Setkání k 28. říjnu v Bratislavě

V pátek 28. října se jako každý rok krajané sešli s dalšími slovenskými sdruženími a několika politiky u Památníku česko-slovenské vzájemnosti pod sochou prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka, aby si pŕipomnéli 98. výročí vzniku ČSR. Atmosféru setkání fotografiemi přiblížil Ing. Ladislav Bábíček.
(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček