Informační bulletin č. 3 / 2016

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti.
Před závěrem roku dovolte, abychom Vám připomněli naše aktivity na přelomu roka v našem pravidelném Informačním bulletinu.


Krátké poohlédnutí za naší činností ve druhé polovině 2016
Ve druhém pololetí 2016 se zatím uskutečnily všechny naše plánované aktivity podle plánu sestaveného výborem ČSB. Věřím, že i Vy jste si mezi nimi našli, co Vás zajímá. Druhou část našeho celoročního cyklu Kulturních večerů jsme odstartovali pásmem ze slavných operet v podání Bel Canto Duo. V září ještě následoval tradiční vlastivědní zájezd tentokrát do zámku v Miloticích a Modré u Velehradu a v závěru měsíce jsme opět přivítali známého publicistu Stanislava Motla a besedovali nad jeho videoprojekcí pořadu Nacisté pod ochranou. V říjnu nám historička PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., přiblížila pohled slovenské historiografie na letošního jubilanta a Otce vlasti císaře Karla IV. a v den výročí vzniku ČSR jsme položili kytici k Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží. Začátkem listopadu se s námi podělil se svými postřehy, zážitky a vzpomínkami z cest po světě člen našeho spolku doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Program ČSB do konce roku 2016 a připravované akce v prvním čtvrtletí 2017
Naše programy připravujeme většinou jednou až dvakrát měsíčně, a to druhé a poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 (není-li uvedeno jinak) se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní večery organizujeme pouze s finanční podporou MZV ČR, v případě Vánočního koncertu i Úřadu vlády SR v rámci programu Podpora kultury národnostních menšin.

Úterý 29. listopadu 2016 v 17 hod. – Kulturní večer: Čerti, bosorky a jiná strašidla – přednáška Mgr. Kataríny Nádaské, PhD. s besedou.

Sobota 3. prosince 2016 v 15 hod.Tvořivé dílny: tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro nejmenší).

Středa 7. prosince 2016 v 18 hod. – Kulturní večer: Vánoční koncert v Moyzesově síni FF UK na Vajanského nábr. 12. V programu vystoupí brněnské smyčcové Graffovo kvarteto a Jan Kačer – umělecký přednes.

Úterý 13. prosince 2016 v 17 hod. – Kulturní večer: Předvánoční posezení – přátelské setkání na závěr roka s besedou.

Rok 2017
Úterý 31. ledna 2017 v 17 hod. – Kulturní večer: Kde jsme byli a kam se chystáme – přednáška s videoprojekcí o vlastivědných zájezdech v roce uplynulém a nastávajícím.

Úterý 28. února 2017 už ve 14.30 hod.!Návštěva Židovského muzea SNM v Bratislavě – komentovaná prohlídka s dr. Vierou Kamenickou.
! ! ! Pozor změna: sejdeme se už v půl třetí odpoledne na Židovské ul. č. 17 (pod hradem před vjezdem do tunelu vlevo).

Úterý 28. března 2017 v 17 hod. – Hudební večer: Masopustní vystoupení cimbálové hudby Burčáci z Uherského Hradiště.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Další programy
Vzhledem ke čtvrtletní periodicitě našeho bulletinu nedokážeme průběžně informovat o dalších akcích ani o programech našich partnerů, proto doporučujeme do Vaší pozornosti naši internetovou stránku www.cesi.sk, jež je aktualizována většinou jednou týdně a může tedy operativněji přinášet nové informace. Najdete na ní například i aktuální ohlášený program Kruhu přátel české kultury a dalších institucí a také řadu zajímavostí, týkajících se Čechů a Moravanů na území Slovenska v minulosti i dnes.

Členský příspěvek
Pokud jste ještě neuhradili členský příspěvek za rok 2016 ve výšce 3,50 €, lze jej zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX a nebo také poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Upozornění
Současně žádáme naše členy o nahlášení e-mailové adresy, případně změny poštovní adresy, kam je Vám možné naše bulletiny zasílat.
Vážení přátelé,
těším se na shledanou na našich programech a jménem výboru Českého spolku Bratislava Vám i Vašim blízkým přeji hodně zdraví, příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2017.


Bratislava, 25. listopadu 2016

Ing. Dagmar Večerná – předsedkyně a výbor ČSB