Informační bulletin č. 1 / 2018

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Dostáváte náš první letošní Informační bulletin, proto mi úvodem dovolte popřát nám všem i našim blízkým hodně zdraví a úspěšný jubilejní rok, v němž si připomínáme řadu významných výročí – nejvýznamnější z nich jsou nesporně 100 let od vzniku Československé republiky a také 25 let existence našeho krajanského spolku.

Krátké poohlédnutí za naší činností od Konference ČSB 2017
Bohatou činnost jsme v závěru uplynulého roku uzavřeli zajímavou besedou se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. V prosinci to byly pravidelné předvánoční Tvořivé dílny, na nichž děti tentokrát vyráběly výtvarné drobnosti pod dohledem Mgr. Martiny Večerné. Mimořádně úspěšný byl Vánoční koncert se skupinou Spiritual Kvintet a rok jsme uzavřeli tradičním předvánočním posezením. V novém roce cyklus Kulturních večerů odstartovala přednáška našeho člena Ing. Jaroslava Kníža „Obrázky z Íránu“ a pravidelné masopustní vystoupení lidové hudby Burčáci z Uherského Hradiště.

Delegace ČSB u velvyslankyně p. Lívie Klausové
V úterý 13. února přijala velvyslankyně ČR v SR paní Lívia Klausová delegaci ČSB, jež ji informovala o přípravě akcí, věnovaných 100. výročí ČSR a 25. výročí vzniku prvního českého spolku v SR. Současně jsme ji požádali o záštitu nad výstavou výtvarníků, kterou představili kurátor doc. PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. s manželkou Evou L. Bachratou. V besedě se velvyslankyně a Mgr. Ondřej Pometlo zajímali o historii i současné problémy krajanů a českých spolků v SR. Na závěr předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná odevzdala p. velvyslankyni pamětní listinu o udělení čestného členství v ČSB. Podle našich stanov za čestného člena jmenuje výbor ČSB osobnosti, jež se mimořádně zasloužily o rozvoj česko-slovenských vztahů, život české národnostní menšiny na Slovensku a rozvoj ČSB.

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme i letos, není-li uvedeno jinak, vždy poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce předpokládáme i letos organizovat s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Sobota 24. března 2018 v 15 hod.: Tvořivé dílny – tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti).

Úterý 27. března 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – „Studničky a potoky staré Bratislavy“, přednáška turistického průvodce Ivora Švihrana.

Úterý 24. dubna 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – „Na břehu řeky Svratky“, vzpomínkový večer věnovaný poezii Vítězslava Nezvala.

Sobota 19. května 2018 v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti i dospělé – kouzlení s modelovací hmotou Fimo, výroba drobných ozdobných předmětů (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení pro děti).

Úterý 29. května 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – „Jižní Amerika očima diplomata 2“, přednáška Mgr. Ondřeje Pometla spojená s besedou.

Středa 6. června 2018 v 16 hod.: Vernisáž výstavy českých výtvarníků žijících v Bratislavě a okolí, věnované 100. výročí ČSR a 25. výročí českých spolků v SR, spojená s koncertem skupiny Hradišťan & Jiří Pavlica v Galerii RTVS (přízemí Pyramidy), Mýtna 1.

Sobota 23. června 2018: Vlastivědný zájezd na trase Zelená Hora u Žďáru n.S., umělecká sklárna Karlov (odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové, účastnický poplatek 6 €, nečlenové 8 € budeme vybírat na akci 24. dubna).

Sobota 22. září 2018: Vlastivědný zájezd na trase Černá Hora (pivovar), zámek Rajec-Jestřebí, Dolní Kounice (odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové, účastnický poplatek 6 €, nečlenové 8 € budeme vybírat už na květnové akci 29.5.).

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Programy našich partnerů
Obohacením našeho programu na přelomu roka byly pozvánky z velvyslanectví na kladení kytic k pomníku TGM prezidenty obou zemí, později oběma premiéry a představiteli parlamentů. O těchto událostech jsme se dozvídali jen krátce před nimi, avšak aktuální informace i fotografie z našich akcí najdete na naší stránce www.cesi.sk. Program partnerského Kruhu přátel české kultury najdete i na jejich internetové stránce www.kpck.sk.

Členský příspěvek
I v letošním roce zůstává členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 €, alze jej zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX anebo také poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, těším se na shledanou na našich programech.

Bratislava, 1. března 2018

Ing. Dagmar Večerná – předsedkyně a výbor ČSB