Vlastivědná akademie na trase Hukvaldy, Štramberk, Nový Jičín

Dne 13. června 2015, účast: 48 členů spolku a přátel české kultury.
Organizátor Ing. Jiří Nevřela.

Hukvaldy. Nynější obec má původ v obci Sklenov s první písemnou zmínkou v roce 1294. Na Hukvaldy byla obec přejmenována až v roce 1982. Dnes se obec skládá ze čtyř částí: Hukvald, Horního Sklenova, Dolního Sklenova a Rychaltic. Dominantu obce tvoří zřícenina jednoho z největších hradů na Moravě, jehož počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Součástí hradu je rozsáhlá obora s alejemi buků, dubů, kaštanů a lip, v níž žije stádo muflonů a daňků. V den naší návštěvy byla na hradě živá ukázka středověkých dílen a živností v dobových krojích s názvem „Jak se žilo a jak bylo“.
V roce 1854 se narodil v rodině řídícího učitele ve staré škole nejvýznamnější hukvaldský rodák, génius české hudby, hudební skladatel Leoš Janáček. Domek a jeho interiér, v němž Janáček pracoval, zůstal po skladatelově smrti v srpnu 1928 nezměněn a po doplnění o expozici z Janáčkova mládí, jeho pozdějšího života i díla se stal v roce 1933 Památníkem Leoše Janáčka. V době naší návštěvy však nebyl otevřen. Na počest skladatele se v místním amfiteátru v oboře již tradičně konáva Mezinárodní hudební festival „Janáčkovy Hukvaldy“. Ve dnech 27. června – 12. července 2015 to bude již XXII. ročník.

Štramberk je horské městečko v centru Štramberské vrchoviny, vzdálené 6 km na východ od Nového Jičína. Štramberk založil 4. prosince 1359 syn českého krále Jana Lucemburského a české královny Elišky Přemyslovny moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský, mladší bratr římského císaře a českého krále Karla IV. povýšením podhradí na město.
Městu i širokému okolí vévodí zřícenina hradu Strallenberg s válcovou věží zvanou Trúba. Neopakovatelný architektonický unikát představuje urbanistický soubor lidové architektúry roubených chalup z 18. a 19. století, z nichž převážná většina tvoří městskou památkovou rezervaci.
Štramberk proslavil voňavý cukrářský výrobek – perníkové „Štramberské uši“, které zde pečou již dlouhá staletí na paměť legendárního vítězství štramberských křesťanů nad tatarským vojskem 8. května 1241.

Nový Jičín (německy Neutitschein) je okresní město v Moravskoslezském kraji, 34 km jihozápadně od Ostravy na řece Jičínce. Žije zde téměř 24 tisíc obyvatel.
Je známé především pravidelným čtvercovým náměstím s podloubím a historickým renesančním domem Stará pošta, Žerotínským zámkem a bohatou česko-německou historií. Sídlí zde Muzeum Novojičínska. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací. Roku 2001 byl Nový Jičín vyhlášen Historickým městem roku. Nový Jičín je sídlem známé firmy na výrobu klobouků zn. Tonak. Zemřel zde slavný generál Ernst Gideon von Laudon.
Nejstarší písemná zpráva o městě pochází z r. 1313, kdy král Jan Lucemburský vydal na prospěch města listinu, která mu uděluje právo vybírat clo a mýto na důležité obchodní cestě. Proto Nový Jičín váže svůj vznik s datem udělení tohoto privilegia. Zakládací listina města se nedochovala.
Toto byly tři lokality, které jsme v rámci našeho programu navštívili. Fotodokumentaci z této akce (viď přílohy) pořídila Ing. Viera Bábíčková, DVD s videoprezentací Ing. L. Bábíček.
Text: Ing. Ladislav Bábíček

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

Filmujeme Gilotina Muzikanti Hradní kaple Hradby Kuchyně Kožešník Polní kuchyně Ruční práce Ruční práce Horní nádvoří Razič mincí Výhled z věže Pohled na kapli Na vyhlídce U autobusu V autobuse Hukvaldy Cestou na hrad Dančí obora Vstup do obory Vstup do hradu Zpracování vlny Na vyhlídce S řidičem L.Slovákem Štramberk Výroba uší Štramberk Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Chvilka odpočinku mapa