Vlastivědný zájezd na jihovýchodní Moravě

V sobotu 17. září 2016 ČSB organizoval tradiční podzimní vlastivědný zájezd, letos s návštěvou lokalit Zámek Milotice, Bukovanský mlýn, Skanzen Modrá, Velehrad a Petrov – Plže.

Státní zámek Milotice je nazýván perlou jihovýchodní Moravy. Na místě dnešního zámku stávala gotická tvrz, která byla přestavěná Ludvíkem Tovarem z Enzesfeldu v 16. století na pozdně renesanční čtyřkřídlový zámek. Rozkvět na Miloticích nastal za K.A.Serenyiho, rakouského tajného rady, který se svou manželkou Marií Terézií ze Šternberka přenesl r. 1716 hlavní rodové sídlo do Milotic. Barokní přestavba zámku proběhla v letech 1719 – 1743. Dnešní barokní podoba zámku rozšířila původní stavbu o přístupový most, východní křídlo se salou terenou a dvoupodlažní hlavní freskový sál. Ze zámeckého areálu, ke kterému patří čestné nádvoří, francouzská barokní zahrada, bažantnice, oranžerie, jízdárna a konírna s brodidlem, byl vytvořen unikátní kompoziční architektonický celek, který se zachoval dodnes. Rokem 1888 přešel zámek děděním na rodinu Seilernů. Z důvodu, že se poslední majitel JUDr. Ladislav Seilern v r. 1941 přihlásil k německé státní příslušnosti, byl rodině majetek na základe Benešových dekretů konfiskován. Veřejnosti byl zámek spřístupněn již v r. 1948. Přibližně od poloviny 60. let m. st. probíhaly úpravy interiérů zámku, poslední v r. 2005. Naše prohlídka zámku byla tak nahlédnutím do všedních dnů na milotickém zámku za jeho posledních soukromých majitelů.

Bukovanský mlýn byl postavený v r. 2004 za účelem podnikání v turistickém ruchu. Stojí na vrcholu kopce mezi obcemi Bukovany a Ostrovánky u Kyjova. V samotném větrném mlýně nabízí prohlídku slováckého lidového umění – keramika, výšivky a lidové kroje. Samozřejmě slouží i jako vyhlídková věž. Na pozemku u mlýna je stylová restaurace s vinným sklepem a vinotékou Rotunda s posezením pro 78 osob. Areál poskytuje ubytování v „Mlynářském stavení“ a v dalších čtyřech samostatných „Slováckých chalupách“, spolu 52 pokojů. Je to opravdu zajímavá turisticky vyhledávaná lokalita.

Archeologický skanzen Modrá se nachází 1 km východně od Velehradu a spolu s Velehradem 7 km severozápadně od Uherského Hradiště. Skanzen představuje podobu velkomoravského sídliště. Stavby zahloubené do země stojí na skutečných objektech (archeologický výskum stále probíhá), jejich nadzemí je však hypotetické. Vedle skanzenu se nachází botanická a sladkovodní expozice Živá voda. Tu se návštěvník seznámí se životem ve vodě a kolem vody. V podvodním tunelu dlouhém 8 metrů a širokém 2 metry v hloubce 3,5 m pod vodní hladinou rybníka vidíme všechny naše běžné ryby. Raritou jsou jesetery a vyza velká, které dříve migrovaly z Černého moře až do řeky Moravy.

Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Jeho historie se začala psát před více než 800 lety, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby nedaleko obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter. Srdcem dnešního poutního místa je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Tato původně románská stavba z první třetiny 13. století získala v důsledku válečných pohrom a zejména požáru v r. 1671 barokní podobu. Její výzdoba byla neustále obohacována. Na nádvoří před bazilikou slavil 22. 4. 1990 mši svatou papež Jan Pavel II. Bazilika s přilehlými budovami a areálem byla v dubnu 2008 prohlášena za národní kulturní památku. V posledních letech bylo její průčelí s celým náměstím restaurováno.

Vinné sklepy Plže se v Petrově nedaleko Strážnice začaly stavět již v 15. století. V průměru mají sklepy délku 15 m, šířku 3 m. Nad sklepem je hlína, která zajišťuje ve sklepě stálou teplotu. Sklepy jsou typické svými kamennými stropy tvarovanými do klenby. Průčelí sklepů – žůdro – a okna jsou zdobená barevnými ornamenty symbolizujícími vinnou révu. Chodby se směrem dolů svažují. Na začátku bývá lisovna, která slouží i k posezení. Na konci je místnost, kde se skladuje víno. Sklepy vytvářejí uličky, které se spojují ve dvě centra, při čemž horní centrum je středovým bodem různých akcí, které se během roku v Plžích pořádají. Udává se, že v celém areálu je 63 sklepů. Petrovské Plže jsou první památkovou rezervací lidové architektury v ČR, která byla vyhlášena již v r. 1983.

Průběh zájezdu dokumentoval a poskytl několik fotografií ze svého videozáznamu Ing. Ladislav Bábíček s chotí.
(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček