Informační bulletin č. 2 / 2018

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Dostáváte další letošní Informační bulletin s předpokládaným programem do konce roku a ve výboru ČSB věříme, že každý z Vás si v něm najde něco zajímavého.

Krátké poohlédnutí za naší činností v prvním pololetí 2018
Nový rok 2018, v němž si připomínáme sté výročí vzniku Českoslove Naše programy připravujeme, není-li uvedeno jinak, druhé nebo poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.nska, 25. výročí zrodu našeho spolku a další významná výročí, jsme odstartovali v rámci našeho dlouholetého cyklu Kulturních večerů cestopisnou přednáškou našeho člena Ing. Jaroslava Kníža „Obrázky z Íránu“ a v únoru už pravidelným masopustním vystoupením lidové hudby Burčáci z Uherského Hradiště. V únoru bylo vedení spolku spolu s manžely Bachratými přijato velvyslankyní ČR v SR Lívií Klausovou, jíž jsme při této příležitosti odevzdali listinu o udělení čestného členství v našem spolku jako poděkování za významný posun ve vztazích zastupitelského úřadu vůči krajanům. Ohlas v médiích na tuto událost dostal po delší době náš spolek do povědomí slovenské veřejnosti, co se ještě více potvrdilo v souvislosti s červnovou výstavou výtvarníků v Galerii Slovenského rozhlasu. Po tradičně úspěšných březnových předvelikonočních Tvořivých dílnách s výtvarnicí Evou L. Bachratou jsme v prvním pololetí uskutečnili ještě tři setkání v rámci Kulturních večerů: Ještě v březnu to byla přednáška turistického průvodce Ivora Švihrana o potocích a studánkách staré Bratislavy, v dubnu poezie Vítězslava Nezvala v podání Přemysla Boublíka za průvodního slova Ing. Jiřího Nevřely, a v květnu přednáška Mgr. Ondřeje Pometla o jeho zážitcích z diplomatického působení v Jižní Americe. První pololetí uzavřela zatím největší výstava výtvarníků českého a moravského původu s vystoupením souboru Hradišťan, a také vlastivědný zájezd na Zelenou Horu u Žďáru n. S. s návštěvou sklárny prof. Svobody v nedalekém Karlově.

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme, není-li uvedeno jinak, druhé nebo poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Sobota 8. září 2018 (změna!): Vlastivědný zájezd na trase Černá Hora (pivovar), zámek Rajec-Jestřebí, Dolní Kounice (odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul., poplatek 6 €, nečlenové 8 € se vybíral na akci 29.5., informace o volných místech na tel. 0908 814 880).

Úterý 25. září v 17 hod.: Kulturní večer – „Čapkové a Slovensko“, přednáška PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc.

Úterý 9. října v 17 hod.: Hudební večer – „Mistři české a slovenské hudby“, koncert Česko-slovenského komorního dua věnovaný 100. výročí vzniku ČSR.

Neděle 28. října v 17 hod.: Setkání k 100. výročí vzniku ČSR u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží.

Úterý 13. listopadu v 17 hod.: Kulturní večer – „Československá Bratislava 1918-1939“, přednáška etnologa PhDr. Daniela Luthera, CSc.

Úterý 27. listopadu v 17 hod.: Kulturní večer – „Naše krajina a její ochrana“, přednáška s besedou, host: Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Sobota 1. prosince v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).

Čtvrtek 6. prosince v 18 hod.: „Sestry Havelkovy a orchestr“ – na Vánočním koncertu v Moyzesově síni FF UK na Vajanského nábř. 12 odznějí melodie a písně První ČSR.

Úterý 11. prosince 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – Tradiční předvánoční posezení se vzpomínkami na program uplynulého roku a plány na rok následující.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Programy našich partnerů
Program partnerského Kruhu přátel české kultury najdete na jeho internetové stránce www.kpck.sk. O dalších událostech se většinou dozvíme jen krátce před jejich konáním, proto aktuální informace, ale například i fotografie z našich akcí sledujte na našem www.cesi.sk.

Členský příspěvek
I v letošním roce zůstává členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 €, a lze jej zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX nebo poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, těším se na shledanou na našich programech.

Ing. Dagmar Večerná

předsedkyně a výbor ČSB

Bratislava, 27. srpna 2018