Nákupní centra očima odborníků

graf: CBRE Bratislavská pobočka mezinárodní poradenské realitní společnosti CBRE zveřejnila výsledky pravidelného průzkumu regionálních nákupních center (bez hlavních měst, kde vývoj bývá trochu odlišný a zkresloval by celkový pohled na celonárodní statistiku), z nichž lze vyvozovat nejen trendy ve vývoji jejich návštěvnosti, koupyschopnosti obyvatelstva nebo výšky pronájmu, ale díky mezinárodnímu působení i porovnání mezi sledovanými zeměmi. Nejnovější studie pod názvem Shopping Centre Index mapuje vývoj regionálních nákupních center v letech 2015 a 2016 na Slovensku, ale i porovnání s vývojem v ČR.

Konkrétně na Slovensku se průzkum týkal 14 nákupných center v 9 městech (bez Bratislavy), které nabízejí 940 obchodních jednotek na necelých 250 000 m2 pronajímané plochy. V ČR bylo sledováno 16 nákupních centrer v 11 krajích (bez Prahy) s přibližně 1500 obchodními jednotkami na 420 000 m2 prodejní plochy.

V obou zemích nejvyšší zájem zaznamenaly v rámci těchto nákupních center sektory zábavy (kina, fitnes centra a podobně) a stravování (kavárny, restaurace, fastfoody, prodejny zdravé výživy a podobně., nikoli potravinové supermarkety). Právě ve druhém segmentu se předpokládá další nárůst zájmu, mezinárodní experti odhadují, že podíl stravovacích jednotek v nákupních centrách může v blízké budoucnosti dosáhnout až čtvrtinu celkové plochy.

V roce 2016 sledovaná nákupní centra v ČR navštívilo 67 mil. kupujících (meziročně + 3,3 %), v SR 63 mil. (meziročně +0,8 %). V přepočtu to znamená, že na jeden metr čtvereční nákupní plochy v regionálních nákupních centrech na Slovensku vloni přišlo 256 zákazníků, zatímco v Čechii „jen“ 160. Přesto v ČR průměrný obrat ve sledovaných nákupních centrech vzrostl o 7,7 %, na Slovensku o 5,6 %, co naznačuje pozitivní vývoj koupyschopnosti obyvatelstva. Prodejce v nákupních centrech však bude také zajímat, že výška nájemného v ČR se zvýšila o 0,5 %, zatímco v SR o dvě procenta, průměrný obrat v ČR vzrosl o 7,7 %.

Zdroj a graf: CBRE Slovakia.