Informační bulletin č. 2 / 2017

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. S koncem období dovolených a prázdnin Vám posíláme náš druhý letošní informační bulletin s přehledem připravovaných aktivit ve zbývajících měsících letošního roku.

Krátké poohlédnutí za naší činností v roce 2017
Naši činnost v prvním čtvrtletí 2017 jsme z větší části připomenuli v předcházejícím Informačním bulletinu č.1. Na březnovém masopustním večeru nám hrála a zpívala cimbálová hudba Burčáci z Uherského Hradiště. V dubnu nechyběly velikonoční Tvořivé dílny nejen pro děti, jejichž program připravila výtvarnice Eva L. Bachratá se synem a manželé Knížovi. V závěru měsíce jsme zorganizovali Kulturní večer s videoprojekcí o nedávných i připravovaných zájezdech v režii členů našeho výboru Ing. Jiřího Nevřely a Ing. Ladislava Bábíčka. S velkým ohlasem se setkal květnový Hudební večer, na nějž si p. Milada Synková pozvala mladé sólisty SND Michaelu Šebestovou a Borise Prýgla. Program ČSB v prvním pololetí uzavřel vydařený červnový poznávací zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou a Kralic nad Oslavou, a také poutavá přednáška dr. Jaroslava Blaha o podílu českých umělců na budování opery SND.

Blahopřání
Hodonínský rodák Boris Prýgl, který koncem května spolu s M. Šebestovou a za doprovodu M. Synkové zpíval na našem Hudebním večeru, úspěšně nejenže promoval na VŠMU, ale na prestižní soutěži pěveckých talentů Operalia 2017 v kazašské Astaně obdržel pozvání Plácida Dominga na účinkování v opeře v Los Angeles v sezóně 2018/19 a také na výroční představení Dona Giovanniho ve Stavovském divadle v Praze v roce 2018, nad nímž P. Domingo převzal patronát. Blahopřejeme!

Program ČSB ve druhém pololetí 2017
Naše programy připravujeme podle možností jednou až dvakrát měsíčně, není-li uvedeno jinak, vždy druhé a poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin.

Sobota 9. září ve 14 hod.Tvořivé dílny: Chraňme přírodu – program pro děti i dospělé. V klubovně Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5, bus č. 43 z Patrónky) budeme mimo jiné vyrábět draky a figurky z kaštanů. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení materiálu a občerstvení pro děti.

Sobota 23. září 2017 – poznávací zájezd Hrad Veveří a Brno, odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul. Zájemci se mohou ještě přihlásit telefonicky na tel. č. 0908 814 880.

Úterý 26. září 2017 v 17 hod.Hudební večer: „Trio Impression“ – tři absolventky VŠMU (housle, flauta, klavír) zahrají a zazpívají čs. a světové melodie klasické i populární.

Úterý 10. října 2017 v 17 hod.Kulturní večer: „Marie Terezie a Bratislava“ – přednáška historika Dr. Štefana Holčíka.

Sobota 28. října 2017 v 17 hod. – Sejdeme se u Památníku čs. vzájemnosti na Vajanského nábřeží.

Úterý 14. listopadu 2017 v 17 hod.Konference Českého spolku Bratislava. V souladu se Stanovami ČSB každé dva roky hodnotíme naši činnost a volíme výbor na další období; rádi bychom přivítali mezi námi aspoň jednoho nového člena výboru. V rámci konference vystoupí hudební skupina Geriatrio.

Úterý 28. listopadu 2017 v 17 hod.Kulturní večer: „Záhady“ – přednáška českého záhadologa a spisovatele Arnošta Vašíčka s diskuzí.

Sobota 2. prosince v 15 hod.Tvořivé dílny tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé; tentokrát budeme vyrábět dárečky např. z modelovací hmoty Fimo, (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti)..

Čtvrtek 7. prosince 2017 v 18 hod.Vánoční koncert v Moyzesově síni FF Univerzity Komenského na Vajanského nábřeží 12. V programu vystoupí skupina Spirituál kvintet z Prahy. Vstup na koncert je volný.

Úterý 12. prosince 2017 v 17 hod.Kulturní večer: Tradiční hodnocení uplynulého roku a plánování aktivit na rok následující při šálku kávy nebo čaje, spojené s videoprojekcí.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Výstava českého skla
ČSB upozorňuje na výstavu uměleckého skláře a profesora VŠUP Praha Jaroslava Svobody, který od roku 1990 provozuje sklářskou huť v Karlově u Žďáru nad Sázavou. Vernisáž v K Gallery na Venturské ul. č. 8 bude v úterý 5. září v 17 hod., výstava potrvá do 27. 9. 2017.

Další programy Kruhu přátel české kultury a jiné
Z aktuálního bulletinu KPČK Bohemia 3/2017 vybíráme 5. září: přednášku dr. Čelka „80 let od úmrtí TGM a jeho vztah ke Slovensku“ v 16 h v Csemadoku. Vzhledem k periodicitě našeho bulletinu nedokážeme průběžně informovat o dalších akcích a programech partnerů, proto doporučujeme do Vaší pozornosti naši internetovou stránku www.cesi.sk, je aktualizována většinou jednou týdně a může tedy operativněji přinášet nové informace. Najdete tam i řadu zajímavostí, týkajících se Čechů a Moravanů na území Slovenska v minulosti a dnes.

Členský příspěvek
Pokud jste ještě neuhradili členský příspěvek ve výšce 3,50 €, lze jej zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX anebo také poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Současně Vás žádáme: nezapomeňte nám nahlásit svou e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, těším se na shledanou na našich programech.

Bratislava, 25. srpna 2017

Ing. Dagmar Večerná – předsedkyně a výbor ČSB