Fotogalerie 2015 - archív

V. Klesnil a R. Brat    Čeští básníci o Moravě - 10. výročí
Dne 17. prosince 2005 Český spolek Bratislava slavnostně uvedl v Domě kultury Cultus v Ružinově svoji první vydavatelskou aktivitu - CD ROM s hudebně slovním pásmem „Čeští básníci o Moravě" v podání skupiny Starý orchestrion. Nahrávka tak zachová pro budoucí generace deset původních skladeb vedoucího skupiny dr. Vladislava Klesnila se zhudebněnými verši čtyř básníků – Vítězslava Nezvala, Františka Halase, Miroslava Floriana a Josefa Kainara, kteří v nich vyjádřili svůj vztah k jeho rodnému kraji – Moravě. Při příležitosti 10. výročí zařazujeme na portál několik fotografií z archívu dr. V. Klesnila a tehdejšího předsedy ČSB Jiřího Výborného, a také jednotlivé písně. Podrobnější informace o slavnostním uvedení nahrávky přinesla Česká beseda v č. 1/2006:


foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert Českého spolku Bratislava 2015
V pátek 11. prosince 2015 zorganizoval Český spolek Bratislava za finanční podpory Úřadu vlády Slovenské republiky v rámci programu Kultura národnostních menšin 2015 a podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Moyzesově síni na Vajanského nábřeží 12 Vánoční koncert komorního souboru Musica Bohemica Praha. Svým živým a spontánním vystoupením soubor zanechal v posluchačích skvělý dojem, jak dokumentují fotografie Ing. Ladislava Bábíčka a Ing. Milana Klubala.

foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny 2015
V sobotu 5. prosince 2015 ČSB zorganizoval pro děti svých členů a přátel již tradiční předvánoční tvořivé dílny. Děti i dospělí si opět pod odborným vedením výtvarnice Evy Linhartové – Bachraté a její rodiny vyráběli různé sváteční ozdoby. Fotografie z akce poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: L. Bábíček    Setkání 28. října u Památníku česko-slovenské vzájemnosti
Už tradičně se podvečer 28. října sešli u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží sympatizanti společného Československa, aby si uctili památku výročí vzniku společného státu. Potěšitelné je, že i když letos přišlo opět o něco méně lidí než vloni, mezi vystupujícími stále přibývají představitelé mladší generace. O skutečné oživení letošních oslav v Bratislavě se postarali členové Historického klubu 2. jezdeckého sibiřského legionářského pluku na koních. Fotografie z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání české poetičnosti se slovenskou baladičností
Do 1. listopadu je ve Výstavním pavilonu SNM Podhradie otevřena výstava děl 22 výtvarníků českého a moravského původu pod názvem „Střetnutí a vzpomínky / Spomienky a stretnutia”. Přehlídka širokého okruhu tvorby v oblasti malířství, grafiky, sochařství, plastiky, keramiky, artexu či fotografie se koná pod záštitou velvyslankyně ČR Lívie Klausové. Výstavní pavilion Podhradie na Žižkově ul. 16 v Bratislavě je přístupný každý den od úterý do neděle od 10 do 17 hod. Atmosféru vernisáže zachytil Ing. Ladislav Bábíček.


Mikulov, foto: Ing. L. Bábíček    Poznávací zájezd na trase Valtice a Mikulov
Český spolek Bratislava zorganizoval dne 26. září 2015 pro 41 členů a příznivců české kultury poznávací zájezd na jižní Moravu s návštěvou měst Valtice a Mikulov. Obě města se nacházejí v okrese Břeclav a svým návštěvníkům mají po kulturně-historické stránce mnoho co ukázat. Fotodokumentaci ze zájezdu pořídil Ing. Ladislav Bábíček.


foto: Ing. L. Bábíček    Vlastivědná akademie na severní Moravě
V sobotu 13. června Ing. Jiří Nevřela s výborem ČSB zorganizovali další vlastivědnou poznávací akademii pro 48 členů spolku a přátel české kultury na trase Hukvaldy, kde právě probíhala ukázka středověkých řemesel „Jak se žilo a jak bylo”, dále Štramberk a Nový Jičín. Fotografie z akce poskytli Ing. Viera Bábíčková a Ing. Ladislav Bábíček.

foto: M. Klubal    Přednáška o básníku V. Holanovi
V rámci pravidelných kulturních večerů Českého spolku Bratislava v úterý 28. dubna 2015 připravil kunsthistorik PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. umělecké pásmo pod názvem „K tobě se vzdaluji“, věnované životním výročí básníka Vladimíra Holana (16. září 1905 Praha – 31. března 1980 Praha). Fotografie z večera, v jehož úvodu odevzdal jménem členů ČSB místopředseda J. Výborný předsedkyni spolku Ing. Haně Husenicové kytici k jejímu nadcházejícímu životnímu výročí, poskytl ing. Milan Klubal. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

foto: M. Klubal    Přednáška o Slezsku
V rámci pravidelných kulturních večerů Český spolek Bratislava v úterý 31. března 2015 připravil přednášku historik profesor PhDr. Dan Gawrecki, CSc., vedoucí Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě „Slezsko – součást České republiky“. Fotografie z ní poslal ing. Milan Klubal.

Velikonoční tvořivé dílny 2015    Velikonoční tvořivé dílny 2015
V sobotu dne 28. března 2015 ČSB zorganizoval pro děti svých členů a přátel již tradiční předsváteční velikonoční tvořivé dílny. Tu si děti sami opět pod odborným vedením výtvarnice paní Evy Linhartové – Bachraté a jejího syna Radka Bachratého, autora mnohých dětských televizních her, zdobily velikonoční vajíčka a vyráběly různé velikonoční ozdoby. Celý průběh této zdařilé akce zdokumentoval na videozáznamu Ing. Ladislav Bábíček a na sérii fotografií, které přikládáme, jeho manželka Ing. Viera Bábíčková.

foto: M. Klubal    Masopustní podvečer
Únorový Kulturní večer ČSB patřil už tradičně vystoupení Slovácké cimbálové hudby. Atmosféru programu zachytil několika snímky Ing. Milan Klubal a můžete je shlédnout v naší fotogalerii.

J. Smyčková    První Kulturní večer 2015
Úvodní setkání v rámci Kulturních večerů ČSB koncem ledna 2015 věnovali organizátoři významnému životnímu jubileu dlouholeté členky ČSB a bývalé sopranistky opery Slovenského národního divadla Jarmily Smyčkové. Po úvodním blahopřání přítomní shlédli videoprogram, který ze starých nahrávek a fotografií sestavil Ing. Ladislav Bábíček. Průběh večera fotografiemi zachytil Ing. Milan Klubal.

> > > starší fotogalerie z roku 2014