Archiv aktualit, pozvánek a zajímavostí 2017

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Na rozloučenou se starým rokem
Poslední Kulturní večer v roce bývá tradičně zasvěcen předvánočnímu společenskému setkání, spojenému s hodnocením uplynulého roku a s plány aktivit na rok následující při malém svátečním občerstvení a šálku kávy nebo čaje. Na úvod letošního v úterý 12. prosince 2017 předsedkyně spolku Ing. Dagmar Večerná poděkovala přítomným za celoroční zájem a podporu, poté následovala volná beseda doprovázená videoprojekcí z vybraných akcí, jak je kamerou a fotoaparátem zachytil Ing. Ladislav Bábíček, který je také autorem fotoreportáže. Snímky z dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.


ukázka    Výročí staroslověnštiny a hlaholice
Vznik hlaholského písma je připisováno Konstantinovi, který původních 36 písmen pravděpodobně po příchodu na Velkou Moravu doplnil ještě o dvě další, aby lépe odpovídalo fonetickým zvláštnostem staroslověnštiny. Používání tohoto jazyka v liturgii schválil papež Hadrián II. o Vánocích v roce 867, kdy údajně v římské bazilice Santa Maria Maggiore položil evangeliář ve staroslověnštině na oltář. Staroslověnština se na Velké Moravě používala pravděpodobně jen do smrti arcibiskupa Metoděje, po níž převládla znovu latinská liturgie. V té době však už staroslověnské písmo převzali v podobě tzv. cyrilice (z ní později vznikla azbuka) další východoevropské národy například na území Kyjevské Rusi a Bulharska, kde si liturgie zachovala byzantskou tradici.

I. A. Born    Přírodovědec a průkopník zpracování rud
Geolog, chemik a osvícenec Ignác Antonín Born (26. prosince 1742 Sedmihradsko – 24. července 1791 Vídeň) prožil dětství ve Vídni, ale následně odešel studovat do Prahy, později se usadil v Sedlišti u Tachova, kde vybudoval Botanickou zahradu. Už jako profesor pražské univerzity a přísedící mincmistr byl povolán do Uher, kde se věnoval zpracování zejména zlatých a stříbrných rud (tzv. metoda evropské amalgace) v Banské Štiavnici a také výzkumu Karpat. Spoluzakladatel Královské české společnosti nauk je uveden pod okny Národního muzea v Praze a ve Sklenných Teplicích mu byla odhalena pamětní tabule připomínající první mezinárodní konferenci banských věd. Česká beseda o něm psala v č. 2/2003 a 9/2005.

foto: ČB    Architekt a kreslíř slovenských památek
Architekt František Faulhammer (27. prosince 1897 Bystřice pod Hostýnem – 8. února 1985 Senica) po studiích v Brně a Praze většinu života prožil v Bratislavě, několik let v Žilině. Mimo jiné spolupracoval s D. Jurkovičem na projektu Mohyly M. R. Štefánika a také v oblasti ochrany historických památek, jejichž tehdejší podobu zachytil na svých kresbách. Z veřejných staveb stojí za zmínku budovy v oblasti zdravotnictví například nemocenské pojišťovny v Trnavě, Nitře (dnes součást univerzity), Užhorodu, pošta v Topoľčanech nebo Dětské santorium v Lučivné. Více o něm v České besedě č. 1/1997.

Kuba a Kašpárek    Učitelka a propagátorka loutkového divadla
Před 120 lety se v Libušíně narodila učitelka, loutkoherečka a dramatička Růžena Blahoutová-Pospíšilová (30. prosince 1892 Libušín – 9. prosince 1972 Praha). V letech 1921 až 1938 působila jako učitelka na Slovensku (Spišská Nová Ves, Hlohovec, Žilina), kde propagovala loutkové divadlo, napsala řadu her pro loutkové soubory a také hry pro mládež, které vydávala zejména ve 30. letech, nejpopulárnější z nich byly o Kubovi a Gašparkovi, ale i úpravy pohádek a pověstí (Jánošík).

foto: VM Považská Bystrica    Ing. Klement Růžička a Považská Bystrica
Vlastivědné muzeum v Považské Bystrici vydalo publikaci historičky Mgr. Anny Šujanské pod názvem „Ing. Klement Růžička v zrkadle času”, věnovanou významné osobnosti tohoto města a regionu. Ing. Klement Růžička (30. května 1884 Rokycany – 5. dubna 1953 Považská Bystrica) byl ve 20. letech 20. století jako ředitel brněnské Zbrojovky zakladatelem její pobočky v Považské Bystrici, dnes známé zejména poválečnou produkcí malých motocyklů.

foto: J. Výborný    Prezidenti u Masaryka
V úterý 12. prosince 2017 prezident ČR Miloš Zeman uskutečnil svou poslední zahraniční návštěvu v této funkci v Bratislavě, kde se setkal se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou. Na závěr setkání si oba prezidenti uctili blížící se sté výročí vzniku společného státu položením věnců soše T. G. Masaryka u Památníku česko-slovenské vzájemnosti a následně k Památníku M. R. Štefánika. Podle nepotvrzených odhadů jde o vůbec první společnou návštěvu obou prezidentů současně u bratislavské sochy prvního československého prezidenta od jejího vztyčení v roce 2010. I proto stojí za to si tuto historickou chvíli připomenout krátkou fotoreportáží jednoho z hrstky krajanů.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Vánoční koncert se Spiritual Kvintetem
Vánoční koncert Českého spolku Bratislava letos ve čtvrtek 7. prosince 2017 do posledního místa zaplnil Moyzesovu síň Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Vystoupení souboru Spirituál kvintet přitáhlo skutečně mimořádnou pozornost, k čestným hostům patřili Mgr. Ondřej Pometlo z českého velvyslanectví a poslanec NR SR Peter Osuský s chotí. Vedoucí souboru Jiří Tichota, jenž nedávno oslavil své osmdesátiny, na úvod připomněl, že právě v tomto sále se kdysi uskutečnilo jedno z jejich prvních vystoupení ještě jako party pražských vysokoškoláků v rámci celostátního kola Soutěže umělecké tvořivosti mládeže. Vánoční koncert ČSB se uskutečnil s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017. Výběr z fotografií, jež poskytl Ing. Ladislav Bábíček, najdete zde. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

foto    Poslední rozloučení s výtvarnicí Jarmilou Semianovou Čihánkovou
Smutnou zprávu nám oznámila paní Jana Semianová ze Smolenic: V požehnaném věku nás opustila výtvarnice Jarmila Semianová, roz. Čihánková (26. června 1925 Roštín u Kroměříže – 14. prosince 2017 Smolenice). Poslední rozločení s ní bude v úterý 19. prosince 2017 v 16 hodin v bratislavském krematoriu. Čest její památce. Krátký medailon o ní přinesla Česká beseda v čísle 7-8/2005.

   Vzpomínka na skladatele a pedagoga
Klavírista, hudební skladatel, pedagog a hudební kritik Jiří Svoboda (23. prosince 1897 Třebíč – 22. května 1970 Brno) vystudoval Obchodní akademii v Brně, ale život zasvětil zejména hudbě, který se od kavárenského klavíristy vypracoval na korepetitora v opeře Národního divadla v Brně. Později vykonal státní zkoušky ze sborového zpěvu, klavíru, houslí a varhan, a začal vyučovat na středních školách a učitelských ústavech, mezi jinými i ve slovenském městě Modra. Po válce vyučoval na Pedagogické fakultě tehdejší UJEP v Brně.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
Předvánoční Tvořivé dílny pro děti i dospělé organizuje Český spolek už řadu let. Letošní se uskutečnily v sobotu 2. prosince a na programu byla výroba figurek z modelovací hmoty a dalších výtvarných drobností, které se děti s rodiči a prarodiči učily vyhotovit pod dohledem Mgr. Martiny Večerné. Tvořivé dílny ČSB organizuje s finanční podporou Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017 a MZV ČR. Množství fotografií z vydařeného odpoledne poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

Csemadok    Rozloučení se starým rokem
Poslední Kulturní večer v tomto roce výbor ČSB tradičně zasvětil předvánočnímu společenskému setkání, spojenému s hodnocením uplynulého roku a plány aktivit na rok následující při šálku kávy nebo čaje, doplněnému videoprojekcí. Uskuteční se v úterý 12. prosince 2017 v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku.

   Nejstarší česky psaná listina na území Uher
Dlužní úpis na 600 zlatých, který 13. prosince 1422 ve Skalici vydal pán Beckova a velké části Považí polský šlechtic Ctibor ze Ctibořic mladší, je nejstarší česky psanou listinou na území dnešního Slovenska. Do té doby se na úřední listiny používala výlučně latina, v některých městech také němčina, později češtinu používali například i na dvoře Matěje Korvína.

M. Bártů, foto: ND Brno    Dráha operetní legendy začínala na Slovensku
Operetní zpěvačka a režisérka Mary Bártů (vl. jm. Marie Loukotová, 14. prosince 1902 Protivín – 10. června 1960 Brno) pracovala jako úřednice v Košicích, kde pokračovala ve studiu zpěvu a začala spolupracovat s kočovnými divadelními společnostmi, v letech 1928-30 zpívala ve Slovenském národním divadle a také na jeho košické scéně (Východoslovenské národní divadlo).

Miloslav Dillinger    Vzpomínka na chemika a pedagoga
Chemik RNDr. Miloslav Dillinger (16. prosince 1902 Čáslav – 27. září 1976 Bratislava) byl žákem a obdivovatelem dr. Jaroslava Heyrovského a věnoval se zejména využití polarografie a jaderné chemii. Od roku 1929 působil na Slovensku, v letech 1930-45 na gymnáziu v Banské Bystrici, po válce jako profesor na Pedagogické a od roku 1950 Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v letech 1950-52 zastával funkci děkana.

Autoportrét    Výročí Josefa Lady
Kresby malíře a spisovatele Josefa Lady (17. prosince 1887 Hrusice – 14. prosince 1957 Praha) se staly symbolem českého venkova, přírody i vánoc. Kromě ilustrací vydával i vlastní knihy, většinou určené dětem, navrhoval scénické výpravy pro Národní divadlo v Praze. V roce 2004 se v Bratislavě uskutečnila rozsáhlá výstava, věnovaná jeho dílu, o níž psala Česká beseda v č. 3/2004 a 5/2004.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3 / 2017
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. S koncem období dovolených a prázdnin Vám posíláme náš další informační bulletin s přehledem připravovaných aktivit v závěru letošního a na začátku následujícího roku...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 3/2017, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Arnošt Vašíček mezi krajany
V závěru listopadu na pozvání ČSB do Bratislavy zavítal spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček, který se na besedě převážně s krajany podělil o své zážitky z cest zaměřených na vyhledávání a pátrání po souvislostech zatím nevysvětlených úkazů, legend a tradic v různých koutech světa, a představil také několik svých publikací. Setkání, jež se díky zajímavému vyprávění protáhlo až do večerních hodin, na svých fotografiích zachytil poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

J. Sekera    Spisovatel psal i o Slovensku
Spisovatel Josef Sekera (4. prosince 1897 Starkoč u Čáslavi – 14. listopadu 1972 Benešov u Prahy) používal pseudonym Starkoč podle svého rodiště a původně vystudoval tkalcovskou školu. Po Velké válce se stal úředníkem státních železnic v Bratislavě, kde se spřátelil s Karlem Plickou, Fraňo Kráľem, Petrem Jilemnickým a dalšími levicovými intelektuály. Přispíval do novin a časopisů včetně slovenských a také redigoval Cestovný zpravodaj Čs. štátnych drah (Bratislava, 1932-38). K letem prožitým na Slovensku se vracel i ve své literární tvorbě, např. Děti z hliněné vesnice, Červený dolomán.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
KPČK zve členy a příznivce v úterý 5. prosince 2017 v 16 hod. do kina Mladosť na pěvecké vystoupení, po němž bude následovat hudební promítání. Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 3/2017.

Hela Volanská na obraze Imra Weinera-Krále    Prožila dramatické roky střední Evropy 20. století
Lékařka a spisovatelka MUDr. Hela Volanská (vl. jm. Chaja Friedmannová – Wolfowicz, 5. prosince 1912 Lodž – 23. prosince 1996 Praha) vystudovala medicínu v Bratislavě, za války byla internována v Ilavě a v Novákách, zúčastnila se SNP a konec války prožila v lesích na Pustevnách (román Setkání v lesích). Od roku 1946 žila v Praze, po roce 1968 nesměla publikovat.

SQ    Vánoční koncert ČSB
Letošní Vánoční koncert Českého spolku Bratislava se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18 hod. v Moyzesově síni FF Univerzity Komenského na Vajanského nábřeží 12, kde vystoupí skupina Spirituál kvintet z Prahy. Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017.

   Ve své době jediný grafik v Prešově
Rytec, malíř a grafik Jan Němeček (8. prosince 1892 Praha – 21. srpna 1958 Prešov) se po první světové válce usadil v Prešově, kde byl dlouhá léta jediným grafikem působícím v šarišském regiónu. V roce 1932 vyšel album jeho leptů „Drevené kostoly v Šariši“. Výrazněji do kulturního života města vstoupil po roce 1945.

Hej Mistře 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v katedrále sv. Martina
České centrum ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR a městskou částí Bratislava - Staré Město zvou v neděli 10. prosince v 19 hod. do Dómu sv. Martina na tradiční Českou mši vánoční, letos v podání 90členného Hodonínského symfonického orchestru a Smíšeného pěveckého sboru pod taktovkou Davida Herzána. Vstup volný. Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) pocházel z učitelské rodiny, po studiích na piaristickém gymnaziu chtěl studovat filozofii, ovládal několik jazyků, ale nakonec strávil většinu života jako pomocný vesnický učitel. Sbíral lidové písně, ale jeho nejznámějším dílem je Česká mše vánoční (Hej, mistře) z roku 1796.

První webstránka 2003    Výročí dvou nejmladších krajanských webových stránek
V závěru roku 2012 se na internetu objevily dvě doposud nejmladší krajanské webové stránky v SR, které zřídily Český spolek Liptov a Slovensko-český klub v Košicích, který se do té doby prezentoval na našem nejstarším krajanském portálu v SR, vytvořeném ještě v roce 2003 k 10. výročí vzniku nejstaršího krajanského spolku v SR.

foto    Významní zoologové Vysokých Tater
Začátkem prosince 2012 v v Expozici tatranské přírody Státních lesů TANAP v Tatranské Lomnici slavnostně odhalili pamětní tabuli, věnovanou významným tatranským zoologům, mezi nimiž jsou také Ing. Milíč Blahout (20. května 1930 Bakov nad Jizerou - 17. listopadu 1978 Bielovodská dolina ve Vysokých Tatrách), CSc., a prof. RNDr. Josef Kratochvíl, DrSc. (6. ledna 1909 Kúsky, dnes Velké Meziříčí - 17. února 1992 Brno). Pamětní tabule se s dalšími, věnovými zakladatelům TANAP, nachází v jihozápadní části botanické zahrady.

ČB    Vzpomínka na Českou besedu
V prosinci 2007 v Košicích vyšlo poslední číslo České besedy, jediného krajanského měsíčníku české krajanské komunity v SR. V rozsahu 24-48 stran s barevnou obálkou vycházel v letech 1995 až 2007. Začal ho vydávat Český spolek na Slovensku, od května 2005 se vydavatelem stal Slovensko-český klub. Zakladatelkou časopisu a dlouholetou šéfredaktorkou byla Mgr. Helena Miškufová. Od ročníku 2004 začal portál cesi.sk se svolením redakce publikovat vybrané články, později doplnil všechny ročníky.

obal knihy    Záhady s Arnoštem Vašíčkem
V rámci Kulturních večerů připravil ČSB v úterý 28. listopadu 2017 přednášku záhadologa a spisovatele Arnošta Vašíčka s diskuzí na téma „Záhady“.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Konference Českého spolku Bratislava 2017
V souladu se Stanovami ČSB se každé dva roky koná konference členů ČSB, jež hodnotí uplynulé dvouleté období, naznačuje další směrování spolku a volí spolkové orgány na další dva roky. Momentky z letošní konference, kterou zpestřilo vystoupení hudební skupiny Geriatrio, poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

z pozvánky    Výstava grafik Jiřího Slívy
České centrum, Štúdio L+S a Vydavatelství Slovart zvou na výstavu grafik Jiřího Slívy pod názvem „Nonsens? Nesmysl!”, jež je součástí Festivalu českého divadla pod záštitou Velvyslanectví ČR na Slovensku. Prezentace českého výtvarníka ve foyer Studia L+S (Námestie 1. mája 5) bude otevřena do konce listopadu.

František Volf    Učitel a sběratel lidové slovesnosti
Malíř, etnograf a spisovatel pro děti a mládež František Volf (1. prosince 1847 Třeboň - 3. července 1983 České Budějovice) od roku 1919 do 1938 působil na Slovensku (např. Bernolákovo) jako učitel a sběratel lidové slovesnosti a folkloru. Z jeho publikací k nejznámějším patří „Z mého domova: Kniha lidových písní, vyprávění, říkadel a hádanek českých a slovenských“, a spolu s Karlem Plickou a Karlem Svolinským je spoluautorem čtyřdílného souboru lidové slovesnosti „Český rok“.

foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
ČSB tradičně připravuje Tvořivé dílny pro děti i dospělé, letošní predsvátoční odpoledne se uskuteční v sobotu 2. prosince (v 15 hod.) a tentokrát budeme vyrábět dárečky např. z modelovací hmoty Fimo. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti. Fotoreportáž Ing. Ladislava Bábíčka z loňské akce najdete zde. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017.

MUDr. Jan Florian    Vzpomínka na MUDr. Jana Floriana
Histolog a embryolog MUDr. Jan Florian (24. listopadu 1897 Brno – 7. května 1942 Mauthausen) jako profesor brněnské lékařské fakulty od roku 1927 pravidelně suploval na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se stal mimořádným profesorem, v letech 1933-35 vedoucí katedry. Jako jeden z mála vysokoškolských profesorů veřejně protestoval proti obsazení vysokých škol v listopadu 1939 v Brně, za odbojovou činnost byl krátce před koncem války popraven v koncentračním táboře.

vernisáž    „Společné vzpomínky“ ve Staroměstské galerii Zichy
Pohledy na starou Prahu a Prešpurk na začátku 20. století zachycuje výstava „Společné vzpomínky“ v nové Staroměstské galerii Zichy na Venturské ul. (Zichyho palác). Až do 26. listopadu 2017 lze shlédnout díla malíře a grafika Jana Honsy (1876-1937), která do Bratislavy přivezl starosta městské části Prahy 1 Ing. Oldřich Lomnický, a Karla Hugo Frecha (1883-1945) ze sbírek Galerie města Bratislavy. Na snímku z vernisáže zleva J.E. velvyslankyně L. Klausová, Ing. O. Lomnický a starosta Bratislavy – Starého Mesta Mgr. Radoslav Števčík, podle něhož tato výstava symbolicky otevírá rok, věnovaný blížícímu se 100. výročí vzniku ČSR.

CSA    Výzva ze španělské Asturie
„Pokud je nám, Čechům žijícím v zahraničí, zákonem povoleno volit, mělo by nám to být i reálně umožněno. Současný systém voleb ale velké většině z nás neumožňuje toto právo uplatnit. Mnozí z nás žijí stovky, či dokonce tisíce kilometrů od velvyslanectví a je velmi obtížné podniknout za tímto účelem cestu do hlavního města v jeden konkrétní den a na vlastní náklady,“ napsali na adresu našeho portálu představitelky Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii a vyzývají krajany, aby se připojili k Petici za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby na portálu petice24.com.

foto: Supraphon    Rumcajs slaví padesátiny
Animované příběhy ševce a poté loupežníka z donucení Rumcajse z lesa Řáholce nedaleko Jičína od spisovatele Václava Čtvrtka a akademického malíře Radka Pilaře se poprvé objevily v televizním večerníčku v roce 1967. K jubileu vydal Supraphon audioknihu v podání herce a režiséra Vojtěcha Kotka jako pokračování úspěšných gramodesek z počátku 70. let, jež načetl Karel Höger. (Upozornění: Na Slovensku byl Rumcajs přejmenován „Rumpeľ“.)

logo    Nabídka Spolku pro ochranu zájmů restituentů
Spolek pro ochranu zájmů restituentů se sídlem v Praze upozorňuje krajany v zahraničí, kteří jsou ve smyslu zákona restituenti nebo dědicové, jejichž půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a marně se domáhají svých práv, že Parlament ČR schválil „restituční tečku“ ke dni 1. 7. 2018. Zájemci o pomoc a konzultace, jak postupovat, aby tím nebyly rodiny původních majitelů půdy znova poškozeni, mohou využít formulář na ochranarestituentu.cz nebo e-mail: info@ochranarestituentu.cz.

foto: Ing. L. Bábíček    28. říjen v Bratislavě
Při příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky jsme se opět setkali u Památníku čs. vzájemnosti se sochou T. G. Masaryka před SNM. Atmosféru letošního osvěžila dechovka z Velkých Bílovic, kterou pozvalo Velvyslanectví ČR. U mikrofonu se kromě poslance Ondreje Dostála vystřídali další řečníci. Atmosféru setkání zachytil na fotografiích Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

klikem zvětšit    Konference Českého spolku Bratislava
V úterý 14. listopadu 2017 se uskuteční Konference Českého spolku Bratislava. V souladu se Stanovami ČSB každé dva roky hodnotíme naši činnost a volíme výbor na další období; rádi bychom přivítali mezi námi aspoň jednoho nového člena výboru. V rámci konference vystoupí hudební skupina Geriatrio. Náš spolek vznikl v r. 1993 pod názvem Spolek Čechů na Slovensku jako první české krajanské sdružení v SR a rychle získal členy po celém Slovensku, proto v dubnu 1994 na celoslovenské Valné hromadě došlo k jeho přejmenování na Český spolek na Slovensku a transformaci místních poboček na regionální organizace. Na jaře 2005 se však ČSnS rozpadl a bratislavská RO se transformovala podruhé na samostatný spolek, zaregistrovaný 10. června 2005 a 20. září téhož roku se uskutečnila ustanovující konference (na snímku).

Návrh kostýmů do Čechovova Racka v režii M. Pietora, oceněný na PQ    Výročí Stanislavy Vaníčkové
Kostýmní výtvarnice Stanislava Vaníčková (13. listopadu 1927 Praha) po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze od r. 1954 většinu života spojila s Novou scénou a dalšími bratislavskými divadly, okrajově i se slovenským filmem a televizními inscenacemi. Největší význam pro ni měla spolupráce s režiséry jako byl Jozef Budský a Magda Husáková-Lokvencová. Návrhy jejích kostýmů byly oceněny například stříbrnými medailemi na mezinárodních přehlídkách Pražské quadriennale 1975 a 1979.

foto: ČB    Přispěl k rozvoji hudebního života na východním Slovensku
Skladatel, varhaník a sbormistr Oldřich Hemerka (13. listopadu 1862 Vrdy u Kutné Hory – 16. prosince 1946 Košice) už jako mladý hrál na řadě hudebních nástrojů a jako 20letý odešel jako regenschori do Chrámu sv. Egídia v Bardějově. V roce 1899 se stal varhaníkem v Dómu sv. Alžběty v Košicích, kde řídil i několik orchestrů, dechovek a zpěvokolů, a také se věnoval skládání církevní i světské hudby, sbíral a zpracoval i lidovou hudbu.

   „Pro nás není života bez Slováků“
Agrární politik František Staněk (14. listopadu 1867 Strmilov – 19. června 1936 Praha) jako poslanec rakouské říšské rady pronesl na jejím jednání 30. května 1917 (prvním od vypuknutí Velké války v roce 1914) historický projev, v němž žádal přeměnu Rakousko-Uherska na spolkový stát svobodných a rovnoprávných národů a spojení československého národa se svou „slovenskou větví“ (jak se k tomu později přihlásila Deklarace slovenského národa známá jako Martinská deklarace 30. října 1918). Znám je i jeho projev v říšské radě 2. října 1918, v němž mj. vyhlásil „pro nás není života bez Slováků“.

Nová scéna    Osobnost bratislavské architektury první poloviny 20. století
Architekt Klement Šilinger (15. listopadu 1887 Sazená u Nelahozevsi – 15. ledna 1951 Bratislava) po 1. světové válce nastoupil na Ministerstvo veřejných prací a pracovní povinnosti ho přivedli do Bratislavy, kde zanechal množství staveb. Nejznámější je komplex Živnostenského domu na Kollárově náměstí, internát Lafranconi, Anatomický ústav, a především množství bytových domů pro státní zaměstnance, budovy škol v Nitře, Senci a Martině.

   Zachytil poetiku Vysokých Tater
Malíř a grafik František Kobliha (17. listopadu 1877 Praha — 12. prosince 1962 Praha) se v knižní a užité grafice věnoval zejména poetickým a literárním námětům a bývá zařazován mezi symbolisty. Jako uznávaný uměnovědec stál v čele výtvarných skupin jako Sursum nebo sdružení Hollar. Vysokým tatrám věnoval zejména dva cykly Tatry (1919) a Fantazie – tatranské motivy (1926). ČB o něm psala v č. 1/1999 a 2/2005.

Skalica    Mikoláš Aleš a Skalica
Malíř a ilustrátor Mikoláš Aleš (18. listopadu 1852 Mirotice u Písku - 10. července 1913 Praha) patří mezi nejvýznamnější osobnosti generace Národního divadla, pro které vytvořil známé lunety a obrazy z cyklu Vlast. Jeho fresky a sgrafita se zachovaly v Praze a Plzni. Na Slovensku se zachovala unikátní mozaika na průčelí budovy Záhorského muzea ve Skalici. Úsměvnou esej o M. Alšovi od MUDr. Z. Susy publikovala ČB v č. 12/2005.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
KPČK zve členy a příznivce v úterý 7. listopadu 2017 v 16 hod. do kina Mladosť na komedii „Dívka v modrém“ z roku 1939. Promítání je věnováno 105. výročí narození herečky Natašy Gollové (27.2.1912 – 29.10.1988). Zajímavostí tohoto filmu režiséra Otakara Vávry je, že N. Gollová se pouze v tomto filmu setkala před kamerou s Lídou Baarovou, i to jen v jediné scéně. Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 3/2017.

Prof. M. Šalamon, foto: STU    Výročí prof. Miroslava Šalamona
Prof. ing. dr. techn. Miroslav Šalamon (7. listopadu 1912 Praha – 5. ledna 1984 Bratislava) v roce 1940 jako specialista na slaboproud poprvé nastoupil za vedoucího elektroprovozu Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Novákách. Po válce se v r. 1947 znovu do Novák vrátil a po vzniku Výzkumného ústavu petrochemie v r. 1950 se v něm začal věnovat automatizaci a regulaci, odkud vedla cesta na Elektrotechnickou fakultu SVŠT, kde stál u základů technické kybernetiky a informatiky na Slovensku. V letech 1962-64 byl děkanem Elektrotechnické fakulty SVŠT.

   Odborník na tatranské lesy
Profesor lesnické botaniky, fytocenologie a dendrologie Ing. Alois Zlatník, DrSc. (9. listopadu 1902 Dvůr Králové nad Labem – 30. června 1979 Brno) po studiích ve Švýcarsku, francouzském Montpellier a Brně působil v Botanickém ústavu, na Lesnické fakultě i jako vedoucí Dendrologického ústavu v Brně, ale zvláštní pozornost věnoval i výzkumu lesů na Slovensku, zvláště ve Vysokých Tatrách, jimž věnoval řadu odborných publikací a skript.

ČSD    Výročí elektrifikace železnic
Po dokončení elektrifikace úseku od Břeclavi přijel první vlak poháněný elektřinou z Prahy do Bratislavy 10. listopadu 1967. Slavnostně vyzdobený rychlík s oficiální delegací přivezla lokomotiva typu S489.0087.

MUDr. I. Hálek, foto: Považské muzeum Žilina    Výročí MUDr. Ivana Hálka
MUDr. Ivan Hálek (11. listopadu 1872 Praha – 17. února 1945 Praha) byl synem básníka Vítězslava Hálka. V letech tzv. hilsneriády se svým lékařským posudkem postavil na stranu T. G. Masaryka. Na radu MUDr. Dušana Makovického většinu lékařské praxe od roku 1901 s výjimkou první světové války prožil na Kysucích, zejména v Čadci a později jako primář jím založeného dětského oddělení žilinské nemocnice v Bytčici. V letech 1918-23 byl poslancem Národního shromáždění. Mimořádná obliba ve veřejnosti ho zachánila před odvoláním ze státní služby na Slovensku od tehdejšího ministra zdravotnictví Jozefa Tisa, to se však naplnilo v roce 1939 (viz články v ČB č. 6/1995, 4/2005 a 10/2005).

   Z dějin ČSAV
Československá akademie věd (dnes Akademie věd ČR) byla založena 12. listopadu 1952. Její první předchůdkyně Královská česká společnost nauk vznikla už v roce 1784, Česká akademie věd a umění 23. ledna 1890. Slovenská akademie věd se k ní připojila v roce 1953. I její základy položili čeští profesoři Univerzity Komenského v Bratislavě, kteří 2. prosince 1926 založili Učenou společnost Šafáříkovu, jejímž prvním předsedou byl JUDr. Augustín Rath a tajemníkem prof. A. Pražák. Tato společnost zanikla po nuceném odchodu českých pedagogů v roce 1939, aby ji záhy nahradila Slovenská učená spoločnosť, jež se stala základem při vzniku poválečné SAVU a od roku 1953 SAV.

F. Slováček    Slavnostní koncert s recepcí ke státnímu svátku ČR
Velvyslankyně ČR na Slovensku paní Lívia Klausová uspořádala při příležitosti státního svátku ČR slavnostní koncert saxofonisty Felixe Slováčka a klavíristy Richarda Rikkona, na němž se zúčastnili ministři slovenské vlády G. Matečná a a P. Gajdoš, bývalí prezidenti V. Klaus a I. Gašparovič s chotí, členové diplomatického sboru a další hosté. Pozvání přijali také představitelé krajanských spolků z Bratislavy, Liptovského Mikuláše a Zvolena.

foto: uniba.sk    Založil slovenskou chirurgickou školu
Lékař prof. MUDr. Stanislav Kostlivý (30. října 1877 Vídeň, jeho rodiče pocházeli z Chodska – 7. prosince 1946 Praha), působil v letech 1909-1919 jako primář a ředitel všeobecné nemocnice v Třebíči, následně byl spoluiniciátorem založení Lékařské fakulty a Univerzity Komenského v Bratislavě, 1923-24 byl jejím rektorem a v letech 1919-41 přednostou chirurgického oddělení LF. Byl také prvním předsedou Lékařské komory pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a předsedou Čs. chirurgické společnosti. Od roku 1941 pracoval na chirurgii v Praze. Na jeho počest se od r. 1947 konají odborné Kostlivého dni.

B. Chlebovský    Úkryt na Slovensku mu zřejmě zachránil život
Malíř a grafik Bohumil Chlebovský (4. listopadu 1902 Kopřivnice – 1954) vystudoval malířství v Sarajevu a v Praze, maloval především krajiny, zátiší a figurální kompozice, věnoval se i dřevorytu a plakátům. V roce 1941 před zatčením gestapem utekl na Slovensko, kde se skrýval tři roky pod jménem Miloslav Březňanský. Obsáhlý soubor díla z tohoto období představil po válce na výstavě „Tatry v kresbě Bohumila Chlebovského“.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Marie Terezie v našich dějinách
V rámci Kulturních večerů pozval výbor ČSB v úterý 10. října 2017 historika Dr. Štefana Holčíka. Původně ohlášenou přednášku „Marie Terezie a Bratislava“ k letošnímu 300. výročí (13. května 1717 Vídeň – 29. listopadu 1780 Vídeň) však rozšířil o její pobyty v českých zemích a množství dalších zajímavostí. Atmosféru besedy zachytil na svých snímcích Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

volby    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Bratislavě
Bratislava byla jedním ze 109 zvláštních okrsků po celém světě, v nichž mohli občané ČR volit kandidáty Středočeského kraje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle zveřejněných výsledků bylo zde zapsáno 486 voličů, jejich počet se nakonec rozrostl na 790, avšak vydáno bylo 422 obálek, co znamená, že ve skutečnosti většinu voličů tvořili návštěvníci s voličským průkazem a nikoli zde žijící krajané. Dohromady v zahraničí hlasovalo 10 494 občanů ČR, kteří na rozdíl od „domácích" výsledků dali nejvíce hlasů pouze sedmi stranám, a to Top 09 (26,09 %), dále uspěly Česká pirátská strana (19,48), ODS (12,53), Ano 2011 (7,62), KDU-ČSL (7,39), Starostové a nezávislí (7,17) a Strana zelených (6,62). Ve zvláštním volebním okrsku Bratislava ze 30 kandidujících stran dostalo hlasy jen 14 subjektů, nejvíce Top 09 (18,37 %) před ODS (17,89), Ano (15,27), Českou pirátskou stranou (14,79), KDU-ČSL (8,35), SPD (5,96) a Starostové a nezávislí (5,25). Nejvíce přednostních hlasů získali Andrej Babiš 25 (Ano), Miroslav Kalousek 23 (Top 09) a Ivan Bartoš 18 (Piráti). (Zdroj: volby.cz)

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Zážitky z hradu Veveří
Tradiční podzimní poznávací zájezd Českého spolku Bratislava připravil Ing. Jiří Nevřela v sobotu 23. září 2017 se zaměřením na prohlídku Hradu Veveří a následně volným individuálním odpoledním programem v Brně. Z první části zájezdu poslal množství fotografií Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

   Nestor slovenské umělecké fotografie
Fotograf Otakar Nehera (25. října 1917 Olomouc – 23. října 2009 Bratislava) vyrůstal v rodině poštovního úředníka, který byl začátkem 30. let přeložen do Bratislavy. Po válce se na Slovensko vrátil už jako odborník na stavební hmoty do funkce ředitele Prefy Sučany. Tehdy se začal více věnovat zálibě z mládí – fotografii. Od zachycení výstavby Slovenska se pod vlivem dalších fotografů postupně přeorientoval na uměleckou fotografii, zaznamenávající slovenskou krajinu, folklór a umění, jak o tom svědčí množství exkluzivních publikací.

foto: Ing. L. Bábíček    Výročí vzniku Československé republiky
Uctít si výročí vzniku Československé republiky se opět sejdeme s dalšími přáteli a sympatizanty v sobotu 28. října 2017 v 17 hod. u Památníku čs. vzájemnosti na Vajanského nábřeží. Fotografie z loňského 28. října najdete zde, na naší stránce jsou i fotografie z letošní jarní vzpomínky na prvního čs. prezidenta zde.

foto z pozvánky    „Zrkadlenie“ v Galerii Z
Olomoucká rodačka a členka ČSB Květoslava Fulierová ve spolupráci se Združením 4Arts a agenturou Artlines zve na svoji výstavu „Zrkadlenie“ v Galerii Z na Venturské ul. č. 9 (Zichyho palác). Výstava potrvá do 29. října 2017 a Galerie Z je otevřena od úterý do soboty v době od 13 do 18 hodin. Rozhovor s výtvarnicí si můžete přečíst v ČB č. 4/2007.

   Propagátor tatranské flóry
Botanik František Antonín Novák (20. října 1892 Chotěbuz u Těšína, 17. prosince 1964 Praha) pracoval od roku 1919 v tatranském výzkumném týmy Karla Domina a velký důraz už tehdy kladl na ochranu životního prostředí zejména ve Vysokých Tatrách. Po válce patřil mezi první školitele pracovníků nového Tartranského národního parku, řadu tatranských bylin zařadil do atlasů „Horské byliny“, „Velký obrazový atlas rostlin“ a byl spoluautorem dvousvazkového díla „Ochrana československé přírody a krajiny“.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2017
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. S koncem období dovolených a prázdnin Vám posíláme náš druhý letošní informační bulletin s přehledem připravovaných aktivit ve zbývajících měsících letošního roku...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 2/2017, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

PS    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek 20. října a sobotu 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jichž se mohou zúčastnit i občané ČR i ve zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Buď s voličským průkazem vyžádaným v místě, kde je volič zapsán do voličského seznamu, nebo na základě zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v místě pobytu (nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, to znamená nejpozději do 10. září 2017). Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové stránce zastupitelského úřadu, resp. MZV ČR. Státní volební komise určila losem, že všichni, kdo budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty ze Středočeského kraje. Předběžnou kandidátní listinu najdete např: na stránce idnes.cz.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Hudební večer ve znamení známých melodií
V úterý 26. září 2017 Český spolek Bratislava pozval na Hudební večer „Trio Impression“, na němž sympatické absolventky VŠMU ve složení Mgr. art. Aneta Lednická, ArtD. (housle), Mgr. art. Ágnes Kolozsi (flétna) a Mgr. art. Monika Rahlová (klavír) zahrály skladby W. A. Mozarta, J. Brahmse, A. Dvořáka, J. Strausse, I. Kálmána a na závěr přidaly pásmo známých melodií z repertoáru skupin ABBA a Beatles. Atmosféru Hudebního večera, organizovaného s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017, zachytil svými snímky Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

Eckartsau    Eckartsau – zámek, v němž se psaly i naše dějiny
Nedaleko Bratislavy leží dolnorakouský zámek Eckartsau, který stojí za návštěvu už jen proto, že je s českými dějinami opakovaně propojen více, než by se na první pohled mohlo zdát. Trasu něco přes dvacet kilometrů po Dunajské cyklostezce zvládne i sváteční cyklista. My se vydáváme ze slovenského hlavního města autem přes hraniční přechod Berg směrem na Vídeň...(celý článek).

foto: Ing. L. Bábíček    Výročí velké panovnice
V rámci Kulturních večerů pozval výbor ČSB v úterý 10. října 2017 opět historika Dr. Štefana Holčíka, který bude mít přednášku „Marie Terezie a Bratislava“. Začátek ve Společenském sále Csemadoku v 17 hod. Několik fotografií z předcházející přednášky v roce 2014 najdete zde.

Oto Dub, foto: VÚVH    Zakladatel moderní hydrologie na Slovensku
Akademik Ing. Dr. Oto Dub (11. října 1902 Uhlířské Janovice – 1. října 1979 Bratislava) přišel jako absolvent ČVUT v Praze pracovat v roce 1929 do Hydrografického oddělení Krajinského úřadu v Bratislavě a v roce 1940 byl pověřen vedením nového Státního hydrologického a meteorologického ústavu. Krátce na to byl zatčen a do roku 1944 vězněn, následně se zúčastnil Slovenského národního povstání. Po válce obnovil činnost ústavu a stal se uznávaným čs. expertem v oblasti hydrologie, zakladatelem a prvním ředitelem Ústavu hydrologie SAV, v letech 1951-56 byl děkanem Stavební fakulty SVŠT. Napsal Všeobecnou hydrologii Slovenska.

   Vzpomínka na legendárního brankáře
Fotbalový brankář a později trenér Josef Geryk (14. října 1942 Nový Jičín - 27. července 2013 Červeník u Trnavy) po dvou sezónách v dresu Baníku Ostrava (1963-65) přišel do Spartaku Trnava, kterému už zůstal věrný. Dohromady v lize odehrál 149 utkání a s Trnavou získal všech pět mistrovských titulů. Vítěz Československého poháru v letech 1967, 1971 a 1975. V Poháru mistrů evropských zemí nastoupil v deseti utkáních, v Poháru vítězů pohárů i v Poháru UEFA po dvou utkáních. Za juniorskou reprezentaci do 23 let nastoupil ve 12 zápasech a za olympijskou reprezentaci ve čtyřech.

Archeopark Mikulčice – Kopčany, foto: masaryk.info    Mikulčice a Kopčany: snaha o společný zápis UNESCO
Před pěti lety na podzim 2012 slovenský ministr kultury podepsal společný návrh s Ministerstvem kultury ČR na zápis Archeologického parku Mikulčice – Kopčany do Seznamu světových kulturních a historických památek UNESCO. Archeologický park by se měl rozkládat na území Slovanského hradiště v Mikulčicích a okolím románského kostelíka sv. Margity Antiochijské v Kopčanech na protějším břehu řeky Moravy. Na území, označovaném jako „grad Morava“ nebo „urbs antiqua Rastizi“ (starobylé město Rastislavovo), se v době Velké Moravy na ostrovech v řečišti rozkládal hrad s rozsáhlým podhradím.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
KPČK zve v úterý 3. října v 16 hod. do kina Mladosť na komedii Slaměný klobouk z roku 1971 (režie: Oldřich Lipský) při příležitosti 95. výročí narození herce Miloše Kopeckého (22.8.1922 – 16.2.1996). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 3/2017.

obal    Varhaník a hudební skladatel
Varhaník, pedagog a hudební skladatel František Prášil (3. října 1902 Dolní Cerekev – 14. května 1981 Bratislava) po studiích hry na varhany v Telči a Praze absolvoval Hudební a dramatickou akademii v Bratislavě, kde následně prožil většinu života. Jako varhaník vystupoval v řadě slovenských měst, působil v prešovském rozhlasu a hru na varhany vyučoval na učitelském ústavu, vedl také soukromou hudební školu v Piešťanech a byl sbormistrem evangelického sboru. Po válce byl hudebním režisérem v bratislavském rozhlasu, kde složil množství scénické hudby. Z jeho skladatelské tvorby uveďme například suitu „Na břehu oravského jezera”, sborové skladby a úpravy lidových písní včetně koled.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Tvořivé dílny na Železné studničce
ČSB připravila na sobotu 9. září ve 14 hod. program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu u klubovny Klepáč v bratislavském lesoparku Železná studnička. Přálo nám i počasí, takže můžeme akci hodnotit jako velmi zdařilou. Děti tam pod usměrňováním výtvarníků paní Evy a Radka Bachratých (členů ČSB) vyráběly draky a figurky z kaštanů a jiné ozdobné drobnosti. Na akci se zůčastilo spolu 13 dětí a s nimi 16 rodičů při sledování pěti členů výboru spolku. O tom, že byla akce živá a mile přijatá všemi zůčastněnými svedčí i fotoseriál Ing. Ladislav Bábíčka. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

Václav Kautman, foto: ÚĽUV    Autor první značky ÚĽUV
Výtvarník, sochař a dřevořezbář Václav Kautman (25. září 1922 Brno – 24. září 1981 Bratislava) od roku 1950 působil na Slovensku, kde se jako autor dřevěných plastik a designér užitkových předmětů inspiroval slovenským folklorem, například tradičním bačovským nádobím. Byl propagátorem využití dřevěných plastik v architektuře a také autorem prvního loga Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Od roku 1959 působil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde se stal vedoucím oddělení designu a později docentem.

Hudební večery    Hudební večer
Český spolek Bratislava zve v úterý 26. září 2017 v 17 hod. na Hudební večer „Trio Impression“, na němž tři absolventky VŠMU (housle, flétna, klavír) zahrají a zazpívají čs. a světové melodie klasické i populární. Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017.

foto: AGS    Výstava českého skla
ČSB upozorňuje na výstavu uměleckého skláře a profesora VŠUP Praha Jaroslava Svobody, který od roku 1990 provozuje sklářskou huť v Karlově u Žďáru nad Sázavou. Vernisáž v K Gallery na Venturské ul. č. 8 bude v úterý 5. září v 17 hod., výstava potrvá do 27. září 2017.

foto: ČB    Poetizmus pražské výtvarnice
Výtvarnice Běla Kolčáková (27. září 1937 Praha) absolvovala pražskou AMU, avšak záhy odešla s manželem malířem Ignácem Kolčákem na Oravu do Dolního Kubína, od r. 1978 žije v Bratislavě. Její malířská, ilustrátorská i textilní tvorba je procítěná poetizmem. Ilustrovala řadu knih slovenských autorů (M. Rúfus, H. Zelinová a další). Pravidelně se účastní výstav českých a moravských výtvarníků, žijících na Slovensku. Přejeme hodně zdraví a tvůrčích sil.

ČC 2007    Výročí čtvrtého zastavení Českého centra na Slovensku
České centrum v Bratislavě zahájilo svoji činnost divadelním představením D. Fišerové „Náhlé neštěstí” 18. dubna 1995 v bývalém V-klubu na Nám. SNP v Bratislavě. V březnu 2001 se přestěhovalo do nové budovy zastupitelského úřadu na Hviezdoslavově nám., avšak po čtyřech letech bylo přesunuto do budovy zrušeného generálního konzulátu v Košicích. Už bez knihovny se po dvou letech znovu stěhovalo do Bratislavy a v historické budově Na vŕšku zahájilo činnost 27. septembra 2007 výstavou F. Skály (na snímku s ředitelkou ČC J. Burianovou). Od 1. 3. 2010 kancelář ČC sídlí opět v budově velvyslanectví.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
KPČK zve členy a příznivce do Divadla Malá scéna STU, kde se ve čtvrtek 28. září uskuteční „28. ročník udeľovania národných cien za audiovizuálnu tvorbu IGRIC“ a následující den 29. září promítání oceněných filmů. Začátky obou akcí jsou určeny na 18 hod. (ale přesný čas se ještě může změnit). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 3/2017.

Legiovlak    Legiovlak opět na Slovensku
Replika části vlaku, v jakém českoslovenští legionáři žili a bojovali na Transsibiřské magistrále v letech První světové války až do roku 1920, byla vytvořena v roce 2014 k stému výročí Velké války z podnětu Čs. obce legionářské a dalších partnerů, kteří historický Legiovlak i letos přivezou na slovenská nádraží. Legiovlak se zastaví v Žilině (1.-6.8.), Dolním Kubíně (7.-9.8.), Popradě (11.-13.8.), Medzilaborcích (15-16.8.), Humenném (18.-20.8.), Košicích (Hlavná ul., 22.8.-3.9.), Zvolenu (5.-10.9.), Nitře (12.-17.9.) a Bratislavě (Muzeum dopravy, 19.-28.9.).

S. Turbova    Herečka ovládala stejně češtinu i slovenštinu
Herečka Sylva Turbová (30. září 1947 Opava – 29. července 2015 Praha) pocházela ze smíšeného manželství, maminka byla Češka, otec slovenský operní zpěvák. Filmovat začala už během studií na VŠMU, na divadelních prknech začínala ve Státním divadle v Košicích, později hrála v Ostravě a od roku 1972 byla členkou činohry Národního divadla v Praze. Hrála také v řadě televizních inscenací, filmů a seriálů.

SCCR    Pozvánky do Středočeského kraje
CzechTourism a Středočeská centrála cestovního ruchu prezentovaly v Bratislavě aktuální tipy na výlety po Středních Čechách, jako je například unikátní kostnice pod kostelem Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory, Zábavně naučný park Mirakulum a přírodní rezervaci se stádem zubrů, divokých koní a praturů v Milovicích, největší akvapark ve střední Evropě Čestlice, Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus u Lysé nad Labem, exkurzi ve Škodě Mladá Boleslav, Sázavský klášter spojený s českým patronem sv. Prokopem nebo CHKO Brdy.

prof. Miloš Tomčík    Dlouholetý předseda Kruhu přátel české kultury v Bratislavě
Literární kritik, historik a vysokoškolský pedagog prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc. (19. září 1922 Ploštín u Liptovského Mikuláše – 15. října 2009 Bratislava) působil na univerzitách v Bratislavě, Praze a Bordeaux. Byl dlouholetým předsedou Kruhu přátel české kultury v Bratislavě. Několik jeho statí publikovala Česká beseda v č. 3/1996, 4/1997 nebo 10/2001.

busty v Košicích    Autor bust TGM a MRŠ v Košicích
Akademický sochař Josef Vajce (19. září 1937 Klatovy - 15. září 2011 Praha) vytvořil několik socha a plastik T. G. Masaryka. Nejznámější z nich je na Hradčanském náměstí v Praze, kde byl spoluautorm podle původního návrhu O. Španiela z roku 1931). Na Slovensku je autorem bust TGM a M. R. Štefánika v Košicích, o nichž hovořil v ČB 5/2003. Ve spolupráci s Čs. ústavem zahraničním realizoval další plastiky prvního čs. prezidenta například v Užhorodu, Petrohradu nabo v Mexiku.

V. Dvorský    Zasloužil se o současné hranice
Právník a geograf prof. JUDr. PhDr. Viktor Dvorský (22. září 1882 Praha – 26. listopadu 1960 Praha) na základě svých cest po alpských zemích a Balkánu ještě před první světovou válkou získal uznání svými studiemi o problematice hranic a je považován za zakladatele antropogeografie (zeměpis člověka). V roku 1917 publikoval studii Hranice českého území, v níž nastínil podobu přirozených hranic budoucího Československa, co předurčilo jeho účast na mírových jednáních. Z pohledu Slovenska původně navrhoval jihovýchodní hranici dokonce až u pohoří Matra, zejména zásluhou jeho odborných podkladů se nakonec podařilo prosadit jižní hranici na Dunaji od soutoku s Moravou až po ústí Ipeľu.

foto: hrad-veveri.cz    Poznávací zájezd do Brna
Tradiční podzimní poznávací zájezd ČSB se uskuteční v sobotu 23. září 2017 na trase Hrad Veveří a Brno. Odjezd je naplánován v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul. Zájemci se mohou ještě prihlásit telefonicky na tel. č. 0908 814 880.

foto    Významný lékař a botanik let „meruôsmych“
Lékař a botanik Josef Friedrich Krzisch (24. září 1812 Strašov u Přelouče – 14. března 1875 Wiener Neustadt) po praxi ve Vídni byl v letech 1854-61 jmenován hlavním lékařem Hornonitranské župy a ředitelem nemocnice v Trnavě, na Slovensku též působil v Holíči. Zásluhy si vydobyl zejména za potlačení cholery a epidemie skvrnitého tyfu v roce 1848. Věnoval se také botanice v oblasti Malých Karpat, Liptova, Západních a Nízkých Tater. Byl spoluzakladatelem lékařskopřírodovědného spolku v Bratislavě (Pressburger Verein für Natur- und Heilkunde).

Memorial    Moravské zkušenosti pozdějšího rabína
Prešpurský rabín a židovský učenec Chatam Sófer (vl. jm. Moše Schreiber, 24. září 1762 Frankfurt nad Mohanem - 3. října 1839 Pressburg) předtím než se v roce 1806 stal rabínem náboženské obce v Bratislavě, kde také vedl i v zahraničí uznávanou školu - Ješivu, sbíral zkušenosti v několika městech tehdejší monarchie, mezi nimi také v Boskovicích, Prostějově a Strážnici.

   Vedl psychiatricko-neurologickou kliniku v Bratislavě
Psychiatr prof. MUDr. Stanislav Krákora (18. září 1892 Holubice u Kralup nad Vltavou - 6. července 1959 Hradec Králové) nastoupil v létě 1919 na psychiatricko-neurologickou kliniku v Bratislavě, kde se později stal klinickým asistentem. Od roku 1930 byl soukromým docentem neurologie a psychiatrie na Univerzitě Komenského. Od roku 1937 vedl kliniku do května 1939, kdy musel ze Slovenska odejít. Po válce založil psychiatrickou kliniku v Hradci Králové a publikoval spisy věnované všeobecné, dětské i forenzní psychiatrii.

foto: ČB    Rodina kladivářů
Jméno olympionika Libora Charfreitaga (11. září 1977 Trnava) je na Slovensku velmi dobře známo. Jeho sedmé místo na XXVIII. olympiádě v Aténách bylo ve své době nejlepším slovenským atletickým umístěním. Méně známy jsou jeho východočeské rodinné kořeny, o nichž psala Česká beseda v č. 2/2005.

foto: ČB    Lékař, soudní znalec, cestovatel
Profesor MUDr. František Novomeský, PhD. (12. září 1947 Frýdek-Místek) i díky svým zálibám ve fotografování a potápěčství procestoval řadu zemí, působil v mezinárodních organizacích. Patřil mezi první, kteří se na Slovensku věnovali problematice drogové závislosti. Podrobnější výčet jeho aktivit přinesl článek v České besedě č. 6/1999.

   Zasloužil se o moderní slovenské loutkoherectví
Výtvarník, loutkař a režisér Miroslav Fikari (12. září 1912 Praha – 17. února 1982 Bratislava) vystudoval pražskou VŠUP a po válce už jako uznávaný pedagog byl v r. 1947 pozván založit odbor grafiky na bratislavské VŠUP, kde v r. 1950 založil loutkařský soubor. Jeho žáky byli mimo jiné například i režiséři Juraj Herz nebo Juraj Jakubisko.

J. Kukal    K životnímu jubileu Ing. Jana Kukala
Známý tenista a organizátor výstav moderního umění Ing. Jan Kukal (13. září 1942 Praha) původně vystudoval zahradní architekturu. Na vrcholu trenérské činnosti (jako první a jediný „cizinec“ byl uveden do Síně slávy slovenského tenisu) nedaleko Sence u Bratislavy vybudoval tréningové tenisové kurty i školku dřevin s galerií moderního umění pod otevřeným nebem. K životnímu jubileu mu přejeme hodně zdraví. Kromě rozhovoru s ním si na cesi.sk můžete přečíst i starší články o něm a jeho výstavách v ČB č. 1/2001, 2/2001, 2/2004, 3/2004 a 3/2006.

TGM    To kalné ráno...
Ve čtvrtek 14. září si připomeneme 80. výročí odchodu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V Bratislavě byla 28. října 2010 slavnostně odhalena jeho socha jako součást přestavěného Památníku československé vzájemnosti na dunajském nábřeží z r. 1988 (místo zachovalé sochy lva, patřící k obnovenému Památníku M. R. Štefánika). Kopii sochy TGM od Ladislava Šalouna, původně umístěné v bratislavské Zemské bance, zhotovil Jaroslav Matějíček v umělecké slévárně ve Veverských Knínicích.

Štěpán Doubek    Vyučoval hudbě mladé slovenské učitele
Hudební skladatel a pedagog Štěpán Doubek (15. září 1872 Dobronice u Bechyně – 7. prosince 1920 Banská Bystrica) působil jako učitel gymnázia a varhaník v Táboře, kde také řídil pěvecký sbor Hlahol. Po vzniku Československa se přidal k dalším českým pedagogům, kteří odešli budovat slovenské školství a až do své smrti vyučoval na Učitelském ústavu v Banské Bystrici.

   Vzpomínka na Petra Bezruče
Básník Petr Bezruč (pův. jméno Vladimír Vašek, 15. září 1867 Opava – 17. února 1958 Olomouc) „netoužil po slávě, ba naopak – stranil se veřejnosti“, napsala Jana Ottová ve své osobní vzpomínce na významného literáta v České besedě č. 2/2003.

SnS    Spoluzakladatel Sokola
Historik, umělecký kritik a politik PhDr. Miroslav Tyrš (17. září 1832 Děčín – 8. srpna 1884 Oetz v Tyrolských Alpách) se už v mládí na vlastní zkušenosti přesvědčil o významu tělesného cvičení na zdraví a této myšlence zasvětil většinu svého života. V roce 1862 byl spoluzakladatelem a prvním náčelníkem Sokola Pražského, jehož ideály se postupně rozšířili téměř do celého světa. O historii Sokola na Slovensku psala ČB v č. 1 / 2005.

foto: L. Bábíček    Zájezd do Jaroměřic n. R. a za Biblí kralickou
V sobotu 17. června 2017 Český spolek Bratislava uspořádal tradiční poznávací zájezd, tentokrát po trase Jaroměřice nad Rokytnou (zámek a zahrady) a Kralice – (Muzeum Bible Kralické). Fotografické postřehy z tohoto výletu poslal Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 5. září na přednášku Dr. Čelka z Prahy na téma „80 let od úmrtí prezidenta T. G. Masaryka a jeho vztah ke Slovensku“. Začátek v 16 ve společenském sálu Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 3/2017.

logo    Tvořivé dílny na téma Chraňme přírodu
ČSB organizuje v sobotu 9. září ve 14 hod. program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu. Sejdeme se u klubovny Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5, bus č. 43 z Patrónky), kde budeme mimo jiné vyrábět draky a figurky z kaštanů. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení materiálu a občerstvení pro děti.

Moravské Pole    Po stopách Přemysla Otakara II. v okolí Bratislavy
Stopy po českém králi Přemyslu Otakarovi II. najdeme na více místech v okolí Bratislavy. Naši cestu historií začínáme v Bratislavě a na Děvíně a pokračovat budeme na území Dolního Rakouska. Celá trasa se však dá absolvovat i v opačném pořadí – stačí vyjet z Břeclavi a v první rakouské obci Rheintal odbočit doleva na silnici č. 49, která sleduje dolní tok řeky Moravy na jih až k Dunaji... (celý článek).

   Sestavila Liptovské písně
Učitelka hudby a skladatelka Ludmila Hradcová (9. září 1892 Praha – 3. srpna 1947 Praha) působila na Učitelském ústavu v Praze. Z vlastního průzkumu v terénu sestavila sborník Liptovské písně (1931) a složila kantátu pro ženský sbor V Tatrách.

BBD    Průkopník animovaného filmu na Slovensku
Loutkař, výtvarník, fotograf a režisér Bohdan Slavík (28. srpna 1917 Řevnice – 18. února 1974 Bratislava) začínal jako loutkař v divadle na Smíchově, ale jako grafik po válce spolupracoval se slovenskými nakladatelstvími. V r. 1950 založil v Bratislavě ochotnické loutkařské Dětské divadlo filmu, následující rok se stal vedoucím oddělení triků ve Slov. filmu, v r. se stal spoluzakladatelem Štátneho bábkového divadla Bratislava (dnes BBD), ale aktivně spolupracoval s loutkářskými divadélky v dalších slovenských městech. V jeho pozůstalosti se našly vzácné snímky z bombardování Bratislavy v červnu 1944 a ze SNP.

V. Matušík jako první fagot ve Slovenské filharmonii, foto: Archiv SF, klikem zvětšíte    Stál v pozadí vítěze první Bratislavské lyry
Hudební skladatel a dirigent Věroslav Matušík (28. srpna 1927 Ostrava – 15. ledna 1995 Bratislava) se jako posluchač pražské konzervatoře přihlásil do vznikající Slovenské filharmonie, stal se jedním z jejích zakládajících členů a studium hry na fagot dokončil už v Bratislavě, kde žil od r. 1949. Kromě SF hrál v různých tanečních kapelách, spoluzakládal Smyčcový orchestr bratislavského rozhlasu (1953) a v roce 1961 Taneční orchestr Čs. rozhlasu v Bratislavě, který později také dirigoval. Z jeho tvorby jsou známy především populární písně a na prvním místě vítězná z první Bratislavské lyry 1966 „Mám rozprávkový dom“ v podání Karla Gotta (text: Eliška Jelínková).

F. Kyntera, foto: VÚPOP    Zakladatel půdoznalectví na Slovensku
Zakladatelem a prvním ředitelem Ústavu pro agropedologii a bioklimatologii v Bratislavě byl Ing. dr. tech. František Kyntera (31. srpna 1897 Obrubce u Mladé Boleslavi – 6. října 1958 Praha). Byl jedním ze žáků půdoznalecké školy prof. Josefa Kopeckého, kteři po vzniku Československa přišli na Slovensko. Jeho první dílo o půdách v okolí Komárna bylo první odbornou půdoznaleckou publikací ve slovenštině a jeho monografie o slaných půdách obsahovala první půdní mapu Slovenska. V roce 1938 musel s dalšími českými odborníky Slovensko opustit.

Tirnau    Významný průkopník slovenského knihtisku
Typograf Václav Jelínek (1. září 1737 Praha – 17. června 1823 Trnava) pracoval v Trnavě v Arcibiskupské tiskárně, později se osamostatnil, jako svobodný měšťan si otevřel vlastní výčep piva a v roce 1788 požádal vrchnost o otevření vlastní tiskárny, co mu bylo 1. listopadu téhož roku povoleno s výhradou, že svou činností nesmí škodit tamní univerzitní tiskárně. Následující rok vydal první dílo J. I. Bajzy, celkově v jeho tiskárně vyšlo na 800 titulů, z toho dvě stovky v „bernolákovské“ slovenštině.

foto z pozvánky    Legendární česká hračka
I když mnozí dodnes považují známé dětské hračky Igráček o kopii zahraničního vzoru, není to pravda. První typická figurka v podobě zedníka se objevila v roce 1976 a od té doby se s určitou porevoluční přestávkou v nejrůznějších podobách už nejen řemeslníků vyrábí dodnes, jak dokumentuje výstava v STM – Muzeu dopravy v Bratislavě ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a firmou Efko, která pro bratislavskou prezentaci připravila dvě nové verze známé postavičky určené právě pro slovenský trh: Jánošíka a Štefánika. Výstava je přístupná do 3. září 2017.

foto z pozvánky    Český a slovenský transport dizajn
Do začátku září 2017 je v STM - Muzeu dopravy v Bratislavě otevřena výstava „Český a slovenský transport dizajn škol 2017“ představující tvorbu posluchačů osmi vysokých škol z Plzně, Prahy, Brna, Zlína, Bratislavy a Košic v oblasti designu vozidel od automobilů, jízdních kol a jiné ekologické přepravy, tramvají, železničních vozidel, vlaků, zemědělských strojů nebo létajících dopravních prostředků až po vize dopravy v budoucnosti.

První ČSR    Soutěž pro studenty „Po stopách založení ČSR“
Radio Praha - vysílání do zahraničí vypisuje soutěž pro studenty Českých škol bez hranic a studenty z krajanských spolků „Po stopách založení ČSR“ v kategoriích Text + fotografie, Audio, Video. Boje na východní i západní frontě, diplomatická jednání, aktivity nejrůznějších spolků. Zkusme zapátrat po nejrůznějších střípcích předcházejících zrození naší republiky, připomeňme si osobnosti, které přispěly k založení ČSR. Uzavírka soutěžních materiálů je 30. září 2017, příspěvky zasílejte na adresu cr@radio.cz.O případnou radu, konzultaci v otázkách zahraničně-politických vztahů, česko-slovenských vztahů, československého dobrovolného vojska (legií) i osudu konkrétních osobností spjatých se vznikem ČSR se můžete obrátit na doc. PhDr. Zlatici Zudovou-Leškovou, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR (e-mail: zudova-leskova@hiu.cas.cz).

K. Kolman    Učitel a kazatel
Učitel, kazatel a spisovatel Karel Kolman (26. srpna 1892 Zahrádky u Jindřichova Hradce – 28. března 1962 Trhový Štěpánov) půvpdně vystudoval obchodní školu a stal se úředníkem v Praze, toužil však po učitelském povolání, a tak odjel na Učitelský ústav v Modre, který vystudoval externě s vynikajícím prospěchem a zůstal na něm jako učitel slovenštiny, současně se zapojil do církevní služby (Svobodná církev reformovaná, dnes Církev bratrská). Později působil i na škole v Nové Bani.

B. Prýgl    Blahopřejeme Borisi Prýglovi
Hodonínský rodák Boris Prýgl, který koncem května spolu s Michaelou Šebestovou a za doprovodu Milady Synkové zpíval českým krajanům v Bratislavě úspěšně nejenže promoval na VŠMU, kde byl současně přijat na doktorandské studium, ale – jak informovala TASR (celá zpráva zde) – na prestižní soutěži pěveckých talentů Operalia 2017 v kazašské Astaně obdržel pozvání Plácida Dominga na účinkování v opeře v Los Angeles v sezóně 2018/19 i na výročním představení Dona Giovanniho ve Stavovském divadle v Praze v roce 2018, nad nímž P. Domingo převzal patronát. Blahopřejeme!

zvětšit    Salve: Prachatice na Hradě
Výsledky mezinárodního výtvarného workshopu „Salve Prachatice“ představuje krátce po skončení už 12. ročníku výstava v Galerii na Západní terase bratislavského Hradu. Setkání zejména mladých výtvarníků z několika evropských zemí organizuje jihočeské město Prachatice ve spolupráci s dalšími partnery, například bavorským Pasovem. Na slavnostním zahájení bratislavské výstavy, jehož se zúčastnil starosta Prachatic Ing. Martin Malý (na snímku zleva) a ředitel partnerské Artem Gallery Ľuboslav Moza (vpředu), vystoupil Klarinetový soubor Mgr. Jana Hovorky z Prachatic. Prodejní výstava potrvá do 25. srpna 2017 a galerie je otevřena denně kromě pondělí od 12 do 18 hod.

Prof. dr. J. Komárek, foto: forestportal.sk    Propagátor myslivosti i ochrany přírody
Zoolog, pedagog, spisovatel, propagátor ochrany přírody i myslivosti v ČSR prof. dr. Julius Miloš Komárek (15. srpna 1892 Železná Ruda - 7. února 1955 Praha) byl zakladatelem a prvním ředitelem Výzkumného ústavu na ochranu lesa v Praze, iniciátorem národních parků v Tatrách a na Šumavě, věnoval se studiu lesních škůdců i karpatských savců. Na jeho počest je pojmenována Chata prof. Komárka v Čergovském pohoří v okrese Bardějov, kterou často navštěvoval a odkud čerpal náměty do jedné ze svých nejslavnějších knih „Lovy v Karpatech“.

foto: ČB    Vzpomínka na Adolfa Hoffmeistera
Všestranný umělec Adolf Hoffmeister (15. srpna 1902 Praha – 24. července 1973 Říčky) vystudoval práva, ale celý život se věnoval nejrozmanitějším formám výtvarného umění a literatury. Patřil k protagonistům avantgardní skupiny Devětsil, v meziválečném i poválečném období patřil k organizátorům čs. výtvarného umění, jako diplomat byl při zakládání UNESCO. Nakreslil také mnohé představitele slovenské kultury – L. Novomeského, K. Lazarovou, J. Kostru, A. Bagara, F. Hečka, P. Horova, O. Dubaye, jak o něm v osobních vzpomínkách napsal B. Bachratý v ČB č. 5/2005.

Děkanát Lékařské fakulty v Medické zahradě    Vychoval první generaci slovenských chirurgů a ortopedů
Mezinárodně uznávaný chirurg a ortopéd MUDr. Vítězslav Vincenc Chlumský (17. srpna 1867 Lomnice nad Popelkou, část Nové Dvory – 1. listopadu 1943 Dolní Tošanovice, resp. Praha) působil v letech 1921-31 jako profesor a 1927-28 děkan Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde vychoval první generaci slovenských chirurgů a ortopedů. V r. 1922 založil v Bratislavě první ortopedickou kliniku v ČSR (1922-31 její přednosta), zakladatel Čs. ortopedické společnosti, přičinil se o vznik prvního slovenského ústavu pro tělesně postihnuté ve Slavnici, autor několika původních operačních a léčebných postupů a pomůcek, např. dezinfekčního Chlumského roztoku (fenolu a kafru v lihu), označovaného jako „pach nemocnice“.

BL    Úspěšný textař
Redaktor, textař a libretista Jiří Aplt (20. srpna 1917 Praha – 22. listopadu 1990) se původně živil jako úředník, až po válce se naplno začal věnovat hudbě, která byla jeho vášní od mladých let, nejdéle jako hudební dramatug Čs. rozhlasu. Prosadil se též jako úspěšný textař a postupně získal kompletní sbírku Bratislavských lyr: v roce 1967 bronzovou za píseň Nech tu lásku spát (Marta Kubišová a Waldemar Matuška), 1969 stříbrnou za Mosaznej džbán (Naďa Urbánková) a v roce 1974 zlatou za píseň Malovaný džbánku (Helena Vondráčková).

K. Veselý    Založil slovenskou restaurátorskou školu
Malíř a pedagog profesor ak. mal. Karel Veselý (31. července 1912 Borovany u Milevska – 26. prosince 1997 Bratislava) po studiu malířství v Praze a Paříži si prohloubil znalosti restaurátorství ve Vídni. Už jako uznávaný restaurátor, který pracoval i pro Národní galerii v Praze, byl přizván v roce 1949 jako učitel na nově založenou VŠVU, kde výuku malby záhy rozšíril o restaurátorství obrazů. Podílel se na záchraně a obnově řady historických památek ve sbírkách slovenských muzeí, galerií a kostelů, například soubor gotických deskových obrazů na oltáři Dómu sv. Alžběty v Košicích.

J. Emler    První ředitel Univerzitní knihovny v Bratislavě
Knihovník Jan Emler (1. srpna 1877 Praha – 28. května 1951 Praha) po studiu práva nastoupil v pražské Veřejné c.k. univerzitní knihovně, kde se věnoval i osvětové práci. V září 1919 byl vyslán do Bratislavy vybudovat univerzitní knihovnu z fondů Alžbětinské knihovny a soukromých sbírek. Už v r. 1919 prosadil vládní nařízení o povinných výtiscích, které bratislavská knihovna do r. 1935 poskytovala i do Brna a Prahy, a v letech 1921 až 1930 byl prvním ředitelem Univerzitní knihovny v Bratislavě. Když se v r. 1931 vrátil do Prahy, aby se ujal řízení Veřejné a univerzitní knihovny v Klementinu (dnešní Národní knihovna ČR), měla bratislavská Univerzitní knihovna i jeho zásluhou téměř čtvrtmilionový fond včetně zvláštního oddělení slovenské literatury. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě mu 14. 11. 1928 udělila čestný doktorát filozofie. J. Emler zastupoval ČSR v mezinárodních knihovnických institucích.

krone    Z historie koruny
Korunová měna byla v Rakousko-uherské monarchii zavedena zákonem z 2. srpna 1892, který zlatky a krejcary nahradil korunami a haléři. Přechodné období do plného nahrazení staré měny novou však trvalo ještě několik let a korunová měna se v habsburské monarchii prosadila jako jediná platná až od 1. ledna 1900. Na Slovensku byla koruna nahrazena přijetím eura od 1. ledna 2009, v českých zemích je náhrada koruny zatím jen předmětem politických diskusí.

E. Macku    Osudová láska umělce
Sochař Evžen Macků (3. srpna 1932 Uherské Hradiště – 5. srpna 1961 Vysoké Tatry) byl potomkem Josefa Mánesa, a to zřejmě ovlivnilo jeho výběr vzdělání. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se věnoval i horským a horolezeckým námětům, jeho vášeň se mu však stala osudná, když s dalšími dvěma kolegy tragicky zahynul na jižní stěně Východního Železného štítu.

J. Dvořák: Renesančný anjel z levočského oltára Majstra Pavla    Umělecké fotografie Jakuba Dvořáka
„Vždy snil o tom, že nejkrásnější fotografie, jimž věnoval více než polovinu svého krátkého života, vysvobodí z knih a nabídne je jako samostatná umělecká díla,“ napsal nám historik a spisovatel Pavel Dvořák o svém synovi Jakubovi, který letos v únoru podlehl zákeřné nemoci. Ve spolupráci s Vydavatelstvím Rak nabízí výběr snímků (z knih Stopy dávnej minulosti, Päť kníh o Bratislave a Kremnica, mesto klenotov) vytištěných ve vysoké kvalitě na unikátním papíru s tím, že výtěžek z prodeje je určen vdově autora fotografií se třemi dětmi.

Zichyho palác    Stavitel z Mikulova
Stavitel Jakub Fellner (také Jakab F. de Fellenthal, 25. července 1722 Mikulov – 12. prosince 1780 Tata) tvořil převážně pro rod Esterházy a další uherskou šlechtu zejména církevní stavby na území dnešního Maďarska, několik pozoruhodných staveb však zanechal i na území dnešního Slovenska, například barokní úpravy zámečků v Bernolákově a Tomášikově, přisuzovány jsou mu také úpravy Kutscherfeldova paláce v Bratislavě (dnes velvyslanectví Francie) nebo klasicistního Zičiho (Zichy) paláce.

C. Purkyně    Zasloužil se o vznik muzea v Banské Štiavnici
Přírodovědec a geolog prof. RTDr. et RNDr. Cyril Purkyně (27. července 1862 Praha – 5. dubna 1937 Praha) byl synem malíře Karla P. a vnuk prof. MUDr. Jana Evagelisty P. Po studiích působil na mineralogicko-geologickém ústavu ČVUT, od roku 1919 inicioval vznik a byl prvním ředitelem Státního geologického ústavu. Založil soupis lomů a hlubinných vrtů v celé ČSR, zasloužil se o vznik Státního báňského muzea D. Štúra (dnes Slovenské báňské muzeum) v Banské Štiavnici.

Bývalý cukrovar Sládkovičovo    Zakladatel cukrovarnictví na Slovensku
Podnikatel a vynálezce ing. Karl Kuffner (28. července 1847 Břeclav – 12. prosince 1924 Diosek, dnes Sládkovičovo) vystudoval chemii ve Vídni a zemědělství v Mosonmagyarváru a od 23. októbra 1867 byl spoluzakladatelem a ředitelem cukrovaru Dioszegher Zuckerfabrik von Kuffner & Gutmann, Wien (rodina Gutmann pocházela z Lipníku nad Bečvou) v Diószeghu (dnes Sládkovičovo), kde přispěl několika vynálezy na zjednodušení a modernizaci pěstování a zpracování cukrové řepy, za co byl v roce 1904 povýšen do šlechtického stavu s titulem barona. Věnoval se i šlechtění nových odrůd cukrovky. V Novém Městě nad Váhom provozoval vápencový lom.

foto: ČB    Inicioval Festival sněhu ve Vysokých Tatrách
Malíř, grafik a ilustrátor Miloš Urbásek 28. července 1932 Ostrava Zábřeh – 14. července 1988 Drábsko) po krátké vojenské kariéře vystudoval VŠMU v Bratislavě a pracoval jako aranžér v Ostravě. Od roku 1964 se usadil jako svobodný umělec v Bratislavě, od roku 1970 s architektem A. Mlynarčíkem inicioval Festival sněhu ve Vysokých Tatrách.

   Vychovala řadu sólových i sborových zpěváků
Zpěvačka a hlasová pedagožka Marta Ratajová–Schimplová (28. července 1907 Benátky nad Jizerou – 2. dubna 1985 Bratislava) kromě studií přírodních věd a pedagogiky na Karlově univerzitě vystudovala sólový zpěv na konzervatoři a krátce učila na hudební škole v Praze. Od roku 1934 se usadila v Bratislavě, kde s manželem založila soukromou pěveckou školu, od 1935 vystupovala jako stálý host v SND a na Univerzitě Komenského vedla Akademický komorní vokální sbor. Po válce učila na bratislavské konzervatoři a na Univerzitě Komenského (katedra hudební vědy FF a Pedagogická fakulta).

foto: Ing. L. Bábíček    Vše nejlepší k jubileu!
Koncem července si připomínáme životní jubileum kunsthistorika PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. (30. července 1942 Voderady), který se věnuje pravidelné prezentaci výtvarných umělců českého a moravského původu, žijících na Slovensku – mezi největší výstavy patřily např. v září 2006 v rámci Týdne zahraničních Čechů a v listopadu 2015 v SNM. S manželkou Evou Linhartovou od přelomu tisíciletí organizují sympozia českých výtvarníků „Imprese“ v různých lokalitách Slovenska, některá ve spolupráci s českými spolky v SR, pro něž aktivně připravuje i další aktivity. Do dalších let mu ČSB přeje hodně zdraví a tvořivých sil.

foto    Spoluobjevitel Demänovské jeskyně Svobody
Učitel, sběratel lidových písní a speleolog Alois Král (30. července 1877 Senetářov – 27. února 1972 Tišnov) obdivoval aktivity Karla Absolona v Moravském krasu, co ho přivedlo k zájmu o podzemní prostory. V roce 1913 poprvé navštívil Demänovskou ledovou jeskyni, kde následně 3. srpna 1921 s místními občany pronikl přes vyschnutý ponor Demänovky do nově objevených prostor, jež nazvali Demänovská jaskyňa Slobody a jedna její část nese jméno Králova galerie. Úspěch rozhodl o přestěhování na Slovensko, kde se věnoval průzkumných prací i v Janské dolině, spolupracoval s Rudolfem Těsnohlídkem na vydání prvního průvodce po Demänové.

25. výročí    Kdo rozhodoval o osudu republiky?
17. července 1992 Slovenská národní rada přijala Deklaraci zvrchovanosti Slovenska. Ve stejný den prezident ČSFR Václav Havel poslal Federálnímu shromáždění dopis s oznámením své abdikace 20. července 1992. Stalo se tak dva týdny poté, co ho FS zejména z vůle slovenských poslanců nezvolilo jako jediného kandidáta za prezidenta federace na další období. Bylo zřejmé, že o osudu federace už nerozhoduje ani parlament ani prezident, ale dvě politická hnutí (ODS a HZDS), která získala převahu v červnových volbách. Jejich představitelé se 22. a 23.7. 1992 v Bratislavě dohodli na přijetí ústavního zákona o zániku federace.

R. Fila    Učitel střední a mladé výtvarné generace
Malíř Rudolf Fila (19. července Příbram na Moravě – 11. února 2015 Bratislava) vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, která rozhodla o jeho celoživotním působišti, a na kterou se po roce 1989 vrátil jako pedagog. Po tři desetiletí působení na Škole uměleckého průmyslu se významně podepsal na výchově mladé generace slovenských výtvarníků. Přitom jeho vlastní tvorba, zejména abstraktní a tzv. přemalby, byla doceněna až v závěru jeho života (viz články v ČB č. 6/1998, 1/2000 a 2/2005).

Komárno, most přes Váh    Průkopník betonových konstrukcí
Stavební inženýr prof. Stanislav Bechyně (20. července 1887 Přibyslav – 15. října 1973 Praha) patřil k průkopníkům betonových a železobetonových konstrukcí v předválečném Československu. Jeho asi nejznámější stavbou je pražský Palác Lucerna, ale i řada průmyslových hal nebo mostů. Po 2. světové válce realizoval několik staveb i na Slovensku, z nichž zvlášť oceňován byl most přes Váh v Komárně. Podle jeho návrhů byly zastřešeny rozlehlé autobusové garáže v Bratislavě, Nitře a Žilině nebo vybudována nosná konstrukce výrobny viskózy v Bratislavě (tzv. Závod mieru na Vajnorské ul.).

ON    Pronásledovaný legionář a odbojář
Major Josef Dřímal (22. července 1892 Žeravice u Kyjova – 4. října 1980 Bratislava) bojoval v 1. světové válce na srbské a později už jako legionář i na francouzské a italské frontě. Po válce byl přidělen v březnu 1919 do Bratislavy k vojenskému referátu Ministerstva pro správu Slovenska, kde se záhy vyznamenal při obraně jižního Slovenska před vpádem maďarských rudých gard. V létě 1939 organizoval odbojářskou buňku Obrany národa, která díky kontaktům v protektorátu i v Srbsku napomáhala ilegálním utečencům cestou na Balkán. V září 1940 byl za uvězněn a do jara 1945 prošel několika koncentračními tábory. Za členství v Demokratické straně byl vězněn a pronásledován i v 50. letech (viz ČB č. 1/2000).

M. Horáček    Kandidát na prezidenta ČR
„Země s nadbytkem úsměšků a nedostatkem úsměvů je zemí, která chřadne; chci být tím, kdo na to nezapomíná,“ napsal ve svém programovém vyhlášení textař, publicista a podnikatel Michal Horáček (23. července 1952 Praha), když vloni oznámil své předsevzetí kandidovat na prezidenta ČR. Písně s jeho texty zpívají i slovenští interpreti (R. Müller, J. Kirschnerová), svůj vztah ke Slovensku vyjádřil i přizváním Magdy Vášáryové do svého Sboru poradců.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 5. září na přednášku Dr. Čelka z Prahy na téma „80 let od úmrtí prezidenta T. G. Masaryka a jeho vztah ke Slovensku“. Začátek v 16 ve společenském sálu Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 2/2017.

25. výročí    Čeština ve slovenských médiích
Vadí vám čeština ve slovenských médiích? Někomu asi ano, jinak by ho zřejmě netrápila otázka, jíž se zabýval článek v časopise Slovenského syndikátu novinářů Forum č. 2/2017 na 7. straně „Čeština v televíznom spravodajstve?"... (celý fejeton).

A. Gregor    Spoluzakladatel světové meteorologie
Prof. PhDr. Alois Gregor, DrSc. (14.července 1892 Strážnice – 11. října 1972 Praha) po studiích ve Vídni a Praze začínal jako profesor gymnázia ve Strážnici, ale záhy ho zájem o meteorologii přivedl (1919) do Státní hvězdárny. Později se stal ředitelem Čs. meteorologického ústavu a ČSR zastupoval při vzniku Světové meteorologické organizace (1947). Už ve 30. letech publikoval tepelné mapy celého Československa, ale i studie Klima Starého Smokovce, Podnebí Vysokých Tater, angažoval se též na projektu zřízení meteorologické observatoře na Lomnickém štítě.

otec a syn    Výročí legendárního generála
Generál Heliodor Píka (3. července 1897 Štítina u Opavy – 21. června 1949 popraven Plzeň-Bory) původně chtěl studovat farmacii, ale válka ho odvedla na haličskou frontu, kde se v roce 1916 vzdal ruským jednotkám, aby se připojil k čs. legiím, s nimiž byl přesunut v roce 1917 do Alsaska. V roce 1919 krátce působil na Slovensku a po válce už zůstal v armádě. Za 2. světové války působil jako vojenský přidělenec v Bukurešti, Istanbulu a Moskvě, kde organizoval podporu SNP. Po převratu 1948 byl obviněn z vlastizrady.

foto    Jediná socha Mistra Jana Husa v SR
V Brezové pod Bradlem byla 9. července 1922 odhalena doposud jediná socha Mistra Jana Husa na území Slovenska (v souvislosti s rozvojem města byla později přesunuta do Husova parku, kde byla znovu odhalena 29. června 1988). Městu ji věnovalo Ústředí československých evangelíků Kostnická jednota v Praze. Jde o třetí identickou plastiku sochaře Františka Fabiánka (14. října 1884 Boskovice – 3. prosince 1967 Brno), první dvě jsou instalovány v Hradci Králové.

foto    Odkaz geniálního inženýra a vynálezce
Elektrotechnik, vynálezce a podnikatel František Křižík (8. července 1847 Plánice u Klatov – 22. ledna 1941 Stádlec u Tábora) už v čase studií na ČVUT zdokonalil železniční signalizaci, později obloukovou lampu, první tramvajovou trař v Praze a světelnou fontánu, nejstarší elektrickou železniční trať v monarchii (Tábor - Bechyně), zprovoznil přes stovku elektráren. Jeho jméno nesla od r. 1947 výroba elektroměrů a průmyslové automatizace v Prešově.

   Náboženský spisovatel
Františkánský mnich František Babčanský (1655 Valašské Meziříčí – 9. července 1702 Malacky) po teologických studiích v Trnavě působil jako pedagog a profesor filozofie v Pruském, později v Bratislavě a Malackách. V Psal zejména náboženské spisy, v nichž se vyskytovaly i prvky slovanského hovorového jazyka.

ČSOL    Výročí slavné bitvy
Úspěšný útok nedostatečně vyzbrojené Československé střelecké brigády složené z dobrovolníků proti - jak se později ukázalo - převážně proti vlastním krajanům z 19. divize c.k. rakousko-uherské armády u vesničky Zborov na západní Ukrajině ve dnech 1. a 2. července 1917 přinesl 167 obětí a tisícku raněných na straně brigáry, a stovky mrtvých a zajatých na opačné straně. I když bitva nezvrátila celkový neúspěch tzv. Kerenského ofenzívy, přispěla k uznání čs. doborovolníků na ruské frontě, z nichž se postupně vytvořily Čs. legie jako jedna z rozhodujících sil při vzniku a uznání samostatného Československa (viz vzpomínky v ČB 7-8/1997 a 1/1997).

foto: Supraphon    Zpěvák se šesti lyrami
Zpěvák a herec Waldemar Matuška (2. července 1932 Košice – 30. května 2009 St. Petersburg, Florida) žil od roku 1986 v USA. Jako hudební idol 60. a 70. let posbíral také bohatou sbírku Bratislavských lyr: Zlatou 1975 za píseň „Pláňka“, dvě stříbrné 1967 za „Don Diri Don“ a 1968 „To se nikdo nedoví“ (s H. Vondráčkovou) a tři bronzové 1966 „Už činžák zhas“, 1967 „Nech tu lásku spát (s M. Kubišovou) a 1968 „Hou, hou“.

foto: L. Bábíček    České a světové árie
V rámci pravidelných Hudebních večerů připravil výbor ČSB ve spolupráci s paní Miladou Synkovou na poslední květnové úterý vystoupení mladých sólistů, hostujících i v Opeře SND. Za jejího klavírního doprovodu i průvodního slova Michaela Šebestová a Boris Prýgl přednesli program sestavený z písní a operních árií zejména české, ale i světové klasiky. Atmosféru programu, který uvedla předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná, zachytili Ing. Ladislav Bábíček a Ing. Milan Klubal. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

SND    Podíl českých umělců na budování opery SND
V rámci Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 27. června v 17 hod. (v sále Csemadoku) na přednášku Dr. J. Blaha o podílu českých umělců na budování opery Slovenského národního divadla.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 27. června v 16 hodin do kina Mladosť na hudební komedii Fantom Morrisvillu z roku 1966 při příležitosti výročí režiséra Bořivoja Zemana (6.3.1912-23.12.1991). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 2/2017.

BL    Šest bratislavských lyr legendárnímu skladateli
Klavírista, skladatel a producent Bohuslav Ondráček (27. června 1932 Pardubice – 7. června 1998 Praha) vystudoval skladbu na AMU, začínal jako klavírista a hudební dramaturg až po divadlech Stop v Pardubicích a Alfa v Plzni zakotvil v pražském Rokoku. Byl tvůrcem legendárního tria Golden Kids. Na Bratislavské lyře získaly jeho písně až šest ocenění: zlatou „Requiem“ (1967 E. Pilarová), „Spoutej mě“ (1971 H. Ulrychová) a „Pláňka“ (1975 W. Matuška), stříbrnou „Oh, baby, baby“ (1966 H. Vondráčková a M. Kubišová) a „Don Diri Don“ (1967 W. Matuška) i bronzovou „Hou, hou“ (1968 W. Matuška).

foto: uniba.sk    Vychoval první generaci slovenských literárních historiků
Literární historik prof. PhDr. Josef Hanuš (27. června 1862 Dolní Štěpanice u Semil – 19. prosince 1941 Brno) začínal po studiích jako redaktor Ottova naučného slovníku a učil na obchodní akademii v Praze, kde později začal přednášet i na Karlově univerzitě. V letech 1921 až 1935 byl profesorem dějin české literatury na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde ve 20. letech vykonával krátce i funkce děkana Filozofické fakulty, prorektora a rektora. Několik odborných publikací věnoval i slovenským osobnostem, např. Pavel Josef Šafarík v životě a spisech, Ze slovenských knihoven nebo Dobrovský a Slovensko.

J. Hrebendová    První slovenská ošetřovatelka se narodila v Humpolci
Otec Jany Hrebendové (roz. Bóriková, 28. června 1812 Humpolec - 25. ledna 1880 Vrbovce) byl slovenský evangelický kněz a s ním se později vrátila do jeho domoviny na Myjavu, kde se dále zdokonalovala v lidovém léčitelství, a tyto znalosti si ještě prohloubila po sňatku s vojenským lékařem. Když se její bratři zapojili do revoluční družiny slovenských dobrovolníků v letech 1948-49, pomáhala jim přímo na bojišti a stala se tak zakladatelkou poskytování první pomoci.

M. Pika    Syn popraveného generála
Ing. Milan Píka (28. června 1922 Hranice na Moravě) jako syn generála Heliodora Píky v roce 1939 emigroval s matkou do Rumunska a později do V. Británie, kde sloužil v pozemním personálu 310. stíhací perutě RAF, později absolvoval Vojenskou akademii. V roce 1948 byl s otcem uvězněn, degradován a vyloučen z Právnické fakulty. Po propuštění odešel na Slovensko. V roce 2009 besedoval s krajany v Bratislavě (foto), kteří mu k jeho životnímu jubileu přejí pevné zdraví.

CD    Dvě zhudebněné básně Josefa Kainara
Publicista, básník, dramatik a překladatel Josef Kainar (29. června 1917 Přerov – 16. listopadu 1971 Dobříš) se také věnoval hudbě, hrál v jazzových kapelách na klavír, kytaru i housle. Jeho texty často našly uplatnění v písních. Dvě z jeho básní „Lehla stará alej“ a „Manitouova pomsta“ zhudebnil PhDr. Vladislav Klesnil a v podání skupiny Starý orchestrion je ČSB vydala v prosinci 2005 na CD „Čeští básníci o Moravě“.

SND    Pražský tenorista téměř tři desetiletí v SND
Tenorista František Hájek (30. června 1897 Praha – 3. června 1960 Bratislava) sice po ukončení obchodní školy pracoval v bance, ale nakonec ho zlákalo divadlo. Po Praze a Olomouci našel dlouhodobé působiště od 1931, kdy se uvedl vynikajícím partem Vaška ve Smetanově Prodané nevěstě, až do 1959 ve Slovenském národním divadle.

obálka knihy    Nejvýznamnější prvorepublikový propagátor Tater
Redaktor a vydavatel Alois Chytil (21. června 1877 Kurovice u Tlumačova – 1949 Praha) se proslavil vydávváním adresářů a příruček. V roce 1919 navštívil se skupinou umělců a sportovců Vysoké Tatry a s nimi navrhl přejmenování maďarských názvů do češětiny a slovenštiny, mezi jinými trasu ze Štrbského Plesa do Javoriny pojmenovali Cesta Slobody. S cílem propagovat Tatry formou turistických prospektů, pohlednic, fotografických knih a dalších tiskovin se usadil na Štrbském plese a později v Horním Smokovci, kde od roku 1925 vydával časopis Z Tater a slovenských lázní. Po roce 1938 musel Slovensko opustit, sbírky z jeho pozůstalosti jsou v muzeích v Tatranské Lomnici a Popradu.

V. Balthasar    Mapoval přírodní hodnoty jižního Slovenska
Muzikolog, zoolog a historik umění PhDr. RNDr. Vladimír Balthasar (21. června 1897 Praha – 10. listopadu 1978 Praha) byl v letech 1933-39 kustodem Slovenského vlastivědného muzea, 1935-39 působil na Lékařské fakultě UKo v Bratislavě, autor studií o hmyzu a ptácích ve slovenském Podunají, konzervoval přírodní památky v lokalitách Šamorín, Dunajská Streda, Komárno, Stará Ďala (Hurbanovo) a Parkan (Štúrovo). Jeho sbírka hmyzu obohatila pražské Národní muzeum. V roce 1939 musel ze Slovenska odejít a ve Zlíně vybudoval přírodovědné muzeum.

obal knihy    Průvodce Tatrami
První pětisvazkový český horolezecký průvodce Vysokými Tatrami napsal (spolu s Janem Gellnerem) brněnský právník a nadšený horolezec František Kroutil (22. června 1907 Bučovice – 8. února 1987. Napsal také příručky pro horolezce a řadu článků s tatranskou horolezeckou tematikou.

Dukla    Návratu do vlasti se nedožil
Redaktor, hudební skladatel a dirigent Vít Nejedlý (22. června 1912 Praha – 2. ledna 1945 ve vojenské nemocnici u polského Krosna, s dalšími je mu věnována pamětní deska na Dukelském památníku) v roce 1939 emigroval do Moskvy, kde se uplatnil jako dirigent a hudební redaktor. 19. května 1943 byl jmenován velitelem Hudební čety 1. československé samostatné brigády v SSSR. Zemřel v závěru karpatsko-dukelské operace na následky břišního tyfu.

Trnava    Husité v Trnavě
V převlečení za kupce, kteří přijeli na výroční trh, lstí obsadilo 24. června 1432 husitské vojsko Trnavu, a ta se stala na několik let jejich opěrným bodem při nájezdech do okolí. Spanilá rejsa do Uher znamenala obsazení Skalice, dále Žiliny až po Kežmarok. V srpnu 1433 archívy zaznamenaly neúspěšné jednání uherské šlechty s Blažkem z Borotína od odsunu husitů z Trnavy, k tomu však došlo až v roce 1435, přitom z vyrabovaného města zmizely i drahé sakrální předměty z kostelů a také městské listiny.

foto: Supraphon    Hvězda s pěticí bratislavských lyr
Zpěvačka a herečka Helena Vondráčková (24. června 1947 Praha) je držitelkou pěti ocenění z festivalů Bratislavská lyra. Zlatou si odvezla v roce 1974 za píseň „Malovaný džbánku“ (Jindřich Brabec / Jiří Aplt). Kromě toho čtyřikrát získala stříbrnou lyru, a to v letech 1966 za duet s Martou Kubišovou „Oh, baby, baby“ (Bohuslav Ondráček / Jan Schneider), 1968 s Waldemarem Matuškou „To se nikdo nedoví“ (Zdeněk Marat / Zdeněk Borovec) a 1975 za píseň „Láska zůstává dál“ (Jiří Vondráček).

   Učitel, prozaik a dramatik
Učitel, prozaik a dramatik Ivo Gajdoš (vl. jménem Jaroslav Jahelka, 25. června 1887 Pouchov, dnes část Hradce Králové – 27. listopadu 1930 Trnava) po ukončení Učitelského ústavu v Jičíně působil od 1907 na různých měšťanských školách, od roku 1919 v Bytči, Malackách, Senci a Trnavě. Spoluautor učebnic psal také básně, prózy i divadelní hry určené zejména mládeži, např. Rozprávky devínskeho havrana nebo veselohra se zpěvy a tanci Zlatý kvet z Tatranskej doliny.

graf: CBRE    Nákupní centra očima odborníků
Bratislavská pobočka mezinárodní poradenské realitní společnosti CBRE zveřejnila výsledky pravidelného průzkumu regionálních nákupních center (bez hlavních měst, kde vývoj bývá trochu odlišný a zkresloval by celkový pohled na celonárodní statistiku), z nichž lze vyvozovat nejen trendy ve vývoji jejich návštěvnosti, koupyschopnosti obyvatelstva nebo výšky pronájmu, ale díky mezinárodnímu působení i porovnání mezi sledovanými zeměmi. Nejnovější studie pod názvem Shopping Centre Index mapuje vývoj regionálních nákupních center v letech 2015 a 2016 na Slovensku, ale i porovnání s vývojem v ČR... (celý článek).

A. Piffl    Přispěl k záchraně symbolu Bratislavy
Architekt, malíř, grafik a archeolog prof. Alfréd Piffl (13. června 1907 Ústí nad Orlicí-Kerhartice – 26. června 1972 Bratislava) od 1947 působil na Slovensku, od roku 1950 byl prvním děkanem Fakulty architektury a pozemního stavitelství Slovenské vysoké školy technické, podílel se na záchraně středověkých kostelů na Slovensku, od 1952 vedl rekonstrukční práce na bratislavském hradě, 1957-59 vězněn, 1965-72 pracoval v Archeologickém ústavu SAV v Nitře, vedl výzkumné práce v bratislavském Podhradí, v Rusovcích a na Děvíně.

A. Frolka: Vítání jara    Autor opony ve Skalici
Malíř Antoš Frolka (13. června 1877 Kněždub u Strážnice – 8. června 1935 Doubravka-Tvarožná Lhota) z majetkových důvodů nemohl dokončit studia malířství v Praze, Mnichově ani ve Vídni. Jeho první učitel Joža Úprka ho přizval k výzdobě Kulturního domu ve Skalici, dokončeném architektem Dušanem Jurkovičem v roce 1905. Kromě nástěnných maleb s figurálními a folklorními motivy z moravsko-slovenského pohraničí namaloval oponu divadelního sálu, v té době největšího na území Slovenska, na téma Vítání jara.

foto: obecvazec.sk    Propagátor Važecké jeskyně a Tater
Malíř, sběratel lidových písní, fotograf a speleolog František Havránek (13. června 1887 Čelechovice u Prostějova – 18. prosince 1964 Važec) se od roku 1918 usadil ve Važci, kde se od roku 1921 podílel na objevech Važecké jeskyně, později byl i jejím správcem. V roce 1923 založil s dalšími českými výtvarníky Tovaryšstvo výtvarných umělců Tatran, v roce 1929 pomáhal založit Muzeum Slovenského krasu v Liptovském Mikuláši. Propagoval krásy Tater jako výtvarník, autor turistických příruček i organizací vyhlídkových letů z provizorního letiště ve Važci.

SND    Operní režisér propagoval moderní slovenskou tvorbu
Operní režisér prof. Miloš Wasserbauer (14. června 1907 Svatoslav u Tišnova - 17. srpna 1970 Tišnov) původně absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, ale již od r. 1937 se věnoval režii v tehdejším Zemském divadle v Brně. V letech 1953-60 působil v SND i jako externí pedagog VŠMU v Bratislavě, kde se jako propagátor moderních trendů a novinek podílel i na nastudování soudobých slovenských oper (např. Beg Bajazid J. Cikkera a Svätopluk E. Suchoně).

volby    První volby v zahraničí
Ve dnech 14. a 15. června 2002 mohli v českých parlamentních volbách poprvé v historii volit i krajané na zastupitelských úřadech v zahraničí. Nejvíce z nich přišlo k volebním urnám v Bratislavě (219, podle států bylo Slovensko s počtem voličů 286 druhé za USA 290). V následujících letech sice počet voličů na Slovensku stoupal, ale zásluhou vyššího počtu voličů s hlasovacím průkazem, volících krajanů stále ubývá. Změnit by to mohla dlouho diskutovaná koresponenční volba, aby krajané nemuseli k volbám cestovat do Bratislavy (resp. do ČR).

Anthropos    Objevitel Věstonické Venuše přednášel v Bratislavě
Archeolog, geograf, paleontolog a speleolog profesor PhDr. Karel Absolon (16. června 1877 Boskovice – 6. října 1960 Brno) se proslavil průkopnictvím při průzkumu podzemí Moravského krasu, zřízením pavilonu Anthropos v Brně nebo nálezem Věstonické Venuše. V letech 1945-46 přednášel na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

foto: NPÚ/CzechTourism/L.Renner    Poznávací zájezd v červnu 2017
V sobotu 17. června 2017 ČSB organizuje tradiční poznávací zájezd, tentokrát po trase Jaroměřice nad Rokytnou (zámek a zahrady) a Kralice – (Muzeum Bible Kralické). Příspěvek účastníka budeme vybírat na Kulturním večeru 25. dubna 2017, v případě volných míst v autobuse se lze ještě přihlásit a zaplatit na Hudebním večeru 30. května.

Praha    Výročí prvního sokolského sletu
Jubilejní slavnost Sokola Pražského ke 20. výročí vzniku spojená s průvodem Prahou 18. června 1882 bývá dnes uváděna jako I. všesokolský slet. Tělocvičný spolek pražský pod názvem Sokol založili dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner 16. února 1862 za účasti 75 členů. Na Slovensku sokolskou myšlenku rozpracoval na prvním slovenském gymnáziu v Revúci dr. Ivan Branislav Zoch, poprvé tam mladí sokolové vystoupili na tělovýchovných slavnostech ve školním roce 1866/67.

Východní Morava    Východní Morava zve na své atrakce
Región východní Moravy patří mezi nejnavštěvovanější lokality České republiky, zvláště pro obyvatele SR, uvedli na prezentaci v Bratislavě zástupci Zlínského kraje a několika jeho nejznámějších destinací. Nejvyhledávanější jsou tradičně ZOO ve Zlíně-Lešné, hrad Buchlov a na třetím místě Valašské muzeum v přírodě, letos úzce propojené s oslavami 750 let Rožnova pod Radhoštěm (vyvrcholí 5.-9.7.). K dalším lákadlům letošní sezóny patří například poslední květnový víkend tradiční Jízda králů ve Vlčnově nebo Moravia Qualivo Food Festival v areálu bývalého františkánského kláštera a nyní hotelu Octárna v Korměříži, dále Cyrilometodějské putování, zpřístupněné vzácné sakrální památky, slavnosti česneku v Buchlovicích (29.7.), Slovácké slavnosti vína a uměleckých památek (9.-10.9.) nebo Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích (7.-8-10.). Původní Baťovo ševcovské muzeum nebo Novou expozici 70 let nejslavnější cesty J. Hanzelky a M. Zikmunda nabízí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a speciální program i pro seniory čtvrté nejnavštěvovanější lázně v ČR v Luhačovicích.

VSW    Nabídka z Vídně pro malé školáky
Ředitelka Veselé školy ve Vídni Ivana Brožová prostřednictvím velvyslanectví ČR v Bratislavě nabízí „českým dětem v Bratislavě, respektive na Slovensku, výuku češtiny v naší škole. Ať už na základě víkendových návštěv, nebo díky skypu, přes který může výuka také probíhat.“ Jak dále uvádí, „příspěvková organizace s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ...je česká škola, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií dětem žijícím ve Vídni, potažmo Rakousku... Děti v naší škole absolvují řádnou školní docházku jako ve škole v ČR a nespornou výhodou je, že ... nemusí vykonávat žádné další zkoušky a vzdělání je jim uznáno.“

25. výročí    Začátek konce federace
Ve dnech 5. a 6. června 1992 se v ČSFR uskutečnily parlamentní volby (do obou sněmoven Federálního shromáždění ČSFR a do ČNR a SNR), o nichž se někdy hovoří, že rozhodly o rozdělení federace, přestože jejich vítězové – koalice ODS-KDS v ČR a HZDS v SR – ve svém volebním programu rozpad republiky přímo neměly. Už nejbližší jednání (8. a 9. června 1992 v Brně a 11. a 17. 6. v Praze) však ukázala, že jejich představitelé nejsou schopni vzájemné dohody, a nezvrátila to ani první manifestace za zachování společného státu 14. června 1992 v Bratislavě.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 6. června v 16 hodin do kina Mladosť na komedii Provdám svou ženu z roku 1941 (režie: Miroslav Cikán) při příležitosti výročí Vlasty Buriana (9.4.1891-31.1.1962). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 2/2017.

R. Těsnohlídek    První propagátor Demänovských jeskyní
„Český učitel, exponovaný rok na státní lidové škole v Liptovském Sv. Mikuláši, prostý, skromný člověk, doposud krom několika odborníků veřejnosti neznámý, našel přírodní poklad neocenitelné krásy a bohatství, takový poklad, že jej lze bez obavy nazvati perlou Slovenska … Jednou se bude celé bludiště nazývati Chrámem Svobody na památku společné práce Čechů a Slováků,“ napsal novinář, básník a spisovatel Rudolf Těsnohlídek (7. června 1882 Čáslav – 12. ledna 1928 Brno) o objeviteli Demänovských jeskyní Aloisi Královi, který v srpnu 1921 poprvé vnikl do kaňonu říčky Lúčanky. „Tři jména má tato plačící a zpívající řeka, v horním toku zvou ji Lúčankou, pod vyvěráním mezi lukami Demänovkou a než potřísněná odpadky koželužskými vpadá do Váhu, nazývá se Palúčankou.“ Osobně se několika výprav do podzemí zúčastnil, především však pomáhal financovat výzkumné práce, své články o nových objevech vydal v knize Demänová.

foto: uniba.sk    Vychoval nejstarší generaci slovenských muzikologů
Hudební muzeum SNM a Etnologický ústav Akademie věd ČR připravily výstavu o knězi, pedagogu a hudebnímu vědci prof. PhDr. Dobroslavu Orelovi (15. prosince 1870 Ronov nad Doubravou – 18. února 1942 Praha), který byl v letech 1921 až 1938 profesorem církevní hudební vědy Katolické bohoslovecké a Filozofické fakulty v Bratislavě, mezi prvními zpracoval slovenské hudební prameny, věnoval se i sběru a výzkumu slovenských lidových písní. Krátce vykonával i funkce děkana fakulty a rektora Univerzity Komenského, na níž založil Akademický pěvecký sbor. Na Slovensko přijel poprvé v roce 1919, kdy byl pověřen péčí o kostelní archivy a varhany po celé ČSR. V jakých podmínkách začínal, svědčí zmínka v dopise příteli dr. A. Kolískovi: „Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k Bratislavě z Prahy.” Výstava v Brämerově kúrii na Žižkově ul. je přístupná do 9. června 2017 každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod.

V. Doležil    Mezi prvními představil obrazy tatranské krajiny
Malíř, typograf a pedagog Vojtěch Doležil (11. června 1882 Velké Kunčice pod Radhoštěm, dnes Kunčice pod Ondřejníkem – 27. října 1961 Praha) studoval v Drážďanech a Praze. Už v roce 1920 představil v Tatranské Lomnici výstavu Krajiny z Vysokých Tater a z Javoriny, později v Praze vystavoval i cyklus 14 obrazů Slovenské hrady.

M. Brož    Dirigent a zakladatel bratislavského TOČR
Hudebník, dirigent a skladatel Miroslav Brož (2. června 1922 Banja Luka – 21. října 1991 Bratislava) začal hudební vzdělání v Českých Budějovicích a pokračoval na konzervatořích v Lipsku, Praze a Moskvě. Poté působil jako dirigent divadelních orchestrů v Českých Budějovicích, Olomouci a v Praze, mezi tím i symfonického orchestru v Karlových Varech. Od 50. Let se také věnoval skládání scénické, populární a filmové hudby a od roku 1961 se stal šéfdirigentem nově založeného Tanečního orchestru Čs. rozhlasu v Bratislavě.

Gratias agit    První ocenění krajanům v SR
Cenu Jana Masaryka Gratias agit uděluje MZV ČR od roku 1997 krajanům a dalším osobnostem za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. První ocenění krajanů na Slovensku odevzdal tehdejší ministr Jan Kavan 4. června 2002 košické RO ČSnS, jejíž předsedkyně MUDr. Dagmar Takácsová tuto cenu převzala ještě podruhé za osobní zásluhy v roce 2013. Ze Slovenska ocenění dále získali dlouholetá předsedkyně ČSnS a šéfredaktorka měsíčníku Česká beseda Mgr. Helena Miškufová (2008), vydavatelka týdeníku Mosty dr. Soňa Čechová (2009) a majitel knihkupectví Artforum Vladimír Michal (2016).

Hudební večery    České a světové hudební árie
V rámci cyklu Hudebních večerů organizuje Český spolek Bratislava v úterý 30. května program „České a světové hudební árie“ v podání Milady Synkové, Michaely Šebestové a Borise Prýgla.

foto: Ing. L. Bábíček    Tvořivé dílny před Velikonocemi
Český spolek Bratislava připravil ve spolupráci s výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou v sobotu 8. dubna 2017 tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé. Ing. Ladislav Bábíček poslal své fotografické postřehy. Fotosnímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu 3x3
Výtvarnice Eva B. Linhartová zve na výstavu pastelů, grafiky a skla „Tri x trois“, na níž se kromě ní představí svými díly také Drahomír Prihel a Juraj Šufliarsky. Vernisáž se uskuteční ve středu 10. května v 17 hod. v Pálffyho paláci na Zámocké ul. 47, která je přístupna od pondělí do pátku v době od 14. do 17. hodiny. Výstava potrvá do konce května.

foto: ČB    Sny a realita keramiky
Keramička a restaurátorka Gabriela Luptáková (27. května 1947 Liberec) po studiích na VŠUP v Praze odešla s manželem do Bratislavy, kde pracovala nejdříve jako restaurátorka v Městském muzeu, dlouhá léta však zasvětila výuce mladých výtvarníků na Škole uměleckého průmyslu (později přejmenované na Školu užitkového výtvarnictví).

Modra    Průkopník v pedagogice kreslení
Malíř, grafik, pedagog a ilustrátor Antonín Krátký (18. května 1882 Výprachtice u Lanškrouna – 7. ledna 1937 Bratislava) byl učitelem kreslení v Ústí nad Orlicí a po první světové válce začal vyučovat na Učitelských ústavech v Modře, později v Košicích a Bratislavě, byl autorem několika pedagogických publikací, týkajících se například nových směrů ve výuce kreslení. Jako výtvarník se věnoval zejména krajinářství včetně motivů ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi, ilustroval především dětské knihy.

z knihy    Spoluautor prvního českého horolezeckého průvodce Vysokými Tatrami
Právník, vojenský letec, novinář a pedagog Jan Gellner (18. května 1907 Terst - 27. dubna 2001 Toronto) se narodil v české rodině židovského původu a vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Jako právník se aktivně věnoval horolezectví a s Františkem Kroutilem napsal první českou horolezeckou příručku o Vysokách Tatrách. Od roku 1939 emigroval do Kanady, kde působil jako letecký důstojník, vojenský zpravodaj a přednášel na univerzitě v Torontu.

foto: Panton    Bratislavská generálka před ND
„Ovlivnily celý můj další život“, vzpomínal na své začátky na scéně Slovenského národního divadla herec národní umělec Jan Pivec (19. května 1907 Praha – 10. května 1980 Praha). Ke kočovné divadlení společnosti se dal po neúspěšných středoškolských studiích a pokusům o kariéru obchodníka nebo účetního. Divadelní začátky ho přivedly na pražskou konzervatoř a následné hostování na pražských scénách až ho Rudolf Deyl doporučil do bratislavského SND, kde hrál od 1930 do 1934, kdy přešel přímo do pražského Národního divadla.

LF UKo    Založil první školu pro dětské zdravotní sestry
Uznávaný pediatr prof. Josef Švejcar (20. května 1897 Praha – 30. ledna 1997 Praha) nedostudoval lékařství v Praze, ale až po první světové válce v roce 1921 v Bratislavě, a kde založil první školu pro dětské zdravotní sestry i moderní pavilon pro matky s kojenci. Zasloužil se také o zřízení šesti dětských klinik, dětských ozdravoven a ústavu na léčbu dětské tuberkulózy.

   Propagátor slovenských písní
František Josef Papš (21. května 1882 Brno – 12. února 1950 Brno) se původně vyučil za strojního zámečníka, ale celý život zasvětil hudbě pod pseudonymem Vlastin Kynický jako učitel, kapelník a skladatel zejména hudebních doprovodů pro Sokol a další tělocvičné organizace. Od roku 1929 začal v Židenicích vydávat hudební leteraturu, první svazek s názvem „Pod Tatrou“ obsahoval směs slovenských písní.

Senat PCR    Vytvoření mezirezortní Komise pro Čechy žijící v zahraničí
Vláda ČR vzala na vědomí ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, která bude koordinačním a poradním orgánem ministra zahraničních věcí ke krajanské problematice. „Spolupráce s Čechy žijícími v zahraničí není jen na bázi kulturního dědictví. Oni mají všední starosti od oblasti sociální přes nemocenské pojištění až po oblast školství,“ uvedl senátor Tomáš Grulich a zdůraznil, že jde o jeden z výsledků loňské konference zahraničních Čechů v Praze „Diaspora jako partner mateřského státu“. Mimochodem o pomoc i v těchto otázkách, zvláště vyvolaných náhlým rozpadem federace, jednali představitelé českých krajanů na Slovensku s tehdejším předsedou Senátu PČR už před dvěma desetiletími (viz ČB 3/1996).

Moyzesova síň    Dirigent prvního slovenského profesionálního symfonického tělesa
Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu (původně orchestr Radiojournalu v Bratislavě) byl prvním profesionálním slovenským symfonickým tělesem, které vzniklo z podnětu ředitele SND a hudebního ředitele bratislavského Radiojournalu Oskara Nedbala a začalo činnost 9. září 1929. První desetiletí jeho existence byl jeho dirigentem František Dyk (9. května 1902 Plzeň – 7. června 1974 Praha). Předtím působil v divadlech v Plzni, Českých Budějovicích a na Vinohradech v Praze. Po nuceném odchodu z Bratislavy stál na čele orchestru pražského (po válce Československého) rozhlasu v Praze.

foto: ND Brno    Z kysucké učitelky na operní scény
Sporanistka Emilie Zachardová (10. května 1912 Velké Meziříčí - 3. února 1951 Brno) původně vystudovala učitelský ústav v Litomyšli a pracovala jako učitelka ve Svrčinovci na Kysucích a na Podkarpatské Rusi. Koncem roku 1938 byla přeložena do Náměště nad Oslavou a jako členka Vachova sboru moravských učitelek se prosadila v brněnském divadle a rozhlase, až se v roce 1940 stala sólistkou olomouckého divadla, které odstartovalo její kariéru i na zahraničních operních scénách (Graz, Vídeň).

SND    Zakladatel slovenské scénografie
Scénograf Ludvík Hradský (11. května 1902 Szombathely – 8. dubna 1973 Praha) vystudoval interiérovou architekturu a scenografii ve Vídni, ale působil v divadlech ve Vídni a v Brně i jako herec. Ve 20. a 30. letech úzce spolupracoval se SND na pozvání tehdejšího ředitele O. Nedbala jako první profesionální scénograf, mimo jiné v roce 1926 vypravil první premiéru slovenské opery Kovář Wieland od J. L. Belly. Navrhl také kostýmy pro legendární film M. Friče Jánošík, při nichž se inspiroval obrazy Jožy Úprky. Po válce se na Slovensko vrátil jako výtvarník v lázních Trenčianské Teplice, věnoval se i plakátové a volné tvorbě.

foto: uniba.sk    Přívrženec společných dějin
Historik a profesor československých dějin prof. PhDr. Václav Chaloupecký (12. května 1882 Dětenice – 21. listopadu 1951 Dětenice) po studiu historie na pražské univerzitě působil jako archivář a knihovník knížete Lobkovitze v Roudnici nad Labem. V roce 1919 byl jmenován inspektorem archívů a knihoven na Slovensku, od roku 1922 profesorem československých dějin a ředitelem Historického semináře na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Byl přívržencem české a slovenské národní jednoty a společných dějin. V roce 1937/38 se stal rektorem univerzity, po přeložení v roce 1939 byl profesorem českých dějin na pražské univerzitě.

SND    Skvělý basista nakonec zakotvil v SND
Operní zpěvák Ferdinand Krčmář (12. května 1902 Teplice – 19. února 1971 Bratislava) se svým hlasem prosadil už jako učeň Škodových závodů v Plzni ve sboru tamního divadla, odkud následovaly scény Ostravě, Českých budějovicích, Praze, Pardubicích a Brně. Po válce se od 1946 do 1964 stal basovým sólistou SND v Bratislavě, ale nadále pohostinsky vystupoval na dalších operních scénách.

   Všestranný hudebník a učitel
Po studiu na učitelském ústavu v Poličce Alois Rohlík (13. května 1887 Žďár nad Sázavou – 21. září 1934 Příbor) učil na několika místech jižní Moarvy a také ve Veľkých Levárech. Po dokončení zkoušek z klavíru, varhan, houslí a sborového zpěvu vyučoval na učitelském ústavu ve Štubnianských (dnes Turčianských) Teplicích a v Příboru, kde také aktivně organizoval hudební život.

P. Dvořák    Výročí nejznámějšího popularizátora slovenských dějin
Historik, novinář, spisovatel a vydavatel PhDr. Pavel Dvořák (13. května 1937 Praha) napsal na čtyři desítky knih, množství novinových článků a scénářů televizních a filmových dokumentů. Zřejmě nejoblíbenější popularizátor slovenských dějin (viz články např. na cesi.sk nebo v ČB č. 7-8/2007) je dvojnásobným laureátem Mezinárodní ceny E. E. Kische (1994, 2000), v roce 2007 převzal od prezidenta SR státní vyznamenání Pribinův kříž II. třídy za významné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky, a je držitelem řady dalších ocenění (např. cena UNESCO za Nejkrásnější knihu roka). K životnímu jubileu mu přejeme pevné zdraví, hodně sil a tvůrčí inspirace do dalších let.

foto: uniba.sk    Odborník na církevní právo a vztah státu a církve
Prof. JUDr. Vratislav Bušek (14. května 1897 Praha-Košíře – 12. června 1978 New York) po studiích práv na pražské univerzitě pokračoval v Římě a Paříži. Od roku 1919 se stal úředníkem Ministerstva školství a národní osvěty a souběžně byl soukromým docentem církevního práva. Od roku 1922 byl ředitelem Semináře církevního práva a později i profesorem na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, v roce 1936/37 byl jejím rektorem. V roce 1939 byl přeložen na Masarykovu univerzitu do Brna, v roce 1941 odvlečen do koncentračního tábora Mauthausen. V roce 1948 emigroval do USA.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 2. května v 16 hodin do kina Mladosť na komedii Černý Petr z roku 1963 při příležitosti 85. výročí narození filmového režiséra Miloše Formana (18. 2. 1932). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 2/2017.

foto: NMRS    Položení věnců k Památníku M. R. Štefánika
Nadace Milana Rastislava Štefánika s podporou Ministerstva obrany SR zvou na pietní akt Položení věnců k Památníku Milana Rastislava Štefánika při příležitosti 98. výročí tragické smrti za účasti státních představitelů, zástupců místní samosprávy a diplomatického sboru ve čtvrtek 4. května 2017 v 19 hod. na nábřeží M. R. Štefánika v Bratislavě.

foto: AV ČR    Zasloužil se o vznik TaNaP a obnovu arboréta v Mlyňanech
Botanik prof. PhDr. Karel Domin (4. května 1882 Kutná Hora – 10. června 1953 Praha) prostudoval flóru Československa a zúčastnil se i několika zahraničních expedicí (Jáva, Austrálie). Tatry poprvé navštívil v roce 1919 a už ve 20. letech formuloval zásady zřízení „přírodního parku tatranského“ zvláště v oblasti vápencových Belanských Tater. Jako první podrobně popsal flóru v Roháčích, angažoval se za zachování Arboréta v Mlyňanech, z pobytů v Piešťanech zpracoval herbář Piešťanská květena (Flora Pistyanensis).

Olomoucký kraj    Pozvánka do Olomouckého kraje
Nejvíce zahraničních návštěvníků Olomouckého kraje každý rok přijíždí ze Slovenska, odznělo na úvod bratislavské prezentace turistických lákadel kraje v letošní sezóně. Tu zahájí slavnostní spuštění 170. sezóny v lázních Jeseník (12.-14.5.), k dalším atrakcím bude patřit například Dětský festival v Bludově (19.-21.5.), Bezděkovský levandulový festival (5.-6.7.), Keltská noc na Plumlově (21.-22.7.), hudební Litovelský otvírák (11.-12.8), flašinetářská Pekařovská pouř (11.-13.8.), víkend v historické papírně ve Velkých Losinách (12.-13.8.), 36. Hefaiston na hradě Helštýn nebo srpnové Balony nad Bouzovem.

GFF    Turistická sezóna v Olomouci
Moravská Olomouc byla v roce 2017 prohlášena Evropským městem sportu, ale připravila i řadu dalších atrakcí na letošní turistickou sezónu, kterou slavnostně odstartuje během tradičního jarního veletrhu Flora (20.-23.4.), na kterou po týdnu naváže Olomoucký tvarůžkový festival (28.-29.4.). Dalšímí významnými akcemi budou Garden Food festival (13.-14.5., poté ještě 10.-11.6. v Ostravě a 2.-3.9. ve Zlíně), Olomoucké vinné slavnosti a Beerfestival (obě 26.-27.5.), svátky města (2.-3.6.) a v červenci Olomoucké barokní slavnosti (6.-30.7.).

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2017
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Posíláme Vám náš letošní první bulletin, jehož úvodem mi dovolte popřát Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví a úspěšný rok…”. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/ 2017, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto: CzechTourism    Výstava k Roku baroka
Česká centrála cestovního ruchu Czechtourism zve na výstavu fotografií mladého rakouského umělce Lukase Charwata, vystupujícího pod značkou Chaluk, zachycujícíh krásu barokních památek v šesti regiónech ČR. Plasy, Mariánskou Týnici, Mikulov, Kroměříž, Žďár nad Sázavou a další skvosty barokní architektury zachytil prostřednictvím zajímavých pohledů z jejich interiérů a zejména v detailech jejich výzdoby.Výstava „Ba’rock“ v Kafé Scherz (na Partizánské 2, vchod z ul. Palisády) je otevřena do konca dubna.

Gaboltov    Stopy sv. Vojtěcha v Uhrách
Jeden z českých patronů biskup sv. Vojtěch (Adalbert Pražský, 956 Libice nad Cidlinou - 23. dubna 997 ve východním Prusku, uvádí se Truso u polského města Elblag/Elbling nebo Heiligenwald dnes na území ruské Kaliningradské oblasti), byl uznávaným vzdělancem a jako jeden z mála přežil vyvraždění Slavníkovců. Podle legendy pokřtil ostřihomského knížete Gejzu a jeho syna a budoucího prvního uherského krále Štefana. Na Slovensku je s ním spojen erb obce Gaboltov, kde se údajně zastavil, s jeho žáky je spojován vznik opatství v Hronském Beňadiku (a maďarské Pannonhalmě).

Š. Vraštiak    Dlouholetý předseda Kruhu priateľov českej kultúry
Filmový publicista a organizátor Mgr. Štefan Vraštiak (23. dubna 1942 Žaškov - 5. dubna 2016 Bratislava) jako absolvent pražské FAMU pracoval ve Slovenském filmovém ústavu, později i jako jeho ředitel. Zasloužil se o objev a návrat prvního slovenského filmu Jánošík z roku 1921. Od začátku 90. let vedl Kruh přátel české kultury, v němž obětavě organizoval početné filmové a kulturní aktivity, výraznou měrou se podílel na udělování Ceny Karla Čapka v Trenčianských Teplicích.

foto: Ing. L. Bábíček    Kde jsme byli a kam se chystáme
V cyklu Kulturních večerů připravili Ing. Jiří Nevřela a Ing. Ladislav Bábíček na úterý 25. dubna přednášku o připravovaných poznávacích zájezdech s videoprojekcí ze zájezdů realizovaných v minulosti. Některé záběry ze zatím posledního zájezdu na Moravu ale i ze starších najdete v naší archivní fotogalerii.

   Hudební archivářka a editorka
Muzikoložka, hudební archivářka a editorka Maria Jana Terrayová (roz. Dokulilová, 29. dubna 1922 Přibyslavice - 14. dubna 1993 Bratislava) po studiu JAMU a Masarykovy univerzity v Brně začala pracovat v hudebním oddělení univerzitní knihovny v Bratislavě, odkud přešla do Umenovedného ústavu SAV, kde se zabývala hudební historií a historiografií Slovenska, objevila vzácné rukopisy ve Štítniku, díla J. P. Roškovského, E. Paschy, výrazně se podílela na oživení původní historické hudby na území dnešního Slovenska, zpracovala pozůstalost M. Schneidra-Trnavského, spolupracovala na scenáři jemu věnované historické expozice, a také na gramonahrávkách a filmech věnovaných slovenské hudební historii.

foto: NPÚ    Památky vstupují do Roku renesanční šlechty
„Rok renesanční šlechty je po velmi úspěšném Lucemburském roku připomínajícím odkaz Karla IV. dalším dílem našeho dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických rodů. Symbolicky jej otevírá výstava na Pražském hradě nazvaná Mars a Venuše, na níž se představí klíčová umělecká díla z časů císaře Rudolfa II.,“ pozvala v Bratislavě generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Rok renesanční šlechty vyvrcholí výstavou Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský na renesančním zámku Březnice (od 27. 5.). Na konci června se v Bučovicích otevře nová expozice Moravský renesanční šlechtic. S významnými osobnostmi, renesanční zámeckou architekturou, skvostnými interiéry i desítkami příběhů se lze setkat na 30 památkových objektech ve správě NPÚ, např. ve Velkých Losinách, v Uherčicích, na hradě Pernštejně, v Rožmberku, Českém Krumlově, Třeboni, Červené Lhotě, Jindřichově Hradci, Kratochvíli, Vimperku, Telči, Červeném Poříčí, Horšovském Týně, Náchodě, Opočně, Litomyšli, Slatiňanech, na Frýdlantu, Grabštejně a v Benešově nad Ploučnicí.

foto: NPÚ    Klíč k památkám – program pro věrné návštěvníky
Pro všechny zájemce o památky připravil Národní památkový ústav program pro věrné návštěvníky, k němuž se připojilo na sto třicet hradů, zámků, klášterů a dalších památek státních, městských i soukromých. Princip je podobný jako v minulých letech – za pět vstupenek může každý návštěvník získat šestý vstup zdarma. Kromě toho se může zúčastnit slosovací soutěže o zajímavé zážitkové ceny. Úplná pravidla věrnostního programu včetně mobilní aplikace jsou na www.klickpamatkam.cz. Na podobném principu funguje program Klíč pro školy, určený skupinám dětí a mládeže a Klíč k zážitkům, poskytující slevy u partnerských poskytovatelů služeb.

Hellich: Slovanský sjezd    Zachytil Ľ. Štúra na Slovanském sjezdu 1848 v Praze
Malíř a archeolog Josef Vojtěch Hellich (17. dubna 1807 Choltice u Pardubic – 22. ledna 1880 Praha) studoval v Praze a Mnichově a záhy se stal uznávaným tvůrcem velkých pláten církevních maleb včetně oltářů a také historických scén, ale i portrétů a ilustrací. Historický význam má i jeho litografie z roku 1848, na níž zachytil Osobnosti Slovanského sjezdu v Praze (zleva Ľ. Štúr, J. H. Lubomirski, K. V. Zap, D. Daničič, V. Karadžič, J. S. Presl, F. Palacký, J. Dvořáček, P. J. Šafárik).

OD    Výročí Osvobozeného divadla
Pražské Osvobozené divadlo zahájilo činnost 19. dubna 1927 uvedením první hry J. Voskovce a J. Wericha Vest pocket revue. Ve skutečnosti název Osvobozené divadlo (podle německého vydání knihy A. Tairova Das entfessetle Theater, doslova odpoutané nebo nespoutané) použila divadelní sekce umělecké skupiny Devětsil pod vedením Jiřího Frejky už na vystoupení 17. října 1925 v Bratislavě, která tento název začala oficiálně používat od 8. února 1926 v pražském divadle Na Slupi, legendou se však stal až po příchodu trojice Voskovec-Werich-Ježek začátkem roku 1927, kdy se Osvobozené divadlo přestěhovalo do Umělecké besedy na Malé Straně.

Lúčnica    Dirigentská osobnost
Dirigent a skladatel Miroslav Šmíd (19. dubna 1932 Zlín - 7. června 2006 Bratislava) po studiu ve Zlíně pokračoval na VŠMU v Bratislavě, kde se už od roku 1952 stal dirigentem Vysokoškolského umeleckého súboru. V letech 1953-77 a 1980-89 byl uměleckým vedoucím a dirigentem souboru Lúčnica, v letech 1974-79 a 1986-88 dirigentem a uměleckým šéfem Divadla J. G. Tajovského v Banské Bystrici a posléze v období 1989-93 dirigentem SĽUK, od roku 1995 vedl Orchestr mladých na ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislavě. Spolupracoval i s ďalšími tělesy jako Slovenská filharmónia, Opera SND, Štátna filharmónia Košice nebo Orchester ľudových nástrojov.

foto: ČB    Projektant a urbanista
Projektant a urbanista Ervín Jaroslav Šlapeta (20. dubna 1927 Chtelnice - 2. března 1987 Bratislava) se narodil v rodině českého četníka, po studiích v Kroměříži a Brně se po válce vrátil na Slovensko, kde projektoval zejména průmyslové areály, později také rekreační a sportovní zařízení nebo územní plány například pro oblast vodního díla Liptovská Mara.

foto: filmia.cz    Herečka a překladatelka
Herečka a překladatelka Naďa Kotršová (21. dubna 1927 Opava - 04. prosince 2009 Studienka) vystudovala bratislavskou konzervatoř a postupně hrála v divadlách v Považské Bystrici, Žilině a Košicích. Od roku 1966 přestoupila do Nové scény v Bratislavě, v posledních letech hrála i v Divadle Astorka. Má za sebou celou řadu televizních i filmových rolí, překládala divadelní texty i knihy z angličtiny a němčiny.

Velikonoce    Požehnané a radostné svátky jara
Český spolek Bratislava přeje všem svým členům a sympatizantům radostné prožití velikonočních svátků a co nejvíce jarních sil. Těšíme se na další společná setkání.

foto: Ing. L. Bábíček    Podvečer s cimbálovkou
V rámci Hudebních večerů připravil ČSB v úterý 28. března už tradiční vystoupení cimbálové hudby Burčáci z Míkovic u Uherského Hradiště pod vedením primáše Františka Illíka. I tentokrát byl sál plně obsazen a mnozí se rádi přidali ke známým moravským písním, jak zaznamenal svými fotografiemi Ing. Ladislav Bábíček. Fotosnímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

M. Vymazal    Vzpomínka na Mirdu
Cyklista Miroslav Vymazal (9. dubna 1952 Brno – Jundrov – 18. října 2002 Bratislava) patřil do legendárního tandemu Vačkář-Vymazal, jenž v československých barvách čtyřikrát vybojoval titul mistrů světa (1973 San Sebastian, 1974 Montreal, 1977 San Cristobal a 1978 Mnichov). Po ukončení závodní kariéry vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Komenského a stal se trenérem dráhových cyklistů Dukly Trenčín (na cyklodromu v Bratislavě, která se stala jeho druhým domovem).

   Vzpomínka na MUDr. Jaroslava Stuchlíka
Prírodovedecký klub v Košicích vznikl 12. dubna 1932 a dal si za cíl rozvoj věd v regiónu. Do r. 1937 vydal tři sborníky studií v oblasti přírodních věd na východním Slovensku, prvním předsedou byl primář košické státní nemocnice MUDr. Jaroslav Stuchlík (viz ČB č. 9/2005, 5/2005 a 1/2005).

H. Jireček    Redaktor Slovenských novin
Historik práva Hermenegild Jireček (13. dubna 1827 Vysoké Mýto – 29. prosince 1909 Vysoké Mýto) po studiích v Praze a ve Vídni pracoval v redakci Vídeňského deníku, pod různými pseudonymy publikoval i v dalších časopisech. V letech 1852 až 1861 byl redaktorem Slovenských novin, které vycházely od 10. července 1849 ve Vídni.

Pamětní tabule gen. A. Petrákovi, klikem zvětšíte    Pamětní tabule gen. Antonu Petrákovi
Generál Ing. Anton Petrák, MBE.MC. (14. dubna 1912 Vídeň - 7. února 2009 Bratislava) pocházel z rodiny vídeňských Čechů, po vojenské akademii v Hranicích sloužil jako poručík Čsl. armády v Petržalce, kde těžce prožíval mnichovské události a v roce 1939 odešel přes Blízký Východ do Francie a Anglie, kde sloužil mj. jako instruktor výsadkářů a po vylodění v Normandii velel rotě v přístavu Dunkerque. Po válce byl komunisty pronásledován a vězněn, rehabilitace se dožil až po r. 1989. Byl držitelem britského a československého válečného kříže, Řádu britského impéria, francouzské čestné legie. V Bratislavě mu v ulici Rybárska brána odhalili pamětní desku.

Jiří Kozák    Vzpomínáme zakladatele prvního českého krajanského sdružení na Slovensku
Skromnou kyticí jsme si připomenuli nedožité výročí zakladatele prvního českého krajanského sdružení na území Slovenska ing. dr. techn. Jiřího Kozáka, CSc. (27.3.1922 Benešov u Prahy – 24.7.2003 Bratislava), i v zahraničí uznávaného experta na statiku ocelových konstrukcí. Jako specialista bratislavské konstrukční kanceláře Vítkovických železáren byl spoluautorem anténních vysílačů, mostních konstrukcí, nebo televizních věží na bratislavském Kamzíku a na pražském Žižkově. Po rozdělení federace inicioval s přáteli založení Spolku Čechů na Slovensku s cílem přispět k rychlejšímu řešení zejména sociálních problémů, vyvolaných novými hranicemi mezi ČR a SR, a k legalizaci české národnostní menšiny. Čest jeho památce.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 4. dubna v 16 hodin do kina Mladosť na detektivní komedii Čtrnáctý u stolu z roku 1943 při příležitosti 40. výročí úmrtí herce Karla Högra. Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 1/2017.

ŠUR na ul. Vazovova    Spolutvůrce moderni bratislavské architektury
Architekt Jiří Grossmann (4. dubna 1892 Praha – 9. dubna 1957 Praha) výrazně ovlivnil architekturu meziválečné Bratislavy například budovou Školy uměleckých řemesel na Vazovově ul. (dnes STU). Velké množství budov nese jeho podpis spolu s arch. Aloisem Balánem, např. Umělecká beseda slovenská, ředitelství železnic, palác Radiojournalu na Jakubovom nám., Nemocenská pojišťovna na Bezručově ul., ale také v Banské Bystrici.

foto: Letisko Praha    Piešťany a výročí pražského letiště Ruzyně
Letecký provoz na starém letišti v pražské Ruzyni zahájil 5. dubna 1937 přílet letadla DC-2 Československé letecké společnosti na lince Piešťany - Zlín - Brno – Praha. Při příležitosti 80. výročí České aerolinie zopakují let zvlášního spoje z Prahy do Piešťan a zpět, tentokrát letadlem Airbus A319.

SND    Dirigent v opeře i v rozhlasu
Dirigent a hudební skladatel Bohuslav Tvrdý (6. dubna 1897 Rychnov nad Kněžnou - 29. července 1946 Zlív-Češnovice) byl v letech 1921-27 dirigentem opery SND, následně v letech 1933-36 pracoval v košickém rozhlase. Mimo jiné zpracoval pásmo slovenských lidových písní.

foto: Ing. M. Klubal    Tvořivé dílny před Velikonocemi
Český spolek Bratislava připravil ve spolupráci s výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou v sobotu 8. dubna 2017 tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti. Snímky z loňské akce můžete shlédnout v naší fotogalerii.

foto: uniba.sk    Přispěl k založení Kriminologického ústavu
Právník a představitel Čs. strany národně socialistické na Slovensku prof. JUDr. Albert Milota (8. dubna 1877 Lochovice - 22. prosince 1940 Praha), působil v letech 1922-38 jako profesor trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, ve školním roku 1925-26 a 1929-30 byl děkanem fakulty, 1930-31 rektorem univerzity, v roce 1926 přispěl k založení Kriminologického ústavu na PF, první v ČSR v rámci univerzity. V letech 1929 – šť a 1935-39 byl senátorem Národního shromáždění, v roce 1939 musel Slovensko opustit.

SND    Druhý ředitel SND
Po odchodu prvního ředitele SND Bedřicha Jeřábka pověřilo 8. dubna 1922 Družstvo SND vedením herce a režiséra Josefa Hurta (11. června 1881 Olešnice - 15. dubna 1945 Terezín), který působil v SND od 1921. Jako umělecký šéf činohry a ředitel SND pracoval v letech 1922-23, poté v sezónách 1924-26 byl režisérem a ředitelem Východoslovenského divadla v Košicích.

foto: Ing. L. Bábíček    Uctění památky prvního československého prezidenta
V úterý 7. března 2017 v den výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka se u jeho pomníku před budovou SNM v Bratislavě uskutečnila vzpomínková akce, na níž zástupci Velvyslanectví České republiky v SR, poslanci Národní rady SR a delegace krajanů položili květiny k soše TGM. Shromáždění doprovázela a oproti předcházejícím výrazně oživila dechová hudba z Velkých Bílovic. Fotografie ze setkání poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Tranovsky    Evangelická legenda
Jiří Třanovský (27. března nebo 9. dubna 1592 Český Těšín - 29. května 1637 Liptovský Mikuláš) byl učitel a kněz, autor nábožných písní, vydavatel knih, sestavil a vydal první evangelický kancionál Cithara Sanctorum. Pro Poláky byl Jerzy Trzanowski, pro Slováky Juraj Tranovský, na studiích v Německu používal latinskou podobu jména Georgius Tranoscius. V letech 1611-1613 učil na Malostranském náměstí v Praze, poté byl rektorem školy v Holešově, v roce 1615 se oženil, pak vysvěcen za kněze v Olešnici a stal se farářem ve Valašském Meziříčí. Po bitvě na Bílé hoře kázal ve Slezsku, poté v letech 1628-1631 působil jako kazatel na Oravském zámku, až nakonec se usadil v Liptovském Mikuláši.

cimbálovka    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 28. března ve společenském sále Csemadoku v 17 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR. Loňské vystoupení a další fotografie z dalších aktivit můžete shlédnout v naší fotogalerii.

J.A. Komenský na obrazu A. Muchy    Učitel národů a Slovensko
Kněz a učitel Jan Amos Komenský (28. března 1592 Nivnice - 15. listopadu 1670 Amsterdam, Nizozemí) jako biskup Jednoty bratrské udržoval kontakty se severními Uhrami, kam přicházel navštěvovat exulanty do obce Lednica, do Púchova i Skalice, kde roku 1650 posvětil bratrskou modlitebnu. Při cestách z Lešna do Sárospataku se Komenský v letech 1650 a 1654 stavoval v Markušovcích u dcery Doroty Kristiny. Podle dostupných pramenů pobyl také v Levoči, Bardějově, Košicích, Prešově nebo Kežmarku.

Vranov n. T.    Dramatický příběh jedné sochy
Sochař Břetislav Benda (28. března 1897 Líšnice u Milevska – 19. srpna 1983 Praha) byl žákem Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy, věnoval se zejména zobrazení lidského těla. Na Slovensku se nachází jeho bronzová socha ženy v životní velikosti „Mladosti a kráse patří budoucnost“ ve Vranově nad Topľou, které hrozilo roztavení na zvony.

M. Frič    Stál u začátků slovenského filmu
Filmový režisér, scenárista a herec Martin Frič (29. března 1902 Praha – 26. srpna 1968 Praha) natočil na 90 snímků, mezi nimiž legendárním se stal Jánošík (1935) podle divadelní hry Jiřího Mahena a podílel se i na prvním slovenském celovečerním filmu Varúj! (1946). Podle předlohy Karla Čapka také natočil drama ze slovenských hor Hordubalové (1937).

reprofoto    Bankovka se světicí brzy už jen jako vzpomínka
Česká národní banka oznamuje, že dnem 31. března letošního roku končí možnost bezplatné výměny padesátikorunových bankovek s vyobrazením sv. Anežky České v pobočkách ČNB v sedmi krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava). Od roku 2006 byly tyto bankovky postupně z oběhu stahovány a nahrazovány mincí stejné hodnoty z důvodu lacinější emise a podstatně větší trvanlivosti až jejich platnost v roce 2011 definitivně skončila.

V. Štáflová    Dáma s perem i cepínem
Spisovatelka Vlasta Štáflová (1. dubna 1907 Petrovice u Rakovníka – 14. února 1945 Praha) se od roku 1927 věnovala horolezectví ve Vysokých Tatrách. S A. Škarvanem 9. září 1929 zdolala například vrchol Ihlu v Patrii, ktorý poté v horolezeckých kruzích nazývali Veža Vlasty. Tatry našly odezvu i v její tvorbě zeména pro děti. Spolu s manželem malířem Otakarem Štáflem založili Symbolický hřbitov, jeho slavnostního otevření se však nedočkali, protože v roce 1939 se museli vrátit do Prahy, kde před koncem války zahynuli při náletu.

Graf: ŠÚ SR, kliknutím zvětšíte    České menšiny na Slovensku ubývá
Před pěti lety Statistický úřad SR zveřejnil podrobnější výsledky Sčítání obyvatel, domů a bytů z května 2011. Zatímco v porovnání s výsledky z roku 2001 obyvatel SR mírně přibylo (5 397 036 obyv., co je o 17 581 víc), tento desetiletý přírůstek je nejnižší v historii. Z pohledu národností ubylo obyvatel, hlásících se ke slovenské, maďarské, české nebo ukrajinské národnosti, naopak více se hlásí k romské, rusínské, chorvatské, srbské, židovské i moravské národnosti. České národnosti ubylo ze 44 620 (0,8%) v 2001 na současných 30 367 obyv. (0,6%), co znamená, že třetí příčku v řebříčku národnostních menšin odstoupila národnosti rusínské (33 842 obyv. = 0,6%). Moravská národnost figuruje na 7. místě s počtem 3 286 obyv. (v roce 2001 2 348), když o jedno místo „předběhla“ polskou národnost. Češi jsou nejpočetněji zastoupenou komunitou občanů jiných států s trvalým pobytem na území SR, když z celkového počtu 26 752 cizinců (0,5% všeho obyvatelstva) se k českému občanství přihlásilo 25,9%.

MZV ČR    Dopis krajanům
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Jaroslav Kantůrek adresoval začátkem února dopis krajanům, v němž je informuje o připravovaných letošních projektech jako jsou Týden češtiny ve světě (31.7. – 4.8.2017), Mezinárodní konference Českých škol bez hranic, letní tábory pro děti krajanů v ČR, možnosti studia v ČR nebo vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.

foto z pozvánky    Výstava nábytkového designu
Slovenské národní muzeum zve na výstavu „Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)“, věnovanou životu a tvorbě architekta Jana Vaňka, který významnou měrou ovlivnil československou interiérovou tvorbu meziválečného i válečného období. Expozice vznikla ve spolupráci s Muzeem mésta Brna a prezentuje exponáty z dalších českých a moravských muzeí a galerií i ze soukromých sbírek, včetně autentického mobiliáře z pražského bytu architekta. Výstava v sídelní budově SNM na Vajanského nábřeží potrvá do 2. dubna 2017.

Hurbanovy kasárna v Bratislavě    Legendární generál
Generál Lev Prchala (23. března 1892 Ostrava – 11. června 1963 Feldbach, Rakousko) sej ako legionář účastnil sibiřské anabáze. Ve 30. letech byl zemským vojenským velitelem na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi, později v Bratislavě, nesouhlasil s přijetím Mnichovského diktátu, v roku 1939 organizoval vojenské jednotky v Polsku, Francii a Anglii, do Československa se už nikdy nevrátil.

UKo    Odborník na dějiny práva
Profesor JUDr. Richard Horna (24. března 1892 Praha – 17. července 1953 Lázně Bělohrad) přednášel v letech 1921 až 1939 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde zastával i akademické funkce a byl členem Akademického senátu. V odborných studiích se věnoval právním dějinám Moravy, Slezska a Slovenska.

EU na Palisádach    Položil základy slovenského zbožíznalectví
Profesor ing. Ladislav Cicvárek (25. března 1892 Lidice – 13. července 1960 Bratislava) byl původním vzděláním chemik, přednášel na obchodní akademii, po válce na Slovenské vysoké škole obchodní, od 1949 Vysoké škole hospodářských věd v Bratislavě (dnes Ekonomická univerzita), kde byl v letech 1945 až 1950 rektorem.

ZÚ ČR    Krajanský vzdělávací program
Velvyslanectví ČR v Bratislavě připomíná blížící se termín pro podání přihlášek na semestrální studijní pobyty, na čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce a na dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka. Přihlášku je třeba vyplnit na internetové stránce Domu zahraniční spolupráce do 15. března 2017. Následně žadatelé zasílají vyplněnou a vytištěnou přihlášku (2 exempláře) spolu s dalšími požadovanými doklady zastupitelskému úřadu. Další informace je možné nalézt také na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR či vyžádat přímo na zastupitelském úřadu.

UCB    Výročí časopisu Bratislava
Od března 1927 do prosince 1937 vycházela ve slovenštině a češtině vědecká revue Učené společnosti Šafárikovy pod názvem Bratislava. Prvním hlavním redaktorem (1927-33) byl literární vědec prof. PhDr. Albert Pražák jako tajemník USŠ, která vznikla z podnetu akademického senátu Univerzity Komenského v roce 1926 se zaměřením na systematický výzkum Slovenska a tehdejší Podkarpatské Rusi v oboru společenských a přírodních věd a položila tak základ pro pozdější vznik Slovenské akademie věd.

Detvan    Výročí Detvana
Nejstarší slovenský akademický spolek Detvan vznikl v souvislosti s přilivem slovenských studentů po obnovení české univerzity v Praze 15. března 1882. Jeho prvním předsedou byl zvolen syn českého gymnazijního profesora z Banské Bystrice Jaroslav Vlček (22. ledna 1860 Banská Bystrica – 21. ledna 1930 Praha), pozdější literární historik a politik. Činnost spolku přispěla kesblížení slovenské a české inteligence, byla přerušena během obou světových válek a po roce 1948. Od roku 1994 obnovilo jeho tradici stejnojmenné občanské sdružení.

Zdeněk Liška    Vzpomínka na Zdeňka Lišku
Hudební skladatel Zdeněk Liška (16. března 1922 Smečno nedaleko Slaného – 13. července 1983 Praha) po studiu na pražské konzervatoři začal po válce působit ve studiu krátkého filmu ve Zlíně, kde ho proslavila hudba k filmu K. Zemana Vynález zkázy. Po něm následovaly desítky dalších snímků, v nichž uměl univerzálně využít motivy od lidové, klasické i exotické hudby až po zcela nové experimenty s nekonvenčními nástroji. Jeho hudba měla velký podíl na úspěchu mnohých nejen českých, ale i slovenských filmů jako např. Obchod na korze, Vtáčikovia, siroty a blázni, Medená veža, Orlie pierko, Hriech Kataríny Padychovej, Kto odchádza v daždi, Smrť šitá na mieru, Signum laudis, atd.

S. Bartošová    Přejeme hodně zdraví a životních sil
V těchto dnech si připomínáme životní jubileum herečky Stanislavy Bartošové-Wanatowiczové (17. března 1947 Liberec). Po ukončení umělecké kariéry pracovala na generálním konzulátu v Košicích, jako kulturní atašé zastupitelského úřadu v Bratislavě a jako ředitelka Českého centra na Slovensku, mimo jiné inspirovala vznik Ženského sboru Českého spolku v Košicích. Krajané jí na dálku přejí hodně zdraví a životních sil.

SND    Dirigent a hudební skladatel
Dirigent a hudební skladatel Juraj Viliam Schöffer (18. března 1897 Praha – 19. března 1972 Bratislava) působil v letech 1924-27 jako šéf zpěvohry divadla v Košicích, 1931-60 dirigent opery SND a v letech 1945 a 1947-48 jako dirigent opery Státního divadla v Košicích.

TGM    Vzpomínka na prvního prezidenta ČSR
Velvyslanectví ČR v Bratislavě zve krajany a sympatizanty na uctění si památky prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v den výročí jeho narození v úterý 7. března v 17 hod. u pomníku na dunajském nábřeží (před budovou SNM).

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve ve čtvrtek 9. března v 16 hodin do kina Mladosť na komedii Jedenácté přikázání z roku 1935 při příležitosti 115. výročí narození filmového režiséra, scenáristy a herce Martina Friče (29.3.1902 – 26.8.1968). V hlavních úlohách hrají Hugo Haas, Jiřina Štepničková a Theodor Pištěk. Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 1/2017.

Národný cintorín Martin    Autor soch i náhrobků slovenských národovců
Kameník a sochař František Lahola (6. března 1872 Babice – 13. června 1925 Liptovský Mikuláš) se vyučil v Uherském Hradišti, od roku 1902 pracoval v Banské Bystrici a od roku 1904 se usadil v Liptovském Mikuláši, kde se věnoval zejména výrobě náhrobních kamenů včetně významným osobnostem na Národním hřbitově v Martině (např. J. Francisci, A. Kmeť). Kromě toho také vytvořil i řadu bust a portrétů slovenských národovců.

foto: nd.cz    Nezapomenutelný režisér SND
Divadelní režisér Viktor Šulc (7. března 1897 Úvaly – 1945 zřejmě Osvětim) měl být původně obchodníkem, ale pobyt v Německu ho pŕivedl ke studiu divadelní školy a práci v némeckých divadlech. Od roku 1927 hostoval v pražském Národním divadle a od 1931 také ve Slovenském národním divadle, v němž byl v letech 1932-38 angažován jako šéf českého činoherního souboru (viz vzpomínky herce Jana Pivce).

foto: Ing. L. Bábíček    V Židovském muzeu
V úterý 28. února 2017 Český spolek Bratislava zorganizoval společnou návštěvu Židovského muzea SNM s komentovanou prohlídkou v podání dr. Viery Kamenické. Mezi krajany při této příležitosti zavítal i Mgr. Ondřej Pometlo z Velvyslanectví ČR. Atmosféru setkání zachytil Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

N. Gollová    Kariéru začínala v Bratislavě
Herečka Nataša Gollová (27. února 1912 Brno – 29. října 1988 Brno) po studiích začala v roce 1934 hrát v Olomouci a následující rok v bratislavském SND. Známou se však stala až po návratu do Prahy, kde se stala i vyhledávanou filmovou hvězdou (např. Kristián, Hotel Modrá hvězda).

Židovské muzeum    Komentovaná prohlídka v muzeu
V úterý 28. února už ve 14.30 hod. zve Český spolek Bratislava své členy na návštěvu Židovského muzea SNM v Bratislavě s komentovanou prohlídkou v podání dr. Viery Kamenické. Připomínáme změnu obvyklého času: sejdeme se už v půl třetí odpoledne na Židovské ul. č. 17 (pod hradem před vjezdem do tunelu vlevo).

logo Rolný    Zakladatel oděvní tradice na Považí
Krejčí a oděvní podnikatel Arnošt Rolný (28. února 1887 Prostějov - 24. července 1950 Prostějov) vystudoval obchodní akademii ve Vídni, kde také sbíral první zkušenosti z řízení firmy. Po válce se vrátil do Prostéjova, kde převzal oděvní firmu po svém otci, kterou stále rozšiřoval a modernizoval. Jako první zavedl pásovou výrobu konfekce, pobočky jeho firmy v Žilině a Púchově (pozdější Makyta) se staly základem oděvního průmyslu na Slovensku.

Trenčín    Václav III. ocenil Pána Váhu a Tater
28. února 1302 král Václav III. za podporu při volbě za uherského krále Ladislava V. (korunovaný v Sékesfehérváru 27. srpna 1301) daroval Matúši Čákovi, jenž ho u uherských velmožů prosadil a v bitvě u Ostřihomu také přispěl k porážce Karla Roberta z Anjou, podporovaného za uherského krále papežem, Nitranskou, Trenčínskou a Komárenskou stolici s hodnostmi župana a královskými majetky na jejich území, dále panství Trenčín a Bojnice, čímž se z něj stal jeden z nejmocnějších pánů v horních Uhrách.

BBD    Stáli u zrodu bratislavského loutkového divadla
První profesionální Štátne bábkové divadlo vzniklo v Bratislavě 1. března 1957, spoluzakladatelem a režisérem prvního pŕedstavení (17. dubna 1957: Josef Čapek „O psíčkovi a mačičke“) byl Zdeněk Říha (22. května 1905 Opava - 23. prosince 1974 Bratislava), který jako divadelní režisér působil na Slovensku už od roku 1928 a v roce 1945 se do Bratislavy znovu vrátil. Dalším spoluzakladatelem byl výtvarník Bohdan Slavík (28. srpna 1917 Řevnice - 18. února 1974 Bratislava), jenž byl po válce průkopníkem slovenského trikového (animovaného) filmu (v roce 1950 v Bratislavě založil Dětské divadlo filmu) a spolupracoval s loutkařskými scénami i v Nitře, Žilině a Košicích.

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání u pomníku Františka Palackého
Ve středu 18. ledna Bratislavu navštívila delegace Univerzity Palackého z Olomouce pod vedením rektora prof. Jaroslava Millera, aby před studenty gymnazia na Bilíkově ul. v Dúbravce prezentovali možnosti studia. Podle slov rektora v současnosti na univerzitě studuje na 1200 slovenských studentů a jsou připraveni přivítat další. Na závěr návštěvy rektor spolu se zástupcem Velvyslankyně ČR v SR JUDr. Pavlem Sladkým, PhD., položili kytici k pomníku „otce národa“, který v letech 1809 až 1812 studoval na latinské škole v Trenčíně a následně do r. 1818 na evagelickém lyceu v Prešpurku. Setkání u pomníku, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček, byla přítomna i skupina krajanů.

pozvánka    Vzpomínka na Ivana Dérera
Ústav politických věd SAV a Univerzitní knihovna v Bratislavě zvou na panelovou diskusi „Ivan Dérer - politik, právnik a publicista“ ve čtvrtek 23. února 2017 v 16.30 hod. v Prednáškovej sále na Ventúrské ul. 11. Právník a publicista Ivan Dérer (2. března 1884 Malacky – 10. března 1973 Praha) byl stoupencem TGM a signatářem Martinské deklarace, za války žil v Praze, protože mu bylo odebráno slovenské občanství, za odbojovou činnost i po únoru 1948 byl vězněn.

foto: ČB    Architekt spojený s Prešovem
Architekt Arnošt Osvald (20. února 1907 Mukačevo - 8. února 1989 Prešov) vystudoval v Praze, v Čechách kde pracoval pro různé stavební firmy, ale většina jeho života a realizovaných projektů je spojena s východním Slovenskem a zejména Prešovem, kde se usadil po válce. Patřil k všestranným tvůrcům, věnoval se rekonstrukci historického centra Prešova i územn ímu plánování, návrhům obytných souborů včetně škol a občanské vybavenosti, například krytému koupališti.

I. Hrušovský    Skladatelovy české kořeny
Hudební teoretik, pedagog a skladatel prof. PhDr. Ivan Hrušovský (23. února 1927 Bratislava – 5. října 2001 Bratislava) prožil část dětství v Loděnici u Berouna, odkud pocházela jeho matka. S českou kulturou udržoval kontakt i ve své tvorbě, zahrnující zejména sborové a orchestrální skladby, kantáty, ale i komorní, scénickou a elektroakustickou hudbu.

SND    Sbormistr a dirigent SND
Sbormistr, dirigent, pedagog a hudební skladatel Julius Kowalski (24. února 1912 Ostrava – 2. června 2003 Bratislava) po studiích v Moravské Ostravě a na pražské konzervatoři působil jako sbormistr, později přijal místo profesora hudby v Srbsku. Do Bělehradu se vrátil ještě po studiích a angažmá v Salzburgu už jako divadelní dirigent. Ještě před válkou spolupracoval s orchestrem bratislavského rozhlasu. Po roku 1945 přijal pozvání Jána Cikkera a stal se sbormistrem a dirigentem opery SND. Souběžně umělecky vedl i další orchestry, později řídil hudební školy ve Skalici, v Pezinku a v Bratislavě.

Tirnau    Středověké spojenectví
„Když do Uherska přišli Anjouové, byli to vládci s velkým rozhledem, kteří hned pochopili, že uherské království je v katastrofálním stavu a že s tím musí něco dělat. Tyto změny mimo jiné postavili i na hornictví, na to však potřebovali odborníky. No a tehdy v Čechách panoval panovník s neméně širokým rozhledem Jan Lucemburský, takže se mezi nimi rozvinula velice čilá spolupráce, podložená i rodinnými vztahy, tedy svatbami. Karel Robert byl velice zvědav na české zkušenosti v hornictví, a také přišli na myšlenku vybudovat novou obchodní stezku, která by vedla z Čech do Budína,“ řekl historik a spisovatel Pavel Dvořák o dvou panovnících, kteří 13. února 1327 uzavřeli v Trnavě spojenectví.

ceskyspolek.sk    Výročí internetu a krajané
World Wide Web vznikl původně na výměnu vědeckých informací v rámci Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě, kde první stránku info.cern.ch zprovoznil 6. srpna 1991 její britský zakladatel Timothy Berners-Lee (také vymyslel jazyk HTML a protokol http). Už po půl roce 13. února 1992 se webu připojilo pražské ČVUT jako první v Československu. První informaci o českých krajanech na Slovensku zařadila stránka Českého centra v Bratislavě (czc.sk) v březnu 2001. Nejstarší webstránka ceskyspolek.sk (na obr. první verze, od 2004 cesi.sk) byla spuštěna k 10. výročí vzniku spolku 12. června 2003.

R. Gajda    Po generálovi pojmenovali minerálku
Generál Radola Gajda (vl. jm. Rudolf Geidl, 14. února 1892 Kotor – 15. dubna 1948 Praha) se narodil ve vojenské rodině, s níž se v dětství vrátil do moravského Kyjova, následně zasvětil život vojenské službě, která mu přinesla slávu i problémy. Patřil k hlavním velitelům čs. legií v Rusku, bojoval i na straně bélogvardějců. V letech 1922-24 velil divizi čs. armády v Košicích, kde na jeho rozkaz pomohli obnovit areál lázní s minerálním pramenem v Ťahanovcích (dnes park Anička), jemuž místní od té doby říkají „gajdovka“.

F. Fiala    První ředitel banského muzea
Štátne banské múzeum Dionýza Štúra v Banské Štiavnici vzniklo jako první muzeum svého druhu v Československu a do vzniku Vysoké školy technické v Bratislavě jako jediná geologická instituce na Slovensku 22. května 1927 v bývalé budově banského soudu (Berggericht) na Náměstí sv. Trojice. Prvním správcem byl od 1. května 1928 geolog Dr. František Fiala (14. února 1902 Praha – 14. prosince 1983 Praha), který od 1927 do jara 1939 působil jako externí profesor mineralogie a geologie na Státní průmyslové škole.

muzeum    Učitelská anabáze po Slovensku
Učitelka a spisovatelka Růžena Jilemnická (roz. Hudcová, 15. února 1897 Brno - 19. srpna 1947, Svätý Jur pri Bratislave) po několika letech na moravských školách působila od roku 1920 do 1926 v Michalovcích, Prešově, Ružomberku, Breznu a Pukanci. Poté v letech 1929–32 v Trnavě, následně s manželem Petrem žila v Kostolci a Záskalí u Považské Bystrice, až si koncem 30. let postavili rodinný dom ve Svätém Juru, odkud byli 1939 vypovězeni a vrátili se až po válce. V domě obec vybudovala literární a historické muzeum.

foto: ČB/L. Pákozdy    Blahopřejeme k životnímu jubileu
„Všude říkám, že jsem z Československa, protože když jsem do USA přijel, to mi bylo osmnáct a tenkrát to tak bylo,“ uvedl Jaromír Jágr (15. února 1972 Kladno) v rozhovoru pro krajanský měsíčník Česká beseda v roce 1999 na téma dvojího občanství (celý článek zde). Legendě světového hokeje přejeme pevné zdraví, hodně sportovních úspěchů a osobního štěstí.

Sokolský věstník    Paže tužme! Vlasti služme!
Za datum vzniku Sokola se považuje 16. únor 1862, kdy se v pražském Malypetrově ústavu v Panské ulici sešla ustavující 75členná valná hromada, která založila „Tělocvičnou jednotu pražskou“, z níž v průběhu prvních deseti let vyrostla desetitisícová organizace. Prvním starostou byl Jindřich Fügner, místostarostou a později náčelníkem dr. Miroslav Tyrš. V roce 1882 se konal první všesokolský slet.

Praha    Výročí Žižkovské věže
Typická pražská dominanta – televizní věž na Žižkově - byla pro veřejnost otevřena 17. února 1992, když zkušební vysílací provoz na ní probíhal už od jara 1991. S architektem Václavem Aulickým byl jejím spoluautorem dr. Ing. Jiří Kozák, CSc. (1922–2003) – mezinárodně uznávaný statik ocelových konstrukcí a zakladatel prvního českého krajanského sdružení na Slovensku. Žižkovský vysílač se skládá ze tří tubusů, dva dosahují výšky 134 metrů a třetí s anténním nástavcem až 214 metrů, co z něj činí nejvyšší pražskou vyhlídku (93 m), ve výšce 66 m se nachází vyhlídková restaurace. Jiří Kozák je spoluautorem také bratislavské televizní věže na Kamzíku z roku 1975 vysoké 194 m a dalších výškových staveb.

foto: Supraphon    Valentinský koncert Lenky Filipové
Divadlo Aréna zve na Valentinský koncert šansoniérky, kytaristky a skladatelky Lenky Filipové dne 15. února 2017 ve 20 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji v pokladně divadla od pondělí do neděle od 14 do 18 hod. nebo do začátku představení, a také na internetu ticketportal.sk.

MSK    Pozvánka do Moravskoslezského kraje
Zahraničním patrnerem mezinárodního veletrhu ITF Slovakiatour 2017 v bratislavské Inchebě byl letos Moravskoslezský kraj. Jeho představitelé ho prezentovali jako region kontrastů, kde kromě tradičních přírodních a historických zajímavostí se stále více dostávají do popředí technické památky, například areál Dolních Vítkovic, Technotrasa, Osoblažská úzkokolejka a další. Pro rodiny s dětmi doporučují Archeopark Chotěbuz, Hledání Ondrášova pokladu nebo Ostrava druhou největší zoo v ČR. Podrobnější informace lze vyhledat na stránkách kraje nebo jednotlivých šesti turistických oblastí: Jeseníky, Opavské Slezsko, Moravské Kravařsko, Ostrava, Těšínské Slezsko a Beskydy.

KHK    Kraj ve znamení loutek
Na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO bylo začátkem prosince 2016 zapsáno i české a slovenské loutkářství. Iniciativa se zrodila před léty ve východních Čechách, kde se zachovaly nejstarší záznamy o loutkářské tradici na panství Kuks, postupně se k ní připojily další české kraje a Slovensko. Ve znamení loutek se ponese i část atrakcí letošní turistické sezóny v regionu. Z dalších novinek stojí za zmínku akce k 50. narozeninám Rumcajse, připravovaná další stezka v korunách stromů v Janských Lázních, rozšíření Safari Zoo ve Dvoŕe Králové s africkými stany, připravované herecké muzeum v Ratibořicích nebo nová zvonkohra v Náchodě. Celá nabídka je na stránkách kraje a jeho oblastí: Hradecko, Český ráj, Krkonoše, Kladské Pomezí, Broumovsko, Podkrkonoší a Orlické hory-Podorlicko.

JČ    Jižní Čechy pohodové
Pod tímto heslem se letos nese program rozvoje cestovního ruchu v jednom z nejnavštěvovanějších krajů v ČR. Podle představitelů Jihočeské centrály cestovního ruchu v pěti tematických okruzích od barokních památek, jimž je věnován letošní rok v celé ČR, přes tradiční gastronomii až po aktivní oddech a pohodu zejména ve venkovském prostředí. Nejzajímavéjšími novinkami budou například v únoru otevřené Muzeum milevských maškar, v létě nová rozhledna na Hraďišťském vrchu u Kaplice, interaktivní výstava František Křižík a jeho vynálezy v bechyňském muzeu, 55 let Orlické přehrady, akvária „Svět pod hladinou“ ve Frymburku nebo muzeum venkovského života v Předslavicích.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 7. února v 16 hodin do společenského sálu Csemadoku na přednášku Dr. Vojtecha Čelka z Prahy na téma: „Česká politika voči Slovensku od Rakúsko-uhorského vyrovnania pred 150 rokmi (rok 1867) až po Prohlášení Českého svazu na Říšské radě pred 100 rokmi (30.5.1917)“. Podrobnější informace o aktivitách KPČK, členském poplatku a další oznamy najdete v Bohemia 1/2017.

csexitus 25    Ať si jdou aneb zamyšlení na téma „I to už tady bylo“.
Asi nejskloňovanějším jazykovým novotvarem uplynulého roku bylo (a zřejmě i letošního bude) slovo „brexit“. Uplynulé měsíce ukázali, že jeho význam ocenili doposud snad jen média a makléři, kteří se na něm výrazně přiživují, většina populace však zatím žádné větší důsledky nepocítila. To však nechme teď stranou a zamysleme se nad jinými souvislostmi…(celý fejeton).

CCRJM    Baroko na každém kroku
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava představila v Bratislavě nejzajímavější turistické aktivity a novinky. „Letos je to »Baroko na každém kroku« a následovat bude »Rok renesanční šlechty« ve spolupráci s NPÚ,“ uvedla ředitelka CCRJM Zuzana Vojtová. Připomenula také akce ke dvoustému výročí Moravského zemského muzea, rodinný park Hájenka v Břeclavi a řadu dalších novinek v Brně a dalších jihomoravských lokalitách.

erb Veľkých Kostolan se svatým Vítem    Konec bratříků u Velkých Kostolan
Po neúspěšném dobývání Trnavy se zbytky bratříckých oddílů opevnili u Veľkých Kostolan, kde je 6. prosince 1466 obklíčila vojska uherského krále Matyáše Korvína. V bojích padlo údajně na dvě tisíc bojovníků, až hrozba vyhladovění je nakonec donutila 29. ledna 1467 se vzdát. Kapitán Jan Švehla a stovka jeho bojovníků byla popravena, další zahynuli ve vězení v Budíně, část se dala do služeb krále a vytvořila jeho obávaný „černý pluk“. O bratřících na území Slovenska psala ČB v č. 1/2003, 7-8/2004, 6/2007 a 7-8/2007.

Želiezovce    Rodiče Franze Schuberta pocházeli ze severní Moravy
Hudební skladatel Franz Peter Schubert (31. ledna 1797 Vídeň – 19. listopadu 1828 Vídeň) si v mládí přivydělával jako učitel hudby, napŕíklad 7. července 1818 přicestoval do zámečku v obci Zselíz (dnes Želiezovce), kde učil dcery hraběte Esterházyho. Méně známa je skutečnost, že jeho otec pocházel z obce Vysoká (Neudorf-Alt, dnes Malá Morava) na Šumpersku a jeho matka ze Zlatých Hor u Jeseníka.

foto: Ing. L. Bábíček    Kde jsme byli a kam se chystáme
Tradiční cyklus Kulturních večerů zahájí Český spolek Bratislava v novém roce 2017 v úterý 31. ledna přednáškou s videoprojekcí o vlastivědných zájezdech v roce uplynulém a nastávajícím. Záběry ze zatím posledního zájezdu na Moravu ale i ze starších najdete v naší archivní fotogalerii.

J. Rajchl    Architekt a malíř slovenské krajiny odešel
Ve věku 90 let nás 17. ledna 2017 navždy opustil akademický architekt Jaroslav Rajchl (28. října 1926 Čemerné). Po studiích umělecké průmyslovky se dal na architekturu, ale po celý život mu zůstala i láska k malování, byl členem Umělecké besedy Slovenska. Po celém Slovensku zanechal řadu zejména zdravotnických budov, mimo jiné byl i spoluautorem komplexu na bratislavských Kramárech, nemocnice v Bardějově, Revúci, Bojnicích, Spišské Nové Vsi a jinde. Poslední rozloučení bude ve čtvrtek 26. ledna 2017 v 9.30 hod. v bratislavském Krematoriu.

ČF    115. výročí České filharmonie
Podle historických pramenů Česká filharmonie poprvé vystoupila v tehdejším Prešpurku 24. ledna 1902. Pod vedením dirigenta Ludvíka Čelanského koncertovala v budově Městského divadla (dnes historická budova SND). ČF vznikla jako orchestr Národního divadla v Praze a poprvé veřejně hrála 4. ledna 1896.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3 / 2016
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Před závěrem roku dovolte, abychom Vám připomněli naše aktivity na přelomu roka…”. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 3/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

Go    Go a Regiontour v Brně
Ve dnech 19. až 22. ledna zahájí novou sezónu na brněnském výstavišti, jehož stoprocentním vlastníkem se od letošního roku stalo město Brno, mezinárodní veletrhy zahraničního i domácího cestovního ruchu Go a Regiontour (pro veřejnost otevřené až od pátku 20.1.). Na ploše přes 25 000 m2 v pavilonech P, F, E a Kongresovém centru se představí více než 800 firem a institucí z 26 zemí světa. „Když se ekonomice daří, daří se i nám. Veletrhy jsou opět »in«,“ uvedl generální ředitel Jiří Kuliš k narůstajícímu zájmu, jak potvrdily rekordní výsledky Veletrhy Brno, a.s., za uplynulý rok.

foto: csfd.cz    „Andělská“ herečka
Herečka Milada Želenská (rod. Frýdová, 16. ledna 1897 Příbram – 28. září 1974 Praha) se narodila v umělecké rodině a hereckou dráhu začínala v kočovné společnosti svého otce. Po vzniku ČSR hrála v Olomouci, odkud odešla do Bratislavy, kde se stala dlouholetou členkou činohry SND. Po válce, kdy byla kvůli českému původu propuštěna, se do SND vrátila. Několik let působila i na Nové scéně, v Bratislavě rovněž učila na Státní konzervatoři a VŠMU. Od r. 1954 se vrátila do Prahy, kde hrála v Městských divadel pražských, také v několika filmech (první a nejznámější je role manželky revizora ve filmu Anděl na horách).

Scénická žatva    Organizátor slovenského ochotnického divadla
Divadelník, režisér a dramatik Zdeněk Novák (18. ledna 1897 Vyškov – 6. července 1928 Vrútky) byl prvním tajemníkem Ústředí slovenských ochotnických divadel v Martině, jehož vznik 25. června 1923 iniciovala Matica slovenská s cílem oživit kulturní život zejména na venkově (ochromený na začátku 20. století likvidací slovenského školství a zákazem divadelní činnosti). ÚSOD vydával divadelní hry domácích autorů i pŕeklady, odbornou a metodickou literaturu, první slovenské divadelní časopisy, od r. 1923 organizoval divadelní přehlídky („preteky“), na jejichž tradici po válce navázala Scénická žatva.

foto z pozvánky    Budovatel observatoří v Hurbanově a na Skalnatém plesu
Astronom RNDr. Bohumil Šternberk (21. ledna 1897 Chrudim – 24. března 1983 Praha) po studiích v Praze a Berlíně a práci v Astronomckém ústavu Karlovy univerzity v Praze posílil od r. 1927 astrofyzikální observatoř v Hurbanovu (tehdy Stará Ďala), jež sa i jeho přičiněním stala moderním pracovištěm pro astronomický, geofyzikální a meteorologický výzkum. Po Vídeňské arbitráži pomohl zachránit přístroje, jež se staly základem observatoře na Skalnatém plese.

B. Mankovska    Blahopřejeme
V rámci konference Krajané a problém identity, která se konala ve dnech 28.- 30. září 2016 v nové budově Národního muzea v Praze byla oceněna i vědecká pracovnice Ústavu krajinné ekologie SAV a zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Českého spolku ve Zvolenu Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., která se v těchto dnech dožívá životního jubilea (9. ledna 1942 Jaroměř). Vydala řadu odborných publikací, mezi nimi i několik věnovaných českým osobnostem v regionu středního Slovenska, významný podíl měla na slavnostním obnovení Masarykovy studánky ve Štiavnických vrších. ČSB přeje hodně zdraví a dalších tvůrčích úspěchů.

A. Hudeček: Tatry    Malíř Tater
Malíř Antonín Hudeček (14. ledna 1872, Loucká u Ředhoště – 11. srpna 1941, Častolovice) se po studiích v Praze a Mnichově věnoval ze začátku figurální tvorbě, později převládly krajinky, za nimiž procestoval několik evropských zemí. Od roku 1920 pravidelně pobýval v Tatrách a v Banské Bystrici a od roku 1927 také navštěvoval Podkarpatskou Rus. Roku 1930 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění a za životní dílo dostal její cenu.

foto z pozvánky    Sváteční čas na výstavě
Výtvarnice Eva Linhartová Bachratá zve své příznivce na prezentaci svých děl „Sváteční čas“ v galerii užitkového umění a designu K Gallery na Venturské ul. v Bratislavě. Galerie je otevřena od pondělí do pátku v čase od 13 do 18 hod. Další její výstava je zpřístupněna v Monarchia Café na Nádvorí Európy v Komárně.

700 let od narození Karla IV.    Karel IV. a horní Uhry
Při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. jsme na stránku cesi.sk zařadili informace o pobytu Otce vlasti na hradu v Trenčíně a také příspěvek historika PhDr. Štefana Holčíka o pobytu Otce vlasti a římského císaře v Trnavě. Na říjnové přednášce historičky PhDr. Daniely Dvořákové, CSc. na téma „Karel IV. z pohledu slovenské historiografie“ odzněly podrobnější informace na toto téma, a tak jsme ji požádali o příspěvek. S poznámkou „...stručný přehled pobytu Karla IV. v Uhrech a tedy i na Slovensku (kromě Životopisu Karla IV. a Kroniky Jana z Turce jsem čerpala z knih Spěváčka, Seibta, Kavky a velké publikace Lucemburkové)" nám poskytla následující informace.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 3. ledna v 16 hodin do kina Mladosť na hudební pásmo „Veselo s českými a slovenskými ľudovými pesničkami do nového roku 2017“. Podrobnější informace o dalších aktivitách KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert ČBS 2016
Pravidelný vánoční koncert ČSB se uskutečnil ve středu 7. prosince 2016 v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Letošním hostem bylo brněnské smyčcové Graffovo kvarteto, které uměleckým přednesem z tvorby českých básníků provázela členka činohry Národního divadla v Brně Marie Durnová (původně ohlášený Jan Kačer náhle onemocněl). Atmosféru koncertu i následující volné besedy při malém občerstvení fotografiemi zachytili Ing. Milan Klubal a Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

klikem zvětšit    Sváteční pozdrav
Radostné Vánoce 2016 a úspěšný nový rok 2017 přeje jménem výboru Českého spolku Bratislava předsedkyně Ing. Dagmar Večerná (blahopřání zvětšit).

       
  • > > > archív zpráv, pozvánek a zajímavostí z roku 2016