Setkání české poetičnosti se slovenskou baladičností

Do 1. listopadu je ve Výstavním pavilonu SNM Podhradie otevřena výstava děl 22 výtvarníků českého a moravského původu pod názvem „Střetnutí a vzpomínky / Spomienky a stretnutia”. Přehlídka širokého okruhu tvorby v oblasti malířství, grafiky, sochařství, plastiky, keramiky, artexu či fotografie se koná pod záštitou velvyslankyně ČR Lívie Klausové, jež byla osobně přítomna na slavnostním zahájení. Slovenskou stranu zastupovala Alena Kotvanová, ředitelka Kanceláře Úřadu zplomocněnkyně vlády SR pro národnostní menšiny. Předsedkyně Českého spolku Bratislava, který je hlavním organizátorem výstavy s finanční podporou MZV ČR, Ing. Hana Husenicová poděkovala přítomným, že i v deštivém počasí si našli cestu do nepříliš dobře přístupné galerie.
Generální ředitel Slovenského národního muzea PhDr. PaeDr. Viktor Jasaň si na úvod zavzpomínal na začátky své profesní kariéry, kdy ve spolupráci s českými vědci zachraňoval památky v Levoči a odkdy zůstává ve stálém kontaktu s českými odborníky, proto vítá příležitost před nastávajícím výročím vzniku společného státu prezentovat umělce, kteří svým životem a tvorbou vyjadřují propojení obou národů.
Kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý připomněl úzké vazby českých výtvarníků ke Slovensku už od poloviny 19. století, kdy Josef Mánes zachytil na svých kresbách a obrazech konkrétní slovenské krojované postavy. Zdůraznil, že tato doposud nejrozsáhlejší výstava výtvarníků českého a moravského původu, žijích na Slovensku, je v pořadí už šestnáctá od poloviny 90. let, kdy vznikla tato tradice jejich kolektivní prezentace, a které se doposud dočkaly na tři desítky instalací ve vice městech Slovenska i na Moravě. Vystavovaná díla, jak uvedl, jsou v řadě případů výrazem prolínání typické české poetičnosti ve výtvarném umění se slovenskou baladičností, a vztahy výtvarného umění obou národů po rozdělení společného státu vyjádřil holanovským „K tobě se vzdaluji”.
Výstavní pavilion Podhradie na Žižkově ul. 16 v Bratislavě je přístupný každý den od úterý do neděle od 10 do 17 hod.

Atmosféru vernisáže na fotografiích zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

Pozvánka Pozvánka Čestní hosté Čestní hosté Čestní hosté s kurátorem Auditorium I. Bázlik Zahájení GŘ V. Jasaň GŘ V. Jasaň Ing. H. Husenicová Kurátor B. Bachratý Kurátor B. Bachratý Auditorium Čestní hosté Přípitek Z vystavených děl Z vystavených děl Z vystavených děl Z vystavených děl Přípitek s účinkujícími
Text: Jiří Výborný