Informační bulletin č. 1 / 2017

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti.
Posíláme Vám náš letošní první bulletin, jehož úvodem mi dovolte popřát Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví a úspěšný rok.


Krátké poohlédnutí za naší činností naší činností na přelomu roka
V období od vydání předcházejícího Informačního bulletinu, tedy od listopadu 2016, se nám podařilo uskutečnit většinu aktivit podle plánu sestaveného výborem ČSB. Věřím, že i Vy jste si mezi nimi našli, co Vás zajímá. Náš tradiční celoroční cyklus Kulturních večerů jsme vloni ukončili listopadovou besedou s etnoložkou PhDr. Katarínou Nádaskou a prosincovým předvánočním posezením. Začátkem prosince se opět vydařily Tvořivé dílny s výtvarnicí Evou L. Bachratou a zejména Vánoční koncert v Moyzesově síni FF UK, na němž vystoupilo brněnské smyčcové Graffovo kvarteto provázené uměleckým přednesem v podání herečky Marie Durnové. Na úvod letošního roku jsme naplánovali videoprojekci o poznávacích zájezdech v roce uplynulém a nastávajícím, žel, sál v Csemadoku byl v lednu natolik vymrzlý a bez fungujícího vytápění, že plánované posezení v jeho prostorech by zřejmě znamenalo vysoké riziko prochladnutí, proto i touto cestou se chci ještě jednou omluvit všem, kdo přišli na akci, kterou jsme museli z uvedených důvodů zrušit. V únoru se s mimořádně velkým zájmem setkala komentovaná prohlídka Židovského muzea SNM v Bratislavě s Vierou Kamenickou. Sedmého března jsme se zúčastnili kladení kytic u pomníku TGM, kam Velvyslanectví ČR pozvalo i dechovku z Velkých Bílovic.

Program ČSB ve druhém čtvrtletí 2017
Naše programy připravujeme většinou jednou měsíčně, a to (není-li uvedeno jinak) poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin.

Úterý 28. března v 17 hod. – Hudební večer: Masopustní vystoupení cimbálové hudby Burčáci z Uherského Hradiště.

Sobota 8. dubna v 15 hod.Tvořivé dílny: tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti).

Úterý 25. dubna v 17 hod. – Kulturní večer: Ing. Jiří Nevřela, Ing. Ladislav Bábíček – Kde jsme byli a kam se chystáme – přednáška o připravovaných poznávacích zájezdech a videoprojekce některých našich zájezdů realizovaných v minulosti.

Úterý 30. května v 17 hod. – Hudební večer: Milada Synková, Martin Malachovský, Michaela Šebestová – České a světové hudební árie.

Sobota 17. června 2017 – poznávací zájezd Jaroměřice nad Rokytnou (zámek a zahrady) a Kralice – (Muzeum Bible Kralické), odjezd v 6.30 hod. z parkoviště na Šancové ul., příspěvek účastníka (8 € členové ČSB a 10 € nečlenové) budeme vybírat na Kulturním večeru 25. dubna 2017, v případě volných míst v autobuse se lze ještě přihlásit a zaplatit na Hudebním večeru 30. května.

Úterý 27. června v 17 hod. – Kulturní večer: Dr. J. Blaho – Podíl českých umělců na budování opery SND.

Sobota 9. září ve 14 hod.Tvořivé dílny: Chraňme přírodu: program pro děti v klubovně Klepáč, VIII mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5). Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti.

Sobota 16. září 2017 – poznávací zájezd Hrad Veveří a Brno, odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul., příspěvek účastníka (6 € členové ČSB a 8 € nečlenové) budeme vybírat na Kulturním večeru 27. června 2017.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Další programy
Vzhledem ke čtvrtletní periodicitě našeho bulletinu nedokážeme průběžně informovat o dalších akcích ani o programech našich partnerů, proto doporučujeme do Vaší pozornosti naši internetovou stránku www.cesi.sk, je aktualizována většinou jednou týdně a může tedy operativněji přinášet nové informace. Najdete tam i aktuální ohlášený program Kruhu přátel české kultury a dalších institucí, a také řadu zajímavostí, týkajících se Čechů a Moravanů na území Slovenska v minulosti a dnes.

Členský příspěvek
Pokud jste ještě neuhradili členský příspěvek ve výšce 3,50 €, lze jej zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX anebo také poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Upozornění
Současně žádáme naše členy o nahlášení e-mailové adresy, případně změny poštovní adresy, kam je Vám možné naše bulletiny zasílat.
Vážení přátelé, těším se na shledanou na našich programech.

Bratislava, 27. března 2017

Ing. Dagmar Večerná – předsedkyně a výbor ČSB