První Kulturní večer 2015

Úvodní setkání v rámci Kulturních večerů ČSB koncem ledna 2015 věnovali organizátoři významnému životnímu jubileu dlouholeté členky ČSB a bývalé sopranistky opery Slovenského národního divadla Jarmily Smyčkové. Po úvodním blahopřání přítomní shlédli videoprogram, který ze starých nahrávek a fotografií sestavil Ing. Ladislav Bábíček. Průběh večera fotografiemi zachytil Ing. Milan Klubal.

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal