Fotogalerie 2016 - archív

foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert ČBS 2016
Pravidelný vánoční koncert ČSB se uskutečnil ve středu 7. prosince 2016 v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Letošním hostem bylo brněnské smyčcové Graffovo kvarteto, které uměleckým přednesem z tvorby českých básníků provázela členka činohry Národního divadla v Brně Marie Durnová (původně ohlášený Jan Kačer náhle onemocněl). Atmosféru koncertu i následující volné besedy při malém občerstvení fotografiemi zachytili Ing. Milan Klubal a Ing. Ladislav Bábíček.


foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
ČSB ve spolupráci s výtvarnicí Evou L. Bachratou tradičně pŕipravuje Tvořivé dílny pro děti i dospělé orientované na tvůrčí práci při přípravě sváteční výzdoby. Letošní sobotní odpoledne v sále Csemadoku fotografiemi přiblížil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání k 28. říjnu v Bratislavě
V pátek 28. října se jako každý rok krajané sešli s dalšími slovenskými sdruženími i politiky u Památníku česko-slovenské vzájemnosti pod sochou prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka, aby si pŕipomnéli 98. výročí vzniku ČSR. Atmosféru setkání fotografiemi přiblížil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Vlastivědný zájezd na jihovýchodní Moravě
V sobotu 17. září 2016 ČSB organizoval tradiční podzimní vlastivědný zájezd, letos s návštěvou lokalit Zámek Milotice, Bukovanský mlýn, Skanzen Modrá, Velehrad a Petrov – Plže. Průběh zájezdu dokumentoval a poskytl několik fotografií ze svého videozáznamu Ing. Ladislav Bábíček s chotí.

foto: Ing. L. Bábíček    Koncert Belcanto Duo
Podzimní část cyklu Kulturních večerů Český spolek Bratislava otevřel v úterý 13. září 2016 koncertním vystoupením Belcanto Duo. Mgr. Art. Mária Hoschek (soprán, klavír) a Miloslav Hoschek (barytón, konferenciér programu) mají za sebou již šest let společného působení na více než 170 koncertech. V jejich repertoáru jsou skladby operní, operetní, sakrální a muzikálové hudby, jež zpívají v sedmi jazycích. I před naším publikem předvedli zejména díla české a světové klasiky. Atmosféru setkání zdokumentoval Ing. Ladislav Bábíček, který poskytl několik fotografií ze svého videozáznamu.

foto: Ing. L. Bábíček    Vlastivědný zájezd Lešná – Luhačovice
Dne 11. června 2016 zorganizoval Český spolek Bratislava vlastivědný zájezd na zámek a zoo v Lešné u Zlína a do Luhačovic, zúčastnilo se ho 50 členů a příznivců ČSB. V dopoledních hodinách se uskutečnila organizovaná prohlídka zámku, odpoledne pak návštěva tamní zoo, která je třetí nejnavštěvovanější v ČR. Otevřena byla v r. 1948 na ploše 50 hektarů, je členěna podle světadílů a chovají tam na 250 druhů zvířat. Cestou domů byla ještě volná prohlídka lázní Luhačovice. Celý zájezd fotografiemi zdokumentoval Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Kulturní podvečer s paní Miladou Synkovou a jejími hosty
V rámci pravidelných Kulturních večerů uspořádal Český spolek Bratislava v úterý 31. května 2016 ve společenském sálu Csemadok hudební setkání s paní Miladou Synkovou a jejími hosty - sólisty Opery SND sopranistkou Janou Bernáthovou a barytonistou Jánem Ďurčem. Milí hosté se představili předvedením písní Antonína Dvořáka „Tři novořecké básně“ a čtyř písní Leoše Janáčka na moravskou lidovou poezii, dále áriemi z oper Bedřicha Smetany: Vok z opery Čertova stěna a Barča z Hubičky, a také závěrečného duetu Ofélie a Hamleta z opery Hamlet od Ambroise Thomase. Fotografie ze zdařilého vystoupení umělců poskytli Ing. Ladislav Bábíček (z videonahrávky) a Ing. Milan Klubal.

foto: Ing. M. Klubal    Oslavy výročí narození císaře a krále Karla IV.
»Při letošních oslavách sedmistého výročí narození největšího českého panovníka a římského císaře Karla IV. se všechny význačné kulturní zařízení přičinily, aby přinesly svůj pohled na život a dobu Karla IV. V minulých dnech jsem navštívil několik pražských výstav s touto tématikou a myslím si, že výstava „CIVITAS CAROLINA - aneb stavitelství doby Karla IV“ v pražském Národním technickém muzeu (NTM) stojí za pozornost,« napsal Ing. Milan Klubal a jako pozvánku na výstavu přiložil několik fotografií.

foto: Ing. M. Klubal    Náš člen na Kilimandžáru
V rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 26. dubna 2016 se člen výboru ČSB Ing. Jaroslav Kníž podělil o své zážitky z Afriky a z výstupu na nejvyšší africký vrchol Kilimandžáro. Videoprojekci fotografií z expedice zabezpečil Ing. Ladislav Bábíček. Atmosféru poznávacího podvečera svými fotografiemi zachytil a poskytl Ing. Milan Klubal.

foto: Ing. M. Klubal    Čech v Argentině
Pozvání na přednášku s besedou v rámci pravidelných Kulturních večerů Českého spolku Bratislava v úterý 29. března 2016 přijal tajemník velvyslanectví ČR v Bratislavě Mgr. Ondřej Pometlo s vyprávěním o svém předcházejícím působišti v jižní Americe. Své vyprávění doplnil názorným vysvětlením s pomocí nástěnných map a videoprojekcí záběrů z Buenos Aires, návštěv mezi argentinskými krajany, ale i z oficiální návštěvy tehdejšího prezidenta V. Klause v Argentině a v Chile. Záběry z přednášky poskytl Ing. Milan Klubal.

foto: Ing. M. Klubal    Tvořivé dílny před Velikonocemi
Český spolek Bratislava připravil ve spolupráci s výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou v sobotu 12. března 2016 tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé. Fotografie z akce poskytl Ing. Milan Klubal.

foto: Ing. L. Bábíček    Masopustní posezení s cimbálem
Tradiční „masopustní" vystoupení slovácké cimbálové hudby Burčáci vyšlo tentokrát na 23. února 2016. Vzácné hosty uvítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. Na úvod přítomní zazpívali píseň Narozeninová od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře k 80. narozeninám známého herce jako zdravici bratislavských krajanů (shlédnout lze zde). Fotografie poskytli Ing. Milan Klubal a Ing. Ladislav Bábíček.

> > > starší fotogalerie z roku 2015