Fotogalerie 2017 - archív

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Rozloučení se starým rokem
Poslední Kulturní večer v roce bývá tradičně zasvěcen předvánočnímu společenskému setkání, spojenému s hodnocením uplynulého roku a s plány aktivit na rok následující při malém svátečním občerstvení a šálku kávy nebo čaje. Na úvod letošního v úterý 12. prosince 2017 předsedkyně spolku Ing. Dagmar Večerná poděkovala přítomným za celoroční zájem a podporu, poté následovala volná beseda doprovázená videoprojekcí z vybraných akcí, jak je kamerou a fotoaparátem zachytil Ing. Ladislav Bábíček, který je také autorem fotoreportáže.


foto: J. Výborný    Prezidenti u Masaryka
V úterý 12. prosince 2017 prezident ČR Miloš Zeman uskutečnil svou poslední zahraniční návštěvu v této funkci v Bratislavě, kde se setkal se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou. Na závěr setkání si oba prezidenti uctili blížící se sté výročí vzniku společného státu položením věnců soše T. G. Masaryka u Památníku česko-slovenské vzájemnosti a následně k Památníku M. R. Štefánika. Podle nepotvrzených odhadů jde o vůbec první společnou návštěvu obou prezidentů současně u bratislavské sochy prvního československého prezidenta od jejího vztyčení v roce 2010. I proto stojí za to si tuto historickou chvíli připomenout krátkou fotoreportáží jednoho z hrstky krajanů.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Vánoční koncert se Spiritual Kvintetem
Vánoční koncert Českého spolku Bratislava letos ve čtvrtek 7. prosince 2017 do posledního místa zaplnil Moyzesovu síň Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Vystoupení souboru Spirituál kvintet přitáhlo skutečně mimořádnou pozornost, k čestným hostům patřili Mgr. Ondřej Pometlo z českého velvyslanectví a poslanec NR SR Peter Osuský s chotí. Vedoucí souboru Jiří Tichota, jenž nedávno oslavil osmdesátiny, na úvod připomněl, že právě v tomto sále se kdysi uskutečnilo jedno z jejich prvních vystoupení ještě jako party pražských vysokoškoláků v rámci celostátního kola Soutěže umělecké tvořivosti mládeže. Vánoční koncert ČSB se uskutečnil s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017. Výběr z fotografií, jež poskytl Ing. Ladislav Bábíček, najdete zde.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
Předvánoční Tvořivé dílny pro děti i dospělé organizuje Český spolek už řadu let. Letošní se uskutečnily v sobotu 2. prosince a na programu byla výroba figurek z modelovací hmoty a dalších výtvarných drobností, které se děti s rodiči a prarodiči učily vyhotovit pod dohledem Mgr. Martiny Večerné. Tvořivé dílny ČSB organizuje s finanční podporou Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017 a MZV ČR. Množství fotografií z vydařeného odpoledne poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Arnošt Vašíček mezi krajany
V závěru listopadu na pozvání ČSB do Bratislavy zavítal spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček, který se na besedě převážně s krajany podělil o své zážitky z cest zaměřených na vyhledávání a pátrání po souvislostech zatím nevysvětlených úkazů, legend a tradic v různých koutech světa, a představil také několik svých publikací. Setkání, jež se díky zajímavému vyprávění protáhlo až do večerních hodin, na svých fotografiích zachytil poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Konference Českého spolku Bratislava 2017
V souladu se Stanovami ČSB se každé dva roky koná konference členů ČSB, jež hodnotí uplynulé dvouleté období, naznačuje další směrování spolku a volí spolkové orgány na další dva roky. Momentky z letošní konference, kterou zpestřilo vystoupení hudební skupiny Geriatrio, poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    28. říjen v Bratislavě
Při příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky jsme se opět setkali u Památníku čs. vzájemnosti se sochou T. G. Masaryka před SNM. Atmosféru letošního osvěžila dechovka z Velkých Bílovic, kterou pozvalo Velvyslanectví ČR. U mikrofonu se kromě poslance Ondreje Dostála vystřídali další řečníci. Atmosféru setkání zachytil na fotografiích Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Marie Terezie v našich dějinách
V rámci Kulturních večerů pozval výbor ČSB v úterý 10. října 2017 historika Dr. Štefana Holčíka. Původně ohlášenou přednášku „Marie Terezie a Bratislava“ k letošnímu 300. výročí narození panovnice (13. května 1717 Vídeň – 29. listopadu 1780 Vídeň) rozšířil o její pobyty v českých zemích a množství dalších zajímavostí. Atmosféru besedy zachytil na svých snímcích Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Zážitky z hradu Veveří
Tradiční podzimní poznávací zájezd Českého spolku Bratislava připravil Ing. Jiří Nevřela v sobotu 23. září 2017 se zaměřením na prohlídku Hradu Veveří a následně volným individuálním odpoledním programem v Brně. Z první části zájezdu poslal množství fotografií Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Hudební večer ve znamení známých melodií
V úterý 26. září 2017 Český spolek Bratislava pozval na Hudební večer „Trio Impression“, na němž sympatické absolventky VŠMU ve složení Mgr. art. Aneta Lednická, ArtD. (housle), Mgr. art. Ágnes Kolozsi (flétna) a Mgr. art. Monika Rahlová (klavír) zahrály skladby W. A. Mozarta, J. Brahmse, A. Dvořáka, J. Strausse, I. Kálmána a na závěr přidaly pásmo známých melodií z repertoáru skupin ABBA a Beatles. Atmosféru Hudebního večera, organizovaného s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017, zachytil svými snímky Ing. Ladislav Bábíček.

Eckartsau    Eckartsau – zámek, v němž se psaly i naše dějiny
Nedaleko Bratislavy leží dolnorakouský zámek Eckartsau, který stojí za návštěvu už jen proto, že je s českými dějinami opakovaně propojen více, než by se na první pohled mohlo zdát. Trasu něco přes dvacet kilometrů po Dunajské cyklostezce zvládne i sváteční cyklista. My se vydáváme ze slovenského hlavního města autem přes hraniční přechod Berg směrem na Vídeň...(celý článek).

Moravské Pole    Po stopách Přemysla Otakara II. v okolí Bratislavy
Stopy po českém králi Přemyslu Otakarovi II. najdeme na více místech v okolí Bratislavy. Naši cestu historií začínáme v Bratislavě a na Děvíně a pokračovat budeme na území Dolního Rakouska. Celá trasa se však dá absolvovat i v opačném pořadí – stačí vyjet z Břeclavi a v první rakouské obci Rheintal odbočit doleva na silnici č. 49, která sleduje dolní tok řeky Moravy na jih až k Dunaji... (celý článek).

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Tvořivé dílny na Železné studničce
ČSB připravila na sobotu 9. září ve 14 hod. program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu u klubovny Klepáč v bratislavském lesoparku Železná studnička. Přálo nám i počasí, takže můžeme akci hodnotit jako velmi zdařilou. Děti tam pod usměrňováním výtvarníků paní Evy a Radka Bachratých (členů ČSB) vyráběly draky a figurky z kaštanů a jiné ozdobné drobnosti. O tom, že byla akce živá a mile přijatá všemi zůčastněnými svedčí i fotoseriál Ing. Ladislava Bábíčka.

foto: L. Bábíček    Zájezd do Jaroměřic n. R. a za Biblí kralickou
V sobotu 17. června 2017 Český spolek Bratislava uspořádal tradiční poznávací zájezd, tentokrát po trase Jaroměřice nad Rokytnou (zámek a zahrady) a Kralice – (Muzeum Bible Kralické). Fotografické postřehy z tohoto výletu poslal Ing. Ladislav Bábíček.

foto: L. Bábíček    České a světové árie
V rámci pravidelných Hudebních večerů připravil výbor ČSB ve spolupráci s paní Miladou Synkovou na poslední květnové úterý vystoupení mladých sólistů, hostujících i v Opeře SND. Za jejího klavírního doprovodu i průvodního slova Michaela Šebestová a Boris Prýgl přednesli program sestavený z písní a operních árií zejména české, ale i světové klasiky. Atmosféru programu, který uvedla předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná, zachytili Ing. Ladislav Bábíček a Ing. Milan Klubal.

foto: Ing. L. Bábíček    Tvořivé dílny před Velikonocemi
Český spolek Bratislava připravil ve spolupráci s výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou v sobotu 8. dubna 2017 tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé. Ing. Ladislav Bábíček poslal své fotografické postřehy.

foto: Ing. L. Bábíček    Podvečer s cimbálovkou
V rámci Hudebních večerů připravil ČSB v úterý 28. března už tradiční vystoupení cimbálové hudby Burčáci z Míkovic u Uherského Hradiště pod vedením primáše Františka Illíka. I tentokrát byl sál plně obsazen a mnozí se rádi přidali ke známým moravským písním, jak zaznamenal svými fotografiemi Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Uctění památky prvního československého prezidenta
V úterý 7. března 2017 v den výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka se u jeho pomníku před budovou SNM v Bratislavě uskutečnila vzpomínková akce, na níž zástupci Velvyslanectví České republiky v SR, poslanci Národní rady SR a delegace krajanů položili květiny k soše TGM. Shromáždění doprovázela a oproti předcházejícím výrazně oživila dechová hudba z Velkých Bílovic. Fotografie ze setkání poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    V Židovském muzeu
V úterý 28. února 2017 Český spolek Bratislava zorganizoval společnou návštěvu Židovského muzea SNM s komentovanou prohlídkou v podání dr. Viery Kamenické. Mezi krajany při této příležitosti zavítal i Mgr. Ondřej Pometlo z Velvyslanectví ČR. Atmosféru setkání zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání u pomníku Františka Palackého
Ve středu 18. ledna Bratislavu navštívila delegace Univerzity Palackého z Olomouce pod vedením rektora prof. Jaroslava Millera, aby před studenty gymnazia na Bilíkově ul. v Dúbravce prezentovali možnosti studia. Podle slov rektora v současnosti na univerzitě studuje na 1200 slovenských studentů a jsou přiveni přivítat další. Na závěr návštěvy rektor spolu se zástupcem Velvyslankyně ČR v SR JUDr. Pavlem Sladkým, PhD., položili kytici k pomníku „otce národa“, který v letech 1809 až 1812 studoval na latinské škole v Trenčíně a následně do r. 1818 na evagelickém lyceu v Prešpurku. Setkání u pomníku, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček, byla přítomna i skupina krajanů.

> > > starší fotogalerie z roku 2016