Archiv aktualit, pozvánek a zajímavostí 2016

z díla A. Zimmermanna    Proslavil hudební život v Prešpurku
Houslista, varhaník, hudební skladatel a dirigent Anton Zimmermann (27. prosince 1741 Breitenau/ Široká Níva u Krnova – 16. října 1781 Bratislava) patřil k nejvýznamnějším představitelům raného klasicizmu. Po studiích půbil jako varhaník v Hradci Králové odkud na pozvání biskupa, pozdějšího uherského primase a kardinála Josepha Batthyanyiho přišel na začátku 70. let 18. století do tehdejšího sídelního uherského města Prešpurku, kde ho pověřili vedením knížecího orchestru s titulem „fürstlicher Hofkompositeur“. Od roku 1780 byl varhaníkem v katedrále sv. Martina.


V. Chlumecký    Spoluorganizoval Interhelpo
Publicista a spisovatel Václav František Chlumecký (30. prosince 1861 Skuteč – 30. září 1944 Banská Štiavnica) po nedokončených studiích gymnázia ve Vídni se vyučil za malíře skla a porcelánu a jako dělník v různých profesích procestoval několik měst tehdejší monarchie, kde se zapojoval do formujícího se dělnického hnutí a přispíval do proletářského tisku včetně utopistické prózy a poezie. Od 90. let 19. století žil na středním Slovensku, po vzniku ČSR působil jako redaktor a senátor Národního shromáždění. S otcem A. Dubčeka a dalšími se podílel na organizaci družstva Interhelpo do sovětského Turkestánu (založené 1. května 1923 v Žilině).

foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
ČSB ve spolupráci s výtvarnicí Evou L. Bachratou tradičně připravil Tvořivé dílny pro děti i dospělé orientované na tvůrčí práci při přípravě sváteční výzdoby. Letošní sobotní odpoledne v sále Csemadoku fotografiemi přiblížil Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

A. Lustig na besedě v Bratislavě 2005    Arnošt Lustig na Slovensku
Dílo spisovatele a publicisty Arnošta Lustiga (21. prosince 1926 Praha – 26. února 2011 Praha) bylo výrazně poznačeno osudy Židů za druhé svétové války a osobními zážitky z koncentračního tábora, přesto mu nechyběl svojský humor a pohled na svět okolo. jeho knihy vyšli i ve slovenštině (jak o tom psala ČB v č. 6/2005 a 3/2006).

foto: ND Praha    Velká osobnost slovenského divadla
Herec a režisér Drahoš Želenský (vl. jménem Karel Drápal, 23. prosince 1896 Praha – 15. února 1959 Praha) pocházel z herecké rodiny a začínal u kočovných společností. Později (i díky otci) hostoval na různých scénách včetně Národního divadla v Praze a divadel v Plzni, Olomouci nebo Ostravě. Koncem 20. let přišel jako herec a režisér do Východoslovenského národního divadla do Košic, odkud v r. 1931 pŕešel jako režisér opery do SND v Bratislavě. Po válce spoluzakládal Novou scénu v Bratislavě, kde byl prvním šéfem činohry. Stál také u zrodu Dedinského divadla a divadla ve Zvolenu, přednášel na bratislavské konzervatoři a VŠMU.

opona    Česká divadelní opona v Martině
Na Štědrý den 1891 z Prahy do Národního domu v Martině (slavnostně otevřeného rok předtím) přivezli oponu s nápisem „Bratřím Slovákům Umělecká beseda“, jejímž autorem byl malíř Karel Vítězslav Mašek (1. září 1865 Komořany – 24. července 1927 Praha). Začátkem 50. let (v souvislosti s přejmenováním na Armádní divadlo) byla opona odstraněna a dnes je umístěna v Etnografickém muzeu SNM v Martině.

Hej Mistře 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v katedrále sv. Martina
Vesnický učitel Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) pocházel z učitelské rodiny, po studiích na piaristickém gymnaziu chtěl studovat filozofii, ovládal několik jazyků, ale nakonec strávil většinu života jako pomocný učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Sbíral lidové písně, ale jeho nejznámějším dílem je Česká mše vánoční (Hej, mistře) z roku 1796. I letos zazní v Dómu sv. Martina na adventním koncertu, organizovaném Velvyslanectvím ČR a městskou částí Bratislava - Staré Město v neděli 11. prosince v 19 hod. v podání v podaní amatérskeho Svatováclavského zboru a orchestru z Dolných Bojanovic pod vedením Lucie Škrhákové.

sál Csemadoku    Předvánoční posezení
Poslední v roce Kulturní večer Českého spolku Bratislava bude tradičně vyhrazen Předvánočnímu posezení, a to v úterý 13. prosince 2016 v 17 hod. v sále Csemadoku. Setkání na závěr roka je určeno besedě, vzpomínkám na společné programy v uplynulém roce a plánům na rok následující.

foto: uniba.sk    Zakladatel Ústavu správního práva
Profesor JUDr. Karel Laštovka (14. prosince 1876 Kolín – 10. června 1941 Praha) po studiu práva pracoval ve finanční správě a po vzniku ČSR přešel do veřejné správy. Od roku 1921 půšobil jako profesor správního práva na Univerzitě Komenského, kde vybudoval Ústav veřejného práva, podílel se na vzniku různých státních i samosprávních institucí. Zastával také řadu funkcí v rámci Právnické fakulty včetně děkana a také celé Univerzity, v ročníku 1924-25 byl rekotorem Univerzity Komenského. Po nuceném odchodu ze Slovenska se vrátil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání k 28. říjnu v Bratislavě
V pátek 28. října se jako každý rok krajané sešli s dalšími slovenskými sdruženími i politiky u Památníku česko-slovenské vzájemnosti pod sochou prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka, aby si pŕipomnéli 98. výročí vzniku ČSR. Atmosféru setkání fotografiemi přiblížil Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

J. Marvan    Jaroslav Marvan a Slovensko
Herec Jaroslav Marvan (11. prosince 1901 Praha – 21. května 1974 Praha) vytvořil mimo divadla i na 150 filmových rolí. Ze slovenských filmů hrál například v koprodukčním mezinárodním projektu Túžba zvaná Anada režisérské dvojice Jan Kádár a Elmar Klos z roku 1969, jeho roli však daboval slovenský herec. Na Slovensku hrál nejen v komedii Anděl na horách, ale například i pandura v legendárním Jánošíkovi Martina Friče z roku 1935.

P. Stahl a R. Slánský    Výročí ocenění krajanům
Na úvod tradičního Vánočního koncertu Českého spolku 12. prosince 2001 v Primaciálním paláci v Bratislavě odevzdal velvyslanec Rudolf Slánský čestné medaile Ministerstva zahraničních věcí ČR za propagaci České republiky v zahraničí dvacítce krajanů, mezi nimi i čtrnácti členům Českého spolku na Slovensku (další převzali ocenění předtím od gen. konzula J. Byrtuse v Košicích).

pozvánka    Dny Prahy v Bratislavě
Do 12. prosince 2016 se v Bratislavě uskuteční řada kulturních aktivit jako jsou výstavy, koncerty a divadelní představení pod názvem „Dny Prahy v Bratislavě“. Podobná akce se v Bratislavě uskutečnila naposledy v roce 2009 při příležitosti českého předsednictví EU. Podrobnější program najdete na internetové stránce zde.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 6. prosince v 16 hodin do kina Mladosť na hudební pásmo s Mikulášským překvapením. Podrobnější informace o dalších aktivitách KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

Graffovo kvarteto    Vánoční koncert ČSB
Pravidelný vánoční koncert ČSB se uskuteční ve středu 7. prosince 2016 v 18 hod. v Moyzesově síni FF UK na Vajanského nábr. 12. Letošním hostem je brněnské smyčcové Graffovo kvarteto, s uměleckým přednesem ho doprovází herec Jan Kačer.

erb Veľkých Kostolan se svatým Vítem    Konec bratříků u Velkých Kostolan
Po neúspěšném dobývání Trnavy se zbytky bratříckých oddílů opevnili u Veľkých Kostolan, kde je 6. prosince 1466 obklíčila vojska uherského krále Matyáše Korvína. V bojích padlo údajně na dvě tisíc bojovníků, až hrozba vyhladovění je nakonec donutila 29. ledna 1467 se vzdát. Kapitán Jan Švehla a stovka jeho bojovníků byla popravena, další zahynuli ve vězení v Budíně, část se dala do služeb krále a vytvořila jeho obávaný „černý pluk“. O bratřících na území Slovenska psala ČB v č. 1/2003, 7-8/2004, 6/2007 a 7-8/2007.

z obalu stejnojmenné knihy    Čerti, čarodějnice a jiná strašidla
Atmosféra tajemství patří k předadventnímu období, a tak výbor ČSB dohodl v rámci tradičních setkání pod názvem Kulturní večery na úterý 29. listopadu 2016 přednášku s besedou etnoložky Mgr. Kataríny Nádaské, PhD. na téma „Čerti, bosorky a jiná strašidla“.

UK Bratislava    Učená společnost Šafaříkova položila základy Slovenské akademie věd
Učenou společnost Šafaříkovu založili převážně čeští profesoři Univerzity Komenského v Bratislavě 2. prosince 1926. Prvním předsedou byl JUDr. Augustín Rath, tajemníkem prof. Albert Pražák. Po nuceném odchodu českých pedagogů v roce 1939 společnost zanikla, ale záhy ještě v létě 1939 ji nahradila Slovenská učená spoločnosť, jež se stala základem při vzniku SAVU a od roku 1953 Slovenské akademie věd.

foto: jv    Předvánoční tvořivé dílny
ČSB ve spolupráci s výtvarnicí Evou L. Bachratou a její rodinou organizuje v sobotu 3. prosince 2016 v 15 hod. tradiční Tvořivé dílny. Předsváteční odpoledne pro děti i dospělé je vyhrazeno na tvůrčí práci při přípravě sváteční výzdoby. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení dostatečného množství výtvarného materiálu a občerstvení pro nejmenší.

zvětšit foto od RomaIntegra    Interkultúrne spolunažívanie národnostných menšín v regiónoch
Občanské sdružení OZ Roma Integra uspořádalo při příležitosti státního svátku 17. listopadu cyklus besed s veřejností na téma „Interkultúrne spolunažívanie národnostných menšín v regiónoch“ v Košicích, Bratislavě a Banské Bystrici za účasti zástupců rómské, maďarské, rusínské a české menšiny. Na bratislavském setkání českou menšinu zastupoval tajemník Českého spolku Bratislava Mgr. Jiří Výborný.

hist. pohlednice    Zničení sochy legionáři
22. listopadu 1921 českoslovenští legionáři iniciovali zničení jezdecké sochy Marie Terezie (údajně byla vážně poškozena už od konce října) z roku 1896 od bratislavského sochaře J. Fadrusze na korunovačním pahorku (kde byli od 8.9.1563 do 28.9.1830) korunováni uherští králové a královny) u Reduty na dunajském nábřeží. Na stejném místě byl v roce 1938 vztyčen památník M. R. Štefánikovi sochaře Bohumila Kafky, ten však vydržel jen do roku 1940, kdy z pylonu napřed odstranili lva a v roce 1954 i samotnou sochu Štefánika (údajně ji přetavili na sochu J. A. Komenského do holandského Naardenu). Od roku 1972 je tam památník Ľudovítu Štúrovi od ak. sochaře Tibora Bartfaye.

LF UKo    Spoluzakladatel slovenské otolaryngologie
Prof. MUDr. Bedřich Wiškovský (23. listopadu 1891 Dvůr Králové – 31. března 1953 Praha) působil na bratislavské Lékařské fakultě od r. 1920, pozdéji jako přednosta Kliniky pro choroby krční a nosní, v ročníku 1934-35 děkan Lékařské fakulty Unoverzity Komenského, autor řady skript. V roce 1939 musel ze Slovenska odejít a působil na klinikách Karlovy univerzity v Praze.

foto: SND    První šéf opery SND
Houslista a dirigent Milan Zuna (24. listopadu 1881 v Nový Bydžov - 3. května 1960 Praha) se prosadil jako koncertní mistr a dirigent v České filharmonii i v zahraničí. Na výzvu Jaroslava Kvapila pomáhal budovat v letech 1920 až 23 operní soubor Slovenského národního divadla, do něhož se jako šéf opery vrátil ještě v letech 1946-51. K hostování v Bratislavě přivedl řadu velkých umělců, např. Emu Destinnovou v r. 1923. Z členů divadelního orchestru a dalších ochotníků vytvořil Bratislavský symfonický orchestr.

Vilma Jamnická na titulní obálce vzpomínkové knihy Elixír môjho života z nakladatelství Ikar    Nezapomenutelná herečka i astroložka
Herečka, spisovatelka a astroložka Vilma Jamnická (roz. Březinová, 13. listopadu 1906 Barchov na Pardubicku – 12. srpna 2008 Bratislava) žila s rodiči krátce v rakouském Linci, až po vzniku ČSR přišli do Bratislavy, kde jako 19letá začala studovat na Lékařské fakultě. Tam se seznámila se svým budoucím manželem hercem a režisérem Jánem Jamnickým a odešla k divadlu. Hudební a dramatickou akademii absolvovala v roce 1929 a od té doby působila v činohře SND až do důchodu v roce 1968. Její filmografie čítá 27 postav.

manželé Nohelovi v r. 2004    Životní jubileum naší dlouholeté předsedkyně
V těchto dnech si připomínáme okrouhlé životní jubileum MUDr. Jany Nohelové, která ve velice složitém období od ledna 1995 do ledna 2001 stála na čele bratislavské regionální organizace Českého spolku na Slovensku (viz Z dějin spolku. Přestože od svého odchodu z funkce se spolkem neudržuje kontakt (údajně se odstěhovala k rodině na Moravu) alespoň touto cestou jí děkujeme za oněch šest let obětavé práce pro českou krajanskou komunitu v Bratislavě. Na fotografii z r. 2004 s manželem prof. ing. Jaroslavem Nohelem, CSc. (6. dubna 1934 Brno – 20. června 2011 Bratislava).

KPČK    Výročí Kruhu přátel české kultury
Kruh priateľov českej kultúry založila v Bratislavě skupina nadšenců z řad slovenské inteligence a za podpory tehdejšího ministra kultury SSR Miroslava Válka 18. dubna 1983. Oficiálně registrován však byl až 19. listopadu 1991. Od roku 1990 sdružení uděluje Cenu Kalra Čapka za rovoj česko-slovenských kulturních vztahů a propagaci díla bratří Čapků. Podrobnější informace o aktuální činnosti KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

J. Novopacky: Horska krajina    Učitel kreslení ve Svatém Antonu
Malíř Jan Novopacký (15. listopadu 1821 Nechanice – 3. srpna 1908 Slavětín u Loun) vystudoval ve Vídni, kde se zúčastnil revolučních bojů 1848. Z obavy před důsledky, ale i z důvodu materiálního zabezpečení působil už jako uznávaný krajinář v následujících letech ve službách šlechty jako učitel kreslení, až se v roce 1880 stal správcem císařské obrazárny ve Vídni. Krátce byl učitelem kreslení i v rodině Coburgů ve Svatém Antonu.

foto: Ing. L. Bábíček    Vlastivědný zájezd na jihovýchodní Moravě
V sobotu 17. září 2016 ČSB organizoval tradiční podzimní vlastivědný zájezd, letos s návštěvou lokalit Zámek Milotice, Bukovanský mlýn, Skanzen Modrá, Velehrad a Petrov – Plže. Průběh zájezdu dokumentoval a poskytl několik fotografií ze svého videozáznamu Ing. Ladislav Bábíček s chotí. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2016
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Na konci letní sezóny dovolených se Vám opět představujeme v našem pravidelném Informačním bulletinu s přehledem plánovaných aktivit ve druhém pololetí 2016….“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 2/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto z 2008    Tvůrce územního plánu Žiliny
Uznávaný urbanista Ing. arch. Antonín Stuchl (15. listopadu 1921 Bratislava – 20. července 2016 Žilina) pocházel z české rodiny, která musela v r. 1939 Slovensko opustit. Po válce vystudoval ČVUT v Praze, odkud začátkem 50. let přišel pracovat do žilinského Stavoprojektu, kde například vedl práce nad Územním plánem města, dodnes odborníky považovaný za průkopníka moderního urbanizmu v Československu. V roce 2007 mu byla udělena Cena Emila Belluša za celoživotní dílo (foto z prezetační výstavy v Bratislavě 2008). Byl jedním ze zakládajících členů Spolku Čechů na severním Slovensku a iniciátorem vzniku místních poboček ČSnS v Martině, Liptovském Hrádku a Považské Bystrici.

logo    Výročí budovy Umělecké besedy slovenské
Poslední říjnový den 1926 byla XII. výstavou UBS slavnostně otevřena budova Umělecké besedy slovenské v Bratislavě podle projektu architektů Aloise Balána a Jiřího Grossmanna, která dodnes slouží výtvarníkům. UBS byla podle vzoru pražské Umělecké besedy z roku 1863 založena na návrh malíře Jaroslava Jareše v bratislavském hotelu Savoy 3. června 1921, rovněž se třemi odbory: hudebním, literárním a výtvarným. Po válce byla činnost UBS krátce obnovena v Banské Bystrici.

pamětní deska v Kutné Hoře    Karel Havlíček Borovský a Slovensko
Spisovatel, básník a publicista Karel Havlíček Borovský (31. října 1821 Borová u Přibyslavi – 29. července 1856 Praha) cestoval od podzimu 1841, kdy znechucen opustil arcibiskupský seminář, až do října 1842, kdy prostřednictvím P. J. Šafárika odchází do Moskvy za vychovatele, i po horních Uhrách a Haliči. V prosinci 1851 ho odvezli do vyhnanství do tyrolského Brixenu.

E. Běták    Perličky ze světa očima vědce
Člen našeho spolku a dlouholetý pracovník SAV doc. RNDr. Emil Běták, DrSc. vystoupí opět v rámci našeho cyklu Kulturních večerů v úterý 8. listopadu 2016 v 17 hod. s přednáškou, jíž dal název „Perličky ze světa na dně vzpomínek“.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve ve středu 9. listopadu 2016 v 16 hod. do kina Mladosť na filmové pásmo „Mladé české a slovenské filmové nádeje“. Podrobnější informace o dalších aktivitách KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu do Nitry
Výtvarnice Eva B. Linhartová zve na výstavu své tvorby pod názvem „Medzi nebom a zemou” v Galerii Foyer ve Starém divadle Karola Spišáka v Nitře. Výstava je otevřena až do 13. listopadu 2016 denně od deseti do osmnácti hodin.

UK    Měsíc slovenské a české vzájemnosti v Univerzitní knihovně
Pod názvem „Október – Mesiac slovenskej a českej kultúrnej vzájomnosti“ je do 26. října na barokovém nádvoří Univerzitní knihovny v Bratislavě otevřena výstava českých publikací. V úterý 25. října se uskuteční v Přednáškovém sálu v 16.30 hod. panelová diskuse „Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista, národnoosvetový pracovník“, věnovaná ústŕední postavě slovenské politiky za První ČSR a prvnímu ministrovi pro správu Slovenska. Poprvé se Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti uskutečnil v říjnu 2001 pod záštitou tehdejších premiérů Miloše Zemana a Mikuláše Dzurindy z inicicativy ministrů kultury Pavla Dostála a Milana Kňažka.

foto: Hroznová Lhota    Stál při zrodu nejstaršího spolku slovenských výtvarníků
Malíř a grafik Joža Uprka (26. října 1861 Kněždub – 12. ledna 1940 Hroznová Lhota) patří k nejvýznamnějším osobnostem umění přelomu 19. a 20. století na Slovácku, kde zachytával zejména tradiční folklor. V roce 1902 byl spoluorganizátorem Umělecké výstavy slovenské v Hodoníně, jež dala základ vzniku Grupě uhersko-slovenských malířů coby prvního spolku slovenských výtvarníků. V roce 1925 byl zvolen předsedou Sdružení slovenských výtvarníků v Bratislavě. V letech 1924-37 žil v Klobušicích nedaleko Ilavy.

Bata BA    Průkopník panelové výstavby zanechal na Slovensku množství staveb
Architekt prof. ing. arch. Vladimír Karfík (26. října 1901 Idrija, Slovinsko – 6. června 1996 Brno) po studiích v Praze, Paříži a Chicagu se vypracoval na vedoucího architekta Baťovy stavební kanceláře ve Zlíně. V letech 1946-71 přednášel na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě. V Bratislavě projektoval například dva obchodní domy Baťa (i v Piešťanech a Trnavě), administrativní budovu Dynamit Nobel, sídliště Závodu míru, kostel v Petržalce, přístavbu Univerzity Komenského, jeho stavby jsou také v Partizánském, ve Svitu, v Novém Městě nad Váhom, Senici, Trenčianských Teplicích nebo Martině, projektoval první experimentální panelák v ČSR v Bratislavě, dále školy, kulturní domy nebo urbanistické plány průmyslových komplexů v Púchově a Revúci.

logo z pozvánky    Výročí Běhu vzájemnosti v Trenčíně
Nultým ročníkem Běhu vzájemnosti založila 27. října 2001 trenčínská regionální organizace Českého spolku na Slovensku (dnes Český spolek Trenčín) ve spolupráci s dalšími partnery novou sportovní tradici.

foto: L. Bábíček    Setkání k výročí vzniku ČSR
Český spolek Bratislava zve všechny své členy a příznivce na tradiční setkání u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží v den vzniku Československé republiky 28. října v 17 hod. Setkání se pravidelně zúčastňují sdružení, jejichž členové si tímto způsobem uctívají jednu z rozhodujících událostí dějin našich národů a památku všech, kdo za ideály společného státu obětovali své životy. K oživení loňských oslav přispěli členové Historického klubu 2. jezdeckého sibiřského legionářského pluku na koních, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: ČB    Architekt a malíř slovenské krajiny
Akademický architekt Jaroslav Rajchl (28. října 1926 Čemerné) se po studiích umělecké průmyslovky dal na architekturu, ale po celý život mu zůstala láska k malování, je členem Umělecké besedy Slovenska. Po celém Slovensku zanechal řadu zdravotních budov, mimo jiné byl i spoluautorem na bratislavských Kramárech, nemocnice v Bardějově, Revúci, Bojnicích, Spišské Nové Vsi a jinde.

Muzeum české kultury    Osobní archivářka odkazu TGM
Literární historička, knihovnice a etnografka Anna Horáková (roz. Gašparíková, 28. října 1896 Martin – 23. února 1987 Martin) se stala osobní archivářkou prvního čs. prezidenta T. G Masaryka. S manželem akad. Jiřím Horákem odkázali svůj dům v Martině Etnografickému muzeu SNM a v současnosti se v něm nachází Muzeum české kultury.

A. Trajan    Proslavil Piešťany
Kněz a spisovatel Adam Trajan z Benešovský (1586 Benešov – 1650 Drahovce) po studio na Karlově univerzitě působil ve Vimperku, jako evangelík se však po Bílé hoře stal exulantem, po krátkém působení v Schleiningu (Burgenland), Šoproni a Žilině se stal katolickým farářem ve Drahovcích. Psal latinsky i česky náboženské, lékařské a historické spisy, nejvíce ho proslavila oslavná báseň Saluberrimae Pistinienses Thermae, vydaná v r. 1642 v Trenčíně, v níž vychválil léčivé prameny v Piešťanech (hlavní pramen dnes nese jeho jméno).

Prokop Holý    Výročí rejsy v horních Uhrách
Po legendární bitvě u Domažlic (14. srpna 1431) se husitské oddíly sirotků obrátily na východ, část směrovala do Rakous, kde byla poražena u Waidhofenu (14. října 1431), část do Slezska, odkud zamířili v listopadu do horních Uher, kde se u Žiliny spojil oddíl sirotků a táboritů a na čele s Prokopem Holým obsadili Likavu, Nitru a Topoľčany. Oddíl Jana Šmikovského ze Žďáru údajně obsadil hrad Hrušov. Při ústupu z Uher údajně strhli most před Váh při Hlohovci. Sirotci pod velením Jana Čapka ze Sán svedli obranný boj s uherskými pronásledovateli u obce Bánov (nedaleko Nových Zámků). Poslední oddíly území Uher definitivně opustili až po porážce u Lipan v roce 1434.

B. Slovák    Choreograf ovlivnil slovenské divadlo druhé poloviny 20. století
Tanečník, choreograf a režisér Boris Slovák (22. října 1926 Kojetín – 30. prosince 1994 Bratislava) vystřídal jako tanečník a později choreograf divadelní scény v Praze, Teplicích, Mostě, Olomouci a jako šéf baletu v Opavě. Koncem 50. let se stal šéfem baletu a choreografem divadla Nová scéna v Bratislavě, v letech 1973 až 1980 v SND. Významnou měrou se zasloužil o rozvoj tance v operní a muzikálové tvorbě na Slovensku.

B. Mankovska    Blahopřejeme
V rámci konference Krajané a problém identity, která se konala ve dnech 28.- 30. září 2016 v nové budově Národního muzea v Praze byla oceněna pětice krajanů z celého světa, mezi nimi i zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Českého spolku ve Zvolenu Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., občanským povoláním vědecká pracovnice Ústavu krajinné ekologie SAV. Kromě krajanských aktivit vydala několik publikací věnovaných českým osobnostem v regionu středního Slovenska, významný podíl měla na slavnostní uvedení obnovené Masarykova studánky ve Štiavnických vrších. Srdečně blahopřejeme.

Rodina Kozákova    Odešla manželka zakladatele českých spolků na Slovensku
S hlubokým zármutkem jsme přijali oznámení o úmrtí paní Aleny Kozákové, roz. Nademlejnské po těžké nemoci dne 26. září 2016 ve věku 88 let, vdovy po ing. dr. Jiřím Kozákovi, CSc., který byl v roce 1993 zakladatelem nejstaršího krajanského sdružení Spolku Čechů na Slovensku (v roce 1994 přejmenovaného na Český spolek na Slovensku). Rodině p. Kozákové vyjadřujeme dodatečně upřímnou soustrast, čest její památce.

foto z pozvánky    Výročí obnovy Masarykovy studánky u Banské Belé
Z iniciativy Českých spolků v Bratislavě a ve Zvolenu a zásluhou Lesní správy a starosty obce Banská Belá byla v sobotu 7. října 2006 slavnostně znovu odhalena pamětní deska u Masarykova pramene, pojmenovaného na počest jeho zastávky u ní během návštěvy středního Slovenska 25. 8. 1923. Při příležitosti 10. výročí zařazujeme několik archivních fotografií na doplnění podrobnějšího článku v České besedě č. 11/2006.

700 let od narození Karla IV.    Karel IV. z pohledu slovenské historie
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 11. října 2016 v 17 hod. na přednášku historičky PhDr. Daniely Dvořákové, CSc. na téma „Karel IV. z pohledu slovenské historie“ v sále Csemadoku. O stopách po Karlu IV. na území dnešního Slovenska se můžete dočíst i v článku na naší stránce. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

J. Suchý    Výročí Divadla Semafor
Herec, spisovatel, básník, zpěvák a skladatel Jiří Suchý (1. října 1931 Plzeň) spolu s Jiřím Šlitrem založili pražské divadlo Semafor, 30. října 1959 zahájilo činnost premiérou hry Člověk z půdy. Rozhovor s ním přinesla Česká beseda v č. 6/1999, reportáž z jeho vystoupení na Slovensku také ještě v č.7-8/2002.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 4. října 2016 na přednášku Dr. Vojtěcha Čelka z Prahy pod názvem „Novinky českej kultúry roku 2016“. Program v sálu Csemadoku začíná v 16 hod. Podrobnější informace o dalších aktivitách KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

Senát PČR    Říjnové volby do Senátu PČR
Letošní volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční pouze na území ČR v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hod. a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hod. Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje, že na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude. Občané ČR žijící v SR mohou na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů a po vydání voličského průkazu hlasovat v kterémkoli volebním okrsku, kde jsou vyhlášeny volby. Nejblíže ke slovenským hranicím se letos jedná o volební obvody č. 79 Hodonín a 73 Frýdek – Místek. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránce Ministerstva vnitra ČR.

foto: Ing. L. Bábíček    Koncert Belcanto Duo
Podzimní část cyklu Kulturních večerů Český spolek Bratislava otevřel v úterý 13. září 2016 koncertním vystoupením Belcanto Duo. Mgr. Art. Mária Hoschek (soprán, klavír) a Miloslav Hoschek (barytón, konferenciér programu) mají za sebou již šest let společného působení na více než 170 koncertech. V jejich repertoáru jsou skladby operní, operetní, sakrální a muzikálové hudby, jež zpívají v sedmi jazycích. I před naším publikem předvedli zejména díla české a světové klasiky. Atmosféru setkání zdokumentoval Ing. Ladislav Bábíček, který poskytl několik fotografií ze svého videozáznamu. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Ing. Pavel Stahl    Vzpomínka na Ing. Pavla Stahla
Koncem září před 30 lety navždy odešel ing. Pavel Stahl (26. září 1906 Praha – 28. září 1983 Bratislava), vysokoškolský profesor v oblasti ekonomiky stavebnictví. Jako stavební inženýr přišel na Slovensko v r. 1933 doplnit strukturu železničních tratí. Ovlivněn bídnými sociálními poměry především mezi dělnictvem, angažoval se v tehdejší sociální demokracii a zapojil se i do odboje, 1941 byl zatčen a 4 roky strávil ve věznicích a koncentračních táborech. Po osvobození řídil rekonstrukci železnic až v roce 1952 po odborném sporu se stranickým vedením o nereálných termínech výstavby Tratě družby byl odsunut na Slovenskou vysokou školu technickou jako docent, později profesor ekonomiky stavebnictví (dnes manažment). V r. 1968 se zapojil do tzv. obrodného procesu, ale za veřejná vystoupení proti okupaci ČSSR byl v r. 1969 penzionován a vyloučen i ze Svazu protifašistických bojovníků, jehož byl funkcionářem.

S. Motl    Kdo vlastně vyhrál válku?
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 27. září 2016 na přednášku novináře a publicisty Stanislava Motla s videoprojekcí a besedou na téma „Nacisté pod ochranou aneb Kdo vlastně vyhrál válku?“ z cyklu Stopy, fakta, tajemství. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

foto: piestany.sk    Spoluzakladatel Balneologického mueza v Piešťanech
Muzeolog Václav Vlk (28. 9. 1886 Solnice u Rychnova nad Kněžnou – 22. srpna 1922 Praha) byl v letech 1921-39 správcem lázní v Piešťanech, kde se výrazně zasloužil o jejich rozvoj, vznik lázeňského parku, termálních jezírek, golfového hřiště. Spolu s bratry Imrichem a Ľudovítem Winterem inicioval v roce 1928 založení Balneologického muzea, jehož základem se stala jeho soukromá sbírka. Přispěl k archeologickému výzkumu v okolí Piešťan, zachránil řadu památek na M. R. Štefánika a revoluční události 1848-49. Po nuceném odchodu ze Slovenska v roce 1939 působil v Mariánských Lázních.

MKVZČ    Konference „Krajané a problém identity“ bude v září v Praze
Po dvouleté přestávce se 28.- 30. září 2016 v nové budově Národního muzea uskuteční konference Krajané a problém identity. Jejími partnery jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní muzeum, Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. První dva dny budou jednací o tom, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržovat, třetí den bude věnován návštěvám pamětihodností. Informace jsou na zahranicnicesi.com, registrovat se lze na adrese info@zahranicnicesi.com nejpozději do konce srpna 2016.

logo    Krajanský festival
Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2016 letos jubilejní 10. ročník krajanského festivalu, který naváže na konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. K účasti na festivalu jsou zváni krajané hudebníci, zpěváci, tanečníci, divadelníci či kronikáři z celého světa. Slavnostní uvítání se koná 29. 9. v hlavním sále Senátu, krajanská vystoupení pak na Zámečku v Libni a v Praze – Dolních Chabrech. Slavnostní zakončení festivalu tradičním krojovaným průvodem se předpokládá na Hradčanském náměstí v neděli 2. 10. Zájemci o účast na festivalu se mohou hlásit na krajanskyfestival.eu.

logo SND    Scénograf vytvořil logo SND
Grafik, malíř a scénograf Čestmír Pechr (30. září 1926 Mladá Boleslav – 15. června 1999 Praha) po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové pracoval v loutkovém divadle v Kutné Hoře a podílel se na filmech Jiřího Trnky Staré pověsti české a Princ Bajaja. V letech 1955 až 1988 působil jako grafik a scénograf ve Slovenském národním divadle, pro které vytvořil nejen řadu plakátů, ale i logo s lipovým listem, jež se v zásadě používá dodnes. Přednášel také na VŠMU.

foto: ČB    První kustod Slovenského národního muzea v Martině
Pedagog, redaktor a botanik Václav Vraný (30. září 1851 Chvaletice – 8. září 1929 Tŕstie nad Tisovcem) přišel do horních Uher jako učitel,ale jako pansláv byl často překládán od Revúce až po Liptovský Mikuláš a Martin. Poté se uchytil jako správce tiskárny v Ružomberku a první kustod Slovenského národního muzea v Martině. Děd JUDr. Vladimíra Clementise.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Paní Katarína Vraštiaková z Kruhu přátel české kultury poslala aktuální vydání Bohemia 4/2016 s upřesněním podzimních programů. V pátek 23. září bude v 18 hod. v Divadle Malá scéna (Dostojevského rad 7) „Prehliadka víťazných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov 27. Igric 2016“. Podrobnější informace o dalších aktivitách KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

Senát PČR    Diaspora jako partner mateřského státu
Ve dnech 19.- 20. září 2016 se v Senátu PČR bude konat dvoudenní konference na téma „Diaspora jako partner mateřského státu“, kterou pořádají Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a České školy bez hranic ve spolupráci s MZV ČR a Akademií věd ČR. Konference by měla řešit potřeby různých skupin Čechů žijících v zahraničí s ohledem na klasickou krajanskou komunitu, exil či novodobou emigraci po r. 1989. Bližší informace a možnost přihlášení bude na stránkách Senátu ČR v odkazu Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí.

logo    Pozvánka jen pro nadšence
Slovenské národní muzeum bývá vždy zárukou množství zajímavých expozic a potvrzuje to i letošní letní nabídka. Kdo by se však do jeho hlavní budovy vydal zvláště na výstavu „Císař na čtyřech trůnech“ (otevřena do 21. září 2016), bude zřejmě zklamán. Čtrnáct panelů s českým textem a fotografiemi a několik odlitků bust císaře a jeho manželek působí jen skromným dojmem putovní expozice než skutečně historické výstavy. Škoda, že autoři si nedali ani trochu práce, aby podklady z ČR ve „slovenské národní“ instituci doplnili alespoň stručnou informací o vztahu Karla IV. k Uhrám a území dnešního Slovenska.

foto z Múzea v Modre    Ve jménu vlasti odmítl lásku (i jazyk)
Marie Pospíšilová (13. září 1821 Hradec Králové – 4. srpna 1876 Vídeň) byla dcerou tiskaře a knihkupce Jana Hostivíta Pospíšila a její bratr Jaroslav byl redaktorem časopisu Květy v Praze. Právě ten požádal Ľudovíta Štúra, aby cestou z Halle v září 1840 cestou doručil balíček do Hradce Králové. Štúr se tam zdržel déle zřejmě nejen z důvodu zranění na ruce a Marii věnoval několik básní (publikovaných v Květech pod pseudonymem Boleslav Záhorský), v poslední „Rozžehnání“ z února 1841 se s ní rozloučil slovy „Zapomeň, Drahá, zapomeň na hocha, jenž Ti posílá bolné rozžehnání: on na vše světa zapomene slasti, jenom nikdy, jen nikdy o své vlasti!“.

foto: Divadelní ústav    První slovenská divadelní režisérka
JUDr. Magda Lokvencová – Husáková (13. nebo 19. září 1916 Pacov – 17. ledna 1966 Bratislava) se na Slovensko dostala v raném dětství, když se její otec stal správcem vojenského hřebčince v Horních Motěšicích u Trenčína. Na naléhání otce po gymnaziu nešla na konzervatoř, ale vystudovala práva v Bratislavě, kde se sblížila se svým prvním manželem JUDr. Gustavem Husákem. Divadlu se začala naplno věnovat až po válce po vzniku Nové scény, hrála i v několika filmech a začala se věnovat i divadelní réžii, její uměleckou kariéru však tragicky přerušily politické procesy v 50. letech a k divadlu se mohla vrátit až koncem 50. let. V době zákazu působení v divadle položila základy slovenského divadelního archivníctví.

obal knihy    Zakladatel slovenské neurologie a psychiatrie
Prof. MUDr. Zdeněk Mysliveček (13. září 1881 Pelhřimov – 11. března 1974 Praha) vystudoval lékařství v Praze, po vzniku Univerzity Komenského v Bratislavě patřil mezi první profesory, na Lékařské fakultě přednášel neurologii a psychiatrii. Založil jednu z prvních devíti klinik Neuropsychiatrickou (dnes I. neurologická), od roku 1930 odešel na Karlovu univerzitu do Prahy.

hudba    Árie ze známých operet
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve ČSB na hudební vystoupení mladých umělců „Belcanto duo“ s programem Árie ze známých operet. Program se uskuteční v úterý 13. září 2016 v 17 hod. v sále Csemadoku. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

foto: Twitter    Všestranný novinář
Ing. Karel Ilja Dvořák (14. září 1956 Znojmo – 11. března 2011 Liptovský Mikuláš) přišel po maturitě na Vojenském gymnaziu v Opavě pokračovat ve studiu na vojenské vysoké škole v Liptovském Mikuláši. Už během studia rozvíjel tvůrčí aktivity ve více směrech od psaní poezie a amatérského divadla až po publicistiku, jíž se začal naplno věnovat v 90. letech jako dopisovatel řady médií, autor filmových a televizních dokumentů, šéfredaktor vydavatelství Tranoscius nebo regionálního vysílání TV Liptov. Vydal několik knih, organizoval výstavy výtvarného umění, aktivně působil ve Spolku slovenských spisovatelů a Syndikátu slovenských novinářů.

výstava v Galerii Ardan    Týden zahraničních Čechů 2006 začal v Bratislavě
Český spolek Bratislava ve spolupráci s dalšími partnery uspořádal ve dnech 15. a 16. září 2006 program pro účastníky Týdne zahraničních Čechů v Praze, podrobněji o jeho průběhu psal náš portál zde. V rámci následujícího programu v Praze byla mezi oceněnými čestným titulem „Významné české ženy ve světě" i MUDr. Eva Siracká, navrhnutá ČSB.

foto: Zámek Milotice    Vlastivědný zájezd na Moravu
ČSB organizuje pravidelný vlastivědný zájezd tentokrát v sobotu 17. září 2016 na trase Milotice – prohlídka zámku a Modrá u Velehradu (za nepříznivého počasí Milotice – Bořetice /Republika Kraví hora/). Odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul. (nad ul. Karpatskou), v případě volných míst v autobuse se lze ještě přihlásit na Kulturním večeru 13. září 2016.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury avizoval v září 2016 následující program: V úterý 6. září v kině Mladosť pásmo soutěžních filmů „Ochutnávka Igricov“ se začátkem v 16 hod. Ve čtvrtek 22. září zve v 18 hod. do Divadla Malá scéna (Dostojevského rad 7) na 27. odevzdávání národních filmových cen Igric a 24. cen slovenské filmové kritiky. Následující den v pátek v 17 hod. začne na stejném místě přehlídka vítězných hraných, dokumentárních a animovaných snímků za rok 2015. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální Bohemia 2016.

Jan Jiskra    Výročí bitvy u Lučence
Vítězství Jana Jiskry z Brandýsa u Lučence 7. září 1451 nad vojskem Jana Hunyadyho je zaznamenáno švabachem v Jasovské jeskyni na východním Slovensku (nápis objevili v roce 1923 vojáci a úředníci při mapování nově objevených podzemních prostor). Ke stejnému výročí se váže vznik obce Praha u Lučence, kterou založili osadníci jdoucí ve stopách českých vojsk, kteří do znaku umístili typický husitský kalich. Přestože český vojevůdce konal v zájmu uherského krále, v roce 1453 uherský sněm zabavil Janu Jiskrovi z Brandýsa veškerý majetek a vykázal ho ze země.

foto: trnava-vuc.sk    Vedl Zpěvácký sbor slovenských učitelů
Pedagog, dirigent a sbormistr Miroslav Jaura (10. září 1901 Doudleby nad Orlicí – 9. srpna 1974 Trnava) vystudoval učitelský ústav v Modre a učil v Zohoru, Horních Salibách, Trnavě a Hrnčiarovcích. Od roku 1921 vedl Spevácky zbor slovenských učiteľov, později dělnický zpěvokol Bradlan v Trnavě.

H. Klein    Hostil v Prešpurku L. v. Beethovena
Varhaník, dirigent a hudební skladatel Heinrich Klein (11. září 1756 Rudoltice u Lanškrouna – 26. srpna 1832 Bratislava) byl od détství považovaný za zázračný hudební talent. Do Prešpurku přišel v roce 1784 jako učitel hudby, k jeho žákům patřili například František Palacký, Josef Kumlik, Ferenc Erkel (skladatel maďarské hymny) a další. Z korespondence Ludwiga van Beethovena vyplývá, že při návštěvě 23. listopadu 1796 v tehdejší uherské metropoli byl ubytován právě u H. Kleina.

A.B.Svojsík    Zakladatel Junáka
Propagátorem a zakladatelem skautingu v českých zemích byl profesor tělocviku na žižkovském gymnáziu Antonín František Svojsík (5. září 1876 Praha – 17. září 1938 Praha, později ve jménu používal přezdívku Benjamín, kterou dostal v Českém pěveckém kvartetu). S cílem bližšího seznámení se skautingem (první skautský tábor byl v roce 1907) se v roce 1911 vydal do Anglie a po návratu napsal knihu „Český skaut“ a „Základy junáctví“, v níž myšlenky lorda R. B. Powella přizpůsobil domácím poměrům. V roce 1912 zorganizoval první tábor v Praze, v roce 1914 začal vydávat časopis „Junák – český skaut“. Po válce 7. června 1919 založil „Svaz junáků – skautů RČS“, který se rozšířil i na území Slovenska, kde nejstarší oddíl sice vznikl jako maďarský v Komárně už v roce 1913, ale ve slovenském prostředí se skauting začal šířit až po vzniku ČSR.

Trnava    Průkopník slovenského knihtisku
Knihtiskař Václav Jelínek (1. září 1731 Praha – 1823 Trnava) přišel pracovat do univerzitní tiskárny v Trnavě, kde se později osamostatnil (napřed vlastnil výčep piva) a na Halenárské ul. založil vlastní tiskárnu, která vstoupila do dějin slovenské kultury především vydáváním tvorby bernolákovské generace (Juraj Fándly, atd.). Povolení na její činnost vydala Místodržitelská rada 7. listopadu 1788 s tím, že nesmí konkurovat jeho dosavadnímu zaměstnavateli – univerzitní tiskárně. Po smrti zakladatele pokračoval v její činnosti jeho syn Jan Křtitel (Johann Baptist) Jelinek.

foto: Ing. L. Bábíček    Vlastivědný zájezd Lešná – Luhačovice
Dne 11. června 2016 zorganizoval Český spolek Bratislava vlastivědný zájezd na zámek a zoo v Lešné u Zlína a do Luhačovic, zúčastnilo se ho 50 členů a příznivců ČSB. V dopoledních hodinách se uskutečnila organizovaná prohlídka zámku, odpoledne pak návštěva tamní zoo, která je třetí nejnavštěvovanější v ČR. Otevřena byla v r. 1948 na ploše 50 hektarů, je členěna podle světadílů a chovají tam na 250 druhů zvířat. Cestou domů byla ještě volná prohlídka lázní Luhačovice. Celý zájezd fotografiemi zdokumentoval Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

foto: jv    Zakladatel přírodovědné terminologie
Jan Svatopluk Presl (4. září 1791 Praha – 6. dubna 1849 Praha) vystudoval lékařství, ale věnoval se především přírodním vědám, které také přednášel na pražské univerzitě a spolu se svým bratrem Karlem Bořivojem se zasloužil o vytvoření českého – a následně ve značné míře odvozením i slovenského – názvosloví v oblasti botaniky, zoologie, chemie, geologie a mineralogie, kde se množstvi původních termínů používá dodnes (kyslík, vápník, kukuřice, klokan, atd.).

foto: ČB    Alois Jirásek a Slovensko
Spisovatel Alois Jirásek (23. srpna 1851 Hronov -12. března 1930 Praha) navštívil třikrát střední a východní Slovensko a okolí Bardějova v letech 1896, 1897 a 1906, aby na místě poznal prostředí, do něhož umístil děj trilogie Bratrstvo. Podrobněji o jeho vztahu k území dnešního Slovenska psala Česká beseda v č. 3/2005, 6/2007 a 7-8/2007.

Divadlo Kvelb    Karel IV. navštíví Bratislavu
České centrum a CzechTourism zvou na unikátní desetimetrovou loutku Karla IV. V rámci Staroměstského kulturního léta v Bratislavě pouliční divadlo Kvelb z Českých Budějovic odehraje 19. srpna v 17 hod. na Hvězdoslavově náměstí svoje představení „Král a císař Karel IV. – Otec vlasti”.

foto z pozvánky    Klouzek a Ďubka alias Maťo a Klinček
Výtvarník a filmař Jaroslav Cita (20. srpna 1926 Vysokov u Náchoda – 10. března 2013 Náchod) začal pracovat jako úředník v závodě Rubena, ale záhy uplatnil své výtvarné schopnosti v propagačním oddělení a souběžně začal publikovat kreslené vtipy a karikatury. Od 60. let začal tvořit animované filmy, z nichž nejznámější je nejdelší čs. večerníčkovský seriál o skřítku Ďubkovi a hlemýždi Klouzkovi, o který projevila zájem Čs. televize v Bratislavě (natáčel se v Praze a Ostravě). Celkem natočil na 200 animovaných filmů, vytvořil na 12 000 kreslených vtipů a uznání i v zahraničí mu přinesly krajinářské akvarely.

J. Kumlik    Oživil hudební život Bratislavy
Hudební pedagog, skladatel a dirigent Josef Kumlik (10. srpna 1801 Vídeň – 25. května 1869 Bratislava), „jehož otec Moravan byl“, jak napsal dobový tisk, přišel do Bratislavy jako učitel hudby. V roce 1833 obnovil činnost Spolku církevní hudby (Kirchenmusikverein) při Dómu sv. Martina, čím výrazně oživil kulturní život města. Uvedení řady významných děl, zejména Beethovenovy Missa solemnis, vzbudilo pozornost v celé monarchii. Průkopnicky uvedl i díla slovenských skladatelů, např. J. L. Belly.

Čs. mužstvo MS 1962    „Černá kočka“ z Prahy
Fotbalový brankář Viliam Schrojf (2. srpna 1931 Praha – 1. září 2007 Bratislava, sportovní přezdívka „černá kočka“) začínal sportovní kariéru v klubu Admira Praha, ale po vojenské službě (Křídla vlasti Olomouc) odešel do Bratislavy posílit nové mužstvo Slovanu Bratislava, jemuž hned první sezónu pomohl k mistrovskému titulu. Za Slovan odehrál deset sezón, rok hrál v Košicích. Do historie se zapsal jako člen stříbrného čs. mužstva na MS v kopané v Chile 1962, kde byl vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu.

Moyzesova síň    Začátek rozhlasového vysílání
Československo patřilo mezi první země světa s pravidelným rozhlasovým vysíláním. Pravidelné vysílání z Prahy Kbely začalo 18. května 1923 pod názvem Radiojournal. Slovenská pobočka Radiojournalu začala vysílání 3. srpna 1926 z tzv. vládní budovy v Bratislavě, kde jí sloužily i prostory dnešní Moyzesovy síně, která sloužila jako rozhlasové koncertní nahrávací studio ještě dlouhá desetiletí (i v době, kdy rozhlas vysílal z budovy na Jakubově nám. a později na Zochově ul.) až do kolaudace dnešního sídla v „pyramidě“.

foto: Ing. L. Bábíček    Za Ing. Petrem Stahlem
V pátek 15. července jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým členem a funkcionářem Českého spolku v Bratislavě Ing. Petrem Stahlem. Smuteční obřad v síni bratislavského krematoria česky sloužil biskup bratislavské dieceze Církve československé husitské ThDr. et PhDr. Jan Hradil. Celý nekrolog si můžete přečíst zde.

foto z 2008    Zemřel ing. arch. Antonín Stuchl
Další smutná zpráva přišla ze Žiliny. V požehnaném věku 94 let zemřel jeden ze zakládajích členů Spolku Čechů na severním Slovensku Ing. arch. Antonín Stuchl (15. listopadu 1921 Bratislava – 20. července 2016 Žilina). Pocházel z české rodiny a vystudoval ČVUT v Praze, ale začátkem 50. let přišel pracovat do žilinského Stavoprojektu, kde například vedl práce nad Územním plánem města, dodnes odborníky považovaný za průkopníka moderního urbanizmu v Československu. V roce 2007 mu byla udělena Cena Emila Belluša za celoživotní dílo (foto z prezetační výstavy v Bratislavě 2008).

V. Harapes    Blahopřejeme k životnímu jubileu
Významného životního výročí se dožívá herec, tanečník, režisér, choreograf a tanečný pedagóg Vlastimil Harapes (24. července 1946 Chomutov). Rozsáhlý rozhovor s ním přinesla Česká beseda v č. 2/1996.

foto z vystoupení v Bratislavě 2004    Blahopřejeme k životnímu jubileu
Dramatik Milan Uhde (28. července 1936 Brno) vstoupil po listopadu 1989 do vysoké politiky, nejdříve jako ministr kultury. Po rozdělení federace v roce 1996 jako první předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svolal jednání představitelů čtyř ministerstev se zástupci sdružení české a moravské menšiny v SR, aby projednali jejich problémy.

fotokopie    Karel IV. a monstrance v Trenčíně
Historik a archeolog PhDr. Štefan Holčík, CSc., nás v souvislosti s pátráním po stopách Karla IV. na Slovensku upozornil na zmínku v listině v bratislavském archívu, v níž se v souvislosti s návštěvou farského/hradního kostela v Trenčíně uvádí: „…bolo nám ukazaná monštrancia,ktorú daroval Karol IV – cisár – otec vlasti – mestu Trenšín v 1.pol. 14 st./ pagina 103. publikácie Zadomovom, kniha 4.nakladataľ Topič, Praha /“. Odkaz zřejmě připomíná knihu Vlastivěda československá – Za domovem, vydanou ve zmíněném nakladatelství ve 20.-30. letech 20. století.

klikem zvětšíte    OSN zapsalo název Czechia
MZV ČR oznámilo, že do oficiálního seznamu názvů zemí OSN byla zapsána zkrácená forma „Czechia“ v anglickém jazyku a od toho odvozené verze v dalších jazycích tak, jak to v květnu schválili nejvyšší státní orgány na návrh Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Název Czechia vychází z latiny, v níž byl použit už v roce 1602. Nejstarší písemná zmínka s výrazem Česko pochází z roku 1704.

Ing. Petr Stahl    Poslední rozloučení s Ing. Petrem Stahlem
ČSB s hlubokým zármutkem přijal zprávu o tragické smrti svého dlouholetého člena a funkcionáře. Ing. Petr Stahl (10. října 1930 Praha – 10. července 2016 při autobusové nehodě na středním Slovensku) vzděláním elektrotechnik byl jedním ze zakladatelů televizního vysílání na Slovensku, po r. 1969 se uplatnil jako elektrotechnik a programátor. Od roku 1993 byl jedním ze spoluzakladatelů české krajanské organizace na Slovensku, dvě desetiletí pracoval v jeho vedoucích funkcích, v letech 2001-2004 byl předsedou krajanského sdružení v Bratislavě. Poslední rozloučení s Ing. Petrem Stahlem bude v pátek 15. července v 11.45 min. v bratislavském Krematoriu.

foto: Ing. L. Bábíček    Kulturní podvečer s paní Miladou Synkovou a jejími hosty
V rámci pravidelných Kulturních večerů uspořádal Český spolek Bratislava v úterý 31. května 2016 ve společenském sálu Csemadok hudební setkání s paní Miladou Synkovou a jejími hosty - sólisty Opery SND sopranistkou Janou Bernáthovou a barytonistou Jánem Ďurčem. Milí hosté se představili předvedením písní Antonína Dvořáka „Tři novořecké básně“ a čtyř písní Leoše Janáčka na moravskou lidovou poezii, dále áriemi z oper Bedřicha Smetany: Vok z opery Čertova stěna a Barča z Hubičky, a také závěrečného duetu Ofélie a Hamleta z opery Hamlet od Ambroise Thomase. Fotografie ze zdařilého vystoupení umělců poskytli Ing. Ladislav Bábíček (z videonahrávky) a Ing. Milan Klubal. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

mapka    Pozvánka na víkend
„Milí priatelia. Dovoľte, aby sme vás i tento rok pozvali na už 4. ročník Morava krásná zem, ktorý sa uskutoční v dňoch 9-10. júla v obci Dohňany pri Púchove,“ poslali nám pozvánku organzátoři z Občanského sdružení Morava krásná zem. Podrobnější informace o tomto spolku slovenských Moravanů a víkendovém programu najdete na stránce moravakrasnazem.eu .

J. Láznička    Herec a zpěvák odešel do Bratislavy
Herec a tenorista Jindřich Láznička (4. července 1901 Praha – 24. května 1970 Bratislava) se původně vyučil cukrářem a pekařem, no nakonec ho zlákalo divadlo. Vystřídal řadu kočovných společností i stálé scény v Českých Budějovicích, Olomouci a Praze. Hrál v řadě filmů, později i slovenských, nahrál okolo 300 gramofonových desek. Po válce ho zlákala nabídka nově vznikajícího operetního souboru Nové scény v Bratislavě, jemuž zůstal věrný až do konce života.

erb: sahy.sk    Ve službách uherské královny a Ladislava Pohrobka
Jan Jiskra z Brandýsa (asi 1400 Brandýs nad Orlicí – asi 1469), povolaný uherskou královnou Alžbětou Lucembruskou, vdovou po Albrechtovi Habsburském, aby v Uhrách hájil zájmy její a malého krále Ladislava Pohrobka před uherskou šlechtou, která se rozhodla pro jiného panovníka, obsadil 1. července 1451 se svým vojskem Šahy, kde následně opevnil tamní klášter a zanechal v něm stálou posádku.

Výhled od parlamentu na Hainburg    Přemysl Otakar II. a Prešpurský mír
Stopy českého krále Přemysla Otakara II. najdeme na více místech v okolí Bratislavy, například na hradu v nedalekém Hainburgu se v roce 1252 oženil s Markétou Babenberskou. V říjnu 1270 navštívil Bratislavu, aby uzavřel mír s uherským králem Štefanem V., ten ho však nedodržel a tak český král obsadil území od Nitry po Pezinok, Stupavu a Devín a donutil uherského krále 2. června 1271 v Pressburgu uzavřít novou mírovou smlouvu, v níž se dohodli, že český král vrátí Uhrám obsazená území, za co se uherský kraal vzdal nároku na Štýrsko, Korutany a Kranjsko. Ani tu však uherský nástupce Ladislav IV. Kumánský nedodržel, a tak Bratislava byla v rukách českého krále ještě v letech 1273 až 1276.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu
Výtvarnice a členka ČSB Eva B. Linhartová spolu s Uměleckým souborem Lúčnica a Domem umění v Piešťanech zvou na výstavu „Farby leta. Obrazy / Pastely“. Na vernisáži ve čtvrtek 2. června výstavu uvede PhDr. B. Bachratý, CSc. Expozice v Galerii Domu umění v Piešťanech potrvá do 3. července 2016 a je přístupna každý den kromě pondělí od 14 do 17 hodin, v sobotu a v neděli až do 18. hodiny.

CIS    Letní tábory a studium v Karlových Varech
„Dobrý den, rádi bychom Vaším prostřednictvím informovali přátele České republiky o možnosti zapojit děti ve věku 10-16 let do mezinárodních letních kempů v České republice. Rádi přivítáme také naše první studenty ze Slovenska. Naše mezinárodní škola nabízí IB Diploma program pro chlapce a dívky ve věku 14-18 let v Karlových Varech. Více informací naleznou rodiče na www.carlsbadschool.cz/summer-camp/,“ napsala nám Martina Poštová z Carlsbad International School se žádostí o šíření této informace na Slovensku nejen mezi krajany.

kniha    Lidové zvyky, obřady a svátky v dějinách našich národů
Český spolek Bratislava zve v rámci Kulturních večerů v úterý 28. června na přednášku s besedou etnoložky Mgr. Kataríny Nádaské, PhD. na téma „Lidové zvyky, obřady a svátky v dějinách našich národů“. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury avizoval v úterý 3. června v 16 hod. v kině Mladosť promítání filmu „Otec ma zderie tak či tak” (1980) ke výročí režiséra Otakara Krivánka a v úterý 28. června 2016 rovněž v 16 hod. film „Svatba jako řemen” (1967) k výročí herečky Ivy Janžurové. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální číslo Bohemia 2016.

foto: MZV ČR    Cena Gratias Agit 2016 i do Bratislavy
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek udělil 17. června 2016 ocenění Gratias agit, které MZV ČR uděluje od roku 1997 krajanům a přátelům ČR, kteří „nezištně prohlubují zájem zahraničí o naší zemi, napomáhají jejímu zviditelňování a příznivému obrazu ve světě". Mezi 16 laureáty letošní ceny byl ze Slovenska oceněn Vladimír Michal, zakladatel knihkupectví a vydavatelství Artfórum, jehož navrhlo bratislavské České centrum. Ocenění představuje křišťálový globus od akademického malíře Zdeňka Petra a diplom. Blahopřejeme.

BL    První lyra byla „česko-slovenská”
V červnu 1966 se v Bratislavě uskutečnil první ročník Mezinárodního festivalu taneční písně, kterou vyhrála a hlavní cenu „Bratislavská lyra“ získala píseň „Mám rozprávkový dom“ v podání Karla Gotta (autoři V. Matušík a E. Jelínková). Podle hlavní ceny se festival jmenoval až do konce 80. let.

část obalu knihy    Historik o začátcích společného státu
Historik a vysokoškolský učitel prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. (25. června 1931 Dobré u Dobrušky – 30. září 2011 Praha) mohl od roku 1969 publikovat jen v samizdatu nebo pod pseudonymy a svá stéžejní díla, týkající se československých a českých dějin 19. a 20. století, vydal až po roce 1989. Úryvek z jeho trilogie publikovala Česká beseda v č. 2/2006.

část obalu knihy    Kreslíř přírody byl zakladatelem Dikobrazu
Malíř, grafik a ilustrátor Mirko Hanák (26. června 1921 Martin – 4. listopadu 1971 Praha) se narodil na Slovensku, kde byl jeho otec správcem pily. Většinu dětství však strávil už na Moravě u babičky ve Skaličce u Zábřehu, později na studiích v Kroměříži a Olomouci. Za války dva roky studoval na Škole umění ve Zlíně, poté však byl „totálně nasazen“ v Německu. Po válce v Praze vystudoval um=eleckoprůmyslovou školu, jako karikaturista byl zakladatelem časopisu Dikobraz (podle jeho vzoru později vznikl slovenský Roháč). Jako znalec přírody a myslivosti účinkoval v televizi.

foto: Ing. M. Klubal    Oslavy výročí narození císaře a krále Karla IV.
»Při letošních oslavách sedmistého výročí narození největšího českého panovníka a římského císaře Karla IV. se všechny význačné kulturní zařízení přičinily, aby přinesly svůj pohled na život a dobu Karla IV. V minulých dnech jsem navštívil několik pražských výstav s touto tématikou a myslím si, že výstava „CIVITAS CAROLINA - aneb stavitelství doby Karla IV“ v pražském Národním technickém muzeu (NTM) stojí za pozornost,« napsal Ing. Milan Klubal a jako pozvánku na výstavu přiložil několik fotografií.

foto: Ing. M. Klubal    Náš člen na Kilimandžáru
V rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 26. dubna 2016 se člen výboru ČSB Ing. Jaroslav Kníž podělil o své zážitky z Afriky a z výstupu na nejvyšší africký vrchol Kilimandžáro. Videoprojekci fotografií z expedice zabezpečil Ing. Ladislav Bábíček. Atmosféru poznávacího podvečera svými fotografiemi zachytil a poskytl Ing. Milan Klubal. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2016
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti, letos poprvé se Vám představuji jako nedávno zvolená nová předsedkyně našeho spolku. Proto mi dovolte úvodem i touto cestou poděkovat své předchůdkyni, Ing. Husenicové, za odvedenou desetiletou práci pro náš spolek a popřát jí pevné zdraví, aby se ještě dlouho mohla s námi dělit o své bohaté zkušenosti.“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto: ČB    Jeho tvorbu ovplivnilo východní Slovensko
Malíř František Foltýn (9. června 1891 Královské Stachy – 8. června 1976 Brno) přišel na Slovensko v roce 1918 a po krátkém pobytu v Bratislavě se usadil v Košicích, v roce 1924 odešel na deset let do Paříže, poté žil v Brně. Jeho medailon přinesla Česká beseda v č. 5 / 1995.

foto: ČB    Prosadil výstavbu observatoře na Skalnatém Plese
Astronom Antonín Bečvář (10. června 1901 Stará Boleslav - 10. ledna 1965 Brandýs nad Labem) se v roce 1937 stal klimatologem ve Vysokých Tatrách a na terase hotelu na Štrbském Plese postavil dalekohled. V souvislosti s Vídeňskou arbitráží prosadil převoz dalekohledu z observatoře vo Velké Ďale (dnes Hurbanovo) a vybudování nové observatoře na Skalnatém Plese, jejímž byl prvním ředitelem a kde sestavil světoznámý hvězdný Atlas Coeli.

Milan Kudrna, foto: Ing. Svatopluk Pach, ČS Žilina    Vzpomínka na Milana Kudrnu
Začátkem června si připomínáme dlouholetého předsedu Českého spolku v Liptovském Hrádku Milana Kudrnu, jehož pozemská cesta náhle skončila 11. června 2011. Základy krajanského sdružení na Liptově položila středoslovenská regionální organizace Spolku Čechů na Slovensku, založená 12. března 1994 v Žilině, od níž se postupně osamostnily regionální organizace Českého spolku na Slovensku v Martině (13.6.1994) a v Liptovském Hrádku 1. června 1996. Od května 2005 se hrádecký spolek osamostatnil a dnes působí pod názvem Český spolek na Liptově.

SND    Druhý na čele SND
Herec a režisér Josef Hurt (11. června 1881 Olešnice - 15. dubna 1945 Terezín) přišel v roce 1921 do SND v Bratislavě, kde ho od 8. dubna 1922 po odchodu Bedřicha Jeřábka pověřili vedením. V letech 1924 až 1926 byl také režisérem a ředitelem Východoslovenského divadla v Košicích.

foto: SND    Výrazná osobnost SND
Herec, režisér, scénárista a divadelní pedagog Josef Budský (11. června 1911 Praha - 31. ledna 1989 Bratislava) začínal jako sborový zpěvák a herec v divadelních společnostech až v roce 1935 přišel do české činohry SND, z níž po jejím zrušení v roce 1938 přestoupil do slovenského souboru, kde začal působit i jako režisér. Po válce do r. 1953 byl uměleckým šéfem činohry SND a věnoval se i výchově mladé herecké generace.

foto z ČB    Přispěl ke vzdělání slovenských architektů
Architekt ing. arch. Dr. techn. Karel Hannauer (11. června 1906 Praha - 13. července 1966 Praha) patřil k významným osobnostem meziválečné architektury zejména v oblasti bytové výstavby. Se Slovenskem se setkal už v r. 1932 při kolektivním návrhu na sanatorium TBC ve Starém Smokovci. Po válce v letech 1947-1952 jako vedoucí Ústavu teorie a sociologie architektury přednášel na Slovenské vysoké škole technické, kde napsal řadu publikací, z projektů lze uvést bytový dům na Žabotově ul. v Bratislavě nebo návrh budovy ČSAD v Košicích.

foto: ČB    Profesor vedl Národopisný ústav v Bratislavě
Etnograf prof. PhDr. Karel Chotek (12. června 1881 Praha - 24. září 1967 Praha) po studiích historie a geografie v Praze pokračoval ve studiu etnografie na řadě evropských univerzit a v roce 1906 se stal členem Národopisné společnosti českoslovanské. Vědecké uznání mu přinesla rozsáhlá studie o obci Cerovo u Krupiny. V letech 1921 až 1931 byl profesorem Univerzity Komenského v Bratislavě, kde vedl Národopisný ústav. Po válce pomáhal dokumentovat národpisné sbírky v řadě míst Slovenska od Púchova až po okolí Prešova.

Zoo Zámek Lešná    Vlastivědný zájezd
Český spolek Bratislava připravuje další z cyklu vlastivědných zájezdů, tentokrát do Zoologické zahrady Zlín – Zámek Lešná a Lázní Luhačovice. Odjezd v sobotu 11. června bude tradičně v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul. (nad Karpatskou), přihlásit se a zaplatit (členové ČSB 6 €, nečlenové 8 €) lze na našich setkáních 26.4. a 31.5. 2016. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

foto z plakátu    Oslava malby Rudolfa Fily
Do 5. června je v Galerii města Bratislavy na Panské ul. otevřena výstava „Oslava maľby“ věnovaná tvorbě výtvarníka Rudolfa Fily (19. července 1932 Příbram – 11. února 2015 Bratislava). Po studiu na ŠUP v Brně přišel v roce 1952 studovat malbu na VŠVU a Bratislavě už zůstal věrný do konce života, kde působil v Ústředí uméleckých řemesel, přednášel na Střední škole uměleckého průmyslu a po r. 1989 vedl ateliér volné malby na VŠVU. Výstava představuje přes 120 děl z péti slovenských galerií a 24 soukromých sbírek.

logo    Výročí Umělecké besedy slovenské
Po vzoru Umělecké besedy založené v roce 1863 v Praze na návrh malíře Jaroslava Jareše byla v bratislavském hotelu Savoy založena 3. června 1921 Umelecká beseda slovenská, rovněž se třemi odbory: hudebním, literárním a výtvarným. Prvním generálním předsedou byl architekt Dušan Jurkovič. V říjnu 1926 dostala vlastní budovu podle projektu architektů Aloise Balána a Jiřího Grossmanna. Po válce byla její činnost krátce obnovena v Banské Bystrici.

M. Blahynka    Vzpomínka na divadelního teoretika
Muzikolog a teatrolog doc. Miloslav Blahynka, PhD. (5. června 1961 Brno – 27. září 2011 Bratislava) po studiu hudební vědy na bratislavské univerzitě působil na Pedagogické fakultě v Nitře, později v Čs. rozhlase v Bratislavě, v koncertní agentuře Slovkoncert a v Divadelním ústavu. Souběžně se věnoval pedagogické činnosti na VŠMU, od 2006 jako mimořádný profesor. Rozhovor s ním přinesla Česká beseda v č. 2/2006.

Múzeum A. Fleischmanna    Stopy díla Arthura Fleischmanna
Lékař a sochař MUDr. Arthur Fleischmann (5. června 1896 Pressburg – 2. března 1990 Španělsko) vystudoval medicínu na Karlově univerzitě a souběžně sochařství u prof. Štursy v Praze, působil ve Vídni a v Austrálii, poslední léta prožil v Londýně a proslavil se jako průkopník využití netradičních materiálů ve výtvarném umění. Bratislavský český spolek se zapojil do – zatím neúspěšného - pátrání po jeho bustě prezidenta Masaryka z roku 1935, viz take článek v ČB č. 7-8/2004.

hudba    Hudební podvečer
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve ČSB na „Oblíbené písně a árie z české a světové tvorby“ v podání Jany Juríčkové Bernátové a Jána Ďurča za klavírního doprovodu a průvodního slova Milady Synkové. Hudební program se uskuteční v úterý 31. května 2016 v 17 hod. v sále Csemadoku. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

Sv. Jan Nepomucký na Karlově mostě    Nejznámější český světec
„Janova ruka přitahuje k sobě horka“, „Svatý Jan z Nepomuku drží létu pevně ruku“ – jsou jen dvě z množství pranostik vážících se k jednomu ze svatých patronů zemí Koruny české a k dnes už historiky zpochybněnému datu jeho smrti 16. květnu 1393 (do roku 1925 svátek). Jeho sláva přišla až po třech stoletích, 31. května 1721 ho papež Inocenc XIII. prohlásil za blahoslaveného, a následně za svatého papež Benedikt XIII. 19. března 1729. Od té doby patřil sv. Jan Nepomucký k nejoblíbenějším světcům po celém katolickém světě, včetně území dnešního Slovenska, jak o tom svědčí mnohé sochy, kaple a další památky.

Výhled od parlamentu na Hainburg    Přemysl Otakar II. v Pressburgu
Stopy českého krále Přemysla Otakara II. najdeme na více místech v okolí Bratislavy, například na hradu v nedalekém Hainburgu se v roce 1252 oženil s Markétou Babenberskou. V říjnu 1270 navštívil Bratislavu, aby uzavřel mír s uherským králem Štefanem V., ten ho však nedodržel a tak český král obsadil území od Nitry po Pezinok, Stupavu a Devín a donutil uherského krále 2. června 1271 v Pressburgu uzavřít novou mírovou smlouvu. Ani tu však uherský nástupce Ladislav IV. Kumánský nedodržel, a tak Bratislava byla v rukách českého krále ještě v letech 1273 až 1276.

Češi v SR podle krajů, graf z údajů ŠÚ SR    Pět let od sčítání lidu 2011
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 763/2008 se v roce 2011 v zemích EU uskutečnilo sčítání obyvatel, domů a bytů. Ve Slovenské republice se zjišťoval stav platný o půlnoci z pátku 20. května na sobotu 21. května 2011, výsledky zveřejnil Statistický úřad SR. Podrobný přehled týkající se české a moravské menšiny v SR publikoval portál cesi.sk v rubrice „Češi v SR – statistika".

ČSBH     Letní dětské tábory s výukou češtiny
Dva turnusy úspěšného letního tábora s výukou českého jazyka ve Sluňákově opět pořádají České školy bez hranic, a to od 23. – 30. 7. a 30. 7. – 6. 8. 2016. Informace a přihlášky jsou k dispozici na stránce ČSBH. Letní tábor s výukou českého jazyka pro děti od 12 do 18 let pořádá rovněž Občanské sdružení Sedm paprsků v termínu 24. 7. – 6. 8. 2016. Tábor se koná v penzionu Pohoda v Jizerských horách a přihlášky třeba poslat do 31. května 2016 na adresu info@sevenrays.cz.

MZV ČR    Dopis krajanům z Prahy
„Letošní rok je na krajanské akce mimořádně bohatý,“ píše zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Ing. Jaroslav Kantůrek v dopise krajanům ve světě, v němž upozorňuje na tyto akce a projekty. Celý dopis, jak nám ho posunul zastupitelský úřad v Bratislavě, si můžete přečíst zde.

Cena K. Čapka    Cena Karla Čapka 2016
Letošní udělování Ceny Karla Čapka za propagování života a díla bratří Čapků a podporu česko-slovenské vzájemnosti se uskuteční v Trenčianských Teplicích v sobotu 21. května 2016. Laureáty letošní Ceny by měly být herečka Zuzana Kronerová (* 1952 Martin) a režisér Juraj Jakubisko (* 1638 Kojšov). Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální číslo Bohemia 2016.

M. Florian    Básně Miroslava Floriana v písních
Básník Miroslav Florian (10. května 1931 Kutná Hora – 10. května 1996 Praha) původně vystudoval knihovnictví, později pracoval jako redaktor v Čs. rozhlase a vydavatelství. Překládal básně ze světových jazyků i ze slovenské tvorby. Několik jeho básní zhudebnil PhDr. Vladislav Klesnil a v podání skupiny Starý orchestrion je ČSB vydal v prosinci 2005 na CD „Čeští básníci o Moravě“, např. (mp3) Doznání, U Mikulova, Z jižní Moravy, Strážnice, Samomluva nebo Litanie k jižní Moravě.

výročí    Karel IV. a Slovensko
Moravský markrabě, český král a římský císař Karel IV. Lucemburský (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha) se do dějin Zemí Koruny české zapsal jako Otec vlasti. Na území dnešního Slovenska je jeho pobyt doložen pouze na Trenčínském hradě a v Trnavě.

logo    Výtvarná soutěž pro děti
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlásily výtvarnou soutěž k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Jejím cílem je přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto se práce mohou zaměřit na jeho osobu, ale také výjevy z jeho vlády či ze života jeho rodiny. Výtvarné práce a výrobky (bez rozdílu užité techniky) lze zaslat poštou či osobně donést do recepce muzea ve Valdštejnské ul. v Praze do 18. května 2016. Všechny informace najdete v přiloženém letáku.

foto: Supraphon    Hurvínkovy devadesátiny
Druhého května 2016 dovrší jedna z nejznámějších českých loutkových postav Hurvínek 90 let života, a to je příležitost na představení a koncerty nejen v pražském Divadle Spejbla a Hurvínka. Velká interaktivní výstava pro celou rodinu „Ať žije Hurvínek“ bude například v Muzeu hlavního města Prahy až do 28. 2. 2017, další výstava bude do 23. 10. 2016 v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Na Slovensku je veselá postava známa především v souvislosti s pokutou Slovenské televizi v létě 2014 za odvysílání večerníčku Hurvínkův rok v původním znění.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na svůj program
Kruh přátel české kultury zve v úterý 3. května v 16 hod. do kina Mladosť na program „Dvaja českí velikáni” s filmem Bílá nemoc (1937) ke 120. výročí narození Zdeňka Štěpánka a 115. výročí narození Hugo Haase. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální číslo Bohemia 2016.

foto z pozvánky    Pietní vzpomínka na spoluzakladatele ČSR
Nadace Milana Rastislava Štefánika s podporou Ministerstva obrany SR zve na pietní položení věnců k Památníku M. R. Štefánika ve středu 4. května 2016 v 19 hod. při příležitosti 97. výročí jeho tragické smrti.

Lázeňské divadlo Luhačovice    Výročí Československé jednoty
Na podporu československé vzájemnosti vznikla 7. května 1895 v Praze Československá jednota. Zpočátku podporovala slovenské studenty a učně, články o Slovensku v českých knihách a časopisech, posílala na Slovensko knihy, vydala Slovenskou čítanku a časopis Naše Slovensko, podporovala další tituly ve slovenštině. Prvním předsedou byl jazykovědec a literární historik Prof. PhDr. František Pastrnek. V roce 1902 se členové spolku sešli v Luhačovicích na oslavě výročí Jana Kollára, od roku 1908 se Luhačovické porady pravidelné opakovaly a významně přispěly ke vzniku Československé republiky v roce 1918.

foto: Ing. M. Klubal    Čech v Argentině
Pozvání na přednášku s besedou v rámci pravidelných Kulturních večerů Českého spolku Bratislava v úterý 29. března 2016 přijal tajemník velvyslanectví ČR v Bratislavě Mgr. Ondřej Pometlo s vyprávěním o svém předcházejícím působišti v jižní Americe. Své vyprávění doplnil názorným vysvětlením s pomocí nástěnných map a videoprojekcí záběrů z Buenos Aires, návštěv mezi argentinskými krajany, ale i z oficiální návštěvy tehdejšího prezidenta V. Klause v Argentině a v Chile. Záběry z přednášky poskytl Ing. Milan Klubal. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Kilimandžaro    Náš člen na Kilimandžáru
Český spolek Bratislava zve v rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 26. dubna na besedu, na níž se člen výboru Ing. Jaroslav Kníž podělí o své zážitky z Afriky (s videoprojekcí). Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

logo     Hele, Havel!
Knihovna Václava Havla chce netradiční formou připomenout nedožité 80. narozeniny a vyzývá všechny neprofesionální fotografy, kterým se ho podařilo zachytit. „Rádi bychom s jejich pomocí vytvořili sbírku, která mozaiku života Václava Havla na mnoha místech doplní a svým způsobem též oslaví." Snímky lze poslat do 1. května 2016 na adresu Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na info@havel80.cz.

ČB 4/1996    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). V dubnovém čísle 1996 si můžete přečíst vybrané články, například o výstavě Krajina duše v Košicích; nadčasovém humoru Vlasty Buriana; medailon ing. Františka Odložilíka, jenž se významně zapsal do rozvoje slovenského cestovního ruchu; nebo o Tomáši Baťovi.

ČB č. 4/2006    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V dubnovém čísle 2006 si můžete přečíst například o historii krajkářství v Čechách a na Slovensku; rozhovor s vnukem Antonína Dvořáka; o vztahu dr. Edvarda Beneše ke Zvolenu; medailon geologa F. Pošepného, který se v 19. století zasloužil o průzkum mineralogických ložisek na Slovensku, a herce Pavla Trávníčka; v cyklu o českých autorech, píšících o Slovensku, ukázky z tvorby F. Halase a J. V. Friče.

Š. Vraštiak    Zemřel Mgr. Štefan Vraštiak
S lítosti jsme přijali informaci o úmrtí dlouholetého předsedy Kruhu přátel české kultury a neúnavného organizátora mnohých filmových a kulturních aktivit nejen v Bratislavě Mgr. Štefana Vraštiaka (23. dubna 1942 Žaškov - 5. dubna 2016 Bratislava). Absolvent pražské FAMU pracoval ve Slovenském filmovém ústavu i jako jeho ředitel. Zasloužil se o objev a návrat prvního slovenského filmu Jánošík z roku 1921. Od začátku 90. let vedl Kruh přátel české kultury, v němž obětavě organizoval početné filmové a kulturní aktivity, výraznou měrou se podílel na udělování Ceny Karla Čapka v Trenčianských Teplicích. Čest jeho památce.

O. Černý    Vzpomínka na zakladatele Týdnů zahraničních Čechů
Dr. Oldřich Černý (12. dubna 1926 Praha – 9. listopadu 2013 Praha) byl po únoru 1948 vyloučen ze studia práv a odešel do exilu. Ve Washingtonu byl spoluzakladatelem Československé společnosti pro vědy a umění a ve všestranné podpoře kontaktů s bývalou vlastí pokračoval i po přesídlení do Ženevy, kde jako právník pracoval v OSN. Po Sametové revoluci se všestranně se zasazoval o zlepšení vztahů české společnosti a krajanů ve světě. V r. 1999 mu prezident Václav Havel propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 2007 navštívil Bratislavu s delegací krajanů v rámci prologu k Týdnu zahraničních Čechů v Praze (foto z otevření výstavy v Galerii Ardan).

foto z webstránky    Česká audionahrávka - nabídka
„Dobrý deň prajem, hľadám dvoch česky hovoriacich dospelých ľudí, ktorí by mali zájem o nahovorenie českej reči do výukového programu pre deti so špeciálno-pedagogickými potřebami. Obvyklé nahrávanie v štúdiu 2,5 až 3,5 hod. Podmienky: hlas bez rečovej vady, ráčkovania, apod. Skúsenosti s nahrávaním hlasu, dabovaním sú veľkou výhodou, projekt nájdete na visualreading.sk,“ oslovil nás Dušan Baranec z uvedené společnosti s tím, že nahrávání je za finanční odměnu. Kontakt na něj je na uvedené stránce, případně přímo na emailu: dusan.baranec@visualreading.org.

foto: citarny.cz    Autor „Rumpeľa, Kremienka a Chocholúšika“
Spisovatel a dramatik Václav Čtvrtek (vl. jménem Cafourek, 4. dubna 1911 Praha – 6. listopadu 1976 Praha) nedostudoval práva a jako úředník ve státní správě začal psát (pod různými pseudonymy) povídky a romány zejména pro mládež a sci-fi. Nejslavnějšími se však staly dětské pohádky, z nichž mnohé byly animovány do televizních večerníčků, například Pohádky z mechu a kapradí nebo O loupežníku Rumcajsovi, jejichž hrdiny znají i slovenské děti avšak pod zcela jinými jmény.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na svůj program
Mgr. Štefan Vraštiak zve členy a příznivce KPČK v úterý 5. dubna v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám.) na pásmo krátkých filmů (Tam a späť/1981, Vlak do dospelosti/1989, Najšťastnejší deň Anny Mečiarovej/1992, České milování/2012) scenáristy, režiséra a šéfa Febio studia Praha Fera Feniče (20. března 1951 Nižná Šebestová) s besedou s jubilantem. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální číslo Bohemia 2016.

V.foto z pozvánky    Zakladatel antické numizmatiky na Slovensku
Historik, archeolog a numismatik prof. ThDr. et PhDr. Vojtěch Ondrouch (6. dubna 1891 Smržice u Prostějova – 6. června 1963 Bratislava) po ukončení studia Karlovy univerzity a vzniku ČSR odešel jako středoškolský profesor dějepisu a zeměpisu na Slovensko, kde učil například v Skalici a v Bratislavě, později se stal profesorem Univerzity Komenského, kde po válce byl krátce děkanem Filozofické fakulty. V 50. letech musel z univerzity z důvodu teologického vzdělání odejít a pracoval v muzeu a Historickém ústavu SAV, kde se věnoval zejména antickým a keltským vykopávkám v Bratislavě a okolí.

foto: Arborétum Mlyňany    Vytvořil a zachránil arborétum
Zahradník a dendrolog Josef Mišák (7. dubna 1866 Hořice v Podkrkonoší – 29. prosince 1939 Bratislava) získával zkušenosti v Čechách, Německu a na Haliči, od 1. listopadu 1893 nastoupil do služby u hraběte Š. Ambrózy – Migazzi, pro kterého v Tesárských Mlyňanech vybudoval unikátní arborétum vždy zelených rostlin. Po mrazivé zimě 1928/29 se mu podařilo obhájit existenci arboreta tvrzením, že rostliny, jež přežily kruté mrazy, jsou nejvhodnejším genetickým materiálem na další rozvoj sbírek. Staral se i o park v Topoľčiankách.

foto z ČB    Vzpomínka na krále komiků
Herec a divadelní ředitel Josef Vlastimil Burian (9. dubna 1891 Liberec – 31. ledna 1962 Praha) patří mezi nejvýraznější umělecké osobnosti 20. století, která po desetiletí šíří nezaměnitelný humor, i když ho po válce postihl těžký osud. Česká beseda mu pravidelně věnovala vzpomínku, např. v č. 4/1996, 4/1999 nebo 3/2007.

foto z plakátu    Slavnostní představení k 80. narozeninám Zdeňka Svěráka
Kino Lumiere a České centrum zvou v pondělí 28. března v 18 hodin na speciální projekci filmu Obecná škola (1991), nominovaného na Osacara, v nové digitalizované verzi v 4K rozlišení. Kino se tak připojilo k iniciativě režiséra filmu Jana Svěráka k 80. narozeninám otce herce a autora scénáře Zdeňka Svěráka, kterou ve stejném čase podpoří kina ve 40 českých a desítkách dalších městech po celém světě jako celosvětovou zdravici.

foto: Ing. L. Bábíček    Videoblahopřání odevzdáno
„Se zpožděním, ale s o to většími díky potvrzuji přijetí videa. Již jsem jej předal pánům Svěrákům a mám vyřídit srdečné díky,“ odepsal Ondřej Polák ze společnosti Artinii jako člen organizačního tímu režiséra Jana Svěráka za videonahrávku s blahopřáním k osmdesátinám Zdeňka Svěráka, kterou jménem našeho spolku připravil Ing. Ladislav Bábíček. Shlédnout ji lze zde.

vlajka    Čech v Argentině
Pozvání na přednášku s besedou v rámci pravidelných Kulturních večerů Českého spolku Bratislava v úterý 29. března 2016 přijal tajemník velvyslanectví ČR v Bratislavě Mgr. Ondřej Pometlo s vyprávěním o svém předcházejícím působišti (s videoprojekcí). Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu obrazů s prodejem
Agentura CompanyArt zve na výstavu spojenou s prodejem pod názvem „Eva B. Linhartová. Farebná jar. Pastely a obrazy” na adrese Palisády 33 (roh Palisád a Šulekovy ulice). Výstava bude přístupna až do konce března od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

foto: CzechTourism    Památky České republiky na bratislavském letišti
CzerchTourism Slovensko zve na výstavu fotografií Libora Sváčka pod názvem „UNESCO – Česká republika“, která bude instalována od 8. března až do konce března v prostorech veřejné části příletové haly bratislavského letiště generála Milana Rastislava Štefánika.

V. Weisskopf    Inicioval vznik časopisu Roháč
Grafik, ilustrátor a výtvarný redaktor Viliam Weisskopf (1. dubna 1906 Červený Kostelec – 7. prosince 1964 Bratislava) po studiu chemie v Liberci vystudoval grafické umění a knižní tvorbu v Lipsku. Od roku 1929 působil jako reklamní grafik, před rasovým pronásledováním odešel na Slovensko, ale byl uvězněn v koncentračním táboře v Seredi, odkud se mu podařilo uniknout a ilegálně pracoval pro bratislavskou tiskárnu Grafia. Po válce se výrazně zasloužil o rozvoj knižní grafiky, k níž získal přední slovenské výtvarníky. V r. 1948 inicioval časopis Roháč, ale přispíval pro řadu dalších titulů jako satirik a karikaturista.

T. Baťa    Zakladatel výroby v Partizánském a ve Svitu
Podnikatel Tomáš Baťa (3. dubna 1876 Zlín - 12. července 1932 Zlín při letecké havárii) byl majitelem obuvnické firmy, z níž po roku 1894 vznikla továrna podle vzoru americké pásové výroby, jež se stala základem světové značky. Na Slovensku rodina Baťů založila výrobu v Baťovanech (Oslany a Šimonovany, dnes Partizánske), ve Svitu, v Bošanech a Nových Zámcích. Viz články v ČB č. 4/1996 a 6/2006.

foto: Ing. M. Klubal    Tvořivé dílny před Velikonocemi
Český spolek Bratislava připravil ve spolupráci s výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou v sobotu 12. března 2016 tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé. Fotografie z akce poskytl Ing. Milan Klubal. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

vzor    Certifikované zkoušky z češtiny a přípravný kurz
České centrum ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze nabízí poprvé možnost složení certifikované zkoušky z češtiny dle evropských standardů v Bratislavě. Zkouška je určena především studentům a zájemcům o zaměstnání nejen v českých úřadech, ale i všem, kdo pro svou profesní kariéru potřebují doložit znalost dalšího evropského jazyka na úrovni B2 či C1. Zkouška se uskuteční v dubnu 2016, před ní lze absolvovat přípravný kurz k této zkoušce. Podrobnější informace najdete přímo v Českém centru (v budově velvyslanectví ČR) a na jeho webové stránce.

Velikonoce    Požehnané a radostné svátky jara
Český spolek Bratislava přeje všem svým členům a sympatizantům radostné prožití velikonočních svátků a co nejvíce jarních sil. Těšíme se na další společná setkání.

ZÚ ČR    Výročí budovy zastupitelského úřadu
Po rozpadu federace nový zastupitelský úřad ČR sídlil v pronajatých prostorách na Panenské ul. a později na ul. 29. augusta. Stálým sídlem ZÚ ČR se stala až budova takzvané Staré pošty na Hviezdoslavově náměstí, slavnostně otevřená 22. března 2001 za účasti ministra zahraničních věcí Jana Kavana. Na přízemí se nacházela knihovna Českého centra, ta však byla v létě 2005 přesunuta do Košic, kancelář ČC se do budovy vrátila v březnu 2010.

Otto J. Klier    Legendární houslař
Výrobce houslí Otto Klier (22. března 1906 Schönbach/Luby u Chebu – 10. října 1983 Neunkirchen am Brand v Bavorsku) pocházel z významné houslařské rodiny, jejíž členové čerpali znalosti a zkušenosti z výroby mistrovských nástrojů v různých zemích. Cesta mladého Otta Kliera vedla od učení v rodině a u pražských houslařů do Bratislavy, kde působil v letech 1927 – 38 (na jeho nástrojích hrál například Mikuláš Schneider Trnavský).

foto: ČB    Život zasvětil Zvolenu
Stavitel a projektant ing. Vojtěch Večeřa (23. března 1891 Panská Lhota u Jihlavy – 16. února 1978 Zvolen) po vzniku ČSR pracoval v pražské firmě Ing. Vlčka, kde se podílel na projektu železniční tratě Červená Skala – Margecany, a tak se poprvé dostal na Slovensko. Po založení vlastní firmy se i s ní přestěhoval do Zvolena a většina z více než 1200 projektů se týkala území Slovenska. Například silnice Žiar n. Hronom – Handlová, Štrbské Pleso – Podbanské, Brezno – Hriňová a další, železnice na středním Slovensku, prosazoval střední Slovensko za hlavní město Slovenské krajiny, zřízení technické vysoké školy ve Zvolenu, zasloužil se o obnovu Zvolenského zámku, podporoval rozvoj regiónu, turistických stezek a lidového umění a řemesel.

Památník v Lomnisté dolině    Komunistický novinář a politik
Novinář a politik Jan Šverma (23. března 1901 Mnichovo Hradiště – 10. listopadu 1944 Lomnistá dolina pod Chabencem) nedostudoval práva a vydal se cestou levicového novináře, v letech 1935-38 byl poslancem Národního shromáždění za komunistickou stranu. Z protektorátu odešel do exilu do Paříže a posléze do Moskvy, odkud byl v roce 1944 vyslán s dalšími na podporu Slovenskému národnímu povstání. Pracoval na ústředí Komunistické strany Slovenska v Banské Bystrici, psal do novin, povzbuzoval úsilí o novou podobu poválečného Československa. Po potlačení povstání zemřel při přechodu hřebenu Nízkých Tater. Jeho památku připomíná pomník v místě jeho smrti a také na Ostredku (1167 m.n.m.) nedaleko Jasné pod Chopkem.

J. Trojan    Partyzán a ředitel obuvnického a gumárenského průmyslu na Slovensku
Podnikatel Josef Trojan (25. března 1906 Horní Heřmanice u Třebíče – 28. prosince 1953 Praha) prošel výchovou v Baťových firmách a jako mladý odborník přišel budovat další filiálky na Slovensko do Oslan a Šimonovan (dnes Partizánske), kde se záhy prosadil do vedoucích funkcí. Za SNP organizoval partyzánské hnutí, po válce se stal národním správcem a ředitelm bývalých Baťových závodů, záhy po únoru 1948 však byl obviněn z vlastizrady a popraven.

výročí    Poděkování z Prahy a z Trenčína
Za informace o pobytu Karla IV. na území dnešního Slovenska poděkoval Ondřej Chrást, předseda Spolku Otec vlasti Karel IV., z. s., z Prahy, který se podílí na organizaci a koordinaci letošních oslav 700. výročí narození. Současně nabídl, abychom se stali spolupracujícím partnerem: „přeci jenom reprezentujete Karlův národ v »cizí« zemi“. „Veľmi pekne ďakujeme za Vašu aktivitu v prospech mesta Trenčín,“ poděkoval za upozornění na souvislost Trenčínského hradu s letošními oslavami v ČR také asistent primátora města Trenčín Mgr. Martin Pňaček.

ČB 3/1996    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). V březnovém čísle 1996 si můžete přečíst vybrané články, například o velikonočních zvycích; prvním věcném jednání krajanů s pražskými politiky; zamyšlení nad odkazem J. A. Komenského; o slovenském působení etnografa Karla Chotka; esej prof. Miloše Tomčíka o vztahu TGM ke Slovensku nebo příspěvek astronoma dr. Záviše Bochníčka k velikonočnímu zatmění Měsíce.

ČB č. 3/2006    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V březnovém čísle 2006 si můžete přečíst například reportáž ze sochařského sympozia v Hořicích; rozhovor s Ivou Janžurovou; o architekt Arnošt Osvald zakotvil v Prešově; o výstavě Klenoty českého a slovenského malířství; průřez tvorbou Františka Kudláče; medailon operního pěvce Romana Janála; Arnošt Lustig na semináři o Franzi Kafkovi v Tatrách; ukázku z tvorby Jakuba Demla nebo Co je nové v Muzeu kultury Čechů na Slovensku.

ČB    Nejstarší zmínka o Češích na území Slovenska
V březnovém čísle České besedy ročník 2001 vyšla zmínka o prvním slovensko-latinském vydání nejstarší uherské kroniky Gesta Hungarorum (autor Vincent Múcska), v níž autor článku našel doposud nejstarší zmínku o přítomnosti Čechů na území dnešního Slovenska, dokonce ještě před ovládnutím horních Uher Maďary. Nový argument výrazně ovlivnil tehdejší debaty o tzv. autochtonních a nových menšinách (viz např. rozhovory s Pavlem Dvořákem a Oliverem Dohanyosem).

foto: Ing. L. Bábíček    Masopustní posezení s cimbálem
Tradiční „masopustní" vystoupení slovácké cimbálové hudby Burčáci vyšlo tentokrát na 23. února 2016. Vzácné hosty uvítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. Na úvod přítomní zazpívali píseň Narozeninová od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře k 80. narozeninám známého herce jako zdravici bratislavských krajanů (shlédnout lze zde). Fotografie poskytli Ing. Milan Klubal a Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

volby ČR    O možnosti korespondenční účasti na volbách se rozhoduje dál
„Korespondenční volba prošla do dalšího kola. Přes halasné odmítání vláda nakonec k mému návrhu dala neutrální stanovisko. Považuji to za důkaz toho, že si koalice přinejmenším uvědomuje, že jde o zásadní problém, který se nejvíc dotýká statisíců lidí. Byť připomínky k zákonu moc věcné nejsou. Takže jdeme bojovat do sněmovny,“ napsal poslanec a 1. místopředseda Top 09 Marek Ženíšek s poděkováním za dosavadní podporu a současně informoval o vytvoření speciální webové stránky věnované problematice korespondenčních voleb, na níž publikuje i názory a zkušenosti krajanů ze světa.

výstava v Galérii Ardan    Příprava programu pro Týden zahraničních Čechů v Bratislavě 2006
Užší vedení vedení Českého spolku Bratislava a Klubu občanů ČR v SR se sešla 15. března 2006, aby na základě informací předsedkyní obou krajanských sdružení Ing. Hany Husenicové a Jany Bratinkové z jednání Komise pro krajany v zahraničí Senátu PČR se dohodla přijmout výzvu Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů v Praze, aby krajané v Bratislavě připravili ve dnech 15. a 16. září 2006 úvodní víkendový program pro účastníky Týdne zahraničních Čechů v Praze a předsedkyní přípravného výboru zvolili H. Husenicovou.

foto: operaslovakia.sk    Univerzální umělec se uplatnil v činohrách, v opeře i v baletu
Herec, tanečník a režisér Josef Křepela (16. března 1896 Plzeň – 29. dubna 1969 Bratislava) od pomocníka v obchodě přestoupil k ochotníkům, za I. sv. války spolupracoval s prof. J. Skupou (pozdější tvůrce Spejbla a Hurvínka), v roce 1919 poprvé navštívil střední a jižní Slovensko s vojenským divadlem, po pěti letech v Jihočeském divadle v Č. Budějovicích přišel do Bratislavy, kde až do r. 1946 byl členem SND, od 1946 sólista operety Nové scény, která se v r. 1954 osamostatnila od SND a v ní působil až do r. 1961.

foto: operaslovakia.sk    Hvězda pražského Národního divadla začínala v Bratislavě
Dlouholetá sólistka Národního divadla v Praze Marta Krásová (16. března 1901 Protivín – 20. února 1970 Vráž u Berouna) začínala jako sopranistka v Bratislavě, kam ji v roce 1922 zlákal šéf opery SND Milan Zuna. Bratislavský pobyt využila i na pokračování studia ve Vídni, než ji v r. 1928 už jako uznávanou operní divu angažovalo pražské Národní divadlo.

foto: operaslovakia.sk    Bratři byli při rozběhu bratislavské opery
Herec, zpěvák a režisér Josef Peršl (18. března 1871 – 6. května 1958 Praha) pocházel z rodiny hudebníka, začínal jako zpěvák v pražském kostele, později vystřídal scény v brně, Plzni, Olomouci, Ljubljani, Splitu a dalších městech, pohostinsky vystupoval v Prešporku už na začátku 20. století. V roce 1920 přijal nabídku B. Jeřábka do právě založeného operního souboru SND, v níž úspěšně účinkoval jako basista i režisér do r. 1924, kdy se vrátil do Prahy, ale následující sezónu hostoval v nově založeném operním souboru Východoslovenského národního divadla v Košicích. V Bratislavě vystupoval i jeho mladší bratr Jan Peršl (1884 Praha – 1930 Bratislava).

socha v Čadci    Předválečné Kysuce zachytil v románech
Učitel, spisovatel a diplomat Petr Jilemický (18. března 1901 Letohrad - 19. května 1949 Moskva) vystudoval učitelský ústav v Levicích a v letech 1923-26 působil jako učitel ve Svrčinovci a v Čadci na Kysucích, kde svoje zážitky zachytil v románech Vítězný pád a Pole neorané. Později do r. 1939 učil také v Trnavě, Šajdíkových Humencích, Kostolci, Záskalí a Svätom Jure. Po válce krátce pracoval na Povereníctvu školstva a osvety v Bratislavě.

výročí    Karel IV. a Slovensko
Při příležitosti blížícího se 700. výročí narození Karla IV. jsem na stránku cesi.sk zařadil informaci (na niž mne upozornil Ing. Milan Klubal, jemuž i touto cestou děkuji) o pobytu Otce vlasti na hradu v Trenčíně. O konzultaci, zda navštívil i tehdejší Prešpurk, jsem požádal známého bratislavského historika PhDr. Štefana Holčíka: „Nikdy v živote som o tom nerozmýšľal, ani ma nenapadlo, že by mohol byť niekedy Karel IV. na území dnešnej Bratislavy... Tak som hľadal v literatúre,“ odepsal mi a připojil zajímavá fakta o návštěvě Trnavy... Celý článek zde.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu
Aleš Šilberský a Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto zvou na výstavu „Aleš Šilberský. Retrospektíva“, s výběrem prací z předcházejících amatérských výstav v těchto prostorách, která potrvá do 12. března. Výstavní místnost SK BNM je přístupna veřejnosti od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin, v sobotu v rámci programových akcí.

ČC    Poprvé na internetu
I když zmínky o existenci krajanských sdružení na Slovensku se už předtím objevily v několika článcích na různých webech, první souhrnná informace o krajanských sdruženích se objevila až v březnu 2001 na stránce Českého centra v Bratislavě czc.sk (v souvislosti s přechodem na společný portál všech Českých center informace o krajanech byly převedeny na stránku MZV ČR). Nejstarší samostatná krajanská webstránka byla spuštěna až 12.června 2003 (z původní domény ceskyspolek.sk byla od srpna 2004 přesunuta na současnou adresu cesi.sk).

foto: ČB    Výročí sochy TGM v Topoľčiankách
Na zámku v Topoľčiankách byla 10. března 2001 za účasti velvyslance Rudolfa Slánského slavnostně odhalena socha T. G. Masaryka od sochaře Otto Gutfreunda, jež původně stála v Nitře, až ji po dlouhých letech ,,zapomnění" vypátrali v depozitu nitranské galerie členové regionální organizace Českého spolku na Slovensku. Reportáž ze slavnosti s dalšími podrobnostmi přinesla Česká beseda č. 4/2001.

Velikonoční tvořivé dílny 2015    Tvořivé dílny pro děti i dospělé
Český spolek Bratislava zve v sobotu 12. března 2015 v 15 hod. na tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou. Účast prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro nejmenší. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR. Atmosféru akce přibližují fotografie z loňského ročníku zde.

Preludium    Varhaník se v Ružomberku věnoval církevní i světské hudbě
Hudební skladatel a pedagog Josef Chládek (12. března 1856 Smržovka – 25. března 1928 Ružomberok) pocházel z hudební rodiny. Po studiích v Praze, kde hrával s Antonínem Dvořákem v Chrámu sv. Víta, působil jako varhaník v Mladé Boleslavi a Kouřimi. Od 5. srpna 1879 na základě konkurzu na místo regenschoriho ho spišský biskup jmenoval varhaníkem a ředitelem kůru v chrámu sv. Ondřeje v Ružomberku. Významně obohatil kulturní život v městě, kde vyučoval hudbu na školách i soukromě, vedl smíšený sbor, založil a vedl komorní a studentský smyčcový orchestr, ale řídil i dechovku železničářů ve Vrútkách.

foto: uniba.sk    Oftalmolog světového jména
Profesor očního lékařství Prof. MUDr. Anton Gala (12. března 1891 Kunovice – 29. srpna 1977 Bratislava) po studiích v Praze působil jako vojenský lékař a po válce nastoupil v Olomouci, avšak už v roce 1919 přišel do Bratislavy jako odborný asistent Oční kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského, jíž zasvětil celý svůj následující život a kde se věnoval ivědecké práci, sestrojil nové pŕístroje, vypracoval nové postupy. Založil a vedl Ústav pro nevidící v Báhoni. Krátce před 2. světovou válkou byl děkanem LF a koncem 40. let i rekotrem Slovenské univerzity.

foto: Panton    Smrt ho předčasně čekala v Dunaji
Zpěvák, kytarista a skladatel Jiří Schellinger (6. března 1951 Bousov u Čáslavi – 13. dubna 1981 Bratislava) spolupracoval s více hudebními skupinami, většinou rockových. V dubnu 1981 byl v Bratislavě na pozvání Československé televize nahrát píseň „Co takhle dát si špenát“, večerní procházka však skončila za ne zcela vyjasněných okolností skokem z mostu do Dunaje.

výročí    Poděkování z Prahy
Za informace o pobytu Karla IV. na území dnešního Slovenska poděkoval Ondřej Chrást, předseda Spolku Otec vlasti Karel IV., z. s., z Prahy, který se podílí na organizaci a koordinaci letošních oslav 700. výročí narození. „Zahraniční místa, napsal jste jako na zavolanou, jsme se chystali začít přidávat v průběhu března, naším partnerem je např. město Lauf, které také teď tvoříme a další např. zde,“ uvedl v souvislosti se zařazením Trenčína na mapu měst spojených s touto významnou osobností našich dějin.

foto z pozvánky    Výstava v Univerzitní knihovně
Univerzitní knihovna v Bratislavě, Nadace Milana Rastislava Štefánika a Ústav politických věd SAV zvou na výstavu „Roky bojů, obětí a nadějí (1914 – 1920)“, připomínající sto let od rozpoutání první světové války, vzniku a bojů československých legií a založení Československé republiky. Výstava na Barokovém nádvoří Univerzitní knihovny na Ventúrské ul. 11 bude přístupna do 29. února 2016.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na svůj program
Mgr. Štefan Vraštiak zve členy a příznivce KPČK v úterý 1. března v 16 hod. na přednášku „Praha včera, dnes a zajtra” v podání dr. Vojtecha Čelka z Prahy. Program v sálu Csemadoku na Nám. 1. mája 12 začne v 16 hod. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální číslo Bohemia 2016.

PSP    Problémy krajanů poprvé v Poslanecké sněmovně
Předseda Poslanecké sněmovny ČR Milan Uhde byl prvním vysokým politikem, kdo se začal věcně zajímat o problémy krajanské komunity na Slovensku. Dne 29. února 1996 pozval představitele Českého spolku na Slovensku a Klubu občanů ČR v SR k jednání se zástupci čtyř ministerstev o otázkách týkajících se české a moravské menšiny na Slovensku po rozdělení federace. Podrobnéji o tom informovala Česká beseda č. 3/1996.

výročí    Karel IV. a horní Uhry
V roce 2016 uplyne 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha), jedné z nejvýznamnějších osobností českých národních dějin. Jubileum zařadilo UNESCO mezi významná světová výročí. Na Slovensku je se jménem Karla IV. spojen zejména hrad v Trenčíně. Jeho první pobyt tam je doložen 24. srpna 1335, kdy doprovázel otce Jana Lucemburského na mírových jednáních s polským králem Kazimírem a uherským Karlem Robertem a jeho synem Ludvíkem. Karel IV. a Ludvík Velký tam později řešili své vztahy ještě v roce 1362.

cimbálovka    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů pod názvem Kulturní večer Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 23. února 2016 ve společenském sále Csemadoku v 17 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

ČB 2/1996    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). V únorovém čísle 1996 si můžete přečíst vybrané články, například Zase je tu masopust; Historická úloha češtiny na Slovensku; medailon herce Jaroslava Rozsívala; rozhovor s baletním mistrem Vlastimilem Harapesem; Nejlépe se dýchá v Tatrách.

ilustrace J. Cesnaka    Reedice úspěšné knihy
Spisovatel a člen ČSB Pavel Dvořák po letech znovu vydal doplněnou verzi úspěšné knihy „Lovci mamutov a tí druhí“, jež se na rozdíl od známější předlohy Eduarda Štorcha nezastavila jen u nálezů ze starší doby kamenné, ale plynule pokračuje ve vyprávění nejstarších dějin až na počátek římského vlivu v naší historii.

ČB č. 2/2006    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V únorovém čísle 2006 si můžete přečíst například medailon výtvarníka Vladimíra Suchánka; rozhovor s Helenou Vondráčkovou před premiérou muzikálu Hello, Dolly! ; o MUDr. Evě Siracké, kterou Světová medicinská asociace zařadila mezi 65 předních lékařů světa; o prvním řediteli Státního báňského muzea Dionýze Štúra v Banské Štiavnici geologu Františku Fialovi; jak Rusalku v Košicích režíruje Zdeněk Troška; o vztahu Boženy Němcové ke Slovensku, účasti slovenských Sokolů na sletu v Praze; ukázku z díla Egona Bondyho; povídku Anny Jonášové oceněnou v literární soutěži Velvyslanectví ČR); rozhovor s muzikologem doc. dr. Miloslavem Blahynkou z VŠMU v Bratislavě a další.

pozvánka    Siesta v galérii
Galéria Jozefa Kollára v Banské Štiavnici zve na komentovanou prohlídku výstavy spojenou s koncertem kapely EA. O své tvorbě, vystavených dílech i pozadí jejich vzniku bude Eva B. Linhartová vyprávět ve středu 17. února v 16 hodin v Galerii na Náměstí Svaté trojice 8. Výstava z díla Evy B.Linhartovej „Maliarske spomienky“ potrvá do soboty 20. února 2016.

BL    Skladatel s kompletní sbírkou bratislavských lyr
Hudební skladatel, pianista, dirigent a publicista Zdeněk Marat (15. února 1931 Praha) složil na 600 skladeb, filmovou (např. první trilogie o básnících) a televizní (např. Píseň pro Rudolfa III.) hudbu i muzikály. Nejznámější jsou jeho písně v oblasti populární hudby, jež měly úspěch i na Bratislavských lyrách. Zlatou BL (i v mezinárodní soutěži) získal v r. 1973 za „Tou dálkou“ v podání Pavla Bartoně (text: V. Poštulka), stříbrnou 1968 „To se nikdo nedoví“ (t: Z. Borovec) zpívali Helena Vondráčková a Waldemar Matuška, a bronzovou 1975 Hana Ulrychová s písní „Nestůj, běž dál“ (t: Z. Borovec).

F. Wisner    Výročí nejstarší lesnické školy v Uhrách
Jan Antonín František Wiesner (9. února 1740 Smržovka - 25. ledna 1831 Bratislava) po získání technického vzdělání sloužil jako kapitán dělostřelectva v Uhrách, kde za zásluhy vojenské, při udržování pořádku, ale zejména při správě území, výstavbě protipovodňových hrází, mostů, nemocnic a škol, byl císařem Františkem II. v roce 1792 povýšen do šlechtického stavu s právem přívlastku z Morgensternu. V roce 1795 se stal prefektem uherské královské komory v Liptovském Hrádku, kde inicioval vznik Lidové školy s lesnickým kurzem, první toho druhu v Uhrách (otevřena 20. února 1796), zasloužil se také o nový kostel, v němž organizoval varhanní koncerty, a povýšení Hrádku na komorské městečko, rozvoj lázní Lúčky i první turistické přístřešky ve Vysokých Tatrách.

obálka knihy    Premiéra Osvobozeného divadla v Bratislavě
V roce 1923 založil student filozofie na pražské univerzitě Jiří Frejka s přáteli z konzervatoře a mladými herci skupinu, jež vystupovala jako divadelní sekce umělecké skupiny Devětsil se zaměřením na levicově kritické nové pojetí evropského divadla. I když oficiálně se pod názvem Osvobozené divadlo představilo 8. února 1926 v pražském divadle Na Slupi, ve skutečnosti toto označení poprvé použili už na vystoupení 17. října 1925 v Bratislavě (podle německého vydání knihy A. Tairova Das entfessetle Theater, doslova odpoutané nebo nespoutané). Název se stal legendou až po příchodu trojice Voskovec-Werich-Ježek začátkem roku 1927, kdy se Osvobozené divadlo přestěhovalo do Umělecké besedy na Malé Straně.

Pamětní tabule na rue Bonaparte v Paříži    První zárodek vzniku Československa
První orgán zahraničního odboje Čechů a Slováků, usilujících o samostatný stát, vznikl pod názvem Národní rada českoslovanská, posléze československá 13. února 1916 v Paříži. Jejím základem se stal Český komitét zahraniční, který 14. listopadu 1915 vydal manifest, v němž poprvé prosazoval právo na sebeurčení slovanských národů v rámci habsburské monarchie a samostatného českého státu. Předsedou Rady, která měla pobočky i v Rusku a USA, byl T. G. Masaryk, místopředsedy M. R. Štefánik a J. Dürich, tajemníkem E. Beneš. V září 1918 se z rady stala prozatímní vláda nové Československé republiky, kterou záhy uznala Velká Británie a další velmoci.

R. Kratochvíl    Průkopník slovenské logopedie
Pedagog a spisovatel Rudolf Kratochvíl (1. února 1886 Vídeň – 13. února 1950 Bratislava) od roku 1905, kdy ukončil Učitelský ústav v Brně, působil jako učitel v Domašově, Ivančicích a Brně. V roce 1919 nastoupil jako ředitel měšťanské školy ve Spišském Podhradí, záhy se stal školským inspektorem v Dolním Kubíně, kde prosazoval zřizování škol v obcích a výstavbu školních budov, založil pěvecký sbor. Organizační schopnosti později uplatnil na Povereníctve školství v Bratislavě, kde se věnoval i logopedii. Napsal několik odborných publikací, pod pseudonymem Janko Oravský psal i dětskou literaturu a rozhlasové relace.

A. Balán    Jeden z nejvýznamnějších představitelů funkcionalizmu na Slovensku
Architekt Alois Balán (2. února 1891 Valašské Meziříčí – 11. května 1960 Zlín) vystudoval v Praze a po vzniku ČSR přišel do Bratislavy jako úředník Referátu (později Ministerstva) veřejných prací a souběžně vyučoval na střední průmyslové škole, později Vyšší stavební škole. Prvním velkým projektem byla budova YMCA na Karpatské ul. V roce 1924 založili s Jiřím Grossmannem vlastní ateliér, jehož díla se stala mezníkem moderní architektury a některé jsou dnes chránénými památkami: budova Umělecké besedy, Škola uméleckých řemesel na Vazovově ul. (dnes STU), Okresní sociální pojišťovna na Bezručově ul., Palác Radiojournalu na Jakubově nám. Postavili rovněž řadu obytných domů a rodinných domů.

J. Polák    První ředitel Východoslovenského muzea v Košicích
Právník a historik JUDr. Josef Polák (3. února 1886 Praha - 1944 zahynul v Osvětimi/Brzezince) byl jako pražský právník pověřen převzetím Hornouherského Rákocziho mueza v Košicích, jež dále rozvíjel jako Východoslovenské muzeum. Do září 1938 uspořádal přes dvé stovky výstav, z toho 160 výtvarných, propragoval lidovou výrobu a umélecká řemesla, jeho zásluhou při muzeu fungovala veřejná výtvarná škola. Podrobnéji o něm psala ČB v č. 10/2003 a 9/2005.

Marie Majtánová    Jubilující spisovatelka PhDr. Marie Majtánová, CSc.
Jazykovědkyně, spisovatelka a překladatelka PhDr. Marie Korandová – Majtánová, CSc. (4. února 1936 Plzeň) přišla v roce 1963 pracovat do Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislavě (dnes Jazykovědný ústav Ľudovíta Štúra). Krátce přednášela český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Komenského. Kromě odborných statí napsala řadu knih zejména pro děti a mládež, čerpající z kraje svého dětství Chodska. Je také autorkou eseje „Co bychom měli vědět o historii česko-slovenských vztahů“ v Almanachu Českého spolku na Slovensku (Bratislava 1999). Za celoživotní dílo získala ocenění „Významná česká žena ve světě". Český spolek Bratislava přeje své člence pevné zdraví a hodně tvůrčích sil.

S. Pohanka    Propagátor swingu a džezu
Hudebník, trumpetista a dirigent Siloš Pohanka (6. února 1926 Hodonín – 14. června 2011 Bratislava) po válce vystudoval bratislavskou konzervatoř, už v době studia vystupoval s tanečními orchestry, od 1951 byl členem Slovenské filharmonie, ale i nadále ho více přitahoval džez. Od konce 50. let založil několik orchestrů, s nimiž se prosadil například i v televizních programech, v 70. letech hrál v zahraničí, v 80. letech vedl Taneční orchestr Čs. televize v Bratislavě.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na svůj program
Mgr. Štefan Vraštiak zve členy a příznivce KPČK v úterý 2. února v 16 hod. do kina Mladosť na vzpomínkové promítání „Vlado Müller - Kristove roky“ (1957, réžia Juraj Jakubisko, 90 min.) - 80.nedožité narodeníny (19.03.1936 Bratislava) a 20.výročie úmrtia (20.06.1996 Bratislava)“. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální číslo Bohemia 2016.

B. Rosner    Vzpomínka na herce
Herec a divadelní pedagog Boris Rösner (25. ledna 1951 Opava – 31. května 2006 Kladno) se zapsal mezi významné umělecké postavy 2. poloviny 20. století. Jako vzpomínku připomínáme rozhovor v České besedě č. 11/2004, v němž vzpomíná na své předky, divadelní začátky a úspěchy.

Mikulov, foto: Ing. L. Bábíček    Turistické atrakce Moravy
Pravidelná setkání krajanů pod názvem Kulturní večer v novém roce odstartuje v úterý 26. ledna přednáška s videoprojekcí na téma Turistické atrakce Moravy s informacemi o připravovaných vlastivědných zájezdech v roce 2016. Snímky z předcházejích můžete shlédnout v naší fotogalerii. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

foto: muni.cz    Knihovník prvního prezidenta
Pedagor a sociolog PhDr. Jan Uher (28. ledna 1891 Prostějov – 27. října 1942 popraven v Berlíně – Plötzensee) začínal jako středoškolský učitel, v letech 1919-22 byl knihovníkem T. G. Masaryka. Poté pokračoval ve studiu pedagogiky, psychologie a sociologie v Brně, kde se stal profesorem. V letech 1936-38 byl profesorem Univerzity Komenského v Bratislavě, po nucenéím návratu do Brna se zapojil do odboje, záhy však byl zatčen a po heydrichiádě popraven.

Pozdišovská keramika    Autorka Pozdišovské karičky
Zasloužilá umělkyně profesorka Julie Horová-Kováčiková (28. ledna 1906 Čínov u Klatov – 5. února 1978 Praha), po studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a v Paříži vyučovala v letech 1928-39 keramiku na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě, souběžně jako návrhářka keramické dílny v Modre. Po válce se na Slovensko vrátila v rámci spolupráce s Ústředím lidové umělecké výroby (ÚĽUV), pomohla obnovit hrnčířské řemeslo a družstvo v Pozdišovcích na východním Slovensku, pro něž navrhla dekor „Pozdišovská karička“, který se stal základním vzorem tamní světoznámé keramiky.

foto: fdb.cz    Kameraman zachytil i SNP
Kameraman František Lukeš (29. ledna 1921 Kunovice - 23. ledna 2003 Bratislava) v rodině fotografa a základy práce s fotoaparátem a kamerou rozvíjel později v Uherském Hradišti a v Prostějově. Část mládí prožil ve Staré Turé a když na začátku války narukoval do letecké školy v Trenčíně, začal se věnovat letecké fotografii. Za Slovenského národního povstání vyhotovil unikátní dokumentární záběry. Byl spoluzakladatelem slovenského dokumentárního filmu, od konce 40. let se začal věnovat i hranému filmu.

E. Hruška    Zakladatel urbanizmu na Slovensku
Prof. ing. arch. Emanuel Hruška, DrSc. (31. ledna 1906 Praha - 16. srpna 1989 Praha) byl už v meziválečném období uznávaným architektem a urbanistou. Po válce byl od roku 1947 povolán do Bratislavy, kde založil a 14 let vedl Ústav stavby měst na Fakultě architektury a pozemního stavitelství Slovenské vysoké školy technické, na níž se stal později profesorem a děkanem. Později se věnoval i na mezinárodní úrovni zejména památkové péči. Už v 50. letech pracoval na projektu souměstí Banská Bystrica – Zvolen.

foto: Ing. L. Bábíček    Nová předsedkyně Českého spolku Bratislava
V souladu se stanovami Českého spolku Bratislava se první jednání výboru ČSB zvoleného na prosincové konferenci týkalo volby funkcionářů na následující dvouleté období. Novou předsedkyní ČSB se stala Ing. Dagmar Večerná (na snímku zleva), Ing. Hana Husenicová, jež tuto funkci vykonávala od února 2006, zůstává pracovat ve funkci místopředsedkyně ČSB. Změny v čele spolku se týkají i dalších funkcí a také korespondenční adresy.

volby ČR    Volby v ČR: Stojím o váš příběh
První místopředseda strany Top 09 a poslanec Marek Ženíšek poděkoval za zveřejnění své výzvy na cesi.sk a současně požádal „…o jednu věc. Chceme … zveřejnit autentické příběhy lidí, kteří jsou v zahraničí a potýkají se s komplikacemi při své snaze volit. Chtěli bychom lidem v naší zemi přiblížit, co to znamená volit v jiné zemi. Kolik administrativy a kilometrů to je… Stojím o právě Váš příběh... Věřím, že si naší aktivity všimnou další lidé, kterým není lhostejné, že tu dvacet let nikdo neřeší jednu nespravedlnost. Děkuji, že jste se mnou.“

ČB 1/1996    O čem psala Česká beseda před dvaceti lety
V květnu 1995 vyšlo v Košicích první číslo Měsíčníku Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku Česká beseda (1995-2007). V lednovém čísle 1996 si můžete přečíst vybrané články, například Vážení přátelé – úvodník velvyslance ČR na Slovensku Filipa Šedivého; o projektu MUDr. J. Čulíka z Popradu. nebo vzpomínku na básníka Jaroslava Seiferta.

ČB č. 1/2006    O čem psala Česká beseda před deseti lety
Od ledna 2004 začal portál cesi.sk publikovat vybrané články z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). V lednovém čísle 2006 si můžete přečíst například úvodník velvyslance JUDr. Vladimíra Galušky; Max Švabinský a Slovensko; Architekt Oldřich Kolaja; Na návštěvě v česko-slovenské rodině z Košic; o literární soutěži a rozhovor s členkou poroty Ivou Pekárkovou i vítěznou povídku; Saudkovi oslavili výročí galerie; Czechtourism na nové adrese; o knize Lenky Procházkové i Čeští básníci o Moravě na CD nebo o knize Emila Charouze, v níž prezentuje české autory píšící o Slovensku.

volby    Podpořte korespondenční volbu, cestu k moderním volbám i na internetu
S touto výzvou oslovil krajany na Slovensku poslanec a první místopředseda strany Top 09 Marek Ženíšek: „Chtěl bych vás informovat, že jsem navrhl a s kolegy předložil změnu volebního zákona, který zavádí korespondenční volbu. Cílem je zjednodušit dlouhodobě špatné a nefér podmínky, které panují vůči všem, kteří volí v zahraničí... Díky zavedení korespondenční volby, kterou používá drtivá většina států Evropské unie, odpadne dojíždění na naše zastupitelské úřady. Výhodou je i to, že žádost bude možné vyřídit elektronicky, samotnou volbu pak klasickou poštovní cestou. Předpokládáme, že v případě dobrých zkušeností na tento způsob volby naváže volba po internetu... “ Návrh můžete podpořit svým podpisem na této adrese.

Český Honza    Třetí ročník soutěže pro děti krajanů ve světě Český Honza
Ocenění Českého Honzy se uděluje jednou ročně talentovaným a tvořivým českým dětem trvale žijícím v zahraničí ve věku od 6 do 18 let. Tématem třetího ročníku je Český Honza a stroj času, díky němuž se může vypravit do různých období české historie, setkat se s významnými osobnostmi. Cílem celé soutěže je vytvářet trvalý vztah k Česku a češtině formou výtvarného nebo písemného projevu. Třetí kategorie je zaměřena na vyhledávání talentů v nejrůznéjších oblastech. Podrobnosti jsou na internetové stránce ceskyhonza.com.

foto: hc.sk    Husitský otčenáš napsal na Slovensku
Hudební skladatel, pedagog a autor pedagogické hudební literatury Jiří (Juraj) Pospíšil (14. ledna 1931 Olomouc – 20. září 2007 Bratislava) vystudoval hru na klavír, varhany a hudební teorii na brněnské konzervatoři. Po roce studia na JAMU přestoupil na VŠMU do Bratislavy, kde zůstal i po dokončení studií jako pedagog na bratislavské konzervatoři a VŠMU. Věnoval se především klasické hudbě – dvě opery, orchestrální, sborová, varhanní i komorní díla, v pozdějším období experimentoval s hudbou elektroakustickou.

foto z 28.10.2015: L. Bábíček    Výročí Československé obce legionářské
Československá obec legionářská jako sdružení bývalých příslušníků čs. legií za 1. světové války vznikla 15. ledna 1921 spojením legionářských organizací z různých bojišť. Na území Slovenska neměla nikdy takový ohlas jako v českých zemích (z odhadovaných přes sto tisíc legionářů bylo přibližně asi 5 000 Slováků), dnes jediná slovenská Jednota ČSOL působí v Senci, další dobrovolníci se zúčastňují aktivit ČSOL v rámci jiných českých jednot (např. Český Brod, Valtice).

foto: operaslovakia.sk    Patřil mezi zakladatelské osobnosti slovenské opery
Operní zpěvák a režisér Zdeněk Ruth – Markov (5. ledna 1891 Hodonín – 25. prosince 1956 Bratislava) po studiích ve Vídni hrál v Poznani, Osijeku a Ostravě. V letech 1920 až 1955 odehrál v SND na 230 postav, vynikal zejména v basových rolích. Uplatnil se i v operetách, do slovenštiny překládal operní libreta. Jako režisér uvedl poprvé například operu Detvan V. Figuša-Bystrého.

SNG    První výkonný ředitel Slovenské národní galerie
Historik Vladimír Novotný (11. ledna 1901 Unhošť - 2. srpna 1977 Praha) vystudoval dějiny umění na Karlově univerzitě a pracoval v Národním muzeu, po válce do r. 1960 se stal ředitelem Národní galerie. Když byla zákonem SNR č. 24 z 29. 8. 1948 byla ustanovena Slovenská národní galerie, prvním ředitelem byl jmenován český malíř, typograf a výtvarný kritik Karel Šourek (28. července 1909 Praha – 29. března 1950 Praha), který vypracoval první koncepci, avšak dŕíve než se stačil ujmout funkce, zemřel, a tak jej ve funkci dočasně nahradil právě ředitel pražské NG V. Novotný, pod jehož vedením se začal vytvářet základ sbírek SNG.

KPČK    Kruh přátel české kultury zve na svůj program
Mgr. Štefan Vraštiak zve členy a příznivce KPČK v úterý 5. ledna v 16 hod. do kina Mladosť na vzpomínkové promítání filmu Jánošík z roku 1921 (65 min.) režiséra Jaroslava Siakela (nar. Blatnica 4. ledna 1896 - 9. února 1997 Westen Spring, USA) při příležitosti 120. výročí narození režiséra a 95 let natočení filmu. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální číslo Bohemia 2016.

foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert Českého spolku Bratislava 2015
V pátek 11. prosince 2015 zorganizoval Český spolek Bratislava za finanční podpory Úřadu vlády Slovenské republiky v rámci programu Kultura národnostních menšin 2015 a podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Moyzesově síni na Vajanského nábřeží 12 Vánoční koncert komorního souboru Musica Bohemica Praha. Svým živým a spontánním vystoupením soubor zanechal v posluchačích skvělý dojem, jak dokumentují fotografie Ing. Ladislava Bábíčka a Ing. Milana Klubala. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

logo    Zpráva o činnosti Českého spolku Bratislava za uplynulé dva roky
V úterý 8. prosince 2015 se uskutečnila Konference Českého spolku Bratislava, jež se v souladu se stanovami koná každé dva roky s cílem zhodnotit předcházející období, zvolit nové orgány a ukázat směrování spolku do dalšího období, jak to uvádí zpráva Výboru ČSB, kterou v plném znění publikujeme.

klikem zvětšit    Požehnané svátky a vše nejlepší do nového roku 2016
Požehnané vánoční svátky, hodně zdraví a rodinné pohody a vše nejlepší do nového roku 2016 přeje všem Český spolek Bratislava.

       
  • > > > archív zpráv, pozvánek a zajímavostí z roku 2015