Informační bulletin č. 3 / 2017

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. S koncem období dovolených a prázdnin Vám posíláme náš další informační bulletin s přehledem připravovaných aktivit v závěru letošního a na začátku následujícího roku.

Krátké poohlédnutí za naší dosavadní činností ve druhém pololetí 2017
Po letní prázdninové odmlce jsme naši činnost ve druhém pololetí zahájili novou formou našich Tvořivých dílen, tentokrát v přírodě na Klepáči, kde děti i dospělí pod dohledem výtvarníků Evy a Radka Bachratého vyráběli figurky z kaštanů a malovali draky. Pod úspěch celé akce se nepochybně podepsalo i pěkné počasí, a proto bychom rádi podobnou akci zopakovali i příští rok. V září se ještě uskutečnil zájezd na hrad Veveří a do Brna, a také Hudební večer s Triem Impression. S velkou pozorností se setkala říjnová přednáška historika dr. Štefana Holčíka k 300. výročí Marie Terezie a zejména jejím pobytům v Bratislavě a Praze. Koncem října jsme se tradičně sešli uctít 99. výročí vzniku ČSR u Památníku čs. vzájemnosti na dunajském nábřeží. Na listopad jsme v souladu s našimi Stanovami zařadili Konferenci ČSB, na které každé dva roky hodnotíme uplynulé období naší činnosti a volíme výbor na následující období. Na zpestření náročného pracovního programu jsme do programu konference zařadili vystoupení hudební skupiny Geriatrio.

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme podle možností jednou až dvakrát měsíčně, není-li uvedeno jinak, vždy poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu „Podpora kultúry národnostných menšín 2017“.

Úterý 28. listopadu 2017 v 17 hod.: Kulturní večer – „Záhady“ – přednáška českého záhadologa a spisovatele Arnošta Vašíčka s diskuzí.

Sobota 2. prosince 2017 v 15 hod.: Tvořivé dílny – tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé; tentokrát budeme vyrábět dárečky např. z modelovací hmoty Fimo, (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti)..

Čtvrtek 7. prosince 2017 v 18 hod.: Vánoční koncert v Moyzesově síni FF Univerzity Komenského na Vajanského nábřeží 12. V programu vystoupí skupina Spirituál kvintet z Prahy. Vstup na koncert je volný.

Úterý 12. prosince 2017 v 17 hod.: Kulturní večer – Tradiční hodnocení uplynulého roku a plánování aktivit na rok následující při šálku kávy nebo čaje, spojené s videoprojekcí.

Plán aktivit na 1. čtvrtletí 2018
Úterý 30. ledna 2018 v 17 hod.: Kulturní večer „Obrázky z Íránu“ – na svou nedávnou cestu do bývalé Persie vzpomíná Ing. Jaroslav Kníž (videoprojekce).

Úterý 27. února 2018 v 17 hod.: Hudební večer – masopustní posezení s cimbálovou skupinou Burčáci z Uherského Hradiště.

Sobota 24. března 2018 v 15 hod.: Tvořivé dílny – tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti)..

Úterý 27. března 2018 v 17 hod.: (program se ještě upřesňuje, podrobnější informace přineseme na našich aktivitách nebo v následujícím Informačním bulletinu).

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Programy našich partnerů
Vzhledem k periodicitě našeho bulletinu nedokážeme průběžně informovat o dalších akcích a programech partnerů, proto doporučujeme do Vaší pozornosti naši internetovou stránku www.cesi.sk, je aktualizována většinou jednou týdně a může tedy operativněji přinášet nové informace. Najdete na ní i odkaz na stránku Českého centra, nebo upozornění na akce Kruhu přátel české kultury (KPČK), ale také zajímavosti, týkající se Čechů a Moravanů na území Slovenska.

Členský příspěvek
Předpokládáme, že členský příspěvek ve výšce 3,50 € (nerozhodne-li konference ČSB jinak) zůstane i v následujícím roce, a lze jej zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX anebo také poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Současně Vás žádáme: nezapomeňte nám nahlásit svou e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, těším se na shledanou na našich programech.

Bratislava, 20. listopadu 2017

Ing. Dagmar Večerná – předsedkyně a výbor ČSB