Projev představitele Českého spolku Bratislava

foto: Ing. Ladislav Bábíček Při příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky jsme se opět setkali u Památníku čs. vzájemnosti se sochou T. G. Masaryka před SNM. Za Český spolek Bratislava na shromáždění pronesl projev tajemník Mgr. Jiří Výborný:

Setkáváme se tady už přes čtvrt století a za tu dobu tady odznělo množství moudrých myšlenek. Dovolte, abych se dnes jen v krátkosti zamyslel nad trochu jiným aktuálním pohledem na význam 28. října 1918.
Mnozí komentátoři a politikové by asi neplýtvali tolik populárním slůvkem „separatisté“, kdyby si uvědomili, že i profesor Masaryk se svými spolupracovníky a také desetitisíce statečných českolovenských legionářů byli ve své době podle tehdy platných zákonů a ústavy vlastizrádci a separatisté. A vidíte, i po sto letech slyšíme o různých národech světa, které ještě dnes usilují o své právo na sebeurčení nebo samostatnost. A to nejen kdesi ve vzdálených zemích na jiných kontinentech, ale dokonce i u nás v Evropě jsou ještě monarchie, kde je úsilí lidí o národní sebeurčení a samostatnost tvrdě potlačeno policejní silou.

Podruhé: Dnes stejně jako před sto lety to jsou především velmoci, které rozhodují, kdo je skutečně separatistou a kdo není. Který národ či etnické území má právo na národní sebeurčení a samostatnost, a které v žádném případě. I v tom vidíme obrovský význam 28. října 1918, kdy se profesoru Masarykovi a jeho spolupracovníkům a také desetitisícům hrdinských československých legionářů podařilo přesvědčit tehdejší velmoci v Paříži, Londýně, carském Rusku a nakonec i ve Washongtonu, že uprostřed Evropy je malý, do té doby většině z nich neznámý národ, který si zaslouží samostatnost.

Proto si dnes připomínáme 28. říjen, a proto se zde scházíme, abychom to připomněli i jiným, kteří na to už zapomínají.

Děkuji vám všem, že jste dnes přišli a také Vám děkuji za pozornost.