Vánoční koncert Českého spolku Bratislava 2015

V pátek 11. prosince 2015 zorganizoval Český spolek Bratislava za finanční podpory Úřadu vlády Slovenské republiky v rámci programu Kultura národnostních menšin 2015 a podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Moyzesově síni na Vajanského nábřeží 12 Vánoční koncert komorního souboru Musica Bohemica Praha.
Soubor s třicetiletou tradicí interpretuje hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Podle toho přizpůsobuje i své složení. V bratislavském vystoupení předvedl časti Gloria, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei z vánoční mše, potom v úpravě Jaroslava Krčka vánoční a adventní písně jiných národů a řadu vánočních českých, moravských a slovenských koled.
Umělecký vedoucí, dirigent a zakladatel souboru Jaroslav Krček je všestranný hudebník, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho i unikátních hudebních nástrojů a zpívá. Pěveckými sólisty souboru byli Petra Havránková a Karel Jakubů. Petra Havránková absolvovala bakalářské a magisterské studium na pražské HAMU u prof. Jany Jonášové. Karel Jakubů je absolventem pardubické konzervatoře oboru sólový zpěv – baryton v letech 1998–2004.
Svým živým a spontánním vystoupením soubor zanechal v posluchačích skvělý dojem. Z vystoupení souboru i ze závěrečného pohoštění přítomných předkládáme fotografie Ing. Ladislava Bábíčka, který pro dokumentaci Českého spolku Bratislava spracoval i filmový záznam na DVD.
Text: Ing. Ladislav Bábíček

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček Přivítání místopředsedou ČSB, foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček foto: L. Bábíček

Další fotografie připojil Ing. Milan Klubal:

foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal foto: Ing. M. Klubal