlasu    Zakladatel Slovenského filharmonického sboru
Hudební pedagog Jan Maria Dobrodinský (23. července 1925 Kunžak) byl od r. 1954 druhým a od 1956 prvním sbormistrem Smíšeného sboru Čs. rozhlasu v Bratislavě, který pod svým vedením (1957–79) přeměnil na Slovenský filharmonický sbor a v jeho rámci vytvořil komorní těleso Slovenští madrigalisté.

Thermia Palace    Jedno z děl autora Slovanské epopeje je v Piešťanech
Prezentace díla malíře Alfonse Muchy (24. července 1860 Ivančice – 14. července 1939 Praha) patřily v posledních letech k nejnavštěvovanějším výstavám výtvarného umení v Bratislavě. V jídelně piešťanského hotelu Thermia Palace lze shlédnout obraz „Buď pozdraven požehnaný pramen zdraví“, na němž jedna ze tří dívčích tváří údajně patří jeho dceři, která se tam léčila. Až do krádeže obrazu v r. 2000 byl považován za nástěnnou malbu.

Machnáč    Zapomenuté dílo avantgardního architekta
Architekt Jaromír Krejcar (25.července 1895 Hundsheim, Rakousko – 5. října 1949 Londýn, Velká Británie) patřil k avantgardě meziválečných let, k nejuznávanějším jeho dílům patří několik vil a palác Olympik v Praze, Čs. pavilon na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži 1937, nebo také sanatorium Nemocenské pokladny soukromých úředníků, po válce Liečebný dom Machnáč v Trenčianských Teplicích (v současnosti nepřístupný chátrá). Nerealizovali se jeho návrhy sanatorií ve Starém Smokovci a Vyšných Hágách z r. 1932.

K. Farský     Zakladatel církve československé
Kněz, učitel náboženství a spisovatel ThDr. Karel Farský (26. července 1880 Škodějov nedaleko Semil – 12. června 1927 Praha) patřil k významným proreformním katolickým kněžím, jako člen Jednoty katolického duchovenstva a později představitel Klubu reformních kněží se však po vzniku ČSR dostával do konfliktu s církevní hierarchií, úzce propojenou s bývalou monarchií. Vydání českého misálu a zavedení českých bohoslužebvyústily do odtržení části kněžích od římské církve a vznik Církve československé 8. ledna 1920, dnes s přívlastkem husitské, jejímž byl prvním patriaarchou. Jedna ze šesti diecezí i dnes působí na Slovensku. O minulosti a současnosti CČSH na území Slovenska psala ČB v č. 2/2002.

600 let     Jan Hus 1415 a 600 let poté
Univerzitní knihovna a České centrum v Bratislavě zvou na výstavu ke 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. Vernisáž spojená s přednáškou PhDr. Zdeňka Vybírala, PhD z Husitského muzea v Táboře se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2015 v 15 hod. Putovní výstavu o historickém pozadí, životě a díle Jana Husa tvoří 14 textově obrazových panelů, doplněných o exponáty se vztahem k životu a dílu Mistra Jana Husa ze sbírek Univerzitní knihovny. Expozice na Michalské ul. bude přístupna do 15. července 2015.

Rodný dům J. Kupeckého v Pezinku    Slavný malíř se narodil pobělohorským exulantům v Pezinku
Jeden z nejslavnějších barokních portrétistů Jan Kupecký (i Johannes Kupezky, 1666 nebo 1667 Pezinok – 16. července 1740 Norimerk) pocházel z tkalcovské českobratrské rodiny pobělohorských exulantů z Mladé Boleslavi. V 15 letech raději utekl z domu, než aby se věnoval otcovu řemeslu, jako žebrák se dostal do Holíče, kde tehdy na interiérech zámku pracoval malíř Benedikt Claus ze švýcarského Luzernu a ten si všiml jeho talentu. Následně své umění zdokonaloval ve Vídni a v Itálii, kde se stal vyhledávaným portrétistou řady šlechtických a královských rodů. Do Karlových Varů si ho za svého pobytu zavolal i ruský car Petr I. Velký.

Michalská brána    Přispěl k rozvoji hudebního života v Prešpurku
Varhaník, učitel hudby a skladatel Jan Nepomuk Batka (16. července 1795 Jánský Vrch u Jeseníka – 13. srpna 1874 Bratislava) po studiích ve Slezsku pokračoval ve Vídni, kde začal působit jako varhaník a učitel hudby. Od roku 1843 přesídlil do Bratislavy, kde významně přispěl k rozvoji hudebního života. Žil v domě, který obepíná Michalskou věž mezi Baštovou a Michalskou ul. (horní část bývá označována jako nejužší dům). Na koncertech používal vlastní hudební nástroj Aelodicon (typ harmonia). Jeho syn Johann Nepomuk Batka mladší (4. října 1845 Bratislava – 2. prosince 1917 Bratislava) byl městským archivářem a významným organizátorem kulturního života v Bratislavě.

BUK    Propagátor slovenských dějin
Historik a pedagog Karel Goláň (13. července 1895 Rokytnice u Vsetína – 1. července 1961 Bratislava) působil jako profesor československých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Komenského, zvláště se věnoval se historii slovenského národního obrození ve 40. letech 19. století, štúrovcům a počátkům slovenského spisovného jazyka. Slovenská věda dodnes oceňuje zejména pět monografií o Ľ. Štúrovi a jeho generaci.

faksimile    Zlomový okamžik pro vznik ČSR
„Nepohneme-li se my Čechové sami, světová válka přejde naše hlavy a my zůstaneme nezměněni!“, vyhlásil Tomáš Garrigue Masaryk v památném projevu 6. července 1915 v univerzitním Sálu reformace v Ženevě (dva dny předtím vystoupil na menším shromáždění v Curychu) k 500. výročí smrti Mistra Jana Husa. V čase, kdy ve Francii a v Rusku už bojovali první oddíly legionářů proti habsburské monarchii, je tento projev považován za začátek procesu vedoucího k vyhlášení Československé republiky. Následně TGM s dr. E. Benešem odjeli do Paříže, kde v tomto duchu vydali Manifest českého akčního výboru v zahraničí, tam se k nim přidal i M. R. Štefánik, jenž se s TGM znal ze studií na pražské univerzitě.

foto: SND    Z pražských Vinohrad do SND
Barytonista Emil Schütz (9. července 1910 Kostelec nad Orlicí – 1. července 1999 Bratislava) původně studoval vyšší stavební průmyslovku v Hradci Králové, ale zájem o hudbu a divadlo ho přivedl na pražskou konzervatoř (1931-37). Hrál ve Vinohradksém divadle, ale v r. 1939 vyhrál konkurz na sólistu v SND, kde už zůstal až do odchodu do důchodu v r. 1971. Kromě umělecké kariéry se věnoval i výuce zpěvu, byl hlasovým poradcem v bratislavském rozhlasu.

foto: SND    Jeho bas zazněl i ve známých filmech
Operní zpévák, herec a režisér Arnold Flögl (10. července 1885 Kroměříž – 20. listopadu 1950 Bratislava) se původně vyučil za zubního technika. V letech 1909-12 působil v Martině, kde účinkoval ve zpěváckém sboru, odkud jeho cesta vedla do Národního divadla v Praze. Po válce účinkoval v Královské opeře v Záhřebu a v Národním divadkle v Brně, od roku 1930 se stal sólistou SND v Bratislavě, také učil na Hudební a dramatické akademii, byl známý interpret a propagátor lidových písní, překládal do slovenštiny operní libreta. Po válce se objevil i v několika filmech (Varúj, Čapkovy povídky, Vlčie diery, Pytlákova schovanka).

klikem zvětšíte     Výročí bitvy u Kressenbrunnu
V bitvě u Kressenbrunnu na Moravském poli (dnešní Groissenbrunn je součástí obce Engelhartstetten v sousedství Bratislavy) 12. července 1260 vojska Přemysla Otakara II. porazila údajně více než 100 000 vojáků uherského krále Bély IV., jež zaútočili od Dévísnké Nové Vsi přes řeku Moravu, ale byli zahnáni až za Dunaj. Příčinou sporu bylo Štýrsko, navíc českému králi připadlo Lucko (dnešní Slovácko). Následně Přemysl Otakar II. obsadil Bratislavu a širší okolí. Válečný konflikt uzavřelo až pŕíměří z dubna 1261, završené svadbou českého krále s vnučkou uherského Kunhutou v říjnu 1265 v blízkosti Bratislavy (svadba je jednou ze scén Slovanské epopeje A. Muchy). V obci Groissbrunn byla v r. 2010 k 750. výročí bitvy odhalena pamětní deska.

Kochovo sanatorium dnes    Zakladatel legendárního sanatoria
Profesor MUDr. Karel Koch (29. června 1890 Náměsť nad Oslavou – 24. ledna 1981 Toronto, Kanada) po studiu lékařství na univerzitách v Brně, Praze a Vídni nastoupil v r. 1919 v týmu lékařů pod vedením MUDr. Stanislava Kostlivého do Bratislavy, kde se věnoval zejména úrazové a speciální chirurgii a zvláštní pozornost věnoval zmrzačeným dětem. V letech 1929-31 s architektem Dušanem Jurkovičem postavili Kochovo sanatorium – dnes Národní kulturní památka. Za války i v 50. letech byl perzekvován, v r. 1968 odešel do Kanady.

J. Hradil vlevo    Odkaz Mistra Jana Husa
Letošnímu 600. výročí upálení Mistra Jana Husa bude věnována v úterý 30. června v 17 hod. přednáška a beseda s historikem a biskupem Církve československé husitské ThDr. Janem Hradilem v rámci pravidelných Kulturních večerů. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

Hrob Petzvalova syna a zakladatele moderní optiky ve Vídni    Geniální „Pecivál“ s pozoruhodným osudem
Učitel, geometr a vynálezce Jan Fridrich Petzval (pův. jm. Jan Křtitel Pecival, 4. července 1775 Loděnice u Brna – 3. listopadu 1852 Levoča) údajně utekl do světa, aby se vyhnul vojenské službě, protloukal se jako talentovaný hudebník, ovládající několik hudebních nástrojů i řečí, až se dostal do Košic, kde složil učitelské zkoušky a následně působil jako učitel a regenschori ve Spišské Belé, Kežmarku a Levoči. Do historie se zapsal dvěma patenty: na mechanizmus bicích hodin a prototypem psacího stroje Polygraph. Před svadbou si „poněmčil“ jméno, měl tři syny (všichni se narodili na Tři krále) a tři dcery, z nichž nejznámějšími se stali vynálezce v optice Josef Maximilán a inženýr a astronom Otto Baltazar.

J. Kubelík    Slavný houslový virtuoz zvažoval usadit se na Považí
Houslista a hudební skladatel Jan Kubelík (5. července 1880 Michle u Prahy – 5. prosince 1940 Vráž u Písku) patřil k nejslavnějším virtuózům své doby, uznávaným po celém světě. Za peníze z turné po Americe si na začátku první světové války zakoupil jako jednu ze svých rezidencí zámeček Zsigmonháza u Považské Bystrice (dnes Orlové), ale po dvou letech ho zase prodal. V Bratislavě poprvé vystoupil v r. 1899 v Síni městských reprezentantů.

B. Slabejová    Herečka spojila svůj život s Nitrou
Herečka zasloužilá umělkyně Božena Slabejová (roz. Mrázková, 5. července 1920 Slavičín – 13. prosince 2004 Nitra) vystudovala herectví na bratislavské konzervatoři (1938-41) a začínala v souboru Slovenského ľudového divadla v Nitře. Po válce účinkovala i na deskách SND, Nové scény a Tatrarevue v Bratislavě, v 50. letech byla členkou Dědinského divadla, pět sezón strávila i v Trnavě, nejdéle však zůstala věrná Divadlu Andreje Bagara v Nitře (od 1967). Často hrála i ve filmech (včetně televizních).

Hodonín a Košariská    Na kole ve stopách zakladatelů ČSR
Československá obec legionářská, Jednota Český Brod, Nadace Milana Rastislava Štefánika a Společnost M. R. Štefánika v Brezové pod Bradlem zvou na IV. ročník „Cykloprejazdu z rodiska T. G. Masaryka do rodiska M. R. Štefánika“. Start je v sobotu 11. července 2015 v 9 hod. ráno u sochy T. G. Masaryka v Hodoníně, cíl na druhý den v Košariskách u Brezové pod Bradlem. Bližší informace o podmínkách účasti a možnosti ubytování poskytne dr. Ferdinand Vrábel.

BE    Hledá se český Leader internetového portálu
„Sme agentúra, ktorá hľadá pre svojho klienta momentálne Čecha žijúceho v Bratislave. Ide o veľmi zaujímavú a kreatívnu prácu, rada by som vás poprosila, či by ste mi mohol pomôcť so šírením tohto inzerátu. Môžeme tak niekomu pomôcť nájsť si prácu,“ napsala na náš portál Mgr. Jana Hrubová ze společnosti Business Essentials. Celý text inzerátu s pracovištěm v Bratislavě, jehož podmínkou je znalost českého jazyka na úrovni mateřštiny, najdete zde.

L. Hrdlička Letenský    Hrál v Košicích i Bratislavě
Herec Ludvík Hrdlička (27. června 1900 Praha – Letná – 10. října 1951 Praha) začínal v herecké společnosti, kde mu přiřkli umělecké příjmení Letenský (údajně proto, že více herců mělo „ptačí“ příjmení, co vyvolávalo posměšky), a to později převzala i jeho manželka herečka Anna Letenská (roz. Svobodová, později Čalounová, 29. srpna 1904 Nýřany – 24. října 1942 Mauthausen). V letech 1927-29 se dočasně usadili v Košicích, kde hrál v činohře i operetě. Následně po jedné sezóně v Olomouci ho režisér Antonín Drašar zlákal do operetního souboru Slovenského národního divadla, kde hrál do roku 1933, kdy se vrátili do Prahy.

ČB č. 6/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V červnovém čísle 2005 si můžete přečíst medailon výtvarníka Miloše Karáska; rozhovor s hercem Vladimírem Čechem; medailon architekta Ervína Jaroslava Šlapety; informaci o vydání příběhů Arnošta Lustiga ve slovenštině; reportáž Napoleon z rukou tří sester Rejmanových z Vysokého Mýta, jež přispěly k souboru soch připomínajících 200. výročí podepsání Bratislavského míru po bitvě u Slavkova, ohlédnutí za 15. ročníkem udělování Ceny Karla Čapka v Trenčianských Teplicích; dokončení historické studie o vlivu české inteligence na rozvoj hudebního života v Dolním Kubíně; o vztahu básníka Adolfa Heyduka ke Slovensku; nebo informaci předsedy ČSnS o zásadních změnách v jeho struktuře.

z titulní strany    Počet českých periodik v SR se zdvojnásobil
Úřad zplnomocněnkyně vlády SR pro národnostní menšiny zveřejnil další Zprávu o postavení a právech národnostních menšin za rok 2014. Z pohledu české menšiny zpráva nepřináší zásadní změny, překvapil jen dvojnásobný počet titulů vydávaných na Slovensku v českém jazyce. Stejně jako v minulosti (viz článek na toto téma) pohled do veřejného registru periodického tisku na stránkách Ministerstva kultury SR potvrdil, že o čtyři nové tituly (AeroHobby, Modelář, Modelář Extra a Hobby Historie) se zasloužilo bratislavské vydavatelství odborných časopisů, nadále se tedy nejedná o žádný titul, jenž by se věnoval krajanské problematice.

foto: M. Klubal    Přednáška o básníku V. Holanovi
V rámci pravidelných kulturních večerů Českého spolku Bratislava v úterý 28. dubna 2015 připravil kunsthistorik PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. umělecké pásmo pod názvem „K tobě se vzdaluji“, věnované životním výročí básníka Vladimíra Holana (16. září 1905 Praha – 31. března 1980 Praha). Fotografie z večera, v jehož úvodu odevzdal jménem členů ČSB místopředseda J. Výborný předsedkyni spolku Ing. Haně Husenicové kytici k jejímu nadcházejícímu životnímu výročí, poskytl ing. Milan Klubal. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

foto: klucovec.com    Škody po dunajské povodni pomáhalo odstranit celé Československo
Po dlouhodobých deštích se 17. června 1965 protrhla dunajská hráz u obcí Kľúčovec a Číčov nedaleko Komárna (dva dny předtím menší hráz v Patincích), čím došlo k zaplavení jižní části Žitného ostrova, jež si vyžádalo evakuaci 54 000 obyvatel ze 46 obcí a tří osad. S vodním živlem bojovalo 126 dní i přes 10 tisíc příslušníků vojsk ČSLA. Každé z poškozených obcí byl přidělen jeden český a jeden slovenský okres, odkud proudila pomoc při obnově. Největší dunajská povodeň urychlila práce na přípravách projektu Vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros.

A. Vykydal    Vzpomínka na dirigenta SND a sbormistra
Nadaný hudebník a dirigent Adolf Vykydal (21. června 1930 Biskupice u Jevíčka – 8. dubna 2009 Bratislava) po studiích na brněnské konzervatoři přestoupil na VŠMU v Bratislavě, kde se učil i dirigování u V. Talicha, a od r. 1952 začínal jako hráč na bicích v orchestru opery SND. V roce 1958 vyhrál konkurz na dirigenta a soubéžně s operou se orientoval i na uvádění baletních děl 20. století. Kromě výuky na bratislavské konzervatoři v letech 1976-80 byl sbormistrem Smíšeného sboru bratislavských učitelů. Po 40 letech v SND a odchodu do důchodu pomáhal Státní opeře v Banské Bystrici, vedl Piešťanský kúpeľný orchester a symfonický orchestr bratislavské konzervatoře.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 2. a 9. června v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) na pásma filmů dokumentárních, krátkých a studentských filmů v rámci 26. ročníku vyhlášení ocenění Igric a 23. ročníku Ceny filmových novinářů. Bližší program uvádí v aktuálním čísle Bohemia 2/2015.

foto: uniba.sk    Profesor české a slovenské literatury
Literární vědec PhDr. Albert Pražák (11. června 1880 Chroustovice nedaleko Pardubic – 19. září 1956 Praha) se od roku 1909 systematicky věnoval dějinám i slovenské literatury a slovenského jazyka, napsal řadu studií o jejích osobnostech. V letech 1921-33 byl profesorem dějin české a slovenské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1926-27 děkan, 1928-29 rektor). Byl spoluzakladatelem Učené společnosti Šafárikovy, vybudoval knihovnu Slovanského semináře, avšak jako stoupenec jednotného čs. národa se dostával do sporů se slovenskými kolegy, a ve 30. letech odešel na pražskou univerzitu. Do dějin se zapsal i 8. května 1945, kdy jako předseda České národní rady přijal v Praze kapitulaci německých jednotek.

foto: uniba.sk    Život zasvětil boji s pohlavními a kožními nemocemi
Prof. MUDr. Viktor Reinsberg (12. června 1875 Žamberk – 5. listopadu 1938 Bratislava) začínal po studiu na interním oddělení, ale postupně se vypracoval na primáře dermatovenerologických oddělení v Olomouci a Brně. Od roku 1920 až do své smrti působil na Univerzitě Komenského v Bratislavě jako profesor a současně přednosta Kliniky kožních a pohlavních nemocí.

Hukvaldy    Poznávací cesta na Moravu
V sobotu 13. června plánuje ČSB další Vlastivědnou akademii, tentokrát na trase Hukvaldy, Štramberk a Nový Jičín. Přihlásit se lze na předcházejících setkáních (účastnický poplatek třeba zaplatit na akci 28.dubna). Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

foto: gagy.sk    Patřil k zakladatelům slovenského džezu a taneční hudby
Hudebník a publicista Pavel Polanský (pův. Feldman, 14. června 1925 Moravská Ostrava – 17. března 2010 Vídeň), po válce vystudoval trubku na bratislavské konzervatoři, založil několik orchestrů, mezi nimi byl spoluzakladatelem i Tanečního orchestru Čs. rozhlasu v Bratislavě, jako hudební redaktor mezi prvními ve slov. rozhlase zařazoval džezovou hudbu. V roce 1968 emigroval do Rakouska, kde od 1971 vedl hudební pořad Musik zum Träumen na stanici Ö3, po 1990 vedl hudební programy Pekná hudba v Rádiu Twist.

klikem zvětšíte    Fotoglosa: V podstatě každý Pražák je Slovák?
„Na různé podoby národního patriotizmu jsme si už zvykli, ale občas člověka rozesměje,” napsal Pavel ze Sence, který „na pobavení” poslal fotokopii článku z Nového času (23.5.2015) o Američanovi, který odkázal nemalou sumu státu. I když v úvodě autor naznačuje, že pocházel z pražské rodiny, ke konci už píše o Slovákovi… Fotokopii můžete zvětšit.
Máte také nějaké úsměvné nebo jinak zajímavé foto na česko-slovenské téma? Podělte se s ním na naší stránce.

600 let    Program k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
Paní Jitka Scholz z Mnichova nám poslala dubnové vydání zVěstníku SKV Sokol München, v němž nás zaujala zejména pozvánka do německé Kostnice (Konstanz) na program k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa, na který zve tamní Německo-české sdružení (Deutsch-Tschechische Vereinigung e.V. Konstanz). Blíže se o něm můžete dočíst také na stránkách města Konstanz (o programu Husových oslav v ČR najdete informace např. na stránce janhus600.cz nebo husitskamesta.net).

ČSnS    Výročí druhé transformace českých spolků v SR
Odmítnutí dvojnásobných poplatků za každého člena vedlo začátkem května 2005 k rozpadu celoslovenského Českého spolku na Slovensku (ČSnS) na lokální spolky. I když vedení ČSnS posléze svůj postoj přehodnotilo (o své vizi dalšího fungování předseda informoval v červnovém čísle ČB), ještě v květnu byl zaregistrován na MV SR první samostatný regionální spolek v Liptovském Hrádku (23. května 2005, dnes Český spolek Liptov), po němž záhy následovaly Český spolek ve Zvolenu (25. 5. 2005), v Martině (26. 5. 2005), v Trnavském regionu (3. června 2005), Bratislavě (10. 6. 2005), v Popradu (26. 6. 2005), v Košicích (27. 6. 2005) a později v dalších městech.

Dano Zivojnovic    Vzpomínka na srbského herce
Herec a operetní zpěvák Dano Živojnovič (vl. jm. Daniel Slobodan 4. června 1905 Vršac, Srbsko – 12. ledna 1983 Bratislava) nedostudoval práva a dal se na zpěvohru, jež ho postupně proslavila i na evropských scénách. Koncem 30. let se přestěhoval do Prahy, kde hrál i v několika českých filmech. Po válce od roku 1947 přijal výzvu do nového operetního souboru Nové scény v Bratislavě, kde rovněž překládal operetní libreta do slovenštiny a hrál i ve slovenských filmech.

foto: Encyklopedie Brna    Zakladatel klasické filologie na bratislavské univerzitě
Profesor PhDr. Jaroslav Ludvíkovský (4. června 1895 Střelské Hoštice u Horažďovic – 23. října 1984 Brno) po studiu na Karlově univerzitě působil od roku 1918 na gymnáziích v Praze a 1922-23 i na dívčím státním reálném gymnáziu v Bratislavě, kam se po habilitaci vrátil od roku 1928 jako profesor klasické filologie, v letech 1937-38 byl děkanem filozofické fakulty Univerzity Komenského, za obhajobu demokratických principů však byl suspendován a musel utéci do Brna, kde od r. 1939 až do důchodu pracoval na Masarykově univerzitě jako pedagog a vědecký pracovník.

foto: Supraphon    Dvě Bratislavské lyry pro sametový hlas
Zpěvačka Jitka Zelenková (5. června 1950 Brno) v bilanci své dlouhé a úspěšné zpěvácké kariéry má i dvě Bratislavské lyry. Bronzovou z roku 1970 za píseň píseň S létem zpívám (autoři Harry Macourek a Milan Dvořák / Jiří Růžička), druhou rovněž bronzovou z Mezinárodní soutěže 1984 za píseň Rád (Jiří Zmožek/Boris Janíček). Rozhovor s ní přinesla Česká beseda v č. 7-8/2004 .

A. Heyduk    Propagátor česko-slovenské vzájemnosti
„Jaj, moje Slovensko, na krásu těch darů, na celičkém světě, není tobě páru,“ napsal básník Adolf Heyduk (6. června 1835 Rychmburk/Předhradí u Skutče – 6. února 1923 Písek). Občanským povoláním byl středoškolským profesorem kreslení, stavitelství a krasopisu, napsal však na 60 básnických sbírek, známý je též jako propagátor česko-slovenské vzájemnosti.Tehdejší horní Uhry často navštěvoval, například ve sbírce Cymbál a husle (1876) použil i slovenské výrazy. O jeho vztahu ke Slovensku psala Česká beseda v č. 6/2005.

foto: uniba.sk    První profesor římského práva na bratislavské univerzitě
Prof. JUDr. Otakar Sommer (7. června 1885 Příbram – 15. srpna 1940 Praha) po studiích pracoval v soudnictví a ve státní správě, po válce byl nejprve soukromým docentem, od r. 1920 mimořádným profesorem na Karlově univerzitě, odkud po roce odjel jako první profesor římského práva na Univerzitu Komenského. V letech 1922-26 byl děkanem a proděkanem její právnické fakulty, v ročníku 1926-7 rektorem a následně rok poté prorektorem Univerzity Komenského. Podílel se na textu zákona o Univerzitě Komenského, jejího studijního a rigorózního řádu (poriadku).

logo    Referendum za znovusjednocení ČSR
„Dovoluji si vás oslovit jménem iniciativy Československo 2018.... Hlavním cílem je uspořádání referenda o znovusjednocení Československa, ideálně v roce 2018, kdy bude významné 100. výročí založení,“ napsal na náš portál Ladislav Zelinka. „Pokud je vám myšlenka znovusjednocení našich dvou zemí blízká, budeme rádi, když se k myšlence Československa a referenda vyjádříte buď prostřednictvím médií nebo na našich stránkách.“ Bude-li shromážděno dostatečné množství stoupenců myšlenky, bude zahájena petiční kampaň za účelem sesbírání 50 000 podpisů v ČR a 150 000 podpisů v SR. Petice bude obsahovat text: „My, níže podepsaní občané, žádáme o vypsání referenda o znovusjednocení Československa.“ Pokud se tyto podpisy nashromáždí, budou petice odevzdány prezidentům obou zemí. Další informace na Československo 2018.

obal    Skvělý počin vyvolává rozpaky
Dostala se mi do rukou útlá brožurka s názvem „20 let Českého spolku na Slovensku“, vydaná v roce 2015 (vydavatel není uveden). V každém případě je to nepochybně úctyhodný čin, neboť literatury věnované české menšině není právě hodně a v posledních letech jakoby téměř vymizela. Podle záhlaví byla vydána při příležitosti semináře o identitě české národnostní menšiny (bez bližších informací o něm), dá se tedy předpokládat, že jde o sborník příspěvků na něm přednesených, jen několik úvodních je podepsáno všeobecným „Předsednictvo“ a zřejmě byly poskytnuty bez osobní prezentace. Celou recenzi si můžete přečíst zde.

Vítězslav Nezval    Zhudebnělé verše Vítězslava Nezvala
Básník, spisovatel, dramatic a překladatel Vítězslav Nezval (26. května 1900 Biskoupky – 6. dubna 1958 Praha) žije ve svém díle dodnes. Hudební úpravy dvou z jeho nejznámějších básní Na břehu řeky Svratky a Sbohem a šáteček na hudbu Vladislava Klesnila zařadila bratislavská skupina Starý orchestrion na své album pod názvem Čeští básníci o Moravě, vydané v r. 2005 s podporou Českého spolku Bratislava.

ČB č. 4/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V květnovém čísle 2005 si můžete přečíst například medailony výtvarníků Adolfa Hoffmeistera a Josefa Mánesa; rozhovor na rozloučenou s posledním generálním konzulem ČR v Košicích Vítězslavem Pivoňkou; o fotografiích Karla Čapka z Oravy; - Karel Čapek zanechal ve své pozůstalosti řadu fotografií z Oravy; o vlivu české inteligence na rozvoj hudebního života v Dolním Kubíně; o setkání s výtvarníkem Kristianem Kodetem před cyklem jeho výstav ve slovenských městech; o lázních Štós nebo portrét pplk. Miroslava Syrovátky, emeritního vrchního rady hraniční policie v Košicích.

Š. Holčík    O historických názvech
Pod názvem „Historický urbanizmus města“ vystoupí s přednáškou na Kulturním večeru 26. května v 17 hod. historik PhDr. Štefan Holčík. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

ČB č. 1    Výročí měsíčníku Česká beseda
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda. Zakladatelkou a od září 1996 i šéfredaktorkou byla Mgr. Helena Miškufová, první šéfredaktorkou byla PhDr. Eva Bombová. Od léta 2005 v souvislosti s rozpuštěním ČSnS na samostatné regionální české spolky vydávání časopisu převzal Slovensko-český klub v Košicích pod stejným vedením, v nových podmínkách však přežil jen do konce roku 2007. Vybrané články z nejstaršího čísla si můžete přečíst zde.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2015
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti, s přáním hodně zdraví a úspěchů Vám poprvé v roce 2015 připomínáme naše akce v pravidelném Informačním bulletinu. O připravovaných aktivitách v prvním čtvrtletí jsme Vás informovali ještě v závěru minulého roku, proto nastal čas na malé upřesnění a zejména informace o akcích, připravovaných výborem Českého spolku Bratislava ve druhém čtvrtletí 2015.… (celý obsah).

AVD revue    AVD Revue hledá nové přispěvatele z řad krajanů
Na spolupráci vyzývá krajany na Slovensku učitel českého jazyka z ruského Jekatěrinburgu a současně vydavatel populárně naučné AVD Revue Radan Kapucián. „V článcích se zaměřujeme především na témata: úspěchy Čechů doma i v zahraničí (často neprávem opomíjené), československé legie v době I. světové války (především v Rusku), krásy Šumavy, stáže našich studentů.“ Napsat mu můžete na adresu „Redakce AVD REVUE, Šafářova 145, 102 00 Praha 10“ nebo elektronicky na povez@seznam.cz.

foto: bakovnj.cz    Zasloužil se o zoologickou expozici Muzea TANAP
Lesní inženýr, zoolog, fotograf a horolezec Ing. Milíč Blahout, Csc. (20. května 1930 Bakov nad Jizerou - 17. listopadu 1978 Bielovodská dolina ve Vysokých Tatrách) se po maturitě na lesnické škole v Trutnově přihlásil na studium Vysoké školy polnohospodářské a lesního inženýrství v Košicích, ale diplom lesního inženýra získal až na pražského Lesnické fakultě VSŽ. Už od středoškolských studií mu učarovala tatranská příroda a horolezectví, o prázdninách pracoval jako nosič na Téryho chatě. Po studiích zůstal pracovat ve Výzkumné stanici při Správě TANAP, kde se zasloužil o zoologickou expozici Muzea TANAP. Tatrám věnoval několik knih s vlastními fotografiemi.

SND    Výročí baletu a slovenštiny na deskách SND
Balet Slovenského národního divadla zahájil činnost 19. května 1920 představením Coppélie od Lea Delibese v choreografii Václava Kaliny jako třetí ze stálých soborů. Činnost SND začala 1. března 1920 operou Hubička Bedřicha Smetany (první slovenskou operou byl až po šesti letech Kováč Wieland od J.L. Belly v nastudování Oskara Nedbala). Na druhý den zahájila činnost činohra hrou Aloise a Viléma Mrštíků Maryša rovněž v podání divadelní společnosti B. Jeřábka z Pardubic. Krátce na to 21. května SND tento český soubor uvedl první představení ve slovenštině, a to jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského „Hriech“ a „V službe“ v režii Viléma Táborského. První slovenští herci do souboru přistoupili v roce 1921 a prvním slovenským režisérem se stal Ján Borodáč v roce 1924. V roce 1932 se činohra rozdělila na dva soubory – slovenský v čele s J. Borodáčem a český vedl Viktor Šulc, po vyhlášení autonomie Slovenska, kdy většina Čechů musela Slovensko opustit, však zanikl.

pozvánka    „Barevné sny“ Evy B. Linhartové
Do 22. května 2015 je v Galerii užitkového umění K.Gallery na Ventúrské ul. 8 v Bratislavě zpřístupněna výstava obrazů pražské rodačky a dlouholeté členky Českého spolku Bratislava Evy B. Linhartové pod názvem „Farebné sny”. Galerie se stálou expozicí skleněných objektů výtvarníka a dizajnéra Bořka Šípka se specializuje na různé druhy užitkového umění. Otevŕena je v pracovní dny od pondělí do pátku od 15. do 18. hodiny.

BBD    Spoluzakladatel a první režisér loutkového divadla v Bratislavě
Divadelní režisér Zdeněk Říha (22. května 1905 Opava – 23. prosince 1974 Bratislava) přijel do Bratislavy jako mladý herec a režisér v roce 1928, kde si také založil rodinu. V roce 1938 však musel odejít a za války působil v Jičíně. Po válce se znovu do Bratislavy vrátil, hrál v několika slovenských filmech a spolu s výtvarníkem Bohdanem Slavíkem založil Státní bábkové divadlo (od 2002 Bratislavské bábkové divadlo), v němž do roku 1960 působil jako režisér (prvním představením byla 17. dubna 1957 pohádka „O psíkovi a mačičce“ podle J. Čapka).

ČS Liptov    Výročí českého spolku v Liptovském Hrádku
Občanské sdružení Český spolek v Liptovském Hrádku (dnes Český spolek Liptov) byl registrován po rozpadu Českého spolku na Slovensku (ČSnS) 23. května 2005, jeho historie však sahá do února 1995, kdy se v zasedačce tamního Městského úřadu sešlo 18 občanů české národnosti, aby založili Místní klub při regionální organizaci Českého spolku na Slovensku Žilina. Iniciátorem a prvním předsedou byl Rudolf Litera, po němž štafetu převzal Ing. Milan Kudrna. O začátcích krajanského hnutí na Liptově psala ČB v č. 11/2004.

část plakátu V. Hynaise    První prezentace slovenského národopisu
Svatováclavským chorálem začala v den pouti k sv. Janu Nepomuckému 15. května 1895 v pražské Královské oboře Národopisná výstava českoslovanská (trvala do 31. října 1895). Její příprava trvala tři roky, během nichž se uskutečnilo na 170 krajinských výstav a národopisných slavností, zaměřených na výběr nejzajímavějších exponátů. Exponáty za Slovensko soustřeďoval od r. 1894 jediný výbor v Turčianském svatém Martinu, část zakoupených krojů však uherské úřady zabavily, přesto se v rácmi výstavy usktečnilo několik expozic a dalších aktivit, prezentujících tradice, oděv, kulturu i řemesla slovenského lidu.

J. Mánes    Josef Mánes a Slovensko
Malíř a grafik Josef Mánes (12. května 1820 Praha – 9. prosince 1871 Praha) se ve svém díle věnoval zejména portrétům a venkovské krajině. Nemalou mérou ho k tomu inspirovala i cesta po Považí 1854. Podrobněji se jí věnovala spisovatelka Marie Korandová (Majtánová) v příspěvku v ČB 5/2005.

J. Sixta, foto: Opus    Výročí hudebního skladatele
Hudební skladatel Josef Sixta (12. května 1940 Jičín - 20. února 2007 Bratislava) vystudoval kompozici a klavír na bratislavské konzervatoři a pokračoval na VŠMU, na tyto školy se později vrátil jako pedagog. Vytvořil řadu orchestrálních, komorních, klavírních a dalších skladeb.

P.J. Šafárik od M. Švabinského    Rodák z Gemera psal česky
Historik, etnograf a jazykovědec Pavel Josef Šafařík (13. května 1795 Kobeliarovo – 26. června 1861 Praha) pocházel z Gemera, ale psal jen česky a německy. V dětství měl na jeho výchovu vliv učitel Tomáš Novák, který mu půjčoval české knihy. První české básně napsal na studiích v Kežmarku a německé Jeně, po praxi vychovatele a pedagoga v Bratislavě a srbském Novém Sadu žil od 1833 v Praze, kde pracoval jako cenzor a redaktor Světozoru a Časopisu Českého muzea, později se stal ředitelem Univerzitní knihovny a profesorem slavistiky na univerzitě.

J. Salačová, foto: Supraphon    Zlatá Bratislavská lýra za rozvoj české taneční hudby
Zpěvačka Jiřina Salačová (14. května 1920 Terezín – 8. ledna 1991 Praha) patřila k nejpopulárnějším představitelkám swingové a populární hudby 40. a 50. let, také jako členka vokální skupiny Sestry Allanovy. Nazpívala na 250 písní, v roce 1974 jí udělili Zlatou Bratislavskou lyru za celoživotní zásluhy o rozvoj české populární hudby.

logo    Výletní cíle jižní Moravy
V rámci prezentace Brna v Bratislavě organizátoři představili i novinky v oblasti turizmu na jižní Moravě. Vytipovaných je 31 výletních cílů, jako jsou například Sklepní uličky - vítěz Velké ceny cestovního ruchu 2014, lázně v Lednici a Hodoníně, Vodní svět Aqualand Moravia v Pasohlávkách, židovské památky v Boskovicích a Mikulově, nové cyklotrasy na Moravských vinařských stezkách, Slovanské hradiště v Mikulčicích s rozhlednou, přístav Baťova kanálu v Petrově u Strážnice, koncem června 70. ročník MFF Strážnice, v srpnu Slovácký rok v Kyjově nebo výročí bitvy u Slavkova. Bližší informace poskytnou také jizni-morava.cz nebo jizni-morava.info.

foto: M. Klubal    Přednáška o Slezsku
V rámci pravidelných kulturních večerů Český spolek Bratislava v úterý 31. března 2015 připravil historik profesor PhDr. Dan Gawrecki, CSc., vedoucí Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě přednášku „Slezsko – součást České republiky“. Fotografie z ní poslal ing. Milan Klubal. Snímky z dalších akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Hodonín a Košariská    Na kole ve stopách zakladatelů ČSR
Čtvrtý ročník dvoudenní cyklistické jízdy „Cykloprejazd Hodonín – Košariská“ se letos uskuteční 11.(10.) - 12. července. Cílem hromadné jízdy je symbolické spojení rodných míst zakladatelů ČSR T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, letos s připomínkou čs. legií a jejich významu při vzniku společného státu a utužování čs. vzájemnosti. Podle informace F. Vrábela z Čs. obce legionářské podrobnější informace budou k dispozici v polovině května 2015.

detail sochy    Památce M. R. Štefánika
Nadace Milana Rastislava Štefánika s podporou Ministerstva obrany SR zvou na pietní akt kladení věnců k Památníku Milana Rastislava Štefánika při příležitosti 96. výročí jeho tragické smrti. Pietní akt se uskuteční v pondělí 4. května v 19 hodin.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 5. května v 16 hod. (sál Csemadoku) na přednášku dr. Vojtěcha Čelka „Zima 1945 - nálet na Prahu - Jak se změnila Praha za 70 let“.

foto: frenstat.info    Významný český indolog se narodil v Košicích
Indolog a překladatel PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. (7. května 1925 Košice – 7. srpna 2012 Praha) se sice narodil na Slovensku, kde jeho otec prof. Alois Zbavitel působil jako školní inspektor, pocházel však z Frenštátu pod Radhoštěm. Absolvent gymnázia ve Valašském Meziříčí po válce studoval v Praze, kde se kromě několika cizích jazyků specializoval na sanskrt, bengálštinu a další indické jazyky. Přeložil a napsal přes dvě stě knih, za více z nich získal i zahraniční ocenění.

klikem zvětšíte    Brno – kulturní a turistická destinace 2015
Primátor Brna Petr Vokřál v Bratislavě otevřel prezentaci druhého největšího města v ČR, zaměřenou na hlavní turistické atrakce v letošním roce, jako jsou například vzpomínkové akce k 70. výročí osvobození města Rok smíření, Mezinárodní přehlídka ohňostrojů, hudební a divadelní festivaly, unikátní architektonické památky, akce k 250. výročí objevů G. J. Mendela, moderní planetárium nebo nový zábavní vědecký park Vida. Aktuální program a bližší informace poskytnou stránky ticbrno.cz a Go to Brno.

B. Bachratý    Vzpomínka na básníka
V rámci Kulturních večerů připravil ČSB na úterý 28. dubna v 17 hod. umělecké pásmo pod názvem „K tobě se vzdaluji“, jež jeho autor PhDr. Bohumír Bachratý věnoval výročí básníka Vladimíra Holana (16. září 1905 Praha – 31. března 1980 Praha). Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

foto: Lúčnica    Vzpomínka na dirigenta
Dirigent prof. Petr Hradil (29. dubna 1940 Brno – 24. července 2001 Bratislava) po brněnské konzervatoři pokračoval ve studiu na VŠMU do Bratislavy, kde vedl například Pěvecký sbor Lúčnice, dětský pěvecký sbor Slniečko, Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Spevácky zbor slovenských učiteľov, působil i v SND a v Slovenském filharmonickém sboru, kromě VŠMU přednášel na Akademii umění v Banské Bystrici.

Socha v Komárně    Evropský skladatel s moravskými kořeny
Otec hudebního skladatele Franze Lehára (30. dubna 1870 Komárno – 24. října 1948 Bad Ischl, Rakousko) pocházel z Moravy (údajně jeho otcem byl francouzský markýz Le Harde) a v roce 1868 by jako vojenský kapelník přeložen do Komárna, kde se oženil. Krátce po narození příštího skladatele byl asi na pět let přeložen do Bratislavy. Po prvním vzdělání v Uhrách poslal syna k příbuzným do Šternberka, aby se zdokonalil v němčině. V letech 1882-88 Franz Lehár vystudoval pražskou konzervatoř.

ČSnS    Výročí druhé transformace českých spolků v SR
Ve dnech 30. dubna až 1. května 2005 výbor Českého spolku na Slovensku (ČSnS) rozhodl o rozpadu celoslovenské organizace na samostatné lokální spolky. Impulzem bylo zrušení „režijního“ příspěvku pro ústředí ČSnS v Košicích. Opakovaný návrh na dvojnásobný poplatek za každého člena představitelé většiny regionálních organizací (RO) však odmítli a hlasováním zavázali vedení ČSnS, že nesmí odstoupit dříve než k 31.12.2005, aby nebyly ohroženy akce a dotace v roce 2005, a aby regiony měly čas na transformaci. Vedení bratislavské RO hned 2. května schválilo vytvoření Českého spolku Bratislava (registrován 10.6.2005). Vedení ČSnS posléze svůj postoj přehodnotilo a o své vizi dalšího fungování předseda informoval v ČB 6/2005.

Svatováclavská koruna    Replika svatováclavské koruny v Bratislavě
Do konce dubna lze vidět v Bratislavě repliku svatováclavské koruny, jíž arcibiskup Arnošť z Pardubic korunoval 2. září 1347 Karla IV. ve svatovítské katedrále, a později byla použita při korunovacích 21 králů a 17 královen. Autorem kopie, vystavené ve Vatikáně při příležitosti 660. výročí korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské, je trutnovský zlatník Jiří Urban. Vzácný klenot je vystaven v prodejně Pražská mincovňa na Michalské ul. (pod Michalskou bránou). Společnost zaměřená na ražbu pamětních i oběhových mincí vznikla v roce 2011 a sídlo své slovenské pobočky umístnila rovněž do Prahy (u Lučence).

foto: L. Bábíček    Přejeme hodně zdraví a sil
Začátkem května se dožívá významného životního jubilea předsedkyně Českého spolku Bratislava Ing. Hana Husenicová (3. května 1940 Praha). V Bratislavě žije od ukončení Vysoké školy železniční v Praze, kdy nastoupila u Správy východní dráhy ČSD v Bratislavě, později pracovala ve Výzkumném ústavu dopravním a jako náměstkyně ředitele v Ústavu cestného hospodárstva. Po odchodu do důchodu se aktivně zapojila do krajanských aktivit, od začátku 2006 je předsedkyní Českého spolku Bratislava. Za svou práci byla oceněna například na záříjové konferenci „Krajané a čeština“ v Praze (její vystoupení pod názvem „Jak udržet češtinu“ je na stránce konference (v pdf)). Přejeme jí hodně zdraví a úspěchů, radosti v rámci rodiny.

ČB č. 4/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V dubnovém čísle 2005 si můžete přečíst například připomínku Grupy uhersko-slovenských malířů; rozhovor s hercem Miroslavem Donutilem; medailon architekta Miloslava Tenglera, který po sobě zanechal řadu projektů od Čierné nad Tisou po Plzeň; vzpomínku „Otec a syn“ na básníka Vítězslava Hálka a MUDr. Ivana Hálka s úryvky z jejich díla; gratulaci k životnímu jubileu předsedy martinské RO ČSnS J. Vajdla.

Z. Bochníček    Vzpomínka na dr. Záviše Bochníčka
Astronom RNDr. Záviš Bochníček, CSc. (20. dubna 1920 Praha – 23. února 2002 Bratislava) působil od 1952 na Slovensku, 1956-58 ředitel Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici. Věnoval se zejména vývoji hvězd a umělým družicím, byl uznávaným popularizátorem astronomie, je po něm pojmenována planetka 15053 Bochnicek. Patřil k prvním členům krajanského spolku v Bratislavě, v České besedě publikoval už v prvním čísle, v jejím archívu jsme našli i dva rozhovory (ČB 4/1999 a ČB 3/2001) a nekrolog.

ČSFR    Výročí sporů o „pomlčku“
20. dubna 1990 Federální shromáždění přijalo zákon o novém názvu státu Česká a Slovenská Federativní republika. Předcházející úprava z 29. března 1990 totiž vyvolala první vlnu nespokojenosti, když de facto určila dva názvy: v českých zemích a zahraničí se měl používat název Československá federativní republika, ale na Slovensku se spojovníkem Česko-Slovenská federatívna republika. Tzv. „boj o pomlčku“ přispěl k tomu, že nový název společného státu platil jen do konce roku 1992.

J. Stuchlik    Průkopník psychoanalýzy prožil dvacet let v Košicích
Profesor Jaroslav Stuchlík (22. dubna 1890 Uhlíře v Podkrkonoší – 8. prosince 1967 Praha) studoval přírodní vědy a medicínu v Curychu a Mnichově. Za I. světové války byl odvelen na neurologickou kliniku ve Vídni, kde se seznámil se S. Freudem. Za první republiky byl téměř dvacet let primářem nervového a psychiatrického oddělení Státní nemocnice v Košicích, jeho metody přebíraly i další čs. nemocnice. Po válce působil krátce v Bratislavě, poté v Plzni, ale v roce 1949 byl suspendován se zákazem publikování. Uznání se dočkal až krátce před smrtí. ČB o něm psala v č. 9/2005 a 1/2005.

Stredoveká Trnava    Porážka sirotků u Trnavy
Ve dnech 23. až 28. dubna 1430 se mezi Trnavou a řekou Váh odehrála několik bitev mezi výpravou sirotků a vojsky Zikmunda Lucemburského, jenž se tehdy zdržoval na hradu Šintava. Sirotčí vojska se dostala do sevření dvou uherských jednotek, přitom zahynul jejich velitel Velek Koudelník z Březnice, přes úspěšný protiútok je však značné ztráty donutily k návratu na Moravu.

J. Eisner    Průkopník moderní slovenské archeologie
Profesor Jan Eisner (26. dubna 1885 Dolní Bradlo u Chrudimi – 2. května 1967 Praha) se začal nejstarším dějinám, archeologii a lidové kultuře věnovat během studia přírodních věd na pražské univerzitě. Jako středoškolský profesor se po vzniku ČSR dostal i na gymnázium v Martiné a Bratislavě, než byl jmenován konzervátorem pravěkých památek na území Slovenska a začal přednášet na Univerzitě Komenského. Podílel se na archologickém výzkumu v Děvíně a Děvínské Nové Vsi.

M. Mozolová    Rozloučení s p. Miladou Mozolovou
Se smutkem přijal výbor ČSB zprávu o úmrtí dlouholeté členky paní Milady Mozolové (roz. Odstrčilová, 24. ledna 1934 Čekyně u Přerova – 8. dubna 2015 Bratislava). Na Slovensko přišla v roce 1954 za svým manželem – vojákem z povolání a celý život pracovala v oblasti komunálních služeb. S odchodem do důchodu se hned od jara 1993 a od roku 1994 jako členka výboru, zapojila do aktivit českého spolku v Bratislavě, kde obětavě pomáhala v administrativě a při organizačním zabezpečení akcí, než ji v roce 2011 vážná nemoc vytrhla z našich řad. Rozloučíme se s ní v úterý 14.4.2015 v bratislavském krematoriu v 15.15 hod. Čest její památce.

ČC    Jubileum Českého centra v Bratislavě
Divadelním představením D. Fišerové „Náhlé neštěstí” zahájilo 18. dubna 1995 svoji činnost České centrum v prostorech V-klubu na Nám. SNP v Bratislavě. V březnu 2001 se přestěhovalo do vlastních prostor v budově velvyslanectví na Hviezdoslavově nám., od léta 2005 se přesunulo do Košic a později se zase vrátilo do Bratislavy. O záměrech bratislavského ČC psala jeho první ředitelka Jiřina Hůlková v ČB 3-4/1995.

Chyšky, foto: milevsko.cz    První akademik SAV
Publicista, literární kritik, básník a historik PhDr. h.c. František Votruba (13. dubna 1880 Hrachov Chýšky nedaleko Tábora - 18. listopadu 1953 Bratislava, pseudonym Andrej Klas a další) na počátku 20. století přišel jako pracovník vydavatelství do Ružomberka a krátce na to do Budapešti, kde se stal blízkým spolupracovníkem politika Milana Hodži, u něhož pracoval jako redaktor Slovenského denníku a Slovenského týždenníku, souběžně dopisoval do českých novin. Za první republiky se stal poslancem Národního shromáždění a šéfredaktorem Slovenské politiky, kromě toho vydával řadu dalších titulů (Dennica, Slovenský svet), s manželkou dětský časopis Oriešky, propagoval slovenskou modernu, překládal z více jazyků. Po válce se vrátil na do Bratislavy, pracoval v Ústavu slovenské literatury a krátce před smrtí se stal prvním akademikem SAV.

obal knihy    Slovenský básník z Valašska
Básník a představitel slovenské literární moderny Ivan Gall (vl. jm. Jan Halla, 14. dubna 1885 Vsetín - 26. května 1955 Praha) vyrůstal v Martině, studoval ve Valašském Meziříčí, Místku a práva v Praze. Většina jeho slovesky psaných sbírek vyšla před první světovou válkou, za první republiky pracoval na Ministerstvu pro správu Slovenska, od r. 1925 byl županem Pohronské župy ve Zvolenu, od 1929 působil na referátu školství a osvěty Zemského úřadu v Bratislavě. Po vypovězení ze Slovenska koncem 1938 se usadil v Praze.

Keblov    Iniciátor sirkárny Smrečina
Pedagog a konstruktér profesor Ing. František Setnička (17. dubna 1910 Keblov u Vlašimi – 9. dubna 1998 Zvolen) vystudoval ČVUT v Praze, po válce byl vyslán modernizovat dŕevařský průmysl na Slovensku, napřed v Drevokombinátu Košice, v 50. letech inicioval vznik Smrečiny Banská Bystrica, od 1954 přednášel na VŠLD ve Zvolenu (1969-71 rektor), autor odborných článků a skript.

foto: uniba.sk    Nežádoucí rektor univerzity
Prof. MUDr. Jan Lukeš (19. dubna 1885 Kralupy nad Vltavou - 14. května 1958 Brno) vystudoval medicínu v Praze a Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně, kde po válce působil. V letech 1925 až 1938 byl profesorem všeobecné a exeperimentální patologie LF Univerzity Komenského v Bratislavě, koncem 20. let jejím děkanem a proděkanem. V r. 1938 byl jmenován rektorem UKo, ale koncem roku byl odvolán. Za války byl lékařem v Uherském Hradišti a ve Zlíně, po válce přednášel na Masarykově univerzitě v Brně.

Velikonoční tvořivé dílny 2015    Velikonoční tvořivé dílny 2015
V sobotu dne 28. března 2015 ČSB zorganizoval pro děti svých členů a přátel již tradiční předsváteční velikonoční tvořivé dílny. Tu si děti sami opět pod odborným vedením výtvarnice paní Evy Linhartové – Bachraté a jejího syna Radka Bachratého, autora mnohých dětských televizních her, zdobily velikonoční vajíčka a vyráběly různé velikonoční ozdoby. Celý průběh této zdařilé akce zdokumentoval na videozáznamu Ing. Ladislav Bábíček a na sérii fotografií, které přikládáme, jeho manželka Ing. Viera Bábíčková. Snímky z dalších akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Cyril a Metoděj na obraze A. Muchy 1886    Výročí svatého Metoděje
Arcibiskup moravský Svatý Metoděj (813 Soluň – 6. dubna 885 Velehrad?) se svým mladším bratrem Konstantinem (827 Soluň – 14. února 869 Řím) byl vyslán byzantským císařem Michalem III. na pozvání velkomoravského knížete Rostislava šířit křesťanství a staroslověnskou liturgii. Do 19. století se jejich památka připomínala 20. března, podle legendy však na Velkou Moravu dorazili 24. května 863 (11. května podle juliánského kalendáře), až při příležitosti tisicíletí jejich příchodu papež Pius IX. určil jejich svátek na 5. července.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 7. dubna v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) na program: Naši jubilanti – Režisér Stanislav Párnický (11.04.1945) a herec Theodor Pištěk (13.06.1895 - 05.08.1960) - Jánošík 1921.

Grassalkovičův palác    Kapelník knížete Grassalkoviče v Bratislavě
Když hudební skladatel a slavný tympanista Jiří Družecký (Georg Druschetzky 7. dubna 1745 Jemníky u Slaného – 21. června 1819 Budapešť) to dotáhl ve vojenské kapele až na kapelníka, odešel z vojenské služby a založil hudební vydavatelství v Linzi, odkud ho osud zavedl do Vídně a několik let působil jako kapelník u knížete Grassalkoviče v Pressburgu.

J. Kadavý    Autor první slovenské čítanky
Pedagog, sběratel, hudebník a vydavatel Jan Kadavý (8. dubna 1810 Jestřabí v Podkrokonoší – 11. srpna 1883 Martin) studoval slovanské dějiny a literature i v Trnavě, Bratislavě a Modře, kde se stal velkým obdivovatelem Jana Kollára. Ten ho už jako učitele s praxí v Praze, Jičině a dalších místech v r. 1839 doporučil do evangelické školy v Budapešti. Kromě spisů na téma vzájemnosti slovanských národů (Wzájemnost we přikladech mezi čechy, morawany, slowáky, slezáky i lužičany) vydával a šířil v českých zemích knihy slovenských autorů. Později sám psal ve štúrovské slovenštině, postupně působil v Liptovském Mikuláši, Ľupči, Ružomberku až se usadil v Martině, kde dirigoval Slovenský spevokol a byl členem Matice Slovenské.

foto: SND    40 let dirigentem opery SND
Hudební skladatel a dirigent Gerhard Auer (9. dubna 1925 Náchod – 22. listopadu 2002 Bratislava) ve studiu hudby po válce pokračoval v Drážďanech a v r. 1947 absolvoval bratislavskou Státní konzervatoř, kde následně hrál v ochestru SND a působil jako korepetitor. V letech 1950 až 1990 byl dirigentem opery SND, vyučoval na VŠMU a konzervatoři.

ČC    Odysea Českého centra
Dne 12. dubna 2005 výbor bratislavské RO ČSnS zaslal dopis generálnímu řediteli Správy českých center v Praze s protestem proti rušení prostor Českého centra v budově velvyslanectví v Bratislavě (slavnostně otevřené v březnu 2001). Bez odpovědi se od léta 2005 ČC přesunulo do budovy bývalého generálního konzulátu ČR v Košicích. I když se po čase kancelář ČC vrátila do původní budovy (původní knihovna českého tisku a literatury však zmizela do nenávratna), krajané v Bratislavě si od té doby na své programy pronajímají komerční prostory (sál Unie žen Slovenska, od 2006 sál Csemadoku).

Velikonoce    Požehnané a radostné svátky jara
Český spolek Bratislava přeje všem svým členům a sympatizantům radostné prožití velikonočních svátků a co nejvíce jarních sil. Těšíme se na další společná setkání.

Slezsko    Kulturní večer v březnu
V rámci pravidelných kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 31. března 2015 v 17 hod. na přednášku „Slezsko – součást České republiky“ v sálu Csemadoku, hostem bude historik profesor PhDr. Dan Gawrecki, CSc., vedoucí Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny - program podpory kultury národnostních menšin.

pamětní razítko    První lázeňský lékař v Piešťanech
MUDr. František Ernest Scherer (1. dubna 1805 Blatná – 16. března 1879 Piešťany) se po studiu lékařství a farmacie ve Vídni a dvouleté praxi usadil v Piešťanech, kde se stal prvním lázeňským lékařem, založil Vojenský lázeňský ústav a lázně propagoval i v zahraničí v knize Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény in Ungarn. Medailon mu věnovala Česká beseda v č. 7-8/1999.

Košice    Zakladatel Musica iuvenalis
Hudební pedagog a dramaturg Jan Grünwald (1. dubna 1920 Brno – 8. července 1978) spojil svůj život s Košicemi, kde byl ředitelem Lidové školy umění (dnes ZUŠ M. Hemerkovej), při níž založil Mládežnický smyčcový orchester Musica Iuvenalis. Kromě dramaturgie opery a baletu se věnoval také překladům operních libret a tvorbě scénické hudby.

Bratislava    Všestranný kulturní pracovník
Obchodník a vydavatel Bohuslav Bezděk (1. dubna 1880 Uherský Ostroh - 11. srpna 1955 Bratislava) si v Bratislavě otevřel obchod s knihami, keramikou a vyšívkami, později , majitel vydavatelství a galerii, vyučoval společenskou výchovu, propagoval turistiku, po 2. světové válce pracoval v Městském muzeu.

J. Šnejdárek    Čestný občan města Zvolen
Generál Josef Šnejdárek (2. dubna 1875 Napajedla - 13. května 1945 Casablanca, Maroko) organizoval čs. legie ve Francii, po válce vedl boje na Slovensku proti maďarským oddílům a v letech 1925-32 byl zemským vojenským velitelem na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi. V roce 1934 mu bylo uděleno čestné občanství Zvolena. 7-8/1999.

foto: M. Klubal    Masopustní podvečer
Únorový Kulturní večer ČSB patřil už tradičně vystoupení Slovácké cimbálové hudby. Atmosféru programu zachytil několika snímky Ing. Milan Klubal a můžete je shlédnout v naší fotogalerii.

ČB č. 3/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V březnovém čísle 2005 si můžete přečíst například medailon malíře Dušana Búřila zpěvačky Heleny Bartošové - Schützové, rozhovor s předsedou Senátu Parlamentu ČR P. Sobotkou; vzpomínku na baletní umělkyni a choreografku Růženu Hruzovou - Maškovou, recenzi knihy Masarykovci a Bystrička nebo článek Jirásek a Slovensko.

Z předcházejících setkání    Tvořivé dílny pro děti i dospělé
Český spolek Bratislava zve v sobotu 28. března 2015 v 15 hod. na tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou. Účast prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro nejmenší. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

J. Wolker    Mladý talent se neúspěšně léčil v Tatrách
Básník Jiří Wolker (29. března 1900 Prostějov – 3. ledna 1924 Prostějov) byl jako představitel proletářské poezie jedním z nejvýraznějších básníků na počátku 20. let 20. století. V Praze, kde studoval práva, ale navštěvoval i přednášky na filozofické fakultě, byl členem uměleckého hnutí Devětsil a aktivním účastníkem kulturního života. V dubnu 1923 mu diagnostikovali tuberkulózu, načež v červnu odjel do sanatoria v Tatranské Poliance, odkud ho tři dny před smrtí převezli do rodného města.

V. Šebor    Stopy architekta najdeme po celém Slovensku
Architekt Vojtěch Šebor (29. března 1890 Poděbrady – 27. dubna 1968 Poděbrady) působil ve 20. a 30. letech na bratislavském Ministerstvu veřejných prací, jeho prvním projektem byl komplex obytných budov na rohu Vajnorské a Trnavské ul. v Bratislavě s rondokubistickými prvky. Po celém Slovensku zanechal množství škol, ale i kasárna nebo zotavovnu (Počúvadlo). Z dalších budov uveďme například Městský dům v Trenčíně (dnes radnice), v Banské Bystrici vysílač T. G. Masaryka na vrchu Laskomer, další zmiňuje článek v ČB 4/2003. V roce 1939 se musel vrátit do Poděbrad.

klikem zvětšíte    Květiny prvnímu čs. prezidentovi
Jen hrstka krajanů se setkala v sobotu 7. března u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží, aby si položením kytice květů připomněla 165. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Jana (po svadbě Garrigue) Masaryka (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány). Fotografií ze setkání od Ing. Ladislava Szeghő ze Sence přispěl Ing. Milan Klubal (klikem zvětšíte).

S. Holeček: Ze Slovenska    Krajinář učil v Liptovském Mikuláši
Malíř a grafik Stanislav Holeček (16. března 1900 Kročehlavy, dnes Kladno – 25. března 1976 Praha) po studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze učil na gymnáziu v Liptovském Mikuláši, kde se jeho celoživotní láskou staly Vysoké a Nízké Tatry. Kromě krajinářské tvorby se věnoval i figurální malbě. Po odchodu ze Slovenska učil ve Slaném.

foto: MS    Zora Jandová na Malé scéně
V pátek 20. března 2015 se na Malé scéně představí Zora Jandová v představení „Z deníku hraběnky M.“. Jde o příběh japonské dívky Micuko Aojamy (1874-1941), která se po sňatku s rakouským diplomatem Heinrichem Coudenhove-Kalergim stala hraběnkou na poběžovickém panství v jihozápadních Čechách. Zásluhou druhorozeného syna Richarda byla označována za „matku zakladatele sjednocené Evropy.“

A. Vykydal, foto: SND    Dlouholetý dirigent SND
Dirigent, sbormistr a hudební pedagog Adolf Vykydal (21. března 1930 Biskupice u Jevíčka – 8. dubna 2009 Bratislava) po skončení brněnské konzervatoře pokračoval ve studiu dirigování u Václava Talicha na VŠMU v Bratislavě, kde už během studia hrál v orchestru SND pod vedením Zdeňka Chalabaly. Od konce 50. let až do odchodu do důchodu dirigoval operu a balet SND, souběžně se věnoval i pedagogické práci, následně i Státní opeře v Banské Bystrici a Piešťanskému lázeňskému orchestru.

Nitra    Moravský varhanář v Nitře
Hudební mistr a zručný řemeslník Otakar Važanský (22. března 1890 Ždánice u Kyjova - 2. prosince 1979 Nitra) zasvětil život varhanám a po vyučení v Budapešti a ve Vídni se v roce 1920 usadil v Nitře, kde se ze začátku věnoval obchodu s klavíry, později svoji dílnu rozšířil o výrobu a opravy varhan, postavil na 80 nových nástrojů i pro některé nitranské kostely, další desítky rekonstruoval.

Plzeň 2015    Plzeň zve na programy v rámci Evropského hlavního města kultury 2015
Představitelé Plzně zvou na bohatý program v rámci EHMK 2015. V průběhu roka je v západočeské metropoli a jejím okolí připraveno více než 600 akcí i se zahraničními účastníky od výstav, kulturních představení, koncertů až po festivaly, gastronomické přehlídky, cirkusová vystoupení atd. Například v dubnu se budou prezentovat přední evropští designéři, v květnu město obsadí americká armáda, červen bude patřit Sokolům, letní měsíce hudebním festivalům různých žánrů. Podrobné informace o programu jsou na plzen2015.cz, turistické informace na visitplzen.eu a turisturaj.cz, případně na plzenskavstupenka.cz.

obálka     Žádost o spolupráci na souborném díle Jaroslava Seiferta
Pražské nakladatelství Akropolis vydává vícesvazkové souborné dílo Jaroslava Seiferta. V této souvislosti ČSB oslovil Viliam Vateha: „Podieľam sa na príprave publikácie, ktorej súčasťou má byť bibliografia jeho textov a prekladov a ďalšej literárnej činnosti ako aj rôzných dokumentov bez ohľadu na jazyk, miesto, čas a vydanie. Obraciam sa s prosbou o pomoc, či nemáte dokumenty typu fotky, listy, diela venované tejto osobe alebo iné dokumenty či tipy, ktoré by nám vedeli pomôcť v našej práci. Za každú radu Vám budem veľmi vďačný.“ Kontaktovat ho lze na e-mailové adrese: vatvil@gmail.com.

F. Malý: Surrealistická kompozice    Malíř a textilní výtvarník
Malíř, grafik a scénický výtvarník František Malý (10. března 1900 Litomyšl – 22. června 1980 Brno) působil v letech 1921-38 v Bratislavě na Škole uměleckého priemyslu jako vedoucí gobelínových dílen, později umělecký vedoucí podniku Detva – československý lidový průmysl, souběžně vedl večerní kurzy uměleckých řemesel, spolupracoval s řadou čs. divadel. Byl členem Umělecké besedy slovenské a spoluautorem první surrealistické výstavy v Bratislavě 1936. Po r. 1938 odešel na Školu uměleckých řemesel do Brna.

J. Vajdl    Vzpomínka na Josefa Vajdla
Zakladatel a dlouholetý předseda českého spolku v Martině Josef Vajdl (13. března 1925 Brozánky u Mělníka – 15. května 2007 Martin) celý život pracoval ve zdravotnictví a na Slovensko do Martina přišel v roce 1980 jako vdovec za svou druhou manželkou. Po založení Českého spolku na Slovensku se jeho zásluhou v roce 1994 vytvořila regionální organizace ČSnS v Martině. Smyslem celého jeho snažení bylo udržovat tradice svého mateřského jazyka, národa a jeho kultury, sounáležitosti obou národů i po rozdělení Československa. Kromě informací o jeho aktivitách Česká beseda o něm psala např. v č. 4/2005 a 6/2007.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 3. března v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) na setkání s jubilující herečkou a režisérkou Zitou Furkovou, spojené s promítáním filmu Jesenná (zato) silná láska (2003).

logo    Salón dřevostaveb 2015
Do 6. března 2015 je v Rakouském kulturním fóru (Astoria Palace na Hodžově náměstí oproti Prezidentskému paláci) zpřístupněna výstava k 10. ročníku nesoutěžní přehlídky moderní architektury dřevostaveb v ČR a SR. Spoluorganizátory akce jsou České centrum, Maďarský kulturní institut, Rakouské kulturní fórum a Archa matériO, a výstava bude k vidění i na veletrhu Coneco v Inchebě, poté v Nitře a Košicích.

J. Zatloukal    Výstava z tvorby brněnské fotografky
Básník a literární kritik PhDr. Jaroslav Zatloukal (6. března 1905 Opava – 23. září 1958 Brno) jako učitel češtiny a francouzštiny učil v letech 1931-39 na gymnáziu v Bratislavě. Pobyt na Slovensku zasvětil zejména Podkarpatské Rusi, redigoval časopis Podkarpatská revue (1936-39), jeho Podkarpatskoruský žalm zhudebnil Eugen Suchoň do kantáty Žalm zeme podkarpatskej. Po nuceném odchodu působil na středních školách v Brně, za války byl vězněn v koncentračním táboře.

M. Šimečka    Filozof a disident
Filozof a literární kritik Milan Šimečka (7. dubna 1930 Bohumín – 23. září 1990 Praha) po studiích v Brně a krátké pedagogické praxi v Kroměříži od roku 1954 přednášel marxizmus-leninizmus na Komenského univerzitě v Bratislavě a později na VŠMU. V r. 1968 byl vyloučen z KSS, pracoval v dělnických povoláních a byl vězněn. Po r. 1990 byl poradcem prezidenta V. Havla.

TGM    Výročí prvního československého prezidenta
Profesor filozofie, politik a československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány) po vypuknutí I. světové války zůstal v zahraničí, kde založil Národní radu československou, která 18. října 1918 vydala Deklaraci nezávislosti Československa. Od října 1918 byl čtyřikrát zvolen prezidentem ČSR, 14. prosince 1935 z této funkce abdikoval). ČB o jeho životě a díle psala např.: v č. 3/2005, 5/2004, 7-8/2005 a 7/2007.

foto: Muzeum Nová Paka    Profesionalizoval SND v Bratislavě a Košicích
Podnikatel a herec Antonín Drašar (8. března 1880 Studénka – 16. prosince 1939 Praha), začínal jako obchodní cestující, ale láska k divadlu ho pŕivedla k ostravskému souboru, jehož se stal postupně správcem, následně 1921 – 31 řídil České divadlo v Olomouci, od roku 1931 se po smrti Oskara Nedbala ujal vedení SND, v němž oddělil (1932) slovenský činoherní soubor od českého a angažoval řadu slovenských operních zpěváků i činoherních herců, čím urychlil profesionalizaci slovenského divadla. V r. 1937 otevřel Východoslovenské národní divadlo v Košicích jako filiálku SND s vlastním činoherním a operetním souborem. V r. 1938 musel Slovensko opustit.

J. Plavec    Skladatel začínal jako učitel hudby v Bratislavě a Ružomberku
Profesor hudby, skladatel, sbormistr a muzikolog PhDr. Josef Plavec, DrSc. (8. března 1905 Heřmanův Městec – 29. června 1979 Praha) vystudoval pražskou konzervatoř u J. B. Foerstera. Po r. 1930 působil jako učitel hudby na gymnáziích v Praze, Bratislavě a Ružomberku. Kromě pedagogické práce a aktivní činnosti sbormistra složil a upravil řadu písní, dvojzpěvů a sborových skladeb, ale i kantáty, melodramata, komorní a symfonická díla.

E. L. Bachratá    Výstava Evy L. Bachraté
Pod názvem „Zabudnuté a nájdené“ prezentuje bratislavská galerie F7 průřez malířskou tvorbou výtvarnice Evy Linhartové – Bachraté z let 1982 až 2015. Rodačka z Prahy žije od roku 1951 v Bratislavě, kde absolvovala Školu uměleckého průmyslu, odbor keramika u profesora Teodora Lugsa. Původně pracovala v oblasti reklamy, jako návrhářka, později se začala věnovat i knižní ilustraci a volné tvorbě. Jako dlouholetá členka ČSB pravidelně organizuje výtvarné dílny pro děti i dospělé. Výstava na Františkánském náměstí 7 je otevřena do 28. února od úterý do soboty od 15 do 19 hod.

J. Smyčková    První Kulturní večer 2015
Úvodní setkání v rámci Kulturních večerů ČSB koncem ledna 2015 věnovali organizátoři významnému životnímu jubileu dlouholeté členky ČSB a bývalé sopranistky opery Slovenského národního divadla Jarmily Smyčkové. Po úvodním blahopřání přítomní shlédli videoprogram, který ze starých nahrávek a fotografií sestavil Ing. Ladislav Bábíček. Průběh večera fotografiemi zachytil Ing. Milan Klubal.

Český ples v Bratislavě    Tradice českých plesů na Slovensku
První český ples v Bratislavě uspořádali krajané z místní RO ČSnS 25. února 1995 v divadelní kavárně Olympia (po deseti letech v v konkurenci množství jiných plesových akcí v hlavním městě z důvodu klesajícího zájmu a finanční ztráty zanikl). Všeobecně první český ples uspořádali krajané ze Spolku Čechů na Slovensku v Košicích 8. dubna 1994. I zásluhou výrazné podpory generálního konzulátu, města a kraje se záhy stal prestižní společenskou událostí, jejíž tradice trvá dodnes. Od r. 1998 se Český ples konal také ve Zvolenu.

V. Růžička, foto: racaweb.sk    Cyklistická legenda
Všestranný cyklista Vlastimil Růžička (27. února 1925 Louny – 29. března 1985 Bratislava) se věnoval závodní cyklistice, v níž vyhrál několik etap Závodů míru a pětkrát byl členem vítězného družstva ČSR, dráhové cyklistice i cyklokrosu, v němž dosáhl titul mistra republiky. Ve 14 letech s rodinou přijel do Rače, kde se musel během války pro svůj původ ukrývat a na konci války byl zatčen. Mezi prvními vyzkoušel v r. 1952 dnes neexistující bratislavský velodrom, jenž po jeho smrti nesl název Cyklistický štadión Vlastimila Ružičku.

L. Vychodil, foto: hacky.cz    Vedoucí osobnost slovenské scénografie
Profesor Ladislav Vychodil (28. února 1920 Hačky nedaleko Litovle – 20. srpna 2005 Bratislava) po studiích v Praze a Brně působil tři roky jako scénograf Beskydského divadla v Hranicích na Moravě až od r. 1945 se stal šéfem výpravy v SND. V letech 1953 - 1983 byl také vedoucim Katedry scenografie na Divadelní fakultě VŠMU, později vedl stejnou katedru na pražské DAMU. Stal se vedoucí osobností slovenského divadelního výtvarnictví, vybudoval školu scénografie a jako pedagog vychoval tři generace scénických a kostýmových výtvarníků.

SND    První představení SND
Činnost Slovenského národního divadla začala 1. března 1920 operou Hubička Bedřicha Smetany (první slovenskou operou byl až po šesti letech Kováč Wieland od J.L. Belly v nastudování Oskara Nedbala). Na druhý den zahájila činnost činohra hrou bratří Aloise a Viléma Mrštíků Maryša rovněž v podání divadelní společnosti B. Jeřábka z Pardubic. První představení ve slovenštině uvedl český soubor v květnu 1920, a to jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského. První slovenští herci do souboru přistoupili v roce 1921 a prvním slovenským režisérem se stal Ján Borodáč v roce 1924. V roce 1932 se činohra rozdělila na dva soubory – slovenský v čele s J. Borodáčem a původní český pod vedením Viktora Šulce, ten však po vyhlášení autonomie Slovenska, kdy většina Čechů musela Slovensko opustit, zanikl. Balet SND zahájil činnost 19. května 1920 představením Coppélie od Lea Delibese v choreografii Václava Kaliny.

cimbálovka    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů pod názvem Kulturní večer Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 24. února 2015 ve společenském sále Csemadoku v 17 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

ČB č. 2/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V únorovém čísle ročníku 2005 si můžete přečíst např. Vysoké Tatry a čeští umělci; rozhovor se zpěvákem Jakubem Smolíkem; medailon architekta Jiřího Byrtuse; vzpomínku na Jaroslava Vlčka; o výstavě Rudolfa Fily; atletické rodině s českými kořeny Charfreitagů; o osudech české učitelky z Kvačan na Liptově; nebo úryvek z románu MUDr. Antonína Polácha o Elišce Rejčce.

R. Fila    Zemřel Rudolf Fila
Ve věku 82 let výtvarník Rudolf Fila (19. července 1932 Příbram na Moravě – 12. února 2015 Bratislava). Po ukončení ŠUP v Brně pokračoval ve studiu na VŠMU v Bratislavě a tomuto městu už zůstal věrný. Pracoval v Ústředí uměleckých řemesel a dlouhá léta působil jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole, kde vychoval moderní generaci slovenských výtvarníků. V 90. letech vedl Ateliér volné malby na VŠMU. Od 60. let patřil k představitelům abstraktní tvorby a jeho díla se dostala do řady galerií po celém světě. Informace o jeho tvorbě a výstavách přinesla Česká beseda v č. 1/2000, 2/2005 a 10/2006.

Červený kameň    Hrad Červený Kameň dala postavit vdova po českém králi
Hrad Červený Kameň na historické České cestě v Malých Karpatech dala postavit manželka Přemysla Otakara I. Konstancie Uherská (17. února 1180 Ostřihom – 6. prosince 1240 Předklášteří u Tišnova). Jako vdova založila v r. 1233 ženský cisterciácký klášter Porta Coeli, v němž byla nakonec i pochována. Pŕibližně ve stejné době v rámci osídlování neobydlených území podél kupecké stezky Via Bohemica z Čech do Uher dala na svém území postavit hrad Bibersburg/Rothenstein, dnes Červený kameň.

M. Antl    Blahopřání senátorovi
V únoru si připomínáme významné životní jubileum senátora JUDr. Miroslava Antla (21. února 1955 Ostrava), známý i na Slovensku zejména ze svého působení v justici v 90. letech, kterou tehdy výrazně ovlivnil svými zásadovými postoji. Od r. 1998 je senátorem za obvod Rychnov nad Kněžnou (s podporou ČSSD). Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a sil. Česká beseda s ním přinesla rozhovor s č. 12/2004.

text na památníku v Komárně    Český král se narodil v Komárně
Král Ladislav zvaný Pohrobek (22. února 1440 Komárno – 23. listopadu 1457 Praha) se narodil po smrti svého otce Albrechta Habsburského, proto mu historické kroniky udělili tento přívlastek (také Holec, latinsky Posthumus). Jeho matka byla Alžběta, dcera Zikmunda Lucemburského, jež zařídila, aby byl od r. 1444 uherským a od 1453 i českým králem. V zájmu prosazení dědických práv nezletilého krále přijala do služeb Jana Jiskru z Brandýsa, v zemích Koruny české ho jako správce zastupoval Jiří z Poděbrad.

krajane.net    Krajané budou moci požádat o přesídlení do Česka
Český rozhlas na svém portálu Krajane.net informuje o vládním programu „na pomoc krajanům. Vznikl na základě žádosti několika stovek krajanů z Ukrajiny o přesídlení do Česka. Týká se však krajanů z celého světa“. Pokud budou chtít krajané přesídlit do ČR, musí nejdříve získat Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě, udělení trvalého pobytu pak schvaluje ministerstvo vnitra. Pro žadatele o přesídlení byly zřízeny na Ministerstvu vnitra ČR kontakty: telefon +420 739 608 444, e-mail: krajani@mvcr.cz.

R. Kubla    Stál u zrodu slovenské operní scény
Tenorista Rudolf Kubla (11. února 1890 Ostrava - 9. července 1964 Praha) projevoval od malička hudební nadání, od studia houslí přestoupil na zpěv na vídeňské konzervatoři. Po vzniku ČSR vystupoval v pražských divadlech, ale často hostoval na předních evropských scénách, v Chicagu a New Yorku. V letech 1920 – 1932 pravidelně vystupoval s lyrickým i hrdinným repertoárem ve Slovenském národním divadle v Bratislavě.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3-4 /2014
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti, ještě před tradičním svátečním shonem se Vám připomínáme s aktuálním přehledem pozvánek na naše aktivity v závěru roka a po Novém roce a s dalšími informacemi… (celý obsah).

foto: Ing. M. Klubal    Další snímky z předvánočního Kulturního večera
Závěrečné setkání v rámci Kulturních večerů ČSB 9. prosince 2014 obohatila kulturním programem korepetitorka opery Slovenského národního divadla Milada Synková. S Ženským zpěváckým sborem města Bratislavy uvedla přítomné do vánoční nálady přehlídkou vánočních zpěvů, pastorále a koled evropské a české národní tvorby. Program večera zachytil Ing. Ladislav Bábíček, dodatečně jsme k jeho fotoreportáži připojili několik snímků Ing. Milana Klubala.

foto: hokej.cz    Výročí hokejové rivality
První zápas v ledním hokeji mezi mužstvy Čecha Slovenska se odehrál 1. února 1940 v Garmisch-Partenkirchenu a družstvo Protektorátu Böhmen und Mähren zvítězilo nad slovenským výběrem vysoko 12:0. Po rozdělení společného státu se první vzájemný zápas odehrál 26. února 1994 na ZOH v norském Gjöviku, i tam české mužstvo zvítězilo 7:1.

zleva: V. Galuška, P. Sobotka a K. Schwarzenberg    Předseda Senátu P. Sobotka mezi krajany
Začátkem února 2005 se v Českém centru v Bratislavě setkala delegace senátorů Senátu Parlamentu České republiky vedená předsedou Přemyslem Sobotkou s krajany žijícími na Slovensku. „Neměli bychom zapomenout, kde jsme se narodili, kde máme svoje kořeny,“ uvedl v rozhovoru pro Českou besedu.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK v úterý 3. února v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) na vzpomínkové filmové pásmo věnované jubilantům Jitce Molavcové (Úsměvy - 38 min.), Ireně Kačírkové (Úsměvy – 38 min.) a Janu Werichovi (Uspořená libra – 35 min.).

Observatoř Skalnaté pleso    Spoluzakladatel slovenské astronomické vědy
Astronom prof. RNDr. Vladimír Guth, DrSc. (3. února 1905 Vrchlabí – 24. června 1980 Praha) se specializoval především na výzkum meziplanetární hmoty. V letech 1951 až 1956 byl ředitelem Observatoŕe na Skalnatém pelse, jež se v tom období stala součástí Slovenské akademie věd jako Astronomický ústav, jehož byl prvním ředitelem. Souběžně přednášel na Univerzité Komenského, kde vychoval první generaci slovenských astronomů.

B. Němcová    Božena Němcová a Slovensko
Spisovatelka Božena Němcová (vl. jm. Barbora Novotná, roz. Panklová, 4. února 1820 Vídeň – 21. ledna 1862 Praha) měla ke Slovensku mimořádný vztah, vyplývající z několika pobytů v horních Uhrách (Chyže pod horami, Z Uher, Vzpomínky z cesty po Uhrách, Obrazy ze života slovenského, Kraje a klesy na Slovensku, Slovenské pohádky a pověsti). Podrobněji o nich psala Česká beseda např, v č. 9/2005 (vinobraní), 7/1995 (Sliač) nebo 2/2006.

R. Slánský    Vzpomínka na Rudolfa Slánského
Ing. Rudolf Slánský (6. února 1935 Praha – 17. dubna 2006 Praha) ve svém dramatickém životě ovlivněném justiční vraždou otce v r. 1952 vykonával řadu zaměstnání, absolvoval strojní fakultu ČVUT, po revoluci 1989 se dal na dráhu diplomata a v letech 1997 až 2004 byl velvyslancem ČR v SR. S krajanskou komunitou udržoval živé kontakty, několikrát přispěl i do České besedy.

ČS Liptov    Výročí zrodu českého spolku na Liptově
Dne 7.února 1995 se v zasedačce Městského úřadu v Liptovském Hrádku sešlo 18 občanů české národnosti, aby založili Místní klub při regionální organizaci Českého spolku na Slovensku Žilina, jenž se stal základem samostatné regionální organizace ČSnS na Liptově. Iniciátorem a prvním předsedou byl Rudolf Litera, po němž štafetu převzal Ing. Milan Kudrna. O začátcích krajanského hnutí na Liptově psala ČB v č. 11/2004.

hrob na Vysehrade    Dirigent opery SND
Dirigent a skladatel Zdeněk Folprecht (26. ledna 1900 Turnov – 29. října 1961 Praha) působil v letech 1923-39 jako dirigent opery SND, od 1925 i Orchestrálního sdružení Slovenské filharmonie. Zasloužil se o rozvoj hudebního života v Bratislavě, po nuceném odchodu ze Slovenska se stal dirigentem Národního divadla v Praze. Složil operu Lásky hra osudná (podle hry bratří Čapků, premiéra v SND 13. listopadu 1926) a řadu orchestrálních a komorních skladeb (např. orchestrální fantazii na slovenské lidové písně Stratenou dolinou).

J. Smyčková    Životní jubileum vzácné dámy
Volný cyklus „Kulturní večery” Český spolek Bratislava v roku 2015 otevírá besedou s videoprojekcí s dlouholetou členkou a operní zpěvačkou Jarmilou Smyčkovou (14. prosince 1929 Poštorná), jejíž významné životní výročí jsme si v minulých dnech připoměli. Její medailon přinesla Česká beseda v č. 12/1999. První kulturní večer v novém roce se uskuteční v úterý 27. ledna 2015 v 17 v sále Csemadoku.

emblém pořadu    Ta naše povaha česká před pěti lety
Česká televize odvysílala ve středu 27. ledna 2010 pořad z cyklu „Ta naše povaha česká" pod názvem „Rozvod po česko-slovensku" s podtitulkem „Vnímáme naše bývalé federální partnery stále jako mladší a hloupější bratry?". Kromě lidí z ulice a známých osobností (Magda Vašáryová, Karol Polák, Fedor Gál, Milan Kňažko, Milan Lasica) dostala v pořadu slovo i předsedkyně ČSB Ing. Hana Husenicová. Pořad je stále dostupný ve videoarchívu ČT.

B. Warchal    Legendární houslista a významná osobnost koncertního umění
Houslista, dirigent, koncertní mistr SF a profesor VŠMU v Bratislavě Bohdan Warchal (27. ledna 1930 Orlová – 30. prosince 2000 Bratislava) po JAMU v Brně v r. 1957 přišel do Bratislavy, kde v roce 1960 (první koncert 11. dubna) založil Slovenský komorní orchestr. Česká beseda s ním přinesla rozhovor v č. 4/1999 (pdf) a nekrolog v č. 1/2001.

msregion.cz    Moravskoslezský region v Inchebě
Moravskoslezský kraj se opět po roce stal hlavním partnerem největšího slovenského veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v bratislavské Inchebě, jenž se uskuteční ve dnech 29. ledna až 1. února 2015. V stánku v hale B2 se budou prezentovat zejména turistické oblasti Jeseníky, Moravské Kravařsko, Ostravsko, Beskydy, Opavské Slezsko a Těšínské Slezsko. Ohlášena jsou vystoupení folklorních souborů Ševčík a Ostravička, ochutnávky tradičních specialit v rámci gastroprojektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, ukázky lidových řemesel a další atrakce.

foto: hc.sk    Hudební skladatel a pedagog
Hudební skladatel a pedagog Miloslav Kořínek (29. ledna 1925 Brno – 8. července 1998 Bratislava) vystudoval hru na flétnu, skladbu a dirigování na bratislavské konzevatoři a VŠMU, kde zůstal jako profesor hudební teorie a skladby v letech 1949 až 1985. Napsal dvě opery (např. Išlo vajce na vandrovku) a řadu orchestrálních a komroních skladeb, v nichž se často inspiroval tvorbou básníků (V. nezval, F. Hrubín, G. Apollinaire, A. Plávka).

logo    Od raket k záchraně životů
Ing. Ondřej Brychta, CSc. (1. února 1930 Brno - 22. července 1993 Brno) původně vystudoval raketovou techniku a v tomto oboru nastoupil do vědecké oblasti v Trenčíně, v polovině 70. let se však začal věnovat umělé ventilaci plic a přišel s řadou vynálezů a kvalitativních vylepšení přístrojů, jež se následně vyráběly v Chiraně Stará Turá a kromě čs. zdravotnictví putovaly do řady zemí světa. Svými technickými vizemi výrazně předběhl dobu.

foto: Ing. M. Klubal    Mikulášské tvořivé dílny 2014 ještě podruhé
V sobotu 6. prosince 2014 ČSB organizoval tradiční předsváteční Tvořivé dílny, určené nejen dětem, jež si pod odborným vedením výtvarnice Evy L. Bachraté, mohly vlastnoručně vyrobit drobné ozdoby na zkrášlení předvánoční atmosféry. Tvořivé odpoledne už na našem portálu přiblížil několika záběry z videozáznamu Ing. Ladislav Bábíček, s odstupem času (v důsledku technické poruchy) je doplnil dalšími snímky ing. Milan Klubal.

foto: ing. Milan Klubal    Vánoční koncert ČSB podruhé
V pátek 5. prosince 2014 Český spolek Bratislava uspořádal tradiční Vánoční koncert v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského. S vánočním pásmem písní a koled se představil Bratislavský chlapecký sbor pod vedením Mgr. art. Magdalény Rovňákové, ArtD. Krajané ve svém středu přivítali i velvyslankyni ČR v SR paní Lívii Klausovou a radu Mgr. Marka Pavlíka. Atmosféru slavnostního vyvrcholení celoročních aktivit bratislavských krajanů už na našem portálu přiblížil několika záběry ze svého videozáznamu Ing. Ladislav Bábíček. S odstupem času (v důsledku technické poruchy) je doplnil dalšími snímky ing. Milan Klubal.

J. Hála    Važec se stal jeho druhým domovem
Malíř Jan Hála (19. ledna 1890 Blatná - 17. května 1959 Važec) byl prvním českým výtvarníkem, jenž se natrvalo usadil na Slovensku. Od roku 1923 žil ve Važci, kde je mu věnována galerie. Vzpomínku mu věnovalo hned první číslo České besedy, medailon vyšel i v č. 2/2004.

J. Vincourek    Vychoval nejstarší generaci slovenských dirigentů
Josef Vincourek (23. ledna 1900 Suchdol nad Odrou – 20. listopadu 1976 Praha) po studiu zpěvu, varhan, kompozice a dirigování začínal jako korepetitor v divadlech v Praze, Olomouci a Brně, až se v lednu 1924 stal dirigentem Slovendského národního divadla, kde od r. 1933 působil i jako dramaturg a od 1938 do konce války byl šéfem opery. Po válce pracoval v českých divadlech, ale na Slovensko se ještě vrátil před odchodem do důchodu jako šéf opery v Košicích 1958-61. Na hudební a dramatické akademii v Bratislavě od r. 1927 vychoval celou generaci slovenských dirigentů a zpěváků.

J. Vlček    Čechoslovák z Banské Bystrice
Literární historik a politik Jaroslav Vlček (22. ledna 1860 Banská Bystrica – 21. ledna 1930 Praha) část dětství prožil v Praze a středoškolská léta v Banské Bystrici. Během studií v Praze byl spoluzakladatelem a prvním předsedou spolku slovenských studentů Detvan. Jako profesor FF UK se věnoval české i slovenské literatuře, po vzniku ČSR zastupoval slovenskou politickou reprezentaci v parlamentu. Krátký medailon mu Česká beseda věnovala v č. 2/2005.

J. Laifer    Průkopník slovenské populární hudby
MUDr. Jaroslav Laifer (23. ledna 1930 Žďár nad Sázavou - 23. dubna 1970 Praha) se kromě práce na patologii věnoval hudbě jako skvělý klavírista a skladatel, v Bratislavě později dirigoval taneční orchestr v Tatra Revue, který v 60. letech přinesl přelom ve vývoji slovenské taneční písně. Řadu písní napsal pro manželku Marcelu Laiferovou. Zemřel po nevydařené operaci, jež si vyžádala opakovaný zásah lékařů v Praze, ale ani tam už mu život nedokázali zachránit.

ČB č. 1/2005    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V lednovém čísle ročníku 2005 si můžete přečíst např. úvodník předsedy ČSnS ing. Pavla Doležala; medailon malířů Zdeňka Macků, Otakara Štáfla a kreslíře Juraje Kotoučka; reportáž z bratislavského koncertu, jímž vyvrcholily oslavy 10. výročí ČSnS; o výsledcích výzkumu českých a moravských kolonistů na jižním Slovensku; a soutěže Velvyslanectví ČR o Nejlepší vánoční povídku; vzpomínku k výročí Sokola; jazykovou hříčku Zimomření; článek Češi ve slovenské psychiatrii; a portrét spisovatele Iva Pondělíčka a výzvu Poznej vlast svých předků.

ČC    Studentská stáž v Českém centru
České centrum v Bratislavě nabízí od února 2015 studentům minimálně tříměsíční neplacenou stáž v rozsahu 8 hodin týdně. Obsahem stáže je podpora při organizování projektů, PR a péče o webové stránky, úprava fotografií a videí z kulturních událostí a podobně. Předpokládá se orientace v české kulturní scéně a dobrá znalost českého a slovenského jazyka, práce na počítači, samostatnost a spolehlivost. Podrobnosti jsou uvedeny na webové stránce Českého centra.

E. Siracká    Blahopřejeme k Ceně evropského občana
Cenu evropského občana uděluje Evropský parlament osobnostem, jež se svou prací mimořádně zasloužili o evropskou integraci a prohlubování porozumění a spolupráce mezi národy podle informací médií jednou ze 47 letošních laureátů této ceny se stala na návrh europoslance Ivana Štefance MUDr. Eva Siracká. Slavnostní ceremoniál se uskuteční 25. a 26. února 2015 v Bruselu. Začátkem prosince si MUDr. Siracká převzala také cenu Osobnost Bratislavy, udělené letos osmi osobnostem z oblasti kultury, umění, literatury a medicíny. Ocenění organizoval kulturně společenský měsíčník Metropola a vydavatelství Star production.

K. Burian    Tragická oběť holiče
Tenorista Karel Burian (12. ledna 1870 Rousínov u Rakovníka – 25. září 1924 Senomasty) patřil k největším operním osobnostem své doby. Zpěvu se začal věnovat až během studií práv a kariéru začínal v Brně, odkud záhy pronikl na světové scény s více náročnými rolemi, doma ho publikum znalo spíše podle písňových recitálů. Na pódia v Drážďanech, Paříži, Londýně a New Yorku ho pravidelně zvali přední světoví dirigenti. Také psal básně a do češtiny přeložil libreta Wagnerových oper. První sezónu hostoval i v SND, Slovensko se mu však stalo osudné při jarním koncertním turné v roce 1924, kdy po infikovaném poranění u holiče následně zemřel na otravu krve.

K. Havelka    Autor bratislavského PKO pocházel z Brna
Prof. Ing. Dr. techn. Karel Havelka, DrSc. (13. ledna 1900 Brno – 15. září 1970 Bratislava) byl jako stavební inženýr uznávaným odborníkem v oblasti železobetonových konstrukcí. Jako vysokoškolský pedagog v Brně byl v r. 1940 doporučen za profesora SVŠT (dnes STU) v Bratislavě, kde po válce působil ve funkcích děkana fakulty, 1949-50 rektora a později prorektora. Byl autorem projektu PKO a střední školy na Kalinčiakově ul. v Bratislavě, věžového vodojemu v Trnavě.

Středověká Bratislava    „Věčné“ spojenectví protestantů českému povstání nepomohlo
Dne 15. ledna 1620 se v Bratislavě sešli představitelé protestantských stavů z Čech, Moravy, Slezska, Rakouska a Uherska, aby z podnětu sedmihradského knížete Gabriela Bethlena, který podporoval české stavovské povstání z května 1618 a na čele protihabsburské opozice obsadil velkou část horních Uher i samotný Prešpurk (14. 10. 1619) uzavřeli tzv. věčné spojenectví. Následně se však na sněmu v Banské Bystrici v srpnu 1620 nechal zvolit uherským králem a uzavřel příměří s císařem Ferdinandem II., čím nejen přispěl k porážce českého povstání na Bílé Hoře, ale záhy musel opustit i Bratislavu a nakonec uzavřel mír s císařem v Mikulově 6. ledna 1622.

V. Mencl    Průkopník ochrany a obnovy historických památek
Doc. ing. arch., dr. tech. Václav Mencl (16. ledna 1905 Plzeň – 28. července 1978 Sušice) v letech 1928-39 pracoval na Státním referátu na ochranu památek v Bratislavě, zasloužil se o opravu románských a gotických kostelů v Kežmarku, Levoči, Prešově, Banské Štiavnici, Kremnici a Banské Bystrici, konzervaci hradů Devín, Beckov, Trenčín a Spišského hradu. S manželkou byli průkopníky památkové péče na Slovensku. Česká beseda mu věnovala medialon v č. 3/1999 a v č. 7-8/2007.

J. Moserová    Vzpomínka na mimořádnou lékařku
Lékařka, spisovatelka, překladatelka, výtvarnice a politička doc. MUDr. Jaroslava Moserová - Davidová, DrSc. (17. ledna 1930 Praha – 24. března 2006) jako specialistka na popáleniny ošetřovala i Jana Palacha. Po revoluci v 90. letech působila jako velvyslankyně, předsedala UNESCO, 1996-96 byla místopředsedkyní Senátu PČR. Krajané v Bratislavě se s ní setkali na besedě v roce 2004.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na své programy
Mgr. Štefan Vraštiak zve příznivce KPČK ve středu 7. ledna v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17) na pásmo filmů: „novinka Pavla Barabáša Žiť pre vášeň (2014, 60 min.), ktorý získal Grand Prix a Cenu divákov na MFF horských filmov Poprad 2014 + Radosť zo života: herec Pavol Juráň, nedožitá 55 (2008, r. M.Petráňová, 27 min.) + blahoželáme jubilantovi spisovateľovi Petrovi Jarošovi (22.01.1940) GEN.sk (13 min.).“

Výročí J. Husa    Církev s Husovým odkazem
Církev husitská, dnes Církev československá husitská, vznikla 8. ledna 1920 na schůzi Klubu reformního duchovenstva v Praze jako reakce na postavení katolické církve v předcházející monarchii s cílem pokračovat v tradici reformace s důrazem na husitství. Iniciátorem byl katolický kněz Karel Farský, jenž byl zvolen prvním patriarchou nové církve, oficiálně státem uznané 15. září 1920. O jejím působení na Slovensku psala ČB v č. 2/2002.

K. Čapek    Karel Čapek a Slovensko
Novinář, spisovatel a dramatik Karel Čapek (9. ledna 1890 Malé Svatoňovice - 25. prosince 1938 Praha) napsal několik děl na Slovensku. Zejména v Trenčianských Teplicích, kde jeho otec MUDr. Antonín působil v letech 1910-23 jako lékař, ale i později například v Tatranské Lomnici nebo na Oravě. O tvorbě bratří Čapků na Slovensku psala Česká beseda např. v č. 12/1998 a v č. 7-8/2002, v němž se věnovala i jejich pobytu na Oravě.

K.Kálal    Velký propagátor Slováků
„Prešpurk jeť ráno slovenský, v poledne maďarský a večer německý“, napsal učitel a spisovatel Karel Kálal (9. ledna 1860 Rakov – 4. dubna 1930 Praha), který už od konce 19. století propagoval ideu česko-slovenské vzájemnosti. Aktivní účastník setkání Českoslovanské jednoty v Luhačovicích inicioval I. sjezd přátel Slováků, organizoval aktivity na podporu slovenských studentů, dopisoval do českých i slovenských časopisů, napsal česko-slovenský slovník, přehled slovenských dějin, knihy popisující život pod Tatrami a propagující Slovensko. Spolu s právníkem JUDr. Eduardem Ledererem a básníkem Adolfem Heydukem informovali B. Bjornsona o událostech v Černové 1907, díky němuž se poprvé v zahraničí začalo psát o národnostním útlaku slovanského národa pod Tatrami.

Busta od L. Korkoše v bratislavské Rači    Zakladatel průvodcovské činnosti v Bratislavě
Pedagog a spisovatel Vladimír Plicka (10. ledna 1890 Vídeň – 26. června 1965 Bratislava) po učitelském ústavu v Poličce učil ve Znojmě a Výprachticích, další studium na pražské univerzitě však přerušila válka, po níž začal dráhu středoškolského profesora v Bratislavě, kde se také začal věnovat průvodcovské činnosti. Kromě próz zachycujících zejména prožitky z války zpracoval učebnici slovenštiny a dějiny literatury, věnoval se i historickým tématům (Slovenské hrady I-II).

H. Bartošová    Zakladatelská osobnost slovenského profesionálního zpěvu
Sopranistka a první sólistka SND, národní umělkyně Helena Bartošová-Schützová (11. ledna 1905 Budapešť – 8. února 1981 Rychnov nad Kněžnou) vytvořila v letech 1924-1964 na scéně SND v Bratislavě okolo 150 postav. Vzpomínky její dcery Heleny Jurasovové přinesla Česká beseda v č. 3/2005.

A. Adámek    Dohlížel na obnovu Bratislavského hradu
Architekt Arnošt Adámek (11. ledna 1910 Ostrava – 24. ledna 1979 Bratislava) po prvních zkušenostech na rodném Ostravsku působil od r. 1936 v Trenčíně, odkud jeho cesta vedla do Bratislavy, kde tři desetiletí jako středoškolský profesor vychovával mladou stavařskou generaci. Nadále však projektoval, v Bratislavě například obytné domy na Šancové a Legionářské ul., nejznámější je však spoluúčast na výstavbě původního Zimního stadionu a stavební dohled na obnově bratislavského hradu. Mimo ní zanechal několik budov v Prešově, Žilině nebo laboratoře TSÚS v Tatranské Štrbě. O jeho tvorbě psala ČB v č. 3/2002.

M. Hloušková, foto: ndbrno.cz    Operní kariéru začala v Bratislavě
Operní pěvkyně a hudební pedagožka Marie Hloušková (2. ledna 1895 Čáslav – 29. června 1940 Brno) ze začátku vystupovala jen koncertně, až v letech 1920 až 1922 nastoupila v bratislavském SND, později vystupovala v Praze, ale zbytek života spojila s Brnem, kde kromé účinkování v divadle založila také soukromou operní školu.

erb Holíče    Moravský knihtiskař v Holíči
Knihtiskař Jan Hostaša (Hostacha, 2. ledna 1860 Kostelec u Kyjova – 30. července 1894 Holíč) se významně zapsal do déjin města Holíč, kde založil knihtiskárnu spojenou s prodejnou papírnictví, která s podobnými tiskárnami v Senici a Myjavě šířila kulturu a osvětu v regionu dolního Pomoraví. Tiskárna přežila až do znárodnění začátkem 50. let 20. století.

foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční program na závěrečném Kulturním večeru
Závěrečné setkání v rámci Kulturních večerů ČSB 9. prosince 2014 obohatila kulturním programem korepetitorka opery Slovenského národního divadla Milada Synková. S Ženským zpěváckým sborem města Bratislavy uvedla přítomné do vánoční nálady přehlídkou vánočních zpěvů, pastorále a koled evropské a české národní tvorby. Program večera zachytil Ing. Ladislav Bábíček, jenž ze svého videozáznamu vybral několik snímků do naší fotogalerie.

       
  • > > > archív zpráv, pozvánek a zajímavostí z roku 2014